Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Trung học cơ sở Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)...

Tài liệu Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)

.DOC
10
17410
115

Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016 Họ và tên giáo viên: Trương Thị Tiểu Phong Tổ chuyên môn: tổ khoa học xã hội Chuyên ngành: Ngữ văn Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy môn Ngữ văn khối 8 PHẦN I: CÁC CĂN CỨ HOÀN THÀNH BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở. - Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên - Căn cứ kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016. - Căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nghĩa Đàn về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016 - Căn cứ kế hoạch của Trường THCS Nghĩa Trung về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015 - 2016. - Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân năm học 2015-2016, tôi xin báo cáo kết quả bồi dưỡng thường xuyên như sau: PHẦN II: NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG 1 - Nội dung 1: đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT). Năm học 2015-2016 là năm học tiếp tục thực hiện và quán triệt Kế hoạch hành động của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + Tập huấn BD chính trị hè => Bồi dưỡng tập trung: tại trường THCS Nghĩa Trung ngày 07/09/2015 + Tập huấn hồ sơ trường ( GVCN) + Tập huấn :KTNB - Tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo => Bồi dưỡng tập trung: tại trường THCS Nghĩa Trung ngày 16/11/2015 + Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết tại trường THCS Nghĩa Trung - Nội dung 2: Tg cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh năm học 2015-2016, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên, bao gồm: +Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực; + Phát triển Chương trình nhà trường phổ thông; nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề; giáo dục các vấn đề liên quan đến an ninh biển đảo; => Bồi dưỡng tập trung ngày : 07/09/2015 tại Trường THCS Nghĩa Trung + Tập huấn biển đảo ( Tổ khoa học xã hội ) + Tập huấn: Giáo dục kĩ năng sống + Tập huấn hoạt động chuyên môn THCS => Bồi dưỡng tập trung 10/10/2015 tại Trường THCS Nghĩa Trung 2 +Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 do Phòng GD-ĐT Huyện Nghĩa Đàn triển khai trong hè 2015 cho tất cả CB-VC. + Tập huấn bài giảng ELEAR NING + Tập huấn tin học (Giáo viên Toán tin) =>Bồi dưỡng tập trung 16/11/2015 tại Trường THCS Nghĩa Trung + Tập huấn SKKN =>Bồi dưỡng tập trung 07/12/2015 tại Trường THCS Nghĩa Trung + Tập huấn tin học (Giáo viên Toán tin =>Bồi dưỡng tập trung 04/05/2016 tại Trường THCS Nghĩa Trung => Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 10 tiết tại trường THCS Nghĩa Trung - Nội dung 3: bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 60 tiết/ năm học). Yêu cầu Mã chuẩn nghề mô nghiệp cần đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi Thời gian tự dưỡng học (tiết) bồi dưỡng VI. Tăng HỆ THỐNG HỒ SƠ DẠY Giúp GV cường năng HỌC CỦA GV THCS xây lực dạy học THCS 16 dụng đuợc hồ 10 sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định 3 VII. Tăng SỬ DỤNG MỘT SỐ Sử dụng được cường năng PHẦN MỀM DẠY HỌC một số phần lực sử dụng mềm dạy học thiết bị dạy THCS học và ứng 22 20 dụng CNTT trong dạy học IX. Tăng HƯỚNG DẪN VÀ PHỔ Biết hướng cường năng BIẾN KHOA HỌC SƯ dẫn và phổ lực nghiên PHẠM ỨNG DỤNG biến KHSP cứu khoa học THCS TRONG TRƯỜNG THCS 27 ứng dụng cho IX. Tăng GIÁO DỤC GIÁ TRỊ đồng nghiệp Có kỹ năng tổ cường năng SỐNG CHO HỌC SINH chức giáo dục lực rèn luyện THCS giá trị sống KNS cho học THCS cho HS thông sinh qua các môn 36 15 15 học và hoạt động giáo dục PHẦN III: KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MODULE THCS 16: HỆ THỐNG HỒ SƠ DẠY HỌC CỦA GV Trước yêu cầu đổi mới giáo dục một cách căn bản và toàn diện buộc mọi GV phải tìm cách đổi mới xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học - Kết quả: 1. Hồ sơ tổ chuyên môn (CM) là tập hợp các văn bản chỉ đạo chuyên môn của các cấp, những tài liệu chuyên môn về chương trình, khung phân phối chương trình, các chuẩn kiến thức kỉ năng, mục tiêu của môn học; các kế hoạch phân công dạy học, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, đăng kí thi đua, đăng kí học tập nâng cao 4 chuyên môn nghiệp vụ... Hồ sơ này do tổ trưởng chuyên môn chủ trì xây dựng. 1 Thông tin chung là các thông số cho biết sơ bộ tên môn học, cấp học, lớp học, phạm vi chuyên môn, GV dạy... Thông tin này do GV bộ môn xây dựng. 2. Sổ bồi dưỡng chuyên môn cá nhân (BDCMCN) là những tích lũy ghi chép và tự bồi dưỡng của GV trong các đợt tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn, hoặc tự bồi dưỡng về các lĩnh vực. 3.Sổ dự giờ là văn bản ghi các đánh giá của GV về tiết dạy của đồng nghiệp theo các tiêu chí tiết dạy nhằm rút kinh nghiệm học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình công tác. Sổ dự giờ do GV xây dựng và ghi chép khi dự giờ thăm lớp đồng nghiệp. 