Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Tìm hiểu kế toán thuế gtgt và quyết toán thuế gtgt tại công ty trách nhiệm hữu h...

Tài liệu Tìm hiểu kế toán thuế gtgt và quyết toán thuế gtgt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

.PDF
30
1303
96

Mô tả:

Tìm hiểu kế toán thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài COM Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, mà thuế giá trị gia tăng là một trong các loại thuế có tầm quan trọng trong nền kinh tế. Trong hầu như tất cả các loại hàng hóa dịch vụ của mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân, thuế giá trị gia tăng đều chiếm một phần trong tổng giá trị của nó. Thuế giá trị gia tăng giúp hệ thống chính sách thuế, sắc thuế tương đồng với Luật thuế Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều đó giúp các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp KS. tác, phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn, có điều kiện, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển và đảm bảo lợi ích quốc gia… Thuế giá trị gia tăng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi BOO mặt đời sống kinh tế-xã hội: khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đầu tư, thúc đẩy hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiện nay, để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế-xã hội, Luật thuế giá trị gia tăng, Quyết định, Thông tư, các chính sách về thuế… liên tục được thay thế, sửa đổi, bổ sung và dần ổn định. Chính về liên tục thay đổi nên việc thi hành chính sách thuế giá trị gia tăng và công tác hạch toán thuế giá trị gia tăng luôn cần điều KIL O chỉnh và có thể không thể tránh khỏi sai sót. Về Luật thuế giá trị gia tăng, được ban hành đầu tiên vào tháng 5 năm 1997; sửa đổi, bổ sung năm 2003; và đến năm 2008 đã ban hành Luật 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. Vì tầm quan trọng của thuế giá trị gia tăng, và những gì nó đã và đang đạt được cùng với những khó khăn do xu hướng hội nhập kinh tế của các chính sách, quy định, Luật thuế trong giai đoạn hiện nay; nên chúng em quyết định tiến hành một nghiên cứu nhỏ với đề tài: “Tìm hiểu kế toán thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội” 1 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Thực trạng của thuế GTGT và công tác hạch toán thuế GTGT tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Mê Linh, trên cơ sở lý thuyết để liên hệ COM với thực tiễn tại doanh nghiệp. Đưa ra nhận xét ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra biện pháp và kiến nghị giải quyết dựa trên những đánh giá khách quan và ý kiến chủ quan. 3. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: tổng quan về tình hình doanh nghiệp, thực trạng công tác hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. KS. Phạm vi không gian: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Mê Linh. Phạm vi thời gian: nghiên cứu tình hình tổng quan của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây, nghiên cứu thực trạng thuế giá trị gia tăng trong tháng 09/2009 trong BOO thời gian thực tế tại cơ sở là hai tuần. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê: Số liệu thứ cấp là các tài liệu, số liệu được thu thập từ các sách, báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng… Số liệu sơ cấp thu thập, điều tra được tại cơ sở về thực trạng doanh nghiệp. Phương pháp hạch toán kế toán: Các phương pháp chứng từ kế toán, phương KIL O pháp đối ứng tài khoản, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán được sử dụng để phân tích về kế toán thuế giá trị gia tăng. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu: Số liệu sơ cấp và thứ cấp được thống kê và phân tích thông qua thống kê mô tả và thống kê so sánh bằng các công cụ xử lý số liệu. 2 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN II. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty COM Tên công ty: Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh Tên tiếng anh: Me Linh Mechanical One Member Limited Company Tên viết tắt: MELICO Công ty TNHH MTV Cơ khí Mê Linh là Công ty con trực thuộc Tổng Công Ty Máy Động Lực và Máy Nông Nghiệp Việt Nam. Được thành lập vào ngày 22-09-2002 và chính thức chuyển đổi thành Công KS. ty TNHH MTV vào ngày 30-06-2009 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104006927 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty TNHH MTV Cơ Khí Mê Linh nằm trên Khu Công Nghiệp Quang yếu trong các lĩnh vực sau: BOO Minh - Thị trấn Quang Minh - Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội. Hoạt động chủ - Sản xuất các loại phụ tùng cơ khí, máy móc thiết bị công nghệ, kết cấu kim loại. - Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa. - Tư vấn chuyển giao công nghệ, lập dự án đầu tư cơ khí. - Dịch vụ sửa chữa các thiết bị công nghệ và phương tiện đo lường, kiểm tra KIL O chất lượng sản phẩm phục vụ công nghiệp. - Đúc, luyện kim (Luyện gang, luyện thép). - Xuất nhập khẩu các máy móc, thiết bị, công nghệ và các sản phẩm đúc, cơ khí khác (theo quy định của nhà nước). Địa chỉ liên lạc: Trụ sở chính : Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Điện thoại:+84 4 38134268 E-mail: Fax :+84 4 38134846 [email protected] , 3 [email protected] http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Website: http://melico.net/ Chủ sở hữu công ty: Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0106000932 do Phòng ĐKKD – Sở COM Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 16/01/2008. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà TOYOTA Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đại diện trực tiếp tại công ty: Chủ tịch Công ty TNHH MTV cơ khí Mê Linh. 2. Hình thức tổ chức bộ máy công ty KS. Do công ty sản xuất theo đơn đặt hàng các chi tiết máy phục vụ cho các doanh nghiệp sản xuất máy nên việc sản xuất của công ty phụ thuộc rất nhiều vào đối tác. Để phù hợp với tình hình sản xuất và tình hình tài chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp đã thực hiện cải tổ bộ máy quản lý. Tuy tình hình tài chính của công BOO ty chưa được thật sự tốt nhưng những cố gắng của ban lãnh đạo công ty cùng sát cánh với công nhân viên trong công ty đã đưa công ty thoát khỏi phá sản. Đây là đi lên. KIL O một kết quả đáng mừng. Hiện nay công ty đang cố gắng để đưa công ty ngày một 4 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Mô hình bộ máy quản lý được thể hiện qua sơ đồ: Chñ tÞch C«ng ty KiÓm so¸t viªn PX Gia công PX Mạ Kẽm BOO PX Đúc KS. ban gi¸m ®èc PX Khuôn COM Tæng C«ng ty M¸y ®éng lùc vµ MNN Phòng Kinh tế - Tài chính Phòng Kỹ thuật và quản lý chất lượng Văn phòng tổng hợp Sơ đồ số 01 - Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty KIL O 3. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Công ty áp dụng chế độ kế toán ban hành theo QĐ 15/BTC ban hành ngày 20/03/2006 theo QĐ của Bộ trưởng bộ tài chính. Công ty áp dụng hình thức kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung +Niên độ kế toán của công ty: theo năm dương lịch bắt đầu từ 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm. + Đơn vị tiền tệ sử dụng: VND + Kỳ hạch toán: Theo tháng + Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 5 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN + Đánh giá hàng xuât kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Vài năm gần đây, công ty đã đầu tư đưa vào sử dụng phần mềm kế toán Việt Nam Engine and Agricultural Machinery Corproration vào công tác hạch toán đã là COM giảm đáng kể khối lượng công việc cho các kế toán viên. Kế toán chỉ cần lọc chứng từ cho phù hợp, sau đó nhập các dữ liệu vào máy, cuối tháng lập bút toán kết chuyển và in báo cáo theo yêu cầu của nhà quản trị. Hệ thống máy vi tính nhằm phục vụ cho việc ghi chép ban đầu, cung cấp thông tin kịp thời cho công tác quản lý SXKD, thuận lợi cho việc phân công công tác kế toán, tổng hợp số liệu kịp thời để lập báo cáo tài chính, giảm một khối lượng công việc đáng kể cho các kế toán KS. viên. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức NKC có sự hỗ trợ của máy vi tính được thể hiện qua sơ đồ: Chứng từ gốc Sổ nhật ký đặc biệt BOO Máy vi tính xử lý dữ liệu Sổ nhật ký chung Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết KIL O Sổ cái Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế toán Ghi chú : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sơ đồ số: 02 – Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 6 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 4. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp Biểu số 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2009 Mã Thuyết số minh 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V1.25 2. Các khoản giảm trừ doanh thu Năm nay Năm trước 5.054.506.266 8.278.396.041 02 10.499.022 507.315.200 10 5.044.007244 7.771.080.841 4.320.399.874 8.113.645.043 723.607.370 -342.564.202 4.682.712 104.276.142 - - 398.548.137 622.440.282 23 - - 24 96.579.213 152.641.066 25 700.974.018 988.936.327 30 -467.811.286 31 2.783.119 175.250.897 32 750.000 400.000 40 2.033.119 174.850.897 50 -465.778.167 COM Chỉ tiêu (10=01-02) 4. Giá vốn hàng bán KS. 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 11 V1.27 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV 20 (20=10-11) 21 BOO 6. Doanh thu hoạt động tài chính Trong đó: lãi góp vốn liên doanh 21* 7. Chi phí tài chính 22 Trong đó: chi phí lãi vay 8. Chi phí bán hàng 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp KIL O 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+(21-22)-(24+25) 11. Thu nhập khác 12. Chi phí khác 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) V1.26 V1.28 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 2.002.305.735 1.827.454.838 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 V1.30 - - 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 V1.30 - - 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51- 60 -465.778.167 - 7 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN 1.827.454.838 52) 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 - (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) COM Qua bảng số liệu, tình hình tài chính của công ty không được tốt. Lợi nhuận của công ty bị âm một khoản lớn. Đây là đặc thù sản phẩm của công ty chuyên sản xuất các chi tiết máy phức tạp phục vụ cho các công ty chế tạo máy. Để khắc phục tình trạng trên, công ty cần nâng cao công suất máy móc và chuyển giao công nghệ để chế tạo máy móc hoặc xuất khẩu để nâng cao doanh thu cũng như làm cải thiện KS. tình hình tài chính. III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở lý thuyết BOO 1.1. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng * Khái niệm: Thuế là khoản đóng góp bắt buộc của các thể nhân và pháp nhân được Nhà nước quy định thông qua hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm dùng. KIL O của hàng hóa dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu * Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng: là giá tính thuế và thuế suất. Giá tính thuế: Đối với hàng hoá, dịch vụ sản suất trong nước, giá tính thuế GTGT: Nếu là hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB thì giá tính thuế là giá đã có thuế TTĐB. Đối với hàng hoá nhập khẩu, giá tính thuế là giá nhập khẩu (giá CIF) cộng với thuế nhập khẩu. Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp, giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hoá tính theo giá bán trả một lần không tính theo số tiền trả từng kì. 8 - http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Đối với hoạt động gia công hàng hoá, giá tính thuế GTGT là giá gia công. Các trường hợp khác như: hàng hoá mang trao đổi, tặng biếu, sử dụng tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hoá cùng loại tương đối với hoạt COM động cho thuê tài sản, giá tính thuế là số tiền thu từng kỳ. Giá tính thuế GTGT đối với các hàng hoà, dịch vụ quy định bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. Thuế suất thuế GTGT. Mức thuế suất 0% đối với ; hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT xuất khẩu. KS. Mức thuế suất 5% đối với các mặt hàng thiết yếu, hiện đang chịu thuế doanh thu với thuế suất thấp như : nước, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, thiết bị và dụng cụ y tế, giáo cụ để giảng dạy và học tập, đồ chơi trẻ em, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và một số hàng hoá, dịch vụ như : in các loại sản phẩm thuộc đối BOO tượng không chịu thuế GTGT (trừ in tiền); máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy, máy in chuyên dùng cho máy vi tính. Mức thuế suất 10% đối với các hàng hoá, dịch vụ: dầu mỡ, khí đốt, quặng, sản phẩm điện tử, sản phẩm hoá chất, giấy, vải. * Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ thuế KIL O Đối tượng áp dụng: đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị, tổ chức kinh doanh khác, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng. Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào Trong đó: Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra (x) Thuế suất hàng hoá, dịch vụ đó. 9 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Thuế GTGT đầu vào = tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT. COM Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào là loại dùng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì tính ra số thuế GTGT đầu vào như sau: Giá chưa có thuế GTGT = Giá thanh toán (tiền bán vé, bán tem...) 1 + (%) thuế suất của hàng hóa, dịch vụ đó KS. Thuế GTGT = Giá chưa có thuế GTGT x Thuế suất thuế GTGT Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Đối tượng áp dụng: - Cá nhân sản xuất, kinh doanh là người Việt Nam; BOO - Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không thành lập pháp nhân tại Việt nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; - Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế (x) Thuế suất GTGT của, hàng hoá dịch vụ đó KIL O 1.2. Lý luận chung kế toán thuế giá trị gia tăng * Vị trí của kế toán đối với công tác quản lý thuế giá trị gia tăng: Công tác hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng là một khâu quan trọng trong hệ thống quản lý và thu thuế. Kế toán thuế sẽ quản lý, xử lý hóa đơn chứng từ, tự tính toán khoản được khấu trừ và số phải nộp ngân sách nhà nước. Đây là khâu cơ sở giúp đơn giản hóa công tác quản lý thuế. * Các quy định về kế toán thuế giá trị gia tăng hiện hành: Kế toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế: • Hạch toán thuế GTGT đầu vào: 10 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Tài khoản sử dụng: TK133- thuế giá trị gia tăng được khấu trừ Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp. COM Một số quy định hạch toán: Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hàng hoá dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh KS. hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt động sản BOO xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, hoặc thực hiện dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án, hoặc dùng vào hoạt động phúc lợi, khen thưởng được trang trải bằng quỹ phúc lợi, khen thưởng của doanh nghiệp thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và không hạch toán vào Tài khoản KIL O 133. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào. • Hạch toán thuế GTGT đầu ra: Tài khoản 3331: dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm. Một số quy định hạch toán: 11 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp. Việc kê khai đầy đủ, chính xác số thuế giá trị gia tăng phải nộp là nghĩa vụ của doanh nghiệp. COM Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ, kịp thời khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp cho Nhà nước. Trường hợp có thông báo số thuế phải nộp, nếu có thắc mắc và khiếu nại về mức thuế, về số thuế phải nộp theo thông báo thì cần được giải quyết kịp thời theo quy định. Không được vì bất cứ một lý do gì để trì hoãn việc nộp thuế. • Xác định thuế GTGT phải nộp cuối kỳ: KS. Cuối kỳ, kế toán tính toán và xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hàng hóa dịch vụ mua bán trong kỳ: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào Hàng tháng, chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo, công ty phải nộp cho BOO cơ quan thuế tờ khai thuế giá trị gia tăng kèm bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu: + Mẫu số 01/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng + Mẫu số 01-1/GTGT – Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra + Mẫu số 01-2/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào KIL O Kế toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp: Tài khoản sử dụng là TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp với các quy định và cách tính thuế như trên, không sử dụng tài khoản 133. 2. Thực trạng công tác hạch toán thuế GTGT, liên hệ thực tiễn với lý thuyết 2.1. Phương pháp tính thuế và thuế suất áp dụng * Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng áp dụng tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh là phương pháp khấu trừ thuế: Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào Trong đó: 12 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng (=) tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng (=) tổng số thuế giá trị gia COM tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Vì các sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh là các KS. sản phẩm cơ khí phục vụ cho sản xuất kinh doanh nên thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ toàn bộ. * Tài khoản sử dụng: do doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng là phương pháp khấu trừ thuế nên tài khoản sử dụng là TK 133- Thuế giá toán thuế giá trị gia tăng. BOO trị gia tăng được khấu trừ và TK 333(3331)- Thuế giá trị gia tăng phải nộp để hạch TK 133- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có hai tài khoản cấp 2: TK 1331- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hóa dịch vụ TK 1332- Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của tài sản cố định TK 333- Thuế và các khoản phái nộp ngân sách Nhà nước KIL O TK 3331- Thuế giá trị gia tăng phải nộp 13 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN * Sơ đồ hạch toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh: TK 133 TK 333(1) COM TK 111, 112, 113 Thuế GTGT của vật tư, TK 111, 112, 113 Số thuế GTGT đầu vào Thuế GTGT vật tư, hàng hóa được khấu trừ Bán ra Hàng hóa mua vào TK 111, 112, 331 Thuế GTGT của hàng hóa được giảm giá, trả lại KS. TK 111, 112 Thuế GTGT được hoàn lại BOO Sơ đồ 3: Sơ đồ hạch toán thuế giá trị gia tăng * Thuế suất: các hàng hóa, dịch vụ của công ty áp dụng các mức thuế suất 0%, 5%, 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng tùy từng mặt hàng. 2.2. Hóa đơn, chứng từ sử dụng 2.2.1. Hóa đơn, chứng từ KIL O Hóa đơn, chứng từ là bằng chứng chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để làm căn cứ ghi sổ kế toán và là bằng chứng quan trọng hàng đầu để xác định đối tượng chịu thuế, tính thuế, thuế suất và căn cứ thu thuế. Các loại hóa đơn chứng từ sử dụng để hạch toán thuế gia trị gia tăng tại công ty như sau: - Hóa đơn giá trị gia tăng - Tờ khai thuế giá trị gia tăng - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 14 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN - Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ - Một số hóa đơn, chứng từ liên quan 2.2.2. Phương pháp luân chuyển chứng từ COM * Đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào: Hàng ngày, kế toán vật tư căn cứ vào giấy dự trù vật tư đã được giám đốc phê duyệt, lập trình xin mua vật tư hoặc cấp vật tư trình giấy đề nghị tương ứng để mua hàng. Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là hóa đơn do người bán lập (liên 2màu đỏ). Sau khi mua hàng về, kế toán kiểm tra thông qua biên bản kiểm kê hàng hóa KS. để đánh giá đúng số lượng cũng như chất lượng hàng hóa mua về có đúng và đủ hay không. Nếu đúng và đủ thì thì hàng sẽ được nhập kho và kế toán lập phiếu nhập kho. Khi hoàn tất mua hàng, hóa đơn chứng từ kế toán sẽ được gửi về bộ phận tài chính- kế toán của công ty; kế toán thuế đối chiếu tính hợp pháp, hợp lý của hóa BOO đơn, chứng từ; sau đó luân chuyển đến các bộ phận liên quan để ghi sổ kế toán. * Đối với thuế giá trị gia tăng đầu ra: Căn cứ để hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu ra là hóa đơn giá trị gia tăng do doanh nghiệp lập khi cung ứng hàng hóa cho khách hàng, bao gồm 3 liên: + Liên 1: lưu tại cuống (màu tím) + Liên 2: giao cho khách hàng (màu đỏ) KIL O + Liên 3: lưu nội bộ (màu xanh) Khi bán hàng hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì bộ phận bán hàng lập hóa đơn giá trị gia tăng 3 liên và chuyển cho các bộ phận liên quan. Hình thức thanh toán chủ yếu của công ty là hình thức thanh toán theo hợp đồng thông qua chuyển khoản. Đối với những hóa đơn có hình thức thanh toán như vậy, kế toán công nợ ghi sổ để đối chiếu thanh toán với các đối tác theo đúng tiến độ hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận. 15 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Bộ phận kế toán liên quan có nhiệm vụ nhập đúng và đủ dữ liệu trên hóa đơn vào máy, sau đó các dữ liệu sẽ tự động chuyển vào sổ sách có liên quan, từ đó cung cấp thông tin theo công việc của mình. COM Tuy nhiên, phương pháp hạch toán trên máy cung có khác biệt so với phương pháp ghi thủ công, khi nhập một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào máy, máy sẽ tự động chia một nghiệp vụ phát sinh đó ra thành các bút toán khác nhau và chỉ có một Nợ, một Có để thuận tiện cho vào sổ cũng như luân chuyển sổ sách đến từng kế toán liên quan trong máy. Như vậy, từ phương pháp luân chuyển hóa đơn chứng từ, chúng em có một KS. số nhận xét như sau: + Căn cứ chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ ghi sổ cuối tháng kèm theo tất cả các hóa đơn chứng từ liên quan. Đồng thời tập hợp tất cả các hóa đơn chúng từ có liên quan đến thuế giá trị gia tăng để lập bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua BOO vào và bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Sau đó, kế toán sẽ xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp trong tháng để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. + Mặc dù hình thức ghi sổ kế toán tại công ty là hình thức Nhật ký chung, về cơ bản nó vẫn luôn đảm bảo được các yêu cầu của hình thức ghi sổ này song có một số thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế tại công ty, để đơn giản cho việc ghi sổ cũng như theo dõi các hoạt động kinh tế của công ty. KIL O Cuối tháng, kế toán đối chiếu số liệu trên bảng kê với số liệu trên sổ chi tiểt và số liệu trên sổ tổng hợp để phát hiện ra các sai sót, nhầm lẫn để kịp thời xử lý. 2.3. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ Đầu tháng, kế toán tập hợp tất cả các hoa đơn, chứng từ liên quan để hạch toán vào tài khoản 133 và căn cứ làm chứng từ ghi sổ. * Đối với hàng hóa dịch vụ mua trong nước: Từ tháng 1/2009, theo Luật thuế giá trị gia tăng mới, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hóa đơn từ 20 triệu đồng Việt Nam trở lên: 16 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng có Trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị lớn hơn 20 triệu đồng Việt Nam: • Hóa đơn giá trị gia tăng (liên 2) • Hợp đồng kinh tế COM giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng Việt Nam: • Hóa đơn giá trị gia tăng (liên 2) • Biên bản bàn giao hàng hóa • Phiếu xuất kho (bên bán) • Biên bản bàn giao hàng hóa • Phiếu nhập kho (bên mua) • Phiếu xuất kho (bên bán) • Phiếu chi (bên mua) • Phiếu nhập kho (bên mua) • Chứng từ thanh toán tiền hàng KS. • Phiếu thu (bên bán) qua ngân hàng Những chứng từ vay vốn chuyển trả tiền hàng: giấy nhận nợ, bảng kê xin rút BOO tiền vay, lệnh chi, hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gai tăng, phiếu nhập kho (bên KIL O mua), phiếu xuất kho (bên bán). 17 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Mẫu số:01/GTKT-3LL HL/2009B 0043818 Đơn vị bán hàng: Công ty cơ khí 17 Bộ Quốc Phòng Địa chỉ: Đông Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: 04-8843323/8842328 Họ tên người bán hàng: KS. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV cơ khí Mê Linh COM HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ngày 21/10/2009 Địa chỉ: KCN Quang Minh – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội Số tài khoản: 2710000001632 – Ngân hàng PGD Quang Minh – CN Ngân hàng ĐT Hình thức thanh toán: MS: Tên hàng hóa, dịch vụ A B 1 Thép phế X17 (SUS 430) 2 3 4 Cộng tiền hàng: Số lượng Đơn giá Thành tiền C 1 2 3=1x2 Tấn KIL O Thuế suất GTGT: 5% Đơn vị tính BOO STT 11 5.080.514 55.885.654 55.885.654 2.794.282 Tổng cộng tiền thanh toán: 58.679.936 Số tiền bàng chữ: (Năm mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi chín nghìn, chín trăm ba mươi sáu đồng). Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) Hình 1: Hóa đơn GTGT đầu vào 18 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN * Đối với hàng hóa dịch vụ nhập khẩu: doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác nước ngoài nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm. Chứng từ bao gồm: COM • Hợp đồng kinh tế • Tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước • Biên bản giao nhận hàng hóa • Phiếu nhập kho Trong tháng 9 năm 2009, công ty không phát sinh nghiệp vụ kinh tế về nhập KS. khẩu hàng hóa. * Kế toán xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: căn cứ vào tất cả hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, kế toán lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. BOO 2.4. Hạch toán thuế GTGT phải nộp * Đối với hàng hóa dịch vụ bán trong nước Trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng có Trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị nhỏ hơn 20 triệu đồng Việt Nam: giá trị lớn hơn 20 triệu đồng Việt Nam: • Hợp đồng kinh tế • Phiếu xuất kho • Hóa đơn giá trị gia tăng (liên 3) • Phiếu thu KIL O • Hóa đơn giá trị gia tăng (liên 3) • Phiếu xuất kho • Biên bản giao nhận hàng hóa • Biên bản giao nhận hàng hóa • Hợp đồng kinh tế (nếu có) • Chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng 19 http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Mẫu số:01/GTKT-3LL LC/2009B 0054588 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ngày 21/10/2009 -2009Thương mại COM Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH MTV cơ khí Mê Linh Địa chỉ: KCN Quang Minh – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội Số tài khoản: 42710000001632 – Ngân hàng PGD Quang Minh – CN Ngân hàng ĐT Điện thoại: +84 4 38134268 Họ tên người bán hàng: Tên đơn vị: Cập nhật Ngày 21/9/2009 Số 10/0013-TX Địa chỉ: Số tài khoản: Hình thức thanh toán: KS. Cty TNHH MTV Máy kéo và Máy Nông Nghiệp MS: 0500236405 Tên hàng hóa, dịch vụ A B 1 Bánh đai 12-21-101 2 Bánh đai 8-21-109A 3 4 Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền C 1 2 3=1x2 BOO STT Cái 101 360.847 13.251.200 Cái 165 112.000 18.480.000 Hộp truyền động phay 12-72-106B Cái 456 108.800 49.612.800 Nắp hộp biến tốc 12-37-401C Cái 51 84.800 4.324.800 Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: 5% 85.668.800 4.283.440 KIL O Tổng cộng tiền thanh toán: 89.952.240 Số tiền bàng chữ: (Tám mươi chín triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn, hai trăm bốn mươi hai đồng). Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) Hình 2: Hóa đơn GTGT đầu ra 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan