Tài liệu Skkn sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với các phương pháp khác để giảng dạy sinh học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức môn sinh học

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1771 |
  • Lượt tải: 0