Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở ...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở trường học (tiểu học)

.PDF
30
151
53

Mô tả:

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Mục lục I. Phần mở đầu 1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………….. trang 2 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài………………………………………………….. trang 3 3. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………….…...trang 4 4. Giới hạn của đề tài……………………………………………………………….trang 4 5. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………....trang 4 II. Phần nội dung 1. Cơ sở lí luận……………………………………………………………………...trang 5 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu………..……………………………………….…trang 5 .3. Nội dung và hình thức của giải pháp……………………………………….…..trang 7 a. Mục tiêu của giải pháp………….………………………………………………..trang 7 b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp………….…………………………..trang 7 c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp………………………………….…trang 14 d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu………………...trang 15 III. Phần kết luận, kiến nghị III.1. Kết luận………………………………………………………………….....trang 18 III.2. Kiến nghị………………………………………………………………..…..trang 19 Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. I. Phần mở đầu 1.Lí do chọn đề tài. Vai trò của một tổ chức là sự tác động của tổ chức đó đến tiến trình phát triển của lịch sử và cách mạng, được phản ánh trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng mà tổ chức đó tồn tại và phát triển. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của công đoàn ngày càng được khẳng định. Là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Là tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân viên chức lao động. Với vai trò, nhiệm vụ của tổ chức mình dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Lăk mà trực tiếp là Liên đoan Lao động huyện CưMgar công đoàn cơ sở các trường học trong cả huyện đã nỗ lực xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực, chủ động tham gia với chuyên môn trong công tác quản lí, đào tạo đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh thi đua góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn trong nhà trường. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó của tổ chức công đoàn ban nữ công đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt ở các công đoàn cơ sở trường tiểu học có tới 90% đến 95% công nhân viên chức lao động là nữ thì hoạt động của ban nữ công còn là bản sắc của hoạt động công đoàn, là linh hồn, là hoạt động chính của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên nếu không khéo léo trong công tác vận động, tổ chức thì hoạt động của nữ công trong các công đoàn cơ sở trường học sẽ không thu hút được sụ tự nguyện tham gia của đông đảo nữ công nhân viên chức lao động hoặc họ tham gia các hoạt động sẽ qua loa, mang tính hình thức. Vì người nữ giáo viên ngoài vai trò là cô giáo, thì họ còn có vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Với những lí do đó nên đòi hỏi ban chấp hành công đoàn đặc biệt là trưởng ban nữ công cần có sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt trong quá trình làm việc. Cần quan tâm, Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. gần gũi nắm bắt được tâm tư tình cảm, ưu điểm, hạn chế của các thành viên có như vậy mới khơi dậy, khác thác những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu của nữ công nhân viên chức lao động trong đơn vị mình. Đồng thời phải thường xuyên đổi mới hình thức hoạt động, nội dung phong phú có như vậy mới thu hút được đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động chuyên môn cũng như phong trào. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy nhiều cơ quan đơn vị còn xem nhẹ hoạt động của tổ chức công đoàn nói chung và hoạt động của ban nữ công nói riêng. Chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn và nhà trường. Một số ít đoàn viên còn xem nhẹ vai trò của tổ chức công đoàn, chưa thấy được công đoàn chính là tổ ấm thứ hai của mình. Nhiều công đoàn cơ sở còn hoạt động mang tính chất hình thức chưa thật sự phát huy hết vai trò của tổ chức mình là đòn bẩy thúc đẩy hoạt động của nhà trường. Trong 7 năm tham gia trong ban chấp hành công đoàn, phụ trách ban nữ công bản thân nhận thấy sự cần thiết phải đổi mới công tác quản lí đoàn viên, phương thức hoạt động, tìm tòi và vận dụng một số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của công đoàn cơ sở nói chung và ban nữ công nói riêng. Trong quá trình thực hiện bản thân luôn học hỏi từ bạn bè đồng nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng, lắng nghe ý kiến đóng góp từ chính đoàn viên công đoàn của mình để có đạt được những hiệu quả nhất định. Vì vậy này tôi mạnh dạn chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân đã học hỏi và áp dụng trong quá trình hoạt động qua sáng kiến “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ban nữ công công đoàn cơ sở trường học” 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của ban nữ công lựa chọn, thiết kế các biện pháp, hoạt động phù hợp nhằm thu hút sự tham gia tích cực, chủ động của tất cả nữ công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn. Đoàn viên công đoàn, đặc biệt nữ công nhân viên chức lao động xem tổ chức công đoàn như mái ấm thứ hai của mình. Họ đặt niềm tin vào tổ chức công đoàn nói chung và ban nữ công nói riêng để sẻ chia tâm tư tình cảm, khó khăn khi cần và cũng sẵn sàng đóng góp xây tổ chức mình ngày một vững mạnh hơn. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Nhiệm vụ của đề tài là ngoài việc lựa chọn còn thiết kế một số hoạt động phù hợp với nội dung hoạt động của ban nữ công nhằm tổ chức hoạt động nhân những ngày lễ lớn trong năm. Hoạt động đó vừa mang ý nghĩa tuyên truyền những nghị quyết của Công đoàn cấp trên Công đoàn cơ sở, nghị quyết của đại hội phụ nữ về các nội dung có liên quan đến lao động nữ và trẻ em, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, các chuẩn mực xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no….vừa mang tính chất giải trí, vui chơi lành mạnh. Giúp nữ công nhân viên chức lao động được nghỉ ngơi, thư giãn sau một thời gian lao động miệt mài. 3. Đối tượng nghiên cứu Nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của ban nữ công và cách vận dụng các nội dung, hình thức, phương pháp đó trong đơn vị trường Tiểu học Lê Lợi. Sự hứng thú, chủ động tham gia hoạt động của nữ công nhân viên chức lao động thay đổi như thế nào thông qua các biện pháp đã áp dụng. 4. Giới hạn của đề tài. Các hoạt động của ban nữ công tổ chức nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn, sinh hoạt thường kì của ban nữ công. Thời gian nghiên cứu từ đầu năm học 2016- 2017 đến hết năm học 2017 - 2018 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát Phương pháp đàm thoại Phương pháp phân tích Phương pháp tổng hợp Phương pháp thực nghiệm Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 4 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. II. Phần nội dung 1. Cơ sở lí luận. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng ra thế giới, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng chống phá. Nếu không tập trung xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, để công đoàn phát huy tốt vai trò của mình thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của Đảng, tiềm ẩn nguy cơ xói mòn, trực diện vào cơ sở xã hội quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. Như vậy ta thấy tổ chức Công đoàn có một vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và giữ vững nền đọc lập của tổ quốc. Cũng như quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Trong các trường học thì hoạt động dạy và học là hoạt động chủ đạo, đội ngũ giáo viên, công nhân viên lao động là những chủ thể chính cuả các hoạt động đó. Họ chính là những người tham gia các phong trào thi đua, công hiến công sức cho hiệu quả của ngành giáo dục. Trong trường tiểu học với đa số giáo viên, công nhân viên chức lao động là nữ thì vai trò hoạt động của ban nữ công càng cần sâu sắc và hiệu quả hơn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn ban nữ công cần xây dựng kế hoạch hoạt động có hiệu quả, chú trọng phát động tốt các phong trào thi đua Hai tốt, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đặc biệt là phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Người phụ trách công tác nữ công phải là người nhận thức rõ được vai trò của công tác nữ công, là người được đông đảo chị em tín nhiệm, là người biết lắng nghe và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của các chị em. 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Trường Tiểu học Lê Lợi đóng chân trên địa bàn trung tâm của thị trấn Quảng Phú là ngôi trường được thành lập từ năm 1995. Trong năm học 2016- 2017 Công đoàn có tổng số 44 công đoàn viên trong đó chỉ có 5 đoàn viên là nam còn 39 công đoàn viên là nữ. Công đoàn Lê Lợi đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động huyện CưMgar, chi bộ trường Lê Lợi. Đoàn viên Công đoàn của trường Tiểu học Lê Lợi có ý thức cao trong việc xây dựng mối đoàn kết nội bộ, có tinh thần tự học, từ rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như cuộc sống gia đình. Nhờ đó tổ chức Công đoàn có thêm sức mạnh, có sự thống nhất cao trong các hoạt động. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì hoạt đông Công đoàn của trường Tiểu học Lê Lợi cũng còn gặp nhiều khó khăn trong quá trong hoạt động. Cả ba đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn đều là nữ và là cán bộ không chuyên trách vì vậy thời gian chính còn tập trung cho công tác chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp và gia đình. Chưa được đào tạo một cách chuyên sâu về kĩ năng tổ chức các hoạt động Công đoàn. Vì vậy cũng chưa mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm dẫn đến chưa thực sự thu hút tất cả đoàn viên công đoàn tham gia. Bên cạnh đó vẫn còn một số đoàn viên công đoàn còn có tư tưởng mỗi giáo viên chỉ cần hoàn thành tốt công giảng dạy và chủ nhiệm lớp còn các hoạt động của công đoàn thích hay rảnh rỗi thì tham gia không thì thôi. Hơn 30% đoàn viên công đoàn trên năm mươi tuổi, tuổi cao sức khỏe có hạn nên cũng khó khăn trong các hoạt động phong trào. Gần 30 % đoàn viên công đoàn đang trong độ tuổi sinh nở và chăm sóc con nhỏ nên ngoài thời gian giảng dạy và chăm sóc con không còn nhiều thời thời gian để tham gia các hoạt động phong trào của công đoàn. Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp. Các ngày lễ như 20/10, 8/3, trung thu, …là những ngày lễ lớn của hoạt động nữ công nhưng đều chỉ tranh thủ thời gian để tổ chức vì trùng vào những ngày học nên nội dung sinh hoạt chưa sâu sắc, còn mang tình hình thức, tuyên truyền chưa thực sự phát huy hết khả năng, sức mạnh, năng khiếu của nữ công nhân viên chức lao động. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 6 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Trước những trăn trở nêu trên Ban chấp hành công đoàn đã mạnh dạn đổi mới trong công tác quản lí Đoàn viên Công đoàn, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, áp dụng một số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động công đoàn. 3. Nội dung và hình thức của giải pháp. a) Mục tiêu của giải pháp Nữ công nhân viên chức lao động là một bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đối tượng vận động của tổ chức Công Đoàn đồng thời là Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, là nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước. Đối với các Công đoàn cơ sở trường học đặc biệt là ở Tiểu học Lê Lợi có gần 90% đoàn viên Công đoàn là nữ. Họ tham gia đóng góp trong tất cả các mặt từ chính quyền đến các tổ chức đoàn thể. Ban giam hiệu nhà tường gồm 3 đồng chí trong đó có 2 nữ là Cô Phạm Thị Thúy( Hiệu trưởng) và cô Nguyễn Thị Hà ( phó hiệu trưởng), 3 đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cũng là nữ, bí thư đoàn TNCS HCM, phụ trách Đội TNTP HCM cũng là nữ. Vì vậy để thu hút chị em tích cực tham gia các hoạt động của đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đồng thời tạo điều kiện để các chị em làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình – Ban chấp hành Công đoàn, ban nữ công đã phối hợp cùng nhà trường triển khai tốt nội dung các cuộc vận động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, nhằm mục tiêu xây dựng người phụ nữ có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Để làm được điều đó cần phát huy tối đa vai trò của Ban nữ công, tổ nữ công. b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. • Cần quan tâm đến việc chọn cán bộ nữ công. Cán bộ nữ công phải là người có tinh thần trách nhiệm, chịu thương chịu khó, nhiệt tình, có tâm huyết với công tác được giao, là trung tâm đoàn kết và luôn lắng nghe ý kiến tâm tư chính đáng từ chị em; những nhu cầu cần thiết của chị em. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Hầu hết cán bộ Công đoàn cơ sở trường học là cán bộ không chuyên trách trong đó có cán bộ nữ công. Họ không được đào tạo qua một lớp nào về công tác mình phụ trách, có chăng chỉ là một hai buổi tập huấn. Họ nhận nhiệm vụ từ vạch số không, không biết Ban nữ công phải làm những công việc gì, có vai trò như thế nào….Vì vậy để làm tốt nhiệm vụ cuả mình đòi hỏi họ phải là người chịu thương, chịu khó tâm huyết với công việc được giao. Học hỏi từ bạn bè, từ những người đồng nghiệp từ nhiệm kì trước, từ các đồng nghiệp trong cụm thi đua với mình. Cán bộ nữ công phải là người chỉ biết nghe mà phải biết lắng nghe, không chỉ nghe trong vô thức mà cần hòa hợp và chia sẻ. Lắng nghe có một ý nghĩa vô cùng quan trọng – làm nên ý nghĩa của mọi mối quan hệ trong cuộc sống. Lắng nghe để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với ban chấp hành Công đoàn, với nhà trường. Tham mưu đề xuất với chính quyền bố trí, sử dụng đội ngũ nữ phù hợp với trình độ, năng lực, hoàn cảnh của nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Lắng nghe để chia sẻ những khó khăn, những khúc mắc mà các chị em đang gặp phải. Không chỉ vấn đề công việc mà tất cả các mối quan hệ, những tình huống xảy ra trong gia đình….Lắng nghe để rồi từ đó tìm cách tháo gỡ, cách xử lí …để chị em có tư tưởng thoái mái nhất thì hiệu quả, năng suất lao động mới cao. • Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò ban nữ công và sinh hoạt nữ công đối với toàn thể chị em. Trong các buổi sinh hoạt của nữ công, Ban nữ công luôn quán triệt vị trí, vai trò của Ban nữ công và tầm quan trọng của sinh hoạt nữ công để các chị em hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của một đoàn viên đối với Công đoàn. Để các chị em thấy rằng tham gia sinh hoạt nữ công là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của các chị em. Đối với những chị em là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, của công đoàn cần gương mẫu tham gia sinh hoạt nữ công, chủ động sắp xếp thời gian để tham gia, nhất là các thành viên trong Ban nữ công và tổ trưởng tổ nữ công. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Các chị em là lãnh đạo chủ chốt tham gia sinh hoạt nữ công một cách đều đặn, nghiêm túc có tác dụng to lớn đối với các chị em khác và với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt nữ công. Nó là những tấm gương sống để chị em trong đơn vị noi theo, học tập theo. • Xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, lập chương trình hoạt động Ban nữ công đoàn cơ sở phải nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình công tác nữ của đơn vị trên cơ sở thực hiện nghị quyết của BCH Công đoàn cấp trên hướng dẫn. Kế hoạch tổ chức hoạt động nữ công trong nhà trường phải đi vào chiều sâu mang tính thiết thực nhằm phục vụ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong quá trình giảng dạy. Ban nữ công xây dựng kế hoạch hoạt động theo năm, quý, tháng và các kế hoạch chuyên đề. Kế hoạch xây dựng cần cụ thể bám sát nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ của từng thời điểm, phân công nhiêm vụ rõ ràng có sự ghi chép, theo dõi hiệu quả để đưa ra sự điều chỉnh cho phù hợp ở những lần sau. Kế hoạch cần nhấn mạnh ý thức của nữ công nhân viên chức lao động trong việc nghiêm túc chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy của nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa ban nữ công với Công đoàn và các tổ chức khác. Nâng cao ý thức phấn đấu vươn lên, ý thức tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức tác phong sư phạm trở thành một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Kế hoạch cũng cần đưa ra những biện pháp khuyến khích chị em thi đua sôi nổi trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tham gia các phong trào, các hội thi của ngành, của nhà trường, của Công đoàn. Trong quá trình xây dựng kế hoạch ngoài việc dựa vào kế hoạch của Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên thì Ban nữ công cũng cần lắng nghe những đóng góp, bổ sung của chị em trong đơn vị có như vậy mới phát huy được sức mạnh của tập thể. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 9 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. • Duy trì nề nếp sinh hoạt nữ công Đây là một việc làm hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt nữ công. Bởi vì muốn nâng cao chất lượng nữ công thì trước hết phải tổ chức thành nề nếp sinh hoạt nữ công và đề cao chất trách nhiệm của ban nữ công, của từng thành viên trong ban nữ công. Để từ đó dần dần nâng cao chất lượng của hoạt động nữ công. Các buổi sinh hoạt cần yêu cầu thư kí ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến thảo luận của các chị em và kết luận của trưởng ban nữ công. Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt nữ công các thành viên trong Ban nữ công phải kiểm tra lại các nội dung của cuộc họp trước, những đề nghị, ý kiến để xem xét của các chị em đã được giải quyết thỏa đáng chưa. Nếu chưa thì phải có lí do chính đáng để chị em tâm phục khẩu phục, không bị ấm ức. Có như vậy thì các chị em mới trải lòng, mới tin tưởng chia sẻ những khó khăn, những khúc mắc với Ban nữ công. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt nữ công: Ban nữ công sinh hoạt 1 lần/quý. Tổ nữ công 1 lần/ tháng. Tập thể nữ công nhân viên chức lao động 1 lần / quý. • Dự trù được kinh phí hoạt động Ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Công đoàn cần dự trù các hoạt động cơ bản của mình và nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động đó. Tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí từ chính quyền để tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm tạo sân chơi cho chị em sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc. Ban nữ công cần dự trù được nguồn kinh phí hoạt động từ đó mới lựa chọn các nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp nữ công nhân viên chức lao động trong đơn vị mình vào các dịp như 8/3, 20/3, 20/10, tết trung thu…. Vận động chị em tự nguyện tham gia đóng góp quỹ để hoạt động, quỹ Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo để hỗ trợ chị em khi gặp điều kiện khó khăn. Tạo nên Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. tinh thần đoàn kết, gắn bó. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam truyền thống tương thân, tương ái. Tăng cường vận động các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm trong các đợt hội thao, hội thi để giảm chi phí gánh nặng cho công đoàn. • Xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ nữ công. Tổ nữ công xây dựng không được mang tính hình thức mà phải là trợ thủ đắc lực cho hoạt động của Ban nữ công. Người làm tổ trưởng tổ nữ ông cũng phải là người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao. Phải là người nhạy bén và năng động, là người đóng vai trò chủ đạo trong việc triển khai và giám sát các hoạt động phong trào của Ban nữ công đến tất cả các nữ công nhân viên chức lao động. Việc thành lập mạng lưới tổ nữ công cũng phải xem xét kĩ lưỡng. Sắp xếp các thành viên trong tổ sao cho hợp lí để họ có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Có thể theo tổ chuyên môn để dễ hoạt động. Trưởng ban nữ công phải làm tốt công tác triển khai các kế hoạch, các nội dung tuyên truyền tới các tổ trưởng tổ nữ công. Họ chính là những trợ thủ đắc lực là cánh tay nối dài giúp các kế hoạch nội dung tuyên truyền đến được từng tay nữ công nhân viên chức lao động. Họ cũng chính là những người thúc đẩy phong trào thi đua của Công đoàn, của nhà trường đi lên. Mọi người thường ví tổ trưởng tổ nữ công là người “ Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” họ làm việc không có chế độ chính sách nào, cũng không được cắt giảm tiết mà họ hoạt động hoàn toàn bằng tinh thần trách nhiệm. Họ là những người sát sao với các phong trào thi đua, với các hoạt động của chị em. Vì vậy không thể tránh khỏi sự thiếu sót và dễ bị có những lời nói sau lưng. Cho nên Ban nữ công cần phải xây dựng được mối đoàn kết nội bộ, phát huy được tinh thần dân chủ, thắng thắn góp ý thẳng giữa cuộc họp trên tinh thần xây dựng tổ chức ngày một tốt hơn. Trưởng Ban nữ công cũng phải Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 11 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. thường xuyên động viên ghi nhận hoạt động của các tổ nữ công để họ có thêm động lực, thêm chỗ dựa vững chắc đưa hoạt động nữ công ngày một đi lên. • Lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về giới. Nội dung sinh hoạt chuyên đề nữ công phải cô đọng, phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong cuộc sống hàng ngày của chị em như vấn đề tiền lương, chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Chất lượng sinh hoạt nữ công phụ thuộc rất lớn vào nội dung, hình thức và thời gian, thời điểm sinh hoạt. Nội dung sinh hoạt nữ công phải phong phú thiết thực, hình thức phải đa dạng, thời gian sinh hoạt và thời điểm sinh hoạt cũng phải hợp lí. Đối với từng nội dung sinh hoạt cần lựa chọn những hình thức phù hợp với nội dung đã lựa chọn. Trong sinh hoạt cần phát huy tính tập trung dân chủ, tạo không khí cởi mở đề các chị em gắn kết với nhau hơn. Trong mỗi buổi sinh hoạt chỉ cần lựa chọn một đến hai nội dung không nhất thiết phải ôm đồm quá nhiều nội dung trong một buổi sinh hoạt. Nhưng nội dung lựa chọn phải sâu sắc, không dàn trải, rập khuôn máy móc. Trong các buổi sinh hoạt thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các nội dung, các kiến thức mới, những vấn đề nóng cần cập nhật như: kiến thức về bình đẳng giới, phổ biến Luật lao động liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…. Trong một năm Ban nữ công có những ngày kỉ niệm lớn tổ chức các hoạt động như: Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày gia đình Việt Nam (28/6), ngày phụ nữ Việt Nam (20/10), Tết trung thu…..Đây là những dịp đông đảo chị em được tụ họp, được gặp mặt, được chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong công tác giảng dạy, chăm sóc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Đây cũng chính là những dịp để Ban nữ công thể hiện sự quan tâm, sự lớn mạnh của tổ chức mình. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 12 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Tổ chức các buổi gặp mặt, tuyên dương, nêu gương những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua để chị em học hỏi và noi theo. Việc tuyên dương sẽ góp phần to lớn cổ vũ tinh thần, sự tự tin của người phụ nữ. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo động lực nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội, các chị không những hoàn thành tốt niệm vụ của mình phụ trách mà còn biết tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Trong công tác các chị luôn khắc phục mọi khó khăn tham gia học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh dám tự tin, tự khẳng định giá trị của phụ nữ trong cuộc sống, nhất là trong thời kì hội nhập và phát triển quốc tế. Cán bộ nữ công phải cập nhật kịp thời những thay đổi, bổ sung trong chế độ chính sách đối với lao động nữ. Lồng ghép, đưa những nội dung đó vào trong các buổi sinh hoạt để chị em nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Qua đó tạo cho chị em sự tin tưởng cũng như động lực để hăng hái lao động. Cán bộ nữ công cũng thường xuyên phải học hỏi, học tập để đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt nữ công, đa dạng hóa các hình thức tổ chức kỉ niệm các ngày lễ….. để tạo sân chơi cho chị em thể hiện tài năng, thiên chức của người phụ nữ, sự khéo léo, mềm mỏng, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. • Phối hợp với chuyên môn động viên chị em nâng cao chất lượng giảng dạy, tham gia các hội thi. Như đã trình bày ở phần thực trạng, dù công đoàn cơ sơ Lê Lợi đa số đoàn viên công đoàn là nữ những phần lớn đã ở độ tuổi ngoài 50 và đang trong thời kì sinh nở và nuôi con nhỏ. Nên việc tham gia các hội thi các hoạt động phong trào cũng gặp khó khăn. Nhiều chị em nhiệt tình nhưng tuổi đã cao, một số chị em đang nuôi con nhỏ không có nhiều thời gian. Vì vậy Ban nữ công cần kết hợp với chuyên môn nhà trường khéo léo làm tư tưởng, phân tích để chị em thấy được cái lợi, thấy được trách nhiệm của mình Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 13 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. trong công việc chung của nhà trường. Để từ đó họ sắp xếp công việc gia đình tham gia một cách toàn tâm toàn ý với các hội thi, hội thao, phong trào của nhà trường. Chính nhờ sự thoải mái về tinh thần và tư tưởng của các chị em, điều đó cũng một phần góp nên thành công của hoạt động của nhà trường và Công đoàn. • Quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện để chị em nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ, … Ban nữ công phải có sổ theo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các chị em, thường xuyên cập nhật các thông tin về các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các buổi tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…Tham mưu với chuyên môn nhà trường sắp xếp, tạo điều kiện để chị em được học nâng cao trình độ chuyên môn nghiêp vụ. Đây là một việc làm hết sức thiết thực và cần thiết. Để phụ nữ tự tin phát huy vai trò của mình trong đời sống xã hội thì trước tiên phụ nữ cũng cần có những nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí cuả mình. Vì từ xưa đến nay, phụ nữ bao giờ cũng là một lực lượng quan trọng và đông đảo trong đội ngũ những người lao động tạo dựng nên xã hội. Có thể nói rằng, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này. • Tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Ban nữ công cần phải ghi nhận những đóng góp của cá nhân và tập thể trong đơn vị. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng thành tích của chị em trong công tác giảng dạy, các hoạt động phong trào. Đề nghị với cấp trên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc. • Quan tâm đến con em của nữ công nhân viên chức lao động, khuyến khích các cháu học tập trở thành con ngoan trò giỏi. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 14 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Ban nữ công cũng cần đưa ra được những chính sách khuyến khích động viên con em của đoàn viên công đoàn học tập trở thành những con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Với các hình thức tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày thung thu…. Điều đó sẽ khích lệ động viên để các cháu cố gắng vươn lên trong học tập. c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp. Để Công đoàn trở thành một tổ chức vững mạnh, là bánh xe thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường thì đòi hỏi Ban chấp hành cần phải là những người đi tiên phong trong các hoạt động phong trào, các cuộc thi đua có như vậy mới làm tấm gương để các đoàn viên noi theo. Công đoàn có được những thành quả to lớn không thể thiếu sự đóng góp của lực lượng nữ công nhân viên chức lao động. Để hoạt động nữ công trong nhà trường sôi nổi có những đóng góp to lớn cho công đoàn, cho nhà trường, cho ngành giáo dục thì đòi hỏi Ban nữ công phải vận dụng nhiều biện pháp giải pháp. Các biện pháp giải pháp nêu trên có mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau. Biện pháp này hỗ trợ cho biện pháp kia, biện pháp này tạo điều kiện cho biện pháp kia phát huy tiềm lực. Vì vậy cán bộ nữ công phải biết vận dụng khéo léo, linh hoạt các biện pháp giải pháp trên. Dựa trên nhiệm vụ, trách nhiệm và nội dung của Ban nữ công, cán bộ nữ công cần đưa ra những biện pháp phù hợp với đơn vị mình, phát huy được tiềm năng, sức mạnh, trí tuệ của đông đảo lực lượng nữ công nhân viên chức lao động trong đơn vị. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. Như đã trình bày ở phần thực trạng, đa số Công đoàn Lê Lợi đã có ý thức cao trong việc xậy dựng mối đoàn kết nội bộ, có tinh thần tự học, từ rèn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như cuộc sống gia đình. Nhờ đó tổ chức Công đoàn có thêm sức mạnh, có sự thống nhất cao trong các hoạt động. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số đồng chí chưa thực sự Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 15 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, của công đoàn, nữ công. Một số chị em còn e ngại tự ti, chưa mạnh dạn thể hiện mình….Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường, Công đoàn, với các hình thức sinh hoạt sôi nổi của Ban nữ công, sự gần gũi động viên, khuyến khích, chia sẻ của các chị em trong nhà trường, của ban nữ công…sự cố gắng vươn lên của chính bản thân các chị em. Trong những năm gần đây công đoàn trường Lê Lợi đã hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn đạt được những thành tích nổi bật. Có được những kết quả đó là sự cố gắng nỗ lực của cả một tập thể nhà trường từ Chi bộ, Công đoàn, chuyên môn… và không thể thiếu sự đóng góp của đông đảo nữ nhân viên chức lao động trong nhà trường. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu. Qua những biện pháp đã học hỏi được bản thân mạnh dạn phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường lập kế hoạch cụ thể đan xen lồng ghép với những nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm. Công đoàn cơ sở Lê Lợi bước đầu đã có những chuyển biến tích cực hầu hết các đoàn viên công đoàn đã có những thay đổi trong nhận thức. Đặc biệt là nữ công nhân viên chức trong nhà trường cụ thể như sau: Chị em đã chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Đẩy mạnh phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Hàng năm trong đơn vị có nhiều con em đạt các thành tích xuất sắc trong học tập như cháu Đào Mạnh Bảo con đồng chí Giản Thị Thành, cháu Nguyễn Trọng Tâm Đạt con đồng chí Lê Thị Huyến, cháu Bùi Ngọc Linh con đồng chí Nguyễn Thị Hà…nhiều cháu đỗ vào các trường Cao đẳng, đại học. Xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo, thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình. Hàng năm vào dịp 1 tháng 6 phối hợp với Công đoàn, nhà trường Ban nữ công đều tổ chức phát thưởng cho con em đoàn viên có thành tích trong học tập. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 16 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Đẩy mạnh phong trào hỗ trợ đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế để an tâm công tác Công đoàn Lê Lợi đã huy động nguồn vốn đoàn kết tương trợ được hơn 160.000.000 đồng cho đoàn viên vay để phát triển kinh tế, mua sắm trang thiết bị…từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra Ban nữ công còn gây quỹ Vì nữ công nhân viên chức lao động nghèo được số tiền gần 10.000.000 đồng cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vay. Nhờ sự tương thân tương ái giữa các thành viên trong công đoàn, sự quan tâm kịp thời cả các tổ chức mà đời sống của chị em ngày một nâng lên. Ngoài việc làm tốt công tác hỗ trợ chị em trong trường phát triền kinh tế thì công tác từ thiện nhân đạo cũng được chị em tham gia nhiệt tình và hiệu quả cao. Tham mưu, phối kết hợp với chính quyền trong công tác phân công phân nhiệm hợp lý để chị em yên tâm công tác, phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân. Ban chấp hành công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết những vướng mắc từ đó đã tạo niềm tin cho tập thể nhà trường, là động lực để phấn đấu đưa chất lượng nhà trường đi lên. Tạo niềm tin cho chị em yên tâm công tác, cống hiến cho nghề. Trong các buổi họp, các buổi sinh hoạt nữ công chị em đã mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, phát biểu xây dựng đóng góp cho hoạt động của Ban nữ công ngày một hiệu quả hơn. Qua đó Ban nữ công đã lắng nghe và từng bước giải quyết thỏa đáng những thắc mắc, đề nghị của chị em. Đồng thời giúp chị em thảo gỡ những vấn đề vướng mắc trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ vậy tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt. Chị em tham gia các phong trào nhiệt tình và tự giác hơn. Hình thức sinh hoạt của Ban nữ công đa dạng nên đã thu hút được đông đảo chị em tham gia với nhiều hình thức khác nhau vừa rèn sự dẻo dai, khéo léo, vừa là sân chơi để chị em thể hiện tài năng của mình như: tổ chức thi kéo co, thi khéo tay hay làm, thi ẩm thực, lễ hội hóa trang….. Duy trì tốt phong trào rèn luyện thể dục thể thao như: đánh bóng chuyền, cầu lông… Kết quả cụ thể như sau: Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 17 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. • Năm học 2016 – 2017 Tập thể được Ủy Ban nhân dân huyện khen thưởng: Tập thể Lao động Tiến tiến xuất sắc. Danh hiệu Lao động tiên tiến: 44 /44 đồng chí trong đó có 39 nữ. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 7 cá nhân. Trong đó có 7 nữ. UBND huyện tặng giấy khen: 2 cá nhân trong đó có 2 nữ. UBND tỉnh tặng bằng khen: 2 cá nhân trong đó có 2 nữ. Hai nữ giáo viên đạt giáo án điện tử cấp tỉnh. Một giáo án đạt cấp quốc gia. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 8 cá nhân trong đó có 8 nữ. Tham gia thi “Tiếng hát nữ công nhân viên chức lao động” đạt giải nhì. Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua. Danh hiệu nữ giỏi việc trường đảm việc nhà: 39/39 đồng chí. • Năm học 2017 – 2018 Danh hiệu Lao động tiên tiến: 43 /43 đồng chí trong đó có 38 nữ. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở: 4 cá nhân. Trong đó có 4 nữ. UBND huyện tặng giấy khen: 4 cá nhân trong đó có 4 nữ. Một nữ giáo viên thi “ Cô giáo tài năng duyên dáng cấp tỉnh” đạt giải nhì. Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện: 1 cá nhân trong đó có 1 nữ. Tham gia thi Tiết đọc thư viện cấp tỉnh đạt giải nhì: 1 cá nhân trong đó 1 nữ. Danh hiệu nữ giỏi việc trường đảm việc nhà: 38/38 đồng chí II. Phần kết luận, kiến nghị. 1. Kết luận. Công đoàn là trung tâm đoàn kết nội bộ, là bánh xe thúc đẩy các phong trào của nhà trường đi lên chính vì thế Ban chấp hành công đoàn phải luôn đi đầu tiên phong trong các hoạt động, phải là người gương mẫu thì Công đoàn mới ngày một lớn mạnh được. Công đoàn đạt được những thành tích to lớn thì không thể thiếu sự đóng góp lớn lao của các nữ công nhân viên chức. Để nữ công nhân viên chức phát huy tối đa những ưu điểm của Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 18 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. mình thì đòi hỏi cán bộ nữ công phải là người sâu sắc biết quan sát, biết lắng nghe, biết chia sẻ…có như vậy mới nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, mới tháo gỡ được những vướng mắc, những mâu thuẫn khi mới nhen nhúm. Ban chấp hành Công đoàn cần quan tâm, chú trọng đến công tác nữ công, giữa ban nữ công và Công đoàn phải có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong các hoạt động, các phong trào thi đua. Ban chấp hành công đoàn, Ban nữ công phải xây dựng được mối đoàn kết nội bộ, phải xây dựng niềm tin nơi đoàn viên công đoàn, các chị em để họ cảm nhận được trường là ngôi nhà thứ hai của họ. Họ sẵn sàng đóng góp công sức của mình để xây dựng Công đoàn ngày một vững mạnh, đưa các hoạt động của nhà trường đi lên. Xây dựng môi trường thân thiện, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để không chỉ học sinh mà tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động đều cảm thấy “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Ban chấp hành Công đoàn, ban nữ công cũng cần tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh để chị em có thể giải tỏa những căng thẳng sau những giờ lao động mệt nhọc, cũng vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của mỗi cá nhân. Mỗi cán bộ nữ công cần tìm tòi, nghiên cứu vận dụng linh hoạt các biện pháp phụ hợp với đơn vị mình nhằm mục đích đưa chất lượng sinh hoạt nữ công ngày một đi lên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt nữ công chính là góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh. Công đoàn vững mạnh là động lực giúp cho chính quyền có những giải pháp tích cực, tối ưu làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi giáo viên. 2. Kiến nghị Đối với công đoàn cấp trên Quan tâm hơn nữa đến công tác nữ công, có những chỉ đạo sát sao nhằm thúc đẩy hoạt động phong trào của nữ công chức, viên chức, lao động ngày một đi lên. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban nữ công công đoàn cơ sở các trường học để có những biện pháp giúp đỡ kịp thời những khó khăn mà Ban nữ công công đoàn cơ sở còn gặp phải. Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 19 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công Công đoàn cơ sở trường học. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn hỗ trợ cán bộ nữ công tại các công đoàn cơ sở. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức giao lưu để cán bộ nữ công công đoàn cơ sở có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đối với Công đoàn cơ sở, nhà trường Tạo điều kiện nhiều hơn cho Ban nữ công tổ chức các buổi sinh hoạt để sinh hoạt nữ công được phong phú và sâu sắc. Hỗ trợ một phần kinh phí để hoạt động nữ công ngày một chất lượng hơn. Trong sáng kiến này, bản thân đã vận dụng linh hoạt các biện pháp phù hợp với từng nội dung, từng thời điểm và bước đầu đã thu được một số kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên đây cũng là một kinh nghiệm nhỏ của bản thân rút ra trong quá trình công tác. Bởi vậy chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhưng tôi cũng mạnh dạn trình bày. Rất mong được sự góp ý, bổ sung của hội đồng khoa học cũng như của bạn bè đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận của BGH Quảng Phú, ngày 6 tháng 3 năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Liên Giáo viên: Nguyễn Thị Liên Trang 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng