Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Công nghệ thông tin Tin học văn phòng Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 5...

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 5

.PDF
5
833
59

Mô tả:

Visio 2010 LÀM VIỆC VỚI MÔ HÌNH. 1. Giới thiệu cửa sổ Shapes. Cửa sổ Shapes bao gồm các thẻ thành phần More Shapes,Quick Shapes và phần còn lại là thư viện mô hình tương ứng với mẫu.Với mỗi sơ đồ bao gồm một hoặc nhiều stencil đi với mô hình. Stencil là tập hợp các mô hình trong một chủ đề.Ví dụ với mẫu sơ đồ Network Basic Network Diagram sẽ có hai stencil là Computers and Monitors vàNetwork and Peripherals tập hợp các mô hình,biểu tượng máy tính nhưServer,Router,Firewall,Switch …. Visio 2010 Hình III-1.1 : 2 stencil của mẫu chủ đề Network. Hình dưới biểu diễn cửa sổ mô hình (xem hình 2-1) Visio 2010 Hình III-1.2: cửa sổ Shapes Với mỗi stencil được mở trong mỗi sơ đồ,thậm chí sơ đồ không nằm trong mẫu khi mặc định.Để thêm một stencil khác không thuộc mẫu,tại cửa sổ Shapes,nhấn chọn More Shapes .Tại đây bạn có thể thêm các stencil khác vào bằng cách chọn stencil từ các mẫu.(Xem hình 2-2) Visio 2010 Hình III-1.3 : thêm stencil không thuộc mẫu vào. Visio 2010 Hình III-1.4 : Stencil Entity Relationship từ mẫu chủ đề Software and Database được thêm vào trong mẫu chủ đề General
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan