Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 ...

Tài liệu Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0

.PDF
407
20
118

Mô tả:

Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0 Ielts reading 2016 by ngoc bach_part 2_ver 1.0
IELTS READING 2016 BY NGOCBACH 1 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Contents CAMBRIDGE IELTS 11-TEST 1- PASSAGE 1 ............................................................................................... 5 CAMBRIDGE IELTS 11- TEST 1-PASSAGE 2 ............................................................................................. 15 CAMBRIDGE IELTS 11- TEST 1- PASSAGE 3 ............................................................................................ 24 CAMBRIDGE IELTS 11 - TEST 2 - PASSAGE 1 .......................................................................................... 35 CAMBRIDGE IELTS 11- TEST 2 - PASSAGE 2 ........................................................................................... 43 CAMBRIDGE BOOK 11 - TEST 2 - PASSAGE 3 .......................................................................................... 50 CAMBRIDGE IELTS 11 – TEST 3 – PASSAGE 1 ......................................................................................... 61 CAMBRIDGE IELTS 11 - TEST 3 - PASSAGE 2 .......................................................................................... 70 CAMBRIDGE BOOK 11, TEST 3 - PASSAGE 3 ........................................................................................... 79 CAMBRIDGE IELTS 11 - TEST 4 – PASSAGE 1.......................................................................................... 88 CAMBRIDGE IELTS 11, TEST 4 - PASSAGE 2............................................................................................ 97 CAMBRIDGE BOOK 11 - TEST 4 - PASSAGE 3 ........................................................................................ 107 CAMBRIDGE IELTS 10 - TEST 1-PASSAGE 1 .......................................................................................... 115 CAMBRIDGE IELTS 10 – TEST 1 - PASSAGE 2........................................................................................ 125 CAMBRIDGE IELTS 10 – TEST 2 – PASSAGE 1 ...................................................................................... 146 CAMBRIDGE IELTS 10 - TEST 2 - PASSAGE 2 ........................................................................................ 154 CAMBRIDGE IELTS 10 - TEST 2 - PASSAGE 3 ........................................................................................ 165 CAMBRIDGE IELTS 10 - TEST 3 - PASSAGE 1 ........................................................................................ 175 CAMBRIDGE BOOK 10, TEST 3 - PASSAGE 2 ......................................................................................... 183 CAMBRIDGE BOOK 10 – TEST 3 -PASSAGE 3 ........................................................................................ 192 CAMBRIDGE IELTS 10-TEST 4 PASSAGE 1 ........................................................................................... 201 CAMBRIDGE BOOK 10, TEST 4, PASSAGE 3 ........................................................................................... 220 CAMBRIDGE IELTS 9-TEST 1-PASSAGE 1 .............................................................................................. 231 CAMBRIDGE IELTS 9 – TEST 1– PASSAGE 2 .......................................................................................... 240 CAMBRIDGE IELTS 9-TEST 1 – PASSAGE 3............................................................................................ 249 CAMBRIDGE IELTS 9 – TEST 2 – PASSAGE 1 ......................................................................................... 258 CAMBRIDGE IELTS 9 - TEST 2 - PASSAGE 2 ......................................................................................... 268 CAMBRIDGE IELTS 9 - TEST 2 – PASSAGE 3.......................................................................................... 277 CAMBRIDGE IELTS 9 - TEST 3 – PASSAGE 1.......................................................................................... 287 CAMBRIDGE IELTS 9 – TEST 3 – PASSAGE 3 ......................................................................................... 302 CAMBRIDGE IELTS 9-TEST 4- PASSAGE 1 ............................................................................................. 311 CAMBRIDGE IELTS 9-TEST 4- PASSAGE 2 ............................................................................................. 314 CAMBRIDGE IELTS 9-TEST 4- PASSAGE 3 ............................................................................................. 317 2 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH CAMBRIDGE IELTS 8-TEST 1 – PASSAGE 1............................................................................................ 321 CAMBRIDGE IELTS 8-TEST 1 – PASSAGE 2............................................................................................ 329 CAMBRIDGE IELTS 8-TEST 1 – PASSAGE 3............................................................................................ 337 CAMBRIDGE IELTS 8 – TEST 2 – PASSAGE 1 ......................................................................................... 345 CAMBRIDGE IELTS 8 - TEST 2 - PASSAGE 2 .......................................................................................... 356 CAMBRIDGE IELTS 8 - TEST 2 - PASSAGE 3 .......................................................................................... 365 CAMBRIDGE IELTS 5 – TEST 1 - PASSAGE 1.......................................................................................... 380 CAMBRIDGE IELTS 5 – TEST 1 - PASSAGE 2.......................................................................................... 390 CAMBRIDGE IELTS 5 – TEST 1 - PASSAGE 3.......................................................................................... 399 3 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH GIỚI THIỆU Hi các bạn, Mọi người đang cầm trong tay cuốn “IELTS Reading 2016 by NGOCBACH part 2”. Phần này do mình viết 100% với sự review của giám khảo bản xứ. Đây cũng là phần mình tâm đắc và tự hào nhất. Các bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ sách nào, bất cứ chỗ nào trên mạng. Mình cũng tin rằng KHÔNG một chỗ nào dạy IELTS Reading có thể giải thích các câu hỏi trong bộ Cam một cách chi tiết, cụ thể như trong sách của mình. Sau khi đọc xong và làm các bài thực hành ở part 1, phần nào hiểu các dạng đề cũng như phương pháp giải từng dạng IELTS Reading. Giờ là lúc các bạn thực hành với bộ Cam 5-11. Đây là tài liệu sát và phù hợp với thi thật nhất. Cách học như sau: Bước 1: Các bạn tự làm các câu hỏi trong bộ Cam và đối chiếu với kết quả của các bạn Bước 2: Với mỗi câu hỏi trong bộ Cam, các bạn đọc phần hướng dẫn giải chi tiết của mình để hiểu tường tận tại sao các bạn làm lại sai ? tại sao đáp án lại là TRUE, FALSE, NOT GIVEN ? (Hiện phần giải thích mình mới hoàn thành cho bộ Cam từ 9 đến 11. Các phần còn lại đang hoàn thiện sẽ gửi đến mọi người ngay sau khi soạn xong. Các bạn có thể làm các bài tập trong part 1 và các bài đã có giải thích trước. Mình sẽ update cho các bạn ngay khi soạn xong) Bước 3: Học bảng keyword table phía cuối mỗi passage. Các bạn không cần học thuộc lòng, chỉ cần đọc hiểu và ghi là được. Nội dung trong sách, đặc biệt là part 2 mình tốn rất nhiều công sức, tâm huyết để soạn ra. Do vậy, mọi người KHÔNG CHIA SẺ, SHARE, BÁN LẬU sách dưới mọi hình thức. Chúc các bạn học tốt ! -Ngọc Bách- 4 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH CAMBRIDGE IELTS 11-TEST 1- PASSAGE 1 1. Some food plants, including...., are already grown indoors => Answer: tomatoes Key words: already grown indoors Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about a particular plant that has been already grown indoors. In the first sentence of paragraph 2, the author mentions “The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time”. This means that tomatoes, along with other produce, have been produced in heated houses (indoors) for a long period of time. => already = not new = in vogue for some time grown indoors = hothouse production Tạm dịch: 1. Một vài cây trồng bao gồm… đã được trồng trong nhà  Đáp án: cà chua Từ khóa: đã được trồng trong nhà Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về một loại cây trồng đã được trồng trong nhà. Trong câu đầu tiên của đoạn văn 2, tác giả có đề cập tới “Khái niệm về trồng trọt trong nhà không phải là mới, bởi việc trồng cà chua trong nhà kính và các nông sản khác đã trở nên thịnh hành trong thời gian gần đây”. Điều này có nghĩa là, cà chua, cùng với những sản phẩm khác, đã được trồng trong những ngôi nhà với nhiệt độ cao (trong nhà) trong một khoảng thời gian dài => đã được = không mới = trở nên thịnh hành gần đây trồng trong nhà = trồng trong nhà kính 2. Vertical farms would be located in...., meaning that there would be less need to take them long distances to customers =>Answer: urban centers/centres Key words: vertical farm, located, distances Based on the question and particularly the key words, we know that we need to find the information about vertical farms in terms of location and transportation in the passage. Paragraph 5 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH 2 says “Situatedin the heart of urban centres, they (vertical farms) would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to customers”. => located=situated distance=transportation Tạm dịch: 2. Những nông trại cao tầng sẽ được đặt tại…, điều này có nghĩa rằng sẽ không còn cần phải di chuyển xa xôi tới cho khách hàng.  Đáp án: trung tâm đô thị Từ khóa: nông trại cao tầng, được đặt tại, khoảng cách Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta biết rằng chúng ta cần tìm kiếm thông tin về vị trí và giao thông của các nông trại cao tầng trong đoạn văn. Đoạn văn thứ 2 nêu “Nằm tại trung tâm của thành phố, chúng (các nông trại cao tầng) sẽ giảm đáng kể lượng giao thông cần thiết để giao thực phẩm tới cho khách hàng”. => được đặt tại = nằm tại khoảng cách = giao thông 3. Vertical farms could use methane from plants and animals to produce.... => Answer: energy Key words: methane, produce Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about how methane is used. “Methane” is mentioned in paragraph 4. . So we focus on this paragraph. The paragraph says “Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composting non-edible parts of plants” => produce = return Tạm dịch: 3. Các nông trại cao tầng có thể sử dụng khí mê tan từ cây trồng và vật nuôi để sản sinh… => Đáp án: năng lượng Từ khóa: khí mê tan, sản sinh Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin khí mê tan được sử dụng như thế nào. Mê tan được đề cập ở đoạn văn số 4. Vì vậy chúng ta cần tập trung ở đoạn 6 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH này. Đoạn văn nêu “Mặc dù hệ thống có tiêu thụ năng lượng, nó cũng sẽ trả lại năng lượng cho mạng lưới thông qua sự sản sinh khí mê tan từ việc phân hủy các bộ phận không ăn được của cây trồng”. => sản sinh = trả lại 4. The consumption of....would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary. => Answer: fossil fuels Key words: consumption, cut, vehicles Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about the reduced consumption of something. At the end of paragraph 4, the author indicates “It would also dramatically reducefossil fueluse, by cutting out the need for tractors, ploughs and shipping” => consumption = use Cut = reduce Vehicles = tractors Tạm dịch: 4. Sự tiêu thụ… sẽ bị giảm đi bởi các máy móc nông nghiệp sẽ không còn cần thiết nữa. => Đáp án: nhiên liệu Từ khóa: sự tiêu thụ, giảm, máy móc Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về việc tiêu thụ sụt giảm của một vật. Ở cuối đoạn văn 4, tác giả đã chỉ ra “Điều này cũng sẽ làm giảm đáng kể việc sử dụng nguồn nhiên liệu thông qua sự cắt giảm nhu cầu sử dụng máy kéo, máy cày và phương tiện giao hàng”. => Sự tiêu thụ = sự sử dụng cắt giảm = sụt giảm máy móc = máy cày 5. The fact that vertical farms would need...light is a disadvantage => Answer: artificial 7 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Key words: need, light, disadvantage Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about a type of light that vertical farms need. At the beginning of paragraph 5, the author says “A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial light” => need = require Disadvantage = drawback Tạm dịch: 5. The fact that vertical farms would need...light is a disadvantage Sự thật là những nông trại thẳng đứng sẽ cần ánh sáng… là một bất lợi => Đáp án: nhân tạo Từ khóa: cần, ánh sáng, bất lợi Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về một loại ánh sáng mà các nông trại thẳng đứng cần. Ở đầu đoạn văn số 5, tác giả nêu “Tuy vậy, một trở ngại của nông trại thẳng đứng đó là cây trồng sẽ đòi hỏi nguồn ánh sáng nhân tạo”. => cần = đòi hỏi bất lợi = trở ngại 6. One form of vertical farming involves planting in...which are not fixed. => Answer: (stacked) trays Key words: One form, planting, not fixed. Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about a type of vertical farming and where it is planted. At the beginning of paragraph 6, the author says “One variation on vertical farming that has been developed is to grow plants in stacked trays that move on rails” => One form = One variation Plant = grow not fixed = move on rails Tạm dịch: 6. One form of vertical farming involves planting in...which are not fixed. 8 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Một mô hình trồng cao tầng bao gồm việc trồng trong … sẽ không được cố định => Đáp án: (hàng) khay Từ khóa: một dạng, trồng trọt, không được cố định Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về một loại hình nông trại cao tầng và vị trí của chúng. Ở đầu đoạn văn số 6, tác giả viết “Một sự biến đổi trong mô hình trồng cao tầng đã được phát triển thành việc trồng cây trong những hàng khay di chuyển trên đường ray” => Một mô hình = một sự biến đổi gieo trồng = trồng không cố định= di chuyển trên đường ray 7. The most probable development is that food will be grown on... in towns and cities => Answer: (urban) rooftops Key words: most probable, grown on, towns and cities Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about place(s) where food can be best grown on. At the end of the passage, the author mentions “Most experts currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops” => most probable = far more likely towns and cities = urban Tạm dịch: 7. Sự phát triển tiềm năng nhất có lẽ là thực phẩm sẽ được trồng trên… ở các thị trấn và thành phố => Đáp án: (thuộc đô thị) mái nhà Từ khóa: tiềm năng nhất, được trồng trên, thị trấn và thành phố Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về những địa điểm nơi thực phẩm có thể được trồng tốt nhất. Ở cuối đoạn văn, tác giả đề cập “Hầu hết các chuyên gia hiện nay tin rằng nhiều khả năng đơn giản là chúng ta sẽ sử dụng không gian trống trên các mái nhà thuộc đô thị”. => tiềm năng nhất = nhiều khả năng 9 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH thị trấn và thành phố = đô thị 8. Methods for predicting the Earth’s population have recently changed => Answer: NOT GIVEN Key words: have recently changed In the first paragraph, the author just mentions that “applying the most conservative estimates to current demographic trends” to predict the future population. No information about recent changes in population predicting methods is given . So the answer is NOT GIVEN. => estimate = predict => population change = demographic trends Tạm dịch: 8. Các phương pháp dự đoán dân số trên Trái đất đã thay đổi gần đây => Đáp án: NOT GIVEN Từ khóa: đã thay đổi gần đây Trong đoạn văn đầu tiên, tác giả chỉ đề cập rằng “áp dụng phương pháp ước lượng dè dặt nhất đối với những xu hướng nhân khẩu học hiện nay” để dự đoán về dân số trong tương lai. Không có thông tin về những thay đổi trong các phương pháp dự đoán dân số được đưa ra. Vì vậy câu trả lời là “Không được đề cập”. => ước lượng = dự đoán => thay đổi dân số = xu hướng nhân khẩu học 9. Human beings are responsible for some of the destruction to food-producing land. => Answer: True Key words: responsible, destruction. In paragraph 3, “We despoiled most of the land we work, often turning verdant, natural ecozones into semi-arid deserts”. It means that human action is the cause of the damage to agricultural land. We destroyed most of the land we work, causing natural ecozones to be turned into semi-arid deserts. So the statement given is TRUE. 10 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH => ecozones = areas where there is a natural community of plants and animals => semi-arid = with little water Tạm dịch: 9. Loài người cần chịu trách nhiệm đối với một số nguyên nhân hủy hoại đất trồng trọt. => Đáp án: True Từ khóa: chịu trách nhiệm, nguyên nhân hủy hoại Trong đoạn 3, “Chúng ta chiếm đoạt hầu hết diện tích đất sử dụng và biến những khu sinh thái tự nhiên xanh tươi thành những sa mạc khô cằn nửa vời”. Điều này có nghĩa là hành động của con người chính là nguyên nhân đất trồng trọt bị hư hỏng. Chúng ta đã phá hủy hầu hết diện tích đất sử dụng, dẫn tới các khu sinh thái trở thành những sa mạc khô cằn nửa vời. Vì vậy nhận định đưa ra là đúng. => khu sinh thái = khu vực có một cộng đồng thiên nhiên bao gồm cây cối và sinh vật => khô cằn nửa mùa = khô khan ít nước 10. The crops produced in vertical farms will depend on the season. => Answer: False Key words: depend, seasons, produced At the beginning of paragraph 2, the author refers to an advantage of vertical farming which is “ sustainable production of a safe and varied food supply (through year-round production of all crops) Briefly, crops are produced in environmentally- controlled conditions and not influenced by natural conditions. The statement is FALSE. Tạm dịch: 10. Cây trồng được sản xuất từ nông trại cao tầng phụ thuộc vào mùa vụ. => Đáp án: False Từ khóa: phụ thuộc, mùa vụ, được sản xuất Ở đầu đoạn văn 2, tác giả đã liên hệ tới một lợi ích của việc trồng cao tầng là “sản lượng ổn định của một nguồn cung thực phẩm an toàn và đa dạng (sản lượng quanh năm của tất cả các loại cây trồng)”. 11 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Tóm lại, cây trồng được sản xuất trong điều kiện kiểm soát về môi trường và không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện tự nhiên. Nhận định trên là sai. 11. Some damage to food crops is caused by climate change. => Answer: True Key words: climate change Paragraph 3 says “However, more often than not now, due to a rapidly changing climate, this is not what happens. Massive floods, long droughts, hurricanes and severe monsoons take their toll each year, destroying millions of tons of valuable crops”. So, due to climate change, adverse natural disasters result in destruction to numerous valuable crops. The statement is TRUE. => crops = plants which are grown for food Tạm dịch: 11. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra một vài thiệt hại với cây trồng. => Đáp án: True Từ khóa: biến đổi khí hậu Đoạn văn 3 nêu “Tuy nhiên, do một sự biến đổi khí hậu đột ngột, đây thường không phải những gì sẽ xảy ra. Những cơn lũ ồ ạt, hạn hán kéo dài, bão và những đợt gió mùa khắc nghiệt đều gây thiệt hại hàng năm, phá hủy hàng triệu tấn cây lương thực có giá trị. Do vậy, vì nguyên nhân biến đổi khí hậu, những thảm họa thiên nhiên có hại đã gây ra sự hủy hoại với số lượng lớn cây trồng có giá trị. Nhận định trên là đúng. => cây lương thực = cây được trồng làm lương thực 12. Fertilisers will be needed for certain crops in vertical farms. => Answer: False Key words: fertilisers needed In the middle of paragraph 4, “All the food could be grown organically, eliminating theneed for herbicides, pesticides and fertilisers”. So, there is no need for fertilisers to grow crops in vertical farms. The statement contradicts the information in the passage, so the statement is FALSE. => fertilisers = artificial chemicals added to the land to make crops grow bigger or more quickly 12 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Tạm dịch: 12. Phân bón sẽ trở nên cần thiết đối với một số loại cây trồng nhất định trong nông trại thẳng đứng. => Đáp án: False Từ khóa: Phân bón cần thiết Ở giữa đoạn văn số 4, “Tất cả cây lương thực đều có thể được trồng hữu cơ, loại bỏ nhu cầu sử dụng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và phân bón”. Vì vậy, tại những nông trại thẳng đứng, phân bón là không cần thiết trong quá trình trồng trọt”. => phân bón = những chất hóa học nhân tạo được bón vào đất để giúp cây trồng lớn nhanh và khỏe hơn. 13. Vertical farming will make plants less likely to be affected by infectious diseases. => Answer: True Key words: less, infectious diseases In paragraph 4, “The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases that are acquired at the agricultural interface”. The system (vertical farming) would reduce infectious diseases, which makes plants less likely to be affected. So, the statement is TRUE. => infectious diseases = diseases that can pass from one plant to another by the wind or by insects Tạm dịch: 13. Mô hình trồng cao tầng sẽ làm cây trồng ít bị ảnh hưởng bởi những bệnh dịch lây nhiễm. => Đáp án: True Từ khóa: ít hơn, bệnh dịch lây nhiễm Ở đoạn văn số 4, “Hệ thống này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ mắc bệnh dịch lây nhiễm thường xảy ra trong ngành nông nghiệp”. Hệ thống (nông trại cao tầng) sẽ giảm bớt các bệnh lây nhiễm, điều này làm cho cây trồng ít bị ảnh hưởng hơn. Do đó, nhận định trên là đúng. => bệnh dịch lây nhiễm = các bệnh dịch có nguy cơ lây từ cây này sang cây khác do gió hoặc côn trùngg Key words Similar words in questions in the text Meaning Tạm dịch 13 1. already 2. grown indoors 3. 