Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngthpt ....

Tài liệu Skkn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngthpt .

.DOC
19
541
74

Mô tả:

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT PHẦN A: MỞ ĐẦU I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Ở các trường THCS và THPT, tổ chuyên môn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị điều kiện thực hiện các hoạt động dạy và học trong nhà trường . Người TTCM là phụ tá đắc lực cho BGH điều hành trực tiếp các công việc cụ thể trong hoạt động dạy – học, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường. Hiện nay tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn ở một số trường dẫu có cải tiến nhưng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Thời gian dành cho sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn chưa thỏa đáng; nội dung sinh hoạt tổ mang tính hành chính sự vụ, chưa đi sâu vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn; một bộ phận giáo viên còn thờ ơ với việc đổi mới phương pháp dạy học; giáo viên trong tổ chưa có điều kiện chia sẻ, hỗ trợ nhau về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm…Những hạn chế đó làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong nhà trường và đồng thời chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu giáo dục hiện nay . 2. Tổ chuyên môn là nơi giúp các thành viên trong tổ hoạt động theo mục tiêu thống nhất, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, kết hợp thành sức mạnh trí tuệ của tập thể. Thông qua tổ chuyên môn, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nắm bắt được chất lượng giờ dạy trên lớp và việc thực hiện nề nếp, kỷ cương của từng giáo viên cũng như hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Từ đó, lãnh đạo đề ra những giải pháp điều chỉnh thích hợp, kịp thời khắc phục những tồn tại, đưa guồng máy nhà trường đi vào hoạt động một cách hợp lý nhất, tiết kiệm nhất và đem lại hiệu quả cao nhất. Bản thân tôi là một TTCM được phân công điều hành phụ trách chuyên môn của tổ Ngữ văn trường THPT Thanh Bình đã 13 năm . Đồng thời là một cộng tác viên thanh tra của Sở, qua nhiều lần đi kiểm tra, thanh tra toàn diện các trường bạn, tôi có điều kiện để rút kinh nghiệm, có những cải tiến trong công tác điều hành hoạt động của tổ để nâng cao chất lượng, khắc phục dần những hạn chế trong hoạt động tổ chuyên môn nhằm điều chỉnh các hoạt động của tổ, hướng tới mục tiêu đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, được Nhà trường đánh giá rất cao và Đoàn thanh tra Sở GD khen ngợi.Vì thế, tôi xin trình bày một số kinh nghiệm về vấn đề: “ Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông.” II. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, mỗi trường, mỗi tổ có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đề tài này, tôi chỉ trình bày một số giải pháp trong phạm vi nhiệm vụ được giao là Công tác của Tổ trưởng chuyên môn . Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 1 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn: Theo thông tư số 12/2011/QĐ- BGD và ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học , nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy định tại Điều 16 khoản 2. 2. Nhiệm vụ chính của Tổ trưởng chuyên môn ở trường THPT: Theo thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, được quy định tại điều 30,31,32,33 của điều lệ trường TH,cụ thể như sau: * TTCM điều hành hoạt động chung của tổ, chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng giảng dạy và lao động sư phạm của GV trong tổ. * Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ và quản lý việc thực hiện chương trình của GV trong tổ theo tuần, tháng, học kì và năm học. * Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV thuộc tổ mình quản lí. * Tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. * Tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tay nghề và nghiệp vụ của giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp GV trung học và các quy định hiện hành khác. * Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. * Tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. * Chủ trì các cuộc sinh hoạt Tổ 2 tuần 1 lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu… Căn cứ theo quy định này, mỗi trường có thể có những quy định cụ thể hơn các nhiệm vụ của TTCM cho phù hợp với điều kiện yêu cầu nhiệm vụ của từng năm học. II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPH : Dưới đây là kết quả khảo sát được từ một số tổ trưởng chuyên môn, các phó hiệu trưởng chuyên môn ở các trường: THPT Đăc Lua, THPT Tôn Đức Thắng, THPT Tân Phú, Định Quán, Điểu Cải,Phú Ngọc. 1. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch ở tổ chuyên môn STT 1 Coâng taùc xaây döïng keá hoaïch Möùc ñoä(%) Toát Khaù TB Yeáu Kế hoạch chuyên môn của tổ có mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, biện pháp thực hiện 30,7 56,2 13,1 và chương trình hành động phù hợp, đáp ứng mục tiêu của nhà trường. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 2 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT 2 3 4 5 Kế hoạch chuyên môn tổ được đưa ra tổ thảo luận và thống nhất trước khi trở thành kế 17,5 61,7 20,8 hoạch chính thức của tổ. Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên 13,8 15,4 30,8 40,0 xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân. Kế hoạch cá nhân của giáo viên có mục tiêu, phương hướng, biện pháp thực hiện hoạt 10.8 20,0 15,4 53,8 động dạy học cụ thể, rõ ràng và khả thi . Tổ trưởng chuyên môn phê duyệt kế hoạch 6.2 7,6 40,0 46,2 dạy học của giáo viên theo quy định Nhận xét: Các nội dung (1), (2) tuy đạt yêu cầu nhưng tỉ lệ tốt còn thấp; các nội dung (3), (4) chưa đạt yêu cầu; tổ trưởng chuyên môn chưa làm tốt nội dung (5). 2. Thực trạng hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn STT 1 2 3 4 5 6 Nội dung hoạt động chuyên môn Tổ chức các hoạt động giúp giáo viên thực hiện đúng, đủ theo phân phối chương trình Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tay nghề và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. Tổ chức kiểm tra đánh giá các hoạt động học tập của học sinh theo yêu cầu của BGD-ĐT Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phụ đạo, ngoại khóa cho học sinh. Tốt Mức độ (%) Khá TB Yếu 15,4 46,2 38,4 6,2 17,6 40,0 36,2 15,0 15,4 19,6 50,2 15,4 23,1 53,8 7,7 30,8 53,8 15,4 13,0 23,1 23,1 40,8 Nhận xét: Nội dung (1) đạt yêu cầu nhưng hiệu quả chưa cao; nội dung (5) được thực hiện khá tốt; nội dung (4) tương đối tốt. Các nội dung (2), (3) và (6) tỉ lệ ý kiến đánh giá yếu khá lớn. Qua trao đổi tìm hiểu nguyên nhân, được biết phần lớn giáo viên thường ngại trao đổi những khó khăn trong dạy học, tổ trưởng chuyên môn chưa thực sự quan tâm tổ chức những buổi sinh hoạt tổ chuyên môn có nội dung chuyên môn thiết thực. 3. Thực trạng công tác chỉ đạo của phó hiệu trưởng chuyên môn Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 3 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Nội dung công tác chỉ đạo Triển khai nội dung chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện chương trình trong năm học. Xây dựng và phổ biến các quy định, quy chế và yêu cầu về chuyên môn. Phân công, giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn cụ thể, rõ ràng và hợp lý. Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị trong dạy học Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức phụ đạo bồi dưỡng, hoạt động ngoại khóa. Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện quy định quy chế chuyên môn của tổ chuyên môn. Sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn theo định kỳ. Tốt Mức độ (%) Khá TB Yếu 23,0 38,5 38,5 30,8 38,4 30,8 12,7 30,8 46,2 10,3 13,0 15,4 30,8 40,8 13,0 17,7 28,5 40,8 5,6 20,0 74,4 25,4 40,8 33,8 7,7 30,8 61,5 Nhận xét: Kết quả khảo sát cho thấy các nội dung (1), (2), (7) và (8) được các phó hiệu trưởng chuyên môn chỉ đạo thực hiện tương đối nghiêm túc. Tuy nhiên với các mức độ trên 30% ý kiến đánh giá mức trung bình cho thấy hiệu quả công tác quản lý về các nội dung này chưa cao. Nội dung (3) được thực hiện tương đối đạt yêu cầu. Kết quả các nội dung (4), (5), (6) thể hiện sự ít quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo trường. III. GIẢI PHÁP TIẾN HÀNH 1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP • Ngày 19/5/2011,Bộ trưởng Bộ GD và ĐT đã ban hành kế hoạch số 242/KHBGDĐT triển khai tập huấn bồi dưỡng cốt cán các tỉnh, thành phố về công tác của Tổ trưởng chuyên môn vớí mục tiêu bồi dưỡng cho cốt cán Tỉnh, thành phố về kiến thức kĩ năng công tác tổ trưởng chuyên môn để đảm nhận và phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của mình. • Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT được ban hành kèm theo quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Tiêu chí 5: Tổ chuyên môn) . Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 4 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT 2. CÁC GIẢI PHÁP 2.1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của TTCM: - TTCM cần nắm vững và được phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định về nhiệm vụ năm học của Ngành, các chủ trương đường lối, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá… - Nắm vững các quy định về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn; các quy định về chế độ, nội dung hoạt động tổ chuyên môn trong từng thời gian cụ thể theo đúng tinh thần chung của Bộ, của Sở. Tham gia ý kiến, tư vấn cho BGH cụ thể hóa các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thi đua , khen thưởng cá nhân, tập thể hằng năm, trong đó nêu cụ thể nội dung thực hiện, mức độ cần đạt và thang điểm đánh giá xếp loại. ( Đồng nghiệp có thể tìm và tham khảo các nguồn tài liệu ở cuối để tài) - Đề ra các yêu cầu, đề nghị và hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ của giáo viên bộ môn trong việc thực hiện chương trình; quy định nề nếp sinh hoạt chuyên môn, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ . Từ thực tế trong những đợt thanh tra toàn diện ở các trường PTTH trong địa bàn huyện Tân Phú và Định Quán, đa phần tôi nhận thấy các TTCM chưa nắm vững hoặc chưa được tiếp nhận đầy đủ các văn bản quy định mới, quy chế chung nên thường thực hiện theo kiểu truyền thống đặc thù của mỗi trường, ít mạnh dạn đổi mới,hoặc có đổi mới nhưng còn lúng túng. Ngày 11/8/2011, Sở GD-ĐT Đồng Nai đã mở đợt tập huấn công tác Tổ trưởng chuyên môn cho toàn bộ các Phó hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn trong các trường THPT toàn tỉnh. Đây là đợt tập huấn rất bổ ích và có ý nghĩa, tạo điều kiện để các trường trao đổi kinh nghiệm và giao lưu học hỏi lẫn nhau.Cũng từ đây, hoạt động của tổ chuyên môn nói chung và vai trò của TTCM nói riêng được nâng cao rõ rệt. 2.2. Tổ trưởng chuyên môn cần phải xây dựng kế hoạch tổ và quản lý việc thực hiện kế hoạch dạy học cá nhân của các thành viên trong tổ mình quản lí - TTCM tham khảo các loại biểu mẫu về nội dung kế hoạch và định hướng lập kế hoạch chuyên môn của tổ, kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ mình quản lí trong cả năm học, từng học kì, từng tháng. Các đồng chí TTCM nếu chưa có kinh nghiệm, có thể tham khảo hình thức trình bày bản Kế hoạch Tổ chuyên môn trang 75 và trang 94 ở “ Tài liệu tập huấn TTCM trong trường THCS và THPT” của BGD và ĐT.( Lưu hành nội bộ) Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn phải thể hiện đầy đủ các cột, mục về mục tiêu, nội dung, biện pháp, chỉ tiêu, phân công, mức độ thực hiện, điều chỉnh. Tổ trưởng chuyên môn thông qua các thành viên trong tổ để thảo luận biện pháp đi đến thống nhất kế hoạch . - Tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn giáo viên bộ môn lập kế hoạch dạy học cá nhân dựa trên phân công của tổ và theo dõi sát sao việc thực hiện của tổ viên.Tránh Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 5 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT lập kế hoạch một cách máy móc, hình thức để đối phó mà không có ai kiểm tra. Có nhiều hình thức để kiểm chứng việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của GV, trong đó có phương pháp: Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên ở các nhóm bộ môn hoặc khối kiểm tra chéo sổ đầu bài, lịch báo giảng của giáo viên trong tổ. Hỗ trợ cho TTCM còn có TPCM hoặc trưởng nhóm bộ môn, trên cơ sở đó có biện pháp thích hợp giúp giáo viên thực hiện đủ, đúng chương trình dạy học . GV nào dạy thiếu tiết, chậm chương trình thì TTCM cần phải nắm và đều phải báo lại cho BGH để có kế hoạch sắp xếp dạy bù đúng tiến độ, tránh cắt xén chương trình giảng dạy. - Mỗi học kỳ, TTCM lập kế hoạch và thực hiện nghiêm túc thăm lớp, dự giờ để kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy học kể cả các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa. Theo quy định của Bộ, tổ trưởng, tổ phó cần đảm bảo dự giờ GV trong tổ ít nhất 4tiết/ 1 GV/năm học. Mỗi GV thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, dự 4 tiết dạy hội giảng hoặc thao giảng do nhà trường tổ chức và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp.Tuy nhiên việc thực hiện này tùy theo đặc thù mỗi trường mà BGH quy định và điều chỉnh. Dự giờ thăm lớp sẽ giúp TTCM biết được việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch bài dạy của giáo viên, qua đó biết trình độ GV, những thuận lợi và khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ của họ; biết được mức độ thực hiện chuẩn kiến thức- kĩ năng trong chương trình của GV, mức độ đổi mới PPDH và việc sử dụng thiết bị dạy học của GV. Quan sát mức độ tham gia của HS vào quá trình dạy học. Người dự giờ qua đó nhận biết được trình độ của HS và hiệu quả trong việc vận dụng PPDH tích cực của GV. Sau buổi dự giờ thăm lớp, cần được trao đổi, góp ý, nhận xét, tư vấn, thúc đẩy cho GV đứng lớp để người dạy biết được ưu điểm và hạn chế của mình về nội dung và phương pháp, từ đó đúc kết kinh nghiệm cho bản thân. Dự giờ thăm lớp thực chất là góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện kết quả học tập của học sinh. Vì vậy, khi góp ý cho GV, cần nhất là tư vấn- thúc đẩy, nhẹ nhàng góp ý cho đồng nghiệp, vừa thẳng thắn, vừa chân tình để họ phải “ tâm phục, khẩu phục” mà cầu tiến, vui vẻ mà cố gắng, có ý thức đầu tư hơn về chuyên môn nghiệp vụ, tạo được mối quan hệ đoàn kết hòa đồng trong tổ. Việc xếp loại giờ dạy thông qua phiếu dự giờ,TTCM cần lưu ý cân nhắc và nghiên cứu kĩ các tiêu chí để cho điểm, tránh kiểu đánh giá cào bằng, nể nang, xuề Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 6 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT xòa, hoặc “ bới lông tìm vết” sẽ không tạo được động lực thúc đẩy cho các GV trong tổ của mình. Chú ý: Biên bản trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và phiếu đánh giá cần lưu trong hồ sơ dự giờ của tổ chuyên môn. - Cuối mỗi tháng, TTCM phải duy trì chế độ báo cáo với phó hiệu trưởng chuyên môn tình hình thực hiện chương trình dạy học của tổ và những đề xuất (nếu có) 2.3. Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên : 2.3.1 TTCM tham mưu cho nhà trường lên kế hoạch bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV trong tổ: - Vận động giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ ôn tập, đăng ký thi Cao học; tạo điều kiện cho họ về mặt thời gian và đề nghị lãnh đạo xây dựng chế độ hỗ trợ cho giáo viên đi học . Sau khi học xong, cần cam kết hoặc tư nguyện phục vụ cho nhà trường ít nhất là 5 năm. Có một thực tế ở các trường vùng sâu, vùng xa là GV sau khi tốt nghiệp Cao học thì không an tâm công tác nữa mà lại tìm cách thuyên chuyển về các trường có điều kiện hơn, thuận lợi hơn…để lại cho học trò và các bậc phụ huynh sự đợi mong, muốn có thầy cô trình độ chuyên môn cao giảng dạy và phục vụ cho địa phương nhưng không giữ chân họ lại được vì nhiều lí do khác nhau! - Bồi dưỡng cho giáo viên về Tin học, về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học cũng là điều rất cấp thiết. Hiện nay, số GV vững vàng về CNTT vẫn còn khiêm tốn, nhất là ở những trường vùng sâu, vùng xa, ít có điều kiện giao lưu học hỏi.Trong địa bàn huyện Tân Phú của chúng tôi, qua các đợt Thanh tra, tôi thấy rõ điều này: Kĩ năng soạn CNTT còn rất hạn chế nên họ không dám sử dụng mà chỉ dạy theo lối truyền thống, mặc dù có những bài giảng sẽ rất hiệu quả nếu ứng dụng CNTT. Cơ sở vật chất cũng còn chưa đủ đáp ứng nhu cầu nên họ ngại phát huy, nhất là trường Đăc Lua, Tôn Đức Thắng… Tôi dự giờ 12 tiết nhưng GV đều dạy chay hoặc nếu có ĐDDH thì cũng chỉ là hình thức, không khai thác hiệu quả. Nhiều giờ học thật nhàm chán, HS phải chịu áp lực của cách giảng dạy này đến bao giờ, trong khi ở một số trường thành phố và gần thành phố, các em được hưởng rất nhiều điều mới mẻ, đầy đủ tiện nghi và điều kiện học tập hiện đại. TÔI THIẾT NGHĨ HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG VÙNG SÂU, VÙNG XA QUẢ THIỆT THÒI NHIỀU THỨ!!! 2.3.2 Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong tổ để nâng cao tay nghề cho giáo viên - Theo quy định, thời gian và nội dung sinh hoạt chuyên môn của tổ là 2 lần trong tháng. Nội dung sinh hoạt nên tập trung giải quyết những vấn đề mới và khó trong quá trình thực hiện chương trình; về PPDH; đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS; về dạy học cho phù hợp với đối tượng… Cụ thể như: Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 7 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT + Bàn bạc, thiết kế một số bài học dài và khó trong chương trình theo định hướng đổi mới PPDH, chuẩn kiến thức- kĩ năng và giáo dục tích hợp. + Biên soạn, điều chỉnh lại PPCT của Sở và Bộ cho phù hợp với tình hình giảng dạy của Tổ hoặc trường. + Biên soạn,thảo luận thống nhất đề cương,đề kiểm tra, ma trận. +Góp ý, rút kinh nghiệm giờ dạy của GV. + Xây dựng, bàn thảo về kế hoạch hoạt động của tổ,tổ chức ngoại khóa… + Trao đổi kinh nghiệm,góp ý cho các chuyên đề, đề tài hoặc SKKN của GV . Tổ trưởng chuyên môn cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề nghiêm túc từ khâu phân công chuẩn bị nội dung, tổ chức thảo luận đến khâu đánh giá hiệu quả của từng chuyên đề. Chú trọng việc tạo điều kiện cho giáo viên thường xuyên trao đổi với nhau những vấn đề mới và khó trong chương trình, những vấn đề trọng tâm của bài dạy. Tất cả đều phải được ghi nhận và thể hiện rõ ràng, cụ thể trong biên bản sinh hoạt Tổ chuyên môn - Tùy vào thực tế và đội ngũ cùng năng lực chuyên môn của mỗi người, tổ trưởng chuyên môn cần đề nghị với BGH có những giải pháp thích hợp trong việc phân công chuyên môn hàng năm. Đặc biệt là đội ngũ GV giảng dạy khối 12- Rất cần cả cái tâm lẫn cái tài. Đồng thời cũng cần xem xét luân chuyển giáo viên dạy các khối lớp để mỗi giáo viên nắm được toàn bộ chương trình cấp học, xác định được yêu cầu về trình độ kiến thức của từng khối lớp. - Tổ trưởng chuyên môn động viên giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm. Phân công giáo viên trong tổ đọc sáng kiến kinh nghiệm và đưa ra tổ để thảo luận, đánh giá chất lượng. Những sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên cần được phổ biến và ứng dụng trong nhà trường. - Tổ trưởng lập kế hoạch tổ chức cho giáo viên dự giờ và phân tích đánh giá hoạt động sư phạm của GV ở những giờ dạy trên lớp.Tổ trưởng cần bồi dưỡng cho tổ viên về nghiệp vụ đánh giá, phân tích tiết dạy theo tiêu chí mới . Quý đồng nghiệp có thể tham khảo PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ MỚI ( Tài liệu tập huấn Tổ trưởng chuyên môn trong trường THCS, THPT của Bộ GD và Đào tạo – 2011. Trang 120) - Động viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấpTỉnh hoặc giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng trường bạn. Trên thực tế, một số giáo viên có quá trình công tác lâu năm thì có kinh nghiệm sư phạm, nhiệt tình công tác nhưng hạn chế về phương pháp mới trong dạy học, ngược lại lực lượng giáo viên trẻ thì được đào tạo hoàn chỉnh, có kiến thức phong phú nhưng thiếu kinh nghiệm sư phạm, kỹ thuật lên lớp. Vì thế, thông qua hội thi, những góp ý của đồng nghiệp giúp cho từng giáo viên ngày càng được hoàn thiện hơn về nghiệp vụ. 2.4. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 8 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT - Trong từng đợt bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ đầu năm học,ngoài Phó hiệu trưởng thì TTCM đều phải được tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, tuyên truyền, tập huấn lại cho toàn thể giáo viên về chủ trương định hướng đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, yêu cầu và ý nghĩa của đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn phải là những người gương mẫu, tiên phong về đổi mới phương pháp giảng dạy, về kiểm tra đánh giá. Cần có những hình thức xử lí khi có những GV không tham gia tập huấn hoặc làm việc theo kiểu chiếu lệ, hình thức. - Tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của học sinh về phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo với tinh thần xây dựng. - Xây dựng chuẩn giáo án, chuẩn đánh giá giờ dạy để định hướng giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng, đặc biệt là giáo án có sử dụng CNTT . - Về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, các tổ chuyên môn thực hiện các công việc sau: + Thảo luận, xây dựng ma trận đề kiểm tra nhằm đảm bảo yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông theo 3 cấp độ: Biết, Thông hiểu và Vận dụng sáng tạo. + Đối với các môn học xã hội và nhân văn, trong giảng dạy cần đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, hạn chế cho đề dạng học thuộc lòng. + Thực hiện tốt các khâu trả bài và sửa bài kiểm tra của học sinh, niêm yết công khai đáp án để kiểm tra . - Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm theo đề chung và chấm chung nhằm thực hiện chính xác việc phân loại học sinh nhằm có căn cứ xác đáng để đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh cuối năm, qua đó đánh giá được hiệu quả lao động của từng giáo viên. - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ của tổ chuyên môn. Từng bước ứng dụng yêu cầu tiêu chí và quy trình ra đề kiểm tra để thực hiện việc ra đề kiểm tra của môn học phù hợp với thực tế dạy và học của tổ, hướng tới yêu cầu chuẩn mực và thống nhất. 2.5. Tăng cường hoạt động ngoại khóa của tổ chuyên môn ` Mỗi tổ chuyên môn đăng ký loại hình tổ chức hoạt động ngoại khóa phù hợp, đưa vào kế hoạch năm học của tổ và phân công giáo viên phụ trách. Giáo viên được phân công chịu trách nhiệm lên kế hoạch, dự trù kinh phí, trình hiệu trưởng duyệt. Các hình thức hoạt động ngoại khóa thường là: bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, tổ chức các câu lạc bộ môn học, tổ chức đi thực tế, sưu tầm tài liệu… Việc bồi dưỡng HS giỏi cần phải có kế hoạch và tiến hành chọn đội tuyển sớm ngay khi năm học cũ vừa kết thúc. Trong buổi sinh hoạt tổ cuối năm,GVBM giới thiệu HS giỏi bộ môn lớp mình phụ trách cho TTCM hoặc TPCM để nắm bắt thực lực. Sau đó, GVCN lập danh sách những HS đăng kí tham gia đội tuyển và gửi về cho Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 9 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT Phó Hiệu trưởng phụ trách CM để lên kế hoạch bồi dưỡng trong hè hoặc ngay đầu năm học. Với phương châm “ Mưa dầm thấm lâu” cùng với năng lực, nhiệt tình và kinh nghiệm của GV bồi dưỡng, hiệu quả sẽ được nâng cao. Việc tổ chức hoạt động ngoại khóa phải đảm bảo các bước cơ bản: Xác định rõ mục đích yêu cầu, xây dựng nội dung hoạt động, huy động các giáo viên tham gia, phát động và tổ chức cho học sinh tham gia, tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng… Sau đây tôi xin giới thiệu mẫu kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ Văn để quý đồng nghiệp tham khảo: Trường THPT …………… Tổ Văn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 20….-20…. Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT …………………………….. Ban chuyên môn trường THPT ………………………….. Thực hiện nhiệm vụ năm học: …………… và kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn năm học: ………., tổ Ngữ Văn trường THPT ………. lên kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa năm học 20.....20… như sau: I. Tên chuyên đề: ……………………………………………. II. Mục đích, yêu cầu: 1. Tạo cho học sinh một sân chơi lành mạnh bổ ích ,vừa học, vừa vui, vừa thân thiện và đoàn kết………. 2. Củng cố, nâng cao kiến thức về tác giả-tác phẩm văn học trong nhà trường ………….. 3. Phát huy khả năng học tập ở những học sinh yêu thích bộ môn Ngữ Văn…………. 4. Kích thích khả năng sáng tạo, tư duy, tự học, tìm tòi tư liệu, phim ảnh phục vụ học tập………….. 5. Phát hiện được năng khiếu của học sinh trong việc học Ngữ Văn và soạn chương trình PowerPoint………. 6. ………………………………………………………………………... III. Nội dung và hình thức tổ chức: 1. Nội dung: a. …………………………………………………………….............. b. …………………………………………………………………….. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 10 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT c. …………………………………………………………………….. 2. Hình thức: a. Thi kiến thức : ………………………………………………….. b. Thuyết trình ……………………………………………………. c. Diễn xuất ……………………………………………………......... d. Văn nghệ …………………………………………………………. e. …………………………………………………………………….. * Ban giám khảo chấm điểm cho cá nhân học sinh tham dự các phần thi. Điểm số sẽ được GVBM ghi nhận vào sổ điểm (lấy hệ số 1). 3. Thành phần tham dự: a. Ban tổ chức: - Trưởng ban: ………………………………………………………………………… - Phó ban: ……………………………………………………………………………… - Tham gia phụ trách chương trình: ……………………………………………………. b. Ban giám khảo: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… c. Phối hợp hoạt động cùng các GVBM: - ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………… d. Học sinh tham dự: mỗi lớp ít nhất 15 em (danh sách do GVBM đề cử và quản lí) 4. Thời gian tiến hành, địa điểm: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. IV. Cơ cấu giải thưởng và kinh phí thực hiện 1. Cơ cấu giải thưởng: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Kinh phí thực hiện: a. Chi phí giải thưởng: - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………….. b. Chi phí quà cho cổ động viên: - …………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… c. Chi phí làm chương trình của giáo viên: - …………………………………………………………………………………. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 11 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT - ………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………… *Tổng kinh phí: …………………………………………………………….. Số tiền trên dự kiến sẽ xin từ nguồn kinh phí của nhà trường chi cho hoạt động chuyên môn Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề bộ môn Ngữ Văn năm học ………………… Kính mong nhận được ý kiến phê duyệt, chỉ đạo và sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và Ban chuyên môn nhà trường để kế hoạch của chúng tôi được hoàn thành tốt đẹp. Ngày …. Tháng …. Năm …. BGH kí duyệt Người lập kế hoạch TTCM Sinh hoạt ngoại khóa bộ môn Ngữ Văn của trường THPT Thanh Bình 2.6. Đẩy mạnh hệ thống thông tin trong quản lý tổ chuyên môn Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 12 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT - Mỗi tổ cần lưuý đảm bảo công tác thông tin, báo cáo của tổ đối với các cấp, trong đó cần thể hiện rõ: mục đích - yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, trách nhiệm và thời gian hoàn thành. - Tổ trưởng chuyên môn cần phổ biến chính xác, kịp thời các thông báo, chỉ thị của trường, của cấp trên đến từng thành viên trong tổ, không để tình trạng mạnh ai nấy làm,cần có sự thống nhất trong tổ . 2.7. Sử dụng các giải pháp kích thích, động viên, tạo môi trường thuận lợi cho GV công tác và hoàn thành nhiệm vụ: - Đề nghị BGH sắp xếp thời khóa biểu hợp lý cho GV, nhất là GV có con nhỏ, nhà xa, ốm đau… Riêng môn Văn cần có tiết đôi để làm bài kiểm tra viết. - Tổ chức trang trọng các hình thức tôn vinh khích lệ; đề nghị cấp trên khen thưởng, xét tặng danh hiệu thi đua; xét kết nạp Đảng… - Khen thưởng phải công khai và có ý nghĩa giáo dục trong tập thể. 2.8. Việc kiểm tra đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn cần chính xác, khoa học, công khai, công bằng - BGH cần có kế hoạch kiểm tra trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra đột xuất hoạt động dạy và học của tổ chuyên môn 2 lần /năm. Qua đó, tổng kết đánh giá hoạt động tổ và đề xuất các yêu cầu đối với tổ chuyên môn. - Đầu năm học, TTCM cần cho GV đăng kí danh hiệu thi đua,xây dựng chuẩn đánh giá hoạt động tổ chuyên môn và thống nhất các nội dung của chuẩn. Hướng dẫn giáo viên căn cứ vào chuẩn để tự đánh giá, sau đó tổ tiến hành bình xét, xếp loại giáo viên hàng tháng, học kì và cả năm học. Mỗi học kỳ, trên cơ sở tự đánh giá của tổ chuyên môn, hội đồng thi đua-khen thưởng đánh giá và xếp loại tổ chuyên môn. 2.9. Xaây döïng baàu khoâng khí taäp theå laønh mạnh - Tổ trưởng chuyên môn thường xuyên cải tiến sinh hoạt tổ, luôn tạo ra những xúc cảm tích cực, giúp các cá nhân trong tổ có sự gắn bó với nhau hơn. - TTCM phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hợp lý cho từng thành viên trong tổ; xây dựng các mối quan hệ chỉ huy- chấp hành, phối hợp chặt chẽ khoa học. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 13 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT - Lãnh đạo trường xác định năng lực, thế mạnh, điểm yếu của tổ chuyên môn; hiểu rõ hoàn cảnh, điều kiện sống và làm việc của giáo viên, mối quan hệ bên trong của tổ chuyên môn và mối quan hệ giữa các tổ chuyên môn với nhau. Từ đó lựa chọn biện pháp quản lý phù hợp, xây dựng quan hệ tốt đẹp trong và ngoài tổ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động của tổ chuyên môn. - Thực hiện dân chủ hóa các hoạt động tổ chuyên môn, thu hút mọi thành viên tham gia góp ý kiến xây dựng cho nhà trường, tạo cho mọi giáo viên có cảm giác được tôn trọng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tích cực của họ. Tuyên dương, khen thưởng cho giáo viêncó thành tích trong giảng dạy trường THPT Thanh Bình Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 14 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ : Tiến hành những giải pháp trên ở trường THPT Thanh Bình - nơi tôi đang công tác - một trường vùng sâu, vùng xa còn có nhiều khó khăn thì hiệu quả đã đạt được tôi nghĩ là không nhỏ. Đặc biệt là sau thời gian được tập huấn bồi dưỡng cán bộ cốt cán và rút kinh nghiệm được ở những trường bạn qua các đợt thanh kiểm tra toàn diện, Tổ Ngữ Văn chúng tôi càng đạt được nhiều thành tích đáng kể : - Hơn 10 năm liền cho đến nay vẫn giữ vững danh hiệu: Tập thể LĐTT xuất sắc. - Đã 3 lần được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và 5 lần được SGD tặng giấy khen. Năm học này tiếp tục được đề nghị Sở GD khen thưởng. - Chúng tôi được BGH và Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường đánh giá “là một tậpthể vững mạnh,đoàn kết. Đội ngũ GV nhiệt tình năng động, luôn vượt khó và tìm tòi đổi mới. Trình độ và năng lực chuyên môn khá đồng đều, giảng dạy đạt chất lượng” . - Với điều kiện hiện có, các thành viên trong tổ không ngừng học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là việc sử dụng CNTT phục vụ cho soạn giảng. Năm học 2012-2013 có 100% tiết hội giảng cấp trường đạt loại GIỎI, trong đó 90% tiết dạy có sử dụng CNTT hỗ trợ đều đạt hiệu quả cao. - Hồ sơ sổ sách chuyên môn và sinh hoạt tổ được BGH đánh giá tốt, có chất lượng, cẩn thận, chu đáo. - Mỗi năm đều có 2 - 3 đề tài, SKKN được phổ biến, xây dựng, góp ý hoàn thiện. - Công tác bồi dưỡng HS giỏi đạt kết quả cao: + Năm 2010- 2011: 3 giải KK + Năm 2011- 2012: 1 giải BA; 1 giải KK + Năm 2012- 2013: * Khối 12: 3 giải BA; 2 giải KK. Trong đó có 1HS vượt cấp. * Khối 10: 1 giải BA ; 3 giải KK. Đây là năm đầu tiên BDHSG khối 10 - Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thường niên: + Hội thi “ Nét đẹp VHDG” ở khối 10. + Tìm hiểu về “Văn học Việt Nam 1930-1945” ở khối 11. + Hội thi tìm hiểu kiến thức Văn học ở khối 12…  Cuối cùng là bảng thống kê số liệu kết quả chất lượng giảng dạy của Tổ Văn trường THPT Thanh Bình trong 3 năm gần đây: Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 15 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT  KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP MÔN VĂN: 2009-2010: 71.40 %. Trong khi đó tỷ lệ toàn tỉnh : 56.20 % 2010-2011: 58.06 %. Trong khi đó tỷ lệ toàn tỉnh : 53.42 % 2011-2012: 95.74 %. Trong khi đó tỷ lệ toàn tỉnh : 92.19 % 1.KẾT QUẢ THI HK VÀ TRUNG BÌNH MÔN VĂN NĂM HỌC 2010- 2011 Thi học kì I Khối 10 Khối 11 Khối 12 72.5 % 62.0 % 85.6 % Thi học kì II 76.6 % 92.3 % 79.9 % TBm cả năm 93.2 % 91.2 % 90.0 % 2.KẾT QUẢ THI HK,TRUNG BÌNH MÔN VĂN NĂM HỌC 2011- 2012 Khối 10 Khối 11 Khối 12 Thi học kì I Thi học kì II TBm cả năm 71.8 % 82.3 % 84.7 % 72.2 % 85.0 % 73.8 % 90.0 % 95.2 % 90.0 % 3.KẾT QUẢ THI HK ,TRUNG BÌNH MÔN VĂN NĂM HỌC 2012- 2013 Thi học kì I Khối 10 Khối 11 Khối 12 PHẦN C. 75.7 % 97.1 % 82.6 % Thi học kì II 84.5 % 94.5 % 83.7 % TBm cả năm 90.0 % 92.7 % 88.1 % KẾT LUẬN 1. Nhận định chung Kết quả thử nghiệm của đề tài này cho thấy tất cả các giải pháp trên đều cần thiết, có tính khả thi, có hiệu quả. Nếu các giải pháp này được thực hiện đồng bộ cùng với các giải pháp (khen thưởng, tuyên dương, nâng lương trước thời hạn…) và giải pháp kỹ thuật (đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị) thì sẽ nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường, góp phần tạo ra sự chuyển biến trong công tác quản lý nhà trường nói chung và quản lý chuyên môn nói riêng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 16 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT 2. Bài học kinh nghiệm a. Hoạt động tổ chuyên môn phải dựạ trên cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý, vận dụng thực hiện các văn bản của cấp trên phải đúng tinh thần chỉ đạo đồng thời phải dựa vào thực tiễn của nhà trường. b. Muốn chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn có hiệu quả, trước tiên người lãnh đạo cần có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên môn, tầm quan trọng của hoạt động tổ chuyên môn đối với chất lượng giáo dục nhà trường. c. Hoạt động tổ chuyên môn muốn có chất lượng cao cần dựa trên kế hoạch cụ thể của tổ chuyên môn, ý thức tự giác, tích cực của các thành viên trong tổ, đồng thời tổ trưởng thường xuyên động viên nhắc nhở và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm. d. Để tăng hiệu lực quản lý, người lãnh đạo phải giao quyền chủ động cho các tổ trưởng chuyên môn, tránh sự chỉ đạo chồng chéo. e. Hoạt động tổ chuyên môn có chất lượng và hiệu quả hay không phần lớn phụ thuộc vào vai trò của người tổ trưởng chuyên môn. Thực tiễn cho thấy rằng, người tổ trưởng chuyên môn phải có “Tâm - Tầm - Tài” thì hoạt động tổ chuyên môn mới đi vào nề nếp, đồng bộ và đạt hiệu quả cao. 3. Ý kiến đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo: a. Bên cạnh công văn 10227/THPT-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về các tiêu chí đánh giá tiết dạy trên lớp, Sở Giáo dục và Đào tạo cần căn cứ thực tiễn tỉnh ta ban hành thêm “ Tiêu chí đánh giá, xếp loại giáo án điện tử” và “Tiêu chí đánh giá, xếp loại tiết dạy có sử dụng bài giảng điện tử” để định hướng giáo viên trong quá trình soạn giảng bằng công nghệ thông tin và thuận lợi cho công tác kiểm tra đánh giá trình độ tay nghề và nghiệp vụ sư phạm của giáo viên. b. Hiện nay, việc đánh giá kết quả hoạt động tổ chuyên môn đã có căn cứ cụ thể rõ ràng theo thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 kèm theo quyết định số 80/2008/QĐ -BGD và ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng BGD và ĐT. Vì thế đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo và các trường THCS, THPT cần bám sát các “Tiêu chí đánh giá hoạt động tổ chuyên môn, đánh giá GV” giúp cho việc đánh giá đảm bảo tính khoa học, chính xác và công bằng, nâng cao hiệu quả của công tác thi đua. Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 17 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT c. Sở GD nên tổ chức hằng năm và hiệu quả hơn nữa những đợt tập huấn hoặc Hội thảo chuyên đề về hoạt động của tổ chuyên môn. Nhân rộng và học hỏi giao lưu với những điển hình tiên tiến trong toàn Tỉnh để các tổ trưởng chuyên môn có điều kiện nâng cao và phát huy tốt hơn nữa vai trò và trách nhiệm của mình, từng bước đưa chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên và xứng với tầm cao mới. Hoàn thành đề tài này với tất cả sự cố gắng nỗ lực và tâm huyết của mỉnh, tôi hi vọng sẽ góp được tiếng nói chung - một chút kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành hoạt động tổ chuyên môn cùng quý đồng nghiệp.Xin trân trọng cảm ơn!  TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tài liệu tập huấn Tổ trưởng chuyên môn trong trường THCS, THPT của BộGD và Đào tạo (2011) - Tài liệu bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường Trung học của trường Cán bộ quản lí Giáo dục thành phố HCM ( 2010) - Thông tư số 12/2011/QĐ- BGD và ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT. - Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT và quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tân Phú, ngày: 20/5/2013 Người thực hiện Nguyễn Thị Hồng Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 18 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở trườngTHPT Người thực hiện: NGUYỄN THỊ HỒNG, trường THPT Thanh Bình Trang 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng