Tài liệu Quá trình hình thành mùn của vsv trong đất.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 583 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

quá trình hình thành mùn của vsv trong đất.
VI SINH VẬT VỚI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MÙN VÀ KẾT CẤU CỦA ĐẤT. CÁC BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN VI SINH VẬT GVHD:Phạm Thị Ngọc Nhóm Lớp: DH07BV_B HỒ VĂN TỰ TRẦN NGỌC HẬU ĐẶNG THỊ QUẾ ANH TRẨN THỊ THANH THÚY NGUYỄN THỊ TÚ TRANG NGUYỄN TRỌNG NGUYỄN NGUYỄN THỊ THÙY LOAN NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH NGUYỄN HOÀNG TIẾN QUỐC NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Vi sinh vật I Vi sinh vật( VSV ) với quá trình hình thành mùn 1. Quan điểm về quá trình hình thành mùn 2. Khu hệ VSV và sơ đồ hình thành mùn của Kononopva 3. VSV trong quá trình cấu tạo và kết cấu mùn II Các biện pháp cải tạo ảnh hưởng đến vi sinh vật 1.Tác động của phân bón đến VSV đất 3. Tác động của chế độ canh tác khác tới VSV 2. Tác dụng của chế độ nước đối với VSV Khái niệm • Mùn là một thể hữu cơ phức tạp, là một bộ phận rất quan trọng trong đất. quá trình hình thành mùn gắn liền với quá trình phát sinh của đất. mùn là cơ sở chủ yếu hình thành độ phì nhiêu của đất. 2. Khu hệ VSV và sơ đồ hình thành mùn của Kononopva • Để hình thành mùn gồm hai nhóm tham gia: - Nhóm VSV lên men, gồm: VSV phân giải tinh bột, VSV phân giải đường, VSV phân hủy chuyển hóa xenlulozơ, hemixenlulozơ(saccaromice s, mucor, bacillus…). I Vi sinh vật( VSV ) với quá trình hình thành mùn 1. Quan điểm về quá trình hình thành mùn: a. Quan điểm hóa học: Xác động thực vật vùi trong đất sẽ thối rủa, phân hủy và chuyển hóa do các quá trình oxi hóa các chất vô cơ , phần còn lại sau quá trình phân giải sẽ tạo thành mùn  Mùn là chất dư thừa sau quá trình phân giải từ xác động thực vật b. quan điểm sinh học Khi xác của động thực vật được vùi vào đất , nhờ có VSV phân hủy chuyển hóa theo 2 hướng: Vô cơ hóa và mùn hóa - Quá trình vô cơ hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ dễ tiêu - Quá trình mùn hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ và hữu cơ đơn giản hơn kết hợp với quá trình tự tiêu, tự giải của VSV. Mùn là sản phẩm tổng hợp được hình thành nhờ quá trình hoạt động sống của vi sinh vật(VSV). Họ cho rằng tùy từng chủng giống VSV khác nhau, cơ chế hoạt động khác nhau mà tạo axit mùn khác nhau. - Quá trình hình thành và tích lũy mùn nhanh hoặc chậm còn phụ thuộc vào xác động, thực vật được vùi vào đất VSV phân giải tinh bột VSV phân hủy chuyển hóa xenlulozơ VSV phân hủy chuyển hóa xenlulozơ VSV phân giải đường • Vi sinh vật cố định đạm Vi sinh vật cố định đạm - Nhóm VSV sinh tính đất là những VSV phân hủy, chuyển hóa các chất bền vững như: lignin, chitin, sáp,…(ruminococcus, basidomicetes, actinomyses…). 2. Khu hệ VSV và sơ đồ hình thành mùn của Kononopva • Bằng thí nghiệm với cỏ 3 lá( medicago), Kononopva thấy: - Sau 3 ngày trên bề mặt của cỏ 3 lá được phủ dày đặc nấm sợi - Sau 7 ngày thấy nấm sợi biến mất, thay thế vào đó là vi khuẩn và nguyên sinh động vật. - Sau 10 ngày nhóm VSV lên men xuất hiện saccharomyces. - Sau 10 ngày nhóm VSV lên men xuất hiện saccharomyces. - Sau 15 ngày biến trùng xuất hiện. - Sau 6 tháng xuất hiện nhiều loại xạ khuẩn và vi khuẩn nha bào chúng hoạt động mạnh để phân hủy các chất bền vững như: xenlulozơ, hemixenlulozơ, lignin, chitin ... Tàn dư thực vật Xenlulo và các chất khác CO2,H2O và các chất khác Lipit, tamin và các chất khác Vi sinh vật CO2,H2O và các chất khác axit amin, peptit, Hợp chất phenol, sản phẩm của quá trình những sản phẩm của quá trình tích lũy trao đổi và tổng hợp Oxi hóa NH2 Hợp chất phenol, những sản phẩm của quá trình tích lũy Oxi hóa N-C-COOH Ngưng tụ Hình:sơ đồ hình thành và tích lũy mùn của Kononopva 3. VSV trong quá trình cấu tạo và kết cấu mùn • Xác động, thực vật được VSV phân giải thành các chất vô cơ và các chất hữu cơ đơn giản cùng với sự hình thành mùn • Mùn có hai nhóm axit amin chính: axit humic, axit fulvic và 1 nhóm humin. • Quá trình phân giải các hợp chất trong đất, VSV đã hấp thụ các chất dinh dưỡng. Trong quá trình tự tiêu, tự giải đã tạo thành chất mùn hoạt tính 3. VSV trong quá trình cấu tạo và kết cấu mùn • Xác của VSV sau khi chết chúng kết hợp với 1 số chất trong quá trình phân giải tạo thành phức chất, phức chất này tham gia tích cực vào thành phần và kết cấu mùn. II Các biện pháp cải tạo ảnh hưởng đến vi sinh vật • Các biện pháp canh tác như: cày bừa, xới xáo, bón phân… đều ảnh hưởng trực tiếp đến VSV và qua đó ảnh hưởng đến hàm lượng mùn trong đất. Cày xới, xáo trộn có tác dụng điều hòa chất dinh dưỡng làm đất thoáng khí tạo điều kiện cho VSV phát triển mạnh. • Tuy nhiên, không phải đất nào cũng theo quy luật đó: Đối với đất ngập úng theo quy luật trên ,trong khi đó ở đất cát nhẹ khô hạn thì việc xới xáo không hợp lí lại làm giảm hàm lượng VSV. 1.Tác động của phân bón đến VSV đất: • bón các loại phân hữu cơ và vô cơ vào đất: - Phân hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, bón vôi… - Phân vô cơ cũng có tác dụng đến sự sinh trưởng và phát triển của VSV trong đất vì nó có các nguyên tố N, P, K, Ca, vi lượng rất cần thiết cho VSV. - Bón vôi có tác dụng cải thiện tính chất lý hóa của đất, làm tăng cường hoạt động của VSV, nhất là đối với đất chua, mặn, bạc
- Xem thêm -