Tài liệu Mô hình thích nghi - giao thức họ tcp cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây [tt]

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 612 |
  • Lượt tải: 0