Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Đánh giá tác động môi trường khu du lịch...

Tài liệu Đánh giá tác động môi trường khu du lịch

.PDF
105
855
93

Mô tả:

Đánh giá tác động môi trường Khu du lịch
Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BKHCNMT BOD BTNMT BVMT CBCNV CHXHCN COD CTNH DO ĐTM KHCN KHKT MTTQ NĐ-CP N-P PCCC TCMT TCVN THC TSS TT UBND XLNT VLXD WB WHO - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Nhu cầu ô xy sinh hoá Bộ Tài nguyên và Môi trường Bảo vệ môi trường Cán bộ công nhân viên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nhu cầu ô xy hoá học Chất thải nguy hại Hàm lượng oxy trong nước Đánh giá tác động môi trường Khoa học công nghệ Khoa học kỹ thuật Mặt trận tổ quốc Nghị định – Chính phủ Nitơ -Photpho Phòng cháy chữa cháy Tiêu chuẩn môi trường Tiêu chuẩn Việt Nam Tổng hidrocacbon Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng Thông tư Uỷ ban Nhân dân Xử lý nước thải Vật liệu xây dựng Ngân hàng Thế giới Tổ chức Y tế Thế giới 1 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN MỞ ĐẦU 2 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1. Cơ sở lập dự án Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và huyện Long Điền nói riêng, nhiều quy hoạch chi tiết các khu du lịch đã hình thành, trong đó có đề án quy hoạch chi tiết 1/2000 khu du lịch và dân cư ven biển tỉnh Phước Tỉnh - tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với khu vực còn hoang sơ này. Khu du lịch Tây Sơn nằm trong phạm vi quy hoạch của đề án đó. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã lập dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Tây Sơn thuộc địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là dự án đầu tư khu resort đạt tiêu chuẩn 4 sao với đầy đủ các phân khu chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tắm biển của khách du lịch trong nước và quốc tế. Theo khoản 4, điều 22, Luật Bảo vệ môi trường quy định “Các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp giấy phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt”, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Môi trường Gia Anh (GIA ANH ENVI CO., LTD) lập báo cáo ĐTM cho dự án Khu du lịch Tây Sơn (sau đây gọi là dự án Tây Sơn) tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thẩm định và phê duyệt (áp dụng cho các dự án khách sạn có công suất phòng > 50 phòng trở lên được quy định tại phụ lục I, Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường). 2. Quy mô đầu tư của dự án - Tổng diện tích khu đất của dự án là 6,5372ha. - Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 165 tỷ đồng. 3 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN 3. Thông tin chung về dự án - Loại dự án: Đầu tư mới. - Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Cơ quan phê duyệt ĐTM: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 1. Cơ sở pháp lý để tiến hành đánh giá tác động môi trường - Nghị định số 80/2006/NĐ – CP ngày 09/08/2006 của Chính Phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo Vệ Môi Trường. - Nghị định số 59/2007/NĐ – CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ vể quản lý chất thải rắn. - Thông tư số 08/2006/TT- BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. - Quyết định số 22/2006/QĐ – BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu Chuẩn Việt Nam về môi trường. 2. Các văn bản liên quan đến dự án - Chiến lược BVMT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2015. - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010. - Định hướng phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2001 đến 2010. - Căn cứ quy hoạch chung điều chỉnh đô thị Long Điền giai đoạn 2006-2020 và quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư và du lịch hành lang ven biển Phước Hưng- Phước Tỉnh, huyện Long Điền đã được thông qua. - Công văn số: 3383/UBND.VP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn được đầu tư 4 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN - - - xây dựng Khu du lịch Tây Sơn thuộc địa bàn xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công văn số: 5867/UBND.XD ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v: thoả thuận địa điểm để lập quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Biên bản bàn giao mốc ranh giới ngày 07 tháng 11 năm 2006. Quyết định số 1941 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2007 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Tây Sơn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phiếu tham vấn cộng đồng về bảo vệ môi trường của dự án do UBND và Ủy ban MTTQ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận. 3. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam - Môi trường không khí: TCVN 5937-2005 (Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh), TCVN 5939-2005 (Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ), TCVN 5949-1998 (Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư). - Môi trường nước: TCVS 1329/2002/BYT/QĐ (Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống), TCVN 6772-2000, mức II (Nước thải sinh hoạt. Giới hạn ô nhiễm cho phép), TCVN 5944 – 1995 (Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm), TCVN 5943-1995 (Chất Tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ). Ban quản lý dự án khu du lịch Tây Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động khu du lịch. Các số liệu giám sát thường xuyên được cập nhật, đánh giá và ghi nhận kết quả, nếu có phát sinh tác động tiêu cực, gây ô nhiễm, Ban quản lý dự án sẽ điều chỉnh hoạt động, giảm mức độ khai thác tài nguyên và áp dụng biện pháp xử lý ô nhiễm hiệu quả. 5 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường do Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn chủ trì thực hiện, với sự tư vấn của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn môi trường Gia Anh. Trong quá trình thực hiện, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tây Sơn đã nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng sau: - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân, MTTQ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Địa chỉ liên hệ đơn vị tư vấn ĐTM: - Tên đơn vị tư vấn: GIA ANH ENVI CO., LTD Địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, TP. HCM. Tel: 08 8246776 Fax: 08 8246775 Đại diện là: Bà Đặng Thị Ngọc Diệp Chức danh: Giám đốc Email: [email protected] Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện báo cáo ĐTM của dự án được nêu trong bảng sau: Bảng. Danh sách các cán bộ tham gia trực tiếp thực hiện ĐTM. Số TT 1 2 3 4 5 6 7 Họ và tên Học hàm, học vị Cơ quan công tác Nguyễn Quốc Bảo Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Hồ Minh Dũng Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Phạm Thị Thạch Trúc Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Tăng Uyên Phương Th.S Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Nguyễn Tiến Phong KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Bùi Thanh Tâm KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Dương Ngọc Lâm KS. Môi trường Gia Anh Co., Ltd. Và các thành viên khác của Gia Anh Co., Ltd. 6 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN CHƯƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 7 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN I. TÊN DỰ ÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH TÂY SƠN II. CHỦ DỰ ÁN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN. - Địa chỉ Điện Thoại Fax Đại diện Chức vụ Vốn điều lệ Trong đó : 198 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP.HCM. : (84.8) 932 5708 : (84.8) 932 5526 : Nguyễn Thị Tuyết Mai : Tổng Giám Đốc : 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). : Hiện kim : 1.500.000.000 đồng. Giới thiệu sơ lược về chủ dự án Cty TNHH thương mại Tây Sơn là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong những lĩnh vực sau: sản xuất sơn mài, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất, mây tre, lá. Chế biến nông sản. Mua, bán thiết bị, vật tư ngành công nông ngư nghiệp, phân bón, kim khí điện máy, xe gắn máy, điện tử, điện lạnh, bách hóa công nghệ. Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Dịch vụ thương mại. Bổ sung : Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí (không kinh doanh tại trụ sở), cho thuê nhà thi đấu thể thao. Đại lý dịch vụ Internet (không hoạt động tại trụ sở). kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế. Sản xuất và mua bán thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện). Lắp đặt hệ thống viễn thông. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. III. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Khu du lịch Tây Sơn (Tây Sơn Resort) thuộc địa phận xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu đất dự án giới hạn bởi: - Phía Đông giáp - Phía Tây giáp - Phía Nam giáp Đông. - Phía Bắc giáp : Khu quy hoạch công viên. : Nhà công vụ Công an tỉnh Đồng Nai. : Bờ kè Phước Tỉnh giai đoạn 2, tiếp giáp Biển : Đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh 8 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Theo thỏa thuận địa điểm số 5867/UBND.XD ngày 11/10/2006. Hiện trạng khu đất: - Khu đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp nhận thỏa thuận địa điểm cho Cty TNHH SXTM Tây Sơn tiến hành quy hoạch chi tiết 1/500 và dự án đầu tư xây dựng công trình khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. - Hiện trạng khu đất có diện tích 6,5372ha; dốc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cao độ biến thiên từ -0,50m đến +2,95m; địa hình tương đối bằng phẳng; Phía bãi biển có một số cây phi lao, các bụi cây tán lá thấp. Hiện trạng trên khu vực dự án còn có hai công trình nhà ở: một nhà cấp bốn, và một xây dựng bán kiên cố. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: - Có tuyến cấp nước D200, tuyến trung thế 22KV trên Hương lộ 5, cách khu quy hoạch Tây Sơn khoảng 300m về hướng Bắc. - Chưa có hệ thống cấp nước và thoát nước trong khu vực. IV. NỘI DUNG DỰ ÁN 1. Mục tiêu và chức năng của dự án Mục tiêu: - Xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển mang tầm cỡ quốc tế kết hợp kiến trúc đặc sắc, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng dịch vụ cao. Kết hợp hài hòa các khu vực động và tĩnh, không gian đặc sắc, mang tính đặc trưng riêng, phục vụ mọi đối tượng khách, đặc biệt là khách có thu nhập cao. Khai thác triệt để cảnh quan mặt nước và bãi biển, tổ chức các không gian giải trí biển thật hấp dẫn. 9 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Chức năng: - Là khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp vui chơi giải trí. 2. Quy mô dự án Toàn bộ dự án bao gồm 03 khối chính: khối quản lý dịch vụ, khu nhà nghỉ và khu giải trí. - Diện tích đất dự án Mật độ xây dựng Tổng diện tích đất xây dựng công trình Khu quản lý dịch vụ Khu nhà nghỉ Khu giải trí Tổng diện tích đất cây xanh, mặt nước công cộng Tổng diện tích đất giao thông, bãi đậu xe kỹ thuật 65.372m2 16,5% 10.396m2 1.400m2 7.676 m2 1.320 m2 45.783 m2 9.193 m2 3. Giải pháp kiến trúc và kỹ thuật công trình 3.1. Giải pháp kiến trúc Giải pháp quy hoạch kiến trúc - Phân khu chức năng mạch lạc. - Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, sẵn có của địa phương để có chi phí đầu tư phù hợp. Phân khu chức năng Trên cơ sở các điều kiện tự nhiên của khu vực xây dựng khu du lịch Tây Sơn như môi trường khí hậu, phong tục tập quán và định hướng phát triển quy hoạch chung về du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư đưa ra phương án thiết kế với các chức năng quy hoạch như sau: • Khu dịch vụ du lịch, đón tiếp, nhà hàng ăn uống - Bố trí ở khu vực trung tâm, tạo điểm nhấn và thuận lợi cho hệ thống giao thông trong toàn khu. Nhà dịch vụ cao 02 tầng với các chức năng chính: đón tiếp check in, check out; dịch vụ mua sắm đồ 10 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN lưu niệm, dịch vụ ăn uống và internet, các phòng ban điều hành khu du lịch. Khu nhà dịch vụ là nơi điều hành hoạt động các Khu biệt thự cao cấp, khu Bungalow đôi, khu nhà liên kế, khu spa và các hoạt động khác trong khu như: chăm sóc cây cảnh, dich vụ vui chơi, tổ chức tiệc ngoài trời… • Khu Biệt thự nghỉ dưỡng tứ lập cao cấp - Là những biệt thư sang trọng có thể thuê ngắn hạn và dài hạn, dành cho những du khách có thu nhập cao. • Khu Bungalow và các dịch vụ thể thao - Phục vụ cho những khách du lịch thuê ngắn ngày, nghỉ dưỡng. • Khu khách sạn cao cấp 4 sao: - Được bố trí phía Đông, giáp đường quy hoạch và khu công viên, khu khách sạn nằm độc lập so với các công trình khác của khu du lịch bởi với quy mô 70 phòng và các dịch vụ du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí thì lượng khách sẽ rất đông vì vậy việc quản lý và điều hành độc lập với các khu khác trong khu du lịch sẽ tránh tình trạng ồn ào, trồng chéo trong các khâu quản lý điều hành cũng như sủ dụng các dịch vụ trong khu. • - Khu Spa : Phục vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho các khách hàng trong khu du lịch. • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. • Hệ thống cây xanh, Sân vườn đan xen các công trình được chia ra làm 3 lớp cây. - Lớp thấp nhất: chủ yếu là cỏ nhung, cỏ nhật, cỏ lá gừng. Lớp cây tầm thấp gồm các loại cây như cau trắng, cau xanh, dừa cảnh, hàng rào dâm bụt, cây leo thằn lằn. 11 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN - Lớp cao nhất gồm các loại như dương liễu, cau cao, dừa cao và cây ăn quả như xoài, mận, sung, khế… Ở hai phía Bắc và Nam được trồng nhiều cây dương và dừa nhằm chắn cát và gió từ Biển vào và chắn bụi, tiếng ồn từ đường liên xã Phước Hưng – Phước Tỉnh. Chỉ tiêu sử dụng đất Bảng 1.1 Cân bằng đất đai Số TT I 1 2 3 II Các loại đất Đất xây dựng công trình Khu quản lý dịch vụ Khu nhà nghỉ Khu giải trí Đất cây xanh mặt nước công cộng Đất giao thông + Bãi đậu xe, kỹ III thuật Tổng Diện tích (m2) 10.396 1.400 7.676 1.320 45.783 Tỷ lệ (%) 15,9 70,03 9.193 14,6 65.372 100,0 12 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Bảng 1.2 Quy hoạch sử dụng đất Số TT 01 02 03 04 05 06 07 a b c 8 9 10 11 12 13 14 15 a b 16 Công trình Số lượng Tên gọi Khu điều hành dịch vụ 1 Khu Biệt thự liên kết 16 Bungalow đôi 29 Biệt thự cao cấp 03 Khách sạn 01 Khu Spa 01 Khu thể thao Nhà phục vụ sân golf, sân 01 tennis Sân golf Sân tennis Bar phục vụ tiệc ngoài trời 01 Nhà bảo vệ 06 Nhà kỹ thuật 03 Chòi nghỉ 04 Bar bể bơi 01 Khu cây xanh công cộng Sân đường nội bộ Bể bơi Bể bơi khách sạn 01 Bể bơi dịch vụ 02 Hồ cảnh quan, cây xanh nội khu Tổng - Mật độ xây dựng toàn khu - Mật độ cây xanh toàn khu Tầng cao 02 2,5 01 1,5 05 01 Diện tích xây dựng (m²) 1.400 2.034 3.190 675 1.500 620 01 200 01 01 01 01 01 3.000 1.260 220 126 70 280 150 7.301 9.193 400 1.400 32.353 65.372 16,5 % 60,7 % 3.2. Giải pháp kỹ thuật Hệ thống kỹ thuật của tòa nhà bao gồm: hệ thống điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thông gió – điều hòa không khí, hệ thống PCCC. 13 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN 3.2.1 Hành lang kỹ thuật Để đảm bảo cho các tuyến hạ tầng kỹ thuật chung toàn khu vực, thì phía Bắc giáp đường quy hoạch N2, phía Đông giáp đường quy hoạch và khu công viên được thiết kế lùi vào trong 18m, khoảng này được trồng các cây cao và vườn hoa cảnh quan, phía Nam giáp biển và hệ thống Bờ kè Phước Tỉnh giai đoạn 2 cũng được lùi vào 20m. 3.2.2. Hệ thống cấp điện Nguồn cấp điện là tuyến trung thế 22kV hiện hữu trên Hương lộ 5: Tổng công suất điện là 657.25 kW. Bố trí trạm hạ thế 22-15/0,4 kV (trạm kín) có dung lượng 800KVA. Mạng lưới dây dẫn hạ thế luồng ống PVC đi ngầm, đặt tủ chia điện tại các nhánh rẽ. Bảng 1.3. Thống kê qui hoạch cấp điện Số TT 1 2 3 Tên vật tư Số lượng Trạm biến áp Kios 22/0.4 KV – 800KVA Cáp ngầm trung thế 22KV Cáp ngầm 0,4KV (cung cấp sinh hoạt) Đơn vị 01 Trạm 150 5.534 m m 3.2.3. Hệ thống cấp thoát nước Hệ thống cấp thoát nước được thiết kế đồng bộ, đấu nối với các hệ thống hạ tầng của thành phố. Hệ thống cấp nước Nguồn nước: được lấy từ đường ống cấp nước D200 trên hương lộ 5 hiện hữu (cách khu qui hoạch khoảng 200m về hướng Bắc. Theo hồ sơ thiết kế dự án còn đầu tư thêm một số hạng mục cấp nước sau: Một đường ống D200 đấu nối vào đường ống qui hoạch D200 hiện hữu Một bể chứa Một hầm bơm 14 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN - Một đài nước Nhu cầu sử dụng nước: - Nước sinh hoạt: Q SH = k × q SH × N 3 (m / ngđ ) 1000 . Trong đó: N : tổng số dân; N = 500 người. 1000 : hệ số qui đổi đơn vị qSH : tiêu chuẩn dùng nước cho một người/ ngày đêm; qSH = 300 l/người/ngày đêm. k : hệ số dân dùng nước; k = 100%. Thay số tính được QSH = 186 (m3/ngày đêm) - Nước công cộng: QCC = 10%QSH = 10%* 186 = 18,6 (m3/ngày đêm) - Nước dùng cho khu vực trung tâm (bao gồm 1 khách sạn): QTT = 80(m3/ngày đêm) - Nước rò rỉ và dự phòng: QRR = 30%*(QSH + QCC + QTT) = 85,3 (m3/ngày đêm) → Lượng nước cần trong một ngày đêm: Q = QSH + QCC + QTT + QRR = 370 (m3/ngày đêm). Hệ thống thoát nước - Phương án thoát nước: Thoát nước cho khu vực nghiên cứu được thiết kế theo phương án thoát nước riêng. - Hệ thống thoát nước mưa: được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, nước mưa được thu gom bằng hệ thống mương xây gạch thẻ dọc theo đường nội bộ, cống D400 thoát theo hướng dốc địa hình tự nhiên ra phía biển. - Nước thải từ các lô nhà và các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trong nhà và được dẫn về HTXL tập trung. Sau quá trình xử lý, có thể sử dụng để tưới cây - Hệ thống cấp nước tưới cây: Mạng lưới đường ống cấp nước tưới cây được bố trí như sau: Nguồn nước cấp cho tưới cây được lấy từ đường ống cấp nước D200 trên Hương lộ 5 hiện hữu (cách khu qui hoạch khoảng 200m 15 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN về hướng Bắc). 3.2.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Hệ thống phòng cháy chữa cháy được thiết kế bao gồm hệ thống báo cháy - báo khói trung tâm, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy bức tường và chữa cháy bằng bình bọt. Toàn bộ hệ thống được thiết kế và sẽ được thẩm định bởi cơ quan chức năng là phòng PCCC. Ngoài bể nước phục vụ cho cấp nước, bố trí thêm bể nước dành cho nhu cầu phục vụ cho chữa cháy tự động và chữa cháy bức tường. - Hệ thống PCCC sẽ được thiết kế với tiêu chuẩn và cấp độ an toàn cao nhất tránh trường hợp hỏa hoạn rủi ro xảy ra. V. VỐN ĐẦU TƯ - Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 165 tỷ đồng. - Nguồn vốn do chủ đầu tư – Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tây Sơn - tự bố trí. Bảng 1.4. Khái toán kinh phí đầu tư Số T T 1 2 3 4 5 6 7 Thành tiền (triệuđồng) Hạng mục GXL hạ tầng kỹ thuật GXL công trình GXL công trình & hạ tầng kỹ thuật Chi phí trang thiết bị (28% GXL) Chi phí khác (8% GXL) Chi phí dự phòng(5% GXL) VAT (10% GXL) Tổng cộng 7.987,660 57.634,750 65.622,410 18.374,274 5.249,792 3.281,120 6.562,241 164.712.25 16 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN VI. TIẾN ĐỘ XÂY DƯNG DỰ ÁN Dự kiến khoảng 24 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng(Quý III/2007 QuýIII/2009). - Quý III/2007- Quý IV/2007 : đền bù giải tỏa, san nền, khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khối khách sạn 4 sao và khối dịch vụ - Quý I/2008 - Quý III/2008, trong đó: + Quý I/2008 – Quý II/2008: xây dựng hạ tầng tiếp tục từ 1,5-2 tháng của Quý I/2008 + Quý I/2008 – Quý III/2008: hoàn thiện các phần hạ tầng chính, hạ tầng nào xây dựng xong thì tiến hành hoàn thiện ngay. - Quý IV/2008 - Quý III/2009: hoàn thiện toàn bộ các công trình, vận hành thử nghiệm các công trình động lực, đầu mối: Điện, Nước, Thông tin liên lạc, … 17 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN Chương 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 18 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 1. Điều kiện về địa lý, địa chất Vị trí địa lý của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền - Phía Đông giáp xã Phước Hưng. - Phía Tây giáp phường 12, Tp. Vũng Tàu. - Phía Nam giáp Biển Đông. Hiện trạng sử dụng đất: - Trong tổng diện tích tự nhiên đã đưa 523,38 ha vào sử dụng (tính cả diện tích sông, suối), chiếm 95,83% diện tích tự nhiên. Đất chưa sử dụng đến năm 2005 là 22,78 ha (chiếm 4,17%), đến năm 2010 đất chưa sử dụng sẽ được khai thác. - Hiện trạng khu đất dự án có diện tích 6,5372ha; dốc theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, cao độ biến thiên từ -0,50m đến +2,95m; địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất cát biển. Cơ cấu sử dụng đất: Cơ cấu sử dụng 3 nhóm đất chính: - Đất nông nghiệp + Đất SX nông nghiệp + Đất lâm nghiệp + Đất nuôi trồng thủy sản - Đất phi nông nghiệp + Đất ở + Đất chuyên dùng + Đất nghĩa trang, nghĩa địa + Đất sông suối và mặt nước CD - Đất chưa sử dụng : 142,77 ha, chiếm 12,43% : 67,89 ha, chiếm 12,43% : 36,68 ha, chiếm 6,72% : 38,2 ha, chiếm 6,99% : 380,61 ha, chiếm 69,69% : 102,95 ha, chiếm 18,85% : 63,78 ha, chiếm 11,68% : 8,38 ha, chiếm 1,53% : 201,12 ha, chiếm 36,82% : 22,78 ha, chiếm 4,17% 19 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected] Báo cáo ĐTM Dự án Khu du lịch Tây Sơn tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂY SƠN 2. Điều kiện về khí tượng, thủy văn - Do dự án nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên khí hậu khu vực này đặc trưng bởi một nền nhiệt độ cao, đồng nhất trên toàn vùng và ít thay đổi trong năm, chế độ mưa ẩm phong phú và phân hóa rõ rệt theo mùa. Nhìn chung, khí hậu ít biến động, ít có thiên tai, bão lũ và thời tiết thất thường. - Mực nước, lưu lượng sông qua xã: trên địa bàn xã có một vài rạch, sông nhỏ và sông lớn Cửa Lấp. Đặc điểm cửa sông này là lòng sông lớn, vì vậy khả năng bồi đắp phù sa lớn. Vì là nước mặn nên khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất là hạn chế. 3. Nhiệt độ không khí - Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ càng cao thì tốc độ của các phản ứng hóa học trong khí quyển càng lớn và thời gian lưu các chất ô nhiễm trong khí quyển sẽ càng giảm. - Nhiệt độ không khí còn ảnh hưởng đến quá trình bốc hơi của các dung môi hữu cơ, các chất gây mùi hôi mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên và người lao động. - Khi phân tích các điều kiện tự nhiên làm cơ sở để tính toán và dự báo quá trình ô nhiễm không khí cần phải phân tích nhiệt độ không khí. - Nhiệt độ trong khu vực có những đặc điểm sau: + Nhiệt độ TB năm là 26,3oC, tháng thấp nhất khoảng 24,2oC, tháng cao nhất khoảng 27,6oC. + Tổng tích ôn lớn 9.599 oC /năm. Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình tháng tại Trạm Vũng Tàu Nhiệt độ (0C) Ttb Tháng 1 2 24, 2 24, 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26, 27, 27, 26, 26, 25, 25, 25, 25, 24,7 0 4 6 6 1 9 8 7 4 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2006) 20 TƯ VẤN ĐTM: 16 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM Tel: 08 824 6776; Fax: 08 824 6775 E-mail: [email protected]
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng