Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo án - Bài giảng Sáng kiến kinh nghiệm Skkn thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 5...

Tài liệu Skkn thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 5

.PDF
7
2401
80

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 5" I. XÁC ĐỊNH TÊN MỘT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Trong những năm gần đây đất nước đang trên đường mở cửa làm bạn với các quốc gia trên tòan thế giới .Đặc biệt nay đất nước ta đã ra nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO nhằm phát triển tòan diện về mọi mặt .Do vậy Tiếng Anh đẵ trở thành một phương tiện giao tiếp quan trọng cho việc giao lưu giữa các nước, giúp các nước gần nhau hơn .Tuy nhiên việc học Tiếng Anh ở nứoc ta chưa thực sự phát triển mạnh .Vì vậy việc học Tiếng Anh đối với các em ở bậc tiểu học còn mới và gặp nhiều khó khăn song để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh ở cấp tiểu học tôi chọn đề tài “Thì quá khứ đơn và các dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh- Lớp 5” làm vấn đề nghiên cứu của mình . II. BỐ CỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM . A.Đặt vấn đề : 1.Lời nói đầu . Nền giáo dục nước ta đang trên đà đổi mới đồng bộ và tòan diện về chất lượng cũng như phương pháp giảng dạy nhằm góp phần đào tạo ra những con người lao động có đầy đủ năng lực và óc sáng tạo để góp phần xây dựng cho đất nước giàu mạnh phồn vinh .Trong những đổi mới về giáo dục đào tạo thì đổi mớivề phương pháp giảng dạy đóng một vai trò quan trọng và chiếm vị trí chủ đạo ở hầu hết các tiết dạy nhằm giúp các em phát huy hết năng lực vốn có của mình khi học chương trình đổi mới hiện nay 2.Thực tế trong giảng dạy đối với học sinh ở cấp tiểu học tôi thấy khả nănghọc sinh vận dụng Thì quá khứ đơn để làm các bài tập còn khó khăn vì vậy qua quá trình giảng dạy thực tế ở trường tiểu học bằng cách áp dụng phương pháp dạy học mới tôi nhận thấy các em học sinh trở nên vận dụng linh hoạt hơn ở các dạng bài tập vì vậy tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm về việc dạy Thì quá khứ đơn giúp các em học tốt hơn và phát huy tính ham học cũng như năng lực của các em ở bộ môn này như sau . B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Học “Thì quá khứ đơn”là một trong những thì không thể thiếu trong việc học bộ môn Tiếng Anh.Nó là một trong những mắt xích quan trọng để các em có thể giao tiếp với nhau hàng ngày .ở cấp tiểu học thì quá khứ đơn được học ở lớp5. ở đây các em học cách sử dụng của thì này còn đơn giản nếu chúng ta dạy tốt sẽ phát triển năng lực tư duy cho học sinh .Đây chính là nền tảng để các em bước vào THCS và THP hay tham dự các kì thi tương lai sẽ tốt hơn khi học bộ môn này . I .CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 1.Cách dùng Thì quá khứ đơn . Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, chấm dứt hẳn với quá khứ và không còn liên quan đến hiện tại. 2.Cấu trúc . a.Dạng 1: Qúa khứ đơn đối vơi động từ “Tobe’’ có dạng tổng quát: (+) S+WAS/WERE (-) S+WAS/WERE+NOT (?) WAS/WERE+S+………? b.Dạng 2: Qứa khứ đơn đối với động từ thường . b1.Đối với động từ bất qui tắc:ở dạng này các em phải học thuộc lòngđộng từ ở bảng động từ bất qui tắc b2.Đối với động từ có qui tắc có dạng tổng quát như sau : (+)S+ V_ed (-)S+did+not+Vnguyên thể (?)Did+S+Vnguên thể? Dạng 1 yêu cầu học sinh phải nắm vững động từ “tobe” ở hiện tại để áp dụng cho động từ ở qứa khứ Ví Dụ: Present: I am a teacher Past:I was a student 2 years ago Từ công thức tổng quát ở dạng một ta có thể chia làm hai công thức nhỏ (+)S1+WERE (-)S1+WERE+NOT (?)WERE+S1….? Ví dụ :were you at school yesterday? Trong đó :S1:you, we ,they (+)S2+Was (-)S2+Was+not (?)Was+S2+……? Trong đó : S2:I,She,He,It Ví dụ:I was at the school Festival Dạng 2 quá khứ đối với động từ có qui tắc Có công thức dạng tổng quát (+)S+V_ed (?)Did+S+Vnguyên thể? (-)S+did+not +Vnguyên thể Ví dụ:I Played badminton yesterday. ở dạng này yêu cầu học sinh phài nắm chắc cách thành lập “ed” +cách thêm ed : - Thông thường ta chỉ việc thêm ed vào sau động từ ví dụ:watch……..watched - khi động từ kết thúc bằng y: .Nếu trước y là một nguyên âm thì ta đổi y sang i và thêm ed Ví dụ:study….studied .Nếu trước y là một phụ âm ta chỉ việc thêm ed Vídụ:stay……stayed + Yêu cầu học sinh cần nắm vững cách phát âm ed - Khi động từ kết thức băng các đuôi k,p,s ,ss,sh,ch,ce,ge ta phát âm là |t| Ví dụ;look…….looked _Khi động từ kết thúc bằng d,t ta phát âm là|d| Ví dụ; Visit…..Visited - Các động từ còn lại ta phát âm là |d| Ví dụ; play…….played Ơ bậc tiểu học để giúp các em xác định được thì quá khứ đơn thì yêu cầu các em xách định đúng được trạng từ chỉ thời gian như :yesterday ,beforenow or ago,last….. II.CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Vận dụng những kiến thức trên hãy luyện tập bằng cách làm các bài tập sau Exercise1:Hãy chuyển các câu từ hiện tại sang quá khứ Present 1.I go 2.He goes go 3.They to Past work 1.I………to work. to work 2.He ……to work. to work 3.They…..to work. 4.I am a busy person. 4.I…….a busy person. 5.You are a busy person. 5.You…….a busy person Exercices2:hãy chia thì quá khứ của động từ trong ngoặc 1.When my mother was a little girl ,she(like)…….school very much 2.She(Stop)……learning English when she was fifteen. 3. She( study)……… English at school . 4.Did you (have)……a nice weekend? 5.I(learn)…….the house and( watch)……TV lastnight ở Bài tập 1 và 2 yêu cầu học sinh phải nắm vững dược dạng quá khứ của động từ “tobe” và các dạng có quy tắc và bất quy tắc của động từ thường . Exercise3:Hãy sắp xếp từ tạo thành câu hoàn chỉnh. 1. Teacher/father/my/was/a. 2.Happy/very/friend/my/was. 3.Born/she/was/in/Viet nam. 4.What/do/did/yesterday/you? 5.Badminton/last Sunday/I/ played. Tuy nhiên hiện nay theo quyết định của Bộ Giáo Dục và ĐàoTạo thì môn ngoại ngữ được thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan trong các bài thi học kì cũng như tốt nghiệp THPT hay thi CĐ ,ĐH.Do đó muốn làm tốt các bài tập trắc nghiệm về thì quá khứ đơn thì học sinh phải nắm vững cách sử dụng của thì ,làm thành thạo các loại bài tập như chia động từ,bài tập sắp xếp ……..thì sẽ dễ dàng làm được các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập trắc nghiệm sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức và làm tốt dạng bài tập này về thì quá khứ đơn. Exercise4; Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn lại. 1.He………foodball in the yard yesterday a. Play b.Plays c.Played 2.I………… a letter to my penfriend lastnight a.Wrote b. writing c.Writes 3.There……….. a lot of flowers at the Festival last week a.was b.were c.is 4.What…………you do yesterday? a.Did b.do c.does 5.I…………..to HaLong Bay last Sunday a.go b.goes c.went Exercise5 ; Hãy đánh dấu (v) vào những câu được chia ở quá khứ . 1.She was a shy child 2.She is a busy parent 3.She went to school in her village . 4. She could play the piano at school 5.She b hasn’t got enough money. C. KẾT LUẬN : 1. kết qua nhgiên cứu : Trong quá trình giảng dạy ở khối 5, tôi dã giới thiệu cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về thì quá khứ dơn. Đối với từng đối tượng học sinh khác nhau thì yêu cầu về kiến thức cũng khác nhau . đối với những học sinh yếu thì tôi chỉ giới thiệu những phần cơ bản như thì quá khứ với động từ “to be’’ và động từ thường đối với học sinh khá, giỏi thì tôi giới thiệu thêm phần phát âm “ed” .Trong qua trình giảng dạy tôi nhận thấy phầnblớn học sinh đều nắm được các kiến thức cơ bản và áp dụng làm các bài tập trắc nhiệm linh hoạt hơn. Tuy nhiên đối với học sinh yếu thì các em còn gặp một sổ khó khăn vì đây là kiến thức liên quan chặt chẽ với các phần kiến thức khác đặc biệt là các thì trong tiếng anh. Do vậy trong các giờ dạy tôi đã yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức cũ có liên quan để củng cố một cách tốt hơn giúp các em nắm vững hơn khi vận dụng làm các dạng bài tập khác nhau .Cũng từ đó giúp các em nâng cao kiến thức làm hành trang cho các em bước tiếp con đường học tập của mình.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng