Tài liệu Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt và nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản ở nhiệt độ thấp

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0