Tài liệu Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số [tt]

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 571 |
  • Lượt tải: 0