Tài liệu Skkn môn công nghệ 7 đạt giải cấp tỉnh thực hiện đồng bộ dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực của hs ở chủ đề giống vật nuôi môn công nghệ 7.

  • Số trang: 106 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 7772 |
  • Lượt tải: 0