Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Phân bố công suất trên lưới điện tp. hồ chí minh sử dụng phần mềm etap ...

Tài liệu Phân bố công suất trên lưới điện tp. hồ chí minh sử dụng phần mềm etap

.PDF
92
1
113

Mô tả:

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN TP.HỒ CHÍ MINH SỬ DỤNG PHẦN MỀM ETAP SINH VIÊN : Huỳnh Kim Long MSSV : 15041061 LỚP : DHDI11B GVHD : TS. Dương Thanh Long TP. HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2019 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lời mở đầu Mục tiêu của quá trình thực tập là nghiên cứu tính toán ngắn mạch và phân bố công suất bằng phần mềm ETAP ứng dụng cho lưới điện 220/110kV TP. Hồ Chí Minh. Dựa vào kết quả đó để tính toán lựa chọn thiết bị như máy cắt , dao cách ly, thanh cái và dây dẫn cho các ngăn của 1 trạm biến áp. Tât cả số liệu đều được chuyển hóa từ các bảng báo cáo từ phần mềm PSS/E sang ETAP được cung cấp bởi CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN 4 trực thuộc TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM. Bởi vì yêu cầu số liệu của 2 phần mềm không giống nhau nên việc xử lý số liệu cũng không thể chính xác hoàn toàn và cần phải nghiên cứu thêm để hoàn thiện. Rất mong sự đóng góp và chỉ bảo của công ty và GVHD thực tập. Người thực hiện SV. Huỳnh Kim Long Mục Lục CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ETAP ............................................................ 1 1.1 Giới thiệu sơ lượt về ETAP......................................................................................... 1 1.2 Các chức năng tính toán của ETAP............................................................................ 2 1.3 Các phần tử của ETAP ................................................................................................ 3 CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT ..................................................... 28 2.1 Tổng quan.................................................................................................................... 28 2.2 Phân loại các nút trong hệ thống điện ...................................................................... 28 2.3 Các phương pháp tính toán phân bố công suất ...................................................... 29 2.3.1 Gauss-Seidel ........................................................................................................... 29 2.3.2 Thuật toán của phương pháp Gauss-Seidel ............................................................ 29 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN TP. HỒ CHÍ MINH BẰNG PHẦN MỀM ETAP ........................................................................ 47 3.1 Tổng quan.................................................................................................................... 47 3.2 Các số liệu của lưới điện tp. Hồ Chí Minh năm 2013.............................................. 48 3.3 Tính phân bố công suất lưới điện tp.Hồ Chí Minh bằng phần mềm ETAP ......... 56 Phụ lục Bảng 1 Thông số tải của tp.Hồ Chí Minh............................................................................... 48 Bảng 2 Thông số đường dây................................................................................................... 52 Bảng 3 Thông số MBA........................................................................................................... 56 Bảng 4 Thông số máy phát ..................................................................................................... 56 Bảng 5 phụ tải tăng 30% ........................................................................................................ 69 Mục lục hình ảnh Hình 1.1 Các chức năng tính toán của ETAP ....................................................................... 2 Hình 1.2 Các phần tử trên hệ thống điện .............................................................................. 3 Hình 1.3 Lướí điện ............................................................................................................... 4 Hình 1.4 Trang Rating của lưới điện .................................................................................... 5 Hình 1.5 Trang Short Circuit của lưới điện ......................................................................... 6 Hình 1.6 Trang Hamonic của luối điện ................................................................................ 7 Hình 1.7 Trang Relability của lưới điện ............................................................................... 8 Hình 1.8 Trang Energy Price ................................................................................................ 9 Hình 1.9 Trang Rating của máy phát.................................................................................. 10 Hình 1.10 Trang Imp/Model của máy phát ........................................................................ 11 Hình 1.11 Trang Capablity ................................................................................................. 12 Hình 1.12 Trang Exciter ..................................................................................................... 12 Hình 1.13 Trang Info của Bus ............................................................................................ 13 Hình 1.14 Trang Info của dây dẫn ...................................................................................... 14 Hình 1.15 Trang Parameter ................................................................................................ 15 Hình 1.16 Trang Configuration của dây dẫn ...................................................................... 16 Hình 1.17 Trang Grouping của dây dẫn ............................................................................ 17 Hình 1.18 Trang Impedance của dây dẫn ........................................................................... 18 Hình 1.19 Trang Sag&Tension........................................................................................... 19 Hình 1.20 Trang Info của MBA 2 cuộn dây....................................................................... 20 Hình 1.21 Trang Rating của MBA 2 cuộn dây................................................................... 21 Hình 1.22 Trang Tap của MBA 2 cuộn dây ....................................................................... 22 Hình 1.23 Trang Load Tap Changer................................................................................... 23 Hình 1.24 Trang Grounding của MBA 2 cuộn dây ............................................................ 24 Hình 1.25 Trang Sizing của MBA 2 cuộn dậy ................................................................... 24 Hình 1.26 Trang Protection cua MBA 2 cuộn dây ............................................................. 25 Hình 1.27 Trang Reliablity ................................................................................................. 25 Hình 1.28 Trang info của tải............................................................................................... 26 Hình 1.29 Trang Short-Circuit của tải ................................................................................ 27 Hình 2.1 Sơ đồ 3 nút ........................................................................................................... 31 Hình 2.3 Sơ đồ ví dụ 1 ........................................................................................................ 33 Hình 2.4 ví dụ 2 .................................................................................................................. 34 Hình 2.3 Ví dụ 3 ................................................................................................................. 36 Hình 2.4 Kết quả xuất ra từ ETAP ..................................................................................... 38 Hình 2.6 Ví dụ 4 ................................................................................................................. 43 HÌnh 2.6 Kết quả xuất ra từ ETAP ..................................................................................... 46 Hình 3.1 Sơ đồ lưới điện tp.Hồ Chí Minh năm 2013 ......................................................... 47 Bảng 1 Thông số tải của tp.Hồ Chí Minh........................................................................... 48 Bảng 2 Thông số đường dây............................................................................................... 52 Bảng 3 Thông số MBA....................................................................................................... 56 Bảng 4 Thông số máy phát ................................................................................................. 56 Hình 3.2 Sơ đồ phân bố công suất lúc 19h ......................................................................... 57 Hình 3.3 Nút Tân Bình 1 .................................................................................................... 67 Hình 3.4Nút Tân Bình 1 sau khi bù .................................................................................... 68 Bảng 5 phụ tải tăng 30% .................................................................................................... 69 Hình 3.5 Sơ đồ phân bố công suất khi tăng tải 30% .......................................................... 73 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM ETAP 1.1 Giới thiệu sơ lượt về ETAP Cửa sổ màn hình chính của ETAP 1 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long 1.2 Các chức năng tính toán của ETAP Hình 1.1 Các chức năng tính toán của ETAP 2 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long 1.3 Các phần tử của ETAP Hình 1.2 Các phần tử trên hệ thống điện -Nguồn(power grid): Đặc trưng cho một hệ thống phức tạp vô cùng lớn đặc trung bởi các thông số sau: 3 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.3 Lướí điện IP: tên của nguồn (hệ thống) Bus: kết nối với bus nào (kèm điện áp định mức) Mode: chọn chức năng của nguồn + Swing: nút cân bằng + Voltage Control: điều chỉnh điện áp + Mvar Control: điều chỉnh công suất kháng + PF control: điều chỉnh hệ số công suất 4 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.4 Trang Rating của lưới điện Rated: điện áp định mức (kèm kiểu đấu dây) Balanced/Unbalanced: ba pha cân bằng/ không cân bằng Generation Categories: các thiết lập các thông số hoạt động của nguồn Operating: các giá trị của trạng thái hoạt động gần nhất Operating: các giá trị của trạng thái hoạt động gần nhất 5 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.5 Trang Short Circuit của lưới điện SC Rating: Công suất ngắn mạch và trở kháng hệ thống SC Imp (100MVA base): trở kháng hệ thống ở công suất cơ bản 100MVA 6 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.6 Trang Hamonic của luối điện Lựa chọn dạng điện áp đầu ra và sóng hài của hệ thống(sin, không sin, các dạng sóng nghịch lưu…). Nếu là hệ thống cho điện áp đầu ra hình sin thì ta chọn None. 7 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.7 Trang Relability của lưới điện λA: số lần sự cố/ năm MTTR: thời gian sửa chữa (giờ)/ năm μ: tỷ lệ sửa chữa trung bình/ năm( μ=8760/MTTR) FOR = MTTR/(MTTR + 8760/ λA) MTTF: khoảng thời gian giữa 2 lần hư hỏng rp: thời gian thay thiết bị switch Time: thời gian chuyển sang nguồn cung cấp mới 8 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.8 Trang Energy Price Tính toán giá thành cung cấp điện của hệ thống . ta có thể xậy dựng 1 hàm chi phí của hệ thống để tính toán vận hành tối ưu. Máy phát: 9 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.9 Trang Rating của máy phát Rating: + MW: công suất P định mức + kV: điện áp định mức + %PF: hệ số công suất + MVA: công suất S định mức + %Eff: hiệu suất làm việc. + Poles: số cực. + FLA: dòng pha ở công suất định mức. + RPM: tốc độ đồng bộ. PrimeMover Rating: công suất liên tục và cao điểm dùng để tính các cảnh bảo lúc khởi động các phụ tải động cơ. Mvar Limits: giới hạn công suất kháng lúc cao điểm. Có thể cài đặt hoặc Etap tự tính 10 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long theo PrimeMover Rating. Hình 1.10 Trang Imp/Model của máy phát Impedance: thông tin về trở kháng siêu quá độ, thứ tự thuận, nghịch, không ,dùng trong tính toán ngắn mạch. Dynamic Model: mô hình máy phát và các thông số (bộ thông số chuẩn) để phân tích ổn định hệ thống. Type: kiểu máy phát (hơi, khí, thủy điện) và loại rotor (cực ẩn, cực lồi). IEC 60909 S.C: giới hạn chịu được khi ngắn mạch theo tiêu chuẩn IEEE 60909. 11 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.11 Trang Capablity -Thông tin về giới hạn hoạt động của máy phát Hình 1.12 Trang Exciter -Thông tin về bộ điều tốc của máy phát -Bus: biểu thị cho 1 trạm ngoài thực tế. 12 Khóa luận tốt nghiệp SV. Huỳnh Kim Long Hình 1.13 Trang Info của Bus Nominal kV: điện áp định mức Bus Voltage: giá trị ban đầu của vòng lập trong tính toán Đường dây 13
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan