Tài liệu Skkn một số biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm an toàn giao thông của học sinh ở trường thpt xuân thọ

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 713 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT Xuân Thọ Mã số:.................... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TÌNH TRẠNG VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ Người thực hiện: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn:  Phương pháp giáo dục  Lĩnh vực khác........................................ Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh Năm học: 2012 – 2013 1  Hiện vật khác SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC ------------------I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN: 1.Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 2.Ngày tháng năm sinh: 20-06-1983 3.Nam, nữ: nữ 4.Địa chỉ:35/1 tổ 13 -ấp Thọ Phước - Xuân Thọ - Xuân Lộc – Đồng Nai 5.Điện thoại: 0613.731769 (CQ) 6.Fax: (NR): 0613.732124 E-mail: nhuyxuanloc@yahoo.com 7.Chức vụ: Phó hiệu trưởng 8.Đơn vị công tác: Trường THPT Xuân Thọ II.TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Cử nhân - Năm nhận bằng: 2006 - Chuyên ngành đào tạo: ĐHSP TP Hồ Chí Minh ngành Giáo dục Thể Chất III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC: - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn GDQP- AN - Số năm có kinh nghiệm: 06 - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: + Hoạt động ngoại khóa môn giáo dục quốc phòng – an ninh với việc tổ chức trò chơi lớn. 2 MỤC LỤC I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.......................................................................................2 II. NỘI DUNG:........................................................................................................3 1. Cơ sở lý luận:.............................................................................................3 2. Cơ sở thực tiễn:..........................................................................................3 2.1.Thuận lợi:....... ...............................................................................3 2.2. Khó khăn: .....................................................................................4 3. Mục tiêu của các biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm ATGT:.............4 3.1. Giáo dục về tri thức:......................................................................4 3.2. Giáo dục về thái độ:......................................................................5 3.3. Giáo dục về kĩ năng, hành vi:.......................................................5 4. Các biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm ATGT của học sinh ở trường:......................................................................................................................5 4.1. Cần phát huy vai trò của lãnh đạo nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội:..................................................................................................................5 4.1.1. Đối với nhà trường:..................................................................5 4.1.2. Đối với Cha mẹ học sinh:........................................................6 4.1.3. Đối với địa phương:.................................................................7 4.1.4. Đối với GVCN:........................................................................7 4.1.5. Đối với Đoàn trường:...............................................................8 4.2. Chú trọng công tác tuyên truyền - giáo dục:................................10 4.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông, xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm ATGT:.........................................................14 4.3.1. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông:...14 4.3.2. Xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm ATGT:……………….16 III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI:…………………………………………………..17 IV. KẾT LUẬN:………………………………………………………………….18 1. Đánh giá chung:…………………………………………………………18 2. Bài học kinh nghiệm:……………………………………………………19 3. Kiến nghị:………………………………………………………………..19 4. Lời kết:…………………………………………………………………..20 PHỤ LỤC:…………………………………………………….…………………..21 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….………………..24 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP LÀM GIẢM TÌNH TRẠNG VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT XUÂN THỌ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trường THPT Xuân Thọ là một trường thuộc vùng nông thôn đặt tại ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc. Hầu hết học sinh của trường là con em gia đình nông dân ở xã Xuân Thọ và Xuân Bắc nên việc học tập của các em chưa được sự quan tâm, đầu tư đúng mực từ gia đình. Đa số em phải tham gia lao động phụ giúp gia đình ngoài giờ đi học trong đó có một số được trang bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt như người lớn mà không hề có sự kiểm soát của gia đình cũng chính là một trong những áp lực đối với việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho học sinh của nhà trường chúng tôi. Ngoài hoạt động chuyên môn, trong những năm qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như việc tích hợp một số nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp vào các giờ học bộ môn trên lớp hay hoạt động ngoại khóa đã mang lại kết quả đáng kể. Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện các hoạt động này cũng còn nhiều bất cập vì nhiều lý do khác nhau. Và một thực tế nổi cộm là hiện nay tình trạng học sinh trên địa bàn nói chung và ở đơn vị nói riêng vi phạm về An toàn giao thông đang ngày càng gia tăng, thậm chí đã có trường hợp học sinh bị tai nạn giao thông (hoặc gây tai nạn) dẫn đến thương tật. Qua nhiều năm làm công tác Đoàn trường, bản thân đã trực tiếp hỗ trợ Nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh, trong đó có công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT). Trong giai đoạn hiện nay khi mà phương tiện xã hội ngày càng phát triển, điều kiện sinh hoạt của đa số người dân trên địa bàn nâng cao rõ rệt kéo theo 01 bộ phận học sinh được cha mẹ nuông chiều đã đua đòi... dẫn đến hoặc vô tình hoặc cố ý đã vi phạm pháp luật nhất là Luật giao thông đường bộ (GTĐB) đang cần phải được kéo giảm và ngăn chặn. Tôi chọn đề tài: “ Một số biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm An toàn giao thông của học sinh ở trường THPT Xuân Thọ” với mong muốn nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, hạn chế vi phạm trong đối tượng học sinh nhà trường. 4 II. NỘI DUNG: 1. Cơ sở lý luận Luật giáo dục nước ta đã xác định rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- điều 2 Luật giáo dục năm 2005. Trong quá trình giáo dục, ngoài việc trang bị cho học sinh tri thức thông qua các giờ học trên lớp, nhà trường còn có nhiệm vụ giúp các em bổ sung và hoàn thiện những tri thức ấy, tạo điều kiện cho các em làm quen với các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, giúp các em có cơ hội liên hệ các kiến thức đã học với thực tế cuộc sống trong cộng đồng cũng như tổ chức các hoạt động trong nhà trường và ngoài xã hội. Từ đó hình thành cho các em thái độ đúng đắn, các hành vi và thói quen tốt, các kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các mối quan hệ xã hội về chính trị, đạo đức, pháp luật…. Tổ chức giáo dục ATGT trong nhà trường phổ thông có hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu chung đảm bảo trật tự an toàn giao thông của toàn xã hội. Giáo dục An toàn giao thông là một nội dung giáo dục được thực hiện ở các nhà trường nói chung và nhà trường phổ thông nói riêng trong thời kì đất nước mở cửa hội nhập và phát triển. Giáo dục An toàn giao thông nhằm giáo dục cho học sinh một số nội dung về Luật giao thông đường bộ, giáo dục kĩ năng sống để học sinh rèn luyện ý thức chấp hành Pháp luật mà cụ thể là Luật giao thông đường bộ, giúp học sinh hiểu và chấp hành đúng luật giao thông. 2. Cơ sở thực tiễn 2.1. Thuận lợi: Bản thân làm công tác Đoàn từ khi thành lập trường 03/2009 và nhận quyết định làm phó hiệu trưởng vào tháng 02/2013 phụ trách mảng hoạt động ngoài giờ lên lớp, nề nếp, phong trào và kỷ luật học sinh. 5 Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đầy đủ: sân bãi rộng, phòng hội trường có trang bị máy chiếu, trường có hệ thống âm thanh tự trang bị phục vụ sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa…nên công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa ATGT có nhiều thuận lợi. Tổ chức Đoàn Thanh niên trong trường hoạt động tích cực, là nhân tố tích cực hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào cũng như hoạt động giáo dục ATGT cho nhà trường. Công tác được thực hiện và duy trì hàng năm nên việc triển khai hoạt động khá thuận lợi. 2.2. Khó khăn: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường còn thiếu (thiếu 02 phó hiệu trưởng, đến đầu học kỳ II đã được bổ sung thêm 02) nên việc điều hành hoạt động toàn trường còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt nhà trường phải chú trọng vào hoạt động dạy học trên lớp – hoạt động mũi nhọn quyết định chất lượng nhà trường từng năm học, nên hoạt động giáo dục ATGT chưa thực sự được chú trọng. Học sinh trường đa số là con gia đình nông dân nên việc phối hợp với nhà trường giáo dục con em chưa được quan tâm đúng mức. Một số học ở cách xa trường trên 10km nên việc đi lại học tập của các em chưa được theo dõi sâu sát. Một bộ phận Cha mẹ học sinh (CMHS) kiến thức pháp luật còn hạn chế hoặc có thái độ không kiên quyết nên đã để con em sử dụng phương tiện đi học không đúng quy định vô hình chung đã tiếp tay cho các em vi phạm pháp luật. Đa số giáo viên chủ nhiệm là giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí giáo dục học sinh thông qua việc nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình học sinh. 3. Mục tiêu của các biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm ATGT: 3.1. Giáo dục về tri thức: Cùng với hoạt động GDNGLL, hoạt động giáo dục ATGT giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện kiến thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới về thế giới xung quanh, cộng đồng xã hội cũng như vận dụng 6 tri thức đã học vào hoạt động hàng ngày, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Cụ thể là: - Học sinh có những hiểu biết cơ bản về an toàn giao thông. - Học sinh hiểu được thực trạng về tình hình an toàn giao thông ở địa phương, trong nước và trên thế giới. - Học sinh hiểu và nắm vững về pháp luật Việt Nam cùng các Nghị định của chính phủ quy định xử phạt đối với người vi phạm Luật GTĐB. - Từ đó, mỗi học sinh cần hiểu Luật GTĐB và thể hiện trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. 3.2 Giáo dục về thái độ: Các hoạt động giáo dục ATGT nhằm từng bước hình thành ở học sinh thái độ tích cực, không đua đòi, có thái độ không đồng tình với tệ không tôn trọng pháp luật nhất là luật GTĐB trong cộng đồng và trong giới thanh thiếu niên đang ngày càng gia tăng. 3.3- Giáo dục về kĩ năng, hành vi: Thông qua các hoạt động từ công tác tuyên truyền giáo dục về kiến thức, thái độ tiến đến hình thành và phát triển về kĩ năng, hành vi: biết trân trọng cái đẹp, tự giác thực hiện “văn hóa giao thông”. 4. Các biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm ATGT của học sinh ở trường: 4.1. Cần phát huy vai trò của lãnh đạo nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội. 4.1.1 Đối với nhà trường: Ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng tổ chức thành lập Ban chỉ đạo giáo dục các vấn đề xã hội thực hiện công tác giáo dục GD ATGT trong trường theo chỉ đạo nhằm thực hiện tốt kế hoạch. Cùng với việc xây dựng dự thảo kế hoạch năm học của trường, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục trật tự an toàn giao thông và cụ thể hoá thành kế hoạch từng học kì, từng tháng, từng tuần phù hợp với điều kiện cụ thể của 7 nhà trường, phù hợp với từng cấp lớp và đảm bảo mục tiêu giáo dục pháp luật và phát triển nhân cách cho học sinh; bao gồm: Kế hoạch tháng ATGT, kế hoạch tổ chức hoạt động GDNGLL, kế hoạch hoạt động ngoại khoá bộ môn, kế hoạch hoạt động Đoàn – Hội …. qua sự phối hợp từ kế hoạch của các bộ phận: tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và GVCN trong nhà trường. Ngoài ra, Ban lãnh đạo trường cũng xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương trong giáo dục học sinh trong đó có nội dung giáo dục pháp luật – ATGT trong đối tượng thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn…. Xây dựng kế hoạch chủ điểm bao gồm kế hoạch triển khai Tháng An toàn giao thông hàng năm và duy trì hoạt động xuyên suốt cho đến hết năm học, trong đó thể hiện sự phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội hỗ trợ nhà trường như: chính quyền địa phương, Cha mẹ học sinh.... 4.1.2. Đối với Cha mẹ học sinh: Ngay từ đầu năm học, Lãnh đạo nhà trường đã có ký kết quy chế phối hợp với Ban đại diện CMHS trong phối hợp giáo dục con em đạt kết quả tốt. Thông qua Ban đại diện CMHS trường để giữ mối liên hệ phối hợp tốt giữa GVCN với CMHS cả trong công tác này. Trong phiên đại hội cha mẹ học sinh toàn trường, các bậc CMHS đã được GVCN lớp sinh hoạt thật kỹ nội dung phối hợp giáo dục về ATGT cho con em trong đại hội cấp lớp. Cụ thể là GVCN tuyên truyền cho CMHS nắm về quy định cụ thể đối với độ tuổi và điều kiện tham gia giao thông của đối tượng là học sinh phổ thông. Qua đó, vận động CMHS cố gắng sắp xếp đưa con em đi học mỗi ngày nếu có thời gian hoặc đi xe đạp điện. Các trường hợp nhà xa trường có thể đăng kí cho các em đi bằng xe buýt hoặc trang bị cho các em xe máy đúng quy định (tuyệt đối không cho các em đi xe môtô, phân khối lớn vì hầu hết các em đều chưa đủ tuổi lái xe theo qui định). Ngoài ra, gia đình cũng phải làm gương và thường xuyên nhắc nhở con em đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Qua đó GVCN cũng thông tin cho PHHS nắm về trường hợp khi học sinh vi phạm bị công an xử lý đưa hồ sơ về trường thì các em phải bị xử lý kỷ luật. 8 4.1.3. Đối với địa phương: Công tác phối hợp 03 môi trường giáo dục luôn được chú trọng trong giáo dục học sinh. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và luôn được thực hiện và duy trì hàng năm. Vào đầu năm học, Hiệu trưởng xây dựng quy chế phối hợp cùng chính quyền địa phương cụ thể là Công an xã Xuân Thọ với nhiều nội dung về quản lý, giáo dục đạo đức cho học sinh, trong đó có nội dung giáo dục ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, địa phương có phối hợp nhà trường trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn: Lực lượng công an và dân phòng địa phương tăng cường kiểm tra khu vực gần trường nhằm góp phần răn đe các em để các em không vi phạm; Ngược lại, khi có học sinh bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên nhà trường đều báo về công an xã phối hợp theo dõi, đồng thời, khi học sinh đi bên ngoài vi phạm Luật GTĐB địa phương sau khi xử lý sẽ gửi hồ sơ về trường tiếp tục theo dõi và giáo dục các em thêm. 4.1.4. Đối với Giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm chính là thành phần sâu sát nhất với học sinh thông qua các giờ học trên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm và hoạt động GDNGLL. Vì vậy, cần luôn quan tâm thành phần này nhằm hỗ trợ giáo dục mọi mặt cho học sinh, trong đó có hoạt động giáo dục ATGT. Cụ thể, Lãnh đạo trường có chú ý hơn trong việc phân công công tác chủ nhiệm, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ, có biện pháp bồi dưỡng công tác chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm nhận thức rõ hơn vai trò của mình và tầm quan trọng của công tác Đoàn thanh niên đối với học sinh để từ đó GVCN có sự chủ động thực hiện công tác giáo dục ATGT trong HĐNGLL đồng thời có sự phối hợp cùng Đoàn thanh niên và giữ mối liên hệ thường xuyên hơn với Cha mẹ học sinh (CMHS) trong hoạt động này nhất là vận động họ quản lý chặt chẽ phương tiện đi học của con em mình; trong phiên họp GVCN đầu năm, đã tổ chức cho các GVCN tập huấn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh theo đơn vị tập thể. GVCN thường xuyên nhắc nhở các em ý thức chấp hành pháp luật nhất là Luật GTĐB trong các giờ sinh hoạt lớp và HĐNGLL. Lãnh đạo nhà trường đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm tuyên dương những giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho lớp mình tham gia tích cực các hoạt động về ATGT cũng như chấp hành tốt luật GTĐB, đồng thời kịp thời nhắc nhở GVCN 9 và tập thể lớp có học sinh vi phạm ngoài việc xử lý kỷ luật các em. Bên cạnh đó, GVCN các lớp này cũng được chỉ đạo gặp gỡ trao đổi với Cha mẹ các em chưa chấp hành tốt (do Đoàn thanh niên ghi nhận được) để có biện pháp kịp thời giúp đỡ các em khắc phục, không để xảy ra vi phạm dẫn đến bị xử lý kỷ luật. Ngoài ra, Nhà trường cũng mạnh dạn đưa vào lượng hóa thi đua CBVC trong đơn vị nội dung “GVCN có học sinh bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (vi phạm nội quy hoặc Luật GTĐB bị xử phạt): trừ 02 điểm/lượt HS; lớp có HS vi phạm Luật GTĐB sẽ bị khống chế không được khen thưởng thi đua cuối năm”. 4.1.5. Đối với Đoàn trường: Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh đăng ký cam kết thực hiên tốt pháp luật về an toàn giao thông cùng với đăng ký cam kết đầu năm; Đồng thời đưa vào nội dung giao ước thi đua học sinh giữa các lớp việc chấp hành Luật giao thông đường bộ trong học sinh toàn trường:  Học sinh không đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi.  Học sinh không sử dụng xe phân khối lớn mà không có giấy phép lái xe; Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện để bảo vệ chính mình.  Tổ chức cho đội Thanh thiếu niên tình nguyện của Đoàn thanh niên thường xuyên ổn định trật tự học sinh trong giờ tan học buổi sáng và buổi chiều. Thường xuyên nhắc nhở trong sinh hoạt dưới cờ và trong sinh hoạt Đoàn thanh niên về “Văn hóa giao thông”. Ngoài ra, đưa nội dung về việc chấp hành Luật GTĐB đối với học sinh vào nội dung sinh hoạt nội quy Nhà trường để tuyên truyền đến các bậc Cha mẹ học sinh trong phiên họp CMHS đầu năm. Sinh hoạt với bảo vệ về việc không giữ xe những học sinh không đủ điều kiện sử dụng (yêu cầu học sinh đi xe phân khối lớn phải nộp bản photo giấy phép lái xe), đồng thời kiểm tra đầu năm và đột xuất xử lý kịp thời các trường hợp học sinh không chấp hành. Đội Thanh thiếu niên tình nguyện do Đoàn thanh niên thành lập được phân công trực cổng hàng ngày theo dõi, ghi nhận các trường hợp học sinh đi xe máy 10 không đúng qui định tổng hợp và nhắc nhở kịp thời trong sinh hoạt dưới cờ hàng tuần để học sinh khắc phục. Tuy nhiên, 01 thực trạng của nhà trường trong thời gian qua đã phần nào gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này, đó là: Bí thư Đoàn không phải là lực lượng chuyên trách lại phải đảm trách nhiều công việc, hơn nữa hoạt động Đoàn phải dàn trải rất nhiều hoạt động nên hoạt động ngoại khóa ATGT cho học sinh còn chưa được đầu tư như mong muốn; Còn một vài GVCN được phân công làm công tác chủ nhiệm do dạy thiếu tiết lại không có năng khiếu và tâm huyết với công tác kiêm nhiệm đã chưa thật sự quan tâm công tác giáo dục kỹ năng sống cũng như giáo dục pháp luật cho học sinh kể cả trong sinh hoạt chủ nhiệm và chưa đầu tư tốt cho hoạt động GDNGLL; trong khi một số giáo viên dạy lớp cũng chưa thật sự chú ý việc giáo dục đạo đức cho các em vì cho rằng đó là trách nhiệm của GVCN, thậm chí có khi thấy các em vi phạm ATGT cũng không hề nhắc nhở… Một bộ phận Cha mẹ học sinh nhà xa trường nhưng không có điều kiện đưa đón con em hàng ngày trong khi một số khác có điều kiện kinh tế phát triển đã nuông chiều con… nên đã để các em tự điều khiển xe phân khối lớn đi học. Chính vì vậy, để thực hiện đạt hiệu quả về công tác giáo dục ATGT nhằm hạn chế tình trạng vi phạm ATGT trong nhà trường đòi hỏi phải có sự phối kết hợp đồng bộ của nhiều đối tượng, lực lượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngay từ đầu năm, sau khi họp Ban chỉ đạo để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng liên quan trong Ban thực hiện công tác giáo dục ATGT cho các em học sinh như: Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên… tôi đã tham mưu Hiệu trưởng có kế hoạch huy động các lực lượng khác trong Nhà trường cùng tham gia hoạt động như: Công đoàn – để huy động CBVC toàn trường cùng chung tay làm gương trong chấp hành Luật GTĐB và qua đó cùng giáo dục các em học sinh chấp hành tốt. Song song đó, vai trò của bộ phận Bảo vệ ngoài việc nhắc nhở phải có biện pháp chế tài đối với các em chưa tự giác thực hiện khi đến trường. Đồng thời cũng chú trọng giữ mối liên hệ phối hợp với các lực lượng như: địa phương, gia đình học sinh. Mọi thứ phải được bắt đầu ngay từ đầu năm và phải duy trì trong suốt quá trình hoạt động của Nhà trường. 11 4.2. Chú trọng công tác tuyên truyền - giáo dục: Trên cơ sở mục tiêu giáo dục, cần tập trung làm rõ những nội dung càng cụ thể càng tốt trong lĩnh vực ATGT để các em có thể khắc sâu ghi nhớ, nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông với các nội dung trọng tâm của bậc trung học phổ thông là: - Độ tuổi của người điều khiển mô tô, xe gắn máy. - Quy định về đội mũ bảo hiểm khi ngồi mô tô, xe gắn máy. - Nhận thức về tình hình TNGT, hậu quả của TNGT. - Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tình huống khi tham gia giao thông, phòng tránh TNGT, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. - Văn hóa giao thông. Trong đó, cần chú trọng giáo dục cho các em một số hành vi thể hiện “Văn hóa giao thông” đối với học sinh:  Đi đúng làn đường, phần đường; tuân thủ quy định về tốc độ; dừng, đổ xe đúng quy định; đội mũ bảo hiểm khi đi (hoặc ngồi) trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện;  Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường;  Tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn; giúp đỡ người tàn tật, trẻ em và người cao tuổi. * Bên cạnh đó, cũng cần cung cấp cho các em về hiện trạng, về tình hình an toàn giao thông ở địa phương, trong nước và trên thế giới. Và các nghị định của Chính phủ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông vi phạm Luật GTĐB như: - Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 thay thế NĐ 146/CP có hiệu lực kể từ 01/5/2010. - Nghị định 33/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2011. 12 - Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. * Đầu năm học Đoàn trường lên kế hoạch cụ thể về hoạt động tuyên truyền giáo dục ATGT như diễn tiểu phẩm về ATGT trong sinh hoạt dưới cờ triển khai và phát động học sinh toàn trường hưởng ứng Tháng ATGT - tháng 9/2012. Qua đó, tổ chức cho học sinh đăng ký thực hiện Tháng ATGT theo đơn vị lớp, đưa nội dung thực hiện công tác ATGT vào bản đăng kí cam kết đầu năm về thực hiện nội qui nhà trường của học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có kế hoạch thường xuyên tuyên truyền dưới cờ, phát thanh thanh niên về việc chấp hành Luật GTĐB trong học sinh, đồng thời trong các hội thi nhân ngày 09/01, 26/3 do Đoàn tổ chức, học sinh còn được tham gia các nội dung thi thuyết trình với chủ đề về văn hóa giao thông trong dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp. * Đóng các tiểu phẩm: thực hiện công văn 2022/SGDĐT-CTHSSV về triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, giáo dục ATGT trong nhà trường. Trên cơ sở đó Đoàn trường đã cho các chi đoàn bốc thăm tình huống, luyện tập, phê duyệt. Theo thứ tự bốc thăm để diễn vào tiết chào cờ, học sinh nào trả lời đúng sẽ cộng điểm cho chi đoàn học sinh đó, học sinh trả lời đúng được tặng quà. Ví dụ các tiểu phẩm như: TÌNH HUỐNG 1: Khi thấy trên đường có một hố to hoặc một cống lớn bị mất nắp, có thể gây nguy hiểm cho người đi đường, em sẽ làm gì? Trọng: Ê! Dừng xe.......... Tân: Làm gì mà kêu tui thắng lại vậy? Trọng: Quay xe lại mau... Tân: Chi? Trọng: Hổng thấy hả? Có một cái cống kìa.... Tân: Khùng hả? Từ nhỏ tới giờ không thấy cống hả sao kêu quay lại nhìn? Trọng: Không! Ý tui là một cái cống bị mất nắp kìa..... 13 Tân: Khùng tập hai! Thì nó mấp nắp có gì đâu mà nhìn? Trọng: Ai kêu nhìn? Tụi mình phải làm gì đi chứ! Lỡ có ai đi qua, không để ý té xuống thì sao? Tân: Thì vô bệnh viện chứ sao? Ai biểu có mắt như mù, không chịu để ý! Trọng: Nói vậy mà nghe được hả? Tân: Chứ bây giờ phải làm sao? Tìm đâu ra cái nắp cống? Trọng: Không có cách thì hỏi các bạn học sinh kìa? TÌNH HUỐNG 2: Khi xảy ra tai nạn giao thông, các đội viên thanh niên tình nguyện trao đổi và đưa ra 2 ý kiến: a/Phải yêu cầu tất cả mọi người giải tán không được làm ùn tắc giao thông. b/Trừ những người đã chứng kiến tai nạn, số còn lại yêu cầu giải tán để tránh ùn tắc. Theo các em ý kiến nào của các bạn thanh niên tình nguyện là đúng? Tại sao? Vũ Thanh: ui da! Cứu tui với! Trọng: Trời ơi! Bác có bị sao không vậy? Bác có bị đau lắm không? Có cần kêu xe cứu thương không? Bác có cần báo người nhà không? Bác có cần.... Vũ Thanh: Có! Trời ơi! Tui bị vậy không đỡ lên giùm mà còn nói chuyện gì đâu không à? Trọng: Bác có điện thoại không? Cho con mượn con gọi..... Vũ Thanh: Nè... (đưa điện thoại) Trọng: Ê! Tân hả? Kêu tụi nó ra coi, có vụ tai nạn nè.... Vui lắm..... Vũ Thanh: Trời ơi! Cậu làm gì vậy? Cứu tui với..... Thanh: Mấy đứa tránh ra coi... Bác sao vậy? Trời ơi! Bác đứng dậy. Còn mọi người .... giải tán.... Tân: Đâu được! Phải giữ ông này lại (chỉ Trọng), ổng chứng kiến tai nạn mà..... Thanh: Nhưng đứng đây dễ gây ùng tắc giao thông lắm. 14 Tân: Nhưng mà........ Vũ Thanh: thui! Hỏi người ta mau rồi đưa tôi vô bệnh viện. TÌNH HUỐNG 3: Bạn được Đoàn trường mời tham gia lực lượng xung kích giữ gìn ATGT. Gia đình bạn phản đối vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học của bạn. Bạn xử lý như thế nào? Thanh từ trong nhà bước ra, vẻ mặt rất vui vẻ. Con: (vừa đi vừa hát) Nào anh em ta cùng nhau xung phong lên đàng.... Ba: đứng lại, con đi đâu đó? Đi đâu mà ra đàng hoài vậy? Con: Dạ, bữa nay Đoàn trường mời con tham gia lực lượng xung kích để giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm nóng về ATGT đó Ba. Ba: à, là ra ngoài mấy ngã tư đó phải không con? Con: dạ Ba: ... là phất cờ ra dấu cho bên này đi, bên kia đứng lại phải không con? Con: dạ đúng rồi đó Ba. Ba rành quá hen. Ba: cái gì mà Ba mày không rành. Con: cám ơn Ba, thôi con đi nha! Ba: đi...mà đi vô nhà không đi đâu hết! Chuyện trật tự an toàn giao thông là của Công an người ta lo, bây biết gì mà xía vô. Ở nhà đi. Con: Nhưng con đã hứa với Đoàn trường rồi mà Ba. Với lại con đi làm chuyện này cũng là có ích cho xã hội mà. Ba: Trước khi có ích cho xã hội, mày phải làm con biết nghe lời trước đã. Đi vô, không nói nhiều. Con: Làm sao bây giờ Ba. Ba: sao tao biết được. * Đoàn trường đã tổ chức cuộc thi viết: Tất cả học sinh toàn trường đều tham gia, cuộc thi viết gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và tự luận. Phần tự luận: Các em hãy nêu những lỗi vi phạm ATGT mà học sinh trường ta vi phạm? Nêu giải pháp khắc phục tình trạng đó? Kết quả đã tuyên truyền về hình thức xử phạt một số lỗi vi phạm đến tất cả học sinh giúp các em hiểu hơn về Luật ATGT và nhiều biện pháp các học sinh nêu ra là: 15 - Tăng cường tuyên truyền về ATGT giúp học sinh học tập để biết và bổ sung kiến thức về ATGT. - Vận động, nhắc nhở người thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh cùng chấp hành tốt luật ATGT. - Học sinh tham gia tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức về tuyên truyền ATGT, bản thân học sinh phải chấp hành tốt luật ATGT để làm gương cho mọi người. - Siết chặt quản lý, tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến đường. - Nhà trường cần phải quan tâm hơn về ATGT, giám sát chặt chẽ hơn và phạt nặng những hành vi vi phạm để giáo dục, răn đe học sinh, hạ hạnh kiểm... - Gia đình không cho con em đi xe máy khi chưa đủ tuổi, nhắc các em phải đội mũ bảo hiểm, mang giấy tờ đầy đủ. * Ngoài ra còn tham gia tốt cuộc thi tìm hiểu ATGT “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh lớp 10 và 11 – Năm 2013 do Sở giáo dục và đào tạo Đồng Nai phát động. * Phối hợp với công an huyện Xuân Lộc, công an xã Xuân Thọ vào trường tuyên truyền, nói chuyện về an toàn giao thông để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ. 4.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông, xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm ATGT: 4.3.1. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục an toàn giao thông: Công tác kiểm tra đánh giá là công việc hết sức cần thiết trong việc quản lí hoạt động nói chung và hoạt động giáo dục ATGT trong nhà trường. * Về mặt lý thuyết, khi kiểm tra đánh giá, cần: - Xây dựng chuẩn kiểm tra. Chuẩn cần thống nhất trong toàn trường và phù hợp với mục tiêu giáo dục của cấp học. - Tổ chức lực lượng kiểm tra: Lực lượng kiểm tra chủ yếu là các thành viên trong ban chỉ đạo, phối hợp với thành viên của các lực lượng giáo dục khác. 16 - Tổ chức kiểm tra: Xác định nội dung kiểm tra và phương pháp kiểm tra. Có thể dùng các phương pháp: kiểm tra qua hồ sơ sổ sách, qua trao đổi tìm hiểu, dự một hoạt động cụ thể, nghe báo cáo… . - Sau kiểm tra, cần đánh giá, rút kinh nghiệm về kiến thức, nội dung, phương pháp tổ chức, hiệu quả hoạt động… Từ đó đưa ra biện pháp cải tiến, phát huy chất lượng của hoạt động giáo dục ATGT. Hoạt động kiểm tra, đánh giá vốn là một hoạt động có nhiều khó khăn, còn nhiều điều mới mẻ mà khoa học giáo dục đang tiếp tục nghiên cứu. Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói chung và hoạt động giáo dục ATGT nói riêng lại càng khó khăn và phức tạp hơn, vì kiểm tra không chỉ đánh giá kết quả của hoạt động mà còn phải đánh giá được ý nghĩa giáo dục hay hiệu quả giáo dục của hoạt động, điều này không thể kiểm tra bằng cách định lượng được. Có chăng kết quả hoạt động giáo dục ATGT được thể hiện có thể nhìn thấy được một phần thông qua việc chấp hành Luật GTĐB của học sinh. Còn việc kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ATGT thông qua con đường dạy học bộ môn văn hóa, hoạt động GDNGLL thì thực sự cũng không khả thi là mấy mà chủ yếu phụ thuộc vào sự tự giác thực hiện của giáo viên. Về phía Ban chỉ đạo, ngoài sự tự giác tổ chức thực hiện trong từng mảng mình phụ trách, từng thành viên có báo cáo về cho Ban trong phiên họp định kỳ hàng quý cũng như sau mỗi đợt chủ điểm (triển khai Tháng ATGT, năm ATGT…) để có tổng hợp báo cáo về cấp trên theo quy định. Thực tế trong thời gian qua tình trạng vi phạm trật tự ATGT trong thanh thiếu niên đang ở mức đáng quan tâm. Nhiều học sinh có thói quen đi thành hàng hai, hàng ba hoặc hơn nữa và đùa giỡn khi điều khiển xe trên đường; điều khiển xe chạy ngược chiều; đi xe môtô, xe máy khi chưa đủ tuổi và không đội mũ bảo hiểm (trong đó có trường hợp đi nhờ xe nên không chuẩn bị mũ bảo hiểm)… Điều quan trọng ở đây là kiểm tra để phát hiện vấn đề, để tìm ra nguyên nhân và tiến hành các giải pháp thích hợp sao cho bản thân học sinh và cha mẹ các em có cái nhìn nhận, hiểu biết rõ hơn về việc chấp hành pháp luật đồng thời là bảo vệ chính mình mà người thân. 17 Vào đầu năm, để có thông tin tương đối chính xác, Ban chỉ đạo tổ chức phối hợp công đoàn cử ban thanh tra nhân dân kiểm tra bãi xe học sinh để nắm tình hình số lượng học sinh đi học bằng xe máy chưa đúng quy định sau đó chỉ đạo từng bộ phận liên quan: GVCN, Đoàn thanh niên, Bảo vệ có biện pháp phối hợp nhau và phối hợp Cha mẹ học sinh bàn biện pháp để nhắc nhở các em đồng thời tạo điều kiện cho các em chấp hành nghiêm chỉnh Luật GTĐB như: trang bị cho con em xe máy đúng theo độ tuổi các em, mũ bảo hiểm đồng thời thường xuyên nhắc nhở con em thực hiện mỗi ngày. Thông qua báo cáo từ tổ chức Đoàn thanh niên gồm sơ kết Tháng ATGT và báo cáo tổng kết năm học trong đó có đánh giá tình hình công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, cùng với việc nắm tình hình chung của Ban chỉ đạo để có nhận xét đánh giá trong chi bộ, hội đồng sư phạm đồng thời nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm học sinh lớp mình chấn chỉnh các trường hợp vi phạm. Nhắc nhở thường xuyên trong các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp. 4.3.2 Xử lý nghiêm các tình trạng vi phạm ATGT: Đại diện Lãnh đạo Nhà trường dự sinh hoạt dưới cờ thường xuyên nhắc nhở học sinh việc chấp hành Luật GTĐB, đồng thời giao Đoàn thanh niên thường xuyên nắm tình hình thực hiện ATGT của học sinh báo cáo kịp thời cùng lãnh đạo trường khi có trường hợp vi phạm đồng thời tổng hợp báo cáo cấp trên khi có yêu cầu. Những trường hợp học sinh vi phạm do đội thanh niên tình nguyện của Đoàn trường ghi nhận, do công an xã, công an huyện xử lý gởi biên bản về trường; nhà trường đều tổng hợp lại. Sau đó thứ tự làm theo các bước sau: - Học sinh vi phạm làm bản tự kiểm, lưu hồ sơ. - GVCN mời cha mẹ học sinh thông báo nhắc nhở cam kết con em không vi phạm trong hội đồng kỷ luật nhà trường. - Xét hình thức kỷ luật của học sinh và thông qua trong sinh hoạt dưới cờ - Nhà trường cùng với gia đình theo dõi, giúp đỡ các em tiến bộ. 18 III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: Bằng một số giải pháp phối hợp các lực lượng bên trong và ngoài nhà trường như đã trình bày ở trên, đến nay tình hình thực hiện ATGT trong đối tượng học sinh nhà trường đã được cải thiện đáng kể; Kết quả có thể được cụ thể lại như sau: 100% học sinh tham gia viết bản đăng ký cam kết thực hiện nội quy nhà trường trong đó có nội dung thực hiện Luật GTĐB. Tổ chức Đoàn thanh niên tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác ATGT trong trường đồng thời phát động Tháng ATGT – Tháng 9/2012 thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, qua đó từng lớp ký đăng ký thực hiện tốt Tháng ATGT trước sự chứng kiến của GVCN lớp tham dự sinh hoạt dưới cờ; thông qua buổi phát động, các em học sinh được tham gia diễn các tình huống với chủ đề về ATGT do Đoàn thanh niên chủ trì có phát thưởng tại chỗ để động viên tình thần cho các em đồng thời giúp các em có ấn tượng và khắc nội dung nhiều hơn. Băng rôn tuyên truyền về Văn hóa giao thông cùng bảng khẩu hiệu tuyên truyền Nghiêm chỉnh chấp hành Luật GTĐB được bố trí ngay trước nhà xe học sinh và khu vực trước cổng trường như một lời nhắc nhở mỗi khi các em nhìn thấy. Ngoài ra, Tổ chức Đoàn còn tổ chức lồng ghép nội dung Luật GTĐB vào hoạt động thi tìm hiểu nhân ngày 26/3/2012; tổ chức tập huấn kiến thức Luật GTĐB cho học sinh. Đội Thanh thiếu niên tình nguyện của tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện trực cổng theo lịch phân công hàng ngày ghi nhận các trường hợp học sinh chưa thực hiện tốt quy định về ATGT khi đến trường. Hàng tuần, Đoàn thanh niên thông báo tình hình cho GVCN để phối hợp nhắc nhở, giáo dục học sinh. Đa số học sinh trước đây sử dụng xe phân khối lớn đi học nay đã chuyển sang xe gắn máy đúng quy định cho độ tuổi học sinh THPT (16 -> dưới 18 tuổi), gắn máy đều đội mũ bảo hiểm trước khi ngồi lên xe ra về vào giờ tan trường. Tình trạng học sinh vi phạm Luật GTĐB bị xử phạt hành chính dẫn đến Nhà trường phải xử lý kỷ luật đã giảm đáng kể so năm trước, học sinh ăn tết Nguyên Đán không có tình trạng xảy ra tai nạn giao thông, từ tháng 02 năm 2013 đến nay không có tình trạng vi phạm an toàn giao thông. 19 IV. KẾT LUẬN 1. Đánh giá chung Hoạt động giáo dục ATGT ở trường THPT Xuân Thọ năm học 2012 - 2013 được chỉ đạo thực hiện từ đầu năm bên cạnh việc giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh thông qua tổ chức Đoàn thanh niên, tổ bộ môn và GVCN. Kết quả công tác này so những năm học trước đã có nhiều chuyển biến. Học sinh rất thích thú tham gia trả lời câu hỏi tình huống về an toàn giao thông được tổ chức trong sinh hoạt dưới cờ cũng như tham gia các buổi ngoại khóa về ATGT do tổ bộ môn tổ chức. Đa số học sinh hiểu Luật và có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật GTĐB. Số trường hợp học sinh vi phạm Luật GTĐB bị xử phạt hành chính dẫn đến nhà trường phải xử lý kỷ luật đã giảm đi đáng kể; Từ tháng 01/2013 đến nay không có trường hợp học sinh vi phạm bị xử phạt. Đạt được những thành quả như trên phải kể đến vai trò quản lý của Lãnh đạo nhà trường, trong đó là vai trò trực tiếp phụ trách, quản lý hoạt động của Ban chỉ đạo giáo dục các vấn đề xã hội đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất cùng Hiệu trưởng trong huy động tập thể sư phạm nhà trường cùng chung tay thực hiện công tác vốn không phải mới mẻ nhưng dường như bị mờ nhạt trong thời gian trước. Nhà trường thực hiện đúng theo quy trình hướng dẫn của cấp trên về việc xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo giáo dục các vấn đề xã hội và báo cáo tình hình công tác ATGT nhà trường kịp thời theo tháng, năm, giai đoạn. Lãnh đạo Nhà trường đã thực hiện tốt việc phối hợp Công an xã và Ban đại diện Cha mẹ học sinh thông qua quy chế phối hợp và nội dung họp thống nhất từ đầu năm học. Cùng việc chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên đôn đốc Cán bộ Đoàn thanh niên chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục về ATGT cho học sinh. Đồng thời, Lãnh đạo trường cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ ngay khi phát hiện các trường hợp học sinh đi trên đường không đúng quy định. Ngay khi có trường hợp học sinh vi phạm Luật GTĐB có biên bản xử phạt của Công an gửi về trường, Hội đồng kỷ luật trường tổ chức họp và tiến hành kỷ luật học sinh nghiêm túc theo điều lệ trường học. 20
- Xem thêm -