Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người d...

Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 6 tuổi người dân tộc thiểu số. tại trường mầm non bình minh xã đray sap huyện krông ana tỉnh đăk lăk

.DOC
24
1709
150

Mô tả:

Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk I.PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Việc giáo dục cho trẻ có những hiểu biết về môi trường đang là vấn đề cấp bách của toàn xã hội. Với trẻ Mầm non, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường vừa giúp trẻ có hành vi, có ý thức, thói quen thái độ ứng xử phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Trẻ biết sống hòa hợp với môi trường, vừa đảm bảo trẻ được phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ. Lứa tuổi này trẻ rất thích tiếp xúc với thiên nhiên và cuộc sống xung quanh, dễ hấp thụ đồng thời hình thành những nề nếp, thói quen, những giá trị tốt đẹp, tạo cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống sau này của trẻ. Trẻ biết môi trường xung quanh trẻ bao gồm những gì? Trẻ biết phân biệt được môi trường xung quanh trẻ, những việc làm tốt-xấu đối với môi trường và làm gì để bảo vệ môi trường? Hay cũng có thể giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho bản thân trẻ, biết chăm sóc và bảo vệ cây cối, bảo vệ con vật nơi mình ở. Vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường mầm non Bình Minh nơi tôi đang công tác đã được chú trọng, song kết quả chưa cao: Phụ huynh còn xem nhẹ việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, họ chỉ xem trọng việc học chữ, học số mà thôi. Một số trẻ ở lớp tôi chủ nhiệm ý thức bảo vệ môi trường của trẻ còn hạn chế, trẻ chỉ làm khi người lớn yêu cầu, nhắc nhở, chưa có tính tự giác nên tôi rất trăn trở về vấn đề ý thức bảo vệ môi trường của trẻ. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5- 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường mầm non Bình Minh-Xã Dray sap-Huyện Krông Ana-TỉnhĐăkLăk”. 2.Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài a.Mục tiêu của đề tài: Giúp trẻ phát triển toàn diện về các mặt: Thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, thẩm mĩ. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 -6 tuổi, hình thành những Người viết: Nguyễn Thị Tươi -1- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk năng lực cần thiết để trẻ tham gia vào các hoạt động thực tế, giữ gìn môi trường phù hợp với lứa tuổi. b.Nhiệm vụ của đề tài Nghiên cứu nhằm tìm ra một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi. Giúp cho giáo viên có những những định hướng phù hợp trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ, từ đó hình thành cho trẻ ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường. 3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện krông Ana-Tỉnh Đăk lăk. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Trẻ 5 – 6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh-Xã Dray sap- Huyện Krông Ana -Tỉnh Dăk Lăk. Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện krông Ana-Tỉnh Đăk lăk. 5. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường Mầm non Bình Minh-Xã Dray sapHuyện Krông Ana -Tỉnh Dăk Lăk ” tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Người viết: Nguyễn Thị Tươi -2- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk - Phương pháp điều tra giáo dục. - Phương pháp quan sát sư phạm. - Phương pháp thực hành, thực nghiệm sư phạm. - Phương pháp điều tra thực trạng học sinh - Phương pháp đàm thoại (trao đổi với gia đình trẻ) - Phương pháp thống kê giáo dục II.PHẦN NỘI DUNG 1.Cơ sở lý luận Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người và sự phát triển kinh tế văn hoá của đất nước, của nhân loại. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống con người. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người. Mặc dù đã có nhiều hoạt động kêu gọi vì môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn ở mức báo động. Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn và khắc phục hậu quả mà con người hay thiên nhiên gây cho môi trường. Chính vì vậy cần phải giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là quá trình giáo dục có mục đích nhằm phát triển ở trẻ những hiểu biết sơ đẳng về môi trường, có sự quan tâm đến vấn đề môi trường phù hợp với lứa tuổi, được thể hiện qua những kiến thức, thái độ hành vi của trẻ đối với môi trường xung quanh. Đây cũng là lứa tuổi sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhân cách sau này của trẻ. Hoạt động bảo vệ môi trường là khai thác sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. Ngày nay chúng ta không chỉ đào tạo những con người có trí thức có khoa học có tình yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo nên những con người biết yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp, giầu mơ ước, sáng tạo và còn biết nhìn xa trông rộng. Từ đây, thế hệ tương