4. located READING 2016isBYused NGOCBACH not new, inIELTS a method which now by vogue for some people. some time hothouse grown inside, in controlled production conditions of heat and light. situated transportation distance 5. produce return 6. consumption use 7. cut reduce 8. vehicles tractors 9. need require 10. disadvantage drawback 11. One form One variation 12. plant grow 13. not fixed move on rails 14. most far more likely probable 15. towns and urban cities 16. destruction despoil Một phương pháp được sử dụng hiện nay bởi một số người Được trồng trong nhà, trong những điều kiện kiểm soát về nhiệt độ và ánh sáng built in a particular place. Được xây dựng ở một vị trí cụ thể transportation of food means that it Sự chuyên chở lương thực có nghĩa is carried for some distance. là lương thực được vận chuyển trong một quãng đường nhất định as part of the process, energy is Là một phần của quá trình, năng produced from composting plants, lượng được sản sinh từ việc phân hủy and this energy is returned to the cây trồng, và năng lượng này được national system (the grid). trả về hệ thống lưới điện the amount of energy that we use. Định mức năng lượng chúng ta sử dụng we would use less energy than Chúng ta sử dụng ít năng lượng hơn before by introducing vertical trước bằng cách giới thiệu mô hình farming. nông trại cao tầng tractors are the type of farm Máy kéo là một loại máy móc nông vehicles which are most commonly nghiệp được sử dụng phổ biến nhất, used, often with a piece of thường là cùng với một loại máy khác machinery called a plough to gọi là máy cày để chuẩn bị đất trước prepare the land for planting crops. khi tiến hành gieo trồng artificial light is necessary. Ánh sáng nhân tạo là cần thiết the worst thing about vertical Điều hạn chế nhất về mô hình nông farming is that artifical light must trại cao tầng là việc bắt buộc sử dụng be used to grow plants. ánh sáng nhân tạo để trồng trọt one different method which is used Một phương pháp khác được sử dụng to grow plants. để trồng trọt when we plant something, we put it Khi chúng ta trồng thứ gì đó, ta gieo into the soil in order to grow. chúng vào đất để chúng mọc lên if something is not fixed, it can be Nếu một thứ gì đó không được cố moved to a new position. định, nó có thể được di chuyển tới một vị trí mới more food will probably be grown Nhiều lương thực có thể sẽ được in towns and cities. trồng trong các thị trấn và thành phố the adjective for anything which Một tính từ chỉ bất cứ thứ gì liên relates to towns and cities is quan tới thị trấn và thành phố là ‘urban’. “thuộc về đô thị” because of the way that we have Một số diện tích đất không còn được treated some land, it can no longer dùng để trồng trọt được nữa do cách 14 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH sử dụng đất sai lệch của chúng ta be used to grow crops. CAMBRIDGE IELTS 11- TEST 1-PASSAGE 2 14. The Falkirk wheel has linked the Forth and Clyde Canal with the Union Canal for the first time in history. => Answer: FALSE Key words: has linked, first time Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about whether the wheel has linked two canals for the first time. According to paragraph 1, “Opened in 2002, it(The Falkirk Wheel) is central to the ambitious £84.5 Millennium LinkProject to restore the navigability across Scotland by reconnecting the historic waterways of the Forth and Clyde and the Union Canals”. This means that the connection between the two canals does not exist at the moment and the Falkirk wheel is expected to (“is central to”) reconnect them. In paragraph 2, it is confirmed that “Historically, the two canals had been joined near the town of Falkirk.....”, but this connection “....had been dismantled in 1933, thereby breaking the link”. So, that “the F wheel has linked the Forth and Clyde Canal with the Union Canal for the first time” is FALSE. Tạm dịch: 14. Cây cầu Falkirk wheel đã nối liền vùng Forth và kênh Clyde Canal với kênh chung Union Canal lần đầu tiên trong lịch sử => Đáp án: FALSE Từ khóa: đã nối liền, lần đầu tiên Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về việc liệu cây cầu có nối liền hai kênh đào lần đầu tiên không. Theo đoạn văn số 1, “Được hoàn thành từ năm 2002, nó (cây cầu Falkirk Wheel) là tâm điểm của Dự án Kết nối tham vọng của thế kỷ trị giá 84.5 triệu bảng nhằm khôi phục lại tuyến lưu thông qua Scotland bằng tuyến đường thủy lịch sử của vùng Forth và kênh Clyde Canal với kênh chung Union Canals”. Điều này có nghĩa là sự kết nối giữa hai kênh đào hiện nay không tồn tại và cây cầu Falkirk wheel được mong đợi (là tâm điểm của) sẽ nối lại chúng. Ở đoạn văn 2, thông tin sau đã được xác nhận “Về mặt lịch sử, hai kênh đào đã được nối liền gần thị trấn vùng Falkirk…”, tuy nhiên sự kết nối này “… đã bị tháo dỡ vào năm 1933, theo đó cũng phá vỡ sự liên kết”. Vì vậy, nhận định “cây cầu F wheel đã nối liền vùng Forth và kênh Clyde Canal với kênh chung Union Canal lần đầu tiên” là sai. 15. There was some opposition to the design of the Falkirk Wheel at first. => Answer: NOT GIVEN 15 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Keywords: opposition, design Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about the opposition to the design. Obviously, this information is not mentioned in the text. According to paragraph 3, numerous ideas were submitted for the project but the author does not point out whether anyone opposed the plan that was adopted. So, this statement is NOT GIVEN Tạm dịch: 15. Ban đầu có một vài ý phản đối về dự án cây cầu Falkirk Wheel => Đáp án: NOT GIVEN Từ khóa: trái chiều, thiết kế Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về sự phản đốivới dự án. Hiển nhiên thông tin này không được đề cập trong bài đọc. Theo đoạn văn số 3, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra về dự án tuy nhiên tác giả không chỉ rõ rằng có ý kiến phản đối dự án hay không. Vì vậy nhận định này là chưa được đưa ra. 16. The Falkirk Wheel was initially put together at the location where its components were manufactured. => Answer: TRUE Key words: put together, location, components, manufactured Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about the Wheel’s location. According to paragraph 5, “The various parts of the Falkirk Wheel were all constructed and assembled at Butterley Engineering’s Steelworks in Derbyshire...”. So the statement and the information in the text have the same meaning.  put together = assembled  components = parts  manufactured = constructed => The statement is TRUE Tạm dịch: 16. Ban đầu Falkirk Wheel được đặt cùng tại địa điểm sản xuất những bộ phận của chúng. => Đáp án: TRUE Từ khóa: được đặt cùng nhau, địa điểm, các bộ phận, được sản xuất 16 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần tìm kiếm thông tin về địa điểm của Wheel. Theo đoạn văn số 5, “Tất cả những bộ phận khác nhau của Falkirk Wheel đều được xây dựng và lắp ráp tại xưởng luyện thép của Butterley Engineering ở Derbyshire…”. Do đó nhận định và thông tin trong bài viết có cùng nghĩa.  Được đặt cùng nhau = được lắp ráp  Các thành phần = các bộ phận  Được sản xuất = được xây dựng => Nhận định này là đúng 17. The Falkirk Wheel is the only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand. => Answer: NOT GIVEN Key words: only, by hand Actually, the author did mention how steel sections of the Falkirk Wheel were bolted (at the end of paragraph 4 : “...to make the structure more robust, the steel sections were bolted rather than welded together. Over 45,000 bolt holes were matched with their bolts and each bolt was hand-tightened”). However, he did not indicate whether this is unique or not. So, the statement is NOT GIVEN. Tạm dịch: 17. Falkirk Wheel là hệ thống nâng tàu duy nhất trên thế giới có các mặt cắt thép được bắt vít với nhau bằng tay => Đáp án: NOT GIVEN Từ khóa: duy nhất, bằng tay Thực ra tác giả đã có đề cập đến việc các mặt cắt thép của cây cầu Falkirk Wheel được bắt vít với nhau như thế nào (ở cuối đoạn văn 4: “… để các kết cấu được chắc hơn, các mặt cắt thép đã được bắt vít với nhau thay vì hàn. Trên 45,000 lỗ đã được bắt vít phù hợp và mỗi con vít đều được bắt chặt bằng tay”). Tuy nhiên, tác giả không chỉ ra điều này có phải là duy nhất không. Do vậy nhận định trên không được đề cập. 18. The weight of the gondolas varies according to the size of boat being carried => Answer: FALSE 17 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Key words: weight, varies. Based on the question and particularly the key words, we need to identify whether the gondolas’ weight is influenced by the size of boat being carried. According to paragraph 5, “These gondolas always weigh the same, whether or not they are carrying boats”. So the statement is FALSE. Tạm dịch: 18. Trọng lượng của giàn treo thay đổi tùy theo kích cỡ của tàu được chở =>Đáp án: FALSE Từ khóa: trọng lượng, thay đổi Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là từ khóa, chúng ta cần xác định xem trọng lượng của giàn treo có bị ảnh hưởng bởi kích thước của tàu được chuyên chở hay không. Theo đoạn văn số 5, “Những giàn treo này luôn có trọng lượng như nhau, cho dù chúng đang chở tàu hay không chở”. Do vậy nhận định trên là sai. 19. The construction of the Falkirk Wheel site took into account the presence of a nearby ancient monument => Answer: TRUE Key words: construction, monument According to the last paragraph, “the Wheel could not be constructed to elevate boats over the full 35-metre difference betbeen the two canals, owing to the presence of historically important Antonine Wall” So the construction of the Wheel is influenced by the presence of an ancient monument. So the statement is TRUE.  ancient= historically important Tạm dịch: 19. Địa điểm xây dựng cầu Falkirk Wheel đã xem xét tới sự tồn tại của một đài tưởng niệm cổ ở gần đó => Đáp án: TRUE Từ khóa: sự xây dựng, đài tưởng niệm Theo đoạn văn cuối, “cầu Wheel đã không thể được xây dựng để nâng tàu quá khoảng cách 35m giữa 2 kênh đào, do có sự tồn tại của di tích lịch sử quan trọng Antonine Wall”. Do đó việc 18 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH xây dựng cầu Wheel đã bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại của một đài tưởng niệm cổ. Vì vậy nhận định trên là đúng.  Xưa, cổ = mang tính lịch sử quan trọng 20-> 26: We will focus on paragraphs 6 and 7 which describe how a boat is lifted on the Falkirk Wheel. 20-> 26: Chúng ta sẽ tập trung vào đoạn văn 6 và 7 mô tả cách một chiếc tàu được nâng trên cầu Falkirk Wheel 20. A pair of... are lifted in order to shut out water from canal basin. => Answer: gates Key words: a pair, lifted, shut out water According to the second sentence of paragraph 6, “Two hydraulic steel gates are raised, so as to seal the gondola off from the water in the canal basin”  a pair of=two  lifted=raised  shut out water=seal off from water Tạm dịch: 20. Hai … được nâng lên để thoát nước từ chỗ trũng của kênh đào => Đáp án: cánh cổng Từ khóa: hai, được nâng lên, thoát nước Theo câu thứ 2 của đoạn văn số 6, “hai cánh cổng thép thủy lực được kéo lên để tách giàn treo khỏi dòng nước trong chỗ trũng của kênh đào  một đôi = hai  được nâng lên = được kéo lên  thoát nước = tách nước 21. A... is taken out, enabling Wheel to rotate => Answer: clamp 19 IELTS READING 2016 BY NGOCBACH Key words: taken out, rotate According to the fourth sentence of paragraph 6 , “A hydraulic clamp..., is removed, allowing the Wheel to turn”  taken out = removed  rotate = turn Tạm dịch: 21. Một … được kéo ra để vòng quay có thể quay => Đáp án: bàn kẹp Từ khóa: được kéo ra, quay Theo câu thứ 4 của đoạn văn 6, “Một bàn kẹp thủy lực…, được dỡ ra để cho phép vòng quay chuyển động  được kéo ra = được dỡ ra  quay = chuyển động 22. Hydraulic motors drive... => Answer: axle Key words: drive According to paragraph 6, “In the central machine room an array of ten hydraulic motors then begins to rotate the central axle”. So, the hydraulic motors drive, or control the axle by rotating it. Tạm dịch: 22. Các động cơ thủy lực làm chạy… => Đáp án: trục xe Từ khóa: làm chạy Theo đoạn văn số 6, “Trong buồng máy trung tâm, một dàn 10 động cơ thủy lực khi đó bắt đầu quay quanh trục xe chính”. Do vậy, các động cơ thủy lực làm chạy, hay điều khiển trục xe bằng cách quay quanh nó. 23. A range of different-sized...ensures boat keeps upright. 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan