Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1334 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: - Lý do chọn đề tài. + Lý do lý luận: Giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu của nước ta, chăm sóc - giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình – nhà trường và xã hội, trong đó ngành giáo dục mầm non đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành người chủ tương lai của đất nước Trong cuộc sống hiện đại như ngày nay ngành giáo dục nói chung, bậc học Mầm non nói riêng đều không ngừng cải tiến về nội dung và chương trình, phương pháp thủ thuật sáng tạo trong giờ dạy để đáp ứng yêu cầu đi lên của đất nước. Bậc học Mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục, hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học mầm non là một bậc học đã có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng con người mới cho đất nước mai sau, là sự phát triển nhân cách con người mới XHCN. Vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng, là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và là người mẹ thứ 2. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi công phu vì cô giáo là tấm gương cho trẻ noi theo. Do vậy việc chăm sóc giáo dục trẻ trước tuổi đến trường là điều rất quan trọng và cần thiết. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non mới. Nói đến chất lượng chuyên môn trong trường mầm non tức là nói đến chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Đó là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục mầm non, vì họ là người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, là lực lượng chủ yếu thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Vì vậy để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, người giáo viên cần phải luôn luôn rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm. Điều đó chứng tỏ rằng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết mà người cán bộ quản lý phải có trách nhiệm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Để đạt được mục tiêu trên bậc học mầm non, cũng như nhu cầu và sự phát triển của trẻ trong những năm gần đây có những thay đổi, đòi hỏi bậc học mầm non cần đổi mới đồng bộ Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 1 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non các thành tố của chương trình. Vì vậy cần thực hiện đại trà chương trình giáo dục Mầm non mới, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ. + Lý do thực tiễn: Với chương trình giáo dục mầm non mới như hiện nay đòi hỏi giáo viên phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, mềm dẻo tùy theo trình độ của trẻ và thực tiễn của địa phương để xây dựng nội dung và kế hoạch giáo dục trẻ cụ thể phù hợp với kinh nghiệm sống, khả năng của trẻ và thực tế của từng địa phương vùng miền sao cho phù hợp với chủ đề, lứa tuổi. Vì vậy, nhiều giáo viên mầm non lúng túng khi thực hiện chương trình cũng như cách thức lên lớp đặc biệt đối với những giáo viên có trình độ trung bình, lớn tuổi. Giáo viên gặp nhiều khó khăn bởi lẽ rất ít người biết cách lồng ghép các kiến thức, kỹ năng và tích hợp các mặt phát triển cho phù hợp với độ tuổi của trẻ. Chưa kể giáo viên đưa vào quá nhiều hoạt động trong giờ hoạt động có chủ đích. Bên cạnh đó giáo viên lên lớp còn thụ động, tổ chức nội dung của hoạt động học tập còn nặng cung cấp kiến thức, chưa chú trọng đến việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ cũng như cho trẻ trải nghiệm cuộc sống, các hoạt động giáo dục trẻ chưa mang tính tích hợp, chưa tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ. Với việc thực hiện chương trình giáo dục hiện nay cần tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp, chú trọng hình thành cho trẻ những chức năng tâm lý, năng lực chung của con người, phát triển tối đa tiềm năng vốn có, hình thành những kĩ năng sống cần thiết cho trẻ và phù hợp với nhu cầu gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong thực tế ở trường Mầm non nguồn lực quan trọng là đội ngũ giáo viên. Với vai trò quan trọng đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, ổn định đồng bộ về cơ cấu, tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của mỗi người trên từng vị trí công việc. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Làm sao để thúc đẩy bản thân mỗi giáo viên đều phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ, giáo viên là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để trường có một đội ngũ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 2 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường như nhà, quý trẻ như con, có như vậy thì ở nơi đó chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao. Bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo chuyên môn toàn trường trên cơ sở thực trạng của trường Mầm non Hoa Sen tôi cảm thấy trình độ chuyên môn của giáo viên còn nhiều hạn chế, trong quá trình lên lớp chưa đổi mới phương pháp, dạy học còn mang nặng tính rập khuôn, cứng nhắc, đội ngũ giáo viên còn non trẻ nhiều, kinh nghiệm trong giao tiếp cũng như tinh thần học hỏi chuyên môn chưa cao, chưa mạnh dạn, tự tin, việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn chậm. Trước tình hình đó việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một trong những yêu cầu cấp bách, là điều kiện quan trọng mà người cán bộ quản lý phải coi đây là việc làm thường xuyên và có sự đầu tư về nhiều mặt; có chương trình và kế hoạch cụ thể; tạo được phong cách sâu sát và có những biện pháp tác động tích cực trong suốt năm học. . Xuất phát từ những lý do trên mà bản thân tôi luôn suy nghĩ, tìm ra một số biện pháp để bồi dưỡng chuyên cho đội ngũ giáo viên của đơn vị đặt kết quả cao trong công tác giảng dạy và tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường Mầm Non Hoa Sen” + Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường Mầm Non Hoa Sen về bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường Mầm Non Hoa Sen + Phạm vi nghiên cứu: Tôi đang tiến hành nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên trường mầm non Hoa Sen hiện tôi đang công tác. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 03 năm 2019. II. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề tài với mục đích khảo sát khả năng tổ chức các hoạt động của giáo viên trên cơ sở đề ra mô ̣t số giải pháp, biê ̣n pháp thích hợp nhằmgiúp giáo viên trong quá trình hướng dẫn trẻ hoạt động có hiệu quả như: cho trẻ trải nghiệm thực tế cuộc sống, kích thích tính sáng tạo, phát triển về trí tuệ qua một số hoạt động trong các môn học.... Thông qua đó nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo ở trẻ. Giáo viên giúp trẻ trải nghiê ̣m, tìm tòi, kích thích sự sáng tạo của trẻ. Sau khi vận dụng đề tài sẽ góp phần đắc lực đối với giáo viên trong quá trình hình thành nhân cách phát triển tư duy, đồng thời phát triển tốt khả năng nhận thức của trẻ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 3 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Khảo sát khả năng tổ chức, khả năng sư phạm của giáo viên, giúp giáo viên trong quá trình lên lớp đạt chất lượng, hiệu quả cao. Nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cũng nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ cho trường mầm non Hoa Sen Tạo tiền đề giúp cho đội ngũ giáo viên mầm non có được những giải pháp cơ bản trong công tác nâng cao chất lượng chuyên môn trong nhà trường. Có những biện pháp phù hợp để giúp giáo trong việc tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng với những yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non hiện nay. Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Cơ sở lí luận của vấn đề: Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa VII), Nghị Quyết Trung ương 2 (Khóa VIII), Nghị Quyết Trung ương 6 (Khóa IX) đều khẳng định mục tiêu giáo dục cho đất nước: Phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng công cuộc “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của đất nước” Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT qui định các tiêu chí cụ thể giáo viên cần phấn đấu để hoàn thiện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức; kỹ năng thực hành. Đây là cơ sở để nhà trường thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư 44/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…”. Đó là những căn cứ để nghiên cứu đề tài vì như chúng ta đã biết giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ. Những năm đầu đời của trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này, bởi trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học tập, não bộ đã Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 4 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành hiểu biết và giao tiếp với thế giới. Việc chăm sóc tốt cho trẻ từ lứa tuổi mầm non sẽ góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ. Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1. Để thực hiện được điều này giáo dục mầm non cần tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ có thể phát triển toàn diện. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc rất lớn vào sự giáo dục trẻ ở lứa tuổi Mầm non. cho nên chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn của nhà trường, bản thân tôi xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đến từng giáo viên . Chỉ đạo thực hiện kiểm tra các hoạt động giáo dục của cô, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng. Nâng cao trình độ, chuyên môn, năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Giáo viên được đào tạo sư phạm mầm non bài bản tốt sẽ có nhiều tương tác với trẻ tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, cung cấp những trải nhiệm về phát triển nhận thức ngôn ngữ phong phú hơn. Bên cạnh đó cán bộ quản lý là người định hướng bồi dưỡng để giáo viên có tay nghề vững vàng giáo dục trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt. Chính vì thế việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non không phải là một sớm, một chiều mà đòi hỏi người quản lý phải có sự kiên trì, thường xuyên dự giờ, theo dõi chuyên môn để phân loại từng đối tượng ở mức độ: Giỏi, khá, trunh bình. Từ đó có những biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được nâng cao năng lực sư phạm ngày một tốt hơn. II. Thực trạng vấn đề. Trường Mầm non Hoa Sen được thành lập năm 1986 thuộc xã EaBông, đóng trên địa bàn thuộc vùng kinh tế khó khăn, đa số là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, trường có 5 phân hiệu, các phân hiệu cách xa nhau từ 3 đến 5 cây số Nhà trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo... thường xuyên tổ Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 5 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non chức các chuyên đề nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, trang bị đầy đủ các loại sách, tài liệu tham khảo hướng dẫn dạy học cũng như thiết kế bài giảng, tạo điều kiện cho giáo viên có nhiều lựa chọn để nghiên cứu, học hỏi. Nhà trường phân công 02 giáo viên/1 lớp nên có nhiều thời gian trao đổi học hỏi kinh nghiê ̣m đồng nghiê ̣p qua các tiết dự giờ. Sự đồng tình của lãnh đạo nhà trường, cha mẹ học sinh và nhân dân nên cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang. Phần lớn các giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành. Nhiều giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, dày dặn kinh nghiệm trong công tác và năng động, sáng tạo trong dạy học. Ý thức được việc bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn là nhiệm vụ của mỗi cá nhân nên đa số giáo viên có ý thức tự học tự rèn tốt, chủ động đổi mới các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, tham gia tích cực các phong trào mũi nhọn trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đạt trình độ trên chuẩn và đang theo học lớp trên chuẩn Tập thể giáo viên đoàn kết nhất trí, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong đời sống. Trên cơ sở nắm vững sở trường và đạo đức , mong muốn của từng giáo viên trong trường. Hiệu trưởng phân công, giao việc cho từng giáo viên, nhân viên một cách hợp lí nên càng tạo cho giáo viên tâm lí tốt, phát huy hết năng lực chuyên môn của mình. 100% giáo viên hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học “Lấy trẻ làm trung tâm”. Đa số giáo viên trong trường đều trẻ tuổi, có tinh thần học hỏi, nhiê ̣t huyết với công viê ̣c. Có nhâ ̣n thức đúng đắn về bản chất nghề nghiê ̣p mến trẻ coi trẻ như con mình. Giáo viên nhiệt tình công tác, có trình độ kiến thức cơ bản cao, biết vi tính, rất nhạy bén với việc đổi mới phương pháp dạy học, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công. Cơ sở vật chất, trường lớp tương đối đảm bảo để phục vụ tốt cho công tác dạy và học của cô và trò. Sân chơi có bóng mát tạo điều kiện cho các cháu sinh hoạt ở mọi lúc mọi nơi. Nhận thức của phụ huynh ngày một nâng lên. Song bên cạnh những thuận lợi trên còn có những khó khăn như: Các điểm trường không tập trung. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên không đồng đều. Nhiều Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 6 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non nên cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trong nhà trường. Cơ sở trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, viê ̣c tiếp nhâ ̣n các thông tin ở các điểm lẻ chưa kịp thời. Mô ̣t số giáo viên chưa phát huy hết khả năng trong công tác giảng dạy, giáo viên lớn tuổi sự sáng tạo hạn chế... Công tác dự giờ, kiểm tra đánh giá giáo viên chưa thật sát sao, chưa cụ thể, chưa khách quan, dự giờ giáo viên chưa được nhiều. Tham gia các hội thi như hội thi “Gáo viên dạy giỏi” các cấp trong những năm qua kết quả chưa cao. Chưa có giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh. Lực lượng nồng cốt về chuyên môn trong đội ngũ còn mỏng. Giáo viên chưa chủ động linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, nếu có thì chủ yếu là trong tiết học, còn trong các giờ chơi, các buổi sinh hoạt thì hầu như chưa được tổ chức thường xuyên. Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chưa đạt yêu cầu, chưa phong phú, đa dạng để cho trẻ có thể thoải mái trải nghiệm, vui chơi... Giáo viên trong quá trình lên lớp nói nhiều, ôm đồm chưa phát huy được tính tích cực chủ động của trẻ. Giáo viên còn sử dụng giáo cụ trực quan chưa phù hợp, dẫn đến tiết dạy chưa đạt hiệu quả cao. Một số giáo viên sử dụng đồ dùng chưa có khoa học, chưa phát huy được tính tích cực ở trẻ. Khai thác môi trường xung quanh ngay trong lớp để vận dụng hoặc giáo dục trẻ còn hạn chế. Trước tình hình thực trạng về chất lượng chuyên môn của nhà trường bản thân tôi nhận thấy cần phải quán triệt quan điểm tiếp tục giáo dục “ Lấy trẻ làm trung tâm” nghiên cứu, tìm tòi những biện pháp, phương tiện dạy học phù hợp nhằm giúp giáo viên có cách dạy linh hoạt, lôi cuốn trẻ và hình thành cho trẻ kĩ năng giao tiếp, trải nghiệm thực tiễn cuộc sống. Định hướng cho giáo viên thay đổi các biện pháp giảng dạy, đầu tư hơn nữa vào việc nâng cao các phương pháp, hình thức cho trẻ hoạt động, chú trọng nhiều đến việc tổ chức các tiết dạy dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, góp phần cho sự thành công trong công tác dạy trẻ tiếp thu kiến thức. III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xuất phát từ cơ sở lý luận, căn cứ vào tình hình thực tiễn. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên chỉ có hiệu quả khi nào khơi dậy được động lực bên trong của mỗi con người. Trong công tác bồi dưỡng giáo viên phải coi trọng động lực cơ bản là sự tự giác phấn đấu trong nghề nghiệp Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 7 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non của mỗi giáo viên. Mỗi giáo viên cần thấy rõ mục tiêu phấn đấu trong nghề nghiệp của mình. Nhưng phần định hướng lại là người quản lý chuyên môn, tôi đã quyết định khảo nghiệm, tham khảo ý kiến của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường cũng như đội ngũ cán bộ quản lý...để đưa ra những giải pháp bồi dưỡng hữu hiệu nhất cho đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hoa Sen giúp giáo viên nắm vững phương pháp, chủ động linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động. Sử dụng đồ dùng một cách khoa học hơn. Khai thác môi trường xung quanh ngay trong lớp để vận dụng hoặc giáo dục trẻ đạt hiệu quả hơn… Có khả năng xử lý tình huống sư phạm tốt, thu hút, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động. Vận dụng những giải pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ các hoạt động sao cho đạt hiệu quả nhất, vừa duy trì được hứng thú của trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Giúp trẻ tham gia vào các hoạt động tích cực hơn. Trẻ hiểu được nội dung kiến thức, khám phá được thế giới xung quanh, định hướng cơ bản trong môi trường xung quanh, giúp trẻ chính xác hóa những biểu tượng đã có về xã hội, từng bước cung cấp cho trẻ những khái niệm mới và kinh nghiệm sống. Vận dụng những phương pháp, biện pháp, cách thức tổ chức cho trẻ các hoạt động sao cho đạt hiệu quả nhất, vừa duy trì được hứng thú của trẻ vừa giúp trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Sau đây tôi đưa ra một số giải pháp như sau; Biện pháp 1. Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị. Để thực hiện được công việc trên là một người quản lý chuyên môn, bản thân tôi luôn cố gắng gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, công bằng trong cách xử sự, giải quyết các tình huống xảy ra trong nhà trường rộng lượng, không thành kiến, tạo mọi điều kiện để chị em sống gần gũi, hoà thuận, lành mạnh, vui vẻ với nhau, cùng nhau thi đua phấn đấu trong công tác. Động viên chị em tham gia đầy đủ, nghiêm túc các đợt bồi dưỡng chính trị do nghành tổ chức như bồi dưỡng chính trị hè, các lớp học tập nghị quyết của Đảng, nhà nước vvv.... Nhờ các biện pháp trên, dần dần chị em giáo viên đã nâng cao được phẩm chất chính trị, hiểu được các đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước, của ngành và đã giải quyết được những tư tưởng tiêu cực trong đội ngũ. Động viên chị em đồng nghiệp thường xuyên theo dõi thời sự, đọc sách, báo để nắm bắt tình hình thời sự hằng ngày... Tinh thần tập thể, ý thức tự giác của tập thể giáo viên được phát huy mạnh mẽ, chị em có tinh thần thi đua giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biện pháp 2: Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 8 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên: Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bản thân tôi còn thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp, đối với giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới tuyển trong năm. Chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục như: Tổ chức thao giảng, dự giờ dạy tốt. Bồi dưỡng công tác tự học tập của giáo viên, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh hoạt, sáng tạo trong hình thức tổ chức dạy học cho giáo viên. Lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cụ thể theo từng tháng, học kỳ, từng chủ đề, từng thời điểm một cách phù hợp tạo điều kiện cho giáo viên tham gia. Xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi chuyên đề hội giảng nhằm giúp giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn. Hướng dẫn tổ khối lập kế hoạch họp chuyên môn định kỳ trong tổ để rút kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp của môn học. Lựa chọn những giáo viên cốt cán, ham học hỏi tiếp cận về cái mới, có kinh nghiệm, có khả năng truyền đạt và xử lý tình huống sư phạm một cách linh hoạt, sáng tạo… đi tập huấn các buổi chuyên đề do phòng giáo dục hoặc cụm tổ chức, dự giờ học tập kinh nghiệm ở các trường bạn trong tỉnh, huyện để học tập rút kinh nghiệm và tiếp thu những vấn đề mới và về triển khai lại trong tổ để cùng nhau học hỏi. * Bồi dưỡng qua thăm lớp dự giờ, thao giảng, kiểm tra. Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Tôi kiểm tra công tác chủ nhiệm việc thực hiện quy chế chuyên môn và kiểm tra chất lượng trên trẻ về: Nề nếp, các thói quen vệ sinh văn minh, kiến thức, trang trí chủ đề,... đặt câu hỏi để trẻ trả lời qua đó tôi đánh giá việc giảng dạy của giáo viên. Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch, đồng thời khuyến khích những mặt mạnh của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bối dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn. Đầu năm và cuối học kì một tổ chức kiểm tra chất lượng trẻ kết hợp kiểm tra bảng đánh giá trẻ cuối học kỳ I của giáo viên để xếp loại trẻ, tôi trao đổi với giáo viên từng nhóm lớp để giáo viên nắm được trình độ nhận thức trẻ đang có để giáo viên có những biện pháp dạy trẻ cho phù hợp nhằm giúp trẻ phát triển tốt về năm lĩnh vực. Công tác dự giờ, thao giảng, thăm lớp: Bản thân tôi lên kế hoach, kiểm tra, dự giờ thăm lớp hàng tháng rõ ràng để nắm chắc được tình hình thực hiện chương trình của giáo viên, kịp thời có biện pháp chỉ đạo sát thực và hiệu Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 9 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non quả.Tổ chức thao giảng, sau đó tất cả các giáo viên góp ý rút kinh nghiệm, giúp giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp, hình thức các bước lên lớp và sự sáng tạo trong quá trình dạy học. Tuy nhiên qua một thời gian thực hiện tôi nhận thấy rằng biện pháp này còn rất nhiều tồn tại: Tuy đã dự được rất nhiều tiết dạy, nhiều buổi trong mỗi tháng nhưng các buổi đến thăm lớp dự giờ nhìn chung vẫn chưa có trọng tâm, trọng điểm, nhiều buổi chưa có lịch chuẩn bị trước. Xem lại sổ dự giờ, tôi thấy việc bố trí dự giờ của tôi có chỗ chưa khoa học, hầu hết các lớp tôi ít dự trọn vẹn cả buổi, nhiều khi chỉ dự 1-2 tiết học. Do cách làm như vậy nên tình hình thực hiện chương trình, chế độ sinh hoạt ở mỗi lớp, mỗi độ tuổi và cách thức thực hiện của mỗi giáo viên tôi thực sự chưa nắm chắc và chưa sâu sát. Qua những hạn chế trên tôi rút ra kết luận phải xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp như thế nào để vừa tốn ít thời gian nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Do đó tôi đã bố trí như sau: Trong kế hoạch thăm lớp, tôi sắp xếp dự giờ lần lượt tất cả các lớp trong trường và mỗi lớp đều dự đầy đủ các tiết dạy và các hoạt động giáo dục như dự giờ thăm lớp xen kẻ, lịch dự giờ của tôi không trùng ngày, trùng tiết ở các lớp. Nhờ thực hiện theo lịch này không những tôi đã thăm được nhiều lớp mà còn dự được đầy đủ các tiết dạy và phương pháp tổ chức các hoạt động. Cũng nhờ đó mà tôi nắm rõ mặt mạnh mặt yếu của từng giáo viên. * Bồi dường thông qua việc tổ chức giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm: Nắm bắt được tình hình các trường lân cận tổ chức các tiết dạy mẫu tôi xây dựng kế hoạch và xin ý kiến BGH trường bạn cho tổ khối, giáo viên cốt cán của trường đi giao lưu, dự giờ học tập. Hơn thế nữa, để mở rô ̣ng tầm nhìn và tạo cơ hô ̣i học tâ ̣p cho giáo viên, chúng tôi còn tổ chức các đợt tham quan, học tâ ̣p tại các trường trong thành phố từ đây giáo viên đã học hỏi được nhiều điều mới mẻ mà mình chưa có, BGH có điều kiê ̣n so sánh, bổ sung và học tâ ̣p những vấn đề mà trường chưa tổ chức, thực hiê ̣n. Sau mỗi đợt tham quan học tâ ̣p nhà trường có thêm diê ̣n mạo mới về cách trang trí, về đồ dùng đồ chơi, về phương pháp đổi mới trong các hoạt đô ̣ng. Trước khi tổ chức triển khai các chuyên đề chúng tôi cần phải lên kế hoạch cụ thể. Tổ chức các chuyên đề mà nội dung bồi dưỡng ở đây nhằm củng cố lại các kiến thức cho cán bộ giáo viên thực hiện tốt hơn tại cơ sở. Giúp cán bộ giáo viên có ý thức trong việc tự bồi dưỡng. Trong các buổi tổ chức chuyên đề cần kiểm tra việc lập kế hoạch của mỗi cán bộ giáo viên theo từng chuyên đề, thảo luận, góp ý, giúp đỡ, hỗ trợ nhau lập kế hoạch phù hợp, xác định đúng mục tiêu. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 10 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Tạo cơ hội cho giáo viên được thường xuyên tham gia sinh hoạt chuyên môn. Đây là cách tiếp cận mới giúp giáo viên học tập lẫn nhau trong thực tế và qua thực tế thông qua trải nghiệm thực sự vào quá trình dự giờ-quan sát-suy ngẫm và chia sẻ thực tế việc học của học sinh để phát triển các năng lực mới và cần thiết, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng học tập cho học sinh. Hơn thế nữa, thực tế đã chứng minh, sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi giáo viên mà còn xây dựng được "tính đồng nghiệp" tốt đẹp trong một "cộng đồng học tập"; giúp họ tìm thấy ý nghĩa và những giá trị mới và sự thú vị của nghề nghiệp, qua đó khích lệ sự say mê chuyên môn, tích cực và chủ động xây dựng lại và đổi mới nhà trường. Xây dựng tiết dạy mẫu cho cán bộ giáo viên dự giờ: Giúp cán bộ giáo viên có cơ hội trực tiếp quan sát, học tập về xây dựng môi trường, hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy theo chương trình mới, lập kế hoạch, đánh giá trẻ theo từng độ tuổi. Thông qua chuyên đề mỗi cán bộ giáo viên tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chuyên đề để thực hiện có hiệu quả hơn, tiến hành sơ kết đánh giá và phương hướng tiếp theo để nâng cao chất lượng của mỗi chuyên đề. Tham gia bồi dưỡng qua chuyên đề, hội thảo, hội giảng là biện pháp tích cực và có tính hiệu quả cảo trong việc nâng cao tay nghề cho giáo viên. Muốn tổ chức tốt chuyên đề người quản lý phải lập kế hoạch bồi dưỡng cụ thể theo tháng, kì, năm học và từng thời điểm tích hợp. * Bồi dưỡng qua phong trào làm đồ dùng dạy học. Trong thời đại hiện nay, đồ dùng đồ chơi hiện đại được trang bị ngày càng nhiều đã làm giảm đi thời gian đầu tư cho việc làm đồ dùng, đồ chơi của giáo viên rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn, số kinh phí được cấp về trường để trang bị đồ dùng, đồ chơi cho các cháu còn hạn chế và trong thực tế có nhiều đồ dùng đồ chơi rất thiết thực nhưng chưa có trên thị trường hoặc có đồ dùng có trên thị trường nhưng nếu ta tận dụng và làm từ các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương thì sẽ rẻ hơn rất nhiều và cũng không kém phần hấp dẫn đối với các cháu. Do đó hàng năm ngay từ đầu năm học, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch và phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho việc dạy một tháng một lần, tổ chức thi đồ dùng cấp trường giữa các lớp. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn để giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch cho lớp mình. Bên cạnh đó ban giám hiệu còn có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm mẫu mã, làm cố vấn trong việc thiết kế mẫu để giúp giáo viên tạo ra được những đồ chơi đẹp, bền, có giá trị sử dụng cao. * Bồi dưỡng qua các hội thi. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 11 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học vì hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Qua các hội thi rút ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau, năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức cho giáo viên tham gia các hội thi là cơ hội để giáo viên tích cực đi sâu nghiên cứu chuyên môn , nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ hiểu biết, học tập được nhiều kinh nghiệm, nảy sinh được nhiều ý tưởng hay. Qua hội thi giáo viên có điều kiện để vận dụngvà phát huy năng lực, sáng tạo của mình trước các đồng nghiệp, giúp cho giáo viên có hướng phấn đấu tốt hơn. Trong năm qua đã tổ chức và tham gia tốt các hội thi như: . + Hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện + Hội thi “Trang trí lớp”. + Hội thi làm đồ dùng dạy học. + Hội thi bé với tranh vẽ dành cho trẻ 5 tuổi. + Thi viết sáng kiến kinh nghiệm. + Hội thi “Bé với an toàn giao thông” + Hội thi “Aeropic” cấp trường, cấp huyện... Đây là những hội thi lớn trong năm nên được đưa vào kế hoạch ngay từ đầu năm học và được bàn bạc cụ thể trong hội nghị CCVC, giúp giáo viên chủ động trong việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng mang lại kết quả cao trong hội thi. Cuối mỗi hội thi chúng tôi đều có tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng những cá nhân đạt thành tích cao, góp ý phê bình những giáo viên chưa có sự cố gắng, có tổ chức rút kinh nghiệm để BGH có phương hướng chỉ đạo tốt hơn, đồng thời giúp cho giáo viên tự rút ra bài học cho bản thân mình * Biện pháp 3: Xây dựng môi trường giáo dục. Với quan điểm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, môi trường tiếng việt” bản thân tôi khẳng định rằng đây là quan điểm giáo dục tiến bộ, khẳng định được vai trò vị trí của trẻ và của giáo viên, giúp giáo viên xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục trong trường mầm non đạt hiệu quả cao. Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm với sự gợi mở của giáo viên sẽ giúp trẻ có tính tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, làm việc nhóm giúp cho trẻ có cơ hội trải nghiệm, khám phá, tìm tòi, trao đổi, chia sẻ cũng như trình bày ý kiến của mình. Đặc biệt trẻ biết suy nghĩ vận dụng những gì trẻ đã học vào thực tế cuộc sống và xử lý các tình huống mà trẻ gặp phải. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, phát huy Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 12 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non tính sáng tạo của trẻ khi tham gia các hoạt động, đồng thời phát triển nhân cách cho trẻ một cách toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp phải đảm bảo an toàn về thể chất, tâm lý cho trẻ, môi trường được xây dựng trong suốt quá trình thực hiện chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ. Môi trường vật chất trong lớp và ngoài trời có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là điều kiện để giáo viên tổ chức các hoạt động đáp ứng nhu cầu hứng thú của trẻ dưới hình thức và giúp trẻ phát triển tâm lý, thể chất... giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi, có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự nhiên. - Môi trường trong lớp học: Giáo viên biết tận dụng, khai thác, bổ sung các thiết bị, đồ dùng để tổ chức tốt các hoạt vui chơi và học tập cho trẻ căn cứ vào mục tiêu giáo dục của từng chủ đề. Ví dụ: chủ đề “Gia đình” giáo viên biết sử dụng các nguyên vật liệu như chai nước, hộp sữa chua, quả bóng nhỏ, xốp...để tạo ra được các đồ chơi như bé trai, bé gái cho trẻ trải nghiệm ở góc phân vai. Bên cạnh đó giáo viên còn tạo được góc địa phương để trẻ có thể biết được bản sắc dân tộc của người đồng bào Ê đê. Giáo viên tạo ra được các góc chơi phong phú để đáp ứng nhu cầu vật chất vui chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ “chơi mà học, học mà chơi”. Thực hiện quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường tiếng việt cho trẻ. Giáo viên gợi mở cho trẻ nói lên ý tưởng và tham gia hoạt động một cách tích cực. Thông qua các góc chơi các bé sẽ được trải nghiệm những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày như : người bán hàng, thợ xây … Tạo môi trường giáo dục phù hợp với chủ đề, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ trong cuộc sống hàng ngày. - Môi trường ngoài lớp học: Để trẻ có một sân chơi bổ ích và không gian hoạt động tôi đã tham mưu với nhà trường thiết kế cho trẻ một khuôn viên để trẻ được chơi với nước, cát, sỏi... nhằm giúp trẻ trải nghiệm. Chỉ đạo giáo viên thiết kế khu vận động ngoài trời gồm rất nhiều các loại dụng cụ, đồ chơi tự tạo được giáo viên tận dụng từ các nguyên vật liệu mở như lốp xe cũ, các loại chai, lọ, cát, đá , sỏi, tre … Giáo viên đã đưa những nguyên vật liệu này vào hoạt động cho trẻ trải nghiệm với các trò chơi vận động như : leo, trèo thang, ném vòng cổ chai, bật tách chân khép chân qua các ô được đúc từ xi măng có kèm chữ số và chữ viết giúp trẻ nhận biết được các mặt chữ viết, chữ số... Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 13 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non * Biện pháp 4 : Nâng cao chất lượng giáo dục Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ vấn đề đầu tiên đó là nâng cao kết quả việc giáo dục trẻ. Bởi vậy tích cực hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động trong ngày là việc làm thường xuyên: Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ trong tuần, trong ngày, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ các hoạt động trong ngày như: đón trẻ, hoạt động có chủ đích, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động vệ sinh tự phục vụ, giờ ăn, giờ ngủ, hoạt động chiều. Giáo án soạn đầy đủ, đúng nội dung, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mỹ cho trẻ. Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tích cực tạo tình huống, cơ hội cho trẻ hoạt động khám phá, nhằm phát huy nhận thức, kĩ năng, tính sáng tạo của trẻ. Ví dụ : Hoạt động tạo hình với đề tài « Vẽ con gà » giáo viên đã khuyến khích trẻ tạo ra sản phẩm theo ý tưởng. Với những nguyên vật liệu này đã khơi gợi trí tưởng tượng, sáng tạo trong quá trình thực hiện tạo ra sản phẩm. Bên cạnh đó giáo viên cần tổ chức các hoạt động để trẻ tích cực, hứng thú, tự nguyện tham gia váo các hoạt động giáo dục trẻ tạo ra sản phẩm, tìm tòi khám phá, giáo viên không làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ. Giáo viên luôn tạo tình huống, đặt vấn đề cho trẻ giải quyết để hình thành và rèn luyện cho trẻ có thao tác đúng, thuần thục một số thói quen về nề nếp học tập, những kĩ năng sống phù hợp vời thời đại mới. Ngoài ra giáo viên luôn theo dõi sự phát triển, nhận thức của trẻ trên các lĩnh vực phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ và phát triển thể chất. Đánh giá kết quả của trẻ đúng thực chất, khách quan, công bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Vì thế người giáo viên muốn có kết quả thật thì phải biết thực hiện tốt phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện thêm kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày. Bởi trẻ mầm non dễ nhớ, dễ quên nên hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ vì vậy cô tổ chức nhiều trò chơi “Học mà chơi, chơi mà học” để củng cố, ôn luyện kiến thức, kĩ năng đạt kết quả tốt nhất vì trong quá trình chơi giúp trẻ ôn luyện kiến thức mà trẻ đã được trải nghiệm, được khám phá. Chuyên môn có kế hoạch kiểm tra khảo sát đánh giá chất lượng trẻ sau các chủ đề, học kỳ, bằng phương pháp cho trẻ thực hành các bài tập, đàm thoại với trẻ, quan sát các hoạt động của trẻ để đánh giá chất lượng trẻ chính xác. Góp ý với giáo viên những mặt mạnh, yêu cầu giáo viên lên kế hoạch cho chủ đề kế tiếp phù hợp hơn. Chỉ đạo nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, tổ chức tốt các hội thi. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi là công cụ quan trọng không thể thiếu được. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 14 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ đối với việc “Học mà chơi, chơi mà học” giúp cho trẻ nắm được những kiến thức cơ bản, ôn luyện củng cố kiến thức cho trẻ qua hoạt động vui chơi. Vì vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường xuyên, ngoài việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học hàng ngày, chúng tôi còn tiến hành tổ chức thi đồ dùng cấp trường hàng năm, tạo không khí thi đua giữa các lớp, từ đó tạo động lực cho giáo viên phát huy tính sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho việc học ngày càng hiệu quả hơn * Biện pháp 5 : Tổ chức tham quan học tập các đơn vị điển hình Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lương thực hiện chương trình giáo dục trong những năm học qua, ngành học mầm non có những thay đổi nội dung, phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ cho phù hợp với mục tiêu giáo dục. Nắm bắt được tình hình các trường tổ chức các tiết dạy mẫu tôi xây dựng kế hoạch và xin ý kiến BGH trường bạn cho tổ khối, giáo viên cốt cán của trường đi giao lưu, dự giờ học tập. Trường đã tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm tại các trường mầm non Cưpang, trường mầm non Hoa Hồng, Hoapơlang, Hoa Cúc... trên địa bàn huyện, qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên nhà trường thay đổi tư duy, phát triển thêm nhiều mặt, có những nhận thức tốt và đúng đắn về ngành học của mình và có những nổ lực nghiên cứu sáng tạo hơn trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. *Biện pháp 6: Công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh Nhà trường và các nhóm lớp đã tạo điều kiện để gia đình có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Nhà trường đã chủ động đưa ra một số nội dung và hình thức phối hợp đã làm và mang lại hiệu quả thiết thực để góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn tại đơn vị. . Hình thức phối hợp của nhà trường với gia đình: qua góc “ tuyên truyền” của nhà trường và của mỗi nhóm lớp. Giáo viên trao đổi thường xuyên hàng ngày trong các giờ đón và trả trẻ. Tổ chức họp phụ huynh định kì và tổ chức cho phụ huynh tham quan và tham dự tất cả các hoạt động của trẻ. Luôn nhắc nhở giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó để có được một môi trường cho trẻ hoạt động, vui chơi bổ ích và ý nghĩa không những có sự cố gắng của toàn thể nhà trường mà còn có sự góp sức chung tay của các bậc phụ huynh đã làm nên một môi trường cho trẻ được trải nghiệm vui chơi với rất nhiều trò chơi vận động, dân gian giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất. VI. Tính mới của giải pháp Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 15 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Công tác bồi dưỡng giáo viên phải được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú nhằm tạo cơ hội cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Phải luôn sâu sát trong quá trình chỉ đạo theo dõi việc thực hiện, có sơ kết, tổng kết, phát hiện kịp thời những nhân tố điển hình để phát huy nhân rộng, những hạn chế, khó khăn được tháo gỡ và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Giáo viên cần phải dựa vào các nguyên tắc dạy học để tổ chức các hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục và chú ý cá biệt đối với trẻ nhằm hình thành ở trẻ, khả năng quan sát ghi nhớ và vận động kích thích trẻ nỗ lực khám phá. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các phương pháp dạy - học trong trường nhằm hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, đảm bảo cho trẻ phát triển theo mục tiêu đề ra. Giáo viên nắm và hiểu được đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ, đặc điểm tình hình của lớp để đề ra kế hoạch hoạt động một cách phù hợp, cũng như vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và thiết kế các hoạt động theo sự hứng thú của trẻ làm cho tiết dạy sinh động, hiệu quả. Giáo viên biết tận dụng tài nguyên giáo dục trên internet làm phong phú các hoạt động học. Giúp giáo viên định hướng đúng đắn trong trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình và trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, cán bộ quản lý cũng sẽ có bước chuyển mới trong công tác quản lý giáo dục. V. Hiệu quả SKKN: Sau một thời gian thực hiện hiệu quả của việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngủ giáo viên có kết quả khảo nghiệm như sau: - Đối với giáo viên: Kết quả chuyên môn của giáo viên trong 2 năm gần đây như sau: Giáo viên dạy giỏi Cấp trường Năm học 2017 - 2018 2018 - 2019 15/19 17/19 Cấp huyện 4/4 Cấp tỉnh Giáo viên chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong quá trình lên lớp. Không còn lúng túng trong việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi. Đặc biệt tạo được Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 16 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non môi trường hoạt động cho trẻ phong phú hấp dẫn hơn. Giúp trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Kết quả NỘI DUNG Đạt Chưa đạt Số GV Tỉ lệ % Số GV Tỉ lệ % Hình thức tổ chức giờ học linh hoạt, sáng tạo. 15/19 79 4/19 21 Sử dụng đồ dùng khoa học. 18/19 95 1/19 5 Thiết kế các trò chơi hấp dẫn hơn 17/19 89,5 2/19 10,5 Tạo môi trường hoạt động cho trẻ phong phú, hấp dẫn. 17/19 89,5 2/19 10,5 Chú ý phát huy tính tích cực ở trẻ hơn. 17/19 89,5 2/19 10,5 - Đối với trẻ: Hầu hết trẻ đều tích cực tham gia vào các hoạt động, đa số trẻ đã chủ động, mạnh dạn, tự tin, năng động, sáng tạo trong các hoạt động phát huy được tính tích cực ở trẻ. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tham gia học tập rất thoải mái, mạnh dạn giơ tay phát biểu, có điều kiện để trải nghiệm, có cơ hội bộc lộ khả năng của bản thân, hình thành được tính tự độc lập, khả năng sáng tạo của trẻ khi tham gia vào các hoạt động. - Đối với phụ huynh: Tạo được niềm tin trong phụ huynh, ngày càng tin tưởng vào sự giáo dục của nhà trường. Giữa phụ huynh và giáo viên đã có sự hợp tác tích cực và gắn bó với nhà trường hơn, hiểu được tầm quan trọng của giáo dục mầm non. Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I. Kết luận: Từ những kết quả nghiên cứu trên bản thân tôi rút ra kết luận như sau: Phải làm cho giáo viên nhận thức được việc bồi dưỡng và học tập là giải pháp có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 17 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng phải phù hợp với tình hình thực tế của trường. Chú ý tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các lớp, các đợt bồi dưỡng chuyên môn do cấp trên tổ chức. Công tác bồi dưỡng giáo viên phải được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, đa dạng và phong phú tạo cơ hội cho giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, chỉ đạo các phương pháp dạy - học trong trường. Xác định rõ nội dung và hình thức chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, có kiểm tra giảng dạy và tổng kết đánh giá kiểm tra việc học tập của trẻ từ đó rút kinh nghiệm để bồi dưỡng cho giáo viên dạy tốt hơn. Phải luôn sâu sát trong quá trình chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện, có sơ kết, tổng kết phát hiện kịp thời những nhân tố điển hình để phát huy nhân rộng, những hạn chế, khó khăn để tháo gỡ và có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho giáo viên trong quá trình thực hiện. Giáo viên phải là tấm gương tốt, chuẩn mực trong hành vi, lời nói, cử chỉ… cho trẻ noi theo. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ xanh - sạch - đẹp, vui vẻ thân thiện. Giáo viên cần phải dựa vào các nguyên tắc dạy học để tổ chức các hoạt động đảm bảo tính vừa sức, tính phát triển, tính hệ thống liên tục và chú ý cá biệt đối với trẻ nhằm hình thành ở trẻ, khả năng quan sát ghi nhớ và vận động kích thích trẻ nỗ lực khám phá. Giáo viên nắm chắc phương pháp giảng dạy của từng môn, từng hoạt động, chủ động linh hoạt sáng tạo trong phương pháp tổ chức, kết hợp nội dung lồng ghép các môn học. Phát huy được tính tích cực của trẻ trong các tiết học, học sinh tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, vui tươi thoải mái, tạo được sân chơi bổ ích cho học sinh. Trẻ được thực hành, trải nghiệm và có cơ hội bộc lộ khả năng của bản thân. Cách học của trẻ thông qua việc tương tác với đồ vật, trẻ học qua trải nghiệm, trực tiếp bằng các giác quan, trẻ dần được rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm. Giáo viên khéo léo vận động phụ huynh đóng góp nhiều đồ chơi, nguyên vật liệu làm ra các sản phẩm phục vụ cho các chủ đề giáo dục. Phải kịp thời nhắc nhở những thiếu sót tồn tại và khuyến khích những ưu điểm của giáo viên. Phải tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn cho giáo viên tham gia như: Thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi..... Động viên và tạo mọi điều kiện cho giáo viên tham gia học trên chuẩn., khích lệ tinh thần tự học tự rèn của giáo viên. Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 18 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập ở các trường bạn, viết sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy học, cho áp dụng đại trà các biện pháp hữu hiệu mà các bản sáng kiến hằng năm mang lại. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác giáo dục trẻ. Kiểm tra đánh giá nghiêm túc chất lượng học tập của trẻ và bảng liệt kê theo dõi sự phát triển của trẻ. Có kế hoạch khen thưởng thoả đáng để kịp thời động viên giáo viên tham gia các phong trào thi đua đạt kết quả cao. Lên kế hoạch tuyên truyền cho năm, tháng rõ ràng, cụ thể để giáo viên thực hiện. Phát huy được tinh thần đoàn kết, tinh thần phê và tự phê cao của giáo viên. Bản thân phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của giáo viên, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đối xử công bằng, sống gần gũi, yêu thương chị em đồng nghiệp trong đơn vị. II. Kiến nghị: Cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trường mầm non, đặc biệt các trường mầm non thuộc vùng khó khăn để có đủ điều kiện và phương tiện nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo môi trường phong phú cho trẻ được hoạt động, trải nghiệm. Tạo điều kiện cho giáo viên giỏi tham quan học tập các tỉnh để được giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường mở các lớp tập huấn bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận cho đội ngũ giáo viên mầm non. Trên đây là “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên” tôi đã thực hiện và đạt hiệu quả tại đơn vị. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của hội đồng sáng kiến các cấp, của đồng nghiệp để bản thân tôi có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng chuyên môn ngày một tốt hơn./. EaBông, ngày 20 tháng 03 năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Kim Oanh Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 19 Trường MN Hoa Sen Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên Mầm non NHẬN XET CỦ HỘI ĐÔNG SSANG KIẾN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .............................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .............................................................................................................................. TM/ HỘI ĐÔNG CHẤM SSANG KIẾN HIỆU TRƯỞNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Kim Oanh 20 Trường MN Hoa Sen
- Xem thêm -