Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Skkn biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại trường mầm non...

Tài liệu Skkn biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại trường mầm non

.DOC
16
1
78

Mô tả:

1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại trường mầm non” 2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: 3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lý trường mầm non. 4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Ngày 10 tháng 09 năm 2020. 5. Mô tả bản chất của sáng kiến: 5.1. Tính mới của sáng kiến Giáo dục và văn hóa là hai yếu tố cốt lõi trong trường học, nơi đào tạo ra những con người có ích cho xã hội, là nền tảng thúc đẩy con người hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Trong trường học ngoài việc dạy chữ thì việc dạy người cũng được quan tâm, trú trọng và cân bằng với dạy chữ. Do vậy, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường nói chung, văn hóa nhà trường tại các trường mầm non nói riêng là nhiệm vụ không thể thiếu trong nhà trường trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT hiện nay. Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa ở một nhà trường phải là việc làm lâu dài, có chủ đích rõ ràng và tiếp nối các chủ thể quản lý nhà trường cùng với sự thống nhất, đồng thuận của tập thể sư phạm Hiện nay, đời sống văn hóa của giáo viên, nhân viên và học sinh ở cả nước nói chung, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các trường Mầm non nói riêng đang có những bước phát triển theo nhiều khía cạnh khác nhau cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin… đã góp phần tạo thêm điều kiện cho giáo viên, nhân viên, học sinh tại trường tiếp cận với nhiều kiểu văn hóa mới. Trước sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, của con người về văn hóa, nếu lãnh đạo nhà trường chỉ lo tập trung đầu tư phát triển về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy… mà chưa thật sự quan tâm sâu sắc đến văn hóa nhà trường. Thì sẽ xuất hiện nhiều văn hóa tiêu cực tại trường để lại những hậu quả khôn lường cho giáo dục nước nhà. 2 Văn hóa nhà trường có tác động đến mọi khía cạnh sư phạm của nhà trường và ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường. Phát triển văn hóa nhà trường có ý nghĩa tích cực đối với trẻ em, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại Trường mầm non” nhằm cải thiện và phát triển văn hóa nhà trường, góp phần nâng cao phẩm chất giá trị cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh ngày càng hoàn thiện hơn. 5.2. Nội dung sáng kiến: Xây dựng quy chế làm việc và chương trình hành động tại cơ quan Đầu năm học, Hiệu trưởng phối hợp với Phó hiệu trưởng, Công Đoàn cùng nhau xây dựng quy chế làm việc tại cơ quan. Quy chế quy định rõ ràng cụ thể về thời gian làm việc, tác phong làm việc, về cách ăn mặc, giao tiếp, ứng xử… đối với từng cán bộ giáo viên nhân viên và từng bộ phận trong nhà trường. Quy chế làm việc này sẽ được thông qua cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong hội nghị công chức viên chức, và được đưa vào thực hiện thi đua trong năm học. Vì thế đa số cán bộ giáo viên nhân viên luôn thực hiện nghiêm túc đảm bảo ngày giờ công lao động, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng, giao tiếp, ứng xử chuẩn mực đúng quy định. Tiếp theo tôi xây dựng kế hoạch hành động để xây dựng văn hóa nhà trường ngày một tiến bộ và phát triển hơn. Kế hoạch được thực hiện từ tháng 9 năm 2020 của trường Trường Mầm non Hoa Mai tôi đã xây dựng với các nội dung như sau: Tên công Mục tiêu việc cần đạt Người Người thực phối hiện hợp 1. Phân tích Để có cơ Hiệu Phó những mặt sở đánh trưởng hiệu Điều Cách kiện thức thực thực hiện hiện Thực Dự kiến khó khăn rủi ro Biện pháp khắc phục Họp hội Một số Bàn bạc hiện từ đồng lấy cán bộ trao đổi tại 3 mạnh, hạn giá đúng chế, thuân lợi, thực trạng khó khăn văn hóa trong công nhà trường trưởng, 10/9 ý kiến. giáo các buổi công đến quan sát viên họp, nâng đoàn 13/9/20 thực tế 20 nhân cao ý thức viên lợi ích của tác xây dựng chưa văn hóa văn hóa trong quan nhà nhà trường tâm trường. Kinh Xã hội phí hóa giáo dục 2. Xây dựng Đạt mục Hiệu Phó kế hoạch phát tiêu đưa trưởng hiệu triển văn hóa ra. Đưa nhà trường trưởng Thực Nghiên hiện từ cứu các 15/9 văn bản hạn nhà trường đến về văn chế ngày tiến 25/9/20 hóa. bộ và phát 20. Sưu tầm triển mạnh Kinh tài liệu. về văn hóa phí của trường. Máy vi tính, con người 3. Bồi dưỡng, Cho giáo nâng cao Hiệu viên nhân trưởng nhận thức về viên hiểu truyền thống về giá trị văn hóa ở địa phương, hệ Phó Thực Sưu tầm Một số Tạo điều hiệu hiện từ tài liệu cán bộ kiện cho giáo cán bộ công đến tuần truyền viên giáo viên truyền đoàn, 2 tháng nhân nhân viên thống văn Ban 10/2020 văn hóa viên có thời thanh Các văn của địa chưa gian để thống pháp lý hóa ở địa trưởng, tuần 1 nhà nước của phương. tra nhà trường Hiểu và nhân về thống bản quy phương, nghiên tham gia định về các văn cứu trao đổi 4 nắm được dân văn hóa bản quy sâu tài hệ thống nhà pháp lý trường, nhà của nhà tài liệu nước nước, những quy học hỏi định của liệu, các tài liệu xem về văn hóa cho có nhà của nhà hình trường. trường thức Đưa vào định về nên đại hội văn hóa chưa công chức nhà trường nắm đầu năm, được các buổi cốt lõi họp hội về vấn đồng. đề văn hóa. 4. Triển khai Nhằm Hiệu Phó Thực kế hoạch xây giúp cho trưởng hiệu hiện từ lồng trưởng, tuần ghép công 3/10 dựng văn hóa giao viên nhân viên biết tự Tổ chức Đa số Báo trước cán bộ cho giáo giáo vào lúc viên lo Đoàn, đến suốt họp hội thêm viên nhân viên chuẩn bị, điều chỉnh Ban năm đồng, phản ứng thanh học. chuyên phụ trước. Đưa của bản tra Máy vi môn, tổ nên vào xét thi thân trước nhân tính, khối. tham đua cuối mọi tình dân mạng Đưa ra gia năm. huống, kinh tế gởi tài liệu internet các tình chưa mọi hoàn huống đầy cảnh, giúp và giải đủ. cho giáo quyết Không viên nhạy tình có thời 5 5. Bồi dưỡng nâng cao ý bén, linh huống, gian hoạt trong quan sát nhiều vấn đề xử thực tế chỉ tập lý tình và điều trung huống văn chỉnh. cho hóa ngày việc càng tốt giảng đẹp. dạy Tạo cho Hiệu giáo viên trưởng Phó hiệu Thực Tổ chức Một số Nâng cao hiện từ trao đổi. cán bộ ý thức cho thức, kỹ năng nhân viên trưởng, tuần Đại hội giáo giáo viên giao tiếp, quy có kỹ năng công 1/11 viên viên nhân viên định về trang giao tiếp, Đoàn, đến suốt chức nhân qua các viên cuộc họp, phục, cách cư ứng xử, có Ban năm đầu học. năm, xử của giáo thái độ ân thanh viên nhân cần nhỏ tra viên trong nhẹ khi nhân tính, nhà trường. giao tiếp dân, tổ mạng và ý thức chuyên internet. xem clip tuân thủ các quy môn Máy vi các cuộc còn lơ thảo luận, là, cùng nhau họp hội chưa giải quyết đồng, quan tình tâm huống, về cách nhiều. cho mọi ứng xử, Thích người định trong trang thể cùng nói nhà phục, hiện cách giải trường. giao tiếp cái quyết của Tạo cho riêng bản thân, giáo viên của tuyên nhân viên bản dương có cái nhìn thân, những đúng đắn chưa người 6 hơn về vì lợi thực hiện cách cư ích tập tốt. xử, ăn mặc thể. kín đáo, đẹp, lịch sự. 6. Quan sát, Kiểm tra. Hiệu Phó Thực Họp xét Đôi Tạo điều đánh giá kết Đánh giá trưởng hiệu hiện thi đua lúc kiện cho quả thực hiện để biết trưởng, cuối học của tổ, đánh tập thể văn hóa nhà trường đã tổ khối kỳ I và họp hội giá góp ý, tư trường. thực hiện trưởng, cuối được mặt công năm nào, chưa đoàn đồng xét chưa đúng. để đánh học. Còn e giá đúng được mặt Phiếu ngại, sự thật. nào từ đó đánh giá sợ mất để có biện của tổ lòng, pháp khắc chuyên mất phục mặt môn, thời chưa làm Ban gian được. Từ giám đó điều hiệu, chỉnh kế thang hoạch của điểm thi Hiệu đua trưởng cho phù hợp với thực tế của trưởng. thi đua vấn gợi ý 7 Quán triệt điều chỉnh tinh thần thái độ làm việc, cách giao tiếp của cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường: - Đối với cán bộ giáo viên, công nhân viên Trong tập thể nhà trường hiện nay cũng không tránh khỏi một số biểu hiện tiêu cực như: Một số giáo viên trao đổi với phụ huynh chưa được thân thiện, tế nhị hay bức xúc mỗi khi phụ huynh đưa, đón trẻ chưa đúng giờ, giáo viên còn la mắng trẻ mỗi khi trẻ nghịch phá, tranh giành đồ dùng, đồ chơi với bạn, chạy giỡn trong lớp… Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thể hiện hết tâm huyết vào hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ, việc đầu tư soạn giảng cũng còn sơ sài, chưa sáng tạo. Vệ sinh trong và ngoài lớp học chưa đảm bảo. Các kệ đồ chơi, quạt trần còn bám bụi, đồ dùng đồ chơi chưa vệ sinh đúng theo lịch. Đối xử không công bằng với trẻ, chưa quan tâm đúng mức đến tất cả các trẻ. Trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ: Một bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa tích cực, chưa tự giác để nâng cao trình độ dẫn đến việc thiếu kiến thức chuyên môn và cả kiến thức xã hội . Nguyên nhân chính của những biểu hiện tiêu cực trên là do đội ngũ giáo viên còn quá trẻ, tuổi đời, tuổi nghề ít nên chưa có kinh nghiệm chăm sóc nuôi dạy trẻ, số giáo viên hợp đồng làm công tác chuyên môn lương thấp, tư tưởng chưa gắn bó với nghề. Nhân viên lời nói, cách ứng xử chưa khéo léo, tính tình còn nóng nảy, hiếu thắng dẫn đến va chạm mất lòng. Thêm vào đó là chế độ ưu đãi đối với giáo viên, nhân viên quá thấp dẫn đến tâm lý giáo viên, nhân viên chưa thật sự yêu nghề và muốn gắn bó lâu dài với nhà trường. Bên cạnh đó nhà trường cũng mới được xây dưng chưa lâu nên chưa có nền tảng nề nếp ổn định. Trước những vấn đề trên người Hiệu trưởng phải linh hoạt, khéo léo xử lí các tình huống. Trước tiên, Hiệu trưởng phải đặt bản thân mình vào vị trí của từng đối tượng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng cũng như bức xúc của cá nhân từ đó chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra những biện pháp phù 8 hợp với tính chất, nội dung vấn đề. Sau đó, phân tích cho cá nhân hiểu được tầm quan trọng của văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử…từ đó ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân để cùng nhà trường xây dựng một môi trường giáo dục có văn hóa. Ban giám hiệu nhà trưởng xây dựng kế hoạch văn hóa nhà trường cụ thể như sau: + Quan tâm đến các giá trị văn hóa nhà trường để tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Ban giám hiệu nhà trường đưa ra ý thức xây dựng văn hóa nhà trường cho toàn thể các bộ giáo viên nhân viên nắm rõ. + Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa, kỹ năng ứng xử, đẩy mạnh công tác giao tiếp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. + Quán triệt về việc thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử… cho toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, trước hết là đội ngũ quản lí. + Khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học; giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong mọi hoạt động của nhà trường + Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và kịp thời uốn nắn sai sót của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. + Có chế độ khen thưởng kịp thời, đúng lúc để động viên khích lệ những bộ phận, cá nhân thực hiện tốt và tham gia nhiệt tình xây dựng văn hóa nhà trường. Cần nghiêm túc nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm các hành vi tiêu cực thiếu văn hóa hoặc những vi phạm về văn hóa nhà trường. - Đối với phụ huynh học sinh: Hiệu trưởng biết lắng nghe phụ huynh trình bày những ý kiến bức xúc của họ. Hiệu trưởng khéo léo dùng lời lẽ nhẹ nhàng làm giảm bớt bức xúc trong lòng phụ huynh. Hiệu trưởng có tìm hiểu sự việc qua giáo viên để nắm rõ vấn đề, từ đó phân tích rõ những hạn chế của bản thân cho giáo viên đó hiểu để giáo viên đó nhận ra được hạn chế của mình mà khắc phục. Cũng chính từ đó mà mối 9 quan hệ nhà trường và phụ huynh được gắn bó mật thiết với nhau, trách được tình trạng bạo hành trong nhà trường cũng như đối xử không công bằng với trẻ. Ví dụ: Phụ huynh gặp trực tiếp hiệu trưởng và phản ánh về việc sau khi đón con từ trường về thì phát hiện trên người cháu có một vết bầm tím nghi là do cô giáo đánh … Thì Hiệu trưởng phải chú ý lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến đóng góp của phụ huynh về giáo viên của nhà trường. Sau đó, Hiệu trưởng tìm hiểu nguyên nhân từ phía giáo viên đứng lớp đồng thời thăm dò hỏi ý kiến của trẻ và tìm ra nguyên nhân thực sự của vết bầm tím trên cơ thể trẻ là do trong giờ vui chơi trẻ va chạm vào cạnh bàn nhưng cô giáo không kịp thời phát hiện và báo về cho phụ huynh nên có sự hiểu lầm giữa phụ huynh và cô giáo. Hiệu trưởng mở cuộc họp gồm có Ban giám hiệu, phụ huynh và cô giáo để thông báo về vết bầm tím trên cơ thể trẻ. Thay mặt Nhà trường nhận lỗi với phụ huynh về việc giáo viên chưa bao quát lớp tốt, mong phụ huynh thông cảm. Về phía giáo viên, nhận khuyết điểm của mình và cố gắng có trách nhiệm cao hơn trong công tác chăm sóc trẻ Nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. - Đối với giáo viên – nhân viên * Nâng cao trình độ cho cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. Trong một đơn vị không phải giáo viên nào cũng có điều kiện học tập được thuận lợi, bên cạnh đó giáo viên nào cũng có mong muốn học nâng cao. Hơn nữa, việc tạo điều kiện cho giáo viên học dài hạn có thể ảnh hướng tới năng suất công việc, khó khăn trong việc sắp xếp, phân công của Nhà trường. Tuy nhiên xác định được tầm quan trọng của một đội ngũ có trình độ chuyên môn tay nghề cao để xây dựng VHNT nên tôi luôn tìm biện pháp để động viên và tạo điều kiện cho giáo viên đi tập huấn hoặc đi học tập các lớp bồi dưỡng như sau: - Phối hợp Công đoàn tuyên truyền về quyền lợi của việc học nâng cao trình độ tay nghề như nâng ngạch, đánh giá chuẩn, xét thi đua,... thông tin và giới thiệu kịp thời về các trường có tuyển sinh. 10 - Sắp xếp, phân công, điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên đi học. Vận động giáo viên dạy thay cho giáo viên trong những trường hợp lớp học tập trung đột xuất. - Giải quyết đúng chế độ, chính sách cho giáo viên một cách kịp thời. - Cùng công đoàn vận động xây dựng quỹ xoay vòng để giúp đỡ trong lúc giáo viên khó khăn về kinh tế khi tham gia học tập. - Biểu dương khi có giáo viên đi học và đạt thành tích cao trong học tập. Do đặc thù trường mới được xây dựng chưa lâu, số đội ngũ còn non về tay nghề, xử lý tính huống sư phạm đôi lúc còn lúng túng nhất là khi gặp trẻ có cá tính đặc biệt. Để giúp giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tôi thực hiện như sau: - Tổ chức trao đổi ứng xử, xử lý các tình huống đầu năm trong công tác chăm sóc trẻ hằng ngày gặp phải. Trong cuộc họp hội đồng, họp chuyên môn. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tình huống và các phương pháp giải quyết, khuyến khích giáo viên nêu thêm tinh huống và hướng giải quyết và mạnh dạn chia sẽ cùng nhau. - Tăng cường thêm sách, tài liệu tham khảo trong kho sách thư viện. - Cùng trao đổi với các giáo viên có kinh nghiệm hoặc hội ý một số giáo viên khác về những trường hợp học sinh vi phạm khuyết điểm trong những tình huống khó xử lý. * Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. Mục đích của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò ý nghĩa tốt đẹp, tầm quan trọng của công tác xây dựng VHNT, trên cơ sở đó mỗi người, mỗi bộ phận xác định rõ ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia công tác này; tạo sự nhất trí cao và phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, các lực lượng đối với công tác xây dựng VNHT. Tôi tập trung thực hiện một số biện pháp sau: 11 - Đưa nội dung công tác xây dựng VHNT vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các tổ chuyên môn, của Đoàn TNCSHCM, của các lớp và là một tiêu chí trong xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân của nhà trường. - Tổ chức các lớp tập huấn về nội dung, phương pháp, kỹ năng xây dựng VHNT cho giáo viên và nhân viên. - Định kỳ hàng năm ít nhất một lần hội nghị, hội thảo, trò chuyện chuyên sâu về vấn đề xây dựng VHNT (thường là vào đầu năm học); Lực lượng chủ trì tổ chức, triển khai là lãnh đạo nhà trường hoặc tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. - Hàng tháng đối với nhà trường họp hội đồng đều có nội dung nêu gương người tốt việc tốt trong xây dựng VHNT, kết hợp với phong trào “kể câu chuyên về Bác”; đồng thời phê bình nhắc nhở các biểu hiện thiếu văn hóa, vi phạm các nội quy, quy chế, quy định, các chuẩn mực mà nhà trường đã xây dựng. - Đối với trẻ: - Ngay từ các lớp, nhà trường đã giáo dục lễ giáo cho trẻ như: chào hỏi, lễ phép, vâng lời... cô giáo, cha mẹ và người lớn. Bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục nuôi dưỡng trẻ, nhà trường còn tổ chức các buổi giao lưu, văn nghệ, hội thi cho trẻ, văn nghệ lễ hội, tổ chức các trò chơi dân gian, câu đố….cho trẻ tham gia nhằm giáo dục nhận thức thẩm mỹ và ứng xử trong cuộc sống. Các hoạt động này tạo ra những sân chơi bổ ích, sinh hoạt văn hoá lành mạnh nhằm giúp trẻ phát triển con người toàn diện. - Vào các ngày lễ 20/10, 8/3, 20/11, 22/12…Nhà trường tổ chức các hoạt động cho trẻ làm thiệp, làm hoa tặng cô, tặng mẹ, các chú bộ đội… giáo dục cho trẻ biết ý nghĩa của ngày lễ nhằm hình thành cho trẻ văn hóa lòng biết ơn. - Qua những hoạt động trên đa số trẻ biết lễ phép, vâng lời, chăm học biết biết yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ, cô giáo và những người gần gũi.… biết cùng chơi với bạn. Có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường, biết vâng lời, biết tự nhận lỗi khi mắc lỗi, quan tâm chăm sóc bạn, biết cùng cô và bạn làm một số việc đơn giản như: Sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn ngắp, để đúng nơi quy định, phát vở cho bạn phụ cô, an ủi dỗ 12 dành bạn khi bạn khóc, phụ bạn xếp đồ chơi khi bạn làm chưa kịp… Trẻ biết tự bỏ rác vào đúng nơi quy định, mặc đồng phục sạch sẽ khi đến lớp… Xây dựng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên: Thông qua trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các giáo viên với nhau. Tạo không khí vui vẻ, cởi mở trong các cuộc họp. Đảm bảo tính dân chủ, thống nhất trong tập thể. Khuyến khích hợp tác, làm việc nhóm; Giáo viên cùng hợp tác với lãnh đạo nhà trường để thực hiện mục tiêu giáo dục đã đề ra, tạo bầu không khí tin cậy thúc đẩy giáo viên quan tâm đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập. Tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, tạo động lực để giáo viên quan tâm cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện thành tích giảng dạy và học tập của trường… Ví dụ: Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tham gia các hội thi như làm đồ dùng đồ chơi, sáng tác thơ, vè, bài hát, các trò chơi dân gian dành cho lứa tuổi mầm non…(nếu có tổ chức) Xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp sân trường: Nhằm tạo nên sự thân thiện với môi trường để nhà trường có cảnh quan đẹp có không gian xanh, đẹp và an toàn. Trong điều kiện kinh phí từ ngân sách còn hạn chế nhà trường sẽ tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là từ những doanh nghiệp và các mạnh thường quân trên địa bàn phường Hưng Chiến. Ví dụ: Công đoàn xây dựng và chăm sóc tốt “vườn rau của bé” Chi đoàn xây dựng “ Công trình thanh niên, bể rữa tay cho bé” Công tác phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường - Phối hợp với công đoàn – đoàn thanh niên Vào các ngày lễ trong năm như 20/10, 8/3, 26/3... Nhà trường phối hợp cùng Công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức một số trò chơi như hái hoa dân chủ, hộp quà may mắn, tiếp sức đồng đội, hội thi hùng biện.... bằng cách đưa ra các câu hỏi, người chơi lựa chọn câu hỏi bằng hình thức bốc thăm, nội dung câu hỏi lồng ghép kiến thức văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, kĩ năng xử lí tình huống 13 sư phạm ... Thông qua các trò chơi cán bộ giáo viên, nhân viên vừa thích thú, hào hứng, cởi mở vừa học hỏi, trau dồi, trao đổi với nhau nhiều kinh nghiệm để nâng cao nhận thức hướng bản thân mình đến một con người hiện đại, văn minh, phù hợp với con người Việt Nam trong giai đoạn mới. - Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh Trẻ ở độ tuổi đến trường cùng lúc nhận hai nền giáo dục đó là của gia đình và nhà trường. Dù nhà trường có cố gắng bao nhiêu mà không có sự phối hợp của gia đình thì chất lượng giáo dục không toàn diện như mong muốn. Vì vậy việc tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để nhận được sự phối hợp với nhà trường trong các hoạt động giáo dục góp phần đẩy mạnh chất lượng toàn diện trong nhà trường. Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến về nội dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng VHNT từ cán bộ, giáo viên đến cha mẹ học sinh. Cụ thể, tuyên truyền văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau như: - Bảng thông báo tuyên truyền của nhà trường - Trao đổi qua các giờ đưa đón trẻ - Tổ chức họp phụ huynh định kì - Tổ chức cho PHHS dự giờ ăn, giờ ngủ tại trường - Tổ chức trưng cầu ý kiến phụ huynh Ví dụ: Khi thấy trẻ xưng hô mày tao với bạn hoặc nói tục, chửi bậy... thì giáo viên có trách nhiệm kết hợp với phụ huynh uốn nắn hành vi của trẻ đồng thới nhắc nhở phụ huynh không nên nói tục, chửi thề, cải nhau trước mặt trẻ như vậy trẻ sẽ học theo những thói quen xấu từ gia đình. Bên cạnh đó, gia đình cùng nhà trường tích cực giáo dục trẻ bằng hành động cụ thể như “nói lời hay, làm việc tốt”. Mỗi người lớn chúng ta phải là một tấm gương sáng cho trẻ noi theo. 5.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến Áp dụng trong công tác quản lý trường Mầm non, công tác giảng dạy, công tác đoàn thể tại trường mầm non. Có thể nhân rộng áp dụng trong công tác quản lý đối với các trường mầm non trên địa bàn thị xã. 14 6. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không 7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện văn hóa của nhà trường tạo nên môi trường đoàn kết thân thiện. Cha mẹ học sinh, nhận thức được cách ứng xử, giao tiếp đúng mực với giáo viên và nhà trường. 8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: Trường được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và sự phấn đấu không ngại khó khăn của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng thời cũng là sự phối hợp nhiệt tình của Ban đại diện Cha Mẹ học sinh và gia đình trẻ là điều kiện để trường mầm non Hoa Mai ngày càng phát triển hơn. Hiện nay, nhà trường đã đạt được những biểu hiện văn hóa tích cực như: Cảnh quang môi trường xanh - sạch- đẹp, có vườn rau sạch cho trẻ học tập và trải nghiệm cuộc sống, có nhiều chậu hoa cảnh đẹp làm bằng nguyên vật liệu đã qua sử dụng do đôi bàn tay khéo léo của giáo viên tạo thành, giáo viên cũng tự trang trí nhiều bảng logo đẹp thu hút trẻ. Đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Đa số các cô đều ăn mặc trang lịch đúng quy định, đảm bảo ngày giờ công lao động, luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, trao đổi với phụ huynh nhẹ nhàng, thân thiện, biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau, động viên giúp đỡ nhau khi khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, hậu sản. Phối hợp học tập trao đổi chuyên môn tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất áp dụng vào công tác giảng dạy để cùng nhau tiến bộ, nêu cao tinh thần tự học bồi dưỡng thường xuyên, trường có bốn giáo viên đang tham gia học đại học từ xa bổ sung kiến thức, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng. Một số giáo viên, nhân viên trẻ năng nổ, nhiệt tình luôn tham gia tốt các phong trào do các ban ngành đoàn thể tổ chức, tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tham gia tích cực trong các phong trào của 15 trường, mạnh dạn chia sẽ, giúp đỡ cho những giáo viên chưa áp dụng thành thạo công nghệ thông tin vào soạn giảng… Việc nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng văn hóa nhà trường thì trước tiên Hiệu trưởng phải là người lãnh đạo gương mẫu, tự hoàn thiện bản thân là tấm gương cho cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh về đạo đức và sự tận tâm, kiến thức và kỹ năng, giao tiếp và sự hợp tác, sáng kiến và sự thích ứng. Hiệu trưởng tổ chức xây dựng tầm nhìn, giá trị văn hóa của nhà trường. Tạo điều kiện để toàn thể CB.GV.NV và học sinh đều có cơ hội thể hiện khả năng của mình, tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ và nhân văn, tổ chức lễ hội vui tươi bổ ích, xây dựng tập thể đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, xây dựng nề nếp kỷ cương, xây dựng quan hệ tốt giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa giáo viên và phụ huynh giữa cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua sáng kiến này giúp CB.GV.NV có thêm cơ hội và điều kiện để học tập, nghiên cứu về văn hóa nhà trường, giúp cho đội ngũ nhà trường nâng cao hiểu biết và tự giác thực hiện những văn hóa tích cực trong nhà trường, loại bỏ những văn hóa tiêu cực, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nhà trường - gia đình và xã hội. Nhờ áp dụng những giải pháp nêu trên, nhà trường đạt được một số kết quả sau: + Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. + Công đoàn: Đạt công đoàn vững mạnh. + Chi đoàn: Đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc. + Cơ quan đạt văn minh, an toàn, sạch đẹp + Cán bộ giáo viên, nhân viên chấp hành tốt quy tắc văn hóa ứng xử trong nhà trường, nội quy, quy chế cơ quan. + Cán bộ giáo viên, nhân viên có ứng xử đúng mực với phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, trẻ. + Phụ huynh học sinh hài lòng với cách nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường. + Không có hiện tượng bạo hành với trẻ trong nhà trường. 16
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan