Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Bài thuyết trình tài nguyên nước...

Tài liệu Bài thuyết trình tài nguyên nước

.PDF
35
13884
117

Mô tả:

TÀI NGUYÊN NƯỚC 1 Vai trò của tài nguyên nước 2 3 4 Giới thiệu về tài nguyên nước. Hiện trạng sử dụng Các vấn đề về tài nguyên nước hiện nay 5 Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú Giới thiệu về tài nguyên nước 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. 1.2. Quy mô tài nguyên nước trên thế giới NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 1 Giới thiệu về tài nguyên nước.  là 1 hợp chất hóa học của O2 và H2, CTHH: H2O  là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường quyết định sự tồn tại và phát Mô hình phân tử nước triển bền vững của đất nước (tài nguyên đặc biệt quan trọng)  chiếm 70% diện tích của Trái Đất nhưng chỉ 0,3% tổng lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn để khai thác dùng làm nước sinh hoạt NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú Diễn 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Nước Tài nguyên nước KHÁI NIỆM Tài nguyên nước của một lãnh thổ Tầm quan trọng của nước. NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. -Tài nguyên nước là toàn bộ lượng nước có trong các thủy vực trên Trái Đất mà con người có thể sử dụng được cho các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của mình. - Tài nguyên nước của một lãnh thổ là toàn bộ lượng nước có trong đó mà con người có thể khai thác sử dụng được, xét cả về mặt lượng và chất, cho sinh hoạt, sản xuất, trong hiện tại và tương lai. -Nước là yếu tố chủ yếu của HST, là một trong các nhân tố quyết định chất lượng MT sống của con người. - Nước là tài nguyên tái tạo được ( về lượng, về chất và về năng lượng ), là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên Trái Đất và cần thiết cho mọi hoạt động KTXH của con người NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. -Viện sĩ Xiđorenko khẳng định: ”Nước là khoáng sản quý hơn tất cả các loại khoáng sản”. - Nhà Bác học Lê Quý Đôn khẳng định: ”Vạn vật không có nước không thể sống được, mọi việc không có nước không thành được…” NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói tuyệt vời trong huấn thị của Người tại Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 như sau: “ Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh... ... Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hoà với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội". NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 1 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1.2. Quy mô tài nguyên nước trên trái đất: NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú Vai trò của tài nguyên nước 5.1 Vai trò NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò- Tác hại. Lợi ích: Nước có vai trò to lớn trong các quá trình trên Trái Đất: điều hòa khí hậu, hình thành thời tiết, địa hình; môi trường sống của nhiều sinh vật (là môi trường sống của các loài thủy sinh và tổ sinh thái của nhiều loài). NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò- Tác hại. Lợi ích: Nước cần cho sự sống: sinh hoạt, ăn uống… NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: Nước dùng cho sản xuất nông nghiệp: tưới tiêu, nuôi trồng thủy hải sản… NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: Nước dùng cho sản xuất công nghiệp: công nghệ chế biến lương thựcthực phẩm, hóa chất, khai khoáng… NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: Nước dùng cho giao thông và phát triển du lịch NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: Chứa đựng chất thải, xử lí làm sạch môi trường. NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: Là nguồn cung cấp năng lượng. NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 2 Vai trò - Tác hại. Lợi ích: -Ở Việt Nam nước được sử dụng 60% vào nông ngiệp, 20% vào công ngiệp, 12% vào chăn nuôi, 8% vào sinh hoạt của con người. NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú Hiện trạng sử dụng: 6.1. Trên thế giới. 6.2. Tại Việt Nam. NHÓM 1 – DH4M2 – FC Hồ Phú 3 Hiện trạng sử dụng. Trên thế giới - Tình trạng hạn hán xảy ra thường xuyên ở các nước bên kia bờ Đại Tây Dương. - Các nước ở Địa Trung Hải, các nguồn nước tự nhiên  cạn kiệt do sự bùng nổ của ngành du lịch và nông nghiệp trong khu vực. - Châu Á đang đứng trước hiểm họa khan hiếm nguồn nước do  tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh và phát triển không bền vững. - Nguồn nước ở châu Phi đang ô nhiễm đến mức báo động. NHÓM 1 – DH4M2 – FC
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng