Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạ...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và tuyên truyền đến phụ huynh, cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất nhằm làm tôt công tác xã hội hóa giáo dục

.DOC
30
1556
80

Mô tả:

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng