Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1464 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

MỤC LỤC NỘI DUNG I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 III 1 2 Phần mở đầu Lý do chọn đề tài. Mục đích nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu. Nội dung Cơ sở lý luận của vấn đề. Thực trạng của vấn đề. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. Kết quả thu được. TRANG 2-3 2-3 3 3 3 3 4-17 4-5 5-6 6-14 14-17 Kết luận và kiến nghị 17-18 Kết luận. Kiến nghị. 17-18 18 I.MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục quốc dân. Trường mầm non đảm nhận chăm sóc giáo dục trẻ 6 - 72 tháng, làm cơ sở nền 1 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo tảng cho quá trình phát triển của trẻ thơ hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người mới Xã hội chủ nghĩa và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho trẻ vào Trường Tiểu học. Nghị quyết TW II khoá VIII đã cụ thể hóa những mục tiêu chung đó là: nhanh chóng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ từ 0 – 5 tuổi, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ ,giáo viên, nhân viên có năng lực, có trình độ và tâm huyết với nghề. Một hệ thống trường lớp được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non. Chất lượng chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Chúng ta khẳng định cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi là điều kiện cần thiết trong quá trình nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Để thực hiện được mục tiêu đó vấn đề đặt ra là phải làm như thế nào để nhà trường có đủ cơ sở vật chất, đồng thời đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học. Nhanh chóng xây dựng trường trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia, đó là nhu cầu cấp thiết của Đảng bộ, nhân dân, chính quyền xã nói chung, đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của Ngành học mầm non và sự phát triển của toàn xã hội. Đối với một người đứng đầu cơ quan đơn vị trường học, trách nhiệm đề nặng lên đôi vai. Tôi hàng đêm trăn trở, làm sao để ngôi trường mình ngày càng khang trang, ngày càng đẹp và vững mạnh. Để không phụ những ánh mắt thơ ngây trong sáng của các em học sinh với mong muốn “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Trách nhiệm của mình phài tạo cho các cháu môi trường học tập vui chơi để phát triển toàn diện, tạo môi trường học tập vui chơi tuyệt đối an toàn cho các cháu. 2 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Với những nỗi trăn trở đó, tôi quyết định chọn đề tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục” nhằm góp phần đưa ngôi trường Mầm non Vàng Anh xã Nam Xuân ngày một tiến xa hơn, các cháu học sinh của Nam Xuân có thêm nhiều có hội để phát triển toàn diện hơn. 2.Mục đích nghiên cứu: Tìm ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương về xây dựng cơ sở vật chất, tuyên truyền đến phụ huynh làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục. 3.Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục 4.Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát, thu thập thông tin. Phương pháp thống kê, so sanh, đối chiếu. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 5.Giới hạn, phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu thực hiện tại trường mầm non Vàng Anh, huyện KrôngNô, tỉnh ĐăkNông. Thời gian nghiên cứu: năm học 2015-2016. II.NỘI DUNG: 1.Cơ sở lý luận của vấn đề: 3 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Xét về góc độ chính trị, xã hội hóa giáo dục là huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lí của nhà nước. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã nêu rõ: “Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các cá nhân và các tổ chức nước ngoài cùng tham gia giải quyết.” Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và của mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân.” Xuất phát từ vai trò của lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu sự giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn. Điều 11 của Luật Giáo dục đã ghi: “Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục”. như vậy nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục. Từ cơ sở lí luận đã nêu trên, chúng ta có thể hiểu xã hội hóa giáo dục là quá trình huy động cộng đồng. hiện nay có rất nhiều cách hiểu xã hội hóa giáo dục khác nhau. Một trong những quan niệm về xã hội hóa giáo dục hay huy động cộng đồng mang tính phổ biến, được nhiều nhà khoa học và công chúng thừa nhận, đó là: 4 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Xã hội hóa giáo dục hay huy động cộng đồng là quá trình huy động các cá nhân và tập thể có nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích muốn được chia sẻ với giáo dục và vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo ở từng cơ sở và từng địa phương, nhằm thực hiện được mục tiêu phát triển giáo dục. Xét từ góc độ lợi ích của cộng đồng thì có thể nói bất cứ một gia đình nào sống trên đất nước chúng ta, cho dù là nghèo khó hay khá giả đều có nhu cầu cho con em mình được đến trường, đều có nguyện vọng con em mình được đào tạo tốt. họ luôn mong đợi sự quan tâm của nhà trường, của giáo viên đến từng học sinh. Còn các nhà quản lí giáo dục khi thực hiện quá trình huy động cộng đồng cũng đặt lợi ích của quá trình chỉ đạo lên trên hết. điều này cũng có nghĩa là phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhà trường và cũng là vì sự phát triển của từng học sinh trong cộng đồng dân cư mà trường đóng trên đó. Nói theo ngôn ngữ triết học thì đây là một quá trình thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập để cùng tồn tại và phát triển. Xã hội hóa giáo dục là vận động các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, tạo điều kiện tốt nhất cho con em được tham gia học tập và phát triển. Trước đây, giáo dục được Nhà nước bao cấp theo cơ chế xin-cho, nhưng hiện nay, đất nước đã hội nhập quốc tế và có những bước tiến xa hơn, đã đến lúc mỗi công dân cần biết và thực hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, chính là lúc công tác xã hội hóa giáo dục được phát động và thực hiện trên khắp mọi miền đất nước, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước. 2.Thực trạng của vấn đề: a.Thuận lợi: 5 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương. Đảng ủy, UBND xã luôn tạo điều kiện để nhà trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Trường đóng trên địa bàn dân cư đông đúc nên dễ dàng thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân cũng như phụ huynh. Các hộ kinh doanh trên địa bàn xã nhiệt tình ủng hộ để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Đội ngũ cán bộ- giáo viên trong nhà trường nhiệt tình với công tác tuyên truyền cũng như xã hội hóa giáo dục. b.Khó khăn: Một số bộ phận không nhỏ người dân và phụ huynh trên địa bàn xã là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức hạn chế nên công tác vận động đôi lúc còn gặp khó khăn. 3.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Thứ nhất, xác định đúng đắn mục đích, nội dung, đối tượng và chủ thể thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục Để thành công công tác huy động cộng đồng thực hiện xã hội hóa giáo dục bản thân tôi là người Hiệu trưởng phải xác định được mục đích, nội dung, đối tượng và chủ thể thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. * Mục đích thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục: Huy động cộng đồng tham gia xây dựng và phát triển trường nhằm hai mục đích sau: Xây dựng các điều kiện thiết yếu để phục vụ cho quá trình giáo dục trẻ như cơ sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên,… Tạo môi trường giáo dục trẻ tốt nhất trong điều kiện có thể phấn đấu được, thống nhất giữa nhà trường- gia đình và xã hội * Nội dung công tác xã hội hóa giáo dục: 6 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Nội dung chính của công tác xã hội hóa giáo dục là tạo ra các nguồn lực cả vật chất và tinh thần để phục vụ việc xây dựng một môi trường giáo dục tốt nhất, để có điều kiện chăm lo cho việc dạy trẻ cả trên hai phương diện kiến thức và đào tạo con người. Huy động nguồn lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý giáo dục. khi xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, một yêu cầu chính đáng của nhà quản lý giáo dục là cộng đồng xã hội phải đóng vai trò tích cực trong việc quyết định những yêu cầu về nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước. Có 2 nguồn lực chính cần quan tâm trong quá trình huy động cộng đồng là: Nguồn lực vật chất bao gồm: tài lực, vật lực, nhân lực, đất đai, trường sở, trang thiết bị,… * Đối tượng thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục: Lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương: đây là đối tượng quan trọng quyết định sự đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường và cũng là lực lượng tạo cơ chế cho việc huy động cộng đồng ở địa phương, tạo điều kiện cho việc huy động cộng đồng triển khai thuận lợi. Gia đình, cha mẹ học sinh, Hội cha mẹ học sinh: đây là lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác trong việc huy động cộng đồng của nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh: đây là một lực lượng hỗ trợ quan trọng, tạo khả năng liên kết trong việc huy động các nguồn lực vật chất. Các cá nhân, các mạnh thường quân,.. các đối tượng này tuy ít, không phổ biến nhưng lại mang lại rất hiệu quả trong quá trình huy động cộng đồng nếu như người cán bộ quản lý biết đột phá vào các bước phát triển quan trọng có thể làm thay đổi chất lượng giáo dục. * Chủ thể làm nhiệm vụ XHHGD 7 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo - Phòng giáo dục và đào tạo là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác xã hội hóa giáo dục, trong đó nhà trường, cán bộ quản lý cùng tập thể sư phạm giữ vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và giáo dục trẻ. Lời tuyên truyền huy động cộng đồng của giáo viên có sức thuyết phục mạnh mẽ, mặt khác, mỗi nhà giáo có mối quan hệ xã hội rất rộng bởi vì họ có rất nhiều phụ huynh học sinh. - Lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương: Chính quyền các cấp với chức năng quản lý Nhà nước của mình không chỉ huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ sở pháp lý cho việc huy động và tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Do vậy, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền đại phương rất quan trọng trong cuộc vận động XHHGD. - Ban đại diện cha mẹ hoc sinh cũng là một chủ thể huy động cộng đồng. - Có những lực lượng xã hội có thể vừa giữ vai trò chủ thể huy động cộng đồng, nhưng đồng thời cũng chính là đối tượng được huy động. chẳng hạn phụ huynh học sinh, ngành Giáo dục, chính quyền cơ sở. Thứ hai, nghiên cứu các văn bản, quy định có liên quan đến yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất thiết bị dạy học ở bậc học Mầm non. Các văn bản quy định có liên quan đến vấn đề xây dựng cơ sở vật chất ở bậc học Mầm non là nhân tố quan trọng tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường. Vì vậy, với cương vị là Hiệu trưởng bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm nghiên cứu sâu sắc, hiểu rõ các văn bản, các quy định, để tham mưu với các cấp, các ngành có liên quan, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, yêu cầu, quy định. Sau khi nghiên cứu các văn bản, các quy định về xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học. Tôi đã triệu tập các cuộc họp để triển khai các văn bản, các quy định, thành phần dự họp là các Phó hiệu trưởng, người đúng đầu các tổ 8 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo chức đoàn thể trong Nhà trường để lắng nghe các ý kiến đóng góp, nhằm tạp nên sự thống nhất về tư tưởng và nhận thức chung. Để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục từ nguồn đóng góp tự nguyện trên, bản thân tôi vận dụng và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác tham mưu và xã hội hóa giáo dục: Công văn Số: 6890/BGDĐT-KHTC, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, ngày 18 tháng 10 năm 2010 “V/v: Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo”; Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDĐT,của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 11 năm 2011 “về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh”; Công văn Số: 29/2012/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, ngày 10 tháng 9 năm 2012 “quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”; Công văn số: 1288/SGDDT-KHTC, Sở Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2015 “về việc thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2015-2016”. Thứ ba, có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp với thực tế của nhà trường. Để có định hướng tốt đối với sự phát triển của nhà trường thì trước hết phải có kế hoạch chiến lược. Kế hoạch chiến lược phải có thể hiện được sự quan tâm đối với việc hình thành, duy trì và kích thích sự hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức. Đây là kế hoạch phát triển Nhà trường nó xuyên suốt trong qúa trình hoạt động, không chỉ một tháng, một năm mà cả một giai đoạn hướng tương lai của Nhà trường. Bản người hiệu trưởng phải có cái nhìn bao quát tổng thể và có tầm nhìn chiến lược, phải chỉ ra được cái cầu nối từ hiện tại đến tương lai, là kỳ vọng mong muốn ở trong lương lai nhà trường phải phát triển đến mức độ nào. - Xây dựng đề án phát triển Nhà trường giai đoạn 2015-2020 chi tiết, cụ thể, rõ ràng, chính xác, trình với Đảng ủy, HĐND, UBND xã , PGD& ĐT 9 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo - Xây dựng kế hoạch phát triển từng năm học chính xác số liệu và lập kế hoạch xây dựng CSVC và mua sắm trang thiết bị qua từng năm. - Hàng năm phải xây dựng kế họach qua thực tế số trẻ trong độ tuổi đến trường, dự kiến bao nhiêu nhóm lớp, mỗi phòng học bao nhiêu cháu, nguồn huy động bao nhiêu và làm những việc gì trước, việc gì sau. - Có kế hoạch xây dựng tổng thể cơ sở vật chất, trang thiết bị: + Quy hoạch về diện tích đất đai, địa điểm xây dựng, thời gian hoàn thành việc xây dựng và mua sắm trang thiết bị. + Quy hoạch về tổng số các phòng : Số phòng học, số phòng chức năng, công trình vệ sinh … phù hợp với số trẻ trong xã đến trường mầm non theo quy định về Điều lệ trường mầm non. Có kế hoạch quy hoạch sân trường: Sân tập thể dục, vườn cổ tích, hòn non bộ, khu vườn thiên nhiên của bé … tất cả các vấn đề trên Hiệu trưởng phải có kế hoạch rõ ràng và phải thực sự đảm bảo nguyên tắc sử dụng lâu dài, không lạc hậu. Kế hoạch này tuyệt đối không được mang tính chất tạm bợ mà phải có ý tưởng, có kế hoạch cho tương lai và nó phù hợp với đặc điểm trường Mầm non vùng nông thôn. Vấn đề mua sắm cơ sở vật chất góp phần phần không nhỏ đảm bảo tốt các hoạt động ở Trường Mầm non. Vậy bản thân tôi phải nghiên cứu xem mua những cái gì trước, cái gì sau?... Sau khi hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Tôi đã triệu tập cuộc họp để trình bày kế hoạch, thành phần dự họp là các Phó hiệu trưởng, người đúng đầu các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường để lắng nghe các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch đã xây dựng . Thứ tư, công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương. 10 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Để kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trở thành hiện thực thì công tác tham mưu của Hiệu trưởng là quyết định đến sự thành công hay thất bại kế hoạch đó. Khi xác định rõ đối tượng tham mưu thì phải gửi các văn bản, các Quyết định của Nhà nước, của Ngành để lãnh đạo địa phương nghiên cứu.. Báo cáo đúng tình hình thực tế của nhà trường những thuận lợi và những khó khăn thách thức đặt ra. Báo cáo đúng thực trạng về cơ sở vật chất hiện tại của trường không đảm bảo yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ: Lớp học ở rải rác các thôn chất lượng giảm, công tác quản lý bị ảnh hưởng, đồ dùng đồ chơi nghèo nàn, lạc hậu, không đảm bảo an toàn cho trẻ. Rồi đưa ra những đổi mới của Giáo dục Mầm non hiện nay theo yêu cầu quy định của bậc học để đảm bảo cơ sở vật chất đúng quy định Trường chuẩn Quốc gia. Từ đó trình ý kiến đề xuất của nhà trường với lãnh đạo địa phương. Tham mưu với lãnh đạo địa phương về kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học như đã xây dựng. Tham mưu với các cấp lãnh đạo Phòng giáo dục, đây là cấp quản lý và chỉ đạo về chuyên môn và xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất theo từng giai đoạn. Nhằm giúp Nhà trường xác định đúng mục tiêu, thực hiện đúng và đạt kế hoạch. Ngoài ra còn tham mưu hỗ trợ thêm kinh phí đồ dùng, đồ chơi góp phần xây dựng nên bộ mặt mới của nhà trường. Thứ năm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các đoàn thể đóng góp nguôn kinh phí và công sức để xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường Công tác tuyên truyền, vận động các cấp các ngành, các đoàn thể, các bậc phụ huynh học sinh đóng góp nguồn kinh phí và công sức xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường là nhân tố góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất cho Nhà trường: 11 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Trước hết là tuyên truyền, vận động để họ hiểu được vị trí, vai trò của bậc học Mầm non đới với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. Việc đưa trẻ đến trường trong điều kiện được học tập, chăm sóc, được vui chơi…sẽ là nhân tố quan trọng để trẻ phát triển cả về thể chất và trí tuệ, đạo đức. Tăng cường tuyên truyền vận động, thông qua các cuộc họp trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh để tạo ra môi trường tốt nhất để nuôi dạy trẻ để họ nhận thức và cùng đóng góp công sức nguồn kinh phí…. Trực tiếp chỉ đạo mời lãnh đạo các cấp, các ngành, lãnh đạo các đoàn thể, các bậc phụ huynh trực tiếp thăm quan cơ sở vật chất của trường, tham dự các buổi học, các buổi chăm sóc nuôi dưỡng trẻ… để họ thấy được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất là nhân tố quan trọng để trẻ phát triển về thể chất và trí tuệ. Ban giám hiệu nhà trường kết hợp với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng tổ chức đi quyên góp từ các mạnh thường quân trên địa bàn xã, huyện như: Các doanh nghiệp tư nhân, các hộ buôn bán nhỏ lẻ và từ cán bộ giáo viên trong nhà trường với quan điểm “góp gió thành bão” “góp tiểu thạnh đại” nhằm tạo cho nhà trường có nguôn kinh phí xây dựng cở sở vật chất cho nhà trường, giảm tải gánh nặng cho phụ huynh cũng như cho Nhà nước, qua đó đẩy mạnh tuyên truyền đến cộng đồng phương châm “Nhà nước và nhân dân cung làm”. Thứ sáu, tăng cường công tác chỉ đạo để bảo vệ tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học: Vấn đề xây dựng cơ sở vật chất là một công việc mang tính lâu dài, có hệ thống thì công tác bảo quản cơ sở vật chất lại mang tính chất thiết yếu mà mỗi một cơ quan, tập thể đặc biệt trong Nhà trường cần phải đặc biệt quan tâm. Cần có biện pháp chỉ đạo cho từng bộ phận trong nhà trường có biện pháp quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Xây dựng kế hoạch hàng tháng, 12 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo hàng kỳ nhằm tôn tạo, sữa chữa cơ sở vật chất cho Nhà trường nhằm đảm bảo tiêu chí: Xanh, sạch, đẹp, an toàn, sử dụng có hiệu quả. Thứ bảy, vận dụng các nguyên tắc trong công tác huy động cộng đồng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục. Đối với công tác huy động công đồng tham gia xã hội hóa giáo dục không phải đơn giản, dễ dàng được sự đồng ý, đồng tình ủng hộ từ cộng đồng. Đặc biệt đối với địa bàn xã Nam Xuân là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, gần 75% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì vậy bản thân đã vận dụng những nguyên tắc sau trong hành trình thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục: * Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ: Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc quản lý. Khi quyết định các vấn đề người Hiệu trưởng phải dựa trên cơ cở lý luận, tình hình thực tiễn, sự phát triển cùng với sự tôn trọng ý kiến cá nhân trong tập thể mà có những quyết định đúng đắn trong quá trình chỉ đạo. Đối với việc huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng và phát triển nhà trường cần phải quan tâm đến nguyên tắc dân chủ. Người Hiệu trưởng có thể đưa ra những quyết định nhưng phải tạo được sự đồng tình ủng hộ từ cộng đồng. Thực hiện nguyên tắc dân chủ sẽ tạo môi trường công khai, bình đẳng để cộng đồng hiểu đúng về giáo dục và nhà trường hơn, đồng thời góp phần thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” . * Đảm bảo nguyên tắc phù hợp và thích ứng: Nguyên tắc này đòi hỏi người Hiệu trưởng phải biết lựa chọn thời gian thích hợp để đưa ra chủ trương huy động. Đối với tôi việc huy động từ phụ huynh ủng hộ các khoản tự nguyện phải căn cứ vào thời điểm mùa vụ hoặc chia nhỏ các khoản ủng hộ để phụ huynh cảm thấy không bị khó khăn về kinh tế, hay huy động ngày công lao động phải phụ thuộc vào thời điểm, không huy động vào những lúc mùa thu hoạch cà, tiêu, 13 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo điều…để phụ huynh thấy thoải mái khi đi ủng hộ nhà trường những ngày công lao động. * Nguyên tắc giao tiếp: Đối với giao tiếp có hai con đường đó là con đường giao tiếp chính thức (bằng văn bản, công văn, tờ trình…) và con đường giao tiếp không chính thức (thông qua nguyên tắc truyền thống và tình cảm). Chính vì vậy bản thân người Hiệu trưởng phải tạo được sự uy tín đối với các cấp lãnh đạo và cộng đồng, phải là người nói đi đôi với làm, không nói suông, hình thức. Điều cần nhấn mạnh ở đây là kỹ năng giao tiếp với cộng đồng, sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của người Hiệu trưởng là điều kiện quan trọng cho việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục. * Nguyên tắc về chức năng, nhiệm vụ: Nhà trường cũng như các cấp lãnh đạo, lực lượng xã hội, các tổ chức… đều có những chức năng và trách nhiệm. Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham gia vào một hoạt động nào đó thì cần phải nhằm đúng chức trách, nhiệm vụ của đối tượng. Ví dụ: - Đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì nội dung cần huy động là chủ trương, các văn bản chỉ đạo hay vấn đề cấp đất đai cho nhà trường. - Đối với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của lớp, của trường thì phải để học nắm rõ được nhiệm vụ, quyền hạn của họ trong công tác xây dựng phát triển nhà trường theo đúng theo thông tư 55/2011/TT-BGDĐT,của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 11 năm 2011 “về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh”. Nắm được nhiệm vụ, quyền hạn họ sẽ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường đặc biệt là vấn đề huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. 4.Kết quả đạt được: Qua quá trình thực hiện kế hoạch công tác xã hội hóa giáo dục, trường Mầm non Vàng Anh từ một trường mới thành lập vào tháng 8 năm 2008, chỉ với 8 năm đi vào hoạt động nhà trường đã đạt rất nhiều thành tích nổi bật như: 14 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo -Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng đạt cấp độ II theo Thông tư 45 của Bộ giáo dục và Đào tạo vào năm học 2013-2014. - Nhà trường nhiều năm liền được tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt năm học 2015-2016 vinh dự được nhận cờ thi đua đầu nghành UBNDTỉnh - Cơ sở vật chất của nhà trường đã khang trang hơn trước rất nhiều, đặc biệt là các phân hiệu đã đổ được sân bê tông, xây hàng rào kiên cố và có mái che cho trẻ hoạt động vui chơi. - Tỉ lệ huy động trẻ năm sau cao hơn năm trước - Tỉ lệ học sinh ăn bán trú đạt 100%. - 100% các điểm trường có sân chơi được bê tông hóa, có khu vui chơi phát triển vận động, có cổng trường, hàng rào, mái vòm phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng. - Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh học sinh Những kết quả trong công tác xây dựng cở sở vật đạt được thể hiện qua bảng thông kê sau: BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT: Năm học Hạng mục công trình 2008-2009 Nhà vệ sinh, hàng rào Sân bê tông, hàng rào, cổng Nhà Hiệu bộ 2009-2010 Nhà công vụ, bếp ăn Mái vòm tại trung tâm 2010-2011 2011-2012 Mái vòm tại trung tâm Sân bê tông tại trung tâm 3 phòng học tại trung tâm 2012-2013 4 phòng học tại Thanh Sơn Vườn thiên nhiên trung tâm Sân bê tông Thanh Sơn Tổng số kinh Nguồn huy động phí 26.400.000 56.289.000 245.691.000 Phụ huynh Phụ huynh Nhà nước 369.861.000 40.750.000 Nhà nước Phụ huynh 43.400.000 20.300.000 1.168.464.000 1.951.960.000 45.207.000 45.150.000 Phụ huynh Phụ huynh Nhà nước Nhà nước Phụ huynh Phụ huynh 15 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Ghi chú 2013-2014 Nhà bảo vệ Mái vòm Thanh Sơn Nhà vệ sinh, giếng khoan 2014-2015 4 phòng học tại Đăk Sơn Khu vui chơi vận động, sân 2015-2016 bóng đá Mini Mái che khu vui chơi vận động Hàng rào, cổng Thanh Sơn 35.000.000 39.600.000 535.342.000 2.061.742.000 59.800.000 Đăk Sơn 2016-2017 Khu vui chơi vận động Nhà nước Phụ huynh, các Phụ huynh 50.000.000 mạnh thường quân 23.400.000 Doanh nghiệp 34.180.000 Điện tử Xuân Hội Phụ huynh Nâng cấp sân bê tông Trung 48.200.000 tâm Mái vòm Đăk Sơn Sân bê tông, cổng, nhà xe Phụ huynh Phụ huynh Nhà nước Phụ huynh 30.000.000 40.298.000 Phụ huynh Các mạnh thường 13.300.000 quân. Phụ huynh 35.000.000 Phụ huynh Thanh sơn Tiếp tục xây dựng hàng rào phần còn lại tại Phân hiệu Thanh Sơn Qua bảng thống kê kết quả thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ta thấy được quá trình thực hiện vận động xã hội là cả một hành trình. Để làm được điều này không chỉ thực hiện trong một sớm một chiều mà phải có tầm nhìn chiến lược, có kế hoạch cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai. Đòi hỏi phải hội tụ nhiều yếu tố: sự đoàn kết trong tập thể sư phạm, sự uy tín, nhiệt huyết của người hiệu trưởng, sự mạnh dạn, tự tin quyết đoàn của người đứng đầu,… mặc dù hiện nay nhà trường vẫn còn thiếu sót một số hạng mục công trình nhưng tin chắc rằng trong thời gian 16 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo không xa bản thân tôi sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong thời gian tới. III.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 1.Kết luận: Xã hội hóa giáo dục là vận động các tổ chức xã hội tham gia rộng rãi của nhân dân, toàn xã hội vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục của nhân dân. Huy động sự tham gia của toàn xã hội vào sự phát triển giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh làm cho mọi người, mọi tổ chức đều được đóng góp để phát triển giáo dục cuãng như được hưởng thụ những thành quả của giáo dục ngày càng cao. Đối với bậc học mầm non hiện nay, việc dạy học lấy trẻ làm trung tâm đang được quan tâm hàng đầu, chính vì thế môi trường vật chất rất quan trọng để phục vụ cho công tác dạy và học. những năm qua nhà trường đã đẩy mạnh thực hiên chủ trương xã hội hóa giáo dục, với nhận thức đúng đắn của toàn xã hội, đặc biệt là hội cha mẹ học sinh trường Mầm non Vàng Anh đã tích cực hưởng ứng chủ trương này. Nhờ có công tác xã hội hóa giáo dục mà điều kiện dạy và học không ngằng thay đổi, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, tạo môi trường học tập vui chơi thoải mái dành cho trẻ. Các cháu học sinh được quan tâm chú trọng phát triển hài hòa cả năm lĩnh vực và đặc biệt là môi trường vật chất của nhà trường hiện nay tạo điều kiện rất tốt để cho trẻ phát triển thể chất, phát triển các tố chất vận động. Tôi cho rằng, trong khi ngân sách chi cho giáo dục còn hạn hẹp thì sự ủng hộ cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đem lại cho con em họ môi trường giáo dục tốt. nếu toàn xã hội và gia đình quan tâm tới công tác xã hội hóa giáo dục thì con em và các thế hệ tương lai của chúng ta được hưởng thụ môi trường giáo dục tốt. 17 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Tóm tại, xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lước của Đảng ta đã được thể hiện trong nhiều Nghị quyết. Có thể nói, xã hội hóa giáo dục là một quá trình huy động cộng đồng để xây dựng một xã hội học tập, một cộng đồng trách nhiệm. Muốn thức hiện có hiệu quả quá trình xá hội hóa giáo dục thì chứng ta phải nắm vững các hệ thống nguyên tắc, biện pháp, các văn bản cũng như quy trình huy động các lực lượng trong xã hội. 2.Kiến nghị: * Đối với UBND Huyện & PGD&ĐT: - Đầu tư xây dựng thêm các phòng học và các phòng chức năng tại trung tâm , xây dựng hàng rào tại phân hiệu Đắk Sơn , tăng cường thêm đồ chơi ngoài trời cho hai phân hiệu đó là phân hiệu I ,II * Đối với UBND xã Nam Xuân : - Quan tâm kịp thời hơn nữa về việc mở rộng đất tại khu vực trung tâm để xây dựng để xây dựng các phòng học cũng như các phòng chức năng còn thiếu để tiến tới đón chuẩn mức độ II. Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong quá trình tham mưu, vận động để xây dựng cở sở vật chất cho nhà trường nhằm góp phần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Kính mong Hội đồng chấm SKKN các cấp xem xét, đóng góp ý kiến để tôi làm tốt hơn trong những năm học sau. Người viết Nguyễn Thị Xuân Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Quý Long- Kim Thư, Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục- Nhà xuất bản lao động – xã hội 2. Tài liệu học tập bồi dưỡng thường xuyên 3. Giáo trình quản lý giáo dục mần non. 18 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NHÀ TRƯỜNG SAU 9 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN 19 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo Cảnh quang trường MN vàng Anh năm học 2008-2009 Cảnh quang trường MN Vàng Anh năm 2009-2010 20 Người thực hiện: Nguyễn Thị Xuân Thảo
- Xem thêm -