Tài liệu Skkn một số biện pháp giúp đỡ đội viên nghèo, đội viên có hoàn cảnh khó khăn

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 904 |
  • Lượt tải: 54

Mô tả:

UBND HUYỆN KRÔNG ANA PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Họ và tên: Trần Đình Hữu Đơn vị công tác: Trường THCS Tô Hiệu Krông Ana, tháng 4 năm 2019 MỤC LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU......................................................................Trang 1 I. Đặt vấn đề.............................................................................................Trang 1 II. Mục đích nghiên cứu...........................................................................Trang 2 Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.................................................Trang 2 I. Cơ sở lý luận của vấn đề.......................................................................Trang 2 II. Thực trạng vấn đề................................................................................Trang 2 III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.................................Trang 3 IV. Tính mới của giải pháp.......................................................................Trang 13 V. Hiệu quả SKKN..................................................................................Trang 13 Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ..............................................Trang 14 I. Kết luận.................................................................................................Trang 14 II. Kiến nghị.............................................................................................Trang 15 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập ra, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản. Những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phong trào thiếu nhi của cả nước nói chung và phong trào Đội trong trường trung học cơ sở Tô Hiệu nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ, hoạt động Đội đã thực sự trở thành nơi hội tụ của thiếu niên trong nhà trường, xứng đáng là lực lượng tích cực, góp phần rất lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”. Trong những năm học vừa qua dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội huyện và phòng Giáo dục và Đào tạo Liên đội THCS Tô Hiệu đã phát động được nhiều phong trào như phong trào “Vì bạn nghèo”, “Kế hoạch nhỏ”, “Tiết kiệm” đạt được kết quả cao thu hút được đông đảo các em Đội viên tham gia. Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc, với mục tiêu tổng quát và chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001 2020 theo Nghị Quyết Trung ương 2 (khoá VIII) đã khẳng định: "Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá". Trong những năm gần đây đất nước ta đang trên đường hội nhập và phát triển mạnh mẽ, cùng với tác động nền kinh tế thị trường, cuộc sống người dân được nâng lên rõ nét; việc phân hoá và khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng xa, cuộc sống của một bộ phận người dân gặp không ít khó khăn. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến một số Đội viên nghèo, không ít Đội viên không được sống chung với cha mẹ, không được học hành đến nơi đến chốn, không có điều kiện học tập, phải bỏ học giữa chừng để lao vào công cuộc mưu sinh. Từ thực tế đó, với trách nhiệm của một người làm công tác Đội, bản thân tôi rất quan tâm đến các em Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong công tác của mình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay; để giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần cùng mọi người, dạy các em trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội sau này. Đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài; “Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn”. Đề tài được nghiên cứu phương pháp thực hiện 3 năm qua, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế và bất cập để áp dụng năm học 2019 - 2020. Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 1 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn II. Mục đích nghiên cứu Mục đích của đề tài này là tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình hình Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học cần được giúp đỡ. Những biện pháp đã tổ chức tại nhà trường, giúp đỡ các em, tạo điều kiện cho các em tiếp tục được đi học. Góp phần giảm thiểu tối đa Đội viên bỏ học, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề Hiện nay trong điều kiện kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân có tấm lòng vì người nghèo luôn trăn trở, làm thế nào để giúp đỡ người nghèo thoát nghèo bền vững. Ước mơ tốt đẹp ấy đã trở thành hiện thực khi hàng loạt chính sách, chương trình vì người nghèo được triển khai. Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ các mục tiêu cơ bản đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% đến 1,5%/năm; các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến 4%/năm. Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 20% đến 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Hiện nay chính phủ, chính quyền các cấp quan tâm đặc biệt công tác xóa đói giảm nghèo, có nhiều chế độ ưu đãi cho người nghèo nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh”. Nhằm duy trì sĩ số lớp, hạn chế tỉ lệ Đội viên bỏ học là một trong những tiêu chí của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong đó, hoạt động Đội của nhà trường có một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và nâng cao hiểu biết cho các em. Làm tốt vai trò tập hợp giáo dục thiếu nhi, giúp sức cho các em được trưởng thành và trở thành một người công dân có ích là một nhiệm vụ vẻ vang của người thầy, trong đó, người giáo viên Tổng phụ trách Đội đóng một vai trò rất quan trọng. Thế nhưng, trong điều kiện hiện nay, không ít trẻ em chưa được học hành đến nơi đến chốn, một số học sinh còn rất nhỏ nhưng sớm trở thành những người lao động chính của gia đình, nhiều em sớm lao vào cuộc mưu sinh, sớm rời xa ghế nhà trường ... Xuất phát từ nhiệm vụ giáo dục, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, hiện nay cả nước đang tiến hành Công Nghiệp hoá hiện đại hoá, với mục tiêu: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” cho thế kỷ XXI. Do đó việc ngăn chặn học sinh bỏ học để duy trì tốt sĩ số, nhằm thực hiện tốt và duy trì công tác Phổ cập trung học cơ sở làm nền tảng vững chắc tiến tới phổ cập bậc trung học là yêu cầu to lớn mà ngành giáo dục đảm nhiệm, tiến tới. II. Thực trạng vấn đề Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 2 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Tô Hiệu nằm trên địa bàn xã EaBông có 13 thôn buôn, 9 buôn đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 6 buôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Đội viên cư trú trên địa bàn rộng, nhà ở xa trường, đường sá đi lại khó khăn, thường bụi về mùa khô và lầy lội về mùa mưa, kinh tế nông nghiệp là chính, ngoài việc làm nương rẫy các hộ gia đình còn đi làm thuê cho các lò gạch để đảm bảo cuộc sống, cho nên bên cạnh những hộ gia đình khá giả còn không ít gia đình điều kiện kinh tế rất khó khăn. Đội viên ngoài việc đi học, khi về nhà còn phải phụ giúp gia đình kiếm sống, có những em Đội viên phải bỏ học vì kinh tế khó khăn phải theo gia đình đi làm ăn xa, đi làm thuê cho lò các lò gạch, hái tiêu thuê…để đảm bảo cuộc sống. Hàng năm số lượng Đội viên thuộc diện hộ nghèo chiếm tỉ cao, thống kê số lượng ba năm gần đây: - Năm học 2016 - 2017: 156 em/654 Đội viên = 23,9% - Năm học 2017 - 2018: 177 em/666 Đội viên = 26,6% - Năm học 2018 - 2019: 161 em/670 Đội viên = 24% Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, trong nhiều năm qua, lãnh đạo địa phương cùng với lãnh đạo nhà trường đã có những chương trình thiết thực trong việc vận động hỗ trợ các nguồn để đem đến cho các em Đội viên nghèo, khó khăn những phần quà, suất học bổng nhằm động viên các em vượt qua những khó khăn để được đến trường. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Nắm bắt được thực tế như đã trình bày trên đây, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và Ban chỉ huy Liên đội luôn quan tâm trăn trở trước những hoàn cảnh của Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn, nghiên cứu và tìm cách để giúp đỡ các em góp phần giảm bớt khó khăn hiện tại, yên tâm tiếp tục học. Ban giám hiệu nhà trường, Tổng phụ trách đội luôn quan tâm và chỉ đạo các lực lượng giáo dục phối hợp nhất là các anh chị phụ trách - giáo viên chủ nhiệm theo dõi chặt chẽ hoàn cảnh gia đình của từng em, tìm hiểu nguyên nhân sâu sát để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, phù hợp. Để làm tốt công tác giúp đỡ Đội viên nghèo hiếu học thì tất cả cán bộ giáo viên nhất là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - Phụ trách Chi đội cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế hoàn cảnh của từng Đội viên, từ đó có cơ sở đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp đỡ. Quá trình thực hiện như sau: Giải pháp 1: Điều tra thống kê ngay từ đầu năm học Tổng phụ trách đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, ban chỉ huy Liên, chi đội tìm hiểu thống kê, lập danh sách tất cả Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, đội viên có nguy cơ bỏ học, lập thành sổ theo dõi, trong sổ theo dõi ghi rõ nhu cầu của từng em Đội viên như cần hỗ trợ đồng phục, xe đạp, Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 3 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn sách vở, dày, dép, khăn quàng, áo ấm… báo cáo cho Tổng phụ trách đội tổng hợp lập sổ quản lý chung toàn trường. Để làm tốt công tác điều tra, yêu cầu tất cả cán bộ giáo viên nhất là đội ngũ anh chị phụ trách, giáo viên chủ nhiệm cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế hoàn cảnh của từng em Đội viên, từ đó có cơ sở đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp đỡ. Không phải điều tra qua các em thông tin trong lý lịch, mà cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế qua bạn bè trong lớp, thông tin từ chính quyền cơ sở thôn buôn. Phân loại theo học lực, theo diện hộ nghèo, khó khăn từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ các em trong năm học. Mẫu thống kê danh sách Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn MẪU THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐỘI VIÊN NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ NĂM HỌC 2018 - 2019 TT 1 Họ và tên Lớp Hoàn cảnh gia đình đội viên (Nghèo,khó khăn, mồ côi, bị bệnh..) Nguyễn Văn A 6A Nghèo, mồ côi mẹ Nhu cầu cần hỗ trợ (Xe đạp, đồng Địa chỉ phục,áo ấm, sách vở, dép… ) Xe đạp Ghi chú Buôn Knul 2 Hình 1: Cô Hiệu trưởng, anh TPT Đội và cô Duyên GVCN tới thăm gia đình em Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 4 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn H Mơ Niê - Chi đội 6A5 tại Buôn Riăng Hình 2: anh TPT Đội tới thăm gia đình em Y Gan Bkrông tại Buôn Nãk Giải pháp 2: Phát động các phong trào “Quỹ vì bạn nghèo”, “Tiết kiệm nuôi heo đất”, “Kế hoạch nhỏ” tạo nguồn quỹ giúp đỡ Đội viên nghèo. Trong năm học được sự hướng dẫn của Hội đồng đội huyện, được sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường Liên đội đã phát động các phong trào “Tiết kiệm” nuôi heo đất , “Kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn, thu gom vỏ lon nhằm tạo nguồn quỹ để giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả: - Năm học 2016 - 2017 Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 13.080.000đ Mua được 3 chiếc xe đạp cho 3 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, tặng Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 22 suất quà tết, 30 bộ đồng phục, 6 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000đ. - Năm học 2017 - 2018 Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 15.510.000đ Mua được 4 chiếc xe đạp cho 4 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, tặng Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 25 suất quà tết, 30 bộ đồng phục, 8 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000đ. - Học kỳ I năm học 2018 – 2019 Tổng số tiền quỹ tiết kiệm được: 10.951.000đ Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 5 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Mua được 5 chiếc xe đạp cho 4 em Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học, nâng tổng số xe đạp cho Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học thành 12 chiếc, tặng 30 suất quà tết, 34 bộ đồng phục, 8 suất học bổng mỗi suất trị giá 200.000đ. Tổng số Đội viên nghèo được giúp đỡ: 161 em. Hình 3: Liên đội cho Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học trong Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017 Hình 4: Liên đội cho Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học trong Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 6 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Hình 5: Liên đội cho đội viên nghèo nhà xa mượn đi học trong Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 Hình 6: Cô hiệu trưởng tặng áo trắng cho Đội viên nghèo trong Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 7 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Giải pháp 3: Vận động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ủng hộ kinh phí và vật chất tạo nguồn quỹ để giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ đầu năm học, Tổng phụ trách đội tham mưu với lãnh đạo trường phối hợp với Công đoàn nhà trường tiến hành phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ủng hộ kinh phí và vật chất như xe đạp cũ, áo quần cũ hoặc kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ Đội viên nghèo. Triển khai kế hoạch phát động ủng hộ Đội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học trong hội đồng sư phạm và toàn Liên đội. Mẫu kế hoạch phát động phong trào ủng hộ Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019. ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH KRÔNG ANA LIÊN ĐỘI THCS TÔ HIỆU Số 08 /KH LĐ EaBông, ngày 16 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ ĐỘI VIÊN NGHÈO, CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, CÓ NGUY CƠ BỎ HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019 Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019 của trường THCS Tô Hiệu Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 -2019. Được sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trường, Liên đội xây dựng kế hoạch phát động trong toàn thể Cán bộ giáo viên, nhân viên và Đội viên quyên góp ủng hộ vật chất và kinh phí giúp đỡ các em Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong Liên đội cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 1. Mục đích : - Nhằm chia sẻ bớt khó khăn với các em Đội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong liên đội được duy trì đến trường học thường xuyên . - Phát huy tinh thần tương thân tương ái phương châm “ Lá lành đùm lá rách ”, “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no ” . 2. Yêu cầu : - Ban Giám hiệu phát động chương trình sâu rộng, thông tin chương trình đến được với mỗi Cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đoàn viên thanh niên gương mẫu tham gia và trực tiếp phát động, tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 8 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn chương trình . - Giáo viên chủ nhiệm phát động sâu rộng trong toàn Chi đội. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG VẬN ĐỘNG : 1. Đối tượng vận động: Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đoàn viên thanh niên, Đội viên trong toàn trường và các nhà hảo tâm. 2. Nội dung vận động: - Triển khai phát động quyên góp, vận động ủng hộ các vật phẩm gồm: + Quần, áo, trang phục cũ không bị rách nát, chắp vá, được giặt ủi sạch sẽ, gấp gọn gàng và đóng gói cẩn thận trong bao ni lông. + Vở học sinh chưa qua sử dụng. + Sách, truyện cũ còn nguyên vẹn. + Đồ dùng học tập mới hoặc cũ còn có thể sử dụng. - Triển khai quyên góp bằng tiền mặt. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tùy lòng hảo tâm. 3. Hình thức sử dụng nguồn kinh phí quyên góp được. - Tặng các vật phẩm quyên góp được cho Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội. - Đối với nguồn kinh phí quyên góp được sẻ mua quà Tết, đồng phục, áo ấm, sách vở, dép… tặng Đội viên nghèo trong Liên đội. III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM. 1. Thời gian : - Thời gian phát động quyên góp và tiếp nhận ủng hộ được thực hiện từ ngày 10/2018 đến hết tháng 11/2018. 2. Địa điểm tiếp nhận quyên góp : - Ban chỉ huy Liên đội là đầu mối tiếp nhận các vật phẩm ủng hộ từ cán bộ, giáo viên, các nhà hảo tâm và các em Đội viên trong toàn Liên đội. - Bộ phận kế toán, thủ quỹ tiếp nhận tiền ủng hộ của cán bô, giáo viên, nhân và các nhà hảo tâm. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : - Ban giám hiệu– Công đoàn phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các nhà hảo tâm tiến hành ủng hộ. - Đoàn Thanh niên – Liên đội phối hợp tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em Đội viên trong toàn Liên đội. - Tổ chức tiếp nhận quyên góp ủng hộ của cá nhân và tổ chức báo cáo với Ban Giám hiệu quyết định phương thức tổ chức trao tặng các phần quà cho Đội viên nghèo, Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 9 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên đây là bản kế hoạch phát động phong trào quyên góp ủng hộ Đội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2018 – 2019. Liên đội mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, mong nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, toàn thể Cán bộ giáo viên và đội viên. TM/BCH LIÊN ĐỘI * Nơi nhận GV-TPT - Hội đồng đội Krông Ana / Thay báo cáo; - Lãnh đạo nhà trường / Thay báo cáo; - Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn TN,các tổ / Để biết; (Đã ký) - BCH Chi đội, GVCN / Để thực hiện; Trần Đình Hữu - Lưu hồ sơ Đội. DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Hoàng Thị Lan Anh Kết quả: - Năm học 2017 – 2018. Liên đội đã phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đội viên trong nhà trường ủng hộ được: 180 bộ đồng phục cũ, 35 cái cặp, 350 cuốn vở, 262 cuốn sách, 2 chiếc xe đạp cũ, 4.500.000đ. Với tổng số tiền này Liên đội đã mua được 22 bộ đồng phục mới, 57 cái áo ấm, 15 suất quà Tết tặng Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá 100.000đ. - Năm học 2018 – 2019. Liên đội đã phát động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đội viên trong nhà trường ủng hộ được: 195 bộ đồng phục cũ, 27 cái cặp, 382 cuốn vở, 276 cuốn sách, 3 chiếc xe đạp cũ, 5.600.000đ với số tiền này Liên đội đã mua tặng Đội viên nghèo 33 bộ đồng phục mới, tặng 20 suất quà Tết trị giá mỗi suất 150.000đ. Giải pháp 4: Vận động rộng rãi các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham gia với tinh thần trách nhiệm cao bằng tâm huyết của mình. Kết quả: - Năm học 2017 – 2018. Liên đội đã tiến hành vận động trường THCS Lương Thế Vinh – Thành phố Buôn Ma Thuột quyên góp đồng phục cũ tặng Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội 177 bộ đồng phục cũ. Gia đình Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 10 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn dòng họ cô Nguyễn Thị Mỹ Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh tặng 30 suất quà Tết mỗi suất 200.000đ, thầy Nguyễn Hiếu giáo viên bộ môn võ Taekwondo tặng 5 suất học bổng mỗi suất 200.000đ. - Năm học 2018 – 2019. Liên đội đã tiến hành vận động Liên đội THCS Buôn Trấp quyên góp đồng phục cũ tặng Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn của liên đội 400 bộ đồng phục cũ.Vận động Hội thiện nguyện Ban Mai Hồng tại thành phố Buôn Ma Thuột tặng 159 phần quà gồm vở, viết, mũ, giày, dép mỗi phần quà trị giá 200.000đ và 700 bộ đồng phục cũ, áo ấm, áo thể dục thể thao cho Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Công ty nhựa Long Thành tại thành phố Hồ Chí Minh tặng 100 suất quà tết, mỗi suất 200.000đ Ngoài ra lãnh đạo trường và TPT Đội còn vận động các cơ quan đoàn thể các cấp như: Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đăk Lăk, Hội đồng đội tỉnh Đăk Lăk, huyện đoàn Krông Ana, Hội đồng đội huyện Krông Ana, hội khuyến học huyện Krông Ana, phòng giáo dục và đào tạo huyện Krông Ana, hội khuyến học xã EaBông, Hội cha mẹ học sinh cũng đã tặng được nhiều phần quà, học bổng và xe đạp cho Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Hình 7: Hội thiện nguyện Ban Mai Hồng tại thành phố Buôn Ma Thuột tặng quà cho Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 - 2019 Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 11 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Hình 8: Công ty nhựa Long Thành tặng 100 suất quà Tết cho Đội viên nghèo Hình 9: Tập thể giáo viên tặng quà Tết cho Đội viên nghèo Hình 10:Anh TPT Đội xin đồng phục cũ trường THCS Buôn Trấp về tặng Đội viên nghèo Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 12 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn IV. Tính mới của giải pháp: So với những năm trước chưa áp dụng các giải pháp trên thì tỉ lệ Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn chưa được giúp đỡ thường xuyên chiểm tỉ lệ cao, tình trạng Đội viên nhà ở xa không có xe đạp đi học nhiều, hằng năm Liên đội và các cấp ban ngành chỉ tặng được khoảng 3 chiếc xe đạp và một số bộ đồng phục nên chưa đáp ứng được nhu cầu của các em Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình giáo viên và các tổ chức đoàn thể đi vận động Đội viên bỏ học trở lại trường thì thường gặp những than phiền của cha mẹ Đội viên như: không có xe đi học, thiếu đồng phục, sách, vở, dày dép… Sau khi áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như: Vận động các mạnh thường quân, các tổ chức từ thiện, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng hết lòng chung tay giúp đỡ, vận động các Liên đội thuận lợi, Liên đội kết nghĩa giúp đỡ cho nên tỉ lệ Đội viên nghèo được giúp đỡ, được tặng quà luôn đảm bảo 100%, những Đội viên nghèo, nhà xa không có xe đạp đi học đều được Liên đội cho mượn xe đi học. Tính tới thời điểm năm học 2018 – 2019 Liên đội đã vận động được 3 giáo viên tặng xe đạp cho Liên đội. Liên đội cũng đã mua được 9 chiếc xe đạp nâng tổng số xe đạp cho Đội viên nghèo nhà xa mượn đi học thành 12 chiếc. Khắc phục được tình trạng Đội viên không có đồng phục, áo ấm, sách, vở, bút, dày dép…khi đến trường. V. Hiệu quả SKKN: Trước khi chưa áp dụng nhiều biện pháp để giúp đỡ Đội viên nghèo, kết quả: Năm học 2015 – 2016 và những năm học trước số Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tặng quà, học bổng chưa nhiều, số Đội viên nghèo nhà xa không có xe đi học nên đi học không chuyên cần dẫn đến tình trạng Đội viên bỏ học 46 em. Sau khi áp dụng các biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn thu được kết quả như sau: Năm học 2016 – 2017: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 156 em = 100%. Số học sinh được mượn xe đạp 3 em, Đội viên bỏ học 25 em. Năm học 2017- 2018: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 177 em = 100%. Số Đội viên được mượn xe đạp 7 em, Đội viên bỏ học 18 em. Học kỳ I, năm học 2018- 2019: Tổng số Đội viên được hỗ trợ giúp đỡ 161 em = 100%. Số Đội viên được mượn xe đạp 12 em, Đội viên bỏ học 7 em. Thực tế qua nhiều năm hoạt động Đội, nhờ sự quan tâm của Lãnh đạo nhà trường, phối kết hợp tốt giữa các tổ chức trong nhà trường, nên nhiều năm liền Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 13 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Liên đội được đánh giá cao về phong trào văn hóa, văn nghệ,thể dục thể thao, tìm hiểu v.v... Cuối năm được Hội đồng đội tỉnh, Hội đồng đội huyện tặng giấy khen. Hình 11: Năm học 2017 – 2018 Liên đội được công nhận là Liên đội mạnh cấp tỉnh Trên đây là một số biện pháp giúp đỡ các em Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn đã thực hiện với kết quả như trình bày. Kết quả đạt được không của cá nhân mà là sự cộng tác, phối hợp có trách nhiệm của tất cả thành viên Hội đồng sư phạm nhà trường trong đó tôi chỉ là người tham mưu đề xuất giải pháp và tiến hành thực hiện. Những biện pháp trên tuy có đơn giản nhưng muốn đạt được 100% đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, kiên nhẫn, và phải liên tục. Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. Kết luận: Công tác chăm sóc giáo dục trẻ em nói chung, giúp đỡ Đội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn nói riêng của nhà trường đem lại hiệu quả như trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, các tổ chức trong hệ thống chính trị nhà trường đặc biệt là sự kết hợp có trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Sự thành công đó góp phần giảm tỉ lệ Đội viên bỏ học, duy trì thành quả phổ cập, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, hoàn thành mục tiêu đào tạo nhân lực, chủ nhân tương lai của đất nước. Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 14 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt hiệu quả cao cần thực hiện một số biện pháp cơ bản sau: - Tham mưu tốt với lãnh đạo nhà trường, tuyên truyền vận động trong Hội đồng sư phạm, Ban đại diện cha mẹ học sinh và lực lượng Đội viên toàn trường về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để được hỗ trợ nhiệt tình. - Bản thân mình phải có lòng nhân hậu, phải biết hy sinh, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn tổ chức vận động bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều trung gian, nhưng phải liên tục dài hạn mới duy trì được nhiều năm. - Vận động rộng rãi các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức và nhiều lực lượng tham gia với tinh thần trách nhiệm cao bằng tâm huyết của mình. - Tổng phụ trách đội phải phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm trong việc điều tra, thống kê và xét chọn đối tượng công minh, công bằng, phù hợp với thực tế vì giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi, nắm vững cơ bản hoàn cảnh cụ thể của từng Đội viên. - Chuẩn bị tốt danh sách các đối tượng, hoàn cảnh gia đình thật cụ thể, chính xác và hồ sơ cần thiết như chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn… Đảm bảo kịp thời khi có nguồn tài trợ, nhất là các trường hợp báo cáo gấp trong ngày. II. Kiến nghị: Muốn thực hiện tốt công tác chăm sóc giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt hiệu quả cao cần có sự quan tâm giúp của các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Cụ thể: * Đối với hội đồng đội: Cần có sự quan tâm giúp đỡ về vật chất và tinh thần kịp thời hơn đối với những Liên đội khó khăn. * Đối với Ban giám hiệu nhà trường: Thường xuyên phát động rộng rãi trong tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ủng hộ vật chất và kinh phí, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm khắp nơi bằng nhiều hình thức để giúp đỡ Đội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 15 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn * Đối với giáo viên chủ nhiệm : Cần phải tìm hiểu sâu sát thực tế hoàn cảnh của học sinh, từ đó có cơ sở đề xuất với nhà trường trợ cấp giúp đỡ kịp thời. Trên đây là một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn của Liên đội THCS Tô Hiệu trong 3 năm qua, rất mong các tổ chức, cán bộ giáo viên góp ý thêm để rút kinh nghiệm và áp dụng trong những năm học kế tiếp đạt hiệu quả cao hơn. EaBông, ngày 16 tháng 04 năm 2019 Người thực hiện Trần Đình Hữu NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ......................................................................................................................... CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 16 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn TÀI LIỆU THAM KHẢO - Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm. - Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. - Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. - Một số bài viết tham luận trên Intertet về công tác Đội. - Các văn bản chỉ đạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 17 Một số biện pháp giúp đỡ Đội viên nghèo, Đội viên có hoàn cảnh khó khăn Giáo viên thực hiện: Trần Đình Hữu Trang 18
- Xem thêm -