Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Giáo dục - Đào tạo Mầm non - Mẫu giáo Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tu...

Tài liệu Skkn một số biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5 6 tuổi

.DOC
16
2147
66

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2013- 2014 SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên : KIỀU THỊ HẰNG Ngày tháng năm sinh : 02/02/1982 Năm vào ngành : 2004 Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trường mầm non Mỹ Hưng- Thanh Oai Trình độ chuyên môn : Đại học Hệ đào tạo : Từ xa Trình độ chính trị : Đảng viên đảng cộng sản VN Khen thưởng : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 1 LỜI CẢM ƠN Để co inh nghiê ̣m ren uyê ̣n các thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr ̉-6 tuôi được tốt, tôi đã nhận được sự gipp đr rất tận tình caa phnng giáo cục huyện Thanh Oai, cùng với sự gipp đr caa các đồng chí cán bộ, giáo viên trường mầm non Mỹ Hưng và các cháu ớp ̉-6 tuôi hu Thiên Đông đã tận tình gipp đr tôi hoàn thành tốt đề tài : Sáng iến inh nghiệm: “Một số biện pháp ren uyện thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr ̉-6 tuôi.^ Lời đầu tiên tôi xin gửi tới ời cảm ơn Phnng giáo cục Huyện Thanh Oai và xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, giáo viên cùng các cháu mẫu giáo ớp ̉-6 tuôi hu Thiên đông Trường mầm non Mỹ Hưng, uôn gipp đr tôi tạo điều iện thuận ợi nhất cho tôi trong uá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài sáng iến inh nghiệm này^ Tôi xin trân thành cảm ơn ! 2 MỤC LỤC : Sơ yếu ý ịch :………………………………………………………Trang 1 Lời cảm ơn …………………………………………………………^Trang 2 Mục ục :……………………………………………………………^^Trang 3 Danh mục viết tắt : …………………………………………………^ Trang 4 Phần mở đầu : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Trang ̉ Nội Dung : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Trang 6 Cơ sở ý uận : ………………………………………………………^^Trang 6 Cơ sở thực tiễn : ……………………………………………………^^Trang 6 Quá trình thực hiện đề tài : …………………………………………^^ Trang 7 Biện pháp thực hiện : ………………………………………………^^Trang 9 Kết uả thực hiện : …………………………………………………^ Trang 18 Bài học inh nghiệm ; ………………………………………………^ Trang 20 Kiến nghị : ………………………………………………………^^ ^^^ Trang 20 Tài iệu tham hảo : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Trang 22 3 DANH MỤC VIẾT TẮT: MN : Mầm non GDVN : Giáo cục Việt Nam NTN : Như thế nào^ TC : Trn chơi CTGDMN : Chương trình giáo cục Mầm Non VD : Ví cụ GD – ĐT : Giáo cục – Đào tạo BGH : Ban giám hiệu CSGD : Chăm soc giáo cục MGL : Mẫu giáo ớn HĐ : Hoạt động 4 Đề tài: “Một số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng” A- PHÂN MƠ ĐÂU Trong công tác CS – GD vệ sinh cho trr MG à một việc rất uan trọng nhưng điều uan trọng hơn à việc ren uyện những thoi uen vệ sinh hàng ngày à như thế nào?^ Vệ sinh tốt gipp cho cơ thể trr phát triển tốt chống đr được các bệnh tật, tránh được những cị tật thích nghi được với điều iện sống, hình thành những thoi uen cơ bản để gipp trr co nhiều nề nếp tốt^Trr mầm non với đôi mắt trong veo đầy thơ mộng , tâm hồn trr như tờ giấy trắng, nếu héo vẽ thì trnn, cnn hông héo thì méo mo^ Con người sức hoe à vốn uí nhất, co sức hoe à co thể àm được tất cả mọi công viê ̣c ^ Nhưng vấn đề đặt ra à àm thế nào để co một sức hoe tốt, ngoài những yếu tố về cinh cưrng, thể cục thể thao, tinh thần thoải mái , môi trường sống trong sạch thì việc vệ sinh hàng ngày đong một vai trn vô cùng uan trọng^Con người cần phải ren uyê ̣n và biết bảo vê ̣ giữ gìn chăm soc sức hor thì con người mới hoe mạnh được^ Nhưng đối với trr mầm non ở ứa tuôi này trr con yếu, châ ̣m vì vâ ̣y viê ̣c giáo cục ý thức vê ̣ sinh cá nhân cho trr à hoàn toàn phụ thuô ̣c vào cô giáo nhằm gipp trr hoe mạnh và co thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr mầm non à hết sức cần thiết, vê ̣ sinh cho trr à phnng tránh được bê ̣nh tâ ̣t, tăng cường sức hoe hình thành những ỹ năng sống cơ bản đầu tiên, nhờ co sức hoe mà gipp trr phát triển về đức, trí, thể, mĩ^ Nhiê ̣n vụ chính caa chpng ta à hình thành cho trr những ỹ nă ̣ng tự phục vụ bản thân Nhận thức được tầm uan trọng đo tôi đã chọn đề tài “Một số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng” - Đối tượng nghiên cứu: Trr MG ̉- 6 tuôi - Đối tượng hảo sát thực nghiệm: Trr MG ̉- 6 tuôi hu Thiên Đông - Phương pháp nghiên cứu: Quan sát, trn chuyện, theo cõi, iểm tra trực tiếp^ - Phạm vi và ế hoạch ngiên cứu: Đề tài ““Một số kinh nghiệm rèn luyện các thói quen vệ sinh hàng ngày cho trẻ 5-6 tuổi trường mầm non Mỹ Hưng” ^ Được thực hiện trong năm học 2013-2014^ Bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2013 đến hết tháng 3/2014 ̉ B - PHÂN NNỘI DUNG I. Cơ sở lý luận Trr thơ chính à những mầm non tương ai caa đất nước, ngay từ tuôi mầm non nếu trr được Chăm soc - Giáo cục tốt về mọi mă ̣t thì ớn ên sẽ trở thành người co ích cho xã hô ̣i, nhưng uan trọng nhất à phải co sức hoe vì sức hoe uyết định sự thành công trong mọi hoạt đô ̣ng caa con người mà đặc biệt à đối với trr MN^ Mô ̣t đứa trr được coi à phát triển tốt về mọi mă ̣t thì hông ch co trí tuê ̣, sự thông minh mà cần phải hoe mạnh^ Mô ̣t sức hoe tốt chính à yếu tố cơ bản để trr phát triển về trí tuê ̣ tinh thần vì tri thức và sức hoe à hành trang cho trr sau này^ Đối với trr mầm non viê ̣c ren và tạo cho trr co những thoi uen nề nếp vê ̣ sinh cá nhân cho trr à vô cùng cần thiết và uan trọng, nếu ngay từ nho trr hông co nề nếp vê ̣ sinh tốt thì ớn ên rất ho ren và tạo cho trr thoi uen đo^Các cụ xưa co câu “ Uốn cây từ thửa cnn non, cạy con từ thửa con cnn ngay thơ.^ Viê ̣c ren cho trr co thoi uen vệ sinh cá nhân thường xuyên hông ch vào mô ̣t thời gian nào đo mà cần phải ren uyê ̣n hàng ngày mô ̣t cách thường xuyên^ Vì vâ ̣y viê ̣c ren các thoi uen cho trr chính à yếu tố cơ bản để uyết định đến sự phát triển toàn ciê ̣n caa trr^ II. Cơ sở thực tiễn ^ Đă ̣c thù à ở ứa tuôi mầm non à chưa co ý thức tự giác mà hay co tính tự mình thích cái gì được đấy, ở ứa tuôi này trr hay tìm tni hám phá những điều mới ạ, trr cễ nhớ ại mau uên, co đo viê ̣c tạo cho trr mô ̣t thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày tốt hông phải cễ càng^ Đối với trr mầm non viê ̣c giáo cục ý thức vê ̣ sinh cá nhân nhằm gipp trr hoe mạnh, co thoi uen vê ̣ sinh co hành vi văn minh và phnng chống được bê ̣nh tâ ̣t, viê ̣c này cần co sự iên trì, t m caa cô giáo, sự phối hợp ren uyê ̣n thoi uen caa gia đình và nhà trường^ Vê ̣ sinh cho trr hông những à gipp trr hoe mạnh mà cnn nhằm gipp trr co nề nếp thoi uen vê ̣ sinh: Biết cách rửa tay và biết rửa tay pc bẩn, rửa tay trước hi ăn cơm và sau hi đi vê ̣ sinh, biết đánh răng rửa mă ̣t đpng uy trình^ Muốn tạo cho trr thoi uen thì nhiê ̣m vụ caa cô giáo à hết sức uan trọng^ Vì vậy cô giáo phải thường xuyên ren uyê ̣n và tạo thoi uen cho trr với nhiều hình thức và phương pháp phù hợp để chuyển tải những nô ̣i cung và ỹ năng rửa tay bằng xà phnng và rửa mă ̣t đến trr^ Qua các hoạt đô ̣ng ồng ghép cùng song song với chức năng chăm soc ren thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr được giáo viên trực tiếp giảng cạy các cháu và chăm o các cháu từng bữa ăn giấc nga đni hoi cô giáo phải nắm bắt yêu cầu cụ thể để co ế hoach hướng cẫn ren uyê ̣n thoi uen vê ̣ sinh cho các cháu mô ̣t cách nhh nhàng và héo éo^ Đă ̣c biê ̣t vấn đề vê ̣ sinh ại à mô ̣t trong các nô ̣i cung xây cựng trường học thân thiê ̣n, học sinh tích cực^ Từ những ập uận trên nên tôi đã chọn đề tài “ Một số inh nghiê ̣m ren uyê ̣n thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr ̉-6 tuôi^. *Đặc điểm của lớp: 6 - Năm học 2013-2014 tôi được phân công cha nhiệm ớp ̉-6 tuôi tại hu MG Thiên Đông^ Tông số ớp tôi à : 26 cháu^Trong đo co 13 cháu trai^ 13 cháu gái 80% số cháu đã ua ớp 4-̉ tuôi 20% số cháu chưa ua ớp 4-̉ tuôi Hầu hết các cháu chưa co nề nếp thoi uen vê ̣ sinh môi trường ccng như vê ̣ sinh cá nhân ^ Trong hi thực hiện ren thoi uen vệ sinh cá nhân cho trr tôi đã gă ̣p một số thuận ợi và ho hăn : *Thuận lợi . Được sự uan tâm gipp đr caa Phnng giáo cục huyê ̣n Thanh Oai, ban giám hiệu nhà trường đã bồi cưrng và gipp đr tôi về trường ớp ccng như các đồ cùng để phục vụ cho viê ̣c ren uyện các thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr *Về ớp học Nhà trường đã trang bị đầy đa các đồ cùng cá nhân như hăn mă ̣t cho từng cháu, co bình nước, co đa cốc uống nước, xà phnng, co vni máng nước rửa tay cho trr, tranh tuyên truyền về vê ̣ sinh môi trường và vê ̣ sinh cá nhân^ BGH thường xuyên iểm tra đôn đốc việc ren các thoi uen vệ sinh cho trr *Về phụ huynh Đa số các bâ ̣c phụ huynh uan tâm đến viê ̣c chăm soc sức hoe biết bảo vê ̣ môi trường và vê ̣ sinh cá nhân caa trr *Về cô giáo - Bản thân hoe mạnh, nhiệt tình , yêu nghề mến trr, được đào tạo chuyên môn hệ chính uy, biết ắng nghe ý iến caa mọi người, tích cực học hoi từ các đồng nghiệp, nắm vững được phương pháp, cách rửa tay và rửa mă ̣t *Khó khăn^ Do