Tài liệu Skkn giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh khối 11 trường thpt

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở Chúng tôi: TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn 1 Nguyễn Ngọc Linh 23/6/1985 Trường THPT Gia Viễn A Trường THPT Gia Viễn A Trường THPT Gia Viễn A Trường THPT Gia Viễn A Trường THPT Gia Viễn A Giáo viên Đại học Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến 60% Tổ Trưởng Đại học 10% Chủ Tịch Công đoàn Đại học Giáo viên Đại học 10% Giáo viên Đại học 10% 2 3 Nguyễn Thành Công 25/10/1978 Phạm Ngọc Tú 4 Ngô Quang Tiến 5 Phạm Thị Hà 11/02/1978 18/03/1985 10% I. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng: -Tên sáng kiến: “Giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh khối 11 trường THPT Gia Viễn A năm 2018 – 2019” - Lĩnh ực áp dụng: Đề tài góp phần đổi mới phương pháp dạy và học cho học sinh khối 11 môn Thể Dục 1 II. Nội dung sáng kiến 1. Giải pháp cũ thường làm: 1.1. Nội dung giải pháp cũ -. Tìm hiểu thực trạng về hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh. Tập luyện TDTT ngoại khóa là hoạt động được tiến hành vào thời gian nhàn rỗi của học sinh và tập luyện theo nhu cầu của học sinh ở những môn thể thao mà các em yêu thích. Đây là hình thức hoạt động hữu hiệu góp phần quan trọng trong việc nâng cao thể chất cho học sinh, phát triển phong trào TDTT cũng như chất lượng GDTC trường học. Để tìm hiểu về phong trào tập luyện TDTT ngoại khóa của học sinh, tôi tiến hành phỏng vấn 378 học sinh khối 11 về thực trạng tập yện TDTT ngoại khóa của học sinh tại trường THPT Gia Viễn A .Hình thức phỏng vấn thông qua phiếu hỏi, kết quả được trình bày ở bảng 2.1. Bảng 2.1. Thực trạng về hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh khối 11 tại trường THPT Gia Viễn A Thời gian tập luyện TDTT ngoại khóa trong tuần Đối tượng Số phiếu Học sinh 378 95 % 26 1-2 ≥4 buổi buổi Nhu cầu tập luyện các môn thể thao yêu thích Không tập Bóng đá 53 230 200 185 13,5 60,5 52,6 48,7 Cầu lông Đá cầu Cờ vua Điề n kinh 90 150 120 42 70 23.7 39,5 Bóng Bóng chuyền Bàn Thể dục 80 21, 31,6 11,1 18,4 1 Kết quả bảng 2.1 cho thấy: Hoạt động TDTT ngoại khóa của học sinh khối 11 tại trường THPT Gia Viễn A còn nhiều hạn chế. Số lượng học sinh tham gia ngoại khóa còn thấp, hiệu quả hoạt động ngoại khóa chưa cao, hình thức tổ chức chưa đa dạng không thu hút được học sinh tham gia tập luyện các môn thể thao mà các em yêu thích. Trong số 378 học sinh được hỏi có tới 230 học sinh không tham gia tập TDTT ngoại khóa chiếm 60,5%, có 95 học sinh tham gia tập 1 đến 2 buổi chiếm 26%, số học sinh tập trên 4 buổi chỉ có 53 em chiếm 13,5%. Kết quả phỏng vấn cũng chỉ ra rằng: Phần lớn học sinh trường THPT Gia Viễn A yêu thích tập luyện các môn bóng và môn Cầu lông. Môn Điền kinh và môn Thể dục là 2 môn học chính trong chương trình giảng dạy chính khóa nhưng thực tế sự ham thích và nhu cầu tập luyện của học sinh đối với 2 môn thể thao này là không đáng kể, chiếm tỷ lệ thấp. -. Thực trạng thể lực học sinh khối 11 trường THPT Gia Viễn A theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên của Bộ GD-ĐT năm 2008. Việc kiểm tra thể lực của học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đánh giá mức độ phát triển thể chất của học sinh mà còn đánh giá chất lượng 2 công tác GDTC trường học. Để đánh giá khách quan, trung thực về thể lực của học sinh, đề tài tiến hành kiểm tra thể lực 176 học sinh trong đó có 98 học sinh nữ của khối 11. Các nội dung kiểm tra theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên của Bộ GD-ĐT năm 2008 bao gồm các test thể lực đặc trưng cho sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo, năng lực phối hợp vận động cụ thể như: - Nằm ngửa gập bụng (sl/30s). - Bật xa tại chỗ (cm). - Chạy 30m xuất phát cao (s). - Chạy con thoi 4x10m (s). - Chạy tùy sức 5 phút (m). Số liệu thu thập từ việc kiểm tra thể lực của học sinh khối 11 trường THPT Gia Viễn A được xử lý bằng phương pháp toán học thống kê và đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên của Bộ GD-ĐT năm 2008 đây là cơ sở khoa học giúp đề tài đánh giá thực trạng mức độ phát triển thể lực của học sinh khối 11 trường THPT Gia Viễn A . Kết quả được trình bày ở bảng 2.2 Bảng 2.2. Đánh giá kết quả kiểm tra thể lực học sinh trường THPT Gia Viễn A theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên. Tuổi Xếp loại 16 Tốt Đạt CĐ Cộng Nằm ngửa Bật xa tại Chạy 30m Chạy con gập bụng chỗ XPC thoi 4x10m SL % SL % SL % SL % 44 25 47 26,7 36 20,5 37 21 93 52,8 88 50 102 58 97 55,1 39 22,2 41 23,3 38 21,5 42 23,9 176 100 176 100 176 100 176 100 Chạy tùy sức 5 phút SL % 43 24,4 89 50,6 44 25 176 100 Qua bảng 2.2 cho thấy thể lực của học sinh trường THPT Gia Viễn A chỉ ở mức trung bình, tỷ lệ học sinh xếp loại tốt theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực chiếm từ 20,5% đến 26,7% xếp loại chưa đạt còn cao từ 21,5% đến 25%. Đánh giá kết quả từng chỉ tiêu kiểm tra thể lực khẳng định thêm rằng thể lực của học sinh khối 11 THPT Gia Viễn A chưa thực sự tốt. Test: Nằm ngửa gập bụng loại tốt chiếm 25%, loại chưa đạt chiếm 22,2%. Test: Bật xa tại chỗ loại tốt chiếm 26,7% loại chưa đạt chiếm 23,3%. Test: Chạy 30m xuất phát cao loại tốt chiếm 20,5% loại chưa đạt chiếm 21,5 3 Test: Chạy con thoi 4x10m loại tốt chiếm 21% loại chưa đạt chiếm 23,9%. Test: Chạy tùy sức 5 phút loại tốt chiếm 24,4% loại chưa đạt chiếm 1.2. 25 1.2. Ưu điểm giải pháp cũ Nội dung chương trình đã khá quen thuộc với hầu hết giáo viên trong nhiều năm nay nên giáo viên cũng thành thạo trong tiến trình dạy học. Giáo viên truyền tải cho học sinh kiến thức một cách hệ thống và khoa học. Học sinh nắm vững kiến thức, có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức đó trong luyện tập môn thể dục. Học sinh thực hiện các bài tập tương đối tốt do các em đã thực hiện nhiều lần bài tập trong các tiết học 1.3. Nhược điểm giải pháp cũ Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lý thuyết dẫn tới việc rèn luyện kỹ năng, kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua khả năng vận dụng tri thức tổng hợp còn hạn chế. Những hạn chế trong việc liên hệ thể dục với thực tiễn của nội dung chương trình hiện hành cũng như cách kiểm tra đánh giá đã dẫn đến định hướng dạy học của giáo viên và học sinh không được quan tâm đúng mức tới việc liên hệ thực tế vào dạy học. Điều đó làm cho thể dục xa rời thực tiễn, giảm tính sáng tạo của giáo viên và tính tích cực của học sinh. Học sinh học bằng cách ghi nhớ máy móc và làm theo những khuôn mẫu mà giáo viên đặt ra, vì vậy dẫn đến tâm lý chán nản, ngại học, học trước quên sau, thụ động và không có phương pháp tự học suốt đời. Học sinh thiếu kiến thức thực tế, không biết chuyển mối quan hệ giữa các yếu tố thực tế sang yếu tố tự học tích cực. 2. Giải pháp mới cải tiến 2.1. Giải pháp 1: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tự giác tích cực trong học tập gắn với giáo dục đạo đức cho học sinh. Mục đích của giải pháp: Phương pháp giảng dạy môn thể dục nói riêng và môn học văn hóa khác nói chung có vai trò tiền quyết trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh. Trong GDTC, phương pháp dạy học là cách thức tương tác giữa thầy và trò nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng và phát triển toàn diện học sinh trong quá trình dạy học. Phương pháp dạy học là hệ thống những hành động có mục đích của giáo viên nhằm tổ chức các hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, đảm bảo học sinh lĩnh hội nội dung học. 4 Phương pháp truyền thống là lấy bài giảng và giáo viên làm trung tâm. Học sinh tuân thủ các quy định, học và làm theo những gì được truyền đạt từ thầy. “Tâm truyền tâm” nên tính thụ động của học sinh rất cao trong việc tiếp cận tri thức mới. Phương pháp dạy học mới đó là lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người gợi mở tri thức, định hướng về mặt phương pháp còn học sinh chủ động trong việc tiếp cận tri thức, học sáng tạo và vận dụng được trong thực tế. Điều đó phát huy được tư duy tính sáng tạo chủ động của học sinh và sự tự giác tích cực được đặt lên hàng đầu. Đây cũng chính là 1 nguyên tắc quan trọng trong lý luận và phương pháp giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt trong kiểm tra đánh giá như con dao 2 lưỡi, một là sẽ tạo được động cơ tốt, phát huy năng lực tự học sáng tạo, hai là sẽ làm cho học sinh chơi ì, lười biếng, chủ quan do những tác động mặt trái của nền giáo dục và xã hội hiện nay. Cách làm: Đổi mới phương pháp dạy học cần phải rất thận trọng, không giập khuôn, máy móc mà cần linh hoạt. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ những phương pháp cổ truyền (cái cũ) mà phải biết lựa chọn những ưu điểm kết hợp phương pháp dạy học tích cực trong những nội dung cụ thể (học mới ôn cũ, học đi đôi với hành). Điều quan trọng nhất là giúp học sinh luôn tự tin, tìm thấy hứng thú trong học tập. Từ đó học sinh có thái độ học tập tốt và giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong đó có nhiệm vụ vận động. Đưa thêm các tiết học lý thuyết vào trong giảng dạy để học sinh hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa của việc tập luyện TDTT. Tăng cường vận dụng phương pháp trò chơi, thi đấu trong giờ học, tạo không khí sôi nổi giúp học sinh tham gia tập luyện tích cực. Chú ý việc phát triển thể chất là chính trong giờ học. Nghiêm túc và cần có những đổi mới trong kiểm tra đánh giá, tạo điều kiện để học sinh tự giác, tự quản, tự điều khiển và tham gia nhận xét đánh giá kết quả học tập. Kết hợp giữa việc học trên lớp với các hoạt động TDTT ngoại khóa. Phát huy tính tự học, tự tập luyện của học sinh. Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh vào dịp đầu năm học và cuối năm học, sau đó phân loại sức khỏe của các em. Sử dụng hiệu quả trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ tập luyện. Áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Sử dụng hình thức thi đấu, thi đua, biểu diễn giúp học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn. Thường xuyên giao bài tập về nhà có kiểm tra đánh giá. Khuyến khích, động viên học sinh kịp thời. 5 2.2. Giải pháp 2: Tăng cường hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi đấu TDTT, khuyến khích học sinh tham gia tập luyện 1 môn thê thao yêu thích. Mục đích của giải pháp: Để phát triển và nâng cao chất lượng GDTC thì ngoài việc làm tốt công tác giảng dạy chính khóa, chúng ta cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động TDTT ngoại khóa. Đây là giải pháp tối ưu nhằm nâng cao thể lực cho học sinh. Hoạt động TDTT ngoại khóa giúp giải quyết những nhiệm vụ mà giờ học chính khóa chưa thực hiện được. Tăng cường sức khỏe cho học sinh đồng thời các em nắm được ký năng, kỹ xảo vận động và các kỹ thuật cơ bản của các môn thể thao. Các buổi học ngoại khóa giúp các em nâng cao ý thức rèn luyện TDTT “Tập vì sức khỏe của chính mình”. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, có động cơ học tập không chỉ môn thể dục mà còn các môn học khác. Hoạt động ngoại khóa sẽ đưa công tác GDTC phát triển sâu rộng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực và đạo đức. Cách làm: Thực tế ở trường THPT Gia Viễn A hầu như tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa còn yếu, chưa đạt hiệu quả cao do nhiều nguyên nhân khác nhau. Những hoạt động còn mang nặng hình thức và tự phát (Tập thể lớp hoặc giáo viên thể dục đứng lên tổ chức). Lợi ích của hoạt động TDTT ngoại khóa là rất to lớn trong việc nâng cao thể lực cho học sinh. Dựa trên nhu cầu tập luyện ngoại khóa của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác GDTC và các điều kiện liên quan khác. Chúng ta có thể đưa ra 1 vài hình thức cụ thể như: - Giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tập luyện TDTT ngoại khóa của giáo viên và học sinh. - Thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, TDTT như đội tuyên truyền ca khúc cách mạng, trung tâm phát thanh, CLB tôi 18. CLB bóng đá, cầu lông, bóng bàn, clb trải nghiệm. sáng tạo… - Xây dựng đội tuyển các môn thể thao như điền kinh, các môn bóng, cầu lông, cờ vua. - Tổ chức các giải thi đấu cấp CLB, cụm trường. Tuyển chọn VĐV có năng khiếu tham gia các giải đấu, cuộc thi HSG TDTT, hội khỏe Phù Đổng và các giải cấp cao hơn. - Khuyến khích học sinh tham gia tập luyện 1 môn thể thao yêu thích. - Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT mang đậm màu sắc thanh niên nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập và cùng tiến bộ. Tăng cường mối quan hệ giao lưu trong và ngoài trường. 6 - Duy trì các giải truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn của ngành, của đất nước như 20/11, 26/3… Giáo viên thể dục đi đầu trong việc phát động, tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa và các phong trào TDTT trong nhà trường kết hợp bên Công đoàn, Đoàn thanh niên dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, Ban lãnh đạo. 3. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn 3.1 . Hiệu quả kinh tế. Qua đề tài nghiên cứu trên, tôi thấy hiệu quả kinh tế đem lại kết quả sau: - Tiết kiệm được kinh tế cho nhà trường về mua sắm dụng cụ cơ sở vật chất, mang lại hiệu quả hoạt động trong các giờ dạy . - Trong giờ học không cần sử dụng cụ nhiều để học sinh tập luyện mà chủ yếu sử dụng sân bãi để tập luyện 3.2. Hiệu quả xã hội. Qua đề tài nghiên cứu trên, tôi thấy hiệu quả xã hội mà đề tài mang lại như sau: - Những năm đầu thực hiện đề tài tôi áp dụng trong nhà trường của mình, những năm sau tại trường của mình thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm được kinh tế nên có thể sử dụng cho các trường thuộc THPT của Huyện và cấp Tỉnh. - Khi các trường được thực hiện và triển khai thì hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội mà đề tài mang lại cho ngành giáo dục và cho toàn xã hội là tương đối cao 3.3 Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn Đề tài tiếp tục sử dụng 5 test đánh giá thể lực chung của học sinh theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh, sinh viên từ 6 tuổi đến 20 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra thể lực của học sinh sau 5 tháng thực nghiệm. Kết quả được trình bày ở bảng 2.3 Bảng 2.3. Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh khối 11 thực nghiệm Nam( n = 78) Trước thực Sau thực Stt Chỉ tiêu nghiệm nghiệm (x̅±δ) (x̅±δ) 1 Nằm ngửa gập bụng (sl/30s) 17,6 ± 1,65 18,8±2,34 2 Bật xa tại chỗ(cm) 205±9,16 213±10,25 3 Chạy 30m xuất phát cao (s) 5,01±0,86 4,69±0,67 4 Chạy con thoi 4x10m (s) 11,5±1,64 10,7±1,72 sau 5 tháng t P 2.67 3,87 2,06 3,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 7 Chạy tùy sức 5 phút (m) 5 Stt 998±98 Trước thực nghiệm (x̅±δ) Chỉ tiêu Nằm ngửa gập bụng (sl/30s) Bật xa tại chỗ(cm) Chạy 30m xuất phát cao (s) Chạy con thoi 4x10m (s) Chạy tùy sức 5 phút (m) 1 2 3 4 5 1050±115 5,04 <0,05 t P Nữ ( n = 98) Sau thực nghiệm (x̅±δ) 14,5±1,54 15,7±2,01 2,45 <0,05 155+10,02 162±9,5 3,52 <0,05 6,04±0,89 5,64±0,76 2,03 <0,05 12,5±1,45 845±68 11,7±1,47 890 ±70 2,72 5.18 <0,05 <0,05 Kết quả kiểm tra thể lực của học sinh trường Gia Viễn A sau 5 tháng áp dụng các giải pháp cho thấy 5 test đánh giá thể lực của học sinh tại thời điểm trước và sau thực nghiệm có sự khác biệt ( ttính = 2,03 đến 5,18 > t0,05=2,020) ở ngưỡng xác suất P< 0,05. Thể lực của học sinh sau thực nghiệm tốt hơn hẳn trước thực nghiệm. Điều này chứng tỏ rằng, việc ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn là hiệu quả trong việc nâng cao thể lực cho học sinh khối 11 trường Gia Viễn A 4. Khả năng áp dụng của sáng kiến Sau 5 tháng thực nghiệm đã thấy được hiệu quả của các giải pháp mà tôi đưa ra, chứng tỏ các giải pháp có cơ sở khoa học để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy. Sáng kiến này lần đầu tiên được công bố, chưa được áp dụng tại các cơ sở giáo dục. Sáng kiến đang được áp dụng tại trường THPTGia Viễn A. Đây cũng có thể là tài liệu để các trường trong huyện, trong tỉnh tham khảo, bổ sung cho sáng kiến được hoàn thiện và hợp lý với từng điều kiện cụ thể. -Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu gồm có TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác 1 Đinh Quốc Khánh 2/9/1970 Trường THPT Gia Viễn A 2 Phạm Thị Hà 09/06/1993 Trường Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ Giáo viên Đại học Giảng dạy Giáo viên Đại học Giảng dạy 8 THPT Gia Viễn A 3 Ngô Quang Tiến 18/03/1985 Trường THPT Gia Viễn A Giáo viên Đại học Giảng dạy Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực ,đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Gia viễn. ngày 20 tháng 4 năm2019 XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ Người Nộp Đơn Nguyễn Ngọc Linh 9 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Kỳ Anh, Vũ Đức Thu, Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục thể chất, sức khỏe trong trường học các cấp, NXB TDTT, Hà Nội. 2. Ban chấp hành trung ương Đảng, Hội nghị TW 8 khóa XI, Nghị quyết 29/NQ/TW Về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, NXB Chính trị, Hà Nội. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996), Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ nay đến năm 2020, NXB Giáo dục, Hà Nội. 4. Dương Nghiệp Chí và cộng sự (2007), Đo lường TDTT, NXB TDTT. 5. Chương trình kế hoạch dạy môn thể dục của Sở GD-ĐT tỉnh Hà Nam. 6. Lê Văn Lẫm, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Ngọc Viễn, Lưu Quang Hiệp (1999), Giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội. 7. Sách giáo khoa lớp 10, 11, 12 (2007), NXB Giáo dục, Hà Nội. 8. Nguyễn Toán, Nguyễn Danh Tốn (2000), Lý luận và phương pháp TDTT, NXB TDTT, Hà Nội. 9. Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ (2006), Lý luận phương pháp GDTC trong trường học, NXB TDTT, Hà Nội. 10. Nguyễn Đức Văn và cộng sự, Phương pháp toán học thống kê trong TDTT, NXB TDTT, Hà Nội. 11. Phạm Ngọc Viễn (1991), Tâm lý học TDTT, NXB TDTT, Hà Nội. 10 PHỤ LỤC 1 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC ĐỐI VỚI NAM TỪ 16 TUỔI ĐẾN 18 TUỔI (Ban hành kèm theo quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Lực bóp Nằm ngửa Bật xa Chạy con Chạy tùy Phân Chạy 30m Tuổi tay gập tại thoi 4 x sức 5 loại XPC(giây) thuận(kg) bụng(lần/30s) chỗ(cm) 10m(giây) phút(m) 16 17 18 Tốt > 43,2 > 19 > 215 < 5,00 < 11,90 > 1030 Đạt ≥ 36,9 ≥ 14 ≥ 195 ≤ 6,00 ≤ 12,70 ≥ 920 Tốt > 46,2 > 20 > 218 < 4,90 < 11,85 > 1040 Đạt ≥ 39,6 ≥ 15 ≥ 198 ≤ 5,90 ≤ 12,60 ≥ 930 Tốt > 47,2 > 21 > 222 < 4,80 < 11,80 > 1050 Đạt ≥ 40,7 ≥ 16 ≥ 205 ≤ 5,80 ≤ 12,50 ≥ 940 11 PHỤ LỤC 2 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC ĐỐI VỚI NỮ TỪ 16 TUỔI ĐẾN 18 TUỔI (Ban hành kèm theo quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT) Lực bóp Nằm ngửa Bật xa Chạy con Chạy tùy Phân Chạy 30m Tuổi tay gập tại thoi 4 x sức 5 loại XPC(giây) thuận(kg) bụng(lần/30s) chỗ(cm) 10m(giây) phút(m) 16 17 18 Tốt > 29,0 > 16 > 165 < 6,00 < 12,30 > 890 Đạt ≥ 26,0 ≥ 13 ≥ 148 ≤ 7,00 ≤ 13,30 ≥ 810 Tốt > 30,3 > 17 > 166 < 5,90 < 12,20 > 920 Đạt ≥ 26,3 ≥ 14 ≥ 149 ≤ 6,90 ≤ 13,20 ≥ 830 Tốt > 31,5 > 18 > 168 < 5,80 < 12,10 > 930 Đạt ≥ 26,5 ≥ 15 ≥ 151 ≤ 6,80 ≤ 13,10 ≥ 850 12 SỞ GD ĐT NINH BÌNH NAM TRƯỜNG THPTGIA VIỄN A PHỤ LỤC 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN (Học sinh) Các em cho chúng tôi biết: Họ và tên:…………………………………..Tuổi:…………………… Lớp: ………Trường: ………………………………………………… Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………. Để giúp chúng tôi thực hiện đề tài: “giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh khối 11 trường THPT Gia Viễn A”. Mong các em trả lời giúp các câu hỏi sau: ( các em đánh dấu x vào ô lựa chọn) Câu 1: Nhận thức về vị trí vai trò môn hoc thể dục của học sinh trong trường THPT Gia Viễn A ? Stt Nội dung Coi trọng môn học Xem nhẹ môn học 1 Nhận thức về vai trò môn học thể dục Câu 2: Số buổi tập luyện TDTT của các em trong tuần? Từ 1 đến 2 buổi 3 buổi 4 buổi Trên 4 buổi 13 Câu 3: Mức độ tự giác của các em trong cả giờ học chính khóa và ngoại khóa? Chưa tự giác Tự giác Rất tự giác Câu 4: Các em đánh giá giờ học chính khóa và hoạt động TDTT ngoại khóa? Sinh động Bình thường Không sinh động Câu 5: Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giáo viên trong giờ học? Cao Bình thường Thiếu trách nhiệm Câu 6: Theo em các yếu tố ảnh hưởng đên tập luyện TDTT trong trường học là: Thiếu Thiếu cơ Thiếu thời Tinh thần thái Ít CLB và giáo viên sở vật chât gian hoạt động tập luyện giải thi đấu Câu 7: Các em thích tập môn thể thao nào sau đây? Môn thể thao Nhu cầu Môn thể thao Nhu cầu Bóng đá Điền kinh Bóng chuyền Cờ vua Cầu lông Võ thuật Bống bàn Thể dục Bóng rổ Đá cầu Câu 8: Em có đề nghị gì với nhà trường để giờ học thể dục và hoạt động TDTT ngoại khóa được tốt? ……………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Người được phỏng vấn Gia Viễn , ngày tháng năm ( Ký, ghi rõ họ tên) Người phỏng vấn 14 MỤC LỤC Nội dung I .TÊN SÁNG KIẾN VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG II .NỘI DUNG III. HIỆU QUẢ KINH TẾ,XÃ HỘI DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC IV. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Trang 1 2-6 6-8 8 15
- Xem thêm -