Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Dtm dự án cơ sở hạ tầng làng nghề thôn trung hưng, xã mai trung, huyện hiệp hoà,...

Tài liệu Dtm dự án cơ sở hạ tầng làng nghề thôn trung hưng, xã mai trung, huyện hiệp hoà, bắc giang

.PDF
66
351
130

Mô tả:

DTM dự án Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Hiệp Hoà là một huyện trung du nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Giang.Trong những năm qua, huyện Hiệp Hoà đã đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội như đường giao thông, đường điện, trường học, bệnh xá, kênh tưới..., nhằm phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Mai Trung là xã nằm ở phía Tây - Tây Nam thị trấn Thắng của huyện Hiệp Hoà. Cùng với sự phát triển chung của huyện, những năm gần đây xã Mai Trung đã có nhiều giải pháp định hướng nhằm phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và nông thôn. Thôn Trung Hưng thuộc xã Mai Trung hiện nay có các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh. Nhiều ngành nghề truyền thống phát triển cả về số lượng và chất lượng trong đó có hàng mây tre đan xuất khẩu và dệt màn tuyn chiếm tỷ trọng lớn. Ngoài ra nghề tái chế nhựa cũng phát triển mạnh, mang lại hiệu quả thu nhập cao. Đi đôi với sự phát triển của các ngành nghề đó là vấn đề ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm không khí do quá trình sấy lưu huỳnh của ngành mây tre đan, tiếng ồn từ các cơ sở dệt,….. Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang” là một trong những dự án nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy các sản phẩm làng nghề truyền thống, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn nói riêng và toàn xã nói chung. 2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM 2.1 Căn cứ pháp lý 1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2006. 3. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 4. Nghị định số 81/2006/NĐ-BTNMT ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆU MANG TÍNH CHẤT KHẢOcủa Bộ Tài nguyên 5.TÀI Thông tư CHỈ 08/2006TT-BTNMT ngàyTHAM 08/09/2006 môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 6. Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 7. Quyết định số 50/2007/QĐ - UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 về việc ban hành quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư và các sở sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 8 . Quy hoạch sử dụng đất xã Mai Trung giai đoạn 2006 - 2010. 9. Chủ trương cho phép UBND huyện Hiệp Hoà nghiên cứu xây dựng dự án làng nghề xã Mai Trung. 10. Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2007 của UBND huyện Hiệp Hoà về việc chỉ định thầu tư vấn: Gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT - KT công trình: Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng xã Mai Trung. 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 1. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ban hành theo Quyết định số 22/2006/QĐ - BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ TN & MT và các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan. 2. Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Ytế (Bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan. 2.3 Các tài liệu kỹ thuật 1. Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang”. 2. Sơ đồ mặt bằng vị trí khu đất của dự án xã Mai Trung - huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. 3. Tài liệu điều tra kinh tế xã hội, khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn khu vực do đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế thực hiện tháng 9/2007. 4. Các số liệu đo đạc, khảo sát quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí nơi thực hiện dự án do Trạm Quan trắc và phân tích môi trường Bắc Ninh thực hiện tháng 9 năm 2007. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆUTHỰC CHỈ MANG 3. TỔTÀI CHỨC HIỆNTÍNH CHẤT THAM KHẢO Chủ đầu tư Dự án đã phối hợp với Trạm Quan trắc và phân tích môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh và Trạm Quan trắc môi trường Bắc Giang tiến hành các bước cần thiết để lập Báo cáo ĐTM. - Cơ quan tư vấn : Trạm Quan trắc và phân tích môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường Bắc Ninh. - Trạm trưởng: Nguyễn Đại Đồng. - Địa chỉ liên hệ: Số 11 Đường Hai Bà Trưng - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. - Điện thoại/Fax: 0241.874.125/811.257 - Cơ quan phối hợp: Trạm quan trắc Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang. Trình tự thực hiện gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu kỹ thuyết minh báo cáo KTKT công trình: Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. 2. Tổ chức thu thập số liệu về điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 3. Tổ chức điều tra hiện trạng môi trường khu xây dựng dự án, hiện trạng môi trường các khu vực lân cận, chú ý khả năng gây ô nhiễm đến môi trường. 4. Tổ chức điều tra, lấy mẫu đo đạc, chất lượng môi trường không khí, môi trường đất và môi trường nước trong khu vực dự án sẽ tiến hành và các vùng lân cận. 5. Trên cơ sở các số liệu điều tra, phân tích hiện trạng môi trường, tổng hợp số liệu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Bảng 1. Danh sách cán bộ tham gia lập Báo cáo ĐTM TT Họ và tên Chức vị, cơ quan, chuyên môn 1 Dương Thị Chung Trưởng phòng TVKTMT 2 Trần Chung 3 Trần Thanh Nam Cán bộ 4 Phùng Thế Tân Cán bộ 5 Đặng Trường Giang Cán bộ 6 Ngô Quang Trường Cán bộ 7 Nguyễn thị thu Huyền Cán bộ 8 Nguyễn Văn Cường Cán bộ Quản lý kỹ thuật phòng QTMT TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU MANG TÍNH THAM KHẢO Bảng 2: CHỈ Danh sách thiết bị CHẤT lấy mẫu, đo đạc, phân tích TT Tên thiết bị Nước SX C¸c thiÕt bÞ lÊy mÉu khÝ vµ ph©n tÝch chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ 1 Thiết bị lấy mẫu khí AS-3 VN 2 Máy đo tốc độ gió Anh 3 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Mỹ 4 Máy so màu DR 5000 Các thiết bị đo bụi và tiếng ồn 4 Thiết bị đo tiếng ồn tích phân Mỹ 5 Thiết bị lấy mẫu bụi tổng số SL-15P Nhật Các thiết bị lấy mẫu và phân tích nước, đất 6 Bơm lấy mẫu nước Water Samling Pump Mỹ 7 Tủ ổn nhiệt BOD Mỹ 8 Máy đo oxy hoà tan YSI 5000; tủ ấm nuôi cấy Mỹ 9 Máy hút chân không Mỹ 10 COD reactor Mỹ 11 Máy so màu DR 5000 Mỹ Các thiết bị phân tích các kim loại nặng trong nước 9 Máy cực phổ VN CHƯƠNG I TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MÔ MANG THAM TẢTÍNH TÓMCHẤT TẮT DỰ ÁN KHẢO 1.1 TÊN DỰ ÁN Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang”. 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ - Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Hiệp Hoà. - Địa chỉ: Thị trấn Thắng - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang. - Điện thoại: (0240).873.884 - Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Thống - Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý dự án - xây dựng Huyện Hiệp Hoà. 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Toàn bộ khu đất thực hiện dự án nằm trên địa phận xã Mai Trung - huyện Hiệp Hoà - tỉnh Bắc Giang, với phần lớn diện tích xây dựng công trình nằm trên địa phận thôn Trung Hưng, chỉ một phần đoạn đầu nhánh tuyến 1 và cuối nhánh tuyến 2 nằm trên địa bàn thôn khác. 1.3.1 Vị trí mặt bằng sản xuất tập trung Khu mặt bằng sản xuất nằm tại khu vực đầu thôn Trung Hưng được giới hạn bởi nhánh tuyến 1, tuyến kênh cứng, tường rào khu dân cư đầu thôn Trung Hưng và khu vực nghĩa trang thôn Trung Hưng. Tổng diện tích khu mặt bằng sản xuất là 30.440 m2, có các mặt tiếp giáp như sau: - Phía Đông giáp xã Bắc Lý - Xã Xuân Cẩm; - Phía Tây giáp xã Hợp Thịnh; - Phía Nam giáp xã Tân Hưng; - Huyện Sóc Sơn Hà Nội; - Phía Bắc giáp xã Hùng Sơn. 1.3.2. Vị trí 2 tuyến đường giao thông * Tuyến 1: Là tuyến đường cũ đã có nối liền thôn Trung Hưng với Thôn Trung Hoà, trong đó: - Điểm đầu: Nối tiếp với đường bê tông đã có tại cuối xóm Chùa thôn Trung Hoà, xã Mai Trung. - Điểm cuối: Nối tiếp với đường bê tông đầu thôn Trung Hưng. Tuyến 1 nằm sát bên trái khu mặt bằng sản xuất với chiều dài tuyến L1 =1.000m TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI2:LIỆU TÍNHcũ, CHẤT THAM * Tuyến Nằm CHỈ trên MANG nền bờ kênh nối liền tuyếnKHẢO 1 với tuyến trục chính đi vào UBND xã Mai Trung, trong đó: - Điểm đầu: Giao với nhánh tuyến 1 tại km0 +496 (gần góc phía Đông khu mặt bằng sản xuất) - Điểm cuối: Giao với đường trục chính từ TL296 đi UBND xã Mai Trung. Tuyến 2 chạy trên phần nền đường đất cũ, bám sát tuyến kênh cứng bên trái, chiều dài tuyến L2 =1.174,10m. Tổng chiều dài 2 tuyến đường giao thông là: 2.174,10 m 1.4 PH¦¥NG ¸N GI¶I PHãNG MÆT B»NG - Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lµ 46.220m2 trong ®ã phÇn diÖn tÝch ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò (8.350 m2) kh«ng ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng; phÇn ®Êt x©y dùng thuéc ph¹m vi ®Êt n«ng nghiÖp (37.740 m2), ®Êt thæ c− (150m2) ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng ®Ó triÓn khai x©y dùng c«ng tr×nh. - PhÇn khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc tÝnh kinh phÝ trong dù ¸n : + §Êt thæ c−, vµ toµn bé tµi s¶n trªn ®Êt (nhµ ë, t−êng rµo): §©y lµ khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng n»m trªn ®o¹n cuèi bªn tr¸i nh¸nh tuyÕn 2. + Må m¶ trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt. - PhÇn khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng kh«ng tÝnh kinh phÝ trong dù ¸n: + DiÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh vµ toµn bé hoa mµu trªn ®Êt, chÝnh quyÒn x· Mai Trung vµ th«n Trung H−ng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i phãng (cã cam kÕt cña ®Þa ph−¬ng). + C¸c c«ng tr×nh kh¸c ph¶i di chuyÓn, th¸o dì nh−: mét sè cét ®iÖn tho¹i, cét ®iÖn h¹ thÕ .... - PhÇn kinh phÝ gi¶i phãng mÆt b»ng tÝnh trong dù ¸n nµy ®−îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. - Khèi l−îng c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng ®−îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng khèi l−îng gi¶i phãng mÆt b»ng TT Néi dung c«ng viÖc §¬n Khèi Ph−¬ng ¸n gi¶i phãng TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH vÞ CHẤT l−îng THAM TÝnhKHẢO båi §Þa ph−¬ng th−êng cam kÕt tù gi¶i trong dù ¸n phãng 1 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp m2 37.700 Tù gi¶i phãng 2 Hoa mµu trªn ®Êt n«ng nghiÖp ( lóa 2 vô) m2 37.700 Tù gi¶i phãng 3 §Êt thæ cư m2 150 båi th−êng 4 Di chuyÓn mé x©y c¸i 35 båi th−êng 5 Di chuyÓn mé ®Êt c¸i 15 båi th−êng 6 Nhµ ë cÊp 4 m2 35 båi th−êng 7 T−êng x©y m2 50 båi th−êng 8 Cét ®iÖn tho¹i (trªn nh¸nh tuyÕn 1) Cét 6 Tù gi¶i phãng 1.5. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN 1.5.1 Các Công trình chính. + San lÊp mÆt b»ng khu vùc s¶n xuÊt tËp trung: 240x126 =30.240 m2. + L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 761 m2. + X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 165 m. + X©y dùng tuyÕn cèng Ф60 ( tho¸t n−íc tõ l−u vùc bªn tr¸i tuyÕn, c¾t ngang khu mÆt b»ng s¶n xuÊt): 142,75 m + Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250KVA. 1.5.2. Quy m« vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh MÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: - DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng: 30.440 m2. * Hai tuyÕn ®−êng giao th«ng: - TuyÕn 1: 6.500 m2. - TuyÕn 2: 9.300 m2. - Tæng céng: 15.800 m2. Trong ®ã: + PhÇn ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò: 8.350 m2. + §Êt thæ c−: 150m2. + PhÇn ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp: 7.300m2. * Tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN 2 baoTHAM gåm: KHẢO - TængTÀI diÖn tÝch CHỈ ®Êt x©y dùng:TÍNH 46.200m LIỆU MANG CHẤT + PhÇn diÖn tÝch ®Êt nÒn ®−êng cò, nÒn m−¬ng cò: 8.350 m2. + §Êt thæ c−: 150m2. + PhÇn diÖn tÝch ®Êt canh t¸c n«ng nghiÖp: 37.700 m2. 1.5.2 Khu mÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: A. Quy m« chung: * Tæng diÖn tÝch x©y dùng: 30.440m2. Trong ®ã: - Khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: DiÖn tÝch x©y dùng: 240 x 126m = 30.240m2. - Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch: DiÖn tÝch: 20x10m=200m2. * C¸c h¹ng môc chÝnh bªn trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: - Khu ®Êt giµnh cho nhµ x−ëng s¶n xuÊt: 15.927,50 m2. - HÖ thèng ®−êng giao th«ng néi bé: 5.467 m2. - B·i ®ç xe: 1.108 m2. - HÖ thèng vØa hÌ, c©y xanh: 7.521m2. - HÖ thèng bã vØa, r·nh biªn: 2.306m. - HÖ thèng r·nh tho¸t n−íc néi bé: 737 m. - HÖ thèng cèng b¶n c¸c lo¹i : 31 c¸i. - HÖ thèng èng cÊp n−íc s¹ch: 770m. - HÖ thèng ®−êng ®iÖn h¹ thÕ: 550m. - HÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng: 18 cét. - HÖ thèng t−êng bao xung quanh: 715 m. - Khu xö lý chÊt th¶i (chÊt th¶i r¾n, láng): 415,50m2. - Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch: 200m2 bao gåm: + Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250KVA (1 tr¹m): 75m2. + Tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch (giÕng khoan, bÓ läc, th¸p ®iÒu ¸p...): 125 m2. - L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 761m2. - X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: 165m. - X©y dùng tuyÕn cèng Ф60 (tho¸t n−íc tõ l−u vùc bªn tr¸i tuyÕn, c¾t ngang khu mÆt b»ng s¶n xuÊt): 142,75 m C¸c h¹ng môc chÝnh bªn trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt STT 1 2 3 4 Hạng mục Nhµ x−ëng s¶n xuÊt HÖ thèng ®−êng giao th«ng néi bé B·i ®ç xe HÖ thèng vØa hÌ, c©y xanh Đơn vị m2 m2 m2 m2 Quy mô 15.927,50 5.467 1.108 7.521 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆUbãCHỈ TÍNH CHẤT THAM KHẢO thèng vØa, MANG r·nh biªn 5 HÖ m 2.306 6 7 8 9 10 11 12 13 HÖ thèng r·nh tho¸t n−íc néi bé HÖ thèng èng cÊp n−íc s¹ch HÖ thèng ®−êng ®iÖn h¹ thÕ HÖ thèng t−êng bao xung quanh: . Khu xö lý chÊt th¶i ( chÊt th¶i r¾n, láng) Khu tr¹m biÕn ¸p, tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch; bao gåm: + Tr¹m biÕn ¸p c«ng suÊt 250KVA (1 tr¹m) + Tr¹m cung cÊp n−íc s¹ch (giÕng khoan, bÓ läc, th¸p ®iÒu ¸p) - L¸t ®¸ héc m¸i ta luy phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt - X©y kªnh tiªu phÝa sau khu mÆt b»ng s¶n xuÊt m m m m m2 737 770 550 715 415,50 200 m2 75 125 m2 m 761 165 B. C¸c h¹ng môc ®Çu t−: - Giai đoạn I - Do nguån kinh phÝ cã h¹n, viÖc ®Çu t− ®ång bé c¸c h¹ng môc trong khu mÆt b»ng s¶n xuÊt ch−a thÓ thùc hiÖn ngay. Trong giai ®o¹n ®Çu chØ thùc hiÖn ®Çu t− san lÊp mÆt b»ng, kÌ ®¸, tho¸t n−íc khu vùc vµ tr¹m biÕn ¸p. C¸c h¹ng môc cßn l¹i ®−îc tiÕp tôc ®Çu t− trong giai ®o¹n sau b»ng nguån kinh phÝ x©y dùng kh¸c. ThiÕt kÕ khu mÆt b»ng s¶n xuÊt tËp trung: - Khu mặt bằng sản xuất trong giai đoạn này được đầu tư các hạng mục sau: + San nền khu mặt bằng sản xuất. + Lát đá hộc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất. + Xây kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. + Xây dựng đường ống cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất. + Xây dựng trạm biến áp công suất 250KVA. a) San nền khu mặt bằng sản xuất. - Khu mặt bằng sản xuất có diện tích 30.240 m2, chiều dài 240m, chiều rộng 126m, nằm bên phải tuyến 1. - Trước khi san nền cần bóc lớp đất hữu cơ chiều dày TB 30cm. - Nền mặt bằng được san dốc 1 mái từ phía trước (giáp với tuyến 1) về phía sau (giáp khu nghĩa trang thôn Trung Hưng), độ dốc san nền 0,4%. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN LIỆU MANG CHẤT THAM - CaoTÀI độ san nềnCHỈ tại ranh giớiTÍNH giữa khu MBSX với KHẢO tuyến 1 là +10,36. - Cao độ san nền tại ranh giới phía sau khu mặt bằng là +9,86. - Nền được san chủ yếu bằng cát (cát san nền), một phần là đất đào tận dụng từ tuyến 2. - Phần đất đào tận dụng trên tuyến 2 được dùng để san vào các lớp phía dưới và đắp tạo lớp vỏ bọc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất. Chiều rộng lớp vỏ bọc mái bằng đất là 1m, chiều cao lớp vỏ bọc được tính từ mặt nền thiên nhiên trở lên. - Nền khu mặt bằng bằng được san thành từng lớp và đầm nén đạt độ chặt yêu cầu. Chiều dày mỗi lớp san nền ≥ 30cm. Độ chặt san nền yêu cầu theo chiều sâu như sau: + Chiều sâu từ 0 đến 120cm: Đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. + Chiều sâu > 120cm đầm nén đạt độ chặt K ≥ 85%. + Lớp vỏ bọc mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất được đắp bằng đất á sét và đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. b) Lát đá mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất: - Để đảm bảo ổn định mái tà luy phía khu mặt bằng sản xuất, thiết kế mái ta luy lát đá hộc dày 25cm, vữa xi măng cát M75, trên lớp đệm đá dăm 4x6 đầm chặt dày 10cm. - Chân khay bxh =50cm x 60cm, xây đá hộc vữa xi măng cát M75. - Phạm vi lát đá hộc mái ta luy: Lát toàn bộ mái ta luy phía sau khu MBSX (L=240m) và 1 đoạn trên phần mái giáp khu vực dân cư thôn Trung Hưng (L=36m). c) Thiết kế các tuyến tiêu thoát nước khu vực: Do san lấp khu dộc làm mặt bằng sản xuất làm lấp dòng thoát nước của lưu vực phía Đông Bắc, lưu vực phía Đông Nam (bên phải tuyến 1b) của khu vực bố trí mặt bằng khu sản xuất. Để giải quyết vấn đề tiêu thoát nước tại 2 lưu vực trên cần thiết kế 2 tuyến tiêu nước, một tuyến kênh tiêu nằm sát mái ta luy phía sau khu mặt bằng và một tuyến cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng. * Thiết kế cống tròn Φ80: Đây là cống cắt ngang tuyến kênh cứng phía Đông Bắc khu mặt bằng, làm nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực phía Đông Bắc và đổ ra tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. - Kết cấu cống tròn Φ 80: + Ống cống bằng bê tông cốt thép đúc sẵn M200 (loại TLl80 C). + Móng cống BT M150, sỏi 1x2 dày 20cm. + Khe nối ống cống quấn gạch chỉ vữa xi măng cát M75. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN + Đầu TÀI cốngLIỆU và tường cống xây CHẤT đá hộc THAM vữa xi măng cát M100, mặt ngoài CHỈ cánh MANG TÍNH KHẢO trát vữa xi măng cát M75, dày 2cm. + Sân cống lát đá trọc vữa xi măng cát M75. + Đất trên đỉnh cống được đầm nén đạt độ chặt K ≥ 90%. * Tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất: - Tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất có nhiệm vụ tiêu thoát nước trên toàn bộ lưu vực phía Đông Bắc khu mặt bằng. Tuyến kênh chạy sát và lấy mái ta luy phía sau khu mặt bằng sản xuất làm mái kênh bên phải (theo hướng thoát nước) và đổ ra khu dộc sâu phía sau khu mặt bằng. - Điểm đầu tuyến kênh tiêu nối tiếp với cống tròn Φ 80 cắt ngang tuyến kênh cứng nằm sát cạnh phía Đông bắc khu mặt bằng sản xuất. - Điểm cuối tuyến kênh tiêu cách góc Tây bắc khu mặt bằng 75m. - Chiều dài tuyến kênh tiêu: L = 165m. - Độ dốc dọc đáy kênh: I = 0,2%. * Tuyến đường ống cống Φ 60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất : - Tuyến cống Φ60 cắt ngang khu mặt bằng sản xuất có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực phía Đông Nam (bên phải tuyến 1b), đổ ra tuyến kênh tiêu phía sau khu mặt bằng sản xuất. - Chiều dài cống: L = 142,75m. - Để đảm bảo cho công tác nạo vét tuyến cống, bố trí 3 hố ga nằm trên hè đường (trục tuyến chính giữa khu mặt bằng theo quy hoạch), kích thước hố ga 1mx1m; chiều sâu hố ga TB Hhg = 2,7m, tường hố ga bố trí thang lên xuống và đậy tấm đan BTCT. - Độ dốc dọc đáy cống I = 0,4%. d) Xây trả lại đoạn kênh tiêu phía Đông Bắc khu mặt bằng sản xuất: - Do mặt bằng khu sản xuất chiếm dụng 1 phần đoạn kênh tưới và đường ra đồng (phía Đông Bắc khu mặt bằng sản xuất), nên phải xây trả lại đoạn kênh tưới này. Chiều dài đoạn kênh tưới xây trả lại L = 47m. - Đoạn kênh tưới và đường ra đồng được xây dựng mở rộng sang phía ruộng canh tác phía bên trái tuyến kênh cũ (theo chiều nước chảy), các công việc xây dựng gồm có: + Xây trả đoạn kênh cứng KT: 60cm x 60cm, dài 47m. + Bố trí đường ra đồng (nằm sát tường rào khu mặt bằng sản xuất và tuyến kênh tưới) rộng 1,5m. - KÕt cÊu nÒn kªnh t−íi, nÒn ®−êng ra ®ång: TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN + NÒnTÀI kªnh, nÒn CHỈ ®−êng ®¾p ®Êt ( ®ÊtCHẤT ®µo nÒn ®−êng tËn dông trªn tuyÕn 2), LIỆU MANG TÍNH THAM KHẢO ®Çm nÐn ®¹t ®é chÆt K > 90%. + Mãng kªnh ®Öm c¸t 5cm, ®æ bª t«ng M150, sái 1x2 dµy 15cm. + T−êng kªnh x©y g¹ch chØ, v÷a xi m¨ng c¸t M75, tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75 dµy 1cm. + §¾p ®Êt tr¶ l¹i hè mãng, ®Çm nÐn ®¹t ®é chÆt theo yªu cÇu ®¾p nÒn kªnh t−íi. 1.5.3 Hai tuyÕn ®−êng giao th«ng bªn ngoµi khu mÆt b»ng s¶n xuÊt: A. Quy m« chung: C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng 2 tuyÕn ®−êng ®· cã; c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kü thuËt; ý nghÜa vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu giao th«ng trong t−¬ng lai; l−u l−îng xe qua l¹i < 300 xe ngµy/ ®ªm, quy m« cña 2 tuyÕn ®−êng nh− sau: - VÒ lo¹i ®−êng: §−êng « t«. - VÒ cÊp c«ng tr×nh: c«ng tr×nh cÊp III. * C¸c chØ tiªu KT - KT chñ yÕu: + VËn tèc thiÕt kÕ: 20km/h + ChiÒu réng nÒn ®−êng: Bn = 5,5m. + ChiÒu réng mÆt ®−êng: Bm = 3,5m. + ChiÒu réng lÒ ®−êng: Bl= 1,0 x2= 2,0m. + Sè lµn xe ch¹y: 1 lµn. + §é dèc ngang mÆt ®−êng : In=2%. + §é dèc ngang lÒ ®−êng :Il = 4%. + B¸n kÝnh nhá nhÊt Rmin = 20m. + §é dèc däc lín nhÊt: Imax= 9%. + T¶i träng thiÕt kÕ cèng: H13-X60. + MÆt ®−êng bª t«ng xi m¨ng. B. Quy m« cô thÓ cña tõng tuyÕn: * TuyÕn 1: Trªn c¬ së quy m« chung cña tuyÕn võa nªu trªn, mét sè ®o¹n cô thÓ cã quy m« kh¸c víi quy m« chung cña tuyÕn nh− sau: * §o¹n tõ km0+496 ®Õn km0+748,00: + ChiÒu réng nÒn ®−êng : Bn = 12,3 m + ChiÒu réng mÆt ®−êng : Bm = 6,0 m + ChiÒu réng lÒ ®−êng tr¸i : Bltr = 1,0 m + ChiÒu réng hÌ ®−êng ph¶i : Bhph = 5,0 m TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN + Sè lµn xeLIỆU ch¹y:CHỈ 2 lµnMANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO TÀI + §é dèc ngang mÆt ®−êng : In =2% + §é dèc ngang lÒ ®−êng: Il= 4% + T¶i träng thiÕt kÕ cèng : H13 - X60. + MÆt ®−êng bª t«ng xi m¨ng. * §o¹n tõ km0+816,50 - km1+0,00 (®o¹n lµm r·nh x©y hai bªn): + ChiÒu réng nÒn ®−êng : Bn = 3,5m + ChiÒu réng mÆt ®−êng : Bm = 3,5m + ChiÒu réng lÒ ®−êng 0,0 m + Sè lµn xe ch¹y : 1 lµn + §é dèc ngang mÆt ®−êng : In =2% + T¶i träng thiÕt kÕ cèng : H13 - X60. + MÆt ®−êng bª t«ng xi m¨ng. * TuyÕn 2: Quy m« tuyÕn 2 gièng quy m« chung cña 2 tuyÕn ®−êng nªu trong môc a. C. Các giải pháp thiết kế a/ Tuyến 1: Thiết kế bình đồ - Điểm đầu: Nối tiếp với đường bê tông đã có tại cuối xóm Chùa thôn Trung Hoà, xã Mai Trung. - Điểm cuối: Nối tiếp với đường bê tông đầu thôn Trung Hưng. - Tuyến 1 nằm sát bên trái khu mặt bằng sản xuất, chiều dài tuyến L =1.000m - Hướng tuyến cơ bản bám theo hướng tuyến cũ nhằm giảm khối lượng xây dựng và đền bù giải phóng mặt bằng. Hướng tuyến cũ tương đối quanh co, tầm nhìn bị hạn chế nhiều, khả năng giải phóng mặt bằng khó khăn nên các chỉ tiêu kỹ thuật cho nhánh tuyến 1 có hạn chế (đặc biệt là đoạn cuối tuyến nằm trong thôn Trung Hưng). Toàn tuyến có 11 điểm chuyển hướng, trong đó có 6 đỉnh cắm cong và 5 đỉnh không cắm cong. Bán kính cong nhỏ nhất áp dụng trên tuyến Rmin = 20m, bán kính cong lớn nhất Rmax =200m. - Tại điểm giao cắt với nhánh tuyến 2 thiết kế mở rộng theo bán kính cong R=10m. * ThiÕt kÕ tr¾c däc: - HÖ thèng cao ®é: lÊy theo hÖ thèng cao ®é gi¶ ®Þnh. Cao ®é ®iÓm ®Çu tuyÕn +9,32, cao ®é ®iÓm cuèi tuyÕn +10,30 - Do t×nh h×nh thuû v¨n khu vùc t−¬ng ®èi ®¬n gi¶n, ®o¹n tuyÕn kh«ng bÞ ngËp lò, thiÕt kÕ tr¾c däc trªn c¬ së b¸m theo tuyÕn cò nh»m gi¶m KL ®¾p, mét sè ®o¹n TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN thÊp côc béTÀI thiÕtLIỆU kÕ ®¾p t«nMANG cao ®¶m b¶oCHẤT tÝnh ªmTHAM thuËn KHẢO cho tr¾c däc. §é dèc däc CHỈ TÍNH lín nhÊt Imax = 0,57%. *ThiÕt kÕ nÒn ®−êng : - NÒn ®−êng ®−îc tÝnh to¸n víi tÇn suÊt 4%. - §é dèc m¸i ta luy nÒn ®¾p 1:1.5; nÒn ®µo 1:1. - Dïng ®Êt cÊp phèi tèt (t−¬ng ®−¬ng ®Êt cÊp III) ®Ó ®¾p nÒn ®−êng ®¹t theo kÝch th−íc mÆt c¾t ngang. §Êt khi ®¾p ph¶i qua thÝ nghiÖm . - Tr−íc khi ®¾p, cÇn ®µo vÐt hÕt ®Êt h÷u c¬ vµ bïn s©u 30cm trong ph¹m vi nÒn ®−êng. - Yªu cÇu ®é chÆt khi ®¾p nÒn ®−êng lµ: + Ph¹m vi khu«n ®−êng: Do nÒn ®−êng tuyÕn 1 chñ yÕu lµ nÒn ®µo (®µo khu«n nÒn cò), nªn sau khi ®−îc ®µo khu«n ®−êng ®óng cao ®é thiÕt kÕ, dïng lu nÆng ( lu rung) lu lÌn ®¹t ®é chÆt K> 98%. + PhÇn nÒn ®¾p më réng: nÒn ®−êng ®−îc lu lÌn ®¹t ®é chÆt K>95%. - NÒn ®−êng ®−îc ®¾p thµnh tõng líp víi chiÒu dµy kh«ng qu¸ 30cm vµ ®Çm nÐn ®¹t ®é chÆt yªu cÇu, mçi líp sau khi ®Çm xong ph¶i kiÓm tra ®é chÆt b»ng ph−¬ng ph¸p rãt c¸t. * ThiÕt kÕ mÆt ®−êng : - T¶i träng trôc tÝnh to¸n lµ: 10 tÊn, cã ¸p lùc b¸nh xe 6 daN/cm2, ®−êng kÝnh vÖt b¸nh xe lµ 33cm. - KÕt cÊu mÆt ®−êng bao gåm c¸c líp: + Líp ®Öm c¸t dµy 10cm + Lãt v¶i ni lon chèng thÊm. + Líp mÆt BTXM M200 dµy 20cm, sái 2x4. * ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n−íc: * HÖ thèng cèng ngang: - T¶i träng tÝnh to¸n cèng ngang lµ: H-13; XB60. - TÇn suÊt tÝnh to¸n 2%. - C¨n cø vµo ®Þa h×nh vµ c¸c ®iÓm tô n−íc, c¸c tuyÕn kªnh c¾t ngang tuyÕn bè trÝ hÖ thèng tho¸t n−íc nh− sau: + Bè trÝ 4 cèng trßn Ф60 tho¸t n−íc l−u vùc t¹i c¸c vÞ trÝ: Km0+12,50; km0+62,00; km0+420,00; km0+592,6 (cèng nµy c¾t ngang khu MBSX vµ ®−îc thiÕt kÕ chi tiÕt trong h¹ng môc khu MBSX). + Bè trÝ cèng b¶n: bxh = 80cm x 60cm t¹i c¸c vÞ trÝ: Km0+492: cèng nèi 2 ®Çu kªnh t−íi ch¹y s¸t t−êng rµo khu MBSX vµ nh¸nh tuyÕn 2. + Bè trÝ cèng b¶n: bxh = 40cm x 25cm t¹i c¸c vÞ trÝ: Km0+978,21: cèng tho¸t n−íc tõ r·nh däc x©y bªn ph¶i sang r·nh däc x©y bªn tr¸i tuyÕn. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN * HÖ thèng r·nh däc TÀI LIỆU CHỈx©y: MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO ThiÕt kÕ hÖ thèng r·nh däc x©y hai bªn tuyÕn ®o¹n qua khu vùc d©n c− th«n Trung H−ng víi chiÒu dµi 357 m. - Bªn ph¶i tuyÕn: Km0 + 816,50 - km1+ 0,00. - Bªn tr¸i tuyÕn: Km0 + 826,50 - km1+0,00. - §Ëy tÊm ®an ®Ønh r·nh x©y t¹i ngâ ®i gÇn km0+951, chiÒu dµi 6m. *KÕt cÊu c«ng tr×nh tho¸t n−íc: - KÕt cÊu cèng trßn: +èng cèng b»ng bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n M200. + Mãng cèng BT M150, sái 1x2 dµy 20cm. + Khe nèi èng cèng quÊn g¹ch chØ v÷a xi m¨ng c¸t M75. + §Çu cèng vµ t−êng c¸nh cèng x©y ®¸ héc v÷a xi m¨ng c¸t M100, mÆt ngoµi tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75, dµy 2cm. + S©n cèng l¸t ®¸ chäc v÷a xi m¨ng c¸t M75. + §Êt trªn ®Ønh cèng ®−îc ®Çm nÐn theo yªu cÇu ®Çm nÐn nÒn ®−êng ®¾p. - KÕt cÊu cèng b¶n: + Mãng cèng ®Öm ®¸ d¨m ®Çm chÆt, chiÒu dµy 10cm + §¸y cèng vµ thµnh cèng x©y ®¸ héc v÷a xi m¨ng c¸t M100, dµy 40cm; mÆt ngoµi tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75, dµy 2cm. + Mò mè cèng ®æ bª t«ng cèt thÐp M200. + B¶n cèng bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n M200, ®¸ 1x2 . + Khe nèi b¶n cèng b¬m v÷a xi m¨ng, liªn kÕt c¸c b¶n cèng. + PhÇn tiÕp gi¸p gi÷a b¶n cèng vµ mò mè chÝt chÆt b»ng bao t¶i ®ay tÈm nhùa ®−êng, toµn bé phÇn d−íi cña b¶n cèng, mÆt trong th©n cèng ®−îc s¬n nhùa ®−êng 2 líp chèng thÊm. + §Êt l−ng cèng ®−îc ®¾p tr¶ theo ®óng yªu cÇu ®Êt ®¾p nÒn ®−êng. - KÕt cÊu r·nhx©y: + Mãng cèng ®Öm c¸t ®en dµy 5cm; ®æ bª t«ng M150 sái 1x2, dµy 10cm. + T−êng r·nh x©y g¹ch chØ v÷a xi m¨ng c¸t M75, mÆt ngoµi t−êng r·nh tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75, dµy 1cm. + §Êt hè mãng ®−îc ®¾p tr¶ ®Çm chÆt. b). Tuyến 2: * Thiết kế bình đồ: - Điểm đầu: Giao với nhánh tuyến 1 tại km0 +496. - Điểm cuối giao với tuyến đường trục từ TL296 vào UBND xã Mai Trung. - Hướng tuyến thẳng bám theo tuyến kênh cũ phía bên trái, với 4 điểm chuyển hướng không cần cắm cong. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN - Tại điểm vớiCHỈ nhánh tuyến TÍNH 1 thiết kế mở rộng với bán kính cong R=10m. TÀIgiao LIỆU MANG CHẤT THAM KHẢO - Tại điểm giao với với tuyến đường trục từ TL296 vào UBND xã Mai Trung thiết kế mở rộng với bán kính cong R =10m. * ThiÕt kÕ tr¾c däc: - Tr¾c däc tuyÕn b¸m theo cao tr×nh nÒn kªnh cò, ®é dèc däc nhá, nÒn kªnh cò kh«ng x¶y ra ngËp lò. - Cao ®é ®iÓm ®Çu tuyÕn +10,6 (b»ng cao ®é thiÕt kÕ tuyÕn 1). - Cao ®é ®iÓm cuèi tuyÕn +11,93 (b»ng cao ®é ®−êng trôc tõ TL296 vµo UBND x· Mai Trung). - §é dèc däc lín nhÊt trªn tuyÕn: I max = 1,05%. * ThiÕt kÕ nÒn ®−êng: - NÒn ®−êng ®−îc tÝnh to¸n víi tÇn suÊt 4%. - §é dèc m¸i ta luy nÒn ®¾p 1:1.5, ta luy ®µo 1:1. - Dïng ®Êt cÊp phèi tèt (t−¬ng ®−¬ng ®Êt cÊp III) ®Ó ®¾p nÒn ®−êng ®¹t theo kÝch th−íc mÆt c¾t ngang . §Êt khi ®¾p ph¶i qua thÝ nghiÖm . -Tr−íc khi ®¾p nÒn më réng, cÇn ®µo vÐt líp ®Êt h÷u c¬ s©u 30cm, ®µo bïn 50cm (®o¹n ®¾p më réng ra phÝa ao). - §é chÆt yªu cÇu khi ®¾p nÒn ®−êng: +Ph¹m vi mÆt ®−êng: ChiÒu s©u tõ 0 - 30cm ( tÝnh tõ ®¸y khu«n ®−êng): K > 0,98. ChiÒu s©u > 30 cm (tÝnh tõ ®¸y khu«n ®−êng) : K > 0,95. +Ph¹m vi lÒ ®−êng : §Çm nÐn ®¹t ®é chÆt K > 0,95. - §Çm nÐn theo tõng líp, mçi líp sau khi ®Çm xong ph¶i kiÓm tra ®é chÆt b»ng ph−¬ng ph¸p rãt c¸t. *Xử lý nền cũ: Do tuyến 2 một phần nền đường nằm trên nền kênh cũ và đường đất chạy dọc tuyến kênh cũ, để đảm bảo cường độ nền đường cần phải xử lý nền đường cũ, biện pháp xử lý như sau: - Trên toàn bộ chiều dài tuyến 2, sau khi đào khuôn đến cao trình thiết kế, tiếp tục đào bỏ đất nền cũ chiều sâu 0,5m trong phạm vi mặt đường và đắp thay thế bằng đất cấp phối đồi tốt, đầm nén theo từng lớp đạt độ chặt yêu cầu. - Phần đất đào nền cũ được tận dụng để san vào khu mặt bằng sản xuất. * ThiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n−íc ngang: - T¶i träng tÝnh to¸n cèng ngang lµ: H-13; XB60. - TÇn suÊt tÝnh to¸n 2%. - C¨n cø vµo ®Þa h×nh vµ c¸c ®iÓm tô n−íc, bè trÝ hÖ thèng tho¸t n−íc nh− sau: + Trªn toµn tuyÕn cã 4 cèng ngang, 3 cèng b¶n vµ 1 cèng trßn Ф100. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN + X©y TÀI dùngLIỆU 3 cèng b¶n míi lµm nhiÖm vô thuû lîi KHẢO t¹i c¸c vÞ trÝ: Km0+18,90; CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM km0+148,40; km0+346,50. KhÈu ®é cèng b¶n B xH = 40cm x 60cm. + Cèng ngang Ф 00 tho¸t n−íc l−u vùc, cèng cßn tèt, ®ñ chiÒu dµi kh«ng cÇn c¶i t¹o. - KÕt cÊu cèng b¶n: + Mãng cèng ®Öm ®¸ d¨m ®Çm chÆt, chiÒu dµy 10cm. + §¸y cèng vµ thµnh cèng x©y ®¸ héc v÷a xi m¨ng c¸t M100, dµy 40cm; mÆt ngoµi tr¸t v÷a xi m¨ng c¸t M75, dµy 2cm. + Mò mè cèng ®æ bª t«ng cèt thÐp M200. + B¶n cèng bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n M200, ®¸ 1x2 . 1.5.4. Thiết kế đường dây 22KV và trạm biến áp công suất 250KVA. a) Vị trí đặt trạm biến áp: - Trạm biến áp được đặt trên phần đất của thôn Trung Hưng. Vị trí này được chọn phù hợp nhất vì trạm đặt ở vị trí trung tâm của phụ tải, hướng tuyến cao thế vào và hạ thế ra hợp lý. Phần diện tích (bao gồm cả hành lang) xây dựng trạm biến áp 75m2. - Đường dây 22KV nối từ cột số 6, tuyến cao áp 22KV chạy chéo góc phía Tây Bắc gần khu mặt bằng sản xuất đến trạm biến áp 250KVA, chiều dài 35m. b)Thiết kế đường dây 22KV và trạm biến áp 250KVA: * Đường dây 22KV. - Điểm đầu: Cột số 6 đường dây 10KV về TBA thôn Đồng Đạo xã Hợp Thịnh huyện Hiệp Hoà. - Điểm cuối: Thanh cái Trạm biến áp 250:VA 10(22)/0,4 thôn Trung Hưng xã Mai Trung. - Kiểu đường dây: Đi trên không cho toàn đoạn tuyến. * KÕt cÊu ®−êng d©y. - D©y dÉn: Lo¹i d©y nh«m lâi thÐp lo¹i AC-50/8, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p, ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp vµ ®é bÒn c¬ häc, víi c¸c th«ng sè sau: + TiÕt diÖn danh ®Þnh lµ: 50/8,0 mm2 + TiÕt diÖn thùc tÕ lµ: 48/8,04mm2 + Sè sîi d©y nh«m nhá lµ 6 sîi, ®−êng kÝnh mçi sîi lµ 3,2mm. Sè sîi lâi thÐp lµ 1 sîi, ®−êng kÝnh lâi thÐp lµ 3,2mm. §iÖn trë dßng ®iÖn mét chiÒu ®èi víi 1km d©y ë nhiÖt ®é 20C0 lµ 0,5951Ω/km, dßng ®iÖn cho phÐp 210A, lùc ph¸ ho¹i tèi thiÓu 1711daN. Khèi l−îng 1 km c¸p lµ 195kg kh«ng kÓ mì b«i tr¬n, s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn TCVN - 5064 - 1994. + C¸c ®Æc tÝnh c¬ lý cña d©y dÉn: ứng suÊt khi nhiÖt ®é lín nhÊt: σ max = 105N/mm2 øng suÊt khi nhiÖt ®é thÊp nhÊt: σ min = 92,5N/mm2 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀI LIỆU MANG CHẤT THAM øng suÊtCHỈ khi nhiÖt ®é TÍNH trung b×nh: σ tb =KHẢO 60,0N/mm2 - Xµ: L¾p bé xµ lÖch kÐp ký hiÖu XL3Ф-22 t¹i cét ®Êu lµ xµ h·m d©y rÏ nh¸nh. C¸c bé xµ ®−îc gia c«ng b»ng thÐp h×nh, thÐp trßn (chi tiÕt chÕ t¹o vµ kÝch th−íc l¾p ®Æt c¸c bé xµ ®Ò cËp trong c¸c b¶n vÏ). Toµn bé c¸c chi tiÕt cña xµ sau khi gia c«ng ®−îc b¶o vÖ m¹ kÏm nhóng nãng. - C¸ch ®iÖn: Dïng sø c¸ch ®iÖn ®øng lo¹i PI-45. Toµn bé sø ph¶i qua thö nghiÖm ®¹t tiªu chuÈn TCVN 4759-1993 víi c¸ch ®iÖn ®øng. * Trạm biến áp công suất 250KVA. * Kết cấu trạm và các thông số kỹ thuật: - Trạm biến áp được thiết kế theo kiểu trạm treo, nghĩa là toàn bộ máy biến áp, các thiết bị cao - hạ thế được treo trên hai cột LT - 10B (khoảng cách tâm hai cột là 2,6m) nhờ hệ thống giàn trạm và giá đỡ, móng trạm dùng móng MS6B. - Giàn trạm và giá đỡ gồm: Giá đỡ, xà đỡ (MBA, chống sét, cầu chì, tủ điện,…) và xà hãm dây đến cột trạm. Các thiết bị này được gia công bằng sắt góc, sắt hình và được hàn nối hoặc bắt bằng bu lông chắc chắn. Toàn bộ xà và giá đỡ sau khi gia công xong phải mạ kẽm nhúng nóng. - Máy biến áp có các thông số kỹ thuật chính như sau: + MBA kiểu ngâm dầu làm mát tự nhiên đạt tiêu chuẩn TCVN -1984-1994 hoặc IEC -76 + Tần số 50HZ. + Điện áp định mức phía sơ cấp U1đm = 35KV. + Điện áp định mức phía hạ thế U2đm = 380/220V. + Tổ đấu dây: Y/Yo-12. + Công suất biểu kiến S = 250KVA. - Phía cao thế gồm: + Chống sét van 35KV đạt tiêu chuẩn TCVN 5717-1993; IEC-99.4. + Cầu chì tự rơi SI - 35KV tiêu chuẩn IEC-282-1, để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho MBA. + Dây dẫn điện xuống máy biến áp dùng dây AC -50/8. - Phía hạ thế gồm: + Tủ điện hợp bộ 400V - 400A - 3 lộ ra, theo tiêu chuẩn TCVN -1984-94 hoặc IEC -76, vỏ tủ sơn tĩnh điện, hai ngăn riêng biệt có khóa bảo vệ được lắp trên cột. + Ngăn đo đếm điện năng: Có 3 bộ biến dòng, công tơ 3 pha, đấu gián tiếp qua biến dòng. + Ngăn thao tác và phân phối: Có 1 áp tô mát tổng ATM - 400A. Các Aptômat nhánh gồm 3 ATM -150A. - Từ máy biến áp đến tủ điện dùng cáp lực hạ áp M3x185 +1x95. TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN - Cáp xuất (cáp sau MANG các Aptomat nhánh) loại THAM cáp vặn xoắn Al /XLPE /PVC 4x95. TÀItuyến LIỆU CHỈ TÍNH CHẤT KHẢO - Các mối nối giữa đồng với nhôm dùng ghíp đồng nhôm và đầu cốt đồng nhôm MA và được ép bằng bàn ép thủy lực chắc chắn. - Tại thanh cái 0,4KV lắp bộ chống sét GZ - 500 để bảo vệ cho TBA khi có sét đánh từ phía đường dây 0,4KV. - Tiếp địa trạm dùng loại tiếp địa kiểu cọc tia hỗn hợp loại T16C - 1, 5m gồm 16 cọc sắt L63x63x6, mỗi cọc dài 1,5m, cọc cách cọc 3m, chúng được hàn nối với nhau bằng sắt Φ14 và được chôn sâu xuống đất cách mặt đất (0,8 ÷ 1) m. Yêu cầu điện trở tiếp đất ≤ 10Ω. Toàn bộ tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng. - Bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía hạ thế dùng áp tô mát tổng, theo quy định chọn ATM - 400A. + Đào móng rãnh. + Đệm cát móng rãnh dày 5 cm, đầm chặt bằng đầm cóc. + Ghép ván khuôn, đổ bê tông móng rãnh. + Xây tường rãnh, trát tường rãnh. + Lấp đất trả lại hố móng. 1.5.5. Nguồn cung cấp vật liệu: - Cát san nền, cát xây, cát trát, sỏi mua tại Hà Châu. - Các loại đá mua ở mỏ đá thuộc khu vực huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn. - Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác mua ở khu vực thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà. - Ống cống bê tông, cột điện ly tâm mua tại các cơ sở sản xuất thuộc khu vực thành phố Bắc Giang. - Các vật tư ngành điện như: Dây dẫn, máy biến áp, sứ, tủ điện … mua tại Đông Anh - Hà Nội. - Yêu cầu vật tư, thiết bị: Tất cả các vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công đều phải được kiểm tra thông qua các thí nghiệm và phải đạt được cá chỉ tiêu quy định theo quy trình cho loại vật liệu đó. 1.6. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN. a/ Tổng mức đầu tư: 6.008.000.000 (Sáu tỷ, không trăm linh tám triệu đồng) Tổng mức đầu tư của Dự án được tóm tắt trong bảng sau: TT Tổng vốn đầu tư 1 Chi phí xây dựng 2 Chi phí khác 3 Chi phí giải phóng mặt bằng VNĐ 4.921.000.000 664.000.000 137.000.000 TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN TÀIdự LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO 4 Chi phí phòng 286.000.000 Tổng cộng 6.008.000.000 b/ Nguồn vốn thực hiện. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn đóng góp của địa phương, trong đó: - Vốn ngân sách nhà nước chiếm 60% tổng mức đầu tư. - Vốn do địa phương đóng góp chiếm 40% tổng mức đầu tư. 1.9. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN. - Thực hiện dự án trong 2 năm: 2007- 2008. - Các mốc thời gian thực hiện dự án: + Quý II năm 2007: Chỉ định thầu tư vấn, khảo sát, lập Báo Cáo kỹ thuật kinh tế. + Quý III năm 2007: Trình duyệt hồ sơ Báo Cáo kỹ thuật kinh tế. lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu. + Quý IV năm 2007: Tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng công trình. + Quý I ÷ Quý III năm 2008: Thi công, nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 1.7. Ý NGHĨA KINH TẾ - Xà HỘI CỦA DỰ ÁN Dự án “Cơ sở hạ tầng làng nghề thôn Trung Hưng” được thực hiện có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng công nghiệp hoá; cải thiện điều kiện vận tải, đi lại của nhân dân trong vùng. Nhân dân trong vùng sẽ có điều kiện đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hoá công nghiệp, nông nghiệp ra các vùng xung quanh. Môi trường trong thôn được cải thiện, người dân không còn chịu cảnh bụi bặm vào mùa khô và sống chung với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Hiệu quả dự án mang lại không chỉ là những lợi ích kinh tế trước mắt, mà nó có ý nghĩa văn hoá - xã hội lâu dài, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu, đưa địa phương tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá hoá đất nước đã được Đảng và Nhà nước ta vạch ra.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan

Tài liệu vừa đăng