Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Ngoại ngữ Tiếng Nga - Trung - Pháp Luyện nói tiếng trung cấp tốc cho người bắt đầu - Tập 2...

Tài liệu Luyện nói tiếng trung cấp tốc cho người bắt đầu - Tập 2

.PDF
198
7760
102

Mô tả:

Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc là bộ giáo trình được biên soạn riêng cho sinh viên nước ngoài du học ngắn hạn tại Trung Quốc với mục đích giúp sinh viên bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp. Bộ giáo trình Luyện nói tiếng Trung Quốc cấp tốc bao gồm 5 trình độ: cho người bắt đầu, sơ cấp, tiền trung cấp, trung cấp và nâng cao.

Tài liệu liên quan