Tài liệu Skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn”

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1553 |
  • Lượt tải: 0