Tài liệu Skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ 4 5 tuổi làm quen với các biểu tượng sơ đẳng về toán đạt hiệu quả cao từ việc áp dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 222 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015