Tài liệu Xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (erp) tại các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 219 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1366 |
  • Lượt tải: 0