Tài liệu Mô hình thích nghi - giao thức họ tcp cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây [tt]

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 604 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Hệ thống đang quá tải, hoặc tài liệu đã gỡ bỏ...vui lòng truy cập lại sau.