Tài liệu Phân tích môi trường -xác định độ màu độ đục

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1389 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Phân tích môi trường -xác định độ màu độ đục
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC GIỚI THIỆU CHUNG Chất huyền phù ĐỘ ĐỤC Vi sinh vật Cặn đất cát Tiêu chuẩn nước sạch quy định độ đục nhỏ hơn 5NTU, nhưng giới hạn tối đa của nước uống chỉ là 2 NTU. Các quy trình xử lý như keo tụ, lắng, lọc góp phần làm giảm độ đục của nước. NGUYÊN NHÂN 1 2 3 Hoạt động sản xuất nông nghiệp Nước thải sinh hoạt và công nghiệp Lũ lụt Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG Độ đục của nước cấp tác động đến con người qua 3 vấn đề: MỸ QUAN KHẢ NĂNG LỌC QUÁ TRÌNH KHỬ TRÙNG Giá trị sử dụng nước giảm Nguy hiểm cho sức khỏe Giảm chu kì lọc Tăng chi phí rửa lọc Chọn phương pháp xử lí, hóa chất Xác định hiệu quả xử lý Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG • Đối với môi trường: -. Làm giảm khả năng sản xuất của ao, hồ… - Giảm khả năng tự làm sạch. • Đối với sinh vật: - Giảm cường độ quang hợp của thực vật phù du. - Các loài cá, tôm, … có thể bị nghẹt bộ phận hô hấp, thiếu thức ăn. Đối với môi trường và sinh vật Ý nghĩa của việc nghiên cứu độ đục Khi nghiên cứu độ đục , ta đánh giá được các thành phần lơ lửng trong nước( chủng loại, số lượng…) từ đó ta đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước, xác định được mứa độ ảnh hưởng tới sự sống của sinh vật. Tìm hiểu về độ đục kết hợp với các nguyên nhân gây nên độ đục và ô nhiễm nguồn nước ta sẽ đưa ra được các biện pháp xử lý để giảm mức độ ô nhiễm Các phương pháp xác định độ đục của nước. • • • • • • • • • 1. Phương pháp trắc quang. a, phương pháp so màu quang điện. b, Phương pháp quang kế ngọn lửa. c, phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ( ASS). 2.Phương pháp điện hóa. a. phương pháp cực phổ. b. phương pháp phân tích điện thế. 3. các phương pháp phân tích sắc kí. 4. Phương pháp khối phổ sử dụng máy khối phổ. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐỤC Dùng thiết bị đo Nguyên tắc: Đo cường độ của ánh sáng bị phân tán do các hạt tạo độ đục Đơn vị đo: FTU, NTU Thường áp dụng đối với nước có độ đục thấp dưới 40 NTU Quan sát bằng mắt thường Xác định sự cản trở ánh sáng đi qua nước tạo bởi độ đục của nước Đơn vị đo: JTU Áp dụng cho nước có độ đục cao tới 1000JTU Đơn vị độ đục là 1 JTU= 1 NTU= 1mg SiO2/ L= 1 đơn vị độ đục QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG ĐỤC KẾ JACKSON Là một dụng cụ tiêu chuẩn để đo độ đục Nguyên tắc: Dựa vào việc xác định cường độ ánh sáng bị tán xạ bởi các hạt gây độ đục Tiến hành: Đặt ống lên vị trí nằm trên ngọn nến, rót từ từ mẫu nước vào ống khói cho tới khi nhìn vào ống qua mẫu nước không còn thấy rõ đường nét của ngọn nến . Đọc vạch mức xác định độ đục tương ứng. ĐO ĐỘ ĐỤC BẰNG MÁY QUANG PHỔ NGUYÊN TẮC - Dựa trên sự hấp thu ánh sáng của các cặn lơ lủng có trong dung dịch. - Thang độ đục chuẩn được xây dựng trên chất chuẩn là hydrazine sunfate và hyxamethylene tetramine TiẾN HÀNH Mẫu được lắc kỹ , lấy một thể tích xác định đo màu trên máy quang phổ ở bước sóng thích hợp và giống với bước sóng dùng khi đo màu dãy chuẩn Các thiết bị xác định độ đục ĐỘ MÀU I: GiỚI THIỆU CHUNG II: Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG III: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH I: GIỚI THIỆU CHUNG Màu xanh: do sự phát triển của tảo lục, tảo lam và các loài thủy sinh, hợp chất hữu cơ Màu nâu đỏ: do các chất mùn hữu cơ.). Màu vàng gạch: do có nhiều sắt, mangan. Màu xám, xanh đen: do nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp Nước Nước thiên thiên nhiên nhiên không không có có màu. màu. Màu Màu sắc sắc của của nước nước ao ao hồ hồ do do chất chất mùn, mùn, keo keo hoặc hoặcdo do thực thực vật vật thối thối rửa, rửa, chất chất hòa hòa tan tan trong trong nước nước tạo tạo nên nên PHÂN LOẠI: 2 loại Độ màu biểu kiến: màu biểu kiến do chất tan, chất keo và lơ lửng gây ra Độ màu thực: màu thực do các chất hữu cơ ở dạng keo, hòa tan tạo nên II: Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG Là một trong hai yếu tố quyết định công nghệ xử lý và liều lượng phèn sử dụng Đơn vị đo: Platin – Coban (Pt – Co) Đối với nước cấp: độ màu biểu thị giá trị cảm quan, độ sạch của nước Với nước thải, độ màu đánh giá phần nào mức độ ô nhiễm nguồn nước. MỤC ĐÍCH XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU Đánh giá hiệu quả của quá trình xử lý nước Lựa chọn nguồn nước cấp M1 M2 Lựa chon M4 phương pháp, công nghệ vận hành hệ thống cấp và xử lý nước M3 Lựa chọn hóa chất PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Quan sát bằng mắt So màu Chuẩn bị thang màu chuẩn 10 từ 0 – 70 đơn vị Pt- Co. Máy quang phổ kế Cho 100ml dd vào ống Nessler rồi đặt lên giá so màu. Sự hấp thu ánh sáng của hợp chất màu có trong dd trên máy. Đặt ống màu chèn giữa từng cặp ống màu chuẩn theo thứ tự tăng dần. Đo độ hấp thu của mẫu ở bước sóng thích hợp Mẫu được di chuyển đến khi độ màu nằm giữa hay gần trùng từng cặp ống màu chuẩn nào thì dừng lại Dựa vào đường chuẩn xác định độ màu. It’s not the design of your template, it’s what you do with it that counts Beyond Bullet Points PowerPoint Slides PowerPoint Training m62 visualcommunications is the global leader in presentation effectiveness, from offices in the UK, USA, and Singapore CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Do các chất bẩn nhiễm vào trong nước Do màu của nước tự nhiên A 1: Nguyên nhân gây ra màu trong nước? B C Sự có mặt của SS D A và C đúng
- Xem thêm -