Tài liệu Xây dựng hệ thống mạng bootrom với bxp 3.0 -sitc

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 944 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Luận văn Đề tài : Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Xây dựng hệ thống mạng BootRom Public by: MuaFiu http://scribd.com/muafiu dnokia8910@yahoo.com Mục Lục: Giới thiệu chung-Mô hình ………………………………………………………2~9 Xây dựng hệ thống mạng BootRom với phần mềm BXP 3.0……………….10~109 I. Cài đặt,cấu hình bxp 3.0 trên máy Chủ Server 2003……………………….10 1. Cài đặt tại máy chủ server 2003-cấu hình DHCP………………………………....10 2. Cài đặt phần mềm BXP 3.0 tại máy chủ server 2003……………………………..32 3. Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server………………………………..57 II. Cài đặt,cấu hình bxp 3.0 trên máy Client xp……………………………….75 1. Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp……………………………….75 2. Cấu hình cho máy Client Xp……………………………………………………...90 3. Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp…………………………….....97 4. Client Xp khởi động BootRom không đĩa cứng…………………………………101 5. Cấu hình bootrom không đĩa cứng cho nhiều máy con tại server……………….107 Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 1 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Giới thiệu chung-Mô hình Ngày nay,dưới sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin nói chung và ngành Mạng máy tính nói riêng, con người đã tạo ra nhiều công nghệ mạng mới tiến bộ hơn với mục đích tiết kiệm,nhanh chóng và tiện lợi. Đề tài chúng ta cần nói đến đây chính là giới thiệu,nghiên cứu và xây dựng mô hình mạng BootRom , mô hình mạng máy tính trong đó,các máy con-client không cần ổ cứng để cài đặt hệ điều hành mà vẫn có thể hoạt động như bình thường thông qua hệ điều hành ảo được sao chép trên đĩa ảo của máy chủ. Vấn đề ảo hóa đang thực sự “hot” và ngày càng có tiềm năng để phát triển.  BootRom là gì ? Ảo hóa hệ điều hành là gì ? Với một hệ điều hành ảo hóa thì không có gì được cài đặt trước hoặc được load vĩnh viễn trên một thiết bị cục bộ và cũng không cần đến ổ đĩa cứng. Mọi thứ đều được chạy từ mạng bằng một đĩa ảo. Với những cung cấp hiện nay, đĩa ảo này quả thực là một file image được lưu trữ trên máy chủ từ xa, SAN hoặc NAS. Máy khách sẽ được kết nối thông qua mạng vào đĩa ảo và sẽ khởi động với hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ đĩa ảo. Có hai kiểu ổ đĩa ảo trong các cung cấp hiện nay đó là: 1. Private Virtual Disk Private virtual disk chỉ được sử dụng bởi một máy khách, cũng giống như một ổ đĩa cứng nội bộ. Phụ thuộc vào các quyền đã được gán, người dùng có thể lưu các thông tin trên đĩa ảo. Chính vì vậy khi máy khách được khởi động lại, các thiết lập sẽ được duy trì cũng giống như làm việc với ổ đĩa cứng vật lý. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 2 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 2. Shared/Common Virtual Disk Một đĩa ảo chia sẻ được sử dụng bởi nhiều máy khách cùng một lúc. Trong quá trình sử dụng, những thay đổi được lưu lại trong các cache riêng, tuy nhiên khi máy khách shut down hoặc khởi động lại hì cache sẽ bị xóa sạch. Nói theo cách khác, khi máy khách khởi động nó sẽ sử dụng cấu hình mặc định hiện hữu trên đĩa ảo. Các ổ đĩa này sẽ sắp xếp hoặc bảo đảm mỗi một máy khách đều có một bộ nhận dạng duy nhất trong cơ sở hạ tầng (như một miền của Windows). Virtual Disk được tạo bằng cách sử dụng công nghệ ảnh hóa (imaging). Bạn sẽ cài đặt một hệ thống như bạn thấy trên một hệ điều hành khác bằng cách sử dụng đĩa ảo (điều này có thể gộp nhóm cả các ứng dụng, chính vì vậy nó không bị hạn chế chỉ về hệ điều hành). Bằng cách cài đặt phần mềm máy khách trên hệ thống chủ (hệ thống từ đó bạn sẽ lấy image), khi đó bạn có thể thiết lập một kết nối với thành phần back-end và tạo một image của hệ thống đến file image của ổ đĩa ảo. Đĩa ảo này có thể được sử dụng trên cả hệ điều hành máy chủ cũng như các hệ điều hành máy khách. Hầu hết các sản phẩm đĩa ảo này hiện nay đều hỗ trợ cả Windows và Linux cũng như nền tảng phần cứng vật lý và nền tảng ảo. Cho đến đây, về cơ bản các bạn đã hiểu được ảo hóa hệ điều hành là gì. Chúng ta hãy đi vào các chi tiết thêm nữa về cách làm việc của nó cũng như các thành phần có liên quan. Ảo hóa hệ điều hành làm việc như thế nào? Trước hết chúng ta hãy xem xét sơ qua các thành phần cần đến để sử dụng hệ điều hành ảo trong một cơ sở hạ tầng. Thành phần đầu tiên đó chính là máy chủ ảo hóa hệ điều hành. Máy chủ này là một tiêu điểm trong cơ sở hạ tầng ảo hóa hệ điều hành. Nó sắp xếp việc streaming các thông tin trên các đĩa ảo đến máy khách và cũng phân định máy khách nào sẽ được kết nối với ổ đĩa ảo nào (bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu với những thông tin được lưu). Máy chủ này cũng có thể tổ chức để lưu trữ các ổ đĩa ảo một cách nội bộ hoặc có thể được kết nối đến các ổ đĩa ảo thông qua SAN hoặc File Share. Trong các môi trường khả năng có sẵn cần phải cao càng cần phải có máy chủ ảo hóa để tạ sự dự phòng cũng như cân bằng tải. Máy chủ này cũng bảo đảm rằng máy khách sẽ là duy nhất bên trong cơ sở hạ tầng. Thứ hai, cần có một máy khách có thể liên lạc với máy chủ để kết nối đến các ổ đĩa ảo và yêu cầu các thành phần được lưu trên đĩa ảo nhằm chạy hệ điều hành. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 3 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Thành phần hỗ trợ ở đây là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ cấu hình và các thiết lập cho máy chủ, một dịch vụ streaming để xử lý nội dung bên trong của ổ đĩa ảo, một dịch vụ TFTP (mang tính tùy chọn) và một dịch vụ khởi động PXE (cũng mang tính tùy chọn) cho việc kết nối máy khách với các máy chủ. Như đã được đề cập ở trên, các ổ đĩa ảo sẽ chứa một image của một ổ đĩa vật lý từ một hệ thống đang phản xạ cấu hình và các thiết lập. Khi ổ đĩa ảo được tạo thì đĩa đó cần phải được gán cho máy khách sẽ sử dụng đĩa này trước tiên. Kết nối giữa máy khách và đĩa được thực hiện thông qua công cụ quản trị và được lưu bên trong cơ sở dữ liệu. Khi máy khách đã được gán ổ đĩa nó có thể được bắt đầu với ổ đĩa ảo bằng cách sử dụng quá trình được thể hiện dưới đây trong hình 1. Hình 1: Ảo hóa hệ điều hành và quá trình Streaming  Kết nối đến máy chủ OS Virtualization. Đầu tiên chúng ta khởi động máy và thiết lập kết nối đến máy chủ OS Virtualization. Hầu hết các sản phẩm hiện nay đều cung cấp một số phương pháp để kết nối đến máy chủ. Một trong các phương pháp được sử dụng nhiều nhất đó là sử dụng dịch vụ PXE. Các phương pháp này đa phần đều sử khởi tạo card giao diện mạng, nhận địa chỉ IP (DHCP) và một kết nối đến máy chủ.  Kết nối đến ổ đĩa ảo Khi một kết nối được thiết lập giữa máy khách và máy chủ, máy chủ sẽ quan sát trong cơ sở dữ liệu của nó để kiểm tra xem máy khách này có quen thuộc hay không và các ổ đĩa ảo nào được gán cho máy khách đó. Khi có thêm nhiều ổ đĩa ảo Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 4 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC được kết nối thì khi đó sẽ có một menu khởi động được hiển thị trên máy khách. Nếu chỉ có một đĩa được gán thì đĩa này sẽ được kết nối đến máy khách trong bước 3.  Vdisk đã kết nối đến máy khách Sau khi ổ đĩa ảo mong muốn được chọn hoặc một ổ đĩa ảo được gán cho máy khách đã được xác định thì đĩa ảo sẽ được kết nối xuyên suốt máy chủ OS Virtualization đến máy khách. Trên back-end, máy chủ OS Virtualization phải đảm bảo rằng máy khách là duy nhất (tên máy tính và bộ nhận dạng) bên trong cơ sở hạ tầng.  Hệ điều hành được “streamed” đến máy khách. Ngay khi đĩa được kết nối, máy chủ sẽ bắt đầu công việc streaming nội dung bên trong ổ đĩa ảo. Phần mềm sẽ “biết” các phần nào cần thiết để khởi động hệ điều hành một cách êm ái, chính vì vậy các phần này cần phải được “stream” trước. Các thông tin đã được stream đến hệ thống sẽ được lưu ở một vị trí nào đó. Hầu hết các sản phẩm hiện nay đều cung cấp nhiều cách lưu trữ các thông tin này.  Streaming bổ sung. Sau đó phần đầu tiên sẽ được stream cho hệ điều hành để chạy như mong đợi. Dữ liệu ổ đĩa ảo bổ sung sẽ được stream khi cần thiết để chạy hoặc khởi động chức năng được gọi bởi người dùng (cho ví dụ khởi động ứng dụng có sẵn bên trong ổ đĩa ảo).  Ưu điểm của mạng BootRom  Sự dự phòng linh động Với ảo hóa hệ điều hành, bạn có thể dễ dàng kết nối các ổ đĩa ảo (Vdisk) khác vào một hệ thống. Máy khách có thể dễ dàng khởi động hệ điều hành khác hoặc role khác. Điều này rất hữu dụng cho các môi trường Terminal Server khi sử dụng nguyên lý silo (hay cũng được gọi là Application Load Managed Groups), một silo có thể được mở rộng dung lượng một cách dễ dàng. Cũng theo đó, các máy trạm hoặc các máy chủ có thể được gán một role cụ thể khi cần thiết bằng cách gán một đĩa ảo khác.  Hỗ trợ đa image (ảnh ảo ) trên hệ thống, gồm có cả menu khởi động Việc dự phòng linh động mở rộng có thể tạo lên một bước đi dài hơn trong việc gán nhiều image đồng thời cho một client. Khi bắt đầu, một menu khởi động cũng có thể được hiện Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 5 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC diện cho máy khách, chính vì vậy người dùng có thể chọn hệ điều hành nào (với một role khác) sẽ được khởi động. Trong trường hợp này, một hệ thống có thể được sử dụng cho một số mục đích bên trong khoảng thời gian tính theo giây.  Triển khai phần mềm (OS/App) nhanh Việc bổ sung thêm máy chủ mới hoặc máy trạm vào cơ sở hạ tầng chỉ mất một vài phút thay vì phải cài đặt và cấu hình hệ thống một cách thủ công hoặc thông qua công cụ triển khai, mất tối thiểu cũng một vài giờ, chỉ cần một số bước, máy khách sẽ được gán cho một đĩa ảo và có thể được sử dụng trong sản xuất.  Hệ thống giống nhau 100% Thông thường, việc khắc phục sự cố các vấn đề thường tập trung vào một máy vì ở đó có sự khác nhau trên máy tính đó. Đặc biệt là trong Terminal Servers, đây là một thành phần quan trọng mà tất cả các máy chủ đang cấu hình cùng một role (silo) giống nhau. Vấn đề này chỉ áp dụng cho các ổ đĩa chia sẻ vì trong đĩa private, các thay đổi sẽ được lưu lại.  Cải thiện dễ dàng cho các nâng cấp và các hotfix ( lỗi nguy hiểm ) của các ứng dụng và hệ điều hành Với sự ảo hóa hệ điều hành, một nâng cấp hoặc một hotfix chỉ nên được bổ sung cho image Virtual Disk thay vì tất cả các máy chủ. Mặc dù vậy, bạn có thể tạo một đĩa ảo mới gồm có nâng cấp hoặc hotfix sau đó kiểm tra thử nó một cách dễ dàng bằng cách gán ổ đĩa ảo này cho một máy tính nào đó. Nếu các lần kiểm tra diễn ra thành công thì đĩa ảo này có thể được gán cho tất cả các máy khách khác. Về phía các bạn, chỉ cần tạo thủ tục/ các hệ thống để quản lý các nâng cấp và các phiên bản ổ đĩa ảo khác.  Dễ dàng rollback ( quay trở lại ) các kịch bản ban đầu Mặc dù nâng cấp hoặc hotfix đã được test qua nhưng trong suốt quá trình sản xuất, hành vi của nâng cấp hay hotfix này vẫn không diễn ra như mong đợi. Khi đó bằng cách gán đĩa ảo cho các máy khách đó và khởi động lại chúng, bạn có thể chuyển đổi về trạng thái trước đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.  Sau khi khởi động lại, hệ thống sẽ trở về trạng thái sạch trơn Ưu điểm này chỉ áp dụng cho các image chia sẻ. Nếu hệ thống của bạn có hành vi nào đó lạ thường, thường một cài đặt lại hoàn tất là một giải pháp cho trường hợp này, tuy nhiên với sự ảo hóa hệ điều hành (kết hợp với ổ đĩa chia sẻ), mỗi một máy chủ chỉ cần khởi động lại và load các cấu hình mặc định lại.  Nhược điểm Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 6 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Ảo hóa hệ điều hành không phải là “kỳ quan của thế giới”, chính vì vậy cũng có những điểm yếu trong công nghệ này.  Không có khả năng làm việc offline Vào thời điểm này, các sản phẩm ảo hóa hệ điều hành phải được kết nối với máy chủ ảo hóa để sử dụng hệ điều hành trên đĩa ảo. Chính vì vậy khi kết nối mạng không có sẵn thì khi đó hệ thống sẽ không thể hiện hữu.  Cần LAN tốc độ cao (>100Mb) Vì ổ đĩa ảo được kết nối từ máy chủ ảo hóa thông qua card giao diện mạng (thường là LAN). Tuy nhiên trên một kết nối WAN thì vấn đề xảy ra có thể sẽ không đủ băng tần có sẵn hoặc không có đủ sự tin cậy để sử dụng hệ thống một cách êm ả.  Không hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Mặc dù hỗ trợ nhiều hệ điều hành tuy nhiên vẫn có một số phân phối của Linux không thể chạy thông qua công nghệ ảo hóa hệ điều hành.  Các giải pháp đa PXE/BootP trong đoạn mạng sẽ gây ra các vấn đề Khi sử dụng ảo hóa hệ điều hành như một công nghệ bổ sung bên trong cơ sở hạ tầng hiện hành của bạn, chúng ta nên xem xét đến tùy chọn PXE/Bootp Connection. Nhiều máy chủ PXE trong một subnet sẽ làm cho hệ thống không hoạt động như mong muốn.  Môi trường ứng dụng và phát triển với hệ thống mạng Bootrom.  Citrix XenApp / Terminal Servers Ảo hóa hệ điều hành là một giải pháp khá tốt cho cơ sở hạ tầng Citrix XenApp/Terminal Server. Một trong những thách thức lớn nhất trong các cơ sở hạ tầng đó là giữ được sự giống nhau 100% đối với cảm nhận người dùng. Bằng cách sử dụng các ổ đĩa ảo chia sẻ sau mỗi lần khởi động lại, Terminal Server có thể quay trở về trạng thái mặc định ban đầu và các thay đổi được áp dụng cho tất cả các máy chủ.  Các giải pháp VDI / DDI solutions Các giải pháp cơ sở dữ liệu desktop ảo cũng đang trở lên phổ biến. Một trong những bất thuận lợi lớn nhất của hầu hết các sản phẩm VDI (Virtual Desktop Infrastructure) là nhu cầu lưu trữ SAN (Storage Area Network) đắt đỏ để cấu hình các máy ảo. Với cơ chế chia sẻ Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 7 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC đĩa của ảo hóa hệ điều hành, các máy ảo có thể sử dụng cùng một đĩa ảo và không mất không gian đắt đỏ cần thiết cho SAN (Storage Area Network).  Web Server Hầu hết các Web Server khá tĩnh và không lưu dữ liệu cục bộ. Bên cạnh đó nhu cầu về tài nguyên web có thể rất khác nhau trong ngày. Với sự dự phòng linh động thì các tài nguyên cần thiết có thể được gán suốt cả ngày, cho ví dụ việc chia sẻ phần cứng với một role khác.  Back-up Servers Back-up Server thường được sử dụng một vài giờ trong ngày (không phải giờ làm việc). Chính vì vậy phần cứng không được sử dụng trong hầu hết thời gian. Việc sử dụng sự dự phòng linh động sẽ làm cho phần cứng được sử dụng cho các vai trò khác trong thời gian làm việc và sau đó gán cho đĩa ảo có role máy chủ back up để thực hiện việc back up.  Môi trường phát triển và test Khi sử dụng nguyên lý DTAP (Defense Technology Area Plan), sự ảo hóa hệ điều hành có thể cung cấp cho bạn các máy tính có khả năng chạy các triển khai và test các nhiệm vụ trên đó, ở đây phần cũng cũng được sử dụng hiệu quả với khả năng dự phòng linh động.  Môi trường Lab Một thuộc tính của môi trường Lab là nhu cầu cần khôi phục trạng thái của môi trường về trạng thái mặc định một cách nhanh chóng để các sinh viên có thể chạy thành công các bài tập của mình. Hệ điều hành ảo hóa có thể cung cấp điều đó với tùy chọn đĩa chia sẻ và nó cũng là một hệ thống dự phòng linh động cho môi trường Lab.  Môi trường giáo dục Trong các môi trường giáo dục, luôn luôn có một khó khăn cung cấp đầy đủ chức năng học tập,thực hành,ứng dụng cho tất cả các sinh viên. Cũng vậy, phụ thuộc vào việc đào tạo phát sinh ra nhu cầu về hệ điều hành. Sử dụng ảo hóa hệ điều hành với nhiều đĩa ảo được gán, các sinh viên có thể sử dụng menu khởi động để khởi động môi trường tương đương cho việc học tập thích hợp. Thêm vào đó, sau khi khởi động lại, máy tính lại trở về trạng thái mặc định ban đầu (khi đang sử dụng các đĩa ảo chia sẻ).  Máy trạm công cộng –Phòng Internet Game Cũng giống như các môi trường giáo dục, các máy trạm công cộng cũng thường cung cấp chức năng và các thông tin không mang tính cá nhân nên được lưu trữ. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 8 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC  Môi trường an toàn Ảo hóa hệ điều hành cũng là một công nghệ có thể được sử dụng cho các môi trường an toàn. Cho ví dụ, nếu một máy nào bị đánh cắp (máy tính sử dụng ảo hóa hệ điều hành) thì sẽ không có dữ liệu nào có sẵn trên máy tính đó. Mô hình đơn giản minh họa xây dựng hệ thống mạng BootRom giữa 1 máy chủ-server và 1 máy con Client. Chuẩn bị:  1 máy chủ server có cấu hình Dual Core 2.0 Ghz (Tối thiểu Pentium IV) ,Ram 512M (tối thiểu) ,sử dụng hệ điều hành Win server 2003 , ổ cứng 40G chia làm 2 phân vùng: C và D ( ổ D dùng để tạo đĩa ảo )  1 máy con Client cấu hình Celeron,Ram 256M sử dụng Win Xp , phải có Card mạng boot được Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 9 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC  Phần mềm BXP 3.0 hoặc phiên bản cao hơn ( Khuyến khích bản Full hoặc Crack) Download bản Full của phần mềm BXP 3.0 tại đây :  http://www.mediafire.com/?omoezvgkzza  http://www.mediafire.com/?sharekey=78bdbbeab7d9dc31d956df2962098fcbe0 4e75f6e8ebb871 I.Cài đặt và cấu hình Bxp 3.0 trên máy chủ Server 2003. 1.Cài đặt tại máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP. Ta có 1 máy server dùng hệ điều hành window server 2k3.Máy server hiện có 1 ổ cứng chia làm 2 phân vùng: C và D Ổ D sẽ được xác định làm ổ đĩa ảo chứa Image. Ta cài đặt các thông số TCP/IP cho máy như hình 2.  IP: 192.168.10.100/24  Subnet mask: 255.255.255.0  DW: 192.168.10.1  Prefer DNS server: 203.113.131.1 Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 10 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 2. Sau khi cài đặt đầy đủ trong các thông số,click vào Detail để kiểm tra lại 1 lần nữa các thông số TCP/IP vừa nhập.(Hình 3) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 11 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 3. Ta click chuột phải vào Mycomputer/Properties/Computer Name Kiểm tra lại tên của máy tính.Máy hiện đang có tên server. (Hình 4) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 12 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 4. (Lưu ý: Đề tiến hành Crack được License phần mềm BXP 3.0 ,ta phải dùng 1 số thủ thuật) Ta đổi tên máy tính thành dongan /ok .(Bắt buộc phải đổi thành dongan để có thể Crack được cho phần mềm) –Hình 5. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 13 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 5. Sau khi đổi tên xong,máy yêu cầu Restart để khởi động lại.(H.6) Hình 6. Sau khi hoàn thành xong thao tác đầu tiên,bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt DHCP cho máy server ( Máy hiện đang có tên Mycomputer Name: dongan ) -Ta vào Start / Settings / Control Panel. (H.7) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 14 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 7. Trong cửa sổ Control Panel . Nhấp chọn Add or Remove Programs.(H.8) Hình 8. Cửa sổ Add or Remove Programs mở,ta click vào Add/Remove Windows Components để tiếp tục. (H.9) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 15 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 9. Cửa sổ Window Components Wizard mở,ta tìm dòng Networking Services , bỏ dấu check  Networking Services (Nếu đã có dấu chọn  trước sẵn ),sau đó click vào Details… để tiếp tục. (H.10) Hình 10. Cửa sổ Networking Services mở , ta tìm và check vào dòng  Dynmic Host Configuration Protocol (DHCP) (Lưu ý: Chỉ check vào những dịch vụ cần dùng) (H.11) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 16 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 11. Ta click vào Ok để hoàn tất,lúc này tự động có dấu check  Networking Services .Ta chọn Next > để tiếp tục. (H.12) Hình 12. Chương trình DHCP khởi chạy… (H.13) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 17 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 13. Trong quá trình cài đặt,chương trình yêu cần đĩa Window server 2k3 để lấy 1 số file cần thiết cài đặt trong thư mục I386 , ta bỏ đĩa vào ,sau đó nhấn Ok để quá trình cài đặt tiếp tục. (H.14) Hình 14. Sau khi cài đặt thành công,màn hình thông báo xuất hiện,click vào Finish để kết thúc. (H.15) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 18 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 15. -Sau khi cài đặt xong DHCP,ta vào công cụ DHCP để cấu hình 1 số dịch vụ như tạo Scope…. Vào Start / Programs / Administrative Tools / DHCP.. (H.16) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 19 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 16. Cửa sổ DHCP xuất hiện,tại đây ta có thể thấy chi tiết về máy server dongan có địa chỉ IP server là: 192.168.10.100/24 (H.17) Hình 17. Click chuột phải vào tên server / New Scope… (tên server ở đây là dongan) (H.18) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 20 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 18. Màn hình New Scope Wizard mở xuất hiện bảng welcome…..Click Next > … (H.19) Hình 19. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 21 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Tại cửa sổ Scope Name yêu cầu ta nhập 1 số thông tin về Scope ta đang tạo:  Name: nhập tên của Scope đang tạo  Description: mô tả về Scope đang tạo Sau khi nhập xong,click Next > … (H.20) Hình 20. Cửa sổ IP Address Range yêu cầu ta nhập số địa chỉ IP cần cấp phát cho máy con. Tùy theo nhu cầu hoặc mức độ mà ta cài đặt số lượng IP cần cấp. Ở đây ta cấp IP cho khoảng 40 máy từ địa chỉ: 192.168.10.10/24 ~ 192.168.10.50 /24 Ở dòng Length và Subnet mask ta để mặc định. Next > để tiếp tục. (H.21) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 22 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 21. cửa sổ Add Exclusions xuất hiện.Đây là cửa sổ để ta nhập những khoảng địa chỉ IP loại trừ không cấp cho máy Clients ( Trường hợp này áp dụng đối với 1 số máy quan trọng hoặc cố định 1 số địa chỉ riêng) Vì không dùng đến dịch vụ này nên ta bỏ trống và click Next > …. (H.22) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 23 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 22. Tại cửa sổ Lease Duration ,đây là nơi giới hạn thời gian tồn tại của IP cấp cho máy conclient,theo mặc định là 8 ngày, ta để mặc định. Next >… để tiếp tục (H.23) Hình 23. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 24 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Tại cửa sổ Configure DHCP Options : đây là nơi cung cấp,cấu hình các dịch vụ có thêm trong DHCP cho máy con khi nhận được IP từ server. Ta click chọn  Yes,I want to configure these options now Next > … để tiếp tục. (H.24) Hình 24. Cửa sổ Router (Default Gateway) xuất hiện,tại đây ta nhập địa chỉ IP của Router-DW vào. Ở đây địa chỉ DG là: 192.168.10.1 /Add / Next >… (H.25) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 25 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 25. Tại cửa sổ Domain Name and DNS Servers yêu cầu ta nhập tên domain hoặc địa chỉ IP phân giải để cấp cho máy con. Ta có thể gõ tên máy server vào khung Server name sau đó click vào Resolve để máy tự động phân giải và gán địa chỉ IP của máy server vào khung IP address: ( hoặc nhập địa chỉ của Server vào khung IP address 1 cách trực tiếp) Sau khi nhập địa chỉ IP vào. Add địa chỉ IP vào, Next > … tiếp tục (H.26) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 26 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 26. Cửa sổ WINS Servers : ta làm tương tự như bước trước . Nhập tên vào Server name sau đó click vào Resolve để máy tự động gán địa chỉ IP hoặc gõ địa chỉ IP của máy server / Add.. / Next > …. (H.27) Hình 27. Cửa sổ Activate Scope hỏi ta có muốn kích hoạt Scope đang tạo này không? Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 27 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Ta check chọn  Yes, I want to activate this scope now Next > … (H.28) Hình 28. Màn hình thông báo hoàn tất quá trình tạo mới 1 Scope . Finish để kết thúc.(H.29) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 28 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Lúc này tại cửa sổ DHCP có xuất hiện Scope ta vừa tạo ,click vào dấu + tại Scope để xem các thông tin chi tiết.  Address Pool  Address Leases  +Reservations  Scope Options Click vào Scope Options ,bên khung cửa sổ bên phải xuất hiện các chi tiết. (H.30) Hình 30. Click chuột phải vào Scope Options / Configure Options… (H.31) Hình 31 Cửa sổ Scope Options mở. Ta click  003 Router ,xem lại thông tin về địa chỉ IP của Router , nếu sai ,ta nhập lại 192.168.10.1 / Apply . (H.32) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 29 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 32. Tiếp tục ,kéo xuống chọn  006 DNS Servers ,xem địa chỉ IP của DNS đã nhập,nếu sai ,ta remove ra,sau đó add lại: 203.113.131.1 / Apply / OK (H.33) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 30 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 33. Sau khi cấu hình xong,màn hình bên phải xuất hiện các thông số của Scope ta vừa chỉnh sửa. (H.34) Hình 34. Đến đây,quá trình cài đặt,cấu hình DHCP trên máy Server hoàn tất. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 31 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 2. Cài đặt phần mềm BXP 3.0 tại máy chủ server 2003 Sau khi hoàn tất bước thứ nhất,ta sang bước thứ 2 : cài đặt phần mềm BXP 3.0 tại máy chủ. Kiểm tra 1 lần nữa chắc chắn Computer Name của máy server là: dongan (bắt buộc) (H.35) Hình 35. Sau khi chắc chắn đã chính xác những yêu cầu,chúng ta tiến hành cài đặt phần mềm BXP .30 Ta vào thư mục cài đặt của phần mềm BXP 3.0 ,chạy file Setup.exe (H.36) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 32 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 36. Cửa sổ cài đặt phần mềm Venturcom BXP 3.0 xuất hiện, Next > … để tiếp tục. (H.37) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 33 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 37. Tại khung Software License Agreement ,click Yes để tiếp tục. (H.38) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 34 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 38. Nhập các thông tin chi tiết tại khung User Information  Name: Họ tên  Company: Công ty, cơ quan.. Next > … để tiếp tục. (H.39) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 35 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 39. Cửa sổ Choose Destination Location cho phép ta ấn định chỗ cho thư mục cài đặt. Ta để mặc định sau đó chọn Next > … (H.40) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 36 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 40. Tại cửa sổ Setup Type : Có 4 hình thức để lựa chọn,vì ta đang cài trên máy chủ server nên chọn  1- Full Server Tiếp tục Next > … (H.41) Hình 41. Tại khung Select Components. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 37 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Vì ta đang dùng dịch vụ DHCP có sẵn của window server 2k3,vì thế ta tắt dịch vụ DHCP có sẵn được hỗ trợ trong phần mềm. Bỏ check  Tellurian DHCP Server . Next > .. tiếp tục. (H.42) Hình 42. Tại cửa sổ Select Program Folder ,ta để mặc định . Next > … để tiếp tục. (H.43) Hình 43. Cửa sổ Start Copying Files , nhấn Next > .. tiếp tục. (H.44) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 38 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 44. Phần mềm được cài đặt trong giây lát. (H.45) Hình 45. Màn hình BXP Product Registration yêu cầu ta đăng ký bản quyền,bỏ qua bước này. Click vào Cancel để tiếp tục. (H.46) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 39 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 46. Màn hình BXP License Info thông báo phần mềm BXP hiện chưa có bản quyền. Chúng ta sẽ cài bản quyền ở các bước sau. Click vào OK để tiếp tục. (H.47) Hình 47. Phần mềm tiếp tục được cài đặt vào hệ thống. (H.48) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 40 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 48. Xuất hiện thông báo Hardware Installation .Nhấp chọn Continue Anyway để tiếp tục.(H.49) Hình 49. Phần mềm tiếp tục được cấu hình vào hệ thống máy chủ… (H.50) Hình 50. Cửa sổ Found New Hardware Wizard xuất hiện,đây là chương trình đĩa ảo trong phần mềm BXP. Ta check vào  Install the software automatically (Recommended) Next > … tiếp tục. (H.51) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 41 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 51. Quá trình tìm kiếm Plug & Play cho đĩa ảo BXP bắt đầu… (H.52) Hình 52. Sau khi tìm kiếm,xuất hiện thông báo Hardware Installation của BXB Virtual Disk . Chọn Continue Anyway để tiếp tục. (H.53) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 42 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 53. Quá trình tìm kiếm và cập nhật Driver của đĩa ảo BXP được tiến hành… (H.54) Hình 54. Sau khi ta cài đặt cơ bản xong phần mềm BXP 3.0 .Click vào Finish. (H.55) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 43 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 55. Phần mềm tiếp tục được cài đặt vào máy chủ… (H.56) Hình 56. Quá trình cài đặt BXP hoàn tất . Click vào Finish để kết thúc. (H.57) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 44 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 57. Vào dịch vụ Services để chỉnh sửa 1 số dịch vụ liên quan đến BXP . Mở Run,gõ vào thanh Open: services.msc (H.58) Hình 58. Thanh công cụ các dịch vụ trên máy –Services mở ra,mở to cửa sổ dịch vụ,tìm chọn 3 dòng:  BXP Adaptive Boot server  BXP Managed Disk Server  BXB Write Cahe I/O Server (H.59) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 45 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 59. Hiện tại các dịch vụ này đang theo chế độ Startup Type: Automatic Công việc chúng ta cần làm là chuyển chế độ của 3 dịch vụ này từ Automatic  Manual. Double Click vào dòng dịch vụ ,cửa sổ dịch vụ con mở ra, tại dòng Startup type ta chọn để xổ ra các chế độ.  Automatic – Tự động  Manual –Mặc định  Disabled –Tắt dịch vụ Ta chọn Manual / Apply / ok . Thực hiện tương tự với 2 dịch vụ còn lại. (H.60) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 46 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 60. Sau khi chuyển đổi chế độ cho 3 dịch vụ này,ta sẽ thấy dòng chữ Startup Type đã được chuyển sang: Manual (H.61) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 47 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 61. Sau khi chỉnh xong,tắt cửa sổ dịch vụ,vào Mycomputer bằng công cụ Explore (bắt buộc đề Crack được phần mềm ) Để chuột ở Start / click chuột phải / Explore Hoặc nhấp chuột phải vào My computer / Explore. (H.62) Hình 62. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 48 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Vào thư mục chứa phần mềm,tìm chọn File BXP_CR.exe (H.63) Hình 63. Click cho chạy File BXP_CR.exe để tiến hành Crack phần mềm.Click Install để chạy. (H.64) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 49 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 64. Sau khi chạy xong,ta vào My Computer bằng công cụ Explorer 1 lần nữa. R’Click Mycomputer / Explorer (H.65) Hình 65. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 50 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Trong cửa sổ My Computer bên trái –Folder Tree ,ta thấy có 1 biểu tượng màu đỏ - My Licenses. Để cài đặt License cho phần mềm, click chuột phải vào biểu tượng màu đỏ / Import License. (H.66) Hình 66. Tìm đường dẫn đến file DongAn.vlf nằm trong thư mục cài đặt phần mềm .Click chọn Open. (H.67) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 51 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 67. Xuất hiện thông báo: Are you want to overwrite the Venturcom BXP…..? Click chọn Yes . (H.68) Hình 68. Sau khi Crack thành công,lần này ta đổi lại tên My Computer Name theo ý thích. Chúng ta đổi tên máy chủ thành: Server (H.69) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 52 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 69. Sau khi đổi tên máy chủ xong,khởi động lại máy. Vào thư mục cài đặt phần mềm BXP 3.0 ,tìm đến File BXP_RS.exe Click chạy file đó . Click Install để chạy file .(H.70) Hình 70. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 53 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Sau khi chạy xong file ,ta vào lại cửa sổ các dịch vụ của máy 1 lần nữa. Vào Run gõ : services.msc (H.71) Hình 71. Cửa sổ dịch vụ mở,ta chuyển lại chế độ cho 3 dịch vụ liên quan đến BXP mà ta đã đổi sang chế độ Manual trước đó sang chế độ Automatic.  BXP Adaptive Boot Server  BXP Managed Disk Server  BXP Write Cache I/O server (H.72) Hình 72. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 54 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Click vào từng dịch vụ,chuyển chế độ Startup Type sang Automatic /Apply /Ok (H.73) Hình 73. Sau khi chắc chắn đã chuyển thành công,ta kiểm tra 1 lần nữa bằng cách nhìn vào Dòng Startup Type của 3 dịch vụ: chế độ Automatic (H.74) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 55 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 74. Đóng cửa sổ dịch vụ. Quá trình cài đặt phần mềm BXP 3.0 trên máy chủ Server hoàn tất. Restart lại máy đê máy server cập nhật lại. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 56 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 3. Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server. Sau khi cài đặt xong phần mềm trên máy chủ, tiếp theo giờ chúng ta tiến hành công việc tạo 1 đĩa ảo trên máy chủ bằng phần mềm BXP 3.0 Từ máy chủ Server , vào Start / Settings / Control Panel . Trong cửa sổ Control Panel ,ta thấy xuất hiện thêm Icon của 3 dịch vụ liên quan đến BXP:  3Com BOOTP  3Com PXE  Venturcom TFTP Service (H.75) Hình 75. Click Open dịch vụ 3Com BOOTP , mở tab Network Adapters , xem lại thông số địa chỉ IP máy server và đã có dấu check  địa chỉ IP server .Nếu chắc chắn chính xác. OK (H.76) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 57 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 76. Tiếp tục Click Mở dịch vụ 3Com PXE , chọn tab Network Adapters , kiểm tra lại đã có dấu check  địa chỉ IP của máy server. Nếu chính xác / OK (H.77) Hình 77. Mở tiếp dịch vụ thứ 3: TFTP Settings , mở tab TFTP Network Đánh dấu check  vào địa chỉ IP server. OK (H.78) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 58 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 78. Tiếp theo,vào Start/ Programs / Venturcom BXP / BXP Configuration Wizard để cấu hình . (H.79) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 59 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 79. Màn hình chào mừng, Click Next > để tiếp tục cấu hình. (H.80) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 60 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 80. Màn hình DHCP services xuất hiện yêu cầu ta chọn Yes/ No . Vì chúng ta đã sử dụng dịch vụ DHCP của window server 2k3 nên chúng ta chọn:  No, I already have DHCP services available on this network Chọn Next > để tiếp tục . (H.81) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 61 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 81. Tại cửa sổ Select BXP Network Adapter IP . Ta check  vào địa chỉ IP của máy chủ server . Next> để tới bước tiếp theo. (H.82) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 62 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 82. Tại cửa sổ Specify BXP Vdisk Directory , ở đây yêu cầu chúng ta xác định ổ đĩa làm nơi lưu trữ cho đĩa Ảo và các dữ liệu liên quan đến BXP . Chúng ta chọn ổ D .Next > (H.83) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 63 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 83. Tại cửa sổ Select Boottrap File , chúng ta để mặc định . Next > để tiếp tục.(H.84) Hình 84. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 64 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Cửa sổ Configure Bootstrap ,chúng ta để mặc định Next > tiếp tục. (H.85) Hình 85. Đến cửa sổ Managed Disks , ta check chọn  YES, I need to configure Managed Disks directories Sau đó chọn Next > (H.86) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 65 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 86 Tại cửa sổ Configure Managed Disk Directories ,chúng ta để mặc định. Next >(H.87) Hình 87. Quá trình cấu hình BXP được tiến hành,sau khi hoàn thành,click vào Finish để kết thúc.(H.88) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 66 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 88. Sau khi cấu hình xong,chúng ta vào BXP Administrator để thực hiện thao tác tạo đĩa ảo. Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Administrator (H.89) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 67 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 89. Giao diện BXP-Administrator mở.Ta click vào View / Server -> Disk (H.90) Hình 90. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 68 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Xuất hiện máy chủ SEVER .Ta click chuột phải vào máy chủ SERVER / New Virtual Disk ….(H.91) Hình 91. Cửa sổ Add Virtual Disk xuất hiện.Vì chúng ta tạo đĩa ảo đầu tiên nên mặc định dấu check  New disk Tại ô Virtual disk size in MB: ta nhập dung lượng đĩa ảo cần tạo .Ở đây chúng ta tạo đĩa ảo với dung lượng 4G ,đủ dùng cho 1 máy client win xp ( Dung lượng đĩa ảo phụ thuộc vào ổ đĩa mà bạn ánh xạ ) Disk name: gõ tên cho đĩa ảo Description: mô tả về đĩa ảo đang tạo Sau khi chắc chắn nhập đầy đủ các thông số . Click OK để tiếp tục…(H.92) Hình 92. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 69 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Quá trình tạo đĩa Ảo được tiến hành .Thời gian tạo đĩa ảo phụ thuộc vào dung lượng đĩa ảo bạn tạo.Quá trình tạo trong giây lát…(H.93) Hình 93. Sau khi tạo thành công ,màn hình BXP-Administrator xuất hiện đĩa ảo ta vừa tạo với tên: Disk 1 (Lưu ý: lúc này đĩa ảo có màu xanh tối ) Công việc tiếp theo chúng ta làm là Map – Ánh xạ ổ đĩa lên để máy chủ server có thể nhận được nó.Chúng ta Click vào Icon ở góc trên ( mũi tên của chuột ,có tên Map virtual disk) (H.94) Hình 94. Nếu thao tác ánh xạ thành công,đĩa ảo của chúng ta sẽ đổi thành màu xanh lá cây. (H.95) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 70 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 95. Chúng ta vào My computer bằng công cụ Explorer 1 lần nữa ( bắt buộc ) R’click vào Start/ Explorer hoặc R’click My Computer/ Explorer (H.96) Hình 96. Bên khung Folder-tree bên trái,ta sẽ thấy xuất hiện 1 biểu tượng của ổ đĩa rời Removeable Disk . Ta click vào ổ đĩa đó,tự động màn hình sẽ hiện thông báo: Ổ đĩa này chưa được format,bạn có muốn format nó ngay bây giờ ? Chúng ta chọn Yes để tiến hành Format ổ đĩa ảo. (H.97) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 71 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 97. Cửa sổ chi tiết về Format ổ đĩa xuất hiện,ổ đĩa ảo có dung lượng ~ 4G ,theo định dạng NTFS. Chúng ta nhập 1 số thông số vào các chỗ trống: Volume label: tên gán cho ổ đĩa ảo. Sau đó check  Quick Format. Click vào Start để tiến hành format ổ đĩa.Xuất hiện thông báo  Warning:….. Đây là thông báo khi format chúng ta sẽ mất hết dữ liệu. Click Ok để tiếp tục. (H.98) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 72 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 98. Sau 1 chút,công việc format cho ổ đĩa ảo tiến hành xong,xuất hiện thông báo Format Complete .Click OK để hoàn tất. (H.99) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 73 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 99. Ta vào lại cửa sổ BXP – Administrator ,chọn View / Server -> Disk . Lần này ta thực hiện thao tác ngược lại với lúc nãy : Cancel Mapping . Click chọn ổ đĩa ảo,sau đó nhấp chuột vào biểu tượng ở phía trên ( mũi tên chuột – Cancel Mapping ) (H.100) Sau khi thao tác xong,lúc này ta thấy ổ đĩa ảo đổi từ màu xanh lá cây -> Màu xanh đậm. H.101 Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 74 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Quá Trình tạo,cấu hình đĩa ảo trên máy Server kết thúc. II.Cài đặt,cấu hình bxp 3.0 trên máy Client xp. 1. Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp. Chúng ta có 1 máy client sử dụng win xp. Chúng ta vào Run kiểm tra thông tin về địa chỉ IP của máy Client Vào run gõ : cmd Sau đó gõ vào màn hình CMD lệnh như sau: ipconfig/all Máy Client nhận IP động được cấp từ máy server. IP Client: 192.168.10.32 /24 SM: 255.255.255.0 DG: 192.168.10 (H.102) Hình 102. Chúng ta tiến hành kiểm tra mạng kết nối giữa máy chủ Server và máy con Client xp có thông mạng hay không. Trong màn hình CMD của máy Client xp,chúng ta nhập lệnh: Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 75 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Ping server (tên máy chủ là server) Hoặc Ping 192.168.10.100 ( Địa chỉ IP của máy Server) Màn hình xuất hiện các dòng lệnh: Reply from 192.168.10.100….. Như vậy mạng đã thông giữa máy chủ server và máy con client.(H.103) Chúng ta tiến hành cài đặt BXP cho máy con,thao tác tương tự như làm trên máy Server nhưng đơn giản hơn . Vào thư mục chứa file cài đặt của phần mềm BXP 3.0 , chạy file Setup.exe (H.104) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 76 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 104. Quá trình cài đặt được tiến hành… Các thao tác khá đơn giản và gần như tương tự như chúng ta cài đặt trên máy Chủ Server. Màn hình Chào mừng xuất hiện,chúng ta click Next > để tiếp tục…(H.105) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 77 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 105. Tại cửa sổ Software License Agreement ,đây là các nội qui,điều khoản về quyền sử dụng phần mềm. Yes > để tiếp tục.(H.106) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 78 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 106. Tại cửa sổ User Information ,nhập các thông số chi tiết yêu cầu Name: họ tên – Company: Công ty Next > để tiếp tục.. (H.107) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 79 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Đến cửa sổ Choose Destination Location ,ta để mặc định hoặc chỉnh sửa nơi lưu trữ thư mục cài đặt theo ý bạn. Next > .. để tiếp tục.(H.108) Hình 108. Quan trọng nhất trong cài đặt trên máy con Client chính là ở phần Setup Type ,vì chúng ta đang cài BXP trên máy Con Client ,nên chúng ta click chọn 3- Client Next >.. tiếp tục. (H.109) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 80 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 109. Đến cửa sổ Select Program Folder ,chúng ta để mặc định. Next > để tiếp tục…(H.110) Hình 110. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 81 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Đến phần Start Copying Files ,chúng ta click Next > đế bắt đầu tiến hành sao chép các dữ liệu phần mềm.(H.111) Quá trình cài đặt diễn ra trong giây lát,chúng ta đợi đến 100% …(H.112) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 82 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 112. Quá trình cấu hình BXP vào hệ thống máy vẫn được tiến hành…(H.113) Hình 113. Sau 1 khoảng thời gian cài đặt,có xuất hiện thông báo ! Hardware Installation Đây là thông báo máy nhận được 1 số phần cứng ảo liên quan đến phần mềm BXP . Click Continue Anyway … Để tiếp tục. (H.114) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 83 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 114. Tiếp tục xuất hiện thông báo ! Hardware Installation ,chúng ta không cần quan tâm tới thông báo này. Nhấn vào Continue Anyway để tiếp tục công việc cài đặt…(H.115) Hình 115. Xuất hiện bảng Found New Hardware Wizard . Check  No, not this time Next > để tiếp tục. (H.116) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 84 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 116. Check vào  Install the software automatically ( Recommended) Next > tiếp tục. (H.117) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 85 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Quá trình dò tìm đĩa ảo BXP diễn ra trong giây lát.(H.118) Xuất hiện bảng thông báo ,tương tự như đã làm ở những bước trên. Click vào Continue Anyway để tiếp tục.. (H.119) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 86 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 119. Quá trình dò tìm Driver cho đĩa ảo BXP được diễn ra…(H.120) Hình 120. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 87 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Quá trình cài đặt phần cứng và phần mềm cho đĩa ảo BXP hoàn tất. Finish để tiếp tục.(H.121) Hình 121. Quá trình cấu hình BXP vào hệ thống tiếp tục được tiến hành…(H.122) Hình 122. Xuất hiện bảng Setup Complete ,quá trình cài đặt cấu hình BXP Client hoàn tất.  Yes, I want to restart my computer now. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 88 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Finish. (H.123) Khởi động lại máy để máy cập nhật được những thay đổi.(H.124) Hình 124. Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm BXP 3.0 trên máy Client. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 89 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 2. Cấu hình cho máy Client Xp. Sau khi cài đặt phần mềm BXP 3.0 trên máy Client ,chúng ta tiến hành bước thứ 2,cấu hình cho máy Con Client có thể kết nối với Máy chủ server thông qua phần mềm BXP. Khởi động lại máy con Client XP , cho máy Boot bằng Card Mạng để máy chủ có thể nhận được tín hiệu từ máy con client xp.Để chỉnh Boot bằng Card mạng,chúng ta có thể vào Bios để chỉnh hoặc ấn 1 số phím Nóng đã được ấn định trước. Theo như trong hình ,chúng ta nhấn F12 for Network Boot để máycó thể Boot thông qua Card Mạng.(H.125) Hình 125. Quá trình Boot Card diễn ra,màn hình hiện các thông số về máy Client: Local IP 192.168.10.32 SM: 255.255.255.0 DG: 192.168.10.1 Boot server: 192.168.10.100 …… Xuất hiện các dòng yêu cầu chúng ta nhập thông tin: Client Name: Nhập tên cho máy Client - ở đây là win xp / Enter để tiếp tục Client Description: mô tả về máy Client - ở đây là bootrom win xp /Enter tiếp tục Tiếp tục xuất hiện dòng: New BXP Client Virtual Disk Selection: Hiện tại máy con nhìn thấy 1 đĩa ảo từ máy Server với kí hiệu 1,và yêu cầu ta chọn: Select virtual disk assignment ….. 1 / Enter tiếp tục Xuất hiện 1 thông báo cuối cùng: Select boot preference [(H)ard Disk,(V)irtual Disk]: Máy cho chúng ta 2 lựa chọn. nhấn H để boot từ đĩa cứng của máy, nhấn V để boot bằng đĩa ảo. Chúng ta cho máy client boot bằng đĩa cứng có sẵn trên máy con client. H / Enter để tiếp tục. ..nhấn phím bất kỳ để restart lại máy… (H.126) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 90 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 126 Click chọn Start Windows Normally để tiếp tục khởi động hệ điều hành bình thường.(H.127) Màn hình load của Window XP từ máy Client khởi động.(H.128) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 91 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 128. Sau khi đăng nhập vào máy con win xp,lúc này chúng ta thấy có 1 icon của BXP ở dưới thanh Task Bar . (Lưu ý: Nếu biểu tượng xuất hiện dấu X có nghĩa là bạn đã thực hiện sai hoặc máy Client chưa thể kết nối đến BXP server được) Click vào biểu tượng,xuất hiện cửa sổ BXP Virtual Disk Status ,chúng ta có thể thấy các thông số về BXP Client: Status: Active –Hoạt động IO Server Address: 192.168.10.100 ….(H.129) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 92 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 129. Quá trình cài đặt và cấu hình BXP Client trên máy Client kết thúc,đến đây chúng ta đã đi được 2/3 quãng đường. Chúng ta vào máy Chủ Server , mở công cụ BXP Administrator lên. Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Administrator. Lúc này,sau khi xổ dấu + Server ,ta thấy xuất hiện thêm 1 máy Client mà máy Server đã kết nối được.Xổ tiếp dấu + Win xp , chúng ta thấy,hiện giờ ổ đĩa ảo của máy server Disk 1 đang được gán cho máy con Client Win xp (H.130) Hình 130. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 93 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Click chuột phải vào ổ đĩa ảo Disk 1 ,chọn Properties. (H.131) Hình 131. Cửa sổ Disk Properties mở ,click vào Tab: Disk Mode Từ dòng Access Mode ,chúng ta xổ mũi tên  ,sẽ thấy có 3 lựa chọn:  Private Image (Single client,read/write access) – Chế độ riêng tư của Ảnh ảo dùng cho 1 máy.  Shares Image ( Multi-client,write cache enabled) – Chế độ chia sẻ ảnh ảo cho từ 2 máy trở lên.  RAM Disk Image ( Multi-client,Vdisk in Client Ram) –Chế độ Ram. Hiện tại máy con Client của chúng ta chưa tạo Ảnh ảo nên chúng ta chọn cái thứ 1 : Private Image (Single client,read/write access) . [Chú ý: mặc định là để ở chế độ Private Image (Single client,read/write access)] Click Ok để hoàn tất. (H.132) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 94 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 132. Click chọn Máy Client Win xp , nhấp chuột phải / Properties ( R’click máy Client / Properties ) (H.133) Cửa sổ Client Properties mở ,click chọn Tab Disk Tìm dòng Boot Order,xổ mũi tên  ,ở đây có 4 lựa chọn cho chúng ta: 1. Virtual Disk First : Boot bằng đĩa ảo 2. Floppy Disk First : Boot bằng đĩa mềm 3. Hard Disk First : Boot bằng đĩa cứng   Chúng ta chọn chế độ này. 4. Managed Disk Boot : Quản lý đĩa Boot Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 95 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Vì hiện tại máy con Client Win xp chưa tạo ảnh ảo nên chúng ta phải cho máy Boot bằng ổ cứng có sẵn của máy con. Vì thế chúng ta chọn  Hard Disk First / Apply .(H.134) Từ cửa sổ Client Properties ,click vào thẻ Change… để xem chi tiết về đĩa ảo được gán cho máy con Client.(H.135) Có 1 ổ đĩa ảo tên Disk 1 mà chúng ta đã tạo trước đó được gán cho máy con Client win xp. Click OK để hoàn tất. Công việc tiếp theo là xây dựng Ảnh ảo cho máy con Client win xp – Build Image Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 96 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 3.Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp. Thông thường 1 máy có thể chạy được khi có hệ điều hành được cài đặt trên ổ cứng có sẵn của nó, giờ chúng ta sẽ tạo 1 Ảnh ảo giống như hệ điều hành Win Xp của máy con,và được sao chép lên Đĩa ảo từ máy chủ Server đã được gán cho máy con Client từ trước. Máy con sẽ không chạy bằng hệ điều hành cài sẵn trên ổ cứng có sẵn mà chạy bằng hệ điều hành được sao chép từ ổ đĩa Ảo đã được gán. Chúng ta vào máy con,mở My Computer ra, trong khung Hard Disk Drives ,chúng ta thấy xuất hiện thêm ổ đĩa có tên Dia Ao (H.136),đây chính là đĩa ảo được tạo trên máy chủ Server gán cho máy con Client. Như vậy chúng ta chắc chắn rằng máy con đã kết nối được với ổ đĩa Ảo trên máy chủ. Hình 136. Để tiến hành tạo Ảnh ảo cho hệ điều hành Client win xp –( Build Image ) ,chúng ta vào Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Image Builder (H.137) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 97 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 137. Xuất hiện cửa sổ BXP Client Image Builder Chúng ta sẽ sao chép Source hệ điều hành từ ổ C -ổ cứng có sẵn của máy Client. Destination Path: Nơi copy ,dán các dữ liệu từ ổ C – đây là Ổ đĩa Ảo. Ta click vào Browse.. để chọn ổ đĩa ảo đã được gán cho máy con Client.(H.138) Hình 138. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 98 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Ta click tìm chọn ổ đĩa Ảo : ở đây là ổ đĩa ảo Dia Ao ( E: ) Sau khi chắc chắn chính xác nơi đến của Ảnh ảo ( Image) , Click Ok để tiếp tục. (H.139) Chắc chắn chính xác nơi đến của ổ đĩa Ảo , Chúng ta click vào Build để bắt đầu tiến hành tạo Ảnh ảo ( Build Image ).(H.140) Hình 140. Xuất hiện thông báo ! Confirm Build , đây là thông báo yêu cầu chúng ta xác nhận lại công việc này.Chúng ta không cần quan tâm chi tiết tới thông báo này. Click chọn Yes để tiếp tục công việc Build Image (H.141) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 99 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 141. Quá trình Building Image… được tiến hành , chúng ta đợi trong 1 khoảng thời gian để máy tiến hành sao chép các dữ liệu.(H.142) Hình 142. Sau 1 khoảng thời gian,quá trình sao chép hoàn tất,xuất hiện thông báo: The BXP Client image build is complete. Click vào Ok để kết thúc quá trình tạo Ảnh Ảo.(H.143) Hình 143. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 100 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC 4.Cấu hình tại máy server cho máy client boot từ đĩa ảo. Sau khi Build Image-tạo ảnh ảo xong,chúng ta qua máy chủ Server để cài đặt cho máy client con thông qua BXP Administrator. Start / programs / Venturcom BXP / BXP Administrator. (H.144) Hình 144. Cửa sổ BXP – Administrator mở . Click chọn Máy Client Winxp ,nhấp chuột / Properties. R’click Client win xp / Properties. (H.145) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 101 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 145. Xuất hiện cửa sổ Client Properties , Chọn Tab: Disks . Từ dòng Boot order: click xổ mũi tên  Lần này để cài đặt cho máy con Client boot qua đĩa ảo nên chúng ta chọn dòng thứ nhất:  Virtual Disk First (H.146) Hình 146. Sau khi chọn xong ở Boot Order: Vitual Disk First , Dòng Boot Behavior ,ta để mặc định . Click Apply / Ok để hoàn tất. (H.147) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 102 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 147. Quá trình cấu hình cho máy con client nhận boot từ đĩa ảo hoàn thành. Giờ chúng ta tiến hành 1 số công việc tại máy Client win xp để thử nghiệm máy Client boot không ổ cứng,bootrom bằng đĩa ảo từ máy server thông qua Card mạng. Tại máy Client Xp: Theo hình ,hiện tại máy Client win Xp đang không sử dụng HD ( Ổ cứng ) . (H.148) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 103 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 148. Khởi động máy con Client Win xp , vào Bios để cấu hình cho máy boot bằng Card Mạng. ( Lưu ý: Chỉ chỉnh sửa những gì cần thiết trong BIOS,không chỉnh sửa lung tung ) Theo như hình dưới đây,chúng ta đã cài đặt mặc định cho máy khi khởi động sẽ tự động Boot bằng Card mạng trước. (H.149) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 104 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 149. Khởi động lại máy sau khi chỉnh sửa Bios ,màn hình máy Client win xp bắt đầu kết nối với máy server… (H.150) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 105 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Hình 150. Sau 1,2 phút chờ đợi kết nối thành công,màn hình khởi động của Win xp bắt đầu chạy,lúc này máy Con Client đang chạy trên hệ điều hành được sao chép trên đĩa ảo từ máy server. (H.151) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 106 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Chúng ta vào My Computer của máy Client Xp để kiểm tra,lúc này máy chỉ có 1 ổ đĩa có tên là Dia Ao (C:) (H.152) đây chính là ổ đĩa ảo được gán từ máy server. Hình 152. Quá trình Bootrom giữa 1 máy chủ server win server 2k3 và 1 máy Client win xp hoàn tất. Máy con Client sử dụng Win xp đã có thể chạy không ổ cứng thông qua mạng Bootrom với BXP 3.0 5.Cấu hình bootrom không đĩa cứng cho nhiều máy con tại server. Chúng ta đã thực hành cách xây dựng mạng bootrom giữa 1 máy chủ và 1 máy con không dùng ổ cứng. Có 1 câu hỏi đặt ra là vậy nếu chúng ta muốn xây dựng hệ thống mạng từ 2 máy trở lên thì làm như thế nào,có khác biệt gì không? Khác biệt ra sao ? Để làm điều này,thao tác hoàn toàn gần giống như thực hành với 1 máy chủ và 1 máy con. Chỉ có 1 sự thay đổi nhỏ trong cách chỉnh sửa từ máy server .Đó chúng ta cài đặt cho ổ đĩa ảo được chia sẻ và dùng chung cho tất cả máy con ( Phụ thuộc vào số lượng đĩa ảo mà chúng ta tạo,1,2,3…) Theo như hình thì chúng ta cho tất cả máy con cùng dùng chung 1 ổ đĩa ảo. Vào BXP–Administrator : Start / Programs / BXP Venturcom / BXP-Administrator Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 107 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Cửa sổ BXP –Administrator mở ,click vào View / Server -> Disk (H.153) Hình 153. Màn hình hiện lên ,chúng ta có 1 ổ đĩa ảo tên là Disk 1. (H.154) Hình 154. Để thực hiện ,cài đặt 1 số chức năng ,chia sẻ cho đĩa ảo dùng chung. Click vào đĩa ảo,nhấp chuột phải vào đĩa ảo / Properties. (H.155) Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 108 Đề tài thực tập: Xây dựng hệ thống mạng BootRom với Bxp 3.0 -SITC Chọn Tab Disk Mode . Tại dòng Access Mode ,xổ mũi tên  , ở đây ,khác với khi bootrom 1 máy như trên, để chia sẻ cho từ 2 máy trở lên dùng chung bootrom 1 ổ đĩa ảo,ta chọn dòng thứ 2:  Shared Image (multi-client,write cache enabled) Sau đó check  Enable multicast Boot. ( Lưu ý: để mặc định địa chỉ Multicast address ,không chỉnh sửa ) Sau đó click vào OK để kết thúc. (H.156) Các quá trình còn lại tương tự như áp dụng với 1 máy con. Hình 156. Quá trình Bootrom Hoàn tất. Nguyễn Đức Đoàn TH2104A -Trang 109
- Xem thêm -