Tài liệu Skkn công tác phối kết hợp trong tổ chức hoạt động đội và ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

1 Công tác phối kết hợp trong tổ chức hoạt động đội và ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Lí do chọn đề tài: Với mục tiêu giáo dục hiện nay là giáo dục toàn diện cho học sinh, phát triển cả về “Đức-trí-thể-mĩ”, nhằm góp phần cùng nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, Trong trường tiểu học, các em được học tập những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, được học tập, vui chơi và đặc biệt là tham gia mọi hoạt động để phát triển về đức, trí, thể, mỹ. Từ đó các em hoàn thiện dần về nhân cách, biết tự chủ, tự tin và làm chủ cuộc sống. Để đáp ứng yêu cầu đó, song song với hoạt động giáo dục của nhà trường, tôi đã tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động như: tuyên truyền hiểu biết, hội thi văn nghệ, thi thể thao, hội trại… trong đó việc tổ chức cho các em tham gia chương trình sinh hoạt ngoài giờ lên lớp đã mang lại cho các em niềm ham thích tìm hiểu, học hỏi. Là giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường, để đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng hoạt động công tác Đội - NGLL tất yêú chúng ta phải tìm ra được nhiều biện pháp và phương thức để đầu tư tổ chức được nhiều hoạt động và có tính hiệu quả cao. Chính vì vậy, trong bài viết này tôi muốn đưa ra “Kinh nghiệm về công tác phối kết hợp trong tổ chức các hoạt Đội và ngoài giờ lên lớp của trường Tiểu học Lê Phong” nhằm khẳng định những kết quả hoạt động tại cơ sở nói riêng, đồng thời góp thêm một chút kinh nghiệm để giúp cho hoạt động Đội -NGLL ngày một phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. II. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiân cứu: 1. Mục đích nghiên cứu: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 2 trong và ngoài nhà trường. Đội lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện, phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động và vui chơi, giải trí lành mạnh... Chính vì vậy việc tạo ra một sân chơi mới lạ, thu hút đông đảo học sinh tham gia là một hoạt động thiết thực của tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh,của công tác hoạt động NGLL trong nhà trường. Có thể nói hoạt động Đội - NGLL là một trong những con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục nhân cách cho trẻ, giúp các em phát triển toàn diện. Vì vậy việc tổ chức tốt các hoạt Đội và ngoài giờ lên lớp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Đề tài “ Kinh nghiệm về công tác phối kết hợp trong tổ chức hoạt động Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học” giúp: - Tìm ra nội dung, hình thức tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội ở địa phương. - Thông qua việc tổ chức các hoạt động, huy động được sức mạnh tổng hợp từ nhiều phía cùng chung tay vào công việc, xây dựng được phong trào hoạt động mạnh mẽ, có sự cộng hưởng của nhiều thành phần, nhiều bộ phận và ban ngành đoàn thể... 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: -Với đề tài như đã nêu trên, tôi tập trung nghiên cứu thực hiện từ thực tiễn trong công tác Đội và ngoài giờ lên lớp tại cơ sở nhà trường của mình. -Phạm vi đề tài: Áp dụng cho thực tiễn hoạt động của một đơn vị nhà trường (tiểu học hoặc THCS). B. NỘI DUNG I. Cơ sở lí luận: Với câu ca dao dân gian: "Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 3 Điều đó đã nói lên: Với tình đoàn kết thống nhất chúng ta sẽ thành công, đồng thời cũng khẳng định chân lí: Sự hợp tác sẽ đem lại sức mạnh. Với vai trò và trách nhiệm của TPT Đội là người chủ động, tham mưu, đầu tư tổ chức các hoạt động Đội và NGLL trong trường học, điều tất yếu là chúng ta làm sao để tổ chức được nhiều hoạt động phong phú và có hiệu quả cao. Từ đó, trên cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động công tác Đội và NGLL trong nhà trường, không thể thiếu đi được công tác phối kết hợp nhịp nhàng cùng các bộ phận, các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường để góp phần cùng tạo nên sức mạnh chung hỗ trợ cho hoạt động ngày càng được phong phú và hiệu quả hơn. II. Cơ sở thực tiễn: Trường tiểu học Lê Phong - huyện Đại Lộc nằm trên một địa bàn một xã miền núi, địa bàn đi lại cách trở, điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp, việc đầu tư cho con em của bộ phận phụ huynh học sinh còn chưa chu đáo, thiếu kịp thời. Song trong những năm qua trường đã phấn đấu đạt "Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia" vào năm 2005. Lãnh đạo Chi bộ-Ban giám hiệu nhà trường, công Đoàn, hội cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm... luôn nhiệt tình, có nhiều quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ hoạt động Đội -NGLL. Trong học sinh: phần lớn các em HS, đội viên đều hăng hái, nhiệt tình, ham muốn được học tập và rèn luyện. Từ đó đã cho phép chúng ta cần đẩy mạnh hơn công tác phối kết hợp cùng các bộ phận, các tổ chức, ban ngành- đoàn thể trong và ngoài nhà trường nhằm hỗ trợ tốt hơn cho công tác tổt chức các hoạt động Đội và NGLL trong nhà trường. III.Biện pháp thực hiện: 1. Yêu cầu chung: Công tác phối kết hợp để đầu tư tổ chức các hoạt động Đội và ngoài giờ lên lớp là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được của Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 4 người phụ trách. Đây là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào ĐộiNGLL trong nhà rường. Chính vì vậy để làm tốt công tác này phải cần: - Có kế hoạch định hướng đầu tư tổ chức các hoạt động trong suốt năm học ngay từ đầu năm học, được tham mưu cùng các cấp, các ban ngành, công bố công khai cụ thể. - Lập kế hoạch cho hoạt động cụ thể, chi tiết, nội dung chương trình phải đảm bảo đúng với đường lối, quan điểm của Đảng; Nhà nước, bám sát vào nội dung chương trình ,các chủ đề- chủ điểm một cách khoa học, rõ ràng và thể hiện “Tính vừa sức” đối với các em cũng như công tác tổ chức. - Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng về mỗi phần việc của mỗi bộ phận, cá nhân tham gia một cách thực tế, khoa học và có tính thuyết phục. 2. Các hình thức thực hiện: a. Xây dựng kế hoạch định hướng tổng thể hoạt động công tác Đội NGLL và công tác phối kết hợp trong năm học: - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học, bám sát các chủ đề-chủ điểm để có định hướng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn về công tác Đội- NGLL và công tác phối kết hợp trong cả năm học, chia các hoạt động vào từng thời điểm phù hợp: Kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn và công tác phối kết hợp trong năm học 2008-2009 . TT 1 Nội dung hoạt động Thời điểm Phối kết hợp -Vui hội khai trường . Tháng -Cùng VTM, GVCN. -Vui hội trung thu 2009. 9/2008 -Đoàn xã, UB.CS BM&TE xã, liên đội Tây Sơn. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 5 2 -Khai mạc hội khoẻ Phù Đổng cấp Tháng -Bộ trường (thi đấu các môn bóng đá và 10/2008 môn,VTM, GV thể dục cờ vua). nhà trường. -Tổ chức phát thanh măng non, lễ kỉ -Bộ phận VTM, GV bộ niệm tuyên truyền chào mừng kỉ môn lịch sử. phận chuyên niệm 40 năm ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho ngành giáo dục. 3 -Tổ chức chương trình văn nghệ, Tháng -Công đoàn nhà trường sinh hoạt truyền thống 20/11 , VTM. 11/2008 -Tổ chức hội thi làm chậu cây cảnh -Bộ phận VTM. chào mừng 20/11. 4 5 -Tổ chức hội thi Kể chuyện đạo đức -Bộ phận chuyên môn cấp trường. và TVTB nhà trường. -Tổ chức hội thi "Hoa học trò" khối Tháng -Cùng chuyên môn và 4-5 cụm liên trường. các trường bạn. 12/2008 -Tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt -Liên đội THCS Tây sĩ xã. Sơn, GVCN các lớp. -Tổ chức hội thi "Tiếng hát học Tháng -Bộ phận chuyên môn , sinh" cấp trường. VTM, GV hát nhạc. 1-2/2009 -Đoàn xã Đại Sơn. -Tổ chức hội diễn văn nghệ Mừng Đảng-đón xuân 2009. 6 7 -Tổ chức hội trại "Tiến bước lên Tháng -Đoàn xã và các bộ Đoàn" phận trong nhà trường. 3/2009 -Tổ chức hội thi "Rung chuông Tháng -Bộ phận chuyên môn, vàng" VTM. 4/2009 b. Công tác phối kết hợp với các ban ngành, các bộ phận trong nhà trường: Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 6 -Việc phối hợp nhịp nhàng cùng với các bộ phận, các ban ngành trong nhà trường như :Công đoàn, chuyên môn, bộ phận TVTB, VTM, giáo viên các bộ môn, GV chủ nhiệm lớp...để tổ chức các hoạt động đem lại hiệu quả cao, phong trào mạnh mẽ. Để thực hiện được tốt công tác này, TPT phải là người chủ động trong hoạt động NGLL, xây dựng kế hoạch phối hợp, tham mưu cùng chi bộ, BGH nhà trường, được đưa ra bàn bạc tại họp liên tịch, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên - như trong mục a : Kế hoạch tổ chức các hoạt động lớn và phối kết hợp với các ban ngành, các bộ phận trong năm học đã đề ra và phần phụ lục kèm theo. c. Công tác phối kết hợp cùng các tổ chức, ban ngành - đoàn thể ngoài nhà trường: Trong điều kiện thực tế của nhà trường còn khó khăn về nhiều mặt, việc phối kết hợp cùng các tổ chức, ban ngành - đoàn thể tại địa phương nhằm huy động sức mạnh về công tác tổ chức,qui mô tổ chức, nguồn kinh phí tổ chức...Chẳng hạn như: Phối hợp cùng Đoàn xã, UB.CSBM&TE xã, liên đội THCS Tây Sơn...để tổ chức "Lễ hội trăng rằm" cho học sinh đón tết trung thu. Phối hợp cùng Đoàn xã tổ chức hội trại "Tiến bước lên Đoàn" chào mừng kỉ niệm 26/3. Phối hợp cùng với các trường bạn trên địa bàn tổ chức hội thi "Hoa học trò" cụm liên trường nhằm củng cố và nâng cao kiến thức trong học sinh. Cùng liên đội THCS Tây Sơn nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ xã... Tất cả các hoạt động, hội thi đều tham mưu cùng hội PHHS nhà trường , mời tham dự và hỗ trợ kinh phí...nhìn chung việc phối hợp tốt cùng các tổ chức, ban ngành -đoàn thể ngoài nhà trường nhằm mở rộng qui mô tổ chức các hoạt động, đồng thời huy động thêm nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác tổ chức, khen thưởng...góp phần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động trong năm. IV. Kết quả thực hiện: Qua thời gian tiến hành thực hiện các hình thức phối kết hợp tốt cùng các bộ phận, các ban ngành-đoàn thể, các GV trong nhà trường, phối kết hợp cùng các tổ chức, ban ngành- đoàn thể ngoài nhà trường chất lượng tổ chức các hoạt động Đội- NGLL của nhà trường trong những năm qua nói chung Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 7 luôn được đẩy mạnh về nhiều mặt và đặc biệt trong năm học 2008-2009 này, đến tháng 1/2009 đã đầu tư tổ chức đạt 100% các nội dung tổ chức hoạt động theo kế hoạch đã đề ra , dấy mạnh lên được phong trào hoạt động Đội- NGLL của nhà trường, góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng chung trong nhà trường. Các nội dung hoạt động đã tổ chức được trong năm học 2008-2009: - Tháng 9/2008: Đầu tư tổ chức đảm bảo lễ khai giảng năm học mới với chương trình văn nghệ và lễ đón HS lớp 1 khá hoành tráng. Phối hợp cùng xã Đoàn và UB.CS BM&TE xã, trường Mẫu giáo Đại Sơn tổ chức thành công đêm lễ hội trung thu 2008 tại xã cho HS vui đón tết trung thu. - Tháng 10/2008: Tổ chức chương trình phát thanh măng non chào mừng 15/10 và lễ mít tin tuyên truyền kỉ niệm 40 năm ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cho ngành GD 15/10/1968-2008. - Tháng 11/2008: phối hợp cùng công đoàn nhà trường, ban VTM tổ chức chương trình "Sinh hoạt truyền thống ngày NGVN 20/11" tại lễ kỉ niệm 20/11/2008. Phối hợp cùng bộ phận chuyên môn, ban VTM, GV thể dục tổ chức giải thi đấu cờ vua cấp trường vào 5/11/2008. Cùng ban VTM phát động phong trào tự làm chậu cây cảnh - đã có 11 chậu cây cảnh của 11 lớp tham gia. Phối hợp cùng chuyên môn nhà trường và các trường tiểu học Trương Đình Nam, Ngô Quang Tám tổ chức thành công hội thi "Hoa học trò" khối 45 liên trường vào 26/11/2008. Cùng bộ phận chuyên môn và bộ phận TVTB nhà trường tổ chức thành công hội thi "Kể chuyện đạo đức " cấp trường (28/11). - Tháng 12/2008: Phối hợp tổ chức 1 buổi sinh hoạt giao lưu 3 trường trên địa bàn xã nhân kỉ niệm 22/12/2008 (vào 13/12/2008). Tổ chức lao động chăm sóc nghĩa trang xã và lễ viếng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhân kỉ niệm 22/12 (vào 19/12). Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 8 - Tháng 1/2009: Phối hợp cùng bộ phận chuyên môn, ban VTM nhà trường, GV âm nhạc tổ chức thành công hội thi tiếng hát "Hoạ Mi vàng" cấp trường vào ngày 2/1/2009. Tổ chức giải bóng đá Mini nữ nữ cấp trường vào 9/1/2009. V. Kết luận: Nhìn chung trong năm học, từ việc áp dụng thực hiện tốt và nhịp nhàng công tác phối kết hợp cùng các bộ phận, các ban ngành- đoàn thể trong và ngoài nhà trường, hoạt động công tác Đội và NGLL đã đầu tư tổ chức được nhiều kết quả tốt đẹp, có qui mô tổ chức, chất lượng khá cao về nội dung cũng như hình thức, thúc đẩy mạnh được phong trào thi đua trong toàn trường. Qua thực tiễn tổ chức thực hiện tốt công tác phối kết hợp trong và ngoài nhà trường trong tổ chức các hoạt động Đội và NGLL, cơ bản đã đem lại được hiệu quả. Song để đầu tư và tổ chức tốt các hoạt động, yêu cầu với mỗi người phụ trách chúng ta phải có tinh thần nhiệt tình, năng nỗ, có tính tổ chức chặt chẽ. Khi điều hành tổ chức các hoạt động cần phải thật sự chính xác, công bằng, gây được niềm tin và tinh thần cổ vũ cao trong phong trào. Công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các ngành là điều rất quan trọng, cần phải có sự tham mưu chặt chẽ, cụ thể, chi tiết, đến nơi đến chốn từ kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức đến con người, kinh phí thực hiện… VI. Phần đề nghị. Qua thực nghiệm áp dụng các nội dung của đề tài vào thực tiễn hoạt động công tác Đội và NGLL trong nhà trường ở thời gian qua, để tiếp tục thực hiện và phát huy hơn nữa trong thời gian đến rất mong được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của lãnh đạo chi bộ- BGH nhà trường. - Các bộ phận, các ban ngành- đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh hơn sự quan tâm đến công tác phối kết hợp . - Nhà trường: cần tạo điều kiện về thời gian và cơ sở vật chất cho hoạt động đội- NGLL. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 9 - Đoàn TN, HĐĐ xã cần tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về qui mô tổ chức hoạt động, CSVC, kinh phí hoạt động... Trên thực tiễn áp dụng thực hiện đề tài, với điều kiện tổ chức hoạt động tại đơn vị chúng tôi, chắc hẳn cũng còn nhiều điều cần bổ sung, phát huy hơn nữa, rất mong được sự đóng góp xây dựng của các thầy cô giáo, các đồng nghiệp và của các cấp lãnh đạo để đề tài được hoàn thiện hơn. §¹i S¬n, ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2009 Ng-êi viÕt: GV-Tæng phô tr¸ch NguyÔn Th¨ng Trung. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 10 C. PHỤ LỤC. Một số bản kế hoạch minh hoạ. PHOÌNG GD - ÂT ÂAÛI LÄÜC CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG T.H Là PHONG Âäüc Láûp - Tæû Do - Haûnh Phuïc SÄÚ...../KHLT Âaûi Sån ngaìy 1 thaïng 11 nàm 2008 KÃÚ HOAÛCH TÄØ CHÆÏC "CHÆÅNG TRÇNH SINH HOAÛT TRUYÃÖN THÄÚNG NGAÌY NHAÌ GIAÏO VIÃÛT NAM " 20/11/2008 Càn cæï kãú hoaûch nhiãûm vuû nàm hoüc cuía nhaì træåìng, kãú hoaûch hoaût âäüng cäng taïc Âäüi - NGLL nàm hoüc 2008-2009. Nhàòm täø chæïc hoaût âäüng tuyãn truyãön sáu sàõc yï nghéa ngaìy NGVN 20/11 trong toaìn thãø CBCC , PHHS vaì hoüc sinh. Ban phuû traïch âäüi phäúi håüp cuìng täø chæïc cäng âoaìn nhaì træåìng, ban VTM nhaì træåìng täø chæïc chæång trçnh sinh hoaût truyãön thäúng chaìo mæìng kè niãûm ngaìy NGVN 20/11/2008 cuû thãø nhæ sau. I/Thåìi gian täø chæïc: Ngaìy 20/11/2008 Âëa âiãøm: Taûi træåìng tiãøu hoüc Lã Phong. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 11 II/Näüi dung chæång trçnhhoaût âäüng chaìo mæìng: 1/ Täø chæïc chæång trçnh "Phaït thanh màng non" trãn soïng truyãön thanh nhaì træåìng. 2/Täø thäúng chæïc ngaìy chæång NGVN" våïi trçnh "Sinh chæång hoaût trçnh truyãön gäöm: Âoüc låìi, ngám thå, haït ,muïa, hoaût caính (theo këch baín riãng). Hçnh thæïc täø chæïc : sán kháúu hoaï træåïc lãù âaìi. Diãùn viãn tham gia: -CBGV: Dáùn låìi- 2GV ( 1 nam vaì 1 næî). Tham gia phuû hoaû: 6 GV -Hoüc sinh: Âäüi hçnh phuûc vuû muïa, hoaût caính: 15 HS Haït : 4 HS III/Phán cäng nhiãûm vuû caïc bäü pháûn, caïc thaình viãn: -Â/c TPT Âäüi: Xáy dæûng näüi dung chæång trçnh sinh hoaût truyãön thäúng, âãø âæa ra goïp yï xáy dæûng. Xáy dæûng chæïc...tiãún chæång haình chè trçnh, âaûo hçnh táûp thæïc luyãûn täø chæång trçnh. -Â/C CTC phäúi håüp váûn âäüng giaïo viãn tham gia táûp luyãûn, phäúi håüp cuìng â/c TPT, VTM tiãún haình táûp luyãûn. -Â/C VTM phäúi håüp cuìng caïc thaình viãn trong BTC táûp luyãûn näüi dung , --Caïc â/c BVTV, Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 12 TVTB: phäúi håüp cuìng caïc â/c trong BTC phuûc vuû trang trê,chuáøn bë CSVC, ám thanh ... V/ Dæû truì kinh phê täø chæïc: 1/Kinh phê phuûc vuû táûp luyãûn: 50.000â. 2/Phuûc vuû trang trê täø chæïc, thuã trang phuûc: 300.000â Täøng cäüng: 350.000â. VI.Biãûn phaïp thæûc hiãûn: Â/C TPT Âäüi, CTC nhaì træåìng phäúi håüp, phán cäng nhiãûm vuû caïc thaình viãn. Tham mæu cuìng laînh âaûo nhaì træåìng âãø bäú trê thåìi gian, nhán sæû , kinh phê âãø täø chæïc thæûc hiãûn. Trãn âáy laì kãú hoaûch täø chæïc chæång trçnh sinh hoaût truyãön thäúng chaìo mæìng kè niãûm ngaìy NGVN 20/11/2008 cuía træåìng tiãøu hoüc Lã Phong TM\BCH C Bäü pháûn VTM TM-BPT ÂÄÜI CTC Træåíng ban TPT Voî Vàn Triãöu. Nguyãùn Táún Vé. Nguyãùn Thàng Trung. YÏ kiãún cuía BGH HT. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 13 PHÒNG GD-ĐT ĐẠLỘC TRƯỜNG TH LÊ PHONG CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc Đại Sơn,ngày 4 tháng 11 năm 2008 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI VUI HỌC TẬP “HOA HỌC TRÒ”CỤM VÙNG A. Thực hiện chương trình hoạt động công tác Đội- NGLL năm học 20082009 của huyện đoàn và phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc. Thực hiện theo chỉ đạo của bộ phận hoạt động NGLL Phòng GD-ĐT Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong HS. Nhằm tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập giữa các trường trên địa bàn cụm vùng A. Bộ phận công tác Đội - NGLL cùng chuyện môn nhà trường xây dựng kế hoạch phối kết hợp tổ chức hội vui học tập “Hoa học trò” liên trường cụm vùng A với nội dung cụ thể như sau: I.Thời gian tổ chức: Sáng ngày 26/11/2008 II. Địa điểm: Đăng cai tại trường TH Lê Phong. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 14 III. Các đơn vị phối hợp: Gồm 4 trường- Tiểu học Lê Phong, TH Nguyễn Văn Bổng, TH Ngô Quang Tám,TH Trương Đình Nam. IV. Nội dung hội thi: Gồm 2 phần thi 1. Phần thi chào hỏi-giới thiệu ( khoảng 5-8 phút): Mỗi đội thực hiện 1 phần thi chào hỏi - giới thiệu, thông qua 1 chương trình bằng hình thức: Nói, hát, múa, hoạt cảnh, dân ca,hò, vè...để giới thiệu về đơn vị mình, về đội hình tham gia dự thi tại hội thi. ( phần này có thể từ 5-10HS). 2. Phần thi kiến thức: Mỗi đội có 3 thí sinh tạo thành 1 đội. Phần thi này gồm 4vòng thi như sau: a. Phần thi khởi động: Mỗi đội có 5 câu hỏi trắc nghiệm, trả lời bằng hình thức đưa đáp án A,B,C. (Mỗi câu hỏi trả lời được 10đ- thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 12 giây). b. Vòng thi ô chữ: Mỗi đội được 2 lượt lựa chọn ô chữ, mỗi ô chữ cả 4 đội cùng trả lời trên bảng con (Mỗi câu hỏi trả lời được 10đ- thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 12 giây).Mỗi câu hỏi sẽ là 1 gợi ý cho 1 ô chìa khoá riêng, trả lời đúng câu chìa khoá được 40 điểm ở bất cứ thời điểm nào- khi đó vòng thi kết thúc ( Đội dành quyền trả lời câu chìa khoá mà sai, thì mất quyền chơi tiếp trong vòng thi).Nếu trả lời ô chìa khoá sau phần gợi ý của BTC, số điểm còn lại là 20đ. c. Vòng thi tăng tốc: Mỗi đội có 2 lượt lựa chọn các câu hỏi về các bộ môn: Toán, TV, Khoa, Sử, Địa (Không được chon trùng 1 bộ môn). Thời gian cho mỗi câu hỏi là 12 giây, trả lời đúng câu hỏi được 10đ- trả lời sai (không mất điểm) thì nhường quyền cho đội có tín hiệu dành quyền trả lời nhanh nhất- trả lời đúng được 10đ. d. Vòng thi kết thúc: Mỗi đội có 2 lượt lựa chọn gói câu hỏi: 10đ, 20đ, 30đ (không được chọn trùng gói câu hỏi). Thời gian cho mỗi câu hỏi là 12 giây,trả lời đúng được số điểm đã chọn, trả lời sai dành quyền cho đội có tín hiệu trả lời sớm nhất- đội dành quyền trả lời: trả lời đúng được 1/2 số điểm Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 15 của gói câu hỏi từ số điểm của đội chọn câu hỏi- trả lời sai mất 1/2 số điểm của gói câu hỏi . Trong vòng thi có ngôi sao hy vọng: Nếu đội chọn câu hỏi có chọn ngôi sao hy vọng, trả lời đúng câu hỏi được nhân đôi số điểm của gói câu hỏi, trả lời sai mất số điểm đã chọn. V. Cơ cấu thành lập BTC hội thi: - Đ/C Đỗ Đình Cẩn-HT trường TH Lê Phong : Làm trưởng ban tổ chức. - Các Đ/C PHT và TPT của 4 trường : Làm thành viên. - Mời các đ/c: CTCĐ, tổ VP trường sở tại : Làm thành viên. VI. Cơ cấu giải thưởng hội thi: BTC trao các giải: Nhất, nhì và ba cho 2 phần thi. VI. Biện pháp thực hiện: Bộ phận công tác Đội-NGLL, chuyên môn nhà trường bàn bạc tham mưu cùng lãnh đạo nhà trường. Tiến hành lập kế hoạch gởi đến các nhà trường, mời các đ/c: PHT, TPT các trường (đại diện cho các nhà trường) họp bàn cụ thể nội dung, hình thức, kinh phí...để tổ chức hội thi - vào ngày 10/ 11/ 2008. - Về nội dung đề thi thì mỗi trường tham gia 30 câu hỏi để làm đề thi. - Đơn vị sở tại: Phục vụ công tác tổ chức, lên chương trình, làm nội dung hội thi. Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi "Hoa học trò" khối 4-5 liên trường cụm vùng A, năm học 2008-2009. Kính mong được sự quan tâm, hưởng ứng của lãnh đạo chi bộ, BGH, ban hoạt động NGLL các nhà trường trên địa bàn để hội thi được tổ chức thành công tốt đẹp. HT Bộ phận CM PHT. TM\Ban phụ trách Đội- NGLL TPT. Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 16 PHOÌNG GD - ÂT ÂAÛI LÄÜC CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG T.H Là PHONG Âäüc Láûp - Tæû Do - Haûnh Phuïc SÄÚ...../KH LT Âaûi Sån ngaìy 5 thaïng 11 nàm 2008 KÃÚ HOAÛCH TÄØ CHÆÏC HÄÜI THI KÃØ CHUYÃÛN ÂAÛO ÂÆÏC Nàm hoüc 2008-2009 Càn cæï kãú hoaûch nhiãûm vuû nàm hoüc cuía nhaì træåìng, kãú hoaûch hoaût âäüng cuía ban hoaût âäüng NGLL nàm hoüc 2008-2009. Nhàòm âáøy maûnh ké nàng kãø chuyãûn cuîng nhæ hoüc táûp män TV trong hoüc sinh. Âäüi phäúi håüp cuìng bäü pháûn chuyãn män , TVTB nhaì træåìng täø chæïc häüi thi KC  trong hoüc sinh nàm hoüc 2008-2009 cuû thãø nhæ sau: Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 17 I/ Thåìi gian täø chæïc:Khai maûc luïc 13h00 ngaìy 28/11/2008 Âëa âiãøm: Taûi häüi træåìng træåìng tiãøu hoüc Lã Phong. II/ Näüi dung häüi thi : 1/ Mäùi âäüi thãø hiãûn cáu chuyãûn sinh âäüng ,coï nhán váût kãø chênh vaì cáön coï phuû hoaû hoaût caính, coï âaûo cuû, hoaï trang baìi baín, (cáu chuyãûn trong chæång trçnh hoüc, trong saïch truyãûn...âaím baío phuì håüp våïi âäü tuäøi HS, coï näüi dung giaïo duûc cao). Säú læåüng tham gia cuía caïc âån vë: 5A, 5B, 4A, 3A, 3B, 2A, 1A, BQ, TÂ, ÂC, ÂG, TC, BT. 2/ Âàng kê näüi dung cáu chuyãûn,thê sinh kãø chuyãûn, hçnh thæïc thãø hiãûn vãö BTC træåïc ngaìy 20/11/2008. III/ Thaình láûp BTC vaì BGK häüi thi cuû thãø nhæ sau: (theo quyãút âënh) 1/ Â/Cì Nguyãùn Thë Nåí - PHT: Laìm træåíng ban 2/ Â/C Nguyãùn Thàng Trung-TPT: phoï 3/ Â/C Nguyãùn Âçnh Khaïng-TVTB: Thaình ban viãn. 4/ Â/C Nguyãùn Táún Vé- GV: “. 5/ Â/Cì Phan Thë Ván-GV: 6/ Â/C Nguyãùn Thë Hiãön-GV 7/ Â/C Nguyãùn Thë Cuïc- VThæ: “ ” " Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 18 IV/ Phán cäng nhiãûm vuû caïc bäü pháûn, caïc thaình viãn: - Â/c TPT Âäüi: Phuûc vuû cäng taïc täø chæïc, lãn chæång trçnh häüi thi, phäúi håüp cuìng â/c VTM phuûc vuû trang trê,chuáøn bë CSVC häüi thi... - Â/C phuû traïch chuyãn män: Láûp näüi dung yãu cáöu cuía häüi thi,thaình láûp ban giaïm khaío,baín âiãøm cháúm thi. - Â/C bäü pháûn TVTB: Cung cáúp , giåïi thiãûu , âënh hæåïng caïc saïch truyãûn âãø caïc âån vë tham khaío choün cáu chuyãûn dæû kãø. V. Cå cáúu giaíi thæåíng: BTC täø chæc trao caïc giaíi gäöm :Giaíi A, giaíi B, giaíi C, vaì giaíi KK. V/ Dæû truì kinh phê täø chæïc: 1/ Trao thæåíng caïc giaíi : 300.000â. 2/ Phuûc vuû trang trê täø chæïc: 200.000â Täøng cäüng: 500.000â. VI. Biãûn phaïp thæûc hiãûn: BTC phäúi håüp, phán cäng cuìng nhiãûm laînh âaûo vuû nhaì caïc thaình træåìng âãø viãn. Tham bäú trê mæu thåìi gian, nhán sæû ,kinh phê âãø täø chæïc thæûc hiãûn. Trãn âáy laì kãú hoaûch täø chæïc häüi thi KC  nàm hoüc 2008-2009. HT PHT TVTB TM- BPT ÂÄÜI TPT Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 19 Âäù Âçnh Cáøn. Khaïng. Nguyãùn Thë Nåí. Nguyãùn Âçnh Nguyãùn Thàng Trung. PHOÌNG GD - ÂT ÂAÛI LÄÜC CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM TRÆÅÌNG T.H Là PHONG Âäüc Láûp - Tæû Do - Haûnh Phuïc SÄÚ...../KH LT Âaûi Sån ngaìy 4 thaïng 12 nàm 2008 Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp. 20 KÃÚ HOAÛCH TÄØ CHÆÏC HÄÜI THI TIÃÚNG HAÏT "HOAÛ MI VAÌNG" Nàm hoüc 2008-2009 Càn cæï kãú hoaûch nhiãûm vuû nàm hoüc cuía nhaì træåìng, kãú hoaûch hoaût âäüng cuía ban hoaût âäüng NGLL nàm hoüc 2008-2009. Nhàòm phaït hiãûn vaì phaït huy nhaí nàng thãø hiãûn gioüng haït trong hoüc sinh , náng cao cháút læåüng bäü män ám nhaûc trong nhaì træåìng, Bäü pháûn cäng taïc Âäüi phäúi håüp cuìng chuyãn män, bäü pháûn VTM nhaì træåìng täø chæïc häüi thi tiãúng haït HS "Hoaû mi vaìng" nàm hoüc 2008-2009 cuû thãø nhæ sau: I/Thåìi gian täø chæïc: Khai maûc luïc 7h00 ngaìy 02/01/2009 Âëa âiãøm: Taûi häüi træåìng træåìng tiãøu hoüc Lã Phong. II/Näüi dung häüi thi : 1/Mäùiâån vë thãø hiãûn 1 baìi haït (Baìi haït trong chæång trçnh hoüc,hoàûc nhaûc thiãúu nhi...âaím baío trong phuì chæång håüp trçnh våïi âäü tuäøi HS, coï näüi dung giaïo duûc cao). Pháön thãø hiãûn coï thãø thäng qua caïc hçnh thæïc: Âån ca, hoàûc coï thãø hoaût caính phuû hoaû... 2/Âàng kê tãn baìi haït, taïc giaí vaì näüi dung baìi haït ,tãn thê sinh dæû thi vãö BTC træåïc ngaìy 20/12/2008. III/Thaình láûp BTC : (theo quyãút âënh) Kinh nghiÖm vÒ c«ng t¸c phèi kÕt hîp trong tæ chøc ho¹t ®éng §éi vµ ngoµi giê lªn líp.
- Xem thêm -