Tài liệu BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC MÔN TIẾNG ANH 8 Period 83 Unit 14 Wonders of the world

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34857 |
  • Lượt tải: 74
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ XUYÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU CAN ========= PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN : TIẾNG ANH 8 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai Hoa Năm học 2014 -2015 PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC MÔN: TIẾNG ANH 8 1. Chủ đề: Period 83- Unit 14: Wonders of the world. 2. Mục tiêu dạy học; 2.1: Mục tiêu kiến thức; * Môn Tiếng Anh: 1 - Đọc và tìm kiếm thông tin . - Biết thêm về một số kì quan của Việt Nam cũng như của thế giới. - Viết được một đoạn văn tả về một trong số các kỳ quan mà chúng yêu thích. *Môn Lịch Sử: - Học sinh vận dụng kiến thức lịch sử để khắc sâu sự hiểu biết về nguồn gốc và những giá trị nghệ thuật của các kì quan. * Môn Địa lí: - Học sinh xác định được vị trí, đặc điểm cơ bản của các kì quan. * Môn Văn học: - Rèn kĩ năng cảm thụ và viết đoạn văn, đoạn thơ. * Môn Giáo dục công dân: - Giáo dục học sinh ý thức yêu mến, giữ gìn phát huy và bảo vệ các kỳ quan. * Môn Mĩ thuật: - Rèn trí tưởng tượng và minh họa bằng hình ảnh qua tranh vẽ. * Môn Âm nhạc: - Phát hiện và cảm thụ âm nhạc. 2.2. Mục tiêu về tư tưởng, thái độ- tình cảm: - Giáo dục lòng yêu mến tự hào về các giá trị của các kì quan. - Có ý thức phát huy, bảo tồn các giá trị của các kì quan - Có ý thức sưu tầm mở rộng kiến thức hiểu biết về các kì quan trong và ngoài nước. - Có ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện để xây dựng và bảo vệ đất nước. - Có ý thức bảo vệ môi trường mọi lúc, mọi nơi. - Xác định rõ động cơ và thái độ học tập. 2.3 Mục tiêu kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát, nhận xét, đánh giá về giá trị của các kì quan. - Rèn kĩ năng cảm thụ viết, vẽ. 3. Đối tượng dạy học của bài học: - Học sinh trường THCS Châu Can- Phú Xuyên- T.P Hà Nội. - Số lượng: 33em - Số lớp: 01 lớp - Khối lớp: 8 4. Ý nghĩa của bài học: 4.1. Ý nghĩa đối với thực tiễn dạy học: - Qua việc tích hợp kiến thức liên môn vào giảng dạy bài “Unit 14: Wonders of the world” học sinh hiểu được những giá trị nổi bật của các kì quan. Từ đó học sinh phát huy được tính tích cực chủ động, sự tư duy những kiến thức của các môn học có liên quan. 2 - Học sinh có kĩ năng củng cố và tích hợp được nhiều kiến thức của các môn học khác nhau như: Lịch sử, Địa lí, Văn học, Giáo dục công dân, Âm nhạc…không những tránh được sự nhàm chán cho học sinh mà chúng còn thấy được tầm quan trọng của việc học tốt các môn, môn này liên quan hỗ trợ cho môn kia. Từ đó loại bỏ được tình trạng học tủ, học lệch. 4.2. Ý nghĩa đối với thực tiễn đời sống: - Học sinh mở rộng được sự hiểu biết về các kì quan trong và ngoài nước. - Có ý thức tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống . - Nâng cao ý thức học tập rèn luyện của bản thân. - Nâng cao ý thức học tập rèn luyện của bản thân. - Nâng cao ý thức phát huy và bảo vệ các kì quan bằng việc làm thiết thực. 5. Thiết bị dạy học và học liệu: 5.1. Chuẩn bị của thày: - Soạn giáo án. - Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về các kì quan ở trong nước và nước ngoài - Tham khảo tài liệu liên quan. * Thiết bị dạy học: - Máy chiếu - Phòng học bộ môn - Phấn, bảng. * Học liệu: - Tài liệu: Môn Lịch Sử, Địa lí, Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật. - Hình ảnh: + Hình 1:Video clip + Hình 4,5,6,7: -The Pyramids - Stonehenge - Sydney Opera House - The Golden Gate Bridge - The Statue of Liberty. + Hình 16: - Hồ Hoàn Kiếm - Quê Bác - Huế - Cà Mau + Hình 17: - Ninh Bình - Lào Cai - Japan - Italia 3 + Hình 18: - Nha Trang - China - Malaysia - Hanoi + Hình 24: Video Clip 5.2. Chuẩn bị của trò: - Học bài cũ - Chuẩn bị bài mới theo sự hướng dẫn của giáo viên như việc tham khảo các tài liệu có liên quan. 5.3. Ứng dụng công nghệ thông tin: - Sử dụng phần mềm Microsoft Office Power Point 2010. - Sử dụng phần mềm Movie Maker. 6. Tiến trình lên lớp: I.Aims: * By the end of the lesson, Ss will be able to: - To get to practice in reading to seek information. - Understand more about famous landmarks in Vietnam as well as in the world. - Write the passage about one of famous landmarks. II. Language content: 1. Vocabulary: - wonder, rule, clue, guess, find out. 2. Model sentences: - Use Question words before To- infinitve. III. Teaching aids - Textbook, CD, cassette, chalks, posters. - Pictures. IV. Time: 45minutes V. Procedures: 4 Stage Teacher’s activities Students’ activitives Organiza - Greeting and checking attendance. tion Warmup -Greet and answer - Ask student to watch the video about famous -Watch the video landmarks in Viet Nam and in the world.  Introduce new lesson. + Introduce the new lesson “ There are a lot of - Listen to the famous landmarks in Vietnam as well as in the teacher. world. Today we are going to learn Period 83 UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD Section: Getting started & Listen and read - Coppy down. 1. Getting started: - Inform the topic: Wonders of the world. - Have Ss look at five pictures and do the - Look at and match carefully. matching. - Check if they know where / in which country these wonders are. Answer key: a - 4 .The Pyramid b- 1. Stonehenge c- 2. Sydney Opera House d- 3. The Golden Gate Bridge e- 5. The Statue of Liberty - Give three pictures: “The Pyramid, Stonehenge, Sydney Opera House” - Work in three - Ask Ss to work in three groups. groups. + Group 1 says about The Pyramid. + Group 2 says about Stonehenge. 1.+Nga suggested playing a game called Group 3 says about Sydney Opera House. T F Matching * Base game. on the knowedges of the History, 2.Geography. Nga thought of a famous person Howgave do you know about these wonders? 3.?Nga some clues - Ss answer 4.- The was not in Asia. Giveplace the answer keys: S +… V +…Question word + to infinitive… 1 5. The place was The in New York. Pyramids 5 They located Egypt. 6.+Nhi’s answer in was how/right. what/ where/ when…. 2 + They are ancient pyramid shaped masonry 120 185York meters meters 7.The Golden Gate Bridge is in New structrures. tell/ show/ ask/ decide/know/ understand… wide. long. for the + The Pyramids were built as tombs 3 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh: 4 Sau khi chấm bài kiểm tra chúng tôi thấy 100 % học sinh nắm chắc được kiến thức bài học, biết vận dụng kiến thức liên môn vào làm bài. Qua bài viết của các em , tôi nhận thấy các em đã có cảm nhận sâu sắc về bài học. - Các sản phẩm: Qua những bức tranh các em vẽ, tôi nhận thấy đó là những bức vẽ sinh động, thông qua bức tranh các em đã nêu được các địa danh nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. - Các em rất hứng thú với giờ học Tiếng Anh, nhiệt tình chuẩn bị bài theo hướng dẫn của giáo viên. - Giờ học sinh động, tránh được sự nhàm chán, học sinh phát huy được tính tích cực trong học tập. - Thông qua giờ dạy Tiếng Anh tôi có thêm những hiểu biết về các lĩnh vực khác và các môn học khác. Điều quan trọng là từ giờ học Tiếng Anh tôi có thể giúp học sinh nhớ lại và khắc sâu những kiến thức ở bộ môn khác, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện. Trên đây là dự án thử nghiệm của tôi mong được sự ủng hộ đóng góp của các quý thầy, cô để tôi hoàn thiện hơn dự án này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! 6
- Xem thêm -