Tài liệu Tổng quan android

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 814 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Tổng Quan Android LOGO htsi@cscom.vn Nội dung Sự phát triển của ứng dụng di động Giới thiệu về Android Cấu hình môi trường phát triển Android htsi@cscom.vn Sự phát triển của ứng dụng di động htsi@cscom.vn Sự phát triển của ứng dụng di động Hệ điều hành cho Điện thoại Firmware htsi@cscom.vn Hệ điều hành cho Máy tính bảng Sự phát triển của ứng dụng di động Windows Phone Nhà phát triển: Microsoft Ngôn ngữ lập trình: C#, VB, XAML Thiết bị hỗ trợ: HTC, Samsung, LG, DELL, Nokia htsi@cscom.vn Sự phát triển của ứng dụng di động iOS Nhà phát triển: Apple Ngôn ngữ lập trình: Objective C Thiết bị hỗ trợ: iPhone, iPad htsi@cscom.vn Sự phát triển của ứng dụng di động Android Nhà phát triển: Google Ngôn ngữ lập trình: Java Thiết bị hỗ trợ: HTC, Samsung, LG, DELL, Sony… htsi@cscom.vn Giới thiệu về Android Sự ra đời của Android • Năm 2005, Google mua lại Android Inc và bắt đầu nuôi ý tưởng tự sản xuất điện thoại di động. • Năm 2007, tổ chức OHA (Open Handset Alliance) được thành lập bao gồm nhiều hãng sản xuất phần cứng, phần mềm và một số các nhà mạng. htsi@cscom.vn Giới thiệu về Android • Năm 2008, Google ra mắt chiếc di động đầu tiên đồng thời open source bản SDK (Software Development Kit) phiên bản 1.0 • Đến nay, Android đã ra đến phiên bản 4.2.2 htsi@cscom.vn Giới thiệu về Android Android là gì? • Phần mềm stack cho các thiết bị di động,máy tính bảng o Một hệ điều hành o Middleware o Các ứng dụng quan trọng • Ngôn ngữ lập trình o Java, JNI, C++ o XML htsi@cscom.vn Giới thiệu về Android Tại sao lập trình trên Android? • Mã nguồn mỡ hoàn toàn. • Ngôn ngữ Java mạnh mẽ, chuyên nghiệp và khá phổ biến. • Chợ ứng dụng phong phú, chi phí để đưa ứng dụng cũng không cao như App Store hay App Hub. htsi@cscom.vn Giới thiệu về Android Kiến trúc Android htsi@cscom.vn Cấu hình môi trường phát triển Android Hệ điều hành hỗ trợ 1. Windows XP (32-bit) or Vista (32- or 64-bit), or Windows 7 (32- or 64-bit) 2. Mac OS X 10.4.8 or later (x86 only) 3. Linux (tested on Ubuntu Linux, Lucid Lynx) Môi trường phát triển hỗ trợ 1. 2. 3. 4. Java Runtime Environment 1.7 hoặc lớn hơn Eclipse 3.5 (Galileo) hoặc lớn hơn Android Software Development Kit (SDK) Android Development Tools plugin (ADT) htsi@cscom.vn Download và cài đặt • JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/download s/jdk-7u4-downloads-1591156.html • Android ADT: http://developer.android.com/sdk/index.html htsi@cscom.vn Cài đặt JDK/JRE htsi@cscom.vn ADT Bundle htsi@cscom.vn Cài đặt USB Driver  Thiết lập hệ thống (PC) để dò tìm thiết bị  Windows: Cần cài đặt USB driver a) Nexus One, Nexus S, hoặc điện thoại phát triển Android (ADP) sử dụng Google Windows USB Driver. b) Sử dụng OEM USB driver phù hợp cho các loại điện thoại khác  Mac OS X: Được hỗ trợ driver  Ubuntu Linux: Cần thêm file chứa cấu hình USB cho mỗi loại thiết bị điện thoại được sử dụng cho phát triển (xem thêm: http://developer.android.com/guide/developing/device. html) htsi@cscom.vn Cài đặt USB Driver  Dùng SDK Manager để tiến hành cài đặt và nâng cấp USB driver. htsi@cscom.vn Cài đặt USB Driver htsi@cscom.vn Công cụ ADB  Android debug brigde (adb) là công cụ cho phép     Quản lý trạng thái của thiết bị hay Emulator Chạy lệnh shell trên thiết bị điện thoại Quản lý port trên thiết bị hay Emulator Copy files từ PC vào thiết bị hoặc Emulator và ngược lại htsi@cscom.vn Công cụ ADB  Cú pháp lệnh adb adb [-d|-e|-s ] [-d] - Truy cập đến thiết bị thật đang kết nối [-e] - Truy cập đến thiết bị ảo đang kết nối [-s] - Truy cập đến thiết bị thật hoặc ảo thông qua mã số của thiết bị. Truy vấn Emulator/device đối tượng: adb devices Cài đặt ứng dụng: adb install htsi@cscom.vn Công cụ ADB  Copy files từ thiết bị, Emulator đến PC adb pull Copy files từ PC đến thiết bị, Emulator adb push Sử dụng lệnh Shell để tương tác với thiết bị, Emulator Xóa thư mục adb -e/-d shell rm -r /sdcard/folder Tạo thư mục adb -e/-d shell mkdir /sdcard/folder htsi@cscom.vn Công cụ ADB  Sử dụng Logcat Hệ thống log Android cung cấp cơ chế cho việc tập hợp và hiển thị debug hệ thống output. Log từ những ứng dụng khác nhau và 1 phần từ hệ thống sẽ được tập hợp vào vùng đệm vào được hiển thị bởi lệnh logcat. Logcat từ adb shell sẽ hiển thị tất cả thông tin log Cú pháp: adb logcat htsi@cscom.vn LOGO htsi@cscom.vn
- Xem thêm -