4. Sổ điểm cá nhân là văn bản ghi chép tóm tắt những đặc điểm của HS về bộ môn và các đánh giá kiểm tra thường xuyên và định kì trong quá trình HS theo học môn học. Sổ điểm cá nhân do GV bộ môn xây dựng và ghi chép thường xuyên. 5. Sổ mượn thiết bị dạy học là sổ ghi chép mượn phương tiện, thiết bị dạy học của GV với nhà trường thường xuyên trong quá trình công tác. sổ này do nhà trường xây dựng và quản lí. 6. Sổ báo giảng ghi kế hoạch lịch dạy học của GV bộ môn theo kế hoạch tuần, học kì và cả năm phù hợp với thời khóa biểu của nhà trường. Nôi dung ghi chi tiết cho từng tiết dạy: tên bài dạy, lớp dạy, thiết bị dạy học. Người phụ trách thiết bị dạy học của trường sẽ căn cứ vào sổ này để hỗ trợ cho GV chuẩn bị thiết bị dạy học. Sổ này do GV bộ môn xây dựng trước ít nhất 1 tuần trước thực hiện. 7. Kế hoạch bài dạy ( Giáo án ) là bài soạn, bài thiết kế chi tiết cho từng tiết dạy mà GV đã dự đoán, chuẩn bị trước về: tình hình hoạt động của thầy, của trò theo từng nhóm hoạt động, nhóm khối lượng kiến thức, nhóm phương pháp tiếp cận, thời gian ... Đây là tài liệu quan trọng nhất, bắt buộc đối với mọi GV khi lên lớp. MODULE THCS 22: SỬ DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM DẠY HỌC Nghị quyết 40/2000/ ĐBQH nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình giáo dục nêu rõ: “Đổi mới nội dung chương trình, SGK, phương pháp dạy và học phải đồng bộ với nâng cấp và đổi mới trang TBDH” 5 Kết quả: Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, bên cạnh đó là giá thành của các thiết bị, máy móc giảm đáng kể, giáo viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều phần mềm dạy học. Có thể kể đến một số các phần mềm thông dụng mà giáo viên bộ môn nào cũng có thể sử dụng trong quá trình soạn thảo nội dung dạy học của mình. Thời gian gần đây, việc thiết kế bài giảng với sự hỗ trợ của máy tính đang là vấn đề quan tâm của nhiều giáo viên. Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế chuyên nghiệp như Articulate, Violet, Director, Flash... Tuy nhiên, đa số giáo viên thích dùng PowerPoint hơn vì dễ sử dụng và có sẵn trong bộ phần mềm Microsoft Office. Với PowerPoint, giáo viên có thể sử dụng các hiệu ứng (effect), hoạt cảnh (animation) cùng các thành phần multimedia như hình ảnh, âm thanh, siêu liên kết (hyperlink), video nhúng trực tiếp vào PowerPoint… Hiện nay, giáo viên đã rất quen với việc soạn thảo bài trình chiếu bằng Powerpoint. Từ tập tin Powerpoint đã có, để tạo hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning theo cuộc thi do Phòng GD&ĐT phát động, chỉ cần cài đặt bổ sung phần mềm Adobe Presenter và thực hiện thêm một số thao tác đơn giản Adobe Presenter giúp chuyển đổi các bài trình chiếu Powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh, có câu hỏi tương tác, khảo sát, mô phỏng ... - Đây là phần mềm tạo bài giảng điện tử, trực quan, thân thiện và dễ dùng. Phần mềm có các chức năng tương tự phần mềm PowerPoint và có một số điểm mạnh hơn như cho phép đưa vào file Flash, PDF, PowerPoint, website, ..., xuất ra nhiều định dạng EXE, SCORM, web, tạo trắc nghiệm,... MODULE THCS 27: HƯỚNG DẪN VÀ PHỔ BIẾN KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS Kết quả: Mođule hưỏng dẫn và phổ biến nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung giúp giáo 6 viên, cán bộ quân lí giáo dục ở trường trung học cơ sờ biết cách thục hiện và đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ đó lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng chất lưong, hiệu quả, phổ biến cho các giáo viên/cán bộ quản lí khác tham khảo học tập, nhằm góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung cho mãi giáo viên/cán bộ quân lí, đồng thời nâng cao chất lưong giáo dục trong các môn học, lóp học, truòmg học nói riêng, giáo dục cả nước nói chung. - Biết cách thục hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với điều kiện, khả năng cửa mỗi giáo viên. - Trình bày được phuơng pháp và kỉ năng đánh giạ, phổ biến một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung trong truửng trung học cơ sở - Thục hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng. - Đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng, phổ biến đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung. - Tích cục áp dụng, thục hiện cácđề tài nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng theo đúng quy trình, đâm bảo kết quả nghiên cứu khách quan và trung thục. - Có ý thức học tập kinh nghiệm cửa đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng cửa mình cho các đồng nghiệp tham MODULE THCS 36: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH THCS Kết quả: - Nêu được quan niện về giá trị sống, định hướng và giá trị sống. Giá trị sống (hay còn gọi là “giá trị cuộc sống", “giá trị của cuộc sống") là những điều mà một con người cho là tốt, là quan trọng, phải có cho bằng được. Vi thể, giá trị sống là cơ sở của hành động sống. Nó chi phối hành vi hướng thìện của con người. 7 - Phân loại giá trị sống và sự liên hệ giữa chúng. Các giá trị sống cốt lõi của nhân loại bao gồm: Hoà bình, tôn trọng, yêu thương, khoan dung, hạnh phức, trách nhiệm, hợp tác, khiêm tôn, trung thực, giản dị, tự do, đoàn kết. Trong đó, hoà bình, tự do là hai giá trị sống chung; khoan dung, khiêm tôn, giản dị, trung thực, yêu thương, hạnh phức là sáu giá trị thuộc phẩm cách của mối cá nhân; tôn trọng, hợp tác, đoàn kết, trách nhiệm là bốn giá trị quan hệ nên nhân cách. - Ý nghĩa của giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở. Các giá trị sống không phải là những động cơ. Nhiều động cơ đặc thù thưởng có thể tăng cưởng sức mạnh cho một giá trị nhất định. Các giá trị sống cũng không đồng nhất với các chuẩn mục ứng xử. Các chuẩn mục là những quy tấc hành vi. chúng nói vê cái nên làm hay không em làm đối với từng loại nhân vật đặc thù trong những tình huống nhất định. Các giá trị sống là những tiêu chuẩn của điều đáng mong muốn mang tính độc lập hơn trong những hoàn cảnh riêng biệt. Giá trị sống có thê là điểm quay chiểu cho rất nhiều các chuẩn mực riêng biệt. - Vận dựng các phuơng pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở. + Mức độ biết: Thể hiện ở mức độ giới hạn về các khái niệm, các sự kiện và thuật ngữ. Nên cần phải chuyển sang mức độ hiểu sâu hơn về bản chất bên trong của các khái niệm, sự kiện cũng như ý nghĩa của việc nắm được các khái niệm, các chuẩn mực, quy tắc... thể hiện các giá trị đó. + Mức độ hiểu: Mức độ này thể hiện sự hiểu sâu bản chất của giá trị để có thể thể hiện bằng hành vi phù hợp. + Cấp độ tình cảm: Nếu chỉ có biết và hiểu thì chứa đảm bảo những giá trị, những yêu cầu, những chuẩn mực được nội tâm hoá và tích hợp với hệ thống vốn kinh nghiệm đã có để trở thành tài sản riêng của mối cá nhân. Bước này đảm bảo các giá trị được cá nhân lựa chọn qua kinh nghiệm, được suy ngẫm và được khẳng định, đuợc nuôi dưỡng trở thành động cơ của hành vi, mục tiêu và lí tưởng của cuộc sống. Giá trị được nội tâm hoá là các giá trị được lựa chọn một cách tự nguyện thống qua các cách lựa chọn, đánh giá khác nhau nhở cọ sát các ý kiến trong quá trình thảo luận và trải nghiệm thực tiễn từ những tấm gương thầy cô giáo của mình. 8 + Cấp độ hành động: Các giá trị được nội tâm hoá sẽ dẫn tới định hướng cho hành vi của cá nhân. Trên cơ sở nội tâm hoá các giá trị, yêu cầu đạo đức mối học sinh nên có những tình cảm tích cực, ý thức được trách nhiệm của mình trong cuộc sống và tu dưỡng để trở thành công dân tương lai và có những hành vi phù hợp trong cuộc sống. Điều này có thể diễn ra một cách tự nhiên, nhưng cần thìết phải được trải nghiệm các giá trị và rèn luyện qua hoạt động thực tiễn. PHẦN IV: KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN CUỐI NĂM HỌC: Nội dung bồi dưỡng 3 Kết quả đánh giá Modun Modun Modun Modun 16 22 27 36 (10 tiết) (20 tiết) (15 tiết) (15 tiết) 9.0 điểm 10 điểm 9.0 điểm 10 điểm ĐTB Xếp loại 9.5 điểm Giỏi Kết quả xếp loại của cá nhân Kết quả xếp loại của nhà trường Hiệu trưởng Bùi Quốc Đạt GV thực hiện Trương Thị Tiểu Phong 9 Giáo viên căn cứ vào bộ môn của mình để điều chỉnh cho phù hợp và cho điểm , nhận loại cá nhân của mình. 10
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan