Tài liệu Giải thích economy 4 test 4 part 7

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2280 |
  • Lượt tải: 100

Mô tả:

Máy ảnh kỹ thuật số đi vào cuộc sống! Có thể các bạn đã xem vô số quảng cáo cho hình ảnh kỹ thuật số. Loại hình này có các lợi thế là cho phép bạn lưu trữ nhiều hình ảnh thay vì chỉ nhìn một bức suốt ngày. Mặc dù hình ảnh kỹ thuật số này là loại hình mới lạ, nhưng chúng không sử dụng đầy đủ công nghệ sẵn có. Đó là nơi hình ảnh đẹp như mơ xuất hiện. Chúng tôi đã phát triển một loại ảnh kĩ thuật số mới không những thể hiện hình ảnh, mà còn chiếu được những phim có định dạng phổ biến nhất. Bây giờ bạn có thể xem ảnh và các đoạn clip ngắn lưu trong máy. Chúng tôi có nhiều nhân viên tư vấn phục vụ khách hàng sẳn sàng phục vụ các bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn dòng sản phẩm phong phú và đa dạng. Bạn cũng có thể gửi chúng tôi hình ảnh và phim, chỉ cần nói với chúng tôi bạn muốn loại ảnh nào. Chúng tôi nhất định bảo đảm rằng bạn sẽ hài lòng 100% hoặc bạn được hoàn tiền lại! Dream Pictures, INC. [212] 589 -8512 Ảnh đẹp như mơ, Công ty [ 212 ] 589 - 8512 www .dreampictures.com www.dreampictures. Com 153. What is being advertised? 153. Những gì đang được quảng cáo? (A) Digital albums that show pictures (A) Đĩa kĩ thuật số cho thấy hình ảnh (B) Novelty items (B) Món đồ mới lạ (C) Albums that show both pictures and (C) Đĩa hát cho thấy cả hình ảnh lẫn vi videos đê - ô (D) Video files in popular formats (D) Tập tin video với định dạng phổ biến 154. What kind of support will customers 154. Loại hỗ trợ gì sẽ khách hàng nhận? receive? (A) Hướng dẫn để gửi tập tin (A) Directions to send files (B) Lời khuyên về chọn lựa thiết bị lưu trử (B) Advice on selecting albums hình ảnh (C) Company information (C) Thông tin của công ty (D) Refund instructions (D) Hướng dẫn hoàn tiền lại Digital Photos Come to life! You've all seen the countless ads for digital photo albums. These albums have the advantage of allowing you to store many pictures instead of looking at the same picture all day. While these digital albums are novelty items, they do not fully utilize the technology available. That's where Dream Pictures comes in. We have developed a new digital album that not only displays pictures, but also plays video files (153) in the most popular formats. Now you can look at pictures and short video clips that play in a loop. We have many customer service consultants waiting to take your call. We’ll help you choose from our diverse line of products and styles. You can also send us your pictures and videos and simply tell us what kind of album you want (154). We personally guarantee that you'll be 100% satisfied or your money back! Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh MEMORANDUM To: Hannah Song From: Karen Wilson, Manager, Global Strategic Planning Subject: Nelson Insight Conference Date: Mon, 5/12 Dear Hannah, As you may already be aware, next week is the scheduled conference meeting with Nelson Insight. I will be giving a presentation on behalf of my team, based on the attached proposal. Because this conference is pivotal in deciding whether to go through with the next steps of our joint venture project, our team has put a lot of time and effort into perfecting this presentation material. Although our team members, including myself, have reviewed it many times, I wanted to make sure that the material is fully localized to the needs of the Korean market and that we have not missed any important points that need to be addressed. Can you please review the attached document and give me any critical feedback that you or your team may have? I am aware that you have extensive experience working with Korean research agencies like Nelson Insight, so I'd really appreciate it if you could give me any advice or tips. In particular, I am especially concerned about the length of our proposal. It seems a bit long and I would like to make it more concise and direct, but I am having trouble deciding on which part (s) to get rid of. Also, this is a minor issue, but canyou please double-check to make sure that the Korean logo graphics included have no mistakes?(155) When you're done with the review, perhaps we could meet sometime this week to review THƯ BÁO Đến : Hannah Song Từ : Karen Wilson, giám đốc, dự án chiến lược toàn cầu Đề tài: Hội thảo Nelson Insight Thời gian: Thứ hai, 5 / 12 Thân gửi Hannah, Có lẽ bạn đã biết, tuần tới là hội thảo như lịch đã sắp xếp về đề tài Nelson Insight. Thay mặt cho nhóm tôi sẽ trình bày báo cáo trên cơ sở tài liệu đính kèm. Vì hội nghị này cực kỳ quan trọng để quyết định xem có nên thực hiện đến cùng bước tiếp theo dự án liên doanh của chúng ta hay không, nhóm của chúng tôi đã đầu tư nhiều thời gian và công sức để hoàn chỉnh dữ liệu cho bản báo cáo này. Mặc dù các thành viên trong nhóm, gồm cả chính tôi, đã xem xét nó nhiều lần, tôi thật muốn biết chắc chắn dữ liệu có hoàn toàn phù hợp với thị trường Hàn Quốc và không có bất cứ chi tiết quan trọng nào còn chưa được tính đến. Xin vui lòng duyệt qua tài liệu đính kèm và gửi lại cho tôi bất cứ thông tin quan trọng nào mà bạn hoặc nhóm của bạn có thể có nhé! Tôi biết là bạn có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các viện nghiên cứu Hàn Quốc giống như Nelson Insight, vì thế tôi thật sự cảm kích nếu bạn có thể góp ý cho tôi. Đặc biệt nhất là tôi lo lắng về chiều dài bản thuyết trình. Dường như hơi dài và tôi muốn làm nó súc tích và có tác dụng trực tiếp hơn, nhưng tôi đang gặp khó khăn trong quyết định không biết bỏ bớt phần nào. Ngoài ra cũng còn một vấn đề nhỏ, nhờ bạn hãy vui lòng kiểm tra lại kỹ lưỡng để bảo đảm biểu tượng Hàn Quốc có phạm lỗi gì không? Khi bạn kiểm tra xong, có lẽ chúng ta nên gặp nhau lúc nào đó trong tuần này để thảo luận cụ thể với nhau. Tôi sẽ bay đến Hàn Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh it together in person. I will be flying to Korea tonight and arriving at lncheon on Tuesday at 6 a.m. I'm available to meet with you any time between 9 a.m. and 5:30p.m. From Tuesday on (156). Please let me know what time is best for you, so we can set up a meeting. I'm looking forward to seeing you soon and thanks for your assistance in advance. Best regards, Karen 155. What is the purpose of the memo? (A) To decide on the next steps of a joint venture project (B) To confirm a business trip schedule (C) To offer a corrected translation (D) To ask for help with a presentation 156. What does Karen request that Hannah do? (A) Submit a proposal sometime this week (B) Attend a conference (C) Schedule an appointment with Nelson Insight (D) Get together with her for a meeting From: Angela Leason < aleason@novarttspharma .com> To:All employees Date : July 10 Subject: Vacation Policy Quốc đêm nay và đến lncheon vào ngày thứ ba lúc 6 giờ sáng. Tôi sẵn sàng gặp bạn bất kỳ thời gian nào từ 9 giờ sáng đến 5:30 tối từ Thứ ba. Xin vui lòng cho tôi biết lúc nào bạn rảnh, để chúng ta có thể hẹn gặp. Tôi mong sớm gặp bạn và cảm ơn trước vì bạn đã giúp đỡ. Chào thân ái, Karen Novartts Pharmaceutical has a new vacation policy for certain full-time employees (157) and which will go into effect one month (158) from today, on Monday, August 10. This new vacation policy is designed to provide employees who have completed at least six continuous months of service a Công ty dược Novartts có chính sách kỳ nghỉ mới cho nhân viên chính thức có hiệu lực trong một tháng kể từ hôm nay, thứ hai, ngày 10 tháng tám. 155. Mục đích của văn bản ghi nhớ này là gì? (A) Để quyết định chọn bước tiếp theo của dự án liên doanh ( B) Để xác nhận kế hoạch chuyến đi công tác ( C) Để đưa ra dịch thuật chỉnh sửa (D) Để yêu cầu được giúp đỡ cho bài thuyết trình 156. Những gì Karen yêu cầu Hannah làm? (A) Nộp đề nghị vài lần trong tuần này (B) Tham dự hội thảo (C) Xếp lịch hẹn với Nelson Insight (D) Cùng cô ấy hẹn để họp mặt Từ: Angela Leason < aleason@novarttspharma. com> Đến: Toàn thể nhân viên < employees@ novarttspharma. com> Thời gian: ngày 10 tháng bảy Đề tài: Chính sách Kỳ nghỉ Chính sách kỳ nghỉ mới này được thiết kế để cung cấp cho những nhân viên ít nhất đã làm việc sáu tháng liên tục được nghỉ ngơi mà Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh period of rest and relaxation away from work without loss of pay or benefits. Part-time employees, employees who have not completed at least six continuous months of service, temporary employees, and seasonal employees are entirely ineligible to participate in the vacation plan or to earn any vacation pay. The length of an employee's vacation will depend on how long he or she has worked as a full-time employee, and on whether the employee is paid annually or hourly. Your immediate supervisor and/or manager must approve your vacation time before vacation benefits can be granted. To help us assure that your responsibilities are covered while you are away, you must request your vacation time in writing at least two weeks before the day you wish to leave or start vacation. This form can be downloaded from our company website at www.novarttspharma.com/ vacation form. To request a vacation, please download the form, have your supervisor/manger sign it (159), and return it to Miriam Wales, director of the human resources department. Thank you in advance for your cooperation with this new policy. 157. What is the purpose of the e-mail? (A) To inform its employees about a new policy (B) To request feedback on a new business strategy (C) To introduce new human resources director (D) To inform employees of a renovated company website 158. When will the change take effect? (A) In one week (B) In two weeks không cắt lương hoặc tiền trợ cấp. Nhân viên làm bán thời gian, nhân viên không hoàn thành ít nhất sáu tháng liên tục, nhân viên làm việc tạm thời, và nhân viên làm việc theo mùa vụ hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để tham gia kỳ nghỉ theo kế hoạch cũng không được nghỉ phép ngày nào. Thời gian nghỉ của nhân viên sẽ tùy thuộc vào thời gian người ấy làm việc, bất kể là nhân viên chính thức hay nhân viên được thanh toán hàng năm hay theo giờ. Người giám sát trực tiếp của bạn và / hoặc nhà quản lý phải xét duyệt thời gian nghỉ của bạn trước chính sách quyền lợi kì nghỉ bạn có thể được cấp. Để giúp chúng tôi bảo đảm trách nhiệm của bạn được duy trì trong khi bạn vắng mặt, bạn phải yêu cầu thời gian nghỉ bằng văn bản ít nhất hai tuần trước ngày bạn muốn ra đi hoặc bắt đầu kỳ nghỉ. Mẫu đơn này có thể tải xuống từ trang web của công ty chúng ta tại www. novarttspharma. com /đơn xin nghỉ. Để yêu cầu kỳ nghỉ, vui lòng tải mẫu, có chữ kí của sếp bạn / đóng dấu, và nộp lại nó cho Miriam Wales, giám đốc phòng Nhân sự. Xin cám ơn bạn vì sự hợp tác với chính sách mới này. 157. Mục đích của e - mail là gì? (A) Để thông báo cho nhân viên về chính sách mới (B) Để thông tin phản hồi yêu cầu trên chiến lược kinh doanh mới (C) Để giới thiệu giám đốc nguồn nhân lực mới (D) Để thông báo cho nhân viên của trang web công ty đổi mới 158. Bao giờ thay đổi sẽ có hiệu lực? (A) trong một tuần nữa (B) trong hai tuần nữa Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh (C) In one month (D) In two months 159. What are the employees instructed to do before taking a vacation? (A) Notify Angela Leason (B) Sign a waiver (C) Get written confirmation from their supervisor (D) Consult with the human resources department (C) trong một tháng (D) trong hai tháng 159. Nhân viên được hướng dẫn làm gì trước khi đi nghỉ? (A) Thông báo Angela Leason (B) Ký từ bỏ (C) Nhận được giấy xác nhận từ sếp họ (D) hỏi ý kiến Phòng Nhân sự To: All current clients From: [email protected] Dear Clients, Đến: Tất cả khách hàng hiện nay Từ: ewall@qmerchants. Quý khách hàng thân mến, Thank you for your continuing business with qmerchants.net. Regrettably, I have some bad news to relay to you. Due to the increase in raw material costs, we must unfortunately raise the cost of our merchandise to you.(160) As you know, our company mission is to sustain long-term relationships and not be driven by profit margin. As such, we have avoided raising our prices for as long as possible, but we can no longer prolong the inevitable. These changes were deemed necessary in order for our company to stay solvent.(162) We have enclosed our new price list for your review which goes into effect on May 18. Any orders placed between now and May 17 will be honored at the lower prices. I would like to hold a meeting with you next week to discuss the new prices in more detail.(161) We wish to thank you for your valued account and know that you will understand the necessity for this price increase. Thank you, Cám ơn quý khách đã tiếp tục giao dịch với công ty qmerchants.net. Thật đáng tiếc, tôi có một số tin không vui thông báo cho quý khách. Vì gia tăng chi phí nguyên liệu, chúng tôi buộc phải tăng cao chi phí các mặt hàng của chúng tôi với quý khách. Như quý khách đã biết, phương châm công ty chúng tôi là duy trì tình cảm gắn bó lâu dài không lệ thuộc vào tỉ lệ lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi đã tránh nâng cao giá cả các mặt hàng càng lâu càng tốt, nhưng chúng tôi không còn có thể kéo dài hơn được nữa. Thay đổi này là cần thiết để công ty của chúng tôi duy trì tồn tại. Chúng tôi đã kèm theo bảng giá mới cho quý khách hàng đối chiếu và nó có hiệu lực vào ngày 18 tháng năm. Bất cứ đơn đặt hàng nào từ bây giờ cho đến ngày 17 tháng năm sẽ được ưu đãi giá thấp hơn. Tôi muốn tổ chức cuộc họp báo với quý khách hàng vào tuần tới để thảo luận giá mới chi tiết hơn. Chúng tôi muốn cám ơn quý khách về sự quan tâm quý báu và hy vọng quý khách sẽ Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh Erin Wall Account Manager 160. What is the purpose of the memo? (A) To report the results of a study on price increases (B) To request a deadline extension (C) To recommend new product names (D) To inform of price increases 161. What will NOT be discussed at the meeting? (A) Reasons for price increase (B) Possible discounts (C) Advertising for new accounts (D) Detailed pricing information 162. According to the memo, what would have happened without the price changes? (A) Clients would have been lost. (B) The company would go out of business. (C)The company mission would change. (D)A client organizational meeting would be held. PURE02 Water filter Replacements Your tap water might look clean, but it may still contain potentially harmful contaminants. Depending on where you live,(165) your water can be contaminated with everything from industrial and agricultural pollutants to heavy metals, sediments and even trace levels of pharmaceuticals. Find out what might be in your drinking water and how PURE02 can help you remove it. (163) thông cảm vì sự cần thiết phải tăng giá lần này. Xin cám ơn, Erin Wall Giám đốc nghiệp vụ 160. Mục đích của thư báo này là gì? (A) Để báo cáo kết quả của nghiên cứu trên tăng giá (B) Để yêu cầu phần mở rộng thời hạn chót (C) Để đề nghị tên sản phẩm mới (D) Để thông báo cho việc tăng giá 161. Điều gì sẽ không được thảo luận tại cuộc họp? (A) Lý do cho tăng giá (B) Chiết khấu có thể (C) Quảng cáo cho tài khoản mới (D) Miêu tả chi tiết thông tin định giá 162. Theo thư báo, điều gì sẽ xảy ra nếu không thay đổi giá cả? (A) Khách hàng sẽ bị thua thiệt. (B) Công ty sẽ ngưng hoạt động. (C) Sứ mệnh công ty sẽ thay đổi. (D) Cuộc họp tổ chức khách hàng sẽ được tổ chức. Thay thế thiết bị lọc nước PURE02 Nước máy của bạn có thể trông có vẻ sạch, nhưng nó vẫn có thể chứa các chất gây ô nhiễm có hại tiềm ẩn. Tùy vào nơi bạn sống, nước của bạn có thể bị nhiễm bẩn với mọi thứ từ công nghiệp và nông nghiệp cho đến kim loại nặng, trầm tích và thậm chí còn tìm thấy dấu vết của các hóa chất với nồng độ khác nhau. Khám phá ra những gì có thể ở trong nước uống của bạn là cách mà PURE02 có thể giúp bạn giải quyết. With the PURE02 Water Filter Replacement, Với việc thay thế thiết bị lọc nước PURE02, you'll get up to 100 gallons of clean, filtered bạn sẽ có được 100 ga - lông nước lọc sạch. Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh Nguyễn Việt Tú Anh Our filter produces two months of clean water (164) right from your faucet-filtered to remove 99% of lead and microbial cysts (cryptosporidium and giardia), and reduces many other contaminants, such as 99% of pharmaceuticals. In fact, the PURE02 Water Filter Replacement reduces 10 times more contaminants than the leading water filter. 163. What does the advertisement explain? (A) How to use a filter cartridge effectively (B) What features to consider when choosing a water filter (C) How to install the water filter correctly (D) What contaminants are filtered out by the product 164. How often should the cartridges be replaced? (A) Every two months (B) Every three months (C) Every four months (D) Every five months 165. According to the instructions, which factor determines what contaminates your water? (A) How many gallons of water you use (B) Frequency of filter change (C) Geographic location (D) Air temperature Bộ lọc của chúng tôi sản xuất ra để làm sạch nước trong 2 tháng ngay từ vòi nước của bạn - lọc để loại đi 99% chì và nang vi khuẩn (ký sinh trùng Cryptosporidium và trùng roi đơn bào ký sinh trong ruột non), và giảm nhiều chất gây ô nhiễm khác, 99% hóa chất. Thực ra, Thay thế PURE02 thiết bị lọc nước giảm chất gây ô nhiễm gấp 10 lần so với thiết bị lọc nước chì. 163. Quảng cáo giải thích điều gì? (A) Cách sử dụng một bình lọc nước hiệu quả (B) Những tính năng cần xem xét khi việc lựa chọn một máy lọc nước (C) Cách để cài đặt các bộ lọc nước đúng cách (D) Những tạp chất nào được lọc nhờ sản phẩm này. 164. Bao nhiêu lâu các hộp lọc nên được thay thế? (A) Mỗi hai tháng (B) Mỗi ba tháng (C) Mỗi bốn tháng (D) Mỗi năm tháng 165. Theo hướng dẫn, yếu tố nào quyết định những chất ô nhiễm trong nước của bạn? (A) Có bao nhiêu lít nước bạn sử dụng (B) Tần số của sự thay đổi bộ lọc (C) Vị trí địa lý (D) Nhiêt độ không khí Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” water. This is unmatched by our competitors, Không có thiết bị nào có thể cạnh tranh với whose products filter only about 50 to 75 thiết bị này, bởi các sản phẩm khác chỉ lọc gallons per filter. khoảng từ 50 đến 75 ga-lông mỗi bộ lọc. Bloomdale Trailer Association Hiệp hội Trailer Bloomdale 278 Warwick Rd Oklahoma City, OK 683090 278 Warwick Rd Oklahoma City, OK January 21 683.090 21 tháng 1 Mr. John Cousins Oklahoma City Mayor Ông John Cousins Oklahoma Thị trưởng City Hall thành phố City Hall Oklahoma City, OK 683090 Thành phố Oklahoma, OK 683.090 Dear Mr. Mayor, Thưa ông thị trưởng, I am writing on behalf of the Bloomdale Trailer Association to urge you to support legislation lifting the ban on overnight parking charges of large vehicles in our area. (166) The number of campers and tourists who travel in trailers has increased significantly during the last year. While RV (recreational vehicle) tourism is not a significant portion of traditional tourism, it still represents a sizeable portion of the area's tourist draw. I am sure you will agree that forcing RV tourists to pay substantial overnight parking fees will compromise (167) the city's efforts to promote tourism, and in fact discourage the traditionally enjoyed pastime of camping outdoors. In an age where our children are attached to computers and mobile devices more than ever, we must strongly encourage outdoor activities and physical exercise. We are confident that-making Bloomdale 'RV friendly' will benefit the local tourism industry and encourage our children to enjoy the outdoors more. Jaymen Town, Teaneck Village, and Coda City recently lifted similar parking fees and have subsequently reported a strong positive response from locals and tourists alike.(168) These nearby towns are proof that allowing RV tourists to enjoy free Tôi viết thư này thay mặt cho Hiệp hội Trailer Bloomdale để mong ông đồng ý bãi bỏ luật thu phí đỗ xe qua đêm của các loại xe lớn trong khu vực chúng tôi. Số lượng xe cắm trại và du khách đi du lịch trong các xe kéo đã tăng đáng kể trong những năm qua. Trong khi du lịch RV (xe thể thao) không phải là một phần quan trọng của du lịch truyền thống, nó vẫn đóng một vai trò khá lớn trong sự nỗ lực của ngành du lịch khu vực. Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý rằng ép khách du lịch RV trả phí đỗ xe qua đêm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực của thành phố trong việc thúc đẩy du lịch, và trong thực tế không khuyến khích các trò giải trí truyền thống thú vị như cắm trại ngoài trời. Trong thời đại mà con em chúng ta bị thu hút vào máy tính và các thiết bị di động hơn bao giờ hết, chúng ta phải khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động ngoài trời và thể lực. Chúng tôi tin tưởng rằng thực hiện Bloomdale, 'RV thân thiện "sẽ có lợi cho ngành công nghiệp du lịch địa phương và khuyến khích trẻ em của chúng ta thích ra ngoài chơi hơn. Thị trấn Jaymen, làng Teaneck, và Thành phố Coda vừa bãi bỏ phí đậu xe tương tự và sau đó đã nhận được phản ứng tích cực mạnh mẽ từ người dân địa phương cũng như du khách. Những thị trấn gần đó chứng minh rằng việc cho phép khách du lịch RV Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh overnight parking can promote tourism, and in turn generate more revenue for restaurants and local shops (170). Lifting the parking fees have benefitted all parties involved in other places. đậu xe qua đêm miễn phí có thể thúc đẩy du lịch, và trong xu thế chung tạo thêm thu nhập cho các nhà hàng và các cửa hàng địa phương. Bãi bỏ phí đậu xe tạo ra lợi ích cho tất cả các bên tham gia ở những nơi khác. Another benefit of lifting the parking fees would be the additional revenue it would help create. The tourism and food service industries employ a significant portion of the workforce in our community. Currently, however, many visitors are leaving in the early evening to avoid the overpriced parking fees. Subsequently, our local businesses are losing revenue to neighboring cities. RV tourism is an essential part of hotel tourism.(169) Fostering the industry would increase the total number of visitors to our great city. I look forward to hearing your response, and I'm confident you’ll see the benefits of lifting the parking fees. Sincerely, Drew Bledsoe Vice President of Community Affairs Bloomdale Trailer Association Một lợi ích khác của bãi bỏ phí đậu xe sẽ là khoản thu nhập mà nó sẽ giúp tạo ra. Các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ ăn uống đóng vai trò hết sức to lớn trong cộng đồng của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay, nhiều du khách ra đi vào lúc trời vừa tối để tránh các chi phí đậu xe đắt đỏ. Hậu quả là, các doanh nghiệp địa phương của chúng ta đánh mất doanh thu sang cho các thành phố lân cận. Du lịch RV là một phần thiết yếu của ngành du lịch khách sạn. Khuyến khích lĩnh vực này sẽ tăng tổng số du khách đến thành phố tuyệt vời của chúng ta. Tôi mong chờ nghe phúc đáp của ông, và tôi tin chắc ông cũng thấy lợi ích của việc bãi bỏ phí đậu xe. Trân trọng, Drew Bledsoe Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Trailer Bloomdale 166. What is the purpose of the letter? (A) To inquire about local tourism (B) To advertise a new hotel (C) To recommend a change in the city law (D) To support revenue sharing with Neighboring cities 167. The word 'compromise' in paragraph 1, line 6, is closest in meaning to (A) weaken (B) match (C) determine (D) adjust 166. Mục đích của lá thư là gì? (A) Để tìm hiểu về du lịch địa phương (B) Để quảng cáo cho một khách sạn mới (C) Để đề xuất thay đổi một luật trong thành phố (D) Để hỗ trợ chia sẻ doanh thu với thành phố lân cận 167. Từ “ảnh hưởng đáng kể” trong đoạn 1, dòng 6, gần gũi nhất trong ý nghĩa (A) làm suy yếu (B) trận đấu (C) xác định (D) điều chỉnh Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh 168. What is suggested about Coda City? (A) It is building a new parking facility. (B) It has more parks than Bloomdale Town. (C) It is far away from Oklahoma City. (D) It expects to attract more visitors. 169. What is indicated about tourism in Oklahoma City? (A) The number of tourists has not changed at all recently. (B) Local hotels are frequently empty. (C) Most tourists do not like neighboring cities. (D) Local restaurants rely on business from tourists. 170. Why are nearby cities mentioned in the letter? (A) To familiarize the reader with nearby cities (B) To suggest a new location for trailer homes (C) To support the writer's assertions (D) To convince other cities to do the same The national Meal Exchange The national Meal Exchange is a national student-founded, young-driven, registered charity organized to address local hunger by mobilising the talent and passion of students. Since 1993, our programs have been run on over 50 college campuses across American (173) and generated over $2.4 million worth 168. Điều gì được đề cập tới Coda City? (A) Đang xây dựng một cơ sở đậu xe mới. (B) Nó có nhiều công viên hơn Bloomdale Town. (C) Nó cách xa thành phố Oklahoma. (D) Nó thể hiện là thu hút nhiều du khách. 169. Điều gì được xác định về du lịch ở Oklahoma City? (A) Số lượng khách du lịch đã không thay đổi trong thời gian gần đây. (B) Khách sạn địa phương thường vắng khách. (C) Hầu hết du khách không thích thành phố gần đó. (D) Nhà hàng địa phương kinh doanh từ khách du lịch. 170. Tại sao các thành phố lân cận được đề cập trong thư? (A) Để phổ biến cho độc giả ở thành phố gần đó (B) Để đề nghị một vị trí mới cho ngôi nhà Trailer (C) Để hỗ trợ những khẳng định của người viết (D) Thuyết phục các thành phố khác làm tương tự Tổ chức cứu đói quốc gia Tổ chức cứu đói quốc gia là một tổ chức từ thiện của sinh viên, những nhà điều hành trẽ thành lập nhằm hướng đến những địa phương đói kém từ việc huy động của những sinh viên có đam mê và tài năng. Từ năm 1993, chương trình đã hoạt động khắp 50 trường đại học ở Mĩ (173) và kêu gọi được trên 2.4 triệu đô-la Mỹ trị giá thức ăn, tương Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh of food, or 960,000 meals to address local hunger. A brief overview the The national Meal Exchange: Our mission: Addressing hunger through student solutions. Our Vison: To help eliminate the root causes of hunger and poverty by engaging tomorrow’s leaders today. The national Meal Exchange ‘s Approach The national Meal Exchange is organized exclusively for charitable purposes with the aim to: DOMINATE food to registered charitable organizations and those in need. EDUCATE students about the root causes of hunger. CREATE and involve students in volunteer opportunities with not-for-profit organizations that address hunger and hungerrelated issues. IDENTITY and implement students’s solutions to hunger. Meal Exchange Culture Inclusion – we strive to include all students, community members and partners who are interested in food security and making an impact on local hunger. We do not seek specific types of volunteers; rather, we aim to aid individuals in realizing their full capabilities. (172) Flexibility - The national Meal Exchange acts as a vehicle for change that promotes each campus’s individual creativity and innovation to ensure core programs are fulfilled in a manner that is unique to the needs of the local community. Engagement – our core programs work to engage citizen leaders through opportunities đương 960,000 bữa ăn đưa đến các địa phương thiếu đói. Thông điệp của tổ chức cứu đói quốc gia: Sứ mệnh: Đến với người đói kém qua giải pháp sinh viên. Phương châm: Để giúp loại bỏ nguyên nhân sâu xa và sự đói nghèo khổ bằng cam kết hôm nay của những nhà lãnh đạo ngày mai. Tiếp cận tổ chức cứu đói quốc gia Tổ chức cứu đói quốc gia được tổ chức dành riêng cho mục đích từ thiện tập trung vào : Quản lí nguồn thức ăn được cung cấp bỡi các tổ chức từ thiện cho những người cần giúp đở. Giáo dục sinh viên về nguyên nhân sâu xa của nạn đói. Tạo cho sinh viên cơ hội tham gia tình nguyện vào tổ chức phi lợi nhuận nhằm giải quyết nạn đói và vấn đề liên quan đến nạn đói. Xác định và thực hiện giải pháp của sinh viên với nạn đói. Văn hóa cứu đói Tiêu chuẩn: - chúng tôi cố gắng tập hợp tất cả sinh viên, thành viên trong cộng đồng, những ai quan tâm đến an ninh lương thực và giải quyết nạn đói ở địa phương. Chúng tôi không phân biệt đối tượng tình nguyện; hay đúng ra, chúng tôi chú trọng tính cá thể trong việc nhận ra khả năng đầy đủ của họ. Linh hoạt - tổ chức cứu đói quốc gia hoạt động thúc đẩy sự thay đổi, phát huy sáng tạo và đổi mới cá nhân để đảm bảo chương trình chủ yếu được thực hiện theo cách duy nhất hướng đến nhu cầu của cộng đồng địa phương. Cam kết – mục đích chương trình là tham gia để trở thành nhà lãnh đạo công dân qua cơ Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh that work with the strengths and capabilities of students to address local hunger issues. Leadership Development – our mission fosters the development of social entrepreneurs and leaders(174) who are working to create long-term solutions as well as awareness raising campaigns for food insecurity in America, (171) 171. What is the memo about? (A) Hunger in America (B) A food drive program (C) College campus recruitments (D) Leadership development activities 172, Which of the following is NOT true about the meal exchange culture? (A) It promotes programs tailored to local needs. (B) It encourages leaders to cooperate with local students. (C) It is highly selective in choosing individuals for its program. (D) It supports campaigns for political changes to help hungry people. 173. Where do the programs take place? (A) Across Canada (B) Homeless shelters in NY (C) Food lines in America (D) At schools across America 174. What kind of participants do they look for? (A) Potential social entrepreneurs (B) Political leaders (C) All students, community members and partners (D) Creative teachers hội làm việc bằng thế mạnh và khả năng của sinh viên nhắm đến vấn đề đói ở địa phương. Phát triển khả năng lãnh đạo - sứ mệnh của chúng ta là thúc đẩy phát triển giới doanh nghiệp và giới lãnh đương nhiệm để tạo giải pháp lâu dài cũng như nâng cao nhận thức cho chiến dịch nguy cơ lương thực ở Mỹ, 171. Bảng cam kết về vấn đề gì? (A) Nạn đói ở Mỹ (B) chương trình lái thức ăn (C) tuyển dụng khuôn viên trường đại học (D) hoạt động phát triển Khả năng lãnh đạo 172. Cái nào dưới đây là Không đúng về văn hoá cứu đói? (A) Phát triển chương trình điều chỉnh để nhu cầu ở địa phương. (B) Khuyến khích nhà lãnh đạo hợp tác với sinh viên ở địa phương. (C) Chú trọng lựa chọn cá nhân cho chương trình. (D) Hỗ trợ vận động cho thay đổi về chính trị để giúp người đói. 173. Chương trình diễn ra ở đâu? (A) Qua Ca - na - đa (B) nơi ở dành cho người vô gia cư trong NY (C) dòng Thực phẩm ở Mỹ (D) Các trường trên khắp nước Mỹ 174. Họ tìm kiếm đối tượng tham dự là gì? (A) Giới doanh nghiệp và lãnh đạo tiềm năng (B) nhà lãnh đạo chính trị (C) Tất cả sinh viên, thành viên trong cộng đồng và đối tác (D) giáo viên Sáng tạo Beware Travellers (175) Khuyến cáo hành khách American Airlines ' decision to slap a $15 fee Quyết định của American Airlines thu thêm on the first checked bag- and United Airlines' $15 cho hành lý kí gửi - và quyết định của Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh United Airlines cũng vậy, theo thông báo ngày Thứ Năm – không phải lần đầu tiên ngành hàng không nghĩ ra cách thu thêm tiền từ hành khách một cách không minh bạch. Và chắc cũng không phải là lần cuối. "Trong khi chúng tôi biết là phí này ảnh hưởng đến khách hàng, chúng tôi cũng tin rằng giá dịch vụ chúng tôi phục vụ rất cạnh tranh trong toàn ngành và sẽ còn mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn xứng đáng”, giám đốc điều hành hãng American Airlines, Gerard Arpey, phát biểu trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẳn. Phản ứng với phí hành lý kí gửi lan trên cộng đồng blog là những lời chỉ trích sắc sảo. Grant Martin, Giám đốc Global Travel Agency, dự đoán tình trạng lộn xộn hè này là kết quả do lệ phí mới và so sánh American Airlines với Ryan Air, (là một công ty hàng không giá rẻ), Ai-len tính phí cho mọi thứ không liên quan (dính liền) tới máy bay của họ" 175. For whom is this article most likely 175. Bài báo này chủ yếu thông tin đến intended? những ai? (A) Airplane pilots (A) Phi công (B) Airline travelers (B) Hành khách đi máy bay (C) Airline employees (C) Nhân viên hàng không (D) Baggage claim workers (D) Nhân viên giao nhận hành lý 176. Which is NOT a mentioned response? 176. Điều nào không đề cập đến trong bài? (A) A call to boycott the offending (A) Kêu gọi tẩy chay hãng hàng không airlines chưa tốt (B) Claims that the surcharges are sneaky (B) Quả quyết rằng phụ thu không minh bạch (C) Many problems with summer travel (C) Nhiều vấn đề với du lịch hè (D) Questioning of the airlines' motives (D) Nghi ngờ động cơ của hãng hàng không decision to match it, announced Thursdayisn’t the airline industry's first attempt to squeeze more money out of passengers through a sneaky surcharge (176: B, D). And it won't be its last. "While we understand that these fees affect customers, we also believe that our pricing for the services we provide remains extremely competitive in the industry and continue to offer our customers ample choice and value",American Airlines' chief executive, Gerard Arpey, said in a prepared statement. Reaction to the first-bag fee across the blogosphere was swift and unusually critical. Grant Martin, head of Global Travel Agency, predicted chaos this summer (176 C) as a result of the new fee and compared American Airlines to Ryan Air, the Irish discount carrier that charges for anything not bolted on its planes Thông tin chính thức sản phẩm GPS (Hệ Harmin GPS Warranty Information thống Định vị Toàn cầu) Harmin Harmin’s non-aviation products are warranted to be free from detects – Những sản phẩm hệ thống định vị toàn whether materials or workmanship – for cầu được bảo hành miễn phí – cả chất liệu Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh one year from the day of purchase (178). Within this period, Harmin will, at its sole opinion, repair or replace any components that fail in normal use. Such repair or replacement will be made at no charge to the customer for the parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. This warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents, (ii) consumable parts, such as batteries, unless product damage has occurred to a defect in materials or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, flood, fire or other acts of nature or external causes; (iv) damage caused by services performed by anyone who is not an authorized service provider of Harmin (179 ABC). Harmin’s navigation products are intended to be used as a travel aid and must not by use for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography. Harmin makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data. Repairs have a 90-day warranty. If the unit sent in is still under its original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original one-year warranty, depending upon which is longer. To obtain warranty service, contact our local authorized Harmin dealer or call Harmin Product Support for shipping instructions and an RMA tracking number.(177) Securely pack the device and a copy of the original sale receipt (180), which is required as proof of purchase for warranty repairs. Write the tracking number clearly on the outside of the package. Send the và hình thức - trong một năm kể từ ngày mua. Trong thời gian bảo hành, Harmin cam kết , sửa chữa hoặc thay thế chi tiết hư hỏng khi sử dụng bình thường. Như vậy sửa chữa hoặc thay thế sẽ miễn phí cho khách hàng mang đến dịch vụ bảo hành, với điều kiện khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển. Bảo hành này không áp dụng cho : (i) thiệt hại mỹ quan, như là vết trầy sướt, vết cắt hoặc bị va đập, vết lõm, (ii) chi tiết dễ cháy , như là pin, trừ phi thiệt hại sản phẩm xảy ra do nhược điểm của chất liệu hoặc tay nghề ; ( iii ) thiệt hại do tai nạn, không cẩn thận,sử dụng không đúng, nước, lụt, hoả hoạn hay thiên tai hoặc nguyên nhân bên ngoài ; ( iv ) hư hỏng do không phải là một nhà cung cấp dịch vụ uỷ quyền của Harmin sửa chửa. Sản phẩm định vị Harmin được chế tạo để hỗ trợ du lịch và không được dùng cho bất kỳ mục đích nào cần kiểm tra chính xác phương hướng, khoảng cách, địa điểm hoặc địa chỉ. Harmin không bảo hành độ chính xác và hoàn chỉnh dữ liệu bản đồ. Sửa chữa được bảo hành 90 ngày. Nếu sản phẩm gửi đến vẫn còn trong thời gian bảo hành, sau đó bảo hành mới là 90 ngày hoặc bảo hành một năm tính từ ngày mua, tùy thuộc trường hợp nào lâu hơn. Để được dịch vụ bảo hành, hãy liên lạc chi nhánh Harmin uỷ quyền ở địa phương hoặc gọi Bộ phận hỗ trợ sản phẩm Harmin hướng dẫn gửi hàng và mã số RMA. Hãy đóng gói thiết bị và bản sao của biên nhận mua hàng một cách cẩn trọng, yêu cầu điều này để kiểm chứng sản phẩm được sửa chữa bảo hành. Ghi kí hiệu rõ ràng ở bên ngoài của gói hàng. Gửi thiết bị, cước phí vận chuyển Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh Nguyễn Việt Tú Anh 177. Who issues an RMA tracking number? (A) Harmin Electronics (B) Harmin Navigation (C) Harmin Product Support (D) Harmin Warranty Support 178. How long is the warranty period? (A) One year (B) Two years (C) Three years (D) Four years 179. Which repair is covered by the warranty? (A) Product stops working after the consumer opens it up. (B) Product is dropped in a pitcher of soda. (C) Product is scratched after repeated dropping. (D) Product cannot connect to a satellite. 180. How can customers prove their purchase? (A) Contact a local authorized Harmin dealer (B) Send in original sales receipt and box (C) Send in a copy of the original sales receipt (D) Write tracking number on the outside of the box 177. Ai ban hành một số theo dõi RMA? (A) Ngành điện Harmin (B) Vận chuyển Harmin (C) Bộ phận hỗ trợ sản phẩm Harmin (D) Hỗ trợ Bảo hành Harmin 178. Thời hạn bảo hành là bao lâu? (A) Một năm (B) Hai năm (C) Ba năm (D) Bốn năm 179. Sửa chữa nào được bảo hành? (A) Sản phẩm ngừng hoạt động sau khi người tiêu dùng tháo nó ra. (B) Sản phẩm bị rơi trong một bình soda. (C) Sản phẩm được trầy xước sau khi rơi nhiều lần. (D) Sản phẩm không thể kết nối với vệ tinh. 180. Làm thế nào khách hàng có thể chứng minh việc mua hàng của họ? (A) Liên hệ với một đại lý ủy quyền địa phương Harmin (B) Gửi hoá đơn bán hàng ban đầu vào hộp (C) Gửi một bản sao của hoá đơn bán hàng đầu tiên (D) Viết số theo dõi bên ngoài của hộp Pittsburgh international. Airport Sân bay quốc tế Pittsburgh. Dear Passenger, (182) In order to serve you better we conducting voluntary surveys to get our customers' input on how to improve our Chào quý khách, Để phục vụ các bạn tốt hơn chúng tôi tiến hành khảo sát tự nguyện để lấy dữ liệu khách hàng về cách cải thiện sân bay của Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” device, freight charges prepaid, to any trả trước, đến bất cứ chi nhánh bảo dưỡng, Harmin warranty service station. bảo hành nào của Harmin. airport. Please take a moment to answer three questions about your experience at Pittsburgh International Airport. 1. In what aspect of the airport would you like to see improvements? a. Wait time (184) b. Diversity of food options c. Location of duty free shops d. Customer service e. Other 2. In the past three years, how often have you been through Pittsburgh? a. Less one than a year b. Once a year c. Once month d. Two or more times per month 3. Please describe in two to three sentences what changes you would like implemented at our airport. (181)……………………………………… …........... …………………………………………… ………… Report on Findings Tuesday, June 7, Pittsburgh, PA (183) chúng tôi. Xin hãy dành chút thời gian trả lời ba câu hỏi về trãi nghiệm của bạn ở sân bay quốc tế Pittsburgh nhé. 1. Những khía cạnh nào của sân bay bạn muốn cải tiến? a. Thời gian chờ b. Sự đa dạng của thức ăn tự chọn c. Vị trí cửa hàng miễn thuế d. Trung tâm phục vụ khách hàng e. Khác 2. Trong ba năm qua, bạn có bao nhiêu lần đi qua Pittsburgh? a. Một năm không đến một lần b. Mỗi năm một lần c. Một tháng một lần d. Ít nhất là hai lần mỗi tháng 3. Vui lòng mô tả từ hai đến ba câu những thay đổi mà bạn muốn triển khai tại sân bay của chúng tôi. Notes: trả lời bên dưới mỗi câu hỏi This is a summary of the results of a study conducted at Pittsburgh International Airport to better assess the needs of passengers. The surveys were collected for a period of two weeks, from May 22 to June 5. The surveys were collected from the collection boxes at 10 p .m on June 5.(183) A total of 1,244 passengers completed the survey, with 214 passengers leaving partially completed surveys. In question #1, option A was selected by 84% of (184) passengers, as expected. Options Band C made up less than 4% of total responses, while option D was selected Đây là tóm tắt kết quả nghiên cứu tiến hành ở sân bay quốc tế Pittsburgh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách. Khảo sát được thu thập trong thời gian hai tuần, từ ngày 22 tháng năm đến ngày 5 tháng sáu. Khảo sát được thu thập từ hộp thư góp ý lúc 10 giờ tối ngày 5 tháng sáu. Tổng cộng 1,244 hành khách hoàn thành khảo sát, có 214 hành khách không hoàn thành khảo sát từng phần. Bản báo cáo điều tra Thứ ba, ngày 7 tháng sáu, Pittsburgh, PA Trong câu hỏi #1, lựa chọn A được chọn lựa 84% hành khách, như dự kiến. Lựa chọn C chưa đến 4% tổng số câu trả lời, Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh by 7% of respondents. Of the 84% of passengers that selected option A, almost all of them were infrequent travelers that choose option A or B in question #2. Those who selected options B, C, or D were mostly frequent travelers that choose option C or D in question #2. trong khi D được lựa chọn 7% người trả lời. Trong số 84% hành khách bình chọn A, phần lớn họ là khách hàng ít đi chọn A hoặc B trong câu hỏi #2. Những người lựa chọn B, C, hoặc D hầu hết là khách hàng thường xuyên những người đó chọn C or D trong câu hỏi #2. This study seems to indicate that, as expected, frequent travelers who use the airport one or more times per month are used to the wait times of airplanes departing or landing, and are more concerned with services such as diversity of food options, shops, and airport customer service. A more in-depth survey that asks more detailed questions is scheduled to be conducted next month (185), with passenger response to this pilot study being viewed as largely successful. 181. Where are respondents told to write any suggestions for change? (A) On the back (B) Below the question itself (C) On a separate sheet of paper (D) At the bottom of the survey, after the thank-you message 182. Who was surveyed? (A) Airplane technicians (B) Airline travelers (C) Airport employees (D) Male flight attendants 183. On what day were the surveys collected? (A) On Monday (B) On Tuesday (C) On Thursday (D) On Sunday Notes: 183 phải suy luận: ngày 7 tháng 6: thứ 3, nên ngày 5 tháng 6 phải là chủ nhật Nghiên cứu này có vẻ cho thấy, như dự kiến, khách hàng thường xuyên sử dụng sân bay một hoặc nhiều lần mỗi tháng quen với thời gian chờ của máy bay khi đi hay đến, và không hài lòng với dịch vụ đa dạng của thức ăn tự chọn, cửa hàng, và trung tâm phục vụ hành khách ở sân bay. Một khảo sát chuyên sâu hơn sẽ hỏi câu hỏi chi tiết hơn dự kiến được tiến hành vào tháng sau, với các câu trả lời này của hành khách lần nghiên cứu thí điểm được xem như một thành cônglớn. 181. Những người trả lời được yêu cầu viết đề nghị thay đổi ở đâu? (A) Trên phía sau (B) Bên dưới mỗi câu hỏi (C) Trên tờ giấy riêng biệt (D) Ở dưới cuối khảo sát, sau thông điệp cảm ơn 182. Ai đã được khảo sát? (A) Kỹ thuật viên máy bay (B) Hành khách hãng hàng không (C) Nhân viên Sân bay (D) Tiếp viên hàng không Nam 183. Khảo sát thu thập vào những ngày nào? (A) vào ngày thứ hai (B) vào ngày thứ ba (C) vào ngày thứ năm (D) vào ngày chủ nhật Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh 184. What did most survey respondents indicate about the airport? (A) The gates are too far apart. (B) There are not enough varieties of food. (C) Customer service is inadequate. (D) Wait times are too long. 185. Why are they conducting another survey? (A) More individuals are needed to participate. (B)The questionnaires must be translated into more languages. (C)The surveys need to be distributed on board the airplanes. (D) They need to gather more detailed information. 