Tài liệu Nghiên cứu sự giải phóng thuốc nifedipin được mang bởi vật liệu tổ hợp poly axit lactic/chitosan

  • Số trang: 167 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 751 |
  • Lượt tải: 0