529 tài liệu chứa từ khóa này

Bài 3 kỹ năng thuyết trình

Bài 3 kỹ năng thuyết trình

Bài 3 Kỹ năng thuyết trình...

66 2255 57

Ngôn ngữ cơ thể

Ngôn ngữ cơ thể

...

341 1527 1

40 câu châm ngôn sâu sắc đọc đến đâu thấm đến đó

40 câu châm ngôn sâu sắc đọc đến đâu thấm đến đó

Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc!...

4 1485 7

[kỹ năng mềm] Slide kỹ năng đặt câu hỏi

[kỹ năng mềm] Slide kỹ năng đặt câu hỏi

[kỹ năng mềm] Slide kỹ năng đặt câu hỏi...

79 1399 0

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp

[kỹ năng mềm] các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp...

6 1320 2