Tài liệu Giáo án tích hợp liên môn ngữ văn 9 hình ảnh người lính cách mạng trong thơ văn kháng chiến và ý thức của thế hệ trẻ ngày nay. (qua tác phẩm đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, những ngôi sao xa xôi.)

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6661 |
  • Lượt tải: 0