Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ TOEFL - IELTS - TOEIC Tài liệu hướng dẫn làm bài thi toelf primary standard...

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn làm bài thi toelf primary standard

.PDF
26
1912
135

Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn làm bài thi TOELF PRIMARY STANDARD
BÀI THI TOEFL PRIMARY STANDARD TM THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN ............................................................................... 2 TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEFL® PRIMARY™ STANDARD ..................................................................... 2 Mục đích bài thi ................................................................................................................................................. 2 Cấu trúc bài thi .................................................................................................................................................. 2 BÀI THI TOEFL® PRIMARY™ STANDARD CẤP ĐỘ 1 & CẤP ĐỘ 2 ........................................................... 2 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 ...................................................................................................... 3 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 ...................................................................................................... 3 TRƯỚC KHI THI ................................................................................................................................................. 4 Bản cam kết ....................................................................................................................................................... 4 Phiếu trả lời ....................................................................................................................................................... 4 THÔNG TIN DÀNH CHO THÍ SINH .................................................................................................................. 5 CHUẨN BỊ THI.................................................................................................................................................... 5 Giấy tờ tùy thân ................................................................................................................................................. 5 Quy định tại phòng thi ....................................................................................................................................... 5 Hủy bỏ tư cách dự thi ........................................................................................................................................ 5 HOÀN THIỆN PHIẾU TRẢ LỜI ........................................................................................................................ 6 Mẫu phiếu trả lời ............................................................................................................................................... 6 Thông tin học sinh cần để hoàn thành phiếu trả lời ........................................................................................... 7 Cách thức tô kín ô đáp án .................................................................................................................................. 8 Không đánh dấu đáp án trong cuốn đề thi ......................................................................................................... 8 CÂU HỎI MẪU ....................................................................................................................................................... 9 CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 1 ................................................................................................. 9 CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 2 ............................................................................................... 11 CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 1 ............................................................................................ 11 CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 2 ............................................................................................ 15 ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI MẪU .......................................................................................................................... 16 ĐIỂM VÀ PHIẾU ĐIỂM ...................................................................................................................................... 16 PHIẾU ĐIỂM TOEFL PRIMARY STANDARD.............................................................................................. 16 MÔ TẢ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO QUA ĐIỂM SỐ TOEFL PRIMARY STANDARD .................................. 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 .................................................................................................... 18 Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 .................................................................................................... 20 CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC ......................................................... 23 ĐIỂM LEXILE ................................................................................................................................................... 23 CHỨNG CHỈ TOEFL PRIMARY STANDARD ............................................................................................... 24 www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 1 TỔNG QUAN VỀ BÀI THI TOEFL® PRIMARY™ STANDARD TOEFL® Primary™ Standard là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và phát triển năng lực tư duy của trẻ ngay từ lúc nhỏ. Mục đích bài thi Là công cụ hiệu quả giúp phụ huynh và giáo viên bước đầu nắm bắt được chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh trong lĩnh vực học thuật và xã hội. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình trau dồi và phát triển các kỹ năng suy luận theo thời gian. Được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để sắp xếp học sinh vào những chương trình phù hợp trong quá trình đào tạo tiếng Anh và phát triển ngôn ngữ cho trẻ từ thấp đến cao. Cấu trúc bài thi Bài thi TOEFL Primary Standard gồm 2 cấp độ: Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1: là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh đang học tiếng Anh ở giai đoạn đầu; định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ. Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2: là bài thi trên giấy, đánh giá mức độ thành thạo về các kỹ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu của học sinh; định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học. ETS khuyến nghị học sinh lớp 2, lớp 3 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 và học sinh lớp 4, lớp 5 nên sử dụng bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2. BÀI THI TOEFL® PRIMARY™ STANDARD CẤP ĐỘ 1 & CẤP ĐỘ 2 Có hai cấp độ đánh giá trong bài thi TOEFL Primary Standard: Cấp độ 1 và Cấp độ 2. Tất cả các bài thi TOEFL Primary Standard đều nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng và khả năng hoàn thành các mục đích giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh của học sinh tiểu học. Tuỳ thuộc vào chương trình giảng dạy của nhà trường và các yếu tố khác mà học sinh có những cách thức và thời gian nâng cao năng lực tiếng Anh khác nhau. Do vậy, bài thi TOEFL Primary Standard được chia thành Cấp độ 1 và Cấp độ 2 để giáo viên tùy chọn một hình thức đánh giá phù hợp nhất với kiến thức và trình độ Anh ngữ hiện tại của học sinh. 2 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 Phần thi Số câu hỏi Đọc hiểu 36 Nghe hiểu 36 Tổng số câu hỏi Thời gian Kết quả 3 39 30 phút 1 – 4 sao 5 41 30 phút 1 – 4 sao Số câu hỏi mẫu Phần Đọc hiểu Cấp độ 1 đánh giá khả năng: - Nhận biết từ vựng đơn giản. Hiểu được các câu đơn giản. Hiểu được 2 - 4 câu đơn giản về một chủ đề nào đó. Tìm được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo. Hiểu được một đoạn văn khoảng 75 từ về một chủ đề thường nhật. Xác định và liên kết được thông tin trong một câu hoặc một đoạn. Phần Nghe hiểu Cấp độ 1 đánh giá khả năng: - Nhận biết từ vựng đơn giản. Hiểu được các chỉ dẫn đơn giản thường gặp ở nhà và ở trường. Hiểu được các diễn đạt và cụm từ được sử dụng thường xuyên. Xác định được các chi tiết trong những đoạn hội thoại xã giao ngắn. Hiểu được mục đích của các tin nhắn điện thoại và thông báo trong lớp học có độ dài khoảng 50 từ. Bài thi TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 Phần thi Số câu hỏi Số câu hỏi mẫu Tổng số câu hỏi Thời gian Kết quả Đọc hiểu 36 1 37 30 phút 1 – 5 huy hiệu Nghe hiểu 36 3 39 30 phút 1 – 5 huy hiệu Phần Đọc hiểu Cấp độ 2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1 và đánh giá khả năng: - Hiểu được các câu phức tạp hơn, có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn. Xác định và hiểu được thông tin trên thực đơn, lịch trình và tờ rơi quảng cáo. Hiểu được một chuỗi các chỉ dẫn. Hiểu được một câu chuyện dài khoảng 250 từ. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 3 - Hiểu được một đoạn văn về chủ đề học thuật. Xác định và liên kết được thông tin trong một đoạn văn dài hơn. Suy luận và rút ra các kết luận. Phần Nghe hiểu Cấp độ 2 đánh giá các kỹ năng tương tự Cấp độ 1, và đánh giá khả năng: - Hiểu được các đoạn hội thoại và tin nhắn có chứa từ vựng ít quen thuộc hơn. Hiểu được các câu chuyện và các đoạn nói học thuật đơn giản có độ dài khoảng 250 từ. Liên kết được thông tin trong các chỉ dẫn của giáo viên, các thông báo, câu chuyện, đối thoại, hội thoại, các đoạn nói học thuật đơn giản. Suy luận và rút ra kết luận từ các thông tin trong đoạn nói. TRƯỚC KHI THI Bản cam kết Đối với các thí sinh đăng ký dự thi tự do: thí sinh sẽ được phát một Bản cam kết (Consent form) khi đăng ký; trong đó cần có chữ ký xác nhận của Phụ huynh. Nếu học sinh không nộp Bản cam kết có chữ ký của phụ huynh vào ngày thi, thí sinh sẽ không được phép thi. Đối với các thí sinh đăng ký dự thi qua các cơ sở đào tạo gồm các Trường tiểu học, Sở Giáo dục & Đào tạo, trung tâm ngoại ngữ,…: thông tin của thí sinh đã được xác nhận bởi các đơn vị uy tín, vì vậy, thí sinh không cần nộp Bản cam kết có chữ ký của phụ huynh vào ngày thi. Phiếu trả lời Thí sinh sẽ đọc các đoạn văn và câu hỏi trong cuốn đề thi và đánh dấu câu trả lời vào tờ phiếu trả lời riêng. Trước khi thực hiện bài thi, thí sinh cần phải điền đầy đủ thông tin trên Phiếu trả lời. Phụ huynh học sinh hoặc giáo viên nên cùng tìm hiểu các thông tin đó với thí sinh và hướng dẫn học sinh cách điền đầy đủ thông tin chính xác và nhanh nhất. Ngoài thông tin cá nhân trên phiếu trả lời, phụ huynh học sinh hoặc giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách tô đáp án trên Phiếu trả lời. Thông tin cần điền trên Phiếu trả lời, vui lòng xem tại trang 7. 4 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com CHUẨN BỊ THI Giấy tờ tùy thân Thí sinh dự thi mang Giấy Khai sinh, Phiếu đăng ký dự thi có ảnh, dấu giáp lai trên ảnh và Bản cam kết (đối với thí sinh tự do) Nếu thí sinh không mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân vào ngày thi, thí sinh sẽ Quy định tại phòng thi Thí sinh cung cấp thông tin cá nhân chính xác, hợp pháp trên mọi giấy tờ liên quan đến kỳ thi và bài thi. Mọi hành vi gian lận, giả mạo giấy tờ, tráo đổi người khi đi thi… đều bị cấm. Thí sinh có trang phục lịch sự, thái độ nghiêm túc, bày tỏ sự hợp tác với giám thị trong phòng thi. Thí sinh không được làm phiền các thí sinh khác trong quá trình thi. Thí sinh KHÔNG được mang bất cứ đồ vật gì vào phòng thi như từ điển, sách, vở, thiết bị điện tử thu/ phát, máy ảnh, các loại bút,…. trừ giấy tờ theo quy định và tẩy. Thí sinh để tư trang cá nhân ở ngoài khu vực phòng thi và tự chịu trách nhiệm. Thí sinh tuân theo mọi hướng dẫn của giám thị coi thi trong quá trình làm bài, không được tự ý thay đổi vị trí ngồi, trao đổi, rời khỏi phòng thi… khi chưa có sự đồng ý của giám thị. Thí sinh làm đúng phần thi theo hướng dẫn của giám thị, không được xem hoặc làm ở phần thi khác. Trong quá trình làm bài, thí sinh KHÔNG: đặt phiếu trả lời, cuốn đề thi sai vị trí; đưa ra hay nhận sự trợ giúp từ thí sinh khác; tiếp tục làm bài sau khi được thông báo hết thời gian; tráo đổi bài thi; cố tình điền sai thông tin cá nhân trên bài thi; … Thí sinh bảo quản đề thi, không được lấy cuốn đề thi và phiếu trả lời từ phòng thi. Thí sinh không được xé, làm rách; sao chép nội dung; viết hoặc đánh dấu vào cuốn đề thi. Hết giờ thi, thí sinh phải nộp lại bài thi và đề thi, giữ trật tự trong khi giám thị kiểm bài thi, đề thi và hoàn tất thủ tục. Thí sinh chỉ được phép rời phòng thi khi giám thị thông báo nghỉ. Hủy bỏ tư cách dự thi Thí sinh tham dự kỳ thi TOEFL Primary, khi vi phạm một trong các quy định trên đây sẽ bị xử lý kỷ luật như sau: HỦY kết quả của bài thi TOEFL Primary Standard của thí sinh vi phạm, không được hoàn trả lệ phí thi Lập biên bản, thông báo tới Ban Giám hiệu Nhà trường hoặc phụ huynh của thí sinh. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 5 HOÀN THIỆN PHIẾU TRẢ LỜI Mẫu phiếu trả lời 6 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Thông tin học sinh cần để hoàn thành phiếu trả lời Trước khi bắt đầu làm bài thi, học sinh cần điền một số thông tin cá nhân vào Phiếu trả lời. Phụ huynh cần kiểm tra những thông tin này cùng với con để vào ngày thi, các em có thể điền thông tin trên phiếu trả lời một cách nhanh chóng và chính xác. 1. Tên: 2. Họ: 3. Tháng sinh: 4. Ngày sinh: 5. Năm sinh: 6. Giới tính (Nam/Nữ):_ 7. Nơi sinh (quốc gia): 8. Ngôn ngữ sử dụng chủ yếu: 9. Lớp: 10. Thời gian học tiếng Anh: o 1 năm hoặc ít hơn o 2 năm o 3 năm o 4 năm o 5 năm www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 7 o 6 năm hoặc nhiều hơn 11. Các bài thi đã thi trước đây? o TOEFL Primary Cấp độ 1 o TOEFL Primary Cấp độ 2 o Cả hai bài o Không bài nào Cách thức tô kín ô đáp án Thí sinh dùng bút chì để tô kín các đáp án trong Phiếu trả lời. 1. Tô kín ô đáp án 2. Chỉ tô kín một câu trả lời Không đánh dấu đáp án trong cuốn đề thi Đánh dấu câu trả lời bằng cách tô kín ô đáp án lựa chọn trong Phiếu trả lời. Những câu trả lời được đánh dấu trong cuốn đề thi sẽ không được chấm điểm. 8 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Số thứ tự của câu hỏi trong cuốn đề thi sẽ tương ứng với số thứ tự trong Phiếu trả lời. CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 1 Look at the picture. Read the words. Which words go with the picture? Fill in the correct circles on your answer sheet. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 9 Read and find the answer. Fill in the correct circles on your answer sheet. Read the email and answer the questions. 10 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com CÂU HỎI MẪU PHẦN ĐỌC HIỂU CẤP ĐỘ 2 Read the passage and answer the questions. CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 1 Listen to the words. Look at the pictures. Fill in the correct circles on your answer sheet. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 11 Phần lời thoại Number 1 Man The balloon is in the sky. Fill in the correct circles on your answer sheet. Listen to a teacher. What did the teacher tell the students to do? 12 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Phần lời thoại Number 2 Man In a minute we are going outside. Please put on your coats and hats because it is cold outside. Number 3 Woman Please sit down. It’s time for class to start. Look at your answer sheet. Listen to a conversation. Which conversation sounds correct? Phần lời thoại Questions 4–6 Narrator: Listen to a girl talking to her father. Number 4 Narrator A Girl Look at this old picture, Dad. Who is this? Man It’s mine. Narrator B Girl Look at this old picture, Dad. Who is this? Man It’s your aunt. Narrator C Girl Look at this old picture, Dad. Who is this? Man It’s my school. Number 5 Narrator A Girl How old is she in this picture? Man She’s eight years old. Narrator B Girl How old is she in this picture? Man She’s coming soon. Narrator C Girl How old is she in this picture? Man She’s in the car. Number 6 Narrator A Girl Did she play sports in school? Man Yes, she will. Narrator B www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 13 Girl Did she play sports in school? Man No, it won’t. Narrator C Girl Did she play sports in school? Man Yes, she did. Listen to a conversation and answer the question. Fill in the correct circle on your answer sheet. Phần lời thoại Number 7 Narrator: Listen to a conversation between a teacher and a student and answer a question. Listen for the answer to this question: When is the girl’s party? Woman Congratulations! Are you doing anything special to celebrate? Girl Yes, I’m having a party this weekend. Woman Will you have cake? Girl Yes Narrator When is the girl’s party? A Tonight B Next week C This weekend Listen and answer the question. Fill in the correct circle on your answer sheet. 14 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Phần lời thoại Number 8 Narrator Boy Listen and then answer a question. Listen to a phone message. Hi, Laura. It’s Mike. I forgot to ask you at school when the movie starts. Call me back when you come home from the library. Narrator What did Mike call about? A Homework B A movie C A library book CÂU HỎI MẪU PHẦN NGHE HIỂU CẤP ĐỘ 2 Đoạn văn và các câu hỏi sau thể hiện trình độ Anh ngữ được đánh giá ở phần Nghe hiểu Cấp độ 2. Trong khi thi thật, các đoạn nói, câu hỏi và các lựa chọn trả lời vừa được đọc trong đoạn băng, vừa được in trong cuốn đề thi. Listen to the passage and answer the questions/ Fill in the correct circles on your answer sheet. Phần lời thoại Hundreds of years ago, leaders like such as kings and queens lived in large, fancy houses called castles. They needed to keep the castles safe, so they had workers dig moats around the castles. A moat was a deep ditch all around a castle and sometimes was filled with water. The moat kept www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 15 dangerous people and the king’s or queen’s enemies away from the castle. People had to cross the moat on a bridge or in a boat. Some moats were small, but some were like a small lake. There were even castles with moats inside the castle. These moats separated different parts of the castle. Most places today, even very large houses or museums, do not have moats. But some places do—like zoos. Sometimes zoos use moats to separate animals from people. ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI MẪU Phần Đọc hiểu 1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. B 7. A Phần Nghe hiểu 1. A 2. B 3. A 4. B 5. A 6. 7. 8. 9. 10. 11. C C B C A A PHIẾU ĐIỂM TOEFL PRIMARY STANDARD Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 16 Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 (Mẫu phiếu điểm TOEFL Primary Standard trên đây dự kiến sẽ được ETS áp dụng trên toàn thế giới vào cuối năm 2014) Phiếu điểm TOEFL Primary Standard: Bao gồm kết quả điểm của từng phần thi Nghe hiểu và Đọc hiểu. Mô tả về năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh và đưa ra những kế hoạch học tập tiếp theo nhằm giúp học sinh hoàn thiện từng kỹ năng. Phần điểm được quy đổi sang Khung Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR). Điểm Lexile(*) trên phiếu điểm TOEFL Primary Standard sẽ giúp thí sinh tìm được những tài liệu phát triển kỹ năng đọc phù hợp với trình độ và sở thích của mình. Phiếu điểm TOEFL Primary Standard do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp và có giá trị trên toàn cầu. Phiếu điểm TOEFL Primary Standard được Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh sử dụng như một tiêu chuẩn để phân loại học sinh tiểu học thành phố vào các chương trình tiếng Anh phù hợp (chi tiết vui lòng xem công văn số 384/GDĐT-VP tại http://www.toefl.com.vn/cv-doet.pdf) (*) vui lòng xem thông tin về điểm Lexile tại trang 23, 24. www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 17 MÔ TẢ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO QUA ĐIỂM SỐ TOEFL PRIMARY STANDARD BÀI THI TOEFL PRIMARY STANDARD CẤP ĐỘ 1 PHẦN ĐỌC HIỂU Kết quả 1 sao ( ) ) ) 4 sao ( ) 18 Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ cơ bản. Học sinh có thể: Nhận dạng từ vựng cơ bản có hỗ trợ trực quan Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học sinh cần: Học và thực hành đọc hiểu những từ vựng phổ biến theo các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, động vật và hoạt động Đọc hiểu các câu ngắn và đơn giản về con người, sự vật và hoạt động quen thuộc (ví dụ: The boy is eating an apple.) Học sinh hiểu được các miêu tả ngắn và tìm được thông tin Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học dựa ở dạng thức dấu hiệu, biểu mẫu, lịch trình. Học sinh có sinh cần: thể: Đọc hiểu các đoạn văn và câu Hiểu được các từ vựng phổ biến và những diễn đạt mang chuyện dài hơn về con người, sự tính xã hội (ví dụ: play a game, go to a museum, wave vật và thông tin quen thuộc good-bye) Học nhiều từ vựng miêu tả sự vật, Hiểu được các miêu tả đơn giản về các sự việc ở hiện tại và nơi chốn, con người, hành động trong quá khứ. (ví dụ: The mouse is on top of the table. He và tư tưởng hơn is washing his hands.) Nói hoặc viết ra theo lời của Nhận biết được mối liên hệ giữa các từ và cụm từ thuộc các mình về đoạn văn, câu chuyện chủ đề quen thuộc (ví dụ: food-fruit-strawberries; rain-skyhoặc thông tin đã đọc clouds; one more time-again) Liên kết được ý giữa các câu đơn (ví dụ: Clouds are in the sky. Rain comes from them. Sometimes they cover the sun.) 3 sao ( Kế hoạch học tập tiếp theo Học sinh bắt đầu hiểu được từ ngữ và một số miêu tả ngắn. Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học Học sinh có thể: sinh cần: Hiểu được từ vựng phổ biến trong các chủ đề quen thuộc Học từ vựng và các diễn đạt phổ như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể, biến sử dụng trong các ngữ cảnh động vật và hoạt động quen thuộc và mang tính xã hội Nhận biết được từ khóa để hiểu được các câu đơn giản Thực hành đọc hiểu những câu Hiểu được các động từ chỉ hoạt động hàng ngày ở thì hiện đơn giản và các đoạn văn ngắn về tại (ví dụ: The children play. He is eating.) các chủ đề quen thuộc 2 sao ( Năng lực hiện tại Học sinh hiểu được các miêu tả và thông tin ngắn ở dạng thức Để nâng cao khả năng Đọc hiểu, học dấu hiệu và hiểu được các thông điệp ngắn. Học sinh có thể: sinh cần: Hiểu được từ vựng phổ biến và một số từ vựng ít phổ biến Học từ các từ mới, không quen về sự vật, nơi chốn, con người, hành động và ý nghĩ (ví dụ: thuộc ring, adventures, whisper, double) Thực hành đọc hiểu các câu Hiểu được nghĩa của các câu phức (ví dụ: This is a friendly chuyện và các đoạn thông tin về thing to do when you say good-bye. People do this when nhiều chủ đề khác nhau they talk quietly.) Thực hành đọc hiểu các đoạn văn Liên kết được các thông tin ở những câu dài hơn và giữa dài hơn và phức tạp hơn các câu khác nhau để suy luận, xác định các ý chính và Nói hoặc viết ra bằng ngôn từ của hiểu được nghĩa của các từ mới mình về đoạn văn, câu chuyện Xác định được vị trí của các thông tin chính trong đoạn văn hoặc thông tin đã đọc Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com PHẦN NGHE HIỂU Kết quả Năng lực hiện tại Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ quen thuộc trong lời nói, như từ chỉ vật, địa điểm và người. Học sinh có thể: Hiểu được các từ quen thuộc có hỗ trợ trực quan 1 sao ( ) Học sinh bắt đầu nhận biết được một số từ quen thuộc trong lời nói. Học sinh có thể: Hiểu được các từ chỉ người và vật thuộc các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể và động vật Nhận biết được các động từ trong câu đơn (ví dụ: The children play. He is eating.) 2 sao ( ) 3 sao ( ) 4 sao ( Kế hoạch học tập tiếp theo ) Để nâng cao khả năng Nghe hiểu, học sinh cần: Học từ vựng hàng ngày: từ chỉ người và vật theo các chủ đề quen thuộc như nhà cửa, trường học, gia đình, màu sắc, bộ phận cơ thể và động vật Học từ mới qua tranh ảnh Nghe những câu ngắn và đơn giản về các hoạt động thường ngày, về người và vật (ví dụ: She is swimming.) Thực hành những diễn đạt thông thường trong cuộc sống hằng ngày như chào hỏi Để nâng cao khả năng Nghe hiểu, học sinh cần: Thực hành nói và nghe những từ quen thuộc thường dùng trong câu đơn Thực hành các đoạn hội thoại ngắn và đơn giản Thực hành nghe các thông điệp từ giáo viên, bạn bè, gia đình Bắt đầu nghe và nhận dạng thông tin cơ bản trong các mẩu truyện ngắn và đơn giản Học sinh hiểu được các miêu tả, hội thoại và thông điệp đơn giản và ngắn gọn. Học sinh có thể: Để nâng cao khả năng Nghe hiểu, học sinh cần: Hiểu được các diễn đạt thông thường trong hội Học nhiều hơn từ miêu tả về các chủ đề, ngữ thoại hàng ngày cảnh và hoạt động quen thuộc Hiểu được một chỉ dẫn đơn giản sử dụng các từ Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít quen thuộc khi các từ khóa được nhắc lại phổ biến hơn trong hội thoại Hiểu được mục đích của thông điệp mà thông tin Nghe các đối thoại mang tính học thuật và các chính được lặp lại câu chuyện dài hơn phù hợp với lứa tuổi Hiểu được nội dung chính của các câu chuyện Nói và viết ra bằng ngôn từ của mình sau khi đơn giản mà thông tin chính được diễn đạt rõ nghe các thông tin hoặc câu chuyện ràng và lặp lại Học sinh hiểu được các miêu tả, chỉ dẫn, hội thoại và thông điệp đơn giản. Học sinh có thể: Hiểu được các từ ít phổ biến hơn trong miêu tả về các chủ đề, tình huống và hoạt động quen Để nâng cao khả năng Nghe hiểu, học sinh cần: thuộc (ví dụ: pocket, pour, lamp, branch) Học các từ mới, không quen thuộc khi nghe Hiểu được câu trả lời gián tiếp đối với câu hỏi các câu chuyện hoặc đối thoại học thuật dài trong hội thoại hơn Hiểu được các thông điệp mà thông tin không Thực hành sử dụng từ vựng và các diễn đạt ít được diễn đạt rõ ràng phổ biến hơn trong các hội thoại Liên kết các thông tin để suy luận ý chính hoặc Nói và viết ra bằng ngôn từ của mình sau khi chủ đề của thông điệp, câu chuyện và đoạn thông nghe các thông tin hoặc câu chuyện tin Tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trong đoạn văn nói dài hơn www.toefl.com.vn – www.iigvietnam.com Hướng dẫn dự thi TOEFL Primary Standard 19
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan