Tài liệu Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô honda accord (link full bản vẽ trang cuối)

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

2017 KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD Hoàng Thanh Long EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN HOÀNG VIỆT Sinh viên thực hiện: HOÀNG THANH LONG Số thẻ sinh viên: 103120146 Lớp: 12C4B Đà Nẵng, 05/2017 EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN HOÀNG VIỆT Sinh viên thực hiện: HOÀNG THANH LONG Số thẻ sinh viên: 103120146 Lớp: 12C4B Đà Nẵng, 05/2017 EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP I. Thông tin chung: 1. Họ và tên sinh viên: Hoàng Thanh Long 2. Lớp: 12C4B Số thẻ SV: 103120146 3. Tên đề tài: Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord 4. Người hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Việt Học hàm/ học vị: Tiến sĩ II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: 1. Về tính cấp thiết, tính mới, khả năng ứng dụng của đề tài: (điểm tối đa là 2đ) ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Về kết quả giải quyết các nội dung nhiệm vụ yêu cầu của đồ án: (điểm tối đa là 4đ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Về hình thức, cấu trúc, bố cục của đồ án tốt nghiệp: (điểm đánh giá tối đa là 2đ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Đề tài có giá trị khoa học/ có bài báo/ giải quyết vấn đề đặt ra của doanh nghiệp hoặc nhà trường: (điểm tối đa là 1đ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… III. Tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên: (điểm đánh giá tối đa 1đ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… IV.Đánh giá: 1. Điểm đánh giá: ……/10 (lấy đến 1 số lẻ thập phân) 2. Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Người hướng dẫn TS. Nguyễn Hoàng Việt EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP I. Thông tin chung: 1. Họ và tên sinh viên: Hoàng Thanh Long 2. Lớp: 12C4B Số thẻ SV: 103120146 3. Tên đề tài: Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord 4. Người phản biện: Lê Văn Tụy Học hàm/ học vị: Tiến sĩ II. Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Điểm Điểm TT Các tiêu chí đánh giá tối đa Đánh giá Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải 1 80 quyết đủ nhiệm vụ đồ án được giao - - Tính mới (nội dung chính của ĐATN có những phần mới so với các ĐATN trước đây). 1a 15 - - Đề tài có giá trị khoa học, công nghệ; có thể ứng dụng thực tiễn. - - Kỹ năng giải quyết vấn đề; hiểu, vận dụng được kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành trong vấn đề nghiên cứu. 1b 50 - - Chất lượng nội dung ĐATN (thuyết minh, bản vẽ, chương trình, mô hình,…). - - Có kỹ năng vận dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong vấn đề nghiên cứu; 1c - - Có kỹ năng đọc, hiểu tài liệu bằng tiếng nước ngoài ứng 15 dụng trong vấn đề nghiên cứu; - - Có kỹ năng làm việc nhóm; 2 Kỹ năng viết: 20 2a - - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích 15 2b - - Thuyết minh đồ án không có lỗi chính tả, in ấn, định dạng 5 3 Tổng điểm đánh giá theo thang 100: Quy về thang 10 (lấy đến 1 số lẻ) - Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời trong buổi bảo vệ: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Người phản biện TS. Lê Văn Tụy EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ TÓM TẮT Tên đề tài: Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Số thẻ sinh viên: 103120146 Lớp: 12C4B Tất cả nội dung của đồ án, toàn bộ bao gồm có 6 chương với nội dung của mỗi chương khác nhau nhưng giữa chúng có sự liên kết chặt chẽ và bổ sung cho nhau để tạo thành một bản tổng thể hoàn chỉnh. Dưới đây là phần tóm tắt nội dung của từng chương và được trình bày theo trình tự như sau: - - - - - - Chương 1: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô. Nội dung của chương này chủ yếu khái quát lên công dụng chính cũng như m ột số yêu cầu và các loại hệ thống lái khác nhau sử dụng phổ biến trên ô tô. Bên cạnh đó còn đề cập thêm một số kết cấu của các bộ phận chính trong hệ thống lái như cơ cấu lái, dẫn động lái, cường hóa lái…thường được sử dụng nhất. Chương 2: Giới thiệu về xe ô tô Honda Accord. Trong chương này phần nào làm rõ được các thông số kỹ thuật chính của xe, các kiểu loại hệ thống như hệ thống phanh, treo, truyền lực và hệ thống lái mà xe trang bị. Qua đó giúp ta có thể hiểu rõ hơn về loại xe này. Chương 3: Khảo sát hệ thống lái trên ô tô Honda Accord. Nội dung phần này đi sâu khai thác các thông số kỹ thuật chính và đồng thời làm rõ được nguyên lý làm việc cũng như kết cấu của các bộ phận trong hệ thống lái sử dụng trên ô tô Honda Accord. Chương 4: Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô Honda Accord. Chương này đi vào tính toán xác định các thông số chính như giá trị mô men cản quay vòng, lực tác dụng lên vô lăng để làm cơ sở tính toán kiểm nghiệm bền các chi tiết chính cũng như các thông s ố chính liên quan đến bộ trợ lực lái. Ngoài ra nội dung còn có thêm tính toán kiểm tra động học của hình thang lái trên ô tô Honda Accord. Chương 5: Chẩn đoán những hư hỏng trong hệ thống lái và biện pháp khắc phục. Nội dung chương này chủ yếu trình bày một số nguyên nhân gây ra các hư hỏng thường gặp trong hệ thống lái và phương pháp khắc phục chúng. Chương 6: Bảo dưỡng và cách sửa chữa các chi tiết trong hệ thống lái. Chương cuối cùng này giới thiệu một số phương thức bảo dưỡng hệ thống lái và cách sửa chữa các chi tiết chính khi chúng bị hư hỏng. EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Hoàng Thanh Long Lớp: 12C4B Khoa: Cơ Khí Giao Thông Số thẻ sinh viên: 103120146 Ngành: Kỹ thuật cơ khí 1. Tên đề tài đồ án: Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord 2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện 3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu: Các thông số kỹ thuật chính của xe và của các bộ phận trong hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord từ tài liệu do nhà chế tạo cung cấp. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: Chương 1: Tổng quan về hệ thống lái trên ô tô Chương 2: Giới thiệu về xe ô tô Honda Accord Chương 3: Khảo sát hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord Chương 4: Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord Chương 5: Chẩn đoán những hư hỏng trong hệ thống lái và biện pháp khắc phục Chương 6: Bảo dưỡng và cách sửa chữa các chi tiết trong hệ thống lái 4. Các bản vẽ, đồ thị: STT Nội dung bản vẽ 1 Bản vẽ hình dáng tổng thể của ô tô Honda Accord 2 Bản vẽ kết cấu các đòn kéo bên của ô tô Honda Accord Bản vẽ sơ đồ nguyên lý của bộ trợ lực lái trên ô tô Honda 3 Accord 4 5 6 7 Tổng Bản vẽ kết cấu cơ cấu lái của ô tô Honda Accord Bản vẽ kết cấu van phân phối trợ lực lái của ô tô Honda Accord Đồ thị kiểm tra động học quay vòng đúng của ô tô Honda Accord Bản vẽ sơ đồ tổng thể của hệ thống lái trên ô tô Honda Accord Số lượng/Loại 1/A3 1/A3 2/A3 1/A3 1/A3 1/A3 1/A3 8/A3 EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 5. Họ tên người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 6. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 7. Ngày hoàn thành đồ án: Phần/ Nội dung: Toàn bộ nội dung bản thuyết minh, tính toán và các bản vẽ 13/02/2017 28/05/2017 Đà Nẵng, ngày 23 tháng 05 năm 2017 Trưởng Bộ môn Người hướng dẫn TS. Lê Văn Tụy TS. Nguyễn Hoàng Việt EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ LỜI NÓI ĐẦU Trong chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Cơ Khí Giao Thông thì đ ồ án tốt nghiệp là không thể thiếu, là điều kiện tất yếu rất quan trọng mà mọi sinh viên cần phải hoàn thành, để hiểu biết một cách chặt chẽ và nắm vững sâu về ô tô. Trong quá trình học tập, tích lũy kiến thức, việc bắt tay vào khảo sát một hệ thống trên xe hay tổng thể xe là việc quan trọng. Điều này củng cố kiến thức đã đư ợc học, thể hiện sự am hiểu về kiến thức cơ bản và cũng là s ự vận dụng lý thuyết vào thực tế sao cho hợp lý: Nghĩa là lúc này sinh viên đã được làm việc của một cán bộ kỹ thuật. Hệ thống lái trên ô tô là một hệ thống rất quan trọng trên xe, nó dùng để giữ cho ô tô chuyển động theo một hướng xác định nào đấy, thay đổi hướng chuyển động khi cần thiết theo yêu cầu cơ động của xe. Nên hệ thống lái ô tô cần phải đảm bảo : Chuyển động thẳng ổn định, tính cơ động cao, động học quay vòng đúng, giảm các va đập, điều khiển nhẹ nhàng, ... Để tăng tính an toàn cho ô tô khi vận hành. Trong tập đồ án tốt nghiệp này em chọn và thực hiện đề tài “Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord”. Nội dung của đề tài này giúp em hệ thống được những kiến thức đã học, nâng cao tìm hiểu các hệ thống của ôtô nói chung và hệ thống lái của ôtô Honda Accord nói riêng; từ đây có thể đi sâu nghiên cứu về chuyên môn. Để có thể hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt đã dành những phần thời gian quý báu để chỉ bảo tận tình, giúp đỡ và hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Và em cũng xin g ửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy, cô đang giảng dạy trong khoa cơ khí giao thông trường đại học bách khoa Đà Nẵng đã truy ền đạt lại những kiến thức quý báu từ cơ bản đến chuyên môn để em có thể vận dụng và hoàn thành được đồ án này. Tuy nhiên do kiến thức còn hạn hẹp, chưa tiếp xúc được nhiều với thực tiễn cũng như các tài liệu tham khảo còn quá ít trong khi đó thời gian thực hiện cũng có hạn nên trong đồ án không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những lời chỉ dẫn thêm từ các thầy. Đà nẵng, ngày 09 tháng 05 năm 2017. Sinh viên thực hiện Hoàng Thanh Long i EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những nội dung trong tập đồ án này là do chính tôi thực hiện và được sự hướng dẫn của thầy giáo TS. Nguyễn Hoàng Việt. Các nội dung, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu có trong nội dung được thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Sinh viên thực hiện Hoàng Thanh Long ii EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ MỤC LỤC TÓM TẮT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................i CAM ĐOAN........................................................................................................................ii MỤC LỤC ......................................................................................................................... iii DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ ......................................................................vi MỞ ĐẦU..............................................................................................................................1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI.............................................................3 1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại ...................................................................................3 1.1.1. Công dụng...................................................................................................................3 1.1.2. Yêu cầu .......................................................................................................................3 1.1.3. Phân loại .....................................................................................................................4 1.2. Các sơ đồ hệ thống lái ..................................................................................................5 1.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc..........................................................5 1.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập..............................................................6 1.2.3. Các sơ đồ dẫn động lái ...............................................................................................6 1.2.4. Sơ đồ hệ thống lái có cường hóa ................................................................................7 1.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái trên ô tô..........................................8 1.3.1. Vô lăng .......................................................................................................................8 1.3.2. Trục lái........................................................................................................................8 1.3.3. Cơ cấu lái....................................................................................................................8 1.3.4. Dẫn động lái. ............................................................................................................21 1.4. Cường hoá lái .............................................................................................................23 1.4.1. Công dụng.................................................................................................................23 1.4.2. Phân loại ...................................................................................................................24 1.4.3. Yêu cầu .....................................................................................................................24 1.4.4. Các thông số đánh giá cơ bản:..................................................................................25 1.4.5. Thành phần cấu tạo...................................................................................................26 iii EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ XE Ô TÔ HONDA ACCORD .......................................27 2.1. Các thông số kỹ thuật của xe ô tô Honda Accord ...................................................28 2.2. Giới thiệu về một số hệ thống chính trên ô tô Honda Accord. ..............................30 2.2.1. Hệ thống lái ..............................................................................................................30 2.2.2. Hệ thống phanh.........................................................................................................32 2.2.3. Hệ thống treo ............................................................................................................34 2.2.4. Hệ thống truyền lực ..................................................................................................36 Chương 3: KHẢO SÁT HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE Ô TÔ HONDA ACCORD.....42 3.1. Thông số kỹ thuật của các bộ phận trong hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord................................................................................................................................42 3.2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord ...........43 3.3. Kết cấu và cách hoạt động của các bộ phận chính trong hệ thống lái trên xe ô tô Honda Accord ...................................................................................................................47 3.3.1. Vô lăng .....................................................................................................................47 3.3.2. Trục lái......................................................................................................................48 3.3.3. Cơ cấu lái..................................................................................................................48 3.3.4. Dẫn động lái..............................................................................................................50 3.3.5. Van phân phối trợ lực lái ..........................................................................................51 3.3.6. Bơm trợ lực lái..........................................................................................................56 3.3.7. Xi lanh trợ lực lái......................................................................................................58 3.3.8. Van điều khiển lưu lượng dầu trợ lực lái..................................................................59 Chương 4: TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LÁI TRÊN XE Ô TÔ HONDA ACCORD...........................................................................................................67 4.1. Các thông số chính của hệ thống lái trên ô tô Honda Accord. ..............................67 4.2. Xác định mô men cản quay vòng..............................................................................68 4.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng.............................................................73 4.4. Tính toán kiểm tra động học hình thang lái ............................................................75 4.4.1. Cơ sở lý thuyết..........................................................................................................75 4.4.2. Tính toán kiểm nghiệm động học hình thang lái trên ô tô Honda Accord ...............79 4.5. Tính toán kiểm nghiệm sức bền các chi tiết chính .................................................82 iv EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ 4.5.1. Tính kiểm nghiệm sức bền của trục lái ....................................................................82 4.5.2. Tính kiểm nghiệm sức bền của dẫn động lái............................................................83 4.5.2.1. Tính kiểm nghiệm sức bền của thanh kéo bên ......................................................83 4.6. Tính toán kiểm nghiệm các thông số liên quan đến bộ trợ lực lái ........................88 4.6.1. Tính kiểm nghiệm lực tác dụng lên vô lăng lái khi có trợ lực .................................88 4.6.2. Kiểm tra hiệu quả của bộ trợ lực ..............................................................................94 4.6.3. Kiểm tra chỉ số phản lực của bộ trợ lực lên vành tay lái ..........................................95 4.6.4. Kiểm tra độ nhạy của bộ trợ lực lái ..........................................................................97 Chương 5: CHẨN ĐOÁN NHỮNG HƯ HỎNG TRONG HỆ THỐNG LÁI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ........................................................................................................99 5.1. Vành tay lái bị rơ mạnh ............................................................................................99 5.2. Vành tay lái nặng....................................................................................................101 5.3. Áp suất của bộ trợ lực lái không ổn định ..............................................................102 5.4. Bơm trợ lực lái làm việc ồn và rò rĩ dầu................................................................104 5.5. Tay lái trả về chậm ..................................................................................................105 Chương 6: BẢO DƯỠNG VÀ CÁCH SỬA CHỮA CÁC CHI TIẾT TRONG HỆ THỐNG LÁI ...................................................................................................................107 6.1. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái ............................................................................107 6.2. Sửa chữa các chi tiết trong hệ thống lái ................................................................108 KẾT LUẬN .....................................................................................................................110 TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................111 v EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ HÌNH 1.1 SƠ Đ Ồ KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI VỚI HỆ THỐNG TREO PHỤ THUỘC .5 HÌNH 1.2 HỆ THỐNG LÁI VỚI HỆ THỐNG TREO ĐỘC LẬP ......................................6 HÌNH 1.3 CÁC SƠ Đ Ồ DẪN ĐỘNG LÁI ..........................................................................7 HÌNH 1.4 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LÁI CÓ CƯỜNG HÓA ....................................................7 HÌNH 1.5 QUY LUẬT THAY ĐỔI THAY ĐỔI TỶ SỐ TRUYỀN ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU LÁI........................................................................................................................9 HÌNH 1.6 SỰ THAY ĐỔI KHE HỞ TRONG CƠ CẤU LÁI ...........................................11 HÌNH 1.7 CƠ C ẤU LÁI TRỤC VÍT – CUNG RĂNG ĐẶT GIỮA.................................12 HÌNH 1.8 CƠ CẤU LOẠI TRỤC VÍT HÌNH TRỤ - CUNG RĂNG ĐẶT BÊN.............13 HÌNH 1.9 CƠ CẤU LÁI TRỤC VÍT GLÔBÔÍT - CON LĂN HAI VÀNH.....................14 HÌNH 1.10 CƠ CẤU LÁI TRỤC VÍT - CHỐT QUAY LOẠI MỘT CHỐT....................16 HÌNH 1.11 CƠ C ẤU LÁI BÁNH RĂNG - THANH RĂNG ............................................17 HÌNH 1.12 SƠ Đ Ồ LẮP ĐẶT CƠ CẤU LÁI BÁNH RĂNG - THANH RĂNG .............17 HÌNH 1.13 CƠ CẤU LÁI LIÊN HỢP TRỤC VÍT - ÊCU BI - THANH RĂNG - CUNG RĂNG .................................................................................................................................18 HÌNH 1.14 CƠ CẤU LÁI LOẠI TRỤC VÍT – ĐAI ỐC – ĐÒN QUAY .........................19 HÌNH 1.15 CƠ CẤU LÁI LOẠI TRỤC VÍT LẮC - ĐAI ỐC .........................................20 HÌNH 1.16 CƠ CẤU LẠI LOẠI TRỤC VÍT – ĐAI ỐC QUAY ......................................21 HÌNH 1.17 MỘT SỐ SƠ ĐỒ HÌNH THANG LÁI ...........................................................23 BẢNG 2.1 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE HONDA ACCORD ......................29 BẢNG 2.2 CÁC THÔNG SỐ, KIỂU LOẠI CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TRÊN HONDA ACCORD.................................................................................................30 BẢNG 2.3 TỶ SỐ TRUYỀN CỦA CÁC TAY SỐ TRONG HỘP SỐ TRÊN XE Ô TÔ HONDA ACCORD ............................................................................................................38 HÌNH 2.1 HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA XE Ô TÔ HONDA ACCORD THẾ HỆ THỨ 6 ............................................................................................................................................28 HÌNH 2.2 HÌNH VẼ TỔNG THỂ CỦA XE HONDA ACCORD.....................................28 HÌNH 2.3 SƠ Đ Ồ KẾT CẤU HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD .........32 HÌNH 2.4 KẾT CẤU CỦA CƠ CẤU PHANH TRƯỚC...................................................33 HÌNH 2.5 KẾT CẤU CỦA CƠ CẤU PHANH TRƯỚC...................................................34 HÌNH 2.6 KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG TREO TRƯỚC............................35 HÌNH 2.7 KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG TREO SAU..................................36 HÌNH 2.8 KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA LY HỢP TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD .....37 HÌNH 2.9 KẾT CẤU BÊN TRONG CỦA HỘP SỐ TRÊN HONDA ACCORD.............39 HÌNH 2.10 KẾT CẤU CỦA CÁC ĐĂNG TRUYỀN LỰC TRÊN HONDA ACCORD .40 vi EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ HÌNH 2.11 KẾT CẤU TỔNG THỂ CỦA VI SAI VÀ TRUYỀN LỰC CHÍNH..............41 BẢNG 3.1 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD [2].................................................................................42 HÌNH 3.1 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG LÁI VÀ VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE CHUYỂN ĐỘNG THẲNG .......................................................................43 HÌNH 3.2 SƠ Đ Ồ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG LÁI VÀ VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE QUAY VÒNG TRÁI [2] ...........................................................................44 HÌNH 3.3 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG LÁI VÀ VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE QUAY VÒNG PHẢI [2] ...........................................................................46 HÌNH 3.4 KẾT CẤU CỦA VÔ LĂNG TRÊN HONDA ACCORD .................................47 HÌNH 3.5 KẾT CẤU CỦA TRỤC LÁI TRÊN HONDA ACCORD ................................48 HÌNH 3.6 KẾT CẤU CƠ CẤU LÁI TRÊN HONDA ACCORD .....................................50 HÌNH 3.7 KẾT CẤU CỦA THANH KÉO BÊN ...............................................................51 HÌNH 3.8 KẾT CẤU CỦA VAN PHÂN PHỐI ................................................................53 HÌNH 3.9 VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ..........54 HÌNH 3.10 VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE QUAY SANG PHẢI...................55 HÌNH 3.11 VỊ TRÍ CỦA VAN PHÂN PHỐI KHI XE QUAY SANG TRÁI...................56 HÌNH 3.12 KẾT CẤU CỦA BƠM TRỢ LỰC LÁI TRÊN HONDA ACCORD..............57 HÌNH 3.13 CÁC GIAI ĐOẠN LÀM VIỆC CỦA BƠM ...................................................58 HÌNH 3.14 KẾT CẤU CỦA XI LANH TRỢ LỰC [2] .....................................................59 HÌNH 3.15 KẾT CẤU CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG PHỤ (a) VÀ CHÍNH (b) ............................................................................................................................................60 HÌNH 3.16 SƠ Đ Ồ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG Ở TỐC ĐỘ THẤP ..............................................................................................................61 HÌNH 3.17 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG Ở TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH. ...............................................................................................63 HÌNH 3.18 SƠ Đ Ồ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG Ở TỐC ĐỘ CAO ................................................................................................................64 HÌNH 3.19 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG Ở TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI ........................................................................................................65 HÌNH 3.20 QUAN HỆ GIỮA LƯU LƯỢNG DẦU TRỢ LỰC LÁI VỚI SỐ VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ .............................................................................................................66 BẢNG 4.1 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÁI TRÊN Ô TÔ HONDA ACCORD [2]......................................................................................................................67 BẢNG 4.2 KẾT QUẢ TÍNH ĐƯỢC CỦA βlt VÀ βtt TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC GÓC α VÀ MỨC ĐỘ SAI LỆCH ε................................................................................................80 vii EBOOKBKMT.COM – THƯ VIỆN TÀI LIỆU KỸ THUẬT MIỄN PHÍ HÌNH 4.1 SƠ Đ Ồ TÍNH TOÁN MÔ MEN CẢN QUAY VÒNG DO LỰC CẢN LĂN TÁC DỤNG Ở BÁNH XE DẪN HƯỚNG........................................................................70 HÌNH 4.2 SƠ ĐỒ XÁC ĐỊNH MÔ MEN CẢN QUAY GÂY RA DO LỰC NGANG....70 HÌNH 4.3 SƠ ĐỒ BÁNH XE ĐÀN HỒI LĂN KHI CÓ VÀ KHÔNG CÓ LỰC NGANG TÁC DỤNG........................................................................................................................71 HÌNH 4.4 ĐỘNG HỌC QUAY VÒNG LÝ TƯ ỞNG (a) VÀ THỰC TẾ (b) KHI DÙNG HÌNH THANG LÁI ...........................................................................................................76 HÌNH 4.5 SƠ ĐỒ HÌNH THANG LÁI (a) VÀ QUAN HỆ HÌNH HỌC CỦA CÁC THÔNG SỐ TRONG HÌNH THANG LÁI (b)..................................................................78 HÌNH 4.6 ĐỒ THỊ BIỄU DIỄN MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC GÓC QUAY CỦA BÁNH XE DẪN HƯỚNG..............................................................................................................81 HÌNH 4.7 SƠ ĐỒ BIỄU DIỄN SỰ THAY ĐỔI GÓC LỆCH GIỮA PHƯƠNG CỦA LỰC CẢN QUAY VỚI PHƯƠNG CỦA THANH KÉO BÊN .........................................83 HÌNH 4.8 SƠ ĐỒ LỰC TÁC DỤNG LÊN THANH KÉO BÊN KHI PHANH LÚC XE ĐANG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ...................................................................................85 HÌNH 4.9 SƠ ĐỒ LỰC TÁC DỤNG LÊN HỆ THỐNG LÁI KHI XE QUAY VÒNG TẠI CHỖ ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG QUA TRÁI ........................................................................90 HÌNH 4.10 SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN CÁC LỰC SINH RA (a) VÀ SỰ LĂN LỆCH CỦA LỐP DO BIẾN DẠNG (b) KHI Ô TÔ QUAY VÒNG LÚC ĐANG CHUYỂN ĐỘNG ..........92 HÌNH 5.1 ĐO ĐỘ RƠ VÀNH TAY LÁI CÓ KẾT HỢP LỰC KẾ [2]...........................100 HÌNH 5.2 SƠ ĐỒ KẾT NỐI DỤNG CỤ KIỂM TRA BƠM TRỢ LỰC LÁI [2] ...........102 HÌNH 5.3 CÁCH KIỂM TRA LỰC CĂNG (a) VÀ ĐỘ CHÙNG CỦA DÂY ĐAI (b).104 viii Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord MỞ ĐẦU Để đảm bảo cho một chiếc xe ô tô trong quá trình hoạt động được an toàn và mang lại hiệu quả cao, thì các hệ thống và bộ phận hay chi tiết cấu tạo nên nó phải hoạt động tốt và thật chính xác. Song song với hệ thống phanh thì hệ thống lái cũng là một trong số hệ thống quan trọng nhất của xe ô tô, nó làm nhiệm vụ giữ cho xe chuyển động ổn định theo một hướng nào đấy hoặc thay đổi hướng chuyển động khi cần thiết theo yêu cầu. Nếu hệ thống lái bị hư hỏng, gặp sự cố sẽ dẫn đến khả năng ô tô bị mất hoàn toàn tính điều khiển hoặc hoạt động không theo ý muốn của người lái xe, đây là nguyên nhân chính làm xảy ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng của chính người điều khiển xe và những người xung quanh. Vì thế các chi tiết hay bộ phận trong hệ thống lái nói riêng phải đảm bảo đủ độ bền và chất lượng. Chất lượng của hệ thống lái phụ thuộc nhiều vào cách bảo dưỡng và sửa chữa, nếu công việc bảo dưỡng đúng cách thì sẽ làm tăng tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của hệ thống lái. Vì vậy để làm tốt công việc này thì ngư ời kỹ thuật phải hiểu rõ nguyên lý làm việc cũng như kết cấu bên trong của các chi tiết hay bộ phận của hệ thống lái, có như vậy mới biết được các hư hỏng của nó để sửa chữa rút ngắn thời gian và mang lại hiệu quả kinh tế, hoặc phần nào nắm rõ để giúp công việc bảo dưỡng một cách thuận lợi. Đề tài khảo sát và tính kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe Honda Accord với mục đích chính là phần nào làm rõ được các thông số kỹ thuật, kết cấu của các chi tiết hoặc bộ phận cũng như nguyên lý làm việc và cách bảo dưỡng của hệ thống lái nhằm đáp ứng được các yêu cầu đặt ra ở trên. Nội dung của đề tài đề cập đến các vấn đề sau: - Tổng quan về hệ thống lái sử dụng trên ô tô: nội dung trong phần này chủ yếu khái quát các công dụng cũng như phân loại và một số yêu cầu chính của hệ thống lái sử dụng trên ô tô. Ngoài ra thì nội dung còn trình bày thêm một số sơ đồ cùng với các chi tiết và bộ phận chính sử dụng trong hệ thống lái thông dụng sử dụng phổ biến trên ô tô. - Giới thiệu sơ lược về xe ô tô Honda Accord. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 1 Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord - Khảo sát hệ thống lái: trong phần này nêu rõ kết cấu các chi tiết, bộ phận chính trong hệ thống lái lắp trên xe Honda Accord như vô lăng, trục lái, cơ cấu lái, trợ lực lái….cũng như nguyên lý làm vi ệc của cả hệ thống và của từng bộ phận. - Tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái: trong phần này chỉ phần nào tính toán các trị số chính như mô men cản quay vòng, lực cần thiết tác dụng lên vô lăng, tính toán kiểm tra động học hình thang lái, tính toán kiểm tra sức bền của các chi tiết chính(trục lái và dẫn động lái) - Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lái. Ngoài các mục đích chính đã đư ợc nêu ở trên, thì đề tài còn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn hệ thống lái trên ô tô, đặc biệt là hệ thống lái có trợ lực thủy lực trên ô tô Honda Accord. Đà nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực hiện Hoàng Thanh Long Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 2 Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI 1.1. Công dụng, yêu cầu, phân loại 1.1.1. Công dụng Hệ thống lái là tập hợp các cơ cấu dùng để: - Giữ cho ôtô máy kéo chuyển động theo một hướng xác định nào đấy; - Thay đổi hướng chuyển động khi cần thiết theo yêu cầu cơ động của xe. Hệ thống lái nói chung bao gồm các bộ phận chính sau: - Vô lăng, trục lái và cơ cấu lái: Dùng để tăng và truyền mô men do người lái tác dụng lên vô lăng đến dẫn động lái; - Dẫn động lái: Dùng để truyền chuyển động từ cơ cấu lái đến các bánh xe dẫn hướng và để đảm bảo động học quay vòng cần thiết của chúng; - Cường hóa lái: Thường sử dụng trên các xe tải trọng lớn và vừa. Nó dùng để giảm nhẹ lực quay vòng cho người lái bằng nguồn năng lượng bên ngoài. Trên các xe cỡ nhỏ có thể không có. 1.1.2. Yêu cầu Hệ thống lái phải đảm bảo những yêu cầu chính sau: - Đảm bảo chuyển động thẳng ổn định: Để đảm bảo yêu cầu này thì: + Hành trình tự do của vô lăng tức là khe hở trong hệ thống lái khi vô lăng ở vị trí trung gian tương ứng với chuyển động thẳng phải nhỏ(không lớn hơn 150 khi có trợ lực và không lớn hơn 50 khi không có trợ lực); + Các bánh dẫn hướng phải có tính ổn định tốt; + Không có hiện tượng tự dao động các bánh dẫn hướng trong mọi điều kiện làm việc và mọi chế độ chuyển động. Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 3 Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord - Đảm bảo tính cơ động cao: tức xe có thể quay vòng thật ngoặt trong một khoảng thời gian rất ngắn trên một diện tích thật bé; - Đảm bảo động học quay vòng đúng: để các bánh xe không bị trượt lê gây mòn lốp, tiêu hao công suất vô ích và giảm tính ổn định của xe; - Giảm được các va đập từ đường lên vô lăng khi chạy trên đường xấu hoặc chướng ngại vật; - Điều khiển nhẹ nhàng, thuận tiện: lực điều khiển lớn nhất cần tác dụng lên vô lăng (Plmax) được qui định theo tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn ngành: + Đối với xe du lịch và tải trọng nhỏ: Plvmax không được lớn hơn 150  200 N; + Đối với xe tải và khách không được lớn hơn 500 N. - Đảm bảo sự tỷ lệ giữa lực tác dụng lên vô lăng và mô men quay các bánh xe dẫn hướng (để đảm bảo cảm giác đường) cũng như s ự tương ứng động học giữa góc quay của vô lăng và của bánh xe dẫn hướng. 1.1.3. Phân loại Hệ thống lái trên ô tô được phân loại dựa trên các yếu tố sau: - Theo vị trí bố trí vô lăng, chia ra: + Vô lăng bố trí bên trái (tính theo chiều chuyển động) dùng cho những nước xã hội chủ nghĩa trư ớc đây, Pháp, Mỹ,... + Vô lăng bố trí bên phải: dùng cho các nước thừa nhận luật đi đường bên trái như: Anh, Thuỵ Điển ...Sở dĩ được bố trí như vậy là để đảm bảo tầm quan sát của người lái, đặt biệt là khi vượt xe. - Theo kết cấu cơ cấu lái, hệ thống lái được chia ra các loại: + Trục vít - Cung răng; + Trục vít - Chốt quay; + Trục vít - Con lăn; Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 4 Khảo sát và tính toán kiểm nghiệm hệ thống lái trên ô tô Honda Accord + Bánh răng - Thanh răng; + Thanh răng liên hợp (Trục vít - Liên hợp êcu bi - Thanh răng - Cung răng). - Theo số lượng bánh xe chuyển hướng, chia ra: + Các bánh xe dẫn hướng nằm ở cả hai cầu; + Các bánh xe dẫn hướng ở tất cả các cầu; - Theo kết cấu và nguyên lí làm việc của bộ cường hoá lái, chia ra: + Cường hoá thuỷ lực; + Cường hoá khí (khi nén hoặc chân không); + Cường hoá điện; + Cường hoá cơ khí. - Ngoài ra còn có thể phân loại theo: Số lượng các bánh xe dẫn hướng (các bánh dẫn hướng chỉ ở cầu trước, ở cả hai cầu hay tất cả các cầu), theo sơ đồ bố trí cường hóa lái. 1.2. Các sơ đồ hệ thống lái 1.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc Hình 1.1 Sơ đồ kết cấu hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc Sinh viên thực hiện: Hoàng Thanh Long Hướng dẫn: TS. Nguyễn Hoàng Việt 5
- Xem thêm -