lai sẽ dần ý thức được tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của mình với môi trường để cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một môi trường Người viết: Nguyễn Thị Tươi -3- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk trong sạch hơn. Những phẩm chất ấy con người phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non. 2.Thực trạng của vấn đề nghiên cứu Tình hình của lớp: Tổng số trẻ trong lớp: 35 , Dân tộc: 35 , Nữ dân tộc: 18 Trong quá trình giảng dạy tôi đã hiểu được mục đích yêu cầu, tầm quan trọng tính cấp thiết của việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với trẻ Mầm non, nên tôi đã lựa chọn những biện pháp tốt nhất, phù hợp nhất với đặc điểm của địa phương và của lớp để đạt được kết quả cao trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Vì vậy tôi thường xuyên tham gia dự giờ các lớp chuyên đề, thao giảng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường do Phòng Giáo dục và đào tạo huyện tổ chức, các chuyên đề do nhà trường tổ chức, để có được những phương pháp, hình thức đổi mới tôi đã lên kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động nhằm giúp trẻ tiếp thu tốt những kiến thức của cô truyền đạt. Từ tình hình của lớp tôi đã làm khảo sát thực trạng về thói quen, ý thức bảo vệ môi trường của trẻ. Thu được kết quả như sau: Tổng số khảo sát 35 trẻ trong lớp 5-6 tuổi đầu năm 2016-2017. Nội dung khảo sát Trước khi thực hiện kết quả đạt Trước khi thực hiện kết quả chưa đạt 23/35 trẻ = 65,7 % 12/35 trẻ = 34,3 % 25/35 trẻ =71,4 % 9/35 trẻ =28,6 % 24/35 trẻ =68,6 % 11/35 trẻ = 31,4% % - Tự giác gom rác vào thùng 25/35 trẻ =71,4 % 10/35 trẻ =28,6 % - Phân biệt được những hành 22/35 trẻ =62,9 % 13/35 trẻ =37,1 % - Biết chăm sóc và bảo vệ cây, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi - Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp - Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định Người viết: Nguyễn Thị Tươi -4- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk động đúng, hành động sai với môi trường - Biết tiết kiệm điện, nước khi sử dụng và tắt khi không sử 20/35 trẻ =57,1% 18/35 trẻ =42,9% 20/35 trẻ =57,1% 25/35 trẻ =42,9% dụng - Nhăc nhở mọi người không được xả rác bừa bãi Từ khảo sát thực trạng của trẻ về các nội dung trên cho thấy tình hình chung về ý thức bảo vệ môi trường của trẻ đạt khoảng 60% và chưa có ý thức bảo vệ môi trường đạt khoảng 40%. Do vậy trong quá trình giáo dục trẻ tôi đã gặp một số ưu điểm và nhược điểm sau: *Ưu điểm: Năm học 2016 – 2017 được sự phân công của ban giám hiệu nhà trường tôi chủ nhiệm một lớp 5 -6 tuổi. Học theo chương trình mầm non mới với sĩ số là 35 trẻ, độ tuổi đồng đều. Trường lớp rộng rãi, thoáng mát, có hệ thống thoát nước phù hợp. Nước và rác thải được xử lý hợp vệ sinh và kịp thời, trường có đầy đủ dụng cụ lao động trong và ngoài lớp: chổi, thùng rác, xô đựng nước… Ban giám hiệu nhà trường đã thường xuyên sắp xếp tạo điều kiện cho tôi được tham dự các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và đi dự giờ các đợt chuyên đề về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường cũng như chuyên đề của các môn học khác do cấp trên tổ chức. Bản thân có trình độ chuẩn về chuyên môn, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ. Có khả năng dạy trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và biết định hướng cho trẻ tham gia vào các hoạt động có hiệu quả, tạo môi trường hoạt động ở lớp tương đối Người viết: Nguyễn Thị Tươi -5- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk phong phú. Có trình độ sử dụng vi tính, tạo các bài giảng điện tử thu hút trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tích cực. Phụ huynh học sinh thường xuyên đưa đón trẻ đi học chuyên cần và trao đổi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của trẻ khi ở nhà cũng như ở trường với giáo viên phụ trách lớp. Trẻ đi học chuyên cần, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ngoan, lễ phép. Có tính tìm tòi khám phá và rất hiếu động. *Hạn chế: 100% số trẻ trong lớp là người dân tộc thiểu số, nề nếp học tập cũng như kiến thức của trẻ còn hạn chế, một số trẻ chưa có ý thức bảo vệ môi trường: Như còn giẫm đạp lên những bịch bóng, vỏ sữa, vỏ bim bim…và coi đó là trò chơi hấp dẫn khi nó có tiếng kêu. Hay nhiều lúc trẻ chưa biết nhặt rác bỏ vào thùng rác khi rác ngay ở dưới chân của mình, trẻ chơi chạy quá đà đã dẫm cả lên vườn hoa của trường, thậm chí còn một số trẻ bẻ cành cây, ngắt hoa, đi vệ sinh, rửa tay chưa biết khóa vòi nước lại. Một số trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động. Sự chú ý hào hứng của trẻ còn hạn chế. Phụ huynh học sinh phần lớn là nông dân, lao động nghèo, chưa có ý thức cao trong việc đưa con em mình đến trường lớp học là một việc làm thiết thực và cần thiết. Họ nhận thức rằng việc giáo dục con cái chỉ là dạy trẻ học đếm, học chữ cái…còn về việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là việc làm không cần thiết và họ nhận thức bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của họ. Khi dạy trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường ở lớp một số giáo viên chưa linh hoạt trong giảng dạy, chưa biết cách vận dụng lấy tài liệu, hình ảnh, tranh truyện, thơ ca… có nội dung về bảo vệ môi trường để áp dụng phù hợp vào từng hoàn cảnh để giáo dục cho trẻ. *Nguyên nhân chủ quan: Người viết: Nguyễn Thị Tươi -6- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk - Trẻ cùng một độ tuổi nhưng nhận thức của trẻ về bảo vệ môi trường chưa được đồng đều còn hạn chế. - Giáo viên đôi lúc chưa linh hoạt trong việc tổ chức gáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - Hầu hết cha mẹ của học sinh là nông dân nghèo, có mặt bằng về trình độ văn hóa tương đối thấp, theo như phương pháp điều tra thu thập thông tin cá nhân trẻ và phụ huynh thì tỷ lệ trẻ tiếp thu chậm trong quá trình nhận thức đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường của các cháu có bố mẹ bị mù chữ chiếm tỉ lệ cao nhất (50%), các cháu có bố mẹ học song tiểu học thì chiếm (35%), các cháu có bố mẹ học song trung học (15%). Độ chênh lệch tỷ lệ về trình độ văn hóa đã chứng minh được trình độ học vấn của bố mẹ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng của đề tài. *Nguyên nhân khách quan: - Trường lớp cảnh quan tương đối đầy đủ nhưng chưa đa dạng và phong phú về chủng loại: cây xanh, cây cảnh, vườn hoa chưa thật sự đẹp. - 100% trẻ là người dân tộc thiểu số, trẻ nói tiếng phổ thông còn hạn chế, nhút nhát, chưa mạnh dạn tự tin khi tham gia vào các hoạt động giáo dục môi trường. Ý thức bảo vệ môi trường của trẻ còn ở mức thấp. - Phụ huynh học sinh chưa nhận thức được trách nhiệm gáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là điều cần thiết và quan trọng đối với họ. 3.Nội dung và hình thức của giải pháp a.Mục tiêu của giải pháp. Thông qua mọi hoạt động ở trường mầm non sẽ góp phần giúp trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách sâu sắc theo nguyên tắc đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, chính xác mang tính khoa học nhưng phải theo nguyên tắc vừa sức, không mang tính trừu tượng khó hiểu và khô khan. Người viết: Nguyễn Thị Tươi -7- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk Phát triển toàn diện 5 mặt phát triển cho trẻ nhằm hoàn thiện nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ. Bên cạnh đó còn giúp trẻ có tâm thể vững vàng trước khi bước vào lớp 1. Giúp trẻ tham gia vào các hoạt động với tâm thế phấn khởi, vui tươi, thích thú, phát triển các khả năng của trẻ như: quan sát, so sánh, ghi nhớ, chú ý… Thúc đẩy quá trình học tập của trẻ ở trường lớp ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Bởi vì khi trẻ tham gia vào tất cả các hoạt động thì bắt buộc trẻ phải tư duy, nhận biết, ghi nhớ và đó cũng là tiền đề để trẻ tiếp tục phát triển ở phổ thông sau này. Giáo dục trẻ sống gần gũi với thế giới xung quanh trẻ. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp. Từ kết quả khảo sát và những ưu điểm, nhược điểm, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan như trên tôi luôn suy nghĩ và trăn trở rằng mình phải làm gì? và làm như thế nào? để nâng cao kết quả giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 56 tuổi người đông bào thiểu số đồng thời nhắc nhở đến phụ huynh của trẻ, đánh thức ở họ ý thức bảo vệ môi trường, hãy sống cho mình và cả tương lai của con em mình sau này. Biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh là dạy cho trẻ: Bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, không bẻ cành, ngắt hoa, biết tiết kiệm điện nước, biết bảo vệ sức khỏe… mà không cần sự nhắc nhở của người lớn ở mọi lức mọi nơi. Muốn cho trẻ đạt được kết quả cao nhất tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp sau đây: *Biện pháp 1: Xây dựng môi trường học tập bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Trường Mầm non Bình Minh là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I. Năm học 2015-2016 đã được Sở Giáo dục Tỉnh Đăk Lắc công nhận lại. Trường học được xây dựng bảo đảm an toàn kiên cố, đúng với quy định của Điều lệ trường Mầm non. Đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ và sạch đẹp nhưng qua nhiều năm sử dụng các công trình, đồ dùng đồ chơi của trường lớp đã xuống cấp. Nhiệm vụ của giáo viên là phải thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất của lớp. Ví dụ: Bàn ghế, các kệ đựng đồ dùng đồ Người viết: Nguyễn Thị Tươi -8- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk chơi, nhà vệ sinh, nơi trẻ vui chơi…xem có hư hỏng, có đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia hoạt động không? Nếu bị hư hỏng thì báo cáo với nhà trường để sửa chữa điều chỉnh kịp thời. Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường lớp, tạo sự tin cậy của phụ huynh học sinh khi gởi con em mình ở tại trường. Không những thế giáo viên còn phải tìm hiểu trên thông tin đại chúng, sách báo, mạng internet… những kỹ năng về việc phòng chống và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường lớp. *Biện pháp 2: Xây dựng cảnh quan sư phạm trong lớp học - Sân trường rộng rãi, thoáng mát, cây xanh nhiều cùng với việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp thì việc tạo cảnh quan sư phạm trong lớp học và môi trường xung quanh cũng cần được chú trọng. Ví dụ: Đồ dùng, đồ chơi trong lớp phải sắp xếp gọn gàng thành từng góc riêng biệt, có khoa học. Ở mỗi kệ, góc đều trang trí, hấp dẫn trẻ và theo chủ đề, tạo cảm giác thích thú, ưa nhìn đối với trẻ đồng thời giáo viên dạy trẻ sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau mỗi lần hoạt động xong. Nhưng phải đúng với quy định đồ chơi ở từng góc. Cuối tuần, giáo viên tổ chức cho trẻ thi đua lau dọn, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, mỗi nhóm làm một góc. Đặc biệt, góc thiên nhiên được trang trí và trồng cây cảnh tạo cho trẻ một không gian xanh, mỗi ngày trẻ có ý thức tự mình chăm sóc cây xanh. Ví dụ: Tưới cây mỗi ngày, thỉnh thoảng nhổ cỏ, nhắc nhở bạn bè không được bẻ cành, ngắt hoa….Qua đó, khơi gợi ở trẻ tình yêu thiên nhiên, kích thích trẻ lao động để phát triển thể chất, phát triển tình cảm gần gũi , yêu thương với thế giới tự nhiên. Giáo viên cần bố trí thùng rác trong và ngoài lớp học để hướng dẫn trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định và biết phân loại rác. Không nên vất rác bừa bãi, nếu vất rác bừa bãi là hành động sai, lớp học sẽ dơ bẩn nếu các bạn vất rác xung quanh lớp. Như vậy có thể gây ô nhiễm môi trường, tạo ra các mùi hôi thối đồng thời là cơ hội để cho ruồi, muỗi sinh sống. Người viết: Nguyễn Thị Tươi -9- Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk Giáo viên xây dựng góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn. Ví dụ: Sưu tầm tranh ảnh đẹp kèm theo những bài thơ, câu chuyện hay, nội dung phù hợp với hình ảnh để thu hút sự chú ý của trẻ. Từ đó tạo sự tò mò của trẻ muốn được xem nhiều hơn nữa những hình ảnh về các nội dung khác. * Biện pháp 3: Giáo viên luôn gương mẫu chuẩn mực. Đặc điểm của trẻ mầm non là hay bắt chước, có thể bắt chước cái đúng, cái tốt, nhưng cũng có thể bắt chước cái sai, cái xấu. Trong cuộc sống có rất nhiều hành động bảo vệ môi trường hằng ngày chúng ta có thể thực hiện. Vì vậy cô giáo và mọi người xung quanh trẻ cần thực hiện triệt để lời nói phải đi đôi với việc làm để thực sự là tấm gương sáng cho các cháu noi theo. Cô và mọi người xung quanh trẻ cần tích cực bảo vệ môi trường. Ví dụ: Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tham gia quét dọn vệ sinh sân trường, lớp học hàng ngày; sử dụng điện tiết kiệm: tắt đèn, tắt quạt khi không sử dụng; tiết kiệm nước: mở vòi nước vừa đủ dùng, không để nước chảy tràn nan, khóa vòi nước khi không sử dụng, nên sửa chữa ngay khi thấy ống nước bị rò rỉ; không vứt rác xuống ao hồ; chăm sóc và bảo vệ cây cối ; bảo vệ các loài động vật; thường xuyên xem ti vi về nội dung bảo vệ môi trường và phổ biến đến nhiều người khác những hiểu biết mà bản thân đã thu nhận được… Hằng ngày ở trường lớp mầm non, giáo viên thường xuyên làm những việc như trên. Những trẻ có ý thức tốt sẽ giúp cô đổ rác vào thùng rác, lượm bịch rác, lá cây rụng bỏ vào thùng rác. Những trẻ chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường sẽ nhìn và bắt chước làm theo những hành vi tốt đó vào lúc khác. Như vậy đã hình thành cho trẻ sự gưỡng mộ đồng thời thúc đẩy ý thức của trẻ phải làm được như cô và các bạn mới là cháu ngoan, cháu giỏi. *Biện pháp 4: Lồng ghép tích hợp bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua hoạt động có chủ đích. Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 10 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào trong hoạt động có chủ đích một cách nhẹ nhàng, đơn giản, hấp dẫn, không gượng ép và thật gần gũi với cuộc sống xung quanh trẻ, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp từng độ tuổi. - Đối với hoạt động tạo hình: Tuyên truyền, tập cho trẻ thu thập và tận dụng các nguyên vật liệu phế thải trong cuộc sống như: vỏ chai, lọ nhựa, thìa nhựa, vỏ hộp sữa, chai nước rửa chén, họa báo, tạp chí…để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi sinh động cho trẻ. Ví dụ: Làm đoàn tàu từ những vỏ hộp sữa chua, làm những chiếc thuyền từ chai nước rửa chén, làm những bông hoa từ nhiều chiếc muổng nhựa ghép lại. Làm bông hoa từ họa báo bằng cách xé những màu ở họa báo ghép màu sắc để tạo thành bông hoa…Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi, bỏ rác đúng nơi quy định. Qua những việc làm trên, phát triển năng khiếu thẩm mĩ, khả năng sáng tạo của trẻ, giúp trẻ nhận thấy sự cần thiết phải có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh mình. - Đối với hoạt động khám phá khoa học: Giáo viên tổ chức cho trẻ quan sát, làm những thí nghiệm đơn giản để trẻ được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá những điều thú vị, bổ ích từ môi trường. Ví dụ: Trong chủ đề “Các hiện tượng thiên nhiên”. Giáo viên trình chiếu cho trẻ xem những đoạn vi deo về lũ lụt, về ô nhiễm nguồn nước, từ đó giúp trẻ hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và sự ô nhiễm đó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của các loài động vật sống dưới nước, con người. Điều này làm trẻ ngày càng tò mò tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh cuộc sống gần gũi của trẻ. Hay trong chủ đề bản thân. Bé khám phá: “Năm giác quan của bé”. Cho trẻ khám phá thực hành trải nghiệm các giác quan và qua đó giáo dục trẻ biết chăm sóc giữ gìn đôi mắt ( không dụi tay bẩn lên mắt, rửa mặt hàng ngày bằng nước và khăn sạch ). Giáo dục trẻ biết giúp đỡ những bạn bị khiếm thị, bị cận... không cho tay bẩn Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 11 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk vào tai, không dùng que ngoáy tai của mình và của bạn, khi tắm gội chú ý không để nước chui vào tai... biết đội mũ ô khi ra nắng và đeo khẩu trang, thường xuyên đánh răng và không ăn những thức ăn quá nóng, quá lạnh phải giữ vệ sinh răng miệng hàng ngày, tiết kiệm nước khi rửa tay và đánh răng... - Đối với hoạt động giáo dục âm nhạc: Việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ giáo viên thực hiện một cách nhẹ nhàng thông qua việc lựa chọn một số bài hát có nội dung ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước. Ví dụ: Chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ cho trẻ hát bài: “Quê hương tươi đẹp; ra chơi vườn hoa”… hay những bài hát có ý nghĩa giáo dục cây xanh có lợi cho môi trường. Ví dụ: Chủ đề “cây xanh và môi trường sống” hát bài: “Em yêu cây xanh; lá xanh..”. Giáo dục trẻ phải chăm sóc, tưới cây, cây tươi tốt sẽ có bóng mắt cho trẻ chơi không bị nắng, cây là nơi để cho chim đậu nhảy nhót, cây làm cho sân trường thêm đẹp, thêm xanh. Hay thông qua chủ đề: “Phương tiện và luật lệ giao thông”: Giúp trẻ hiểu được luật lệ giao thông, một số quy định đơn giản để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ví dụ: bài hát “Đi đường em nhớ, em đi qua ngã tư đường phố, đường em đi”. Giáo dục trẻ đi đường: Người đi bộ đi trên vỉa hè, đi đúng luật giao thông, biết bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm tránh tai nạn, bố mẹ đưa đến trường phải để xe đúng quy định, không cho xe đi vào sân trường khói bụi làm ô nhiễm môi trường...Trẻ biết nhận ra cái đẹp trong việc giữ gìn các đồ dùng, phương tiện đi lại của gia đình sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp... - Đối với hoạt động làm quen văn học: Cần sưu tầm, lựa chọn những câu chuyện, bài thơ trong và ngoài chương trình có nội dung về thiên nhiên tươi đẹp, về mối quan hệ giữa con người với thế giới động - thực vật, với các hiện tượng tự nhiên. Ví dụ: Chuyện ‘Chú đỗ con, niềm vui từ bát canh cải” kể cho trẻ nghe trong chủ điểm thế giới thực vật. Chuyện “Chú chim lạc mẹ” kể cho trẻ nghe ở chủ điểm thế giới động vật….Tổ chức trò chuyện, đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện, đồng thời lựa chọn phương pháp, biện pháp phù hợp để nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 12 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk đến trẻ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên giúp trẻ hiểu thêm về đặc điểm các con con vật, cây cối. Từ đó, trẻ biết được tác dụng của của động vật, thực vật đối với con người và môi trường để trẻ ngày càng yêu quý thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. *Biện pháp 5: Lồng ghép tích hợp giáo dục chăm sóc và bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi. - Thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời: Giáo viên cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức, kĩ năng và hình thành cơ sở ban đầu trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ. Trong khi dạo chơi, trẻ trực tiếp tiếp xúc với thiên nhiên, đất, cát, nước…Việc quần áo bị ướt hay chân tay bẩn không quan trọng bằng những điều trẻ được trải nghiệm. Chính những tình huống trong lúc vui chơi đã tạo thêm tình huống để giáo viên giáo dục trẻ. Ví dụ: Ở chủ đề: “Nghề nghiệp” trẻ tham gia vào hoạt động vui chơi ngoài trời. Các bé giúp bác lao công nhặt rác bỏ vào thùng, nhổ cỏ, tưới nước cho cây; biết cách phân loại rác, nhặt riêng các loại rác có thể tái sử dụng để làm đồ chơi trong lớp như: vỏ hộp sữa chua, vỏ hộp sữa, vỏ hộp kẹo dẻo bằng nhựa…, các loại rác hữu cơ, rác không thể tái sử dụng bỏ vào thùng rác. Ngoài ra trẻ còn được hướng dẫn cách bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm nước khi trẻ đi rửa tay sau khi tham gia các hoạt động chơi như: Xả nước vừa đủ để rửa tay, cách rửa tay dưới vòi nước sạch, rửa tay song đóng vòi nước lại…Giúp trẻ nhận thức được những việc làm đúng-những việc làm sai như: không được bẻ cành, ngắt hoa, dẫm lên thảm cỏ, việc làm đúng là tưới cây, chăm sóc con vật, nhổ cỏ… Những hoạt động này có tác dụng rất lớn vì trẻ được tự học và trải nghiệm thực tế. Thông qua ngững việc làm đó giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trườn, lớp. Từ đó, sẽ hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Cũng như trong khi chơi ngoài trời, có thể tạo cho trẻ những bộ sưu tập từ các nguyên liệu thiên nhiên mang về lớp. Ví dụ: Những vòng sâu lượm từ những cánh hoa rụng; lượm hột hạt sâu thành những chuỗi vòng đeo tay, đeo cổ; lượm lá cây làm con trâu…. Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 13 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk - Thông qua hoạt động vui chơi ở các góc: Như chúng ta đã biết trẻ Mầm non thường học mà chơi, chơi mà học. Qua giờ vui chơi, trẻ được thực hành và trải nghiệm với nhiều vai chơi khác nhau. Trẻ bắt chước các hoạt động của người lớn, đồng thời phản ánh sinh động những điều mà trẻ đã tiếp nhận được từ môi trường bên ngoài, cũng từ đó giáo viên kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa khi trẻ có dấu hiệu chưa chuẩn mực. Ví dụ: Ở góc phân vai. Trẻ đóng vai người công nhân chăm sóc, vệ sinh môi trường, trẻ mô phỏng lại công việc của người lớn như: Nhổ cỏ, tưới nước, chăm sóc cây, thu gom rác bỏ vào thùng…Trong quá trình trẻ chơi, có thể trẻ để đồ chơi không gọn gàng, giáo viên cần nhẹ nhàng khuyến khích, uốn nắn và nhắc nhở trẻ. Hay trò chơi gia đình: Phải dọn dẹp nhà cửa, lau chùi nền nhà sạch sẽ, quần áo gấp gọn gàng, ngăn nắp đi mua đồ dùng gia đình giữ gìn không rơi vỡ, quét màng nhện... trước khi ăn phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ nhắc nhở mọi người phải sống tiết kiệm. Ở các góc hoạt động khác trong lớp, giáo viên bố trí thêm nhiều góc mở cho trẻ hoạt động không nhất thiết phải các góc rập khuôn như các năm học trước. Bởi vì theo chương trình hiện hành trẻ học theo chương trình Mầm non mới là chương trình mở, cho trẻ tự sáng tạo theo hứng thú của trẻ. Ví dụ: Giáo viên tạo thêm góc: “Bé với môi trường” cô chuẩn bị những tranh diễn tả hành động đúng, hành động sai về bảo vệ môi trường, trẻ sẽ chọn những tranh miêu tả hành động đúng để tô màu và dán vào khung tranh hình vuông cô đã chuẩn bị. Tô màu tranh miêu tả hành động sai dán vào hình tròn có màu xanh. Qua đó, trẻ sẽ phân biệt được hành động nào nên làm và không nên làm với môi trường xung quanh bé. Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh học sinh Vai trò của phụ huynh góp phần không nhỏ trong việc giáo dục trẻ, nhờ có phụ huynh phối kết hợp mà việc chăm sóc giáo dục của trẻ ở trường Mầm non mới luôn Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 14 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk đạt kết quả cao. Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, phụ huynh học sinh là một phần quan trọng không thể thiếu trong việc giáo dục trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Muốn thực hiện được điều đó thì giáo viên phải thường xuyên trò chuyện, trao đổi với phụ huynh về những hành vi của trẻ, những nội dung trẻ được học trong lớp để phụ huynh quan tâm đến việc học của con mình. Từ đó, thống nhất nội dung giáo dục giữa gia đình và nhà trường cho trẻ. Tránh trường hợp “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Như vậy, sẽ không mang lại hiệu quả giáo dục cho trẻ. Ví dụ: Chủ điểm “Trường mầm non”. Giáo viên giáo dục trẻ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh phải rửa tay, trước khi ăn cơm phải mời người lớn, bạn bè…. Trong khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn….Thì về nhà phụ huynh cũng phải tập cho trẻ những thói quen như vậy, chứ đừng vì cưng chiều con của nhiều gia đình trẻ bảo: Mẹ ơi, cô con dạy trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh phải rửa tay. Mẹ bảo, thôi không cần rửa cũng được ăn đi, nhiều chuyện….Như vậy, vô hình dung đã phá vỡ những thói quen mà giáo viên đã rèn luyện cho trẻ ở trường. Tuyên truyền, vận động phụ huynh đóng góp cây xanh để trẻ trồng sau đó chăm sóc và bảo vệ hằng ngày. Hỗ trợ các nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi. Ví dụ: Chai nhựa, vỏ hộp sữa, lốp xe máy, xe ô tô con hỏng, lon bia, lon nước ngọt, vỏ sữa chua… Phụ huynh và giáo viên phải thực sự gương mẫu trong việc bảo vệ môi trường vì trẻ sẽ là tấm gương phản chiếu lại mọi hoạt động của người lớn với hình thức là bắt chước. c. Mối quan hệ giữa giải pháp, biện pháp Để thực hiện tốt đề tài: “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh” thì người nghiên cứu đề tài cần phối hợp nhiều giải pháp, biện pháp với nhau. Song những giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài có mối quan hệ khăng khít và hỗ trợ cho nhau Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 15 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc giáo dục trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Biện pháp xây dựng trường học bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ; biện pháp xây dựng cảnh quan sư phạm trong lớp học; biện pháp giáo viên gương mẫu chuẩn mực và biện pháp phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường sẽ hỗ trợ cho các biện pháp khác. Bởi lẽ khi xây dựng được trường học bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ rồi thì mọi hoạt động ở trường, lớp trẻ đều tự tin, hứng thú tham gia. Cảnh quan sư phạm trong lớp đẹp, đồ dùng, đồ chơi sắp xếp gọn gàng, găn nắp tạo cảm giác sạch sẽ và trẻ thích đến trướng lớp. Giáo viên gương mẫu chuẩn mực là thần tượng và trẻ mong ước được giống cô, muốn bắt chước những việc làm tốt giống như cô. Đồng thời với sự phối hợp của phụ huynh thì mọi nhiệm vụ giáo dục đối với trẻ là việc thuận lợi, không có việc gì phải lo lắng. Từ đó ý thức bảo vệ môi trường của trẻ ngày càng được nâng cao và phát triển rõ rệt thông qua các hoạt động học có chủ đích, hoạt động vui chơi. Ngoài ra còn phát triển ngôn ngữ phổ thông cho trẻ rất nhiều …. Như vậy khi tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin có hứng thú hơn, thích tham gia vào hoạt động hơn. d. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quả ứng dụng. * Kết quả khảo nghiệm. Qua thời gian nghiên cứu, với sự lỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, Ban giám hiệu nhà trường cùng với việc áp dụng đúng phương pháp vào đề tài đã phát triển được ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Tôi thấy khả năng tiếp thu của trẻ trong mọi hoạt động liên quan đến giáo dục môi trường đã có sự chuyển biến một cách rõ rệt. Sự chênh lệch số trẻ đạt và chưa đạt trong nội dung nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Trước khi và sau khi áp dụng đề tài được thể hiện qua bảng sau: Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 16 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk Trước khi thực hiện Nội dung khảo sát Sau khi thực hiện đề tài đề tài Ghi chú Đạt Chưa đạt Đạt Chưa đạt 23/35 trẻ 12/35 trẻ 31/35 trẻ 4/35 trẻ Tăng = 65,7 % = 34,3 % = 88,6 % = 11,4 % 23 % 25/35 trẻ 9/35 trẻ 33/35 trẻ 2/35 trẻ Tăng =71,4 % =28,6 % = 94,3 % =5,7 % 22,9% 24/35 trẻ 11/35 trẻ 32/35 trẻ 3/35 trẻ =68,6 % = 31,4% % =91,4 % = 8,6% % - Trẻ biết tự giác gom 25/35 trẻ 10/35 trẻ 35/35 trẻ rác bỏ vào thùng. =71,4 % =28,6 % =100 % động 22/35 trẻ 13/35 trẻ 32/35 trẻ 3/35 trẻ Tăng đúng, hành động sai =62,9 % =37,1 % =91,4 % =8,6 % 28,5% nước khi sử dụng và 15/35 trẻ 20/35 trẻ 30/35 trẻ 5/35 trẻ Tăng tắt =42,9% =57,1% =86% =14% 43,1% 18/35 trẻ 17/35 trẻ 31/35 trẻ 4/35 trẻ =51,4% =48,6% =88,6% =11,4% - Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. - Trẻ biết giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp. - Trẻ biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. 0 Trẻ Tăng 22,8% Tăng 28,6% - Trẻ phân biệt được những hành với môi trường. - Biết tiết kiệm điện, khi không sử dụng. - Trẻ biết nhắc nhở mọi người không được xả rác bừa bãi. Tăng 37,2% Bảng so sánh khảo sát sau khi thực hiện đề tài * Giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 17 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk Giáo viên linh hoạt, tự tin hơn khi tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ, bên cạnh đó tôi được trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật chăm sóc và giảng dạy trẻ. Tạo được môi trường học phong phú với nội dung giáo dục trẻ qua các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi, hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi….Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường mà không có biểu hiện mệt mỏi. Các hoạt động động giáo dục trẻ bảo vệ môi trường không còn tẻ nhạt, khô khan đối với trẻ mà trẻ tích cực tham gia hoạt động. Phát huy tính sáng tạo và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể có tiến bộ rõ rệt. Trẻ tự ý thức được việc bảo vệ môi trường như: Bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, biết chăm sóc cây, hoa hằng ngày, nhận ra được hành động đúng-hành động sai với môi trường….mà không cần sự nhắc nhở của giáo viên như đầu năm học. Các bậc phụ huynh đã nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, cùng phối kết hợp với cô giáo tạo điều kiện cho trẻ được tham gia, trải nghiệm việc chung tay bảo vệ môi trương. “Người nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” nhằm đạt kết quả cao nhất, điều đó cũng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. *Phạm vi và hiệu quả ứng dụng Đề tài nghiên cứu tập trung vào phạm vi nghiên cứu trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh. Các cháu rất hứng thú tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường và hiệu quả ứng dụng đã mang lại kết quả khả quan, rõ rệt. Tỉ lệ trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi. Tăng 23% , tỉ lệ trẻ biết giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp. Tăng 22,9%, tỉ lệ trẻ biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định. Tăng 22,8%, tỉ lệ trẻ biết tự giác gom rác bỏ vào thùng. Tăng 28,6%, tỉ lệ trẻ phân biệt được những hành động đúng, hành động sai với môi trường. Tăng 28,5%, tỉ lệ trẻ biết tiết kiệm điện, nước khi sử dụng và tắt khi không sử dụng. Tăng 43,1%, tỉ lệ trẻ biết nhắc nhở mọi người không Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 18 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk được xả rác bừa bãi. Tăng 37,2%. Như vậy cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của trẻ phát triển, nhận biết về môi trường của trẻ đã tích lũy được vốn kiến thức, kinh nghiệm theo chiều tiến bộ. Làm tăng vốn hiểu biết về bảo vệ môi trường cho trẻ, các cháu hứng thú tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường mà không cần sự nhắc nhở, gợi ý của giáo viên, sáng tạo trong mọi công việc. Được sự tin tưởng cùng với sự hỗ trợ phối kết hợp của cha mẹ học sinh đã làm tốt việc giúp cho trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xung quanh trẻ. Vì vậy đối với các cháu, cô thật sự phải gây được lòng tin, không khắt khe, áp đặt trẻ trong quá trình tham gia vào các hoạt động, khuyến khích động viên trẻ “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui” nhằm tạo cho các cháu một cảm giác thoải mái “Học mà chơi, chơi mà học” tạo một môi trường “Trường học thân thiện học sinh tích cực”. Có như vậy mới giúp trẻ bộc lộ, phát huy hết khả năng sáng tạo của mình ở trường lớp. III.Phần kết kuận, kiến nghị 1. Kết luận: Sau khi thực hiện đề tài nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 -6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh. Tôi nhận thấy đây là một trong những nội dung lớn có tầm quan trọng đối với chương trình giáo dục cho trẻ Mầm non. Nhằm phát triển trí tuệ và các kỹ năng khác của nhân cách toàn diện, góp phần vào việc hình thành các kỹ năng cho trẻ sau này. Trẻ lớp tôi đã tiến bộ rõ rệt trong việc bảo vệ môi trường, trẻ tiếp thu tốt kiến thức, kỹ năng giáo viên truyền thụ, nhanh nhẹn, hứng thú. Phụ huynh đã thực sự thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho con em của mình, dần dần bỏ đi tư tưởng cũ lạc hậu rằng con em mình đến trường chỉ học chữ, học số. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa lớn lao đối với các nhà nghiên cứu mà đối với các trường Mầm non. Đặc bịêt là các giáo viên Mần non cần nắm vững những nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, thường xuyên đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào tích hợp lồng ghép trong mọi hoạt động ở trường mầm non. Nhưng Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 19 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số. Tại trường mầm non Bình Minh-Xã Đray sap-Huyện Krông Ana-Tỉnh Đăk Lăk nội dung giáo dục phải phù hợp với lứa tuổi, chủ đề, chủ điểm, mang tính khoa học đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.... Ngoài việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kỹ năng mới mà còn phải thường xuyên tổ chức cho trẻ trải nghiệm, luyện tập bằng các biện pháp phù hợp nhằm ôn luyện, củng cố và nâng cao chất lượng ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Tôi xây dựng hệ thống tổ chức trò chơi học tập nhằm ôn luyện, củng cố làm quen những kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường. Trong quá trình nghiên cứu thực trạng, tôi nhận thấy ý thức bảo vệ môi trường của một số trẻ còn nghèo làn, hạn chế. Nguyên nhân hoàn toàn không phụ thuộc vào phía trẻ. Không phải là do trẻ không có khả năng lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng cơ bản và mở rộng về nội dung ý thức bảo vệ môi trường nói chung mà do chúng ta chưa giúp trẻ ghi nhớ sâu sắc và mở rộng những biện pháp phù hợp với lứa tuổi. Chính vì vậy công việc nghiên cứu tìm tòi những biện pháp dạy học có hiệu quả để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nói chung là rất cần thiết. 2. Kiến nghị: * Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hỗ trợ cho giáo viên thực hiện tốt phương pháp đổi mới trong công tác giảng dạy. Tạo hứng thú, sự chú ý cho trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường ở trường lớp Mầm non. *Đối với nhà trường: Nhà trường tạo điều kiện cho tất cả giáo viên được tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai do Phòng Giáo dục tổ chức. Tạo điều kiện cho giáo viên đi tham quan, tham gia các đợt ngoại khoá, dự giờ các trường bạn để tăng thêm sự hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân trong công tác giảng dạy. Trên đây là “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi người dân tộc thiểu số tại trường Mầm non Bình Minh”. Tôi rất mong được sự ủng hộ của các đồng nghiệp và của các cấp lãnh đạo. Để từ đó bản thân tôi rút ra được Người viết: Nguyễn Thị Tươi - 20 - Đơn vị: Mầm non Bình Minh
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan