Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Giải đáp án part 7 ets 2016...

Tài liệu Giải đáp án part 7 ets 2016

.PDF
206
9588
63

Mô tả:

Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. GIẢI ĐÁP ÁN PART 7 ETS 2016 Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. Câu hỏi và trả lời/ Mẹo Giải nghĩa Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Giải thích Đá Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. What is being announced? (A) Job opportunities in sales (B) Expanded store hours (C) The relocation of a furniture store (D) Events to celebrate new stores 153. Với câu chủ đề của bài thông báo thường nằm ở đoạn đầu. 154. Why are readers asked to call Murata Furniture? To receive a discount (A) To make an appointment (C) To enter a contest (D) To order a product Tìm keyword trên bài là : “call” Key word thường là con số rồi đến động từ rồi mới xét đến danh từ 155 What are employees asked to do? (A) Adjust their typical work schedules (B) Switch to energyefficient light bulbs (C) Take a shorter break (B) p án D . Bài viết thông báo về điều gì ? A. Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bán hàng B. Tăng thời gian làm việc C. Thay đổi vị trí cửa hàng nội thất D. Sự kiện chúc mừng cửa hàng mới The opening of two additional Murata stores Việc mở thêm hai cửa hàng -> có sự kiện ngày 23/4 mở cửa hàng và được special discount, giveaways ( giảm giá đặc biệt, quà tặng ) Tại sao người đọc được yêu cầu phải gọi tới Đồ nội thất Murata A. Nhận giảm giá B. Hẹn gặp C. Tham gia cuộc thi D. Đặt hàng To arrange a meeting with a member of our sales staff Sắp xếp hẹn gặp với nhân viên kinh doanh Sắp xếp cuộc họp với các nhân viên kinh doanh Công nhân được yêu cầu làm gì ? A. Điều chỉnh lịch trình làm việc B. Thay đổi sang dùng đèn tiết kiệm điện C. Thời gian nghỉ buổi changing the regular work hours for most A employees as part of our initiative to reduce energy costs. Thay đổi giờ làm việc thường lệ là bước quan Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) B Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. in the afternoon (D) Submit their time sheets to the accounting department Với câu hỏi về động từ làm gì thì keyword là chủ ngữ: “ employees” 155. When will the change go into effect? (A) (B) (C) (D) On January 10 On January 13 . On February 21 On February 24 chiều ngắn hơn D. Nộp tờ thời gian làm việc cho bộ phận kế toán trọng đầu tiên để cắt giảm chi phí nhiên liệu Khi nào thay đổi bắt đầu có hiệu lực? A. Vào mùng 10/1 B. vào ngày 13/1 C. vào ngày 21/2 D. vào ngày 24/2 Therefore, beginning on D Monday, February 24, the workday will officially start at 8:00 A.M. instead of 9:00 A.M. (Vì vậy, bắt đầu từ thứ 2, ngày 24/2, giờ làm việc sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 8:00 sáng thay cho 9:00 sáng.) Go into effect= effective= take effect : có hiệu lực = begin to apply : bắt đầu áp dụng 157. What is suggested about the Oakview Cafe? (A) It opens for dinner at 7 P.M. (B) It advertises in a local newspaper. (C) It is located in the city’s business district. (D) It is a small restaurant Điều gì được nói về Oakview Cafe ? A, Quán bắt đầu phục vụ bữa tối lúc 7 pm B. Quán có quảng cáo trên tờ báo địa phương C. Quán được đặt ở khu vực kinh doanh của thành phố D. Đó là 1 nhà hàng nhỏ Với câu tìm ý: câu trả lời trước, dò trên bài làm phương án loại trừ, A là concert, B. Trên website, C Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Space is limited — D purchase your tickets now by phone or at the café during normal business hours. (157 Không gian quán nhỏ, hãy mua vé ngay qua điện thoại hoặc ở quán vào giờ hành chính ) Với câu hỏi tìm ý như suggested, indicated, implied thì đọc câu trả lời trước, rồi dò trên bài từng câu trả lời. Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. k đề cập. Who most likely is Ms. Tighe? (A) A newspaper reporter (B) A musician (C) A cafe owner A chef Tìm tên Tighe 158. 159. Cô Tighe khả năng là ai ? A. phóng viên tờ báo B. nhạc sĩ C. chủ quán cafe D. đầu bếp What does the notice encourage readers to do online? Bài chú ý này khuyến khích người đọc làm gì trực tuyến? A. mua vé cho sự kiện (A) Purchase tickets for B. Xem thực đơn đầy an event đủ của bữa tối (B) View a full dinner C. Nghe vài đoạn nhạc menu D. Đọc bình luận về (C) Listen to samples of buổi biểu diễn music . Lauren Tlghe of The Aylesbury Record writes ( 158 Lauren Tighe của tờ báo Aylesbury Record viết ) A A full listing of our dishes Danh sách đầy đủ các món ăn B will undergo a major refurbishment beginning l April Đang được trang hoàng lại phần lớn bắt đầu ngày 1 /4 restoration = renovation = refurbishment= C D. Read reviews of a performance Câu cuối cùng thì cũng thường nằm ở đoạn cuối, những câu khuyên người đọc, hoặc người nhận làm gì thì thường ở 2 câu cuối Online = visit our website What does the article mainly discuss? 160. The history of an architectural firm (B) The business hours of a museum (C) The restoration of a building (A) Bài báo này thảo luận chính về vấn đề gì ? A. Lịch sử của công ty kiến trúc B. Giờ mở cửa của một bảo tàng C. Trang hoàng lại một tòa nhà D. Mua bộ sưu tập nghệ Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. The purchase of an art collection thuật maintenaince = repair= redecoration : sửa, trang hoàng lại Điều gì nói về ông Dvorak ? A. Ông ta phụ trách tổ chức bảo tồn kiến trúc B. Trụ sở kinh doanh của ông ta ở Ostrava C. Công việc dự án của ông ta bắt đầu cách đây 10 năm C. Ông ấy ủng hộ tài chính cho bảo tàng Old City. The repair of the 300-year-old building began nearly a decade ago Việc sửa tòa nhà 300 năm tuổi bắt đầu cách đây gần một thập kỉ A decade = 10 years C 163 What is indicated about Điều gì nói về cô Pak ? Ms. Pak? A, Cô ấy nhận được tờ báo kế toán (A) She has been receiving Accounting B. Cô ấy viết bài cho tờ báo kế toán News. C. Trước đây cô ấy đã (B) She has written liên lạc với ông articles for Thierry. Accounting News. D. Cô ấy sẽ tham dự (C) She previously buổi hội nghị hàng năm contacted Mr, You will not miss the single issue of Accounting News Không bỏ lỡ ấn phẩm nhỏ của tờ báo Accounting News  Trước đây cũng đã nhận được, nếu làm mới thẻ thành viên, sẽ tiếp tục được nhận A Job notice = job posting Conference videos = C (D) Câu chủ đề thường của bài báo thường nằm ở câu 1,2 . What is suggested about Mr. Dvorak? 161. He is in charge of the Architectural Preservation Society. (B) His business is based in Ostrava. (C) His work on the project began ten years ago. (D) He made a financial donation to Old City Museum. (A) Thierry. (D) She will attend the annual convention. 164. According to the email, what is NOT 164. Theo e - mail, Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. available on the Web site? những gì là không có sẵn trên trang web? ( A) Bài tuyển dụng (A) Job postings ( B ) Các video hội (B) Conference videos nghị (C) A directory of ( C ) Sách hướng dẫn accounting firms của các công ty kế toán (D) A list of educational ( D ) Một danh sách về opportunities các cơ hội học tập video of past conference pres Education opportunies = an index of courses Giáo dục= khóa học  Không có C Not thì đọc câu trả lời, tra lên bài và loại trừ từng đáp án có trong bài 165. According to the policy, why has JMO Transport been selected as the delivery ? It charges low fees. (B) It ships to locations overseas. (C) It delivers products with care. D. It offers delivery on Sunday (A) Theo trật tự bài, đọc từ câu đầu tiên, thấy từ deliver -> đáp án 166.What is true about Express delivery? A. It requires the customer's signature. B. It ensures the order is received by 5:00 p.m. C. It costs more than Next Day shipping. D. It takes up to four business days 165. Theo chính sách, tại sao công ty vận tải JMO được lựa chọn là người giao hàng? ( A) Công ty tính lệ phí thấp . ( B ) Công ty vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm ở nước ngoài) ( C ) Công ty vận chuyển các sản phẩm một cách cẩn thận D. Công ty cung cấp việc giao hàng vào ngày chủ nhật provides special handling C for fragile and bulk items to ensure that orders are delivered in perfect condition cung cấp việc vận chuyển đặc biệt cho những sản phẩm lớn và dễ vỡ để đảm bảo đơn hàng được chuyển đi trong tình trạng tốt nhất Within two to four 166.Điều gì là đúng về business days chuyển phát nhanh Express? Trong vòng 2 đến 4 ngày A. Công ty đòi hỏi chữ ký của khách hàng. ( Yêu cầu chữ ký của khách hàng) B. Công ty đảm bảo các đơn hàng được nhận trc 17:00 C. Chi phí vận chuyển của công ty đắt hơn hãng vận Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) D Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. 167. According to the policy, why might a delivery be late? A) An account number was not provided (B) The order contains especially large items. (C) An item needs special packaging. (D) There is an error in the recipient’s address. chuyển Next Day D. Thời gian vận chuyển mất đến 4 ngày Theo như chính sách, tại sao Incorrect in Shipping việc vận chuyện lại bị address muộn? Sai địa chỉ giao hàng A. Số tài khoản chưa được cung cấp B.Đơn hàng có sản phẩm rất lớn C. Sản phẩm cần đóng gói đặc biệt D. Có một lỗi sai trong địa chỉ của người nhận D delivery be late? What is Ms. Wang’s role in the conference? 168. She will give an introductory talk. (B) She will cater the luncheon. {C) She will lead a training seminar. (D) She will announce the presenters. (A) 168. Vai trò của cô Wang Opening address trong hội nghị là gì ? Bài thuyết trình mở màn ( A) Cô ấy sẽ có bài nói giới thiệu. ( B ) Cô sẽ phục vụ các bữa ăn trưa. { C ) Cô sẽ hướng dẫn buổi chuyên đề về đào tạo. ( D ) Cô sẽ giới thiệu các diễn giả. What is the topic of Mr. Kreuzer's talk? 169. (D) 169. Chủ đề bài nói chuyện của ông Kreuzer là gì ? (A) Improvements In (A ) Những tiến bộ trong pharmaceutical công nghệ dược phẩm technology ( B ) Những thay đổi trong (B) Changes in marketing regulations các quy định tiếp thị ( C Thuốc cho người trẻ tuổi (C) Medicine for young D ) Các hướng dẫn cho các people kỹ thuật viên phòng thí Guidelines for Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Medications for children and adolescents Thuốc cho trẻ con và thanh thiếu niên A Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. laboratory technicians 170. When is the presentation that concerns cosmetics? {A) At 10:00 A.M. (B) At 11:00 A.M. (C) At 2:00 P.M, (D) At 3:45 P.M. 171. Makeup and personal D 170. Bài thuyết trình về mỹ care products = cosmetics phẩm diễn ra lúc nào ? { A) : Mỹ phẩm Tại 10:00 ( hàng cuối cùng ) ( B ) Lúc 11:00 ( C ) Vào 2:00 giờ chiều ( D ) Lúc 03:45 171. Điều gì KHÔNG có trong cuộc hội nghị? ( A) Hội thảo sẽ bao gồm một cuộc thảo luận về những thách thức trong phân phối sản phẩm ( B ) Hội thảo sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế. ( C ) Hội thảo sẽ được tổ chức lần đầu tiên ở Durban . D . Hội thảo sẽ diễn ra trong ba ngày Park guests (B) Job applicants (C) Parking area attendants (D) Local tour guides 29th annual conference in C Durban Hội nghị hàng năm lần thứ 29 tại Durban Nói là mở lần thứ 29, không nói đến lần đầu tiên hay không -> C Loại trừ : A. A risk analysis of changing global distribution networks in the pharmaceutical Loại trừ B. The development of international standards Loại trừ D. 1-3 April ( đề bài) You, your passengers and D 172. Thông tin này, cụ thể your vehicle enter....hành hướng đến ai ? khách và phương tiện vào ( A) Khách đến công viên .. ( B ) Ứng cử viên xin việc At the park’s entrance ( C ) Người hướng dẫn đỗ xe Lối vào công viên ( D ) Hướng dẫn viên địa  Khách đến công phương viên How much does a Thẻ hàng tháng giá bao tiền Daily, weekly, monthly, What is NOT indicated about the conference? It will include a discussion about distribution challenges. (B) It will address international issues. (C) it will be held for the first time in Durban. D. it will take place over three days (A) For whom is the information probably intended? 172. (A) 173. nghiệm Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) C Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. monthly pass cost? (A) (B) (C) (D) $10 $25 $40 $60 What is stated about the ANRA card? (A) It is available for a discounted price online. (B) it is valid for only one vehicle. (C) it may be used for more than one year. (D) It can be used to charge expenses at the park. 174. 175. (A) (B) (C) (D) $10 $25 $40 $60 174. Những gì được nói về thẻ ANRA ? ( A) Thẻ có sẵn cho một mức giảm giá trực tuyến . ( B ) Thẻ chỉ được sử dụng cho một loại phương tiện. ( C )Thẻ có thể được sử dụng trong hơn một năm. ( D ) Thẻ có thể được sử dụng để tính chi phí tại công viên What are ANRA card holders advised to do 175. Chủ thẻ ANRA nên after entering the park? làm gì sau khi vào công viên ? (A) Receive a stamp on ( A) Nhận một con tem trên their card thẻ của mình (B) Keep their card on ( B ) Giữ thẻ bên trong xe view inside their cars của họ (C) Obtain a proof of purchase for their card ( C ) Có được một bằng chứng về việc mua thẻ của (D) Submit their card to the information center mình ( D ) Gửi thẻ của mình đến trung tâm thông tin Why was the article written? (A) To describe a business opportunity (B) To profile an editor 176. ? annual .... $10, $25, $40, $60 respectively : lần lượt  Cái thứ ba là $40 it cannot be used with B another vehicle. Một thẻ không được sử dụng kèm với phương tiện khác-> mỗi thẻ chỉ có giá chỉ cho một chiếc xe The proof of purchase of B an ANRA card is not sufficient.... enter the park. Bằng chứng mua thẻ k đủ để được phép vào công viên Make sure your card is in the area of your car Chắc chắn thẻ của bạn ở trong xe Now access the paper on D 176. Bài báo được viết ra để the Web ... launched ... làm gì ? Bây giờ bạn có thể xem ( A) Để mô tả một cơ hội báo chí trên Web ..... web kinh doanh đã được tung ra-> Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. in chief (C) To celebrate a company’s fifth anniversary (D) To publicize a new service When did the Web site launch? A. On June 3 177. B. On June 4 C. On July 26 ( B ) lên dữ liệu về một tổng biên tập ( C ) Để chào mừng kỷ niệm thứ năm của một công ty ( D ) Quảng bá một dịch vụ mới Launch = publicize : quảng bá Xem báo trên mạng -> một dịch vụ mới June 4.....launched 177. Trang web được ra mắt .yesterday khi nào? 4 tháng 6 .... đưa ra, công A. Vào ngày 03 tháng 6 bố ngày hôm qua -> 3/6 B. Ngày 4 tháng Sáu C. Trên 26 tháng 7 D. Ngày 27/7 A D. On July 27 178. What is indicated about the regular print edition of the Gazette? It is printed every day of the week. (B) It contains color photographs. (C) It covers national events. (D) it is distributed internationally. (A) 178. Điều gì nói về các ấn bản thong thường của báo Gazette ? ( A) Báo được in mỗi ngày trong tuần. ( B ) Báo có các bức ảnh màu sắc ( C ) Báo bao gồm các sự kiện quốc gia. ( D ) Báo được phân phối trên quốc tế Email writer directly 179. Theo bài báo , người Email cho nhà báo trực đọc có thể sử dụng các trang tiếp web như thế nào ? (A) to place an avertisement ( A) Để đặt một quảng Cáo ( B ) Để tham gia danh sách (B) To join a mailing list gửi thư { C ) Để liên hệ với phóng {C) To contact reporters viên, nhà báo (D) To e-mail articles ( D ) Để e -mail bài viết 179. According to the article, how can readers use the Web site? Report on national business news Báo cáo tin tức kinh doanh quốc gia Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) C C Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. 180 The word “granting” in paragraph 5, line 9, is closest in meaning to transferring (B) permitting C. acknowledging D. naming (A) Cho phép, cấp cho 180 Từ " cho phép “tại khoản 5 , dòng 9 , là gần nhất trong ý nghĩa cho ( A) chuyển B. cho phép (C) hiểu (D) đặt tên Điều gì được nói về bà Witt To : Translation Staff . và ông Shah ? Bristol Office ( A) Cả hai đều nói tiếng Nhân viên biên dịch Pháp và Tiếng Hin-ddi . (A) They both speak ( B ) Họ là một phần của French and Hindi. đội ngũ nhân viên dịch (B) They are part of the thuật . translation staff. ( C ) Họ chuyển đến văn (C) They transferred to phòng Swindon . the Swindon office. ( D ) Họ được thuê bởi (D) They were hired by Denise Charles Denise Charles. 181. What is suggested about Ms, Witt and Mr. Shah? 182. What is indicated about Simflow Language Ltd.? it is recruiting additional translators. (B) It pays its translators per project. (C) It sells translation software. D.It provides recordings in different languages (A) 183 When will staff members receive their tentative assignments? B B Russian, Portugesses, D 182. Điều gì nói về công ty Korean, Farsi TNHH Ngôn ngữ Simflow ? ->Cung cấp ở nhiều thứ ( A) Đó là việc tuyển dụng tiếng khác nhau. thêm nhân viên biên dịch. ( B ) Công ty trả tiền dịch theo dự án ( C ) Công ty bán phần mềm dịch thuật . D. Công ty cung cấp các bản ghi âm bằng các ngôn ngữ khác nhau Date : April 16 B 183 Khi nào nhân viên sẽ Provision assignments for được nhận vào thử việc ? each project will be Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. (A) (B) (C) (D) On April 16 On April 17 On April 21 On April 29 ( A) : 16/4 ( B ) Ngày 17 tháng Tư ( C ) : 21 /4 ( D ) Ngày 29 tháng 4 emailed to you tomorrow Các công việc cho mỗi dự án sẽ được gửi tới bạn ngày mai -> 17/4 184 What is the language of the project on which Ms. 184. Bà Nolan muốn sử Nolan would like to work? dụng ngôn ngữ nào trong dự án? (A) Russian A) Nga (B) Portuguese ( B ) Bồ Đào Nha (C) Korean ( C ) của Hàn Quốc (D) Farsi ( D ) Farsi I used to work at Framtom Clothes, my experience would allow me .... Frampton clothes -> Russian ( Nga) Nhìn vào phần bảng A 185. Điều gì nhắc đến cô Nolan ? (A)Trong quá khứ, cô đã làm việc cho 1 khách hàng của công ty ngôn ngữ Simflow) – Simflow là công ty hiện tại ( B ) Cô hiện đang làm 2 dự án ( C ) Cô sẽ được làm việc trực tiếp với ông Newman trong một nhiệm vụ chung ( D ) Cô rời khỏi nơi làm việc của mình lúc 2 giờ chiều She used to work in the marketing department at Framton Clothes USED To : đã từng  Đã làm việc ở Frampton Clothes A 185 What is mentioned about Ms. Nolan? (A) She was employed by a client of Simflow Language Ltd. in the past. (B) She is currently working on two projects. (c) She will be working directly with Mr. Newman on a joint assignment (d) She leaves her workplace at 2 p.m 186 What is indicated about 186. Điều gì được chỉ định the Verdi Mountain Inn? về Verdi Mountain Inn? (A) Công ty có không gian (A) It has space for phù hợp cho các cuộc họp. meetings. (B) Công ty giảm giá đối với (B) It offers discounts to nhưng người tham dự buổi conference attendees. họp (C) It requires (C) Công ty yêu cầu đặt chỗ Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) A number of gathering A rooms for personal or business events of any scale Vô số phòng họp cá nhân, sự kiện bất cứ kích cỡ Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. reservations a year in advance. (D) It charges guests for use of the business center. trước 1 năm (D) Công ty tính tiền của khách khi sử dụng trung tâm thương mại 187 .Đặc điểm nào không được quảng cáo về Verdi Mountain Inn? (A) Phong cảnh đẹp (A) Scenic views (B) Các phòng khách rất (B) Extra-large guest rộng rooms (C) Một khu vực ăn uống (C) A dining area (D) Trang thiết bị tập thể (D) An exercise facility dục 187 What is NOT an advertised feature of the Verdi Mountain Inn? Loại trừ đáp án sau: Breathtaking/ beautiful views : cảnh đẹp oversize room = extra large guest rooms Restaurant = a dining area : khu vực ăn uống, nhà hàng D D 188. Why did Ms. Singh write the e-mail? (A) To request a report (B) To register for a conference (C) To complain about her room (D) To dispute a charge 188. Tại sao bà Singh viết email? (A) Yêu cầu báo cáo (B) Để đăng ký cho một cuộc họp (C) Khiếu nại về phòng mình (D) Tranh cãi về một khoản phí I might have been overcharged Bị tính quá tiền Miscellaneous fees: khoản phí khác, phí linh tinh khác I do not know what the miscellaneous fees are for. D 189. Where did Ms. Singh most likely stay? (A) In an Executive Suite (B) In a Verdi Mountain Suite (C) In a Courtyard Suite (D) In an Economy Suite 189. Bà Singh có thể ở đâu ? $100/night -> courtyard A. Trong căn hộ dành cho views nhân viên ủy ban B. Trong căn hộ tại Verdi Mountain C. Trong căn hộ có sân nhỏ D. Trong căn hộ economy C Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. 190. What is suggested about Ms. Singh? (A) She requested room service. (B) She is a conference organizer. (C) She did not pay her hotel bill. (D) She is not a frequent stay member 190.Những điều gì gợi nhớ đến bà Signh? (A) Cô yêu cầu dịch vụ phòng. (B) Cô là một nhà tổ chức hội nghị. (C) Cô không trả tiền hóa đơn khách sạn. (D) Cô không phải là một thành viên thường xuyên nghỉ tại khách sạn 191. According to the information, how is the JIGD celebrating its twentieth anniversary? 191 .Theo thông tin đưa ra, At a substantial discount : A lễ kỉ niệm lần thứ 20 của giảm giá đáng kể JIGD được tổ chức như thế nào ?) (A) Bằng hạ giá (B) Bằng cách giới thiệu một sản phẩm mới (C) Bằng cách mở một trụ sở mới (D) Bằng cách cung cấp chứng khoán ra công chúng By lowering prices (B) By introducing a new product (C) By opening a new headquarters (D) By offering its stock to the public (A) 192 What is indicated about the JIGD? (A) It focuses on corporate design. (B) It is primarily purchased by libraries. (C) It releases a new issue every month. (D) It was founded in Dunedin. 192 Điều gì nói về JIGD ? a) Nó tập trung vào thiết kế của công ty. (B) Nó chủ yếu được mua bởi các thư viện. (C) tung ra một ấn phẩm mới mỗi tháng. (D) Nó được thành lập ở Dunedin. Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) I stay for the first time: ở lần đầu.-> not a frequent stay member Monthly publication Tung ra các ấn phẩm hàng tháng D C Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. 193. What is true about the back issues? A. They are offered in different formats B. They can be purchased only by credit card C. They are available in limited quantities D. They can be ordered by phones 193.Điều gì đúng về ấn phẩm sau ? A. chúng được làm theo nhiều hình thức B. chúng chỉ được mua bằng thẻ tín dụng C. Chúng có sẵn với số lượng hạn chế D. Chúng được đặt hàng qua điện thoại 194 .How many electronic issues does Mr. Jeong order? 194.Ông Jeong đặt bao nhiêu 72 and 40 -> 2 tờ báo số ấn phẩm điện tử ? 72 va 40. (A) Một (B) Hai (C) Bốn mươi (D) Tám mươi (A) (B) (C) (D) One Two Forty Eighty 195 What will be sent to Mr. Jeong along with his order? A newsletter (B) A photograph c. A survey (A) d. an invoice 196 What is NOT mentioned as part of the Crennon Day Festival? (A) (B) (C) Crafts Rides Food samples In color, white or black, A as electronic file, Bản màu, bản trắng đen, hoặc bản điện tử. in any format and receive a free 280 x 508 mm colour print of a JIGD cover photograph. Mua bất cứ hình thức nào B 195. Cái gì sẽ được gửi cùng với đơn hàng của ông Jeong ? A. Báo B. Ảnh C, khảo sát D. hóa đơn [ ] Check (enclosed) [ X D ] Credit card (details on back) [ ] Send me an invoice 196. KHÔNG được đề cập như là một phần của lễ hội ngày Crennon? (A) Thủ công mỹ nghệ (B) lái xe (C) đồ ăn (D) biểu diễn múa Tastes popular dishes -> nếm những món ăn nổi tiếng -> food samples Try your hand at jewelry making with Bhatt’s Beads. Enjoy live music from the Lily Pad Trio and Mitch Casey. Children can ride a miniature train, a carousel, or a real tractor Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) D Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. from Dale Hill Farms. Thử làm trang sức bằng tay -> craft Lái tầu nhỏ Dance performances (D) 197. What is true about the race participants? (A) They must pay an entry fee. (B) They must register by June 4. (C) They must live in Crennon, (D) They must meet at Racers’ Pavilion. 197. Điều gì đúng về những người tham gia cuộc đua? (A) Họ phải trả một lệ phí nhập cảnh. (B) Họ phải đăng ký trước ngày 04 tháng sáu. (C) Họ phải sống trong Canon, (D) Họ phải gặp nhau tại Pavilion Racers '. The €5 registration fee A required of all entrants Người tham gia đều được yêu cầu phí đăng kí là €5 198. What was the start time of Ms. Nam’s race? (A) 9:30 A.M. (B) 11:00 A.M. (C) 12:30 P.M. (D) 2:00 P.M. thời gian bắt đầu cuộc đua của bà Nam là gì? (A) 09:30 (B) 11:00 (C) 12:30 (D) 02:00 Ms. Nam defeated 73 B competitors in a race that spanned eight kilometers, starting on Hopkins Street (bài 2) 199. What is suggested about Ms. Nam? {A) Her siblings are professional runners. (B) Her friends had predicted that she would win. (C) She has attended several Crennon Day Festivals. (D) She received a 199. Điều gì nói về cô Nam? (A) Anh chị em của cô là vận động viên chuyên nghiệp. (B) Bạn bè của cô ấy đã dự đoán rằng cô ấy sẽ giành chiến thắng. (C) Cô đã tham dự một số lễ hội Crennon (D) Cô đã nhận được một giải thưởng khi chiến thắng. 8km -11A. M ( nhìn bảng với bài 1 ) Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Reilly recognized Ms. Nam for her double D achievement. Công nhận cô Nam chiến thắng 2 lần. -> đã nhận giải 1 lần. Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. prize upon winning. 200.Why did Mayor Reilly recognize Ms. Nam? (A) She won multiple races in one day. (B) She won the race on her first try. (C) She was the only amateur to compete in the race. (D) She had the most wins in the festival’s history. 200.Tại sao Thị trưởng Reilly nhận ra cô Nam? (A) Cô đã giành chiến thắng rất nhiều cuộc đua trong 1 ngày. (B).Cô giành chiến thắng trong lần cố gắng đầu tiên (C) Cô là người nghiệp dư duy nhất cạnh tranh trong cuộc đua. (D) Cô đã giành được nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử lễ hội. the only person to win on B a first attempt. Người duy nhất chiến thằng vào lần cố gắng đầu tiên. TEST 2 Câu hỏi và trả lời/mẹo Giải nghĩa Giải thích 153. What discount is offered on the cost of renting a car? (A) 10 percent (B) 15 percent (C) 20 percent (D) 25 percent 154. How much would a seventy-year-old person pay for the package that includes a firework display? (A) $80 (B) $100 (C) $120 (D) $140 chi phí thuê một chiếc xe hơi được giảm giá nào? (A) 10 phần trăm (B) 15 phần trăm (C) 20 phần trăm (D) 25 phần trăm 1 người bảy mươi tuổi sẽ phải trả tiền cho gói du lịch bao gồm một màn trình diễn pháo hoa là bao nhiêu ? (A) $ 80 (B) $ 100 (C) $ 120 (D) 140 $ Rent a car= 15% discount on rental car Thuê xe giảm 15% Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Adult + ...$120 Người lớn tuổi trở lên sau 65 tuổi Đáp án B C Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. 155. What is the purpose of the letter? (A) To give driving directions to a job interview (B) To announce a job opening (C) To provide details about a job (D) To recommend someone for a job 156. Who supervises the technology department? (A) Kayia Jackson (B) Steve Warrick (C) Greg Kimoto (D) Carla Chan Mục đích của lá thư là gì? (A) Hướng dẫn cách lái xe đi đến buổi phỏng vấn xin việc (B) Thông báo bắt đầu công việc (C) Để cung cấp chi tiết về một công việc (D) Để giới thiệu ai đó cho một công việc Ai là giám sát các bộ phận kỹ thuật (A) Kayia Jackson (B) Steve Warrick (C) Greg Kimoto (D) Carla Chan Confirm your employment Xác nhận tuyển dụng Responsibilities : Nhiệm vụ Salary : Lương Details of a job Chi tiết công việc C Steve Warrick, the head of technology department Quản lý phòng kĩ thuật B 157. What is the purpose of the meeting on October 20? (A) To improve employees’ computer skills (B) To introduce new employees to the management team (C) To give employees feedback on their performance (D) To inform new employees of their job benefits Mục đích của cuộc họp ngày 20 tháng 10 là gì? (A) Để cải thiện kỹ năng máy tính của nhân viên (B) Để giới thiệu nhân viên mới đến đội ngũ quản lý (C)Đưa cho nhân viên những phản hồi về hiệu quả công việc của họ (D) Để thông báo cho nhân viên mới về lợi ích công việc của họ Details will be provided .... in an orientation meeting. Đoạn thứ hai nói đến salary ( lương), sick leave( ngày nghỉ), vacation ( kì nghỉ đc chi trả)-> job benefits ( quyền lợi ) Chi tiết sẽ được cung cấp trong buổi họp định hướng D 158. What can be inferred about Jean? (A) She was Điều gì có thể được Felt Disappointed that your suy ra về Jean? work responsibilities were (A) Cô ấy không cảm not what you expected D Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Ms Huong. Ms Huong HLU. Fb: Huong Nguyen (Helen) Địa chỉ : 335 Cầu Giấy . 0984996598. unhappy in her job. (B) She asked for a promotion. (C) She started a new business. (D) She lent money to Thomas. 159. What is NOT cited as part of Jean’s work? (A) Organizing conferences (B) Processing business loans (C) Corresponding with clients (D) Maintaining a Web site 160. What does Thomas say about Jean? (A) She is a skillful writer. (B) She is a diligent worker. (C) She is an excellent teacher. (D) She is an experienced supervisor. 161. What does Thomas offer to do for Jean? (A) Raise her salary thấy vui vẻ trong công việc. (B) Cô ấy yêu cầu thăng chức. (C) Cô bắt đầu một doanh nghiệp mới. (D)Cô ấy vay tiền Thomas) Điều gì không được trích dẫn như một phần công việc của Jean ? (A) Tổ chức hội nghị (B) Tiến hành việc vay vốn kinh doanh (C) Tương tác với khách hàng (D) Duy trì một trang web Thomas nói điều gì về Jeans ? (A) Cô là một nhà văn tài giỏi. (B) Cô là một người lao động cần cù. (C) Cô là một giáo viên xuất sắc. (D) Cô là một người giám sát có kinh nghiệm. Thomas đề nghị làm gì cho Jean? (A) Nâng lương (B) Giảm giờ làm Ms Huong. FB: Huong Nguyen (Helen) Thất vọng vì nhiệm vụ k như mong muốn Organize confererence : tổ B chức hội thảo Updated the websites = maintain the websites : duy trì cập nhập website Corresponding wwith clients : answer scores of inquiries : Giao tiếp với khách hàng : trả lời vô số các câu hỏi từ khác hàng Processing business loans ( không đề cập đến cho vay vốn kinh doanh), chỉ đề cập việc trả lời câu hỏi liên quan đến vay vốn Productive : làm việc năng B suất conscientious assistant : trợ lý làm việc cẩn thận, kĩ lưỡng. Call me for a recommendation : gọi cho tôi nếu cần thư giới thiệu D
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan