Tài liệu Skkn xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn vật lí 10 nâng cao.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 139 |
  • Lượt tải: 0