Tài liệu Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục. [tt]

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 594 |
  • Lượt tải: 0