Tài liệu Nghiên cứu sự ổn định khoang hầm trong môi trường đá nứt nẻ bằng phương pháp phân tích biến dạng không liên tục [tt]

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 518 |
  • Lượt tải: 0