184. Hầu hết những người trả lời khảo sát cho biết điều gì về sân bay? (A) Các cổng quá xa nhau. (B) Không có đủ loại thức ăn. (C) Trung tâm phục vụ khách hàng không đầy đủ. (D) Thời gian chờ quá dài. 185. Tại sao họ tiến hành khảo sát khác? (A) Cần cá nhân thêm để tham gia. (B) bảng câu hỏi phải dịch thành nhiều ngôn ngữ. (C) khảo sát cần được phân phối trên máy bay. (D) Họ cần tập hợp thông tin chi tiết hơn. Stuben Associates JLnco Ray Baron Hiệp hội Stuben JLnco Ray Baron Vice President Phó Chủ tịch West End Wing Khu cánh tây Luân Đôn 845 Lexington Ave. New York, NY 16525 845 Lexington Ave. New York, NY 16525 Hoa Kỳ United States (190) Phone: 545-854-1258 Điện thoại : 545-854-1258 E-mail: [email protected] Website: www.stubenassociates.com E - mail: rbaron@stubenassociates. To: Ray Trang web com: www.stubenassociates. Baron Com From: Debra Messenger Subject: Public relations com> Từ : Debra Messenger < dmessenger@ Date: April 12 gmail. Đề tài : Quan hệ quần chúng Thời gian: ngày 12 tháng tư Dear Mr. Baron, Ông Baron kính mến, Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh Thank you for taking the time to speak to me in Paris on April 4. (187) I enjoyed hearing about your personal experiences at a large firm. I read about Stuben Associates' (188) excellent training programs in College Graduate magazine and know of its excellent track record in the industry. I would like to inquire about the assistant public relations director opening. I am interested in a career in public relations, and I would like to learn more about your company and possible opportunities.(186) Cám ơn vì đã dành thời gian để trò chuyện với tôi ở Paris vào ngày 4 tháng tư. Tôi thích nghe về kinh nghiệm cá nhân của ông ở một tập đoàn lớn. Tôi đọc về chương trình đào tạo xuất sắc của Hiệp hội Stuben ở trường cao đẳng báo chí và biết nó có thành tích xuất sắc trong ngành. Tôi muốn tìm hiểu về vị trí trợ lí giám đốc lĩnh vực quan hệ cộng đồng đang tuyển nhân sự. Tôi thích làm công việc trong lĩnh vực quan hệ quần chúng, và tôi muốn biết thêm về công ty của ông để có thêm cơ hội. I have a Bachelor of Science degree in Public Relations, as well as experience as an associate to the director of international relations. In addition, I completed two internships focusing on public relations and corporate policy. I've also studied abroad in Paris and Berlin, allowing me to become fluent in French and advanced in German (189 ACD). My resume, which is enclosed, contains additional information on my experience and skills. I would appreciate the opportunity to discuss the position with you and to provide further information on my candidacy. I can be reached anytime via my cell phone at 748-571-3655. Thank you for your time and consideration. I'm planning to visit your city next month and would love to visit your office if you're available (190). I look forward to speaking with you about this exciting opportunity. Tôi có bằng cử nhân khoa học khoa Quan hệ cộng đồng, cũng như kinh nghiệm kết giao với người có mối quan hệ quốc tế. Ngoài ra, Tôi đã hoàn thành hai khóa thực tập sinh về vấn đề quan hệ với công chúng và chính sách của công ty. Tôi cũng đã du học ở Paris và Berlin, cho nên tôi nói tiếng Pháp lưu loát và tiếng Đức đạt trình độ cao. Lý lịch của tôi, đính kèm theo các loại giấy chứng nhận, có thêm thông tin về kinh nghiệm và kỹ năng của tôi. Tôi thật cảm kích nếu có cơ hội để thảo luận với ông cung cấp thêm thông tin về tôi. Có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào qua điện thoại di động số 748-571-3655. Sincerely, Debra Messenger 186. Why was the e-mail written? (A) To follow up on a previous conversation (B) To recommend someone for a job Chân thành, Debra Messenger 186. Tại sao các e-mail được viết? (A) Để theo dõi cuộc hội thoại trước (B) Để giới thiệu một người nào đó cho một công việc Cám ơn vì đã dành thời gian xem xét hồ sơ. Tôi dự định sẽ đi thăm thành phố của ông tháng sau và muốn đến thăm văn phòng của ông nếu ông sẵn lòng. Tôi mong được nói chuyện với ông về cơ hội hứng thú này. Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh (C) To let someone know about a job position (D) To inquire about a job position 187. What is indicated about Mr. Baron? (A) He has held positions at media companies. (B) He recently visited Paris. (C) He has never met Ms. Messenger in person. (D) He works in France. 188. What does Ms. Messenger express interest in doing? (A) Teaching at a local university (B) Becoming Mr. Baron's assistant (C) Training at a school in Paris (D) Working for Stuben Associates (C) Để cho ai đó biết về một vị trí công việc (D) Để xin việc làm. 189. What is NOT mentioned as one of Ms. Messenger's strengths? (A) Ability to speak several languages (B) Expertise in media technology (C) Experience in international relations (D) Training in public relations 189. Điều gì là không được nhắc đến như một trong những bà Messenger? (A) Khả năng nói nhiều ngôn ngữ (B) Chuyên môn trong công nghệ truyền thông (C) Có kinh nghiệm trong quan hệ quốc tế (D) Đào tạo trong khoa quan hệ công chúng 190. In which country does Ms. Messenger want to meet Mr. Baron? (A) The United States (B) Germany (C) Switzerland (D) France To: Aaron Lee ([email protected]) From: Stan Smith ([email protected]) Sub: Acknowledgement Date: March 2 This letter is confirmation of receipt for the following article submissions scheduled to be 190. Bà Messenger muốn gặp ông Baron ở nước nào? (A) Hoa Kỳ (B) Đức (C) Thụy Sĩ (D) Pháp Để : Aaron Lee ( alee@fastmail. thuần ) Từ : Stan Smith ( Stan@carandroadmonthly. com ) Chủ đề : Thư xác nhận Ngày tháng : ngày 2 tháng ba 187. Điều gì được xác định về ông Baron? (A) Ông ấy đã giữ các vị trí tại các công ty truyền thông. (B) Gần đây ông đã đến thăm Paris. (C) Anh chưa bao giờ gặp riêng bà Messenger. (D) Anh ta làm việc tại Pháp. 188. Bà Messenger bày tỏ quan tâm đến việc gì? (A) giảng dạy tại một trường đại học địa phương (B) Trở thành trợ lý của ông Baron (C) đào tạo tại một trường học ở Paris (D) Làm việc cho Stuben Associates Thư này xác nhận đã nhận được bài báo theo lịch sắp xếp sẽ xuất bản trong tạp chí tháng Quyển sách này do những thành viên nhiệt tình nhất của group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp các bạn có tài liệu ôn thi hiệu quả. Mong mọi người đừng mua bán quyển sách này vì như thế sẽ làm mất đi giá trị mà các bạn đã đóng góp. GROUP “TOEIC PRACTICE CLUB” Nguyễn Việt Tú Anh
- Xem thêm -