Tài liệu Chuyên đề tốt nghiệp đồng tiền thanh toán và tỷ giá hối đoái khi tính toán giá cả và thoả thuận điều khoản giá cả trong giao dịch ngoại thương

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0