594 tài liệu chứa từ khóa này

Bài tập dạy học sinh giỏi môn tin học THPT

Bài tập dạy học sinh giỏi môn tin học THPT

Tài liệu bao gồm hệ thống các bài tập đã phân theo các dạng, dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học dự thi vòng tỉnh. Có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh khá giỏi, sinh viên CNTT, sư phạm tin.... Đây là cá...

62 11293 49

Uit ce lab hdh lab5

Uit ce lab hdh lab5

...

11 5780 0

Uit ce lab hdh lab3

Uit ce lab hdh lab3

...

14 2978 2

Uit ce lab hdh lab4

Uit ce lab hdh lab4

...

8 2082 0

Uit ce lab hdh lab6

Uit ce lab hdh lab6

...

6 2061 1