Tài liệu Luận án giải pháp phân chia tần số và công suất dưới điều kiện ràng buộc nhiễu cho truyền thông nhận thức sử dụng ofdm

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 435 |
  • Lượt tải: 0