Tài liệu Skkn lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội ở trườngthcs

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1415 |
  • Lượt tải: 120

Mô tả:

THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHÒNG GD&ĐT KRÔNG BÔNG TRƯỜNG THCS ………………….. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS NGƯỜI THỰC HIỆN: ……………………. ĐƠN VỊ: ………………………………………………………. HUYỆN KRÔNG BÔNG - TỈNH ĐĂK LĂK 1 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHẦN A: PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1. Cơ sở lý luận: - Giáo dục học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện là việc làm cần thiết và quan trọng. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, trong việc rèn luyện, giáo dục đạo đức nhân cách cho các em. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động có tính chất đặc trưng đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi và đảm bảo các nguyên tắc giáo dục trẻ em. Trong điều 5 chương II điều lệ Đội ghi rõ " Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức theo thực hiện các mục tiêu giáo dục Đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và mục tiêu trước mắt là trở thành Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đội TNTP là tổ chức của các em, do các em điều hành. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách Đội". Cũng vì lẽ đó mà Đội TNTP Hồ Chí Minh có một lực lượng cán bộ Đội rất quan trọng, đó là BCH liên, chi Đội. 2. Cơ sở thực tiễn: - Muốn tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động thì phải có đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội vững vàng, nhiệt tình, có nghiệp vụ. Bởi vậy giáo viên tổng phụ trách đội phải biết lựa chọn, bồi dưỡng các em để các em trở thành những cán bộ Đội giỏi. Muốn làm được việc đó phải có phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng phù hợp, khoa học thì đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội sẽ phát huy được trách nhiệm và hiệu quả công tác cao. - Vấn đề lựa chọn chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết, quyết định chất lượng của hoạt động Đội trong trường học. Việc lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ đội xuất phát từ nhiệm vụ của liên đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ban chỉ huy liên, chi đội là những Đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được đại hội tính nhiệm bầu ra có nhiệm vụ điều hành các hoạt động Đội, thực hiện mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. Bởi vậy, muốn phát huy chất lượng tự quản và chất lượng hoạt động đội, việc lựa chọn và bồi dưỡng cho ban chỉ huy Đội là một việc làm cần thiết. Với những lý do trên, đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài: “ Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở trường THCS”. II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 1. Mục đích nghiên cứu: 2 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: - Mục đích của đề tài "Một số kinh nghiệm lựa chọn và bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên, Chi Đội ở trường THCS" nhằm: + Tìm ra nội dung, phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội phù hợp với khả năng nhận thức của các em trong BCH Liên, chi đội. + Vận dụng vào thực tiễn để xây dựng được đội ngũ BCH liên, chi đội có đủ phẩm chất của người Đội viên, có hiểu biết về Đội, có khả năng điều hành hoạt động Đội, nhanh nhẹn, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao, giúp cho hoạt động của liên đội ngày một phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát một số cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu. - Thực trạng việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội. - Đề xuất một số ý kiến để việc lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU: 1. Đối tượng nghiên cứu: - Một số phương pháp lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội. 2. Khách thể nghiên cứu: - Các nội dung và hình thức tổ chức lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội thông qua các hoạt động Đội TNTP ở trường THCS ……………………………. 3. Giả thiết khoa học: - Đa số đội Ban chỉ huy liên, chi đội còn hạn chế về nghiệp vụ Đội, kỹ năng tổ chức điều hành. Một số em chưa có ý thức rèn luyện những kỹ năng Đội viên. - Tinh thần phối hợp trong hoạt động của các bạn trong BCH liên, chi đội chưa tốt, đôi khi các em còn ỷ lại, chưa có tinh thần học hỏi và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Đội, điều hành hoạt động Đội. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 1. Phương pháp quan sát: - Thu thập thông tin về các em thuộc BCH liên, chi đội. 2. Phương pháp điều tra: - Tìm hiểu các giáo viên và đội viên có liên quan đến đề tài ( anh chị phụ trách và BCH Đội). Họ đã giải quyết như thế nào? Mức độ thành công và bài học rút ra như thế nào ? 3. Phương pháp tổng hợp tài liệu: - Là phương pháp thu thập thông tin qua tài liệu và dựa trên những câu trả lời bằng văn bản của các cá nhân trong liên đội. 3 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội là một việc làm khoa học và sáng tạo, đòi hỏi người phụ trách phải có sự bền bỉ, vừa làm vừa trau dồi và tích lũy kinh nghiệm đóng góp cho khoa học công tác Đội. - Lựa chọn và bồi dưỡng BCH liên, chi đội là việc làm thường xuyên và quan trọng không thể thiếu được của giáo viên - Tổng phụ trách đội. Bồi dưỡng BCH liên, chi đội là yếu tố quyết định sự thành công của phong trào Đội. - Bồi dưỡng BCH liên, chi đội là nâng cao và phát huy những mặt mạnh sẵn có của các em, đồng thời khơi dậy niềm tiềm năng còn tiềm ẩn trong các em, giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy Đội. - Thông qua nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành một cán bộ mẫu mực có năng lực, uy tín. - giúp cho phụ trách đội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác đội, phong trào thiếu nhi nói riêng. II. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LỰA CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Giúp các em vươn tới những phẩm chất năng lực cần có của người chỉ huy. Hình thành đội ngũ cán bộ Đội có phẩm chất, năng lực điều hành hoạt động đội. - Thực hiện được mục tiêu giáo dục đội viên trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt. - Thực hiện tốt chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi đồng thời có đội ngũ BCH liên, chi đội kế thừa cho những năm học tiếp theo. - Giúp cho phụ trách Đội không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn trau dồi thêm kiến thức, nghiệp vụ kỹ năng đội. Góp phần hình thành đội ngũ phụ trách đội có năng lực vững vàng trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. - Góp phần vào quá trình đào tạo nhân lực, những công dân có ích của mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhũng người có đủ đức và tài, trí và lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 4 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU I. THỰC TRẠNG VÀ TÌNH HÌNH BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS HÒA PHONG – HUYỆN KRÔNG BÔNG. 1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác đội và phong trào thiếu nhi ở trường THCS ………………………….. – huyện Krông Bông: a. Thuận lợi : - Ban Giám Hiệu nhà trường năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị khoa học và có hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác đội và phong trào thiếu nhi, đặc biệt là đội ngũ ban chỉ huy liên, chi đội. - Đội ngũ giáo viên anh chị phụ trách các chi đội có lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhiệt tình trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn BCH chi đội mình phụ trách điều hành hoạt động công tác đội của lớp. - Ban chỉ huy liên, chi đội trong những năm học vừa qua có lòng nhiệt tình, đam mê hoạt động đội và đã từng bước nắm bắt tác phong chỉ huy và được đội viên trong chi đội yêu quý. - Đội viên trong toàn liên đội thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp, tác phong nghiêm túc và tham gia sôi nổi các hoạt động đội. - Chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu. Được HĐĐ huyện, BCH Đoàn xã, BGH nhà trường tin tưởng. b. Khó khăn : - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đội và phong trào thiếu nhi còn thiếu và yếu. - Là địa bàn khó khăn về kinh tế và đa số là học sinh dân tộc thiểu số. - Đội ngũ ban chỉ huy đội thường xuyên thay đổi do những em đội viên này hay chuyển lên những tuyến trên, có điều kiện học tập tốt hơn. 2. Thực trạng ban chỉ chuy liên, chi đội ở trường THCS …… – huyện Krông Bông: - Đầu năm học, sau khi tổ chức đại hội chi đội và đại hội liên đội. Bản thân tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng của ban chỉ huy đội: Số lượng khảo sát: + Ban chỉ huy liên đội: 11 em + Ban chỉ huy chi đội : 56 em * Nội dung khảo sát: + Phương pháp tổ chức hội họp: + Tổ chức điều khiển sinh hoạt đội: 5 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: + Tác phong chỉ huy, kỹ năng nghiệp vụ công tác đội: + Công tác ghi chép hồ sơ, sổ sách, thông tin báo cáo, kỹ năng xử lý các tình huống về công tác đội. Qua khảo sát kết quả như sau: + Số em nắm chắc, thức hiện đúng, chính xác: + Số em thực hiện các nội dung ở mức khá: + Số em thực hiện các nội dung đạt yêu cầu: + Số em chưa đạt yêu cầu: 5 em 10 em 15 em 37 em. II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của các em. Nhưng do các em chưa nhận thức được đầy đủ, chưa biết nhìn nhận và đánh giá con người một cách khách quan và toàn diện nên cần giúp các em tìm hiểu và hướng dẫn để các em lựa chọn cho mình một ban chỉ huy có đầy đủ phẩm chất và năng lực. Cần phát hiện nòng cốt, để chọn ban chỉ huy bằng cách thông qua các hoạt động Đội, qua các cuộc giao tiếp để tìm ra những em có năng lực cần thiết hoặc qua việc trao đổi với phụ trách các chi đội để tìm hiểu đội ngũ nòng cốt: + Việc lựa chọn ban chỉ huy vừa trách nhiệm vừa là nhiệm vụ của đội viên. Do vậy, đội viên cần nghiêm túc suy nghĩ và cân nhắc, không được đơn giản khi đánh giá con người. + TPT Đội kết hợp với phụ trách các chi đội giúp đội viên nắm chắc tiêu chuẩn về ban chỉ huy, nhiệm vụ của đơn vị mình để đội viên lựa chọn tốt đối tượng. + Lựa chọn ban chỉ huy qua các kỳ đại hội: Trong đại hội cần tôn trọng quyền đề cử, ứng cử, bầu cử của đội viên, phụ trách đội không được áp đặt tạo không khí vui tươi và phát huy cao nhất nguyên tắc dân chủ, tự quản của đội viên. Việc lựa chọn ban chỉ huy phải vừa mang tính phổ biến, đảm bảo những đặc thù và hoàn cảnh của đơn vị. Cần phải có hướng tiếp cận đúng và giúp các em lựa chọn chỉ huy cho chính xác. Một số căn cứ để lựa chọn ban chỉ huy: - Căn cứ vào điều lệ Đội và các chỉ dẫn về công tác tổ chức của Đội. - Căn cứ vào yêu cầu khả năng cụ thể của từng đơn vị để lựa chọn cho thích hợp với tình hình - Căn cứ vào yêu cầu chất lượng năng lực cần có của người chỉ huy: + Học lực đạt khá, giỏi, Hạnh kiểm đạt loại tốt + Biết tổ chức điều hành các hoạt động của Đội. + Có hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh. + Tác phong nhanh nhẹn, tính tình hoà nhã, cởi mở, chủ động sáng tạo. + Tự chủ, công bằng và có lòng yêu mến các bạn, thích hoạt động Đội. Lựa chọn ban chỉ huy không phải là sự tiếp nhận những cái đã có ở các em, mà phải lựa chọn các em có những phẩm chất năng lực có thể có được trong học tập, rèn luyện. Điều quan trọng hơn là lựa chọn ban chỉ huy liên đội phải có tính kế thừa ( Tăng số lượng BCH Liên đội ở khối 6 mới vào và giảm số lượng ở khối 8 và đặc biệt là khối 9 chuẩn bị tốt nghiệp). Do vậy lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng. III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: 6 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Đây là việc cần được làm thường xuyên và rất quan trọng đối với công tác đội. Cần khơi dậy, khuyến khích các em phát huy những mặt mạnh, giúp các em vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 1. Bồi dưỡng nhận thức và phương pháp công tác của ban chỉ huy: - Về nhận thức: Nội dung bồi dưỡng như sau: Cho các em học tập lịch sử Đội TNTP, học tập mục đích, tính chất của Đội, cũng như chức năng của Đội, vai trò của tổ chức Đội cũng như nhiệm vụ của Đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tổ chức học tập nguyên tắc hoạt động Đội, vai trò của ban chỉ huy liên đội và cán bộ Đội. - Về phương pháp hoạt động của ban chỉ huy: Nội dung bồi dưỡng như sau: Các em học tập cách ghi biên bản, thực hiện ghi đúng sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết..vv…Học tập phương pháp tổ chức họp ban chỉ huy. Phương pháp xây dựng kế hoạch (theo chủ đề, kế hoạch tháng, tuần) kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua. Phương pháp tổ chức điều khiển sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tập thể (sinh hoạt tập thể đội, đại hội Đội…vv..) Các em còn học tập phương pháp kiểm tra, đánh giá các phong trào, phương pháp chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm. 2. Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, điều hành của ban chỉ huy: - Bao gồm lễ kết nạp đội viên, lễ trưởng thành, đại hội liên, chi đội, sinh hoạt đội bằng các hình thức thi đua sôi nổi, hấp dẫn, giáo dục đội viên theo mục tiêu của Đội thông qua nhiều hình thức như: Sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt bất thường, sinh hoạt vui chơi..vv…Học tập cách điều khiển, tổ chức và hướng dẫn sao cho chi đội thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra. - Bồi dưỡng về cách nhận xét, đánh giá hoạt động Đội, bồi dưỡng về điều khiển nghi lễ và chương trình Đội ( tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chào cờ, vv…) Bồi dưỡng tổ chức hoạt động chào mừng ( Văn nghệ, vui chơi, phát thanh măng non...vv). 3. Bồi dưỡng tác phong chỉ huy: Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, giúp cho các em thạo việc, có bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp và phối hợp với người khác. Bồi dưỡng khả năng tổ chức và quản lý một cách toàn diện, đảm bảo tính khoa học. Bồi dưỡng ban chỉ huy trở thành những cán bộ mẫu mực, có kỹ năng nghiệp vụ, có uy tín trong tập thể. 4. Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ Đội: - Bao gồm các nội dung sau: Nghi thức và phương pháp hướng dẫn nghi thức, các phương pháp tổ chức trò chơi, dấu đi đường, mật thư, tín hiệu Morse, cắm trại…vv. Khi bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đội cần chú ý các loại hình cho phù hợp như: Luyện tập cho đội nồng cốt, luyện tập chung, tổ chức kiểm tra nghiệp vụ bằng các hội thi. IV. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: - Việc bồi dưỡng ban chỉ huy là rất quan trọng song phương pháp bồi dưỡng càng quan trọng hơn. Trong năm học qua bản thân tôi đã tiến hành bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội theo những phương pháp sau: 7 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: 1. Phương pháp mở lớp (Học tập trung): - Bản thân tôi đã mở lớp bồi dưỡng ban chỉ huy liên, chi đội hai tháng 1 lần. Các bài học đều được soạn kỹ và được phê duyệt của Ban Giám Hiệu nhà trường. - Qua các bài học đều có kiểm tra, bài kiểm tra vừa mang tính lý thuyết vừa có phân loại vận dụng sáng tạo. Bồi dưỡng theo hình thức mở lớp giúp cho các em tiếp thu có hệ thống, bài bản và sâu sắc. Các em được trang bị những kiến thức cơ bản, những lý luận chung rất cần cho hoạt động đội. Phương pháp này cũng rất cần thiết và có tác dụng lớn đến đội ngũ ban chỉ huy đội về lý thuyết và thực hành. 2. Phương pháp bồi dưỡng qua thực tế: - Tổ chức cho các em trong ban chỉ huy sinh hoạt cùng đội viên trong chi đội mình, với những kiến thức đã học được các em vân dụng thực hành ở các chi đội. Trong quá trình đó sẽ bộc lộ những ưu, nhược điểm từ đó bồi dưỡng thêm cho các em để khắc sâu hơn, có kế hoạch rèn luyện bản thân hơn nữa để làm việc ngày càng hiệu quả, đạt chất lượng cao. 3. Bồi dưỡng qua các cuộc họp ban chỉ huy: - Duy trì họp theo lịch quy định ( thời gian nên vào đầu tháng), nội dung họp phải đảm bảo việc kiểm tra, thực hiện nghị quyết, đánh giá tình hình thi đua, kế hoạch, nhiệm vụ thời gian tới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng em, các công việc đều có ý kiến và qua những ý kiến đó Tổng phụ trách có bổ sung kịp thời đây cũng là dịp để bồi dưỡng những cá nhân còn hạn chế về năng lực công tác. V. HINH THỨC BỒI DƯỠNG BAN CHỈ HUY LIÊN, CHI ĐỘI: 1. Bồi dưỡng định kỳ: Tổng phụ trách có kế hoạch bồi dưỡng định kỳ ( Bồi dưỡng định kỳ 2 tháng/ 1 lần) *Lần I: Đầu năm học ( tháng 9): Bồi dưỡng cho ban chỉ huy phương pháp tổ chức, điều khiển đại hội các cấp, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động, dự thảo phương hướng, báo cáo, ghi chép sổ sách. - Sau khi bước vào năm học mới, ngày 11/9/2010 tôi tiến hành cho 1 chi đội làm Đại hội chi đội mẫu - Chi đội 9C - Thành phần tham dự gồm: Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C và BCH các chi Đội trong toàn Liên Đội, cùng toàn thể Đội viên lớp 9C. - Công tác chuẩn bị: + Địa điểm: Tại phòng học lớp 9C. + Trang trí: cờ Đội, ảnh Bác, khẩu hiệu, khăn trải bàn, lọ hoa bàn Chủ tịch, bàn thư ký, hòm phiếu... + Chuẩn bị báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2009 – 2010; phương hướng hoạt động của năm 2010 – 2011. - Diễn biến Đại hội: + BCH tập hợp Đội viên, kiểm tra sĩ số. + Khai mạc Đại hội: Lễ chào cờ ( theo nghi thức Đội), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 8 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: + Bầu Chủ tịch đoàn gồm 3 em và 1 thư ký Đại hội (đã dự kiến và đưa ra Đại hội biểu quyết). + Mời Chủ tịch Đoàn, thư ký lên bàn làm việc. + Chủ tịch Đoàn công bố chương trình và thời gian Đại hội. Đồng thời đọc báo cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2009 - 2010 và dự thảo phương hướng công tác Đội nhiệm kỳ 2010 - 2011. + Các thành viên trong chi Đội tham gia góp ý kiến vào bản báo cáo và phương hướng cho nhiệm kỳ tới. + Đại hội biểu quyết cho báo cáo và phương hướng nhiệm kỳ tới. + Bầu BCH chi Đội mới: Đề cử 5 em, bầu 3 em. + Bầu Ban kiểm phiếu: 3 em. + Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ và danh sách ứng cử (đã thông qua tại Đại hội trù bị) kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu. Các Đội viên chi Đội lớp 9C cân nhắc lựa chọn BCH chi Đội mới rồi cho phiếu vào hòm. Trong lúc chờ Ban kiểm phiếu làm việc Đại hội giải lao và tổ chức văn nghệ, chơi trò chơi. + Ban kiểm phiếu công bố kết quả, chọn 3 em có số phiếu cao nhất vào BCH chi Đội mới. + Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ. + Tổng phụ trách phát biểu + BCH chi Đội mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. + Chủ tịch Đoàn đánh giá kết quả Đại hội và tuyên bố bế mạc, chào cờ bế mạc. - Sau khi đã đại hội chi đội mẫu, lần lượt BCH các chi đội khác trong Liên đội cũng tiến hành đại hội chi đội mình phụ trách.( có biên bản nộp cho TPT Đội) * Giữa tháng 9, tôi tiến hành đại hội Liên đội với sự tham gia của tất cả đội ngũ ban chỉ huy đội ở các chi đội. TPT đội chỉ đạo và hướng dẫn phân công nhiệm vụ cho từng em trong ban chỉ huy Đội thực hiện chương trình đại hội Liên đội theo đúng điều lệ đội. chương trình đại hội liên đội như sau : A-PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC: 1/ Ổn định tổ chức: ( Thùy Linh) -Trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn vào ghế ngồi ổn định tổ chức để chuẩn bị tiến hành Đại hội. (Đại biểu, thầy cô, và các bạn ổn định xong ) - Nhiệt liệt chào mừng các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo về dự đại hội Liên đội của chúng em hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng (Học sinh vỗ tay, trống chào mừng 3 hồi ) 2/Văn nghệ chào mừng: ( Mỹ Linh) - Trước khi đi vào chương trình chính thức của đại hội, xin trân trọng kính mời đại hội lắng nghe chương trình văn nghệ chào mừng do các bạn trong đội tuyên truyền măng non của Liên Đội thể hiện. 9 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Mở đầu chương trình là tiết mục: Bài hát: Ước mơ xanh – Trình bày: Cẩm Hương – Chi đội 8C Bài hát: Bụi phấn – Trình bày: Kim Nguyên + Bảo Châu – Chi đội 9A Kết thúc là tiết mục: Mái trường mến yêu – Trình bày: Kim Thì – Chi đội Với tiết mục : Mái trường mến yêu - đã kết thúc chương trình văn nghệ mừng đại hội liên đội. xin cảm ơn đại hội đã chú ý lắng nghe. 3/Nghi lễ chào cờ: ( Thùy Linh) Đội nghi lễ vào vị trí ! Xin trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ ! Tất cả chú ý: Nghiêm ! Chào cờ...Chào ! (Trống chào cờ 3 lần ) - Quốc ca (Trống quốc ca ) - Đội ca (Trống đội ca ) - Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa- Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại- Sẵn sàng! ( Tập thể hô: Sẵn sàng ) Trong giờ phút trang nghiêm và lắng đọng này, đại hội chúng ta hãy dành 1 phút mặc niệm để thành kính tưởng nhớ đến Bác Hồ vĩ đại, vị cha già của dân tộc, người đã chèo lái con thuyền Việt Nam cập bến vinh quang. Tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ Đội viên đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, phút mặc niệm bắt đầu ! Thôi ! xin trân trọng kính mời các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và các bạn an tọa. 4/ Phút sinh hoạt truyền thống: ( Thùy Linh) Xin mời bạn Mỹ Linh – chi đội 7C lên mục điều hành Đại hội sau đây là phút sinh hoạt truyền thống, xin mời tất cả các bạn đội viên đứng lên. 5/Tuyên bố lý do-Giới thiệu đại biểu: ( Thùy Linh) Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo, các anh chị và các bạn ! Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ; hướng tới kỷ niệm 65 năm Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các ngày lễ lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; Năm học 2010 – 2011 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về “Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội vững mạnh”. Tăng cường sự chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách, chất lượng Đội viên. Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “ Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Giúp bạn đến trường”, “Trường học thân thiện”, phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn mới và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. 10 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Hôm nay, giữa những ngày tháng 9 lịch sử, được sự chỉ đạo và cho phép của HĐĐ huyện Krông Bông, BCH Đoàn xã ............., Chi Bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội chúng em tiến hành tổ chức Đại hội liên đội nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 -2011, bầu Ban chỉ huy Liên Đội mới. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. ( vỗ tay + trống chào mừng ) Đại hội Liên đội của chúng em rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu, thay mặt Ban tổ chức đại hội, em xin trân trọng kính giới thiệu: *Ở huyện: Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. *Ở xã: Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. *Ở trường: Chúng em xin trân trọng kính giới thiệu: .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. * Quý thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm là các Anh chị phụ trách cùng 60 bạn Đội viên đại diện cho 512 bạn đội viên trong toàn Liên đội cũng có mặt đầy đủ trong buổi đại hội hôm nay. Xin trân trọng kính chúc các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe ! Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp ! ( vỗ tay + trống chào mừng ) 6/Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký đoàn: ( Thùy Linh) Kính thưa đại hội ! Theo tinh thần thống nhất của Đại hội trù bị ngày 15 tháng 09 năm 2010, đại hội đã bầu các bạn có tên sau vào đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội: 1. Bạn: Nguyễn Thanh Minh - Chi Đội Lớp: 9A 2. Bạn: Võ Thị Cẩm Hương - Chi Đội Lớp: 8C 3. Bạn: Trần Thị Mỹ Linh - Chi Đội Lớp: 7C 4. Bạn: Phan Hoàng Thu Uyên - Chi Đội Lớp: 8A 5. Bạn: Hà Thị Thùy Linh - Chi Đội Lớp: 9C Đại hội trân trọng kính mời Thầy: Bùi Quý Hiểu là Giáo viên tổng phụ trách Đội tham gia làm chủ tịch đoàn danh dự. - Thư ký Đoàn gồm 2 bạn : 1.Bạn: Nguyễn Phương Uyên - Chi Đội Lớp: 8B 2.Bạn: Nguyễn Thị Yến Oanh - Chi Đội Lớp: 7B Xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên điều hành đại hội ! (Đoàn chủ tịch đứng dậy đến địa điểm làm việc, toàn đại hội vỗ tay) 11 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: B/ PHẦN ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI: 1*Thông qua chương trình đại hội: Mỹ Linh: Thay mặt cho đoàn chủ tịch, em xin thông qua chương trình Đại hội: Nội dung tiếp theo của đại hội liên đội đó là: 1 -Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2009 -2010. 2 -Thông qua dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011. 3 – Báo cao tham luận của các chi đội. 4 -Phần phát biểu ý kiến của đại biểu: Đại biểu Hội đồng Đội cấp trên, lãnh đạo nhà trường... 5 -Thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong phương hướng. 6 - Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Liên đội. 7 - Bầu BCH liên đội mới. 8 - Đại hội giải lao, sinh hoạt văn nghệ. 9 - Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử. 10 - BCH liên đội mới ra mắt, nhận nhiệm vụ; Đại diện HĐ Đội cấp trên hoặc GV TPT Đội gắn cấp hiệu chỉ huy và giao nhiệm vụ. 11 - Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội. 12 - Tổng kết đại hội: chủ tọa đánh giá kết quả đại hội và cảm ơn đại biểu. 13 - Chào cờ bế mạc. 2*Thông qua báo cáo kết quả công tác đội năm học 2009 -2010: Thanh Minh Kính thưa đại hội ! Tiếp tục chương trình đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, Em xin báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2009 -2010. 3-Thông qua dự thảo phương hướng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 -2011: Cẩm Hương: Tiếp tục chương trình đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, Em xin thông qua dự thảo chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2010 -2011. 4-Tham luận của các chi đội: Thùy Linh: (Giới thiệu tham luận thứ nhất). Kính thưa đại hội ! Đại hội vừa được nghe đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi và phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010, dự thảo chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011. Tiếp theo chương trình đại hội là phần phát biểu tham luận của các Chi đội. Trong năm học vừa qua, Liên đội của chúng ta đã phát động nhiều phong trào thi đua để giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao ý thức tự quản của Đội viên trong việc ổn định nề nếp của nhà trường, thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo 5 điều 12 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Bác Hồ dạy. Một trong những chi Đội có thành tích xuất sắc trong công tác này là Chi đội: 9C . Xin mời đại biểu đại diện Chi đội 9C phát biểu tham luận tại đại hội với chủ đề ”Phương pháp thực hiện tốt nề nếp trong công tác phong trào thi dua ”. Thu Uyên: (Giới thiệu tham luận thứ hai). Xin cảm ơn phần tham luận của Chi đội lớp: 9C Kính thưa đại hội ! Một trong những nhiệm vụ trong tâm của tổ chức Đội thiếu niên trong nhà trường là thông qua hoạt động của Đội để góp phần nâng cao chất lượng học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Trong năm học vừa qua, Chi đội 7A đã có nhiều hình thức sinh hoạt, giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập, đã có nhiều bạn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Tiếp tục chương trình đại hội, xin mời đại diện chi đội 7A lên phát biểu tham luận với chủ đề: ”Vai trò của Đội góp phần nâng cao chất lượng học tập và những phương pháp học tập tốt ”. Cẩm Hương: (Giới thiệu tham luận thứ ba). Xin cảm ơn phần tham luận của Chi đội lớp: 7A Kính thưa đại hội ! Với phương châm ”Chi đội là nền tảng của tổ chức Đội, Đội viên mạnh thì Chi đội mạnh, Chi đội mạnh thì liên đội mạnh”. Trong năm học vừa qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương của Liên đội, Chi đội 8A đã có nhiều nội dung, hình thức sinh hoạt góp phần xây dựng Chi đội mạnh, trở thành một trong những chi đội vững mạnh toàn diện trong toàn Liên Đội. Tiếp tục chương trình đại hội, xin mời đại diện chi đội 8A lên phát biểu tham luận với chủ đề: ”Công tác xây dựng Chi đội vững mạnh toàn diện”. 5-Phần phát biểu ý kiến của đại biểu: a-Phát biểu của Hội Đồng Đội cấp trên: Thanh Minh: Kính thưa đại hội ! Về dự với đại hội Liên đội của chúng em hôm nay có các anh chị đại diện cho Ban thường vụ Đoàn và Hội Đồng Đội cấp trên. Đại hội trân trọng kính mời anh: ........................................................................................................................ lên phát biểu chỉ đạo đại hội ! +Đáp từ: Chúng em xin ghi nhận những lời phát biểu chỉ đạo của anh:........................ ................................................................, chúng em xin tiếp thu ý kiến đóng góp của anh để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2010 -2011. Mong các anh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt đẹp nhất để hỗ trợ cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi của nhà trường. b-Phát biểu của Chi bộ, BGH nhà trường: XI Thùy Linh Kính thưa đại hội ! Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2010 -2011, bên cạnh sự nỗ lực của Ban phụ trách, Ban chỉ huy Liên đội, các Chi đội và toàn thể Đội viên, phải kể đến sự quan tâm đầy tinh thần trách nhiệm của các Thầy cô giáo trong Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay, đại hội trân trọng kính mời thầy giáo:...................................thầy 13 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: mặt Chi bộ và BGH nhà trường lên phát biểu chỉ đạo đại hội Liên đội. Xin trận trọng kính mời Thầy ! + Đáp từ: Chúng em xin ghi nhận những lời phát biểu chỉ đạo chân thành và bổ ích của thầy(Cô), chúng em nguyện sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 20102011, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. 6-Thảo luận và biểu quyết những đánh giá trong báo cáo tổng kết và những chỉ tiêu cụ thể trong phương hướng: Cẩm Hương: Kính thưa đại hội ! Sau khi được nghe đoàn chủ tịch báo cáo tóm tắt kết quả đạt được trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi và phong trào thiếu nhi năm học 2009-2010, dự thảo chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011, nghe ý kiến phát biểu tham luận của các Chi đội. Tiếp theo chương trình đại hội là phần phát biểu thảo luận của các bạn Đội viên về dự đại hội. Xin trân trọng kình mời Đại hội góp ý vào bảng tổng kết năm học vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ, những chỉ tiêu thi đua của năm học 2010 - 2011. (Đoàn chủ tịch và GVTPT gợi ý cho các Em phát biểu thảo luận sôi nổi) 7- Biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hành động của Liên đội. Thu Uyên: Kính thưa đại hội ! Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu tham luận và thảo luận của các Chi đội nhằm bổ sung vào báo cáo tổng kết và bản dự thảo phương hướng năm học 2010 -2011. Nếu các bạn không còn ý kiến nào thêm thì xin đại hội biểu quyết thông qua. * Bạn nào thống nhất với báo cáo tổng kết năm học 2009 -2010 và bản dự thảo phương hướng năm học 2010 -2011 xin giơ tay biểu quyết. Xin chân thành cám ơn Đại hội ! 8-Bầu BCH liên đội mới. Thùy Linh: Kính thưa đại hội ! Tiếp tục chương trình Đại hội là phần bầu cử Ban chỉ huy Liên đội mới. Trước khi bầu cử Ban chỉ huy Liên đội mới mới tôi xin giới thiệu bạn: Nguyễn Thanh Minh đại diện cho BCH Liên Đội cũ tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Thanh Minh: Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa toàn thể các bạn Đội viên thân mến ! Em xin thay mặt cho Ban chỉ huy Liên đội năm học: 2009 -2010 xin được phát biểu tuyên bố hết nhiệm kỳ. Trong năm học vừa qua được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng đội cấp trên, của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường, sự nhiệt tình của thầy cô là Anh chị phụ trách. Sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, của hội cha mẹ học sinh...Ban chỉ huy Liên đội của chúng em đã hoàn thành tốt công việc mà nhà trường và Liên Đội giao phó, góp phần đưa Liên đội của trường trong năm học qua đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh, xuất sắc toàn Huyện...Đến giờ phút này chúng tôi hết nhiệm vụ. 14 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Thay mặt cho Ban chỉ huy Liên Đội cũ tôi xin tuyên bố hết nhiệm kỳ. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc toàn thể các bạn Đội viên học giỏi xứng là con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Chúng tôi mong muốn đại hội của chúng ta sẽ bầu BCH Liên Đội năm học mới 2010 -2011 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chúc Đại hội Liên đội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn! *Trình bày cơ cấu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2010 -2011: Mỹ Linh: Kính thưa đại hội ! Thực hiện theo Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên và Chi bộ Đảng nhà trường. Năm học 2010 -2011, Liên đội có 14 Chi đội với tổng số 512 đội viên. Ban chỉ huy Liên đội năm học 2010 -2011, dự kiến cơ cấu số lượng là: 11bạn. Danh sách nhân sự mà đại hội đã giới thiệu tại đại hội trù bị gồm các bạn có tên sau: (có danh sách kèm theo) Đoàn chủ tịch xin mời ý kiến phát biểu ứng cử, đề cử của đại hội. Nếu không có bạn nào ứng cử và đề cử, xin đại hội biểu quyết chốt nhân sự bầu BCH Liên đội nhiệm kỳ 2010 -2011, bao gồm các bạn có tên sau: 1. Võ Thị Cẩm Hương - Chi Đội: 8C 2. Nguyễn Thanh Minh - Chi Đội: 9A 3. Nguyễn Phương Uyên - Chi Đội: 8B 4. Hà Thị Thuỳ Linh - Chi Đội: 9C 5. Đỗ Thị Hoàng Anh - Chi Đội: 9B 6. Lương Thị Ánh Sương - Chi Đội: 9C 7. Hoàng Trí Thành - Chi Đội: 8A 8. Nguyễn Quốc Việt - Chi Đội: 6A 9. Nguyễn Thị Yến Oanh - Chi Đội: 7B 10. Trần Thị Mỹ Ngọc - Chi Đội: 7C 11.Đoàn Minh Nguyệt - Chi Đội: 7D 12.Trần Thị Mỹ Linh - Chi Đội: 7C 13.Hoàng Trí Tiến - Chi Đội: 6D 14.Đỗ Thị Kim Thì - Chi Đội: 6C 15.Đinh Thị Ngọc Ánh - Chi Đội: 6B Bạn nào thống nhất với số lượng và danh sách ứng cử viên như trên xin giơ tay biểu quyết. (Xin cảm ơn đại hội) Kính thưa Đại hội ! theo tinh thần Đại hội trù bị ngày 15 tháng 09 năm 2010, đại hội đã thống nhất cử Ban bầu cử gồm các bạn : - Bạn : Phan Thi Nhi - Chi đội: 9B - Tổ trưởng - Bạn : Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chi đội: 8A - ủy viên - Bạn: Lê Mỹ Phương - Chi đội: 6A - Thư ký Xin mời ban bầu cử lên làm việc. (Đại diện Ban bầu cử lên làm việc, đọc nội dung như sau) 15 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: Phan Thị Nhi: Kính thưa các cô chú đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa toàn thể Đại hội ! Tôi xin thay mặt cho tổ bầu cử xin thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử. 1/Phiếu bầu cử: Là phiếu do Liên Đội phát hành. Phiếu bầu được in sẵn họ tên Đội viên ứng cử với sổ lượng là 15 Đội viên. ( có đóng dấu treo của nhà trường) 2/ Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu bầu thừa so với số lượng quy định, Phiếu không bầu ai ( phiếu trắng), Phiếu xóa giữa hai dòng chữ ghi họ tên người trong phiếu không rõ bầu ai, để ai. Phiếu viết tên người ngoài danh sách trong phiếu bầu cử. Phiếu ký tên người tham gia bầu cử. ( Phiếu bầu thiếu so với số lượng quy định vẫn là phiếu hợp lệ) 3/ Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu đủ số lượng 11 Đội viên được trúng cử vào BCH Liên đội. Tổ bầu cử chúng tôi mong các bạn tiến hành bầu cử khẩn trương theo đúng tinh thần, thể lệ bầu cử. Mời các bạn trong tổ bầu cử tiến hành phát phiếu bầu cử. (*Thu phiếu, Kiểm phiếu, Ghi biên bản bầu cử ) (Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc có thể xen kẻ văn nghệ hoặc cho đại hội nghĩ giải lao) 9-Công bố kết quả bầu cử: - Thu Uyên: Tiếp tục chương trình đại hội, xin mời Ban bầu cử lên công bố kết quả bầu cử Ban chỉ huy Liên Đội nhiệm kỳ 2010 -2011. 10-BCH mới ra mắt nhận nhiệm vụ: (Sau khi BCH lên đứng phía trên, đại diện BCH mới lên bục phát biểu) Cẩm Hương Kính thưa các cô chú đại biểu! Kính thưa các thầy giáo, cô giáo ! Em xin thay mặt cho Ban chỉ huy Liên đội năm học: 2010 -2011 xin được phát biểu nhận nhiệm vụ mới trước Đại hội. Kính thưa Đại hội ! Được các bạn tín nhiệm bầu chúng tôi vào BCH Liên Đội chúng tôi xin hứa trước Đại hội: 1/ Ban chỉ huy Liên Đội chúng tôi cùng nhau nỗ lực, cố gắng hêt mình cùng với Đội viên toàn Liên Đội đưa phong trào Đoàn Đội và hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. 2/ Tập thể Ban chỉ huy Liên Đội chúng tôi là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong công việc, luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công việc mà nhà trường và tổ chức Đội đề ra . 3/ Ban chỉ huy Liên Đội chúng em rất mong sự quan tâm tạo mọi điều kiện của các ban ngành đoàn thể trong xã, của Hội Đồng Đội các cấp, của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cuối cùng kính chúc quý vị Đại biểu, các thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội Liên đội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cám ơn Đại hội ! 16 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: 11-Thông qua Nghị quyết Đại hội: Thuỳ Linh: Tiếp tục chương trình đại hội, xin mời bạn: Nguyễn Phương Uyên -Thư ký Đoàn: thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Liên Đội năm học: 2010 -2011. Xin mời bạn. 12-Bế mạc : Mỹ Linh : Kính thưa đại hội ! Sau gần một buổi làm việc dân chủ, khẩn trương, chương trình Đại hội Liên đội đến đây đã cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Xin trân trọng mời các cô chú đại biểu, các thầy giáo cô giáo cùng tất cả các bạn đứng dậy chào cờ bế mạc Đại hội. -Nghiêm ! Nhìn cờ ! Chào ! Thôi. Chương trình Đại hội Liên đội trường THCS ………….. đến đấy đã kết thúc, chúng em xin chân thành cảm ơn các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn đã dành nhiều thời gian về dự đại hội chúng em, đóng góp cho chúng em những lời khuyên bổ ích. Chúng em xin kính chúc các cô chú đại biểu, các thầy cô giáo lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, chúc các bạn học sinh học tập và rèn luyện tốt. * Lần II: ( tháng 10-11: ) Bồi dưỡng việc ghi chép sổ sách đội và sổ theo dõi thi đua của liên đội: + Việc ghi chép sổ sách đội là việc làm rất quan trọng mang tính quyết định trong công tác thi đua giữa các liên đội trong toàn huyện, đặc biệt là sổ Chi đội. vì thế TPT Đội phải hướng dẫn cụ thể cách ghi chép cho BCH Liên, chi đội. Đồng thời TPT Đội cũng cần phổ biến cho những anh chị phụ trách nắm vững cách ghi chép thông qua buổi tập huấn và qua họp hội đồng sư phạm nhà trường. + Nội dung tập huấn ghi chép bao gồm: ghi chép các hoạt động của chi đội trong từng tháng, cách ghi biên bản ( đại hội, sơ kết, tổng kết…vv), các loại danh sách của chi đội ( danh sách đội viên, danh sách đội cờ đỏ , đội kỹ năng, danh sách xây dựng quỹ Đội.. và đặc biệt là danh sách theo dõi các hoạt động phong trào). * Lần III: Giữa năm học (tháng 1- 2): + Bồi dưỡng cho ban chỉ huy kỹ năng nghiệp vụ công tác đội như: Nghi thức Đội, múa hát, trò chơi…vv và phương pháp hướng dẫn tổ chức điều khiển sinh hoạt tập thể. Qua những buổi sinh hoạt Đội các em được giao nhiệm vụ điều kiển và hướng dẫn các bạn đội viên thực hiện nghi thức Đội, máu hát tập thể, tổ chức các trò chơi. Từ đó các em nắm vững và từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình. *Lần IV: Cuối năm học: + Hưỡng dẫn phương pháp tổng hợp đánh giá thi đua, kiểm tra chéo các chi đội cuối năm học. Qua đó các em được dưỡng về kỹ năng đánh gia xếp loại các chi đội. 2. Bồi dưỡng thường xuyên: Đầu năm học soạn thảo chương trình bồi dưỡng ban chỉ huy trong kế hoạch hoạt động của liên đội, xếp lịch bồi dưỡng thường xuyên theo tháng.Ban chỉ huy liên đội: một tháng sinh hoạt 1lần. Hướng dẫn nội dung yêu cầu, cách tổ chức sinh hoạt đội theo chủ đề, chủ điểm. Phải thường xuyên duy trì hoạt động này và nên tổ chức họp vào đầu tháng để TPT Đội 17 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: đánh giá hoạt động tháng trước đưa ra những tồn tại, yếu kém để khắc phục và triển khai kế hoạch tháng tới. qua đó TPT Đội cũng bồi dưỡng cho các em những kỹ năng cần thiết. 3. Bồi dưỡng thông qua việc tổ chức các hoạt động lớn: Bằng các hoạt động chung của liên đội, cần thu hút và phân công ban chỉ huy liên, chi đội tham gia các hội thi như: " Hội thi nghi thức đội viên", " Hội thi nét đẹp đội viên" , “ Hội thi tài trí học đường” , “ Hội thi vượt đỉnh Chư Yang Sin” “Hội thi văn nghệ tiếng hát dưới mái trường”..vv. Qua các hoạt động và công việc được phân công, được tham gia quan sát, ban chỉ huy tự rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá. CHƯƠNG III BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM + Trước hết, tổng phụ trách phải là người thực sự gắn bó với công việc của mình. Phải biết trăn trở, tìm hiểu phải có quyết tâm cao về đổi mới phương pháp làm việc. + Phải tin yêu các em, có trách nhiệm với công việc mình làm. + Có kế hoạch cụ thể, phù hợp cho từng công việc, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội viên trong ban chỉ huy liên đội. + Tích cực tham mưu và tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường và các bộ phận khác của nhà trường. + Huy động tốt đội ngũ ban chỉ huy liên đội đã có kinh nghiệm và đã cộng tác với Tổng phụ trách nhiều năm, đây chính là yêu tố quan trọng giúp cho tổng phụ trách thành công trong công việc cũng như bồi dưỡng cho các bạn đội viên ban chỉ huy mới. + Đảm bảo hoạt động toàn diện nhưng phải chú ý mũi nhọn, lớp kế cận cho phong trào đội ở các năm học tới. + Chú ý phát động các đợt thi đua trong toàn liên đội. Sau mỗi đợt thi đua phải có nhận xét, đánh giá cụ. + Phải có kế hoạch tập luyện, bồi dưỡng đội ngũ ban chỉ huy liên đội để làm nguồn cho những năm kế tiếp. II. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT Qua thực tế hoạt động của liên Đội. Tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau: a. Đối với Hội đồng Đội các cấp: - Cần phải phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, mở lớp đào tạo và hướng dẫn Tổng phụ trách có tính chất quy mô, tạo điều kiện giúp đỡ, nâng cao nghiệp vụ cho Tổng phụ trách. Đồng thời nên tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Tổng phụ trách để có điều kiện học hỏi và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân. b. Đối với BCH Đoàn xã, Hội Đồng Đội xã : 18 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: - Cần quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Liên đội tổ chức các phong trào Đội đóng trên địa bàn. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào để đội ngũ ban chỉ huy Đội tham gia, từ đó nâng cao năng lực công tác. - Mở các lớp tập huấn cho phụ trách đội và ban chỉ huy đội để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. - Có nhiều hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với những em trong ban chỉ huy đội và đội viên có thành tích trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Qua đó phấn đấu, khích thích các em hoạt động đội ngày càng hiệu quả hơn. c. Đối với nhà trường: - BGH nhà trường phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn và có kế hoạch cụ thể cho công tác đội và phong trào thiếu nhi theo từng chủ điểm và từng tháng. - BGH nhà trường phải đặc biệt quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện, cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí hơn nữa cho phong trào Đội ngày càng phát triển. - Trong kế hoạch hoạt động hàng tháng của BGH của nhà trường cần phải thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn anh chị phụ trách đội tham gia công tác đội, phong trào thiếu nhi và đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại anh chị phụ trách vào cuối năm học. d. Đối với anh chị phụ trách Đội ( GVCN) - Anh chị phụ trách đội có vai trò quan trọng trong việc tổ chức và phát triển các phong trào Đội và hình thành đội ngũ ban chỉ huy có năng lực. Vì vậy đội ngũ anh chị phụ trách cần có kiến thức về nghiệp vụ công tác Đội, có tâm với hoạt động đội và tích cực tham gia vào việc bồi dưỡng đội ngũ ban chỉ huy Đội. - Đội ngũ anh chị phụ trách phải tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do HĐ Đ các cấp, BGH nhà trường, cần thường xuyên trau rồi nghiệp vụ công tác Đội. 19 THCS17 Sáng kiến kinh nghiệm: Lựa chọn và bồi dưỡng ban chỉ huy Liên, Chi đội ở TrườngTHCS: KẾT LUẬN Việc bồi dưỡng BCH liên Đội giúp các em thạo việc, biết tổ chức, quản lý hoạt động là yêu cầu cần thiết. Đặc biệt nó sẽ thúc đẩy phong trào thiếu nhi của các trường lên cao, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Đội trong nhà trường là vô cùng quan trọng và không thể thiếu được. Bản thân các em trong BCH các liên Đội khi được bồi dưỡng các em ngày càng có thêm hiểu biết về Đội, thấm nhuần tư tưởng của Đảng đối với hoạt động Đội trong trường học, phát huy được tiềm năng sẵn có sự năng động, sáng tạo của các em. Qua đó các em thấy được vị trí của mình mà phấn đấu hết sức mình để góp phần thúc đẩy hoạt động Đội được lên cao. Đồng thời các em cũng tích luỹ được nhiều kinh nghiệm về phương pháp chỉ huy, quản lý điều hành công việc của một cán bộ Đội, giúp các em sau này sẽ có một tâm thế để bước vào cuộc sống. Hơn nữa qua quá trình bồi dưỡng, người Tổng phụ trách cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và bồi dưỡng BCH liên, chi Đội. Đồng thời cũng tìm ra được một cách khoa học nhất phương pháp bồi dưỡng cán bộ Đội, tiếp thu được những phương pháp mới, cách quản lý mới trong công tác bồi dưỡng BCH liên, chi Đội. Cùng với đó là trình độ và tay nghề của người phụ trách cũng được nâng lên, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình đào tạo học sinh thành người công dân có ích cho đất nước sau này. Trên đây là một số kết quả đạt được của tôi trong quá trình bồi dưỡng xây dựng BCH liên, chi Đội trong trường học. Rất mong nhận được những ý kiến quý báu của quý thầy cô giáo, các bạn đồng nghiệp để có thể làm tốt hơn nữa trong việc thúc đẩy phong trào Đội ngày càng phát triển. ………………, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Người thực hiện 20
- Xem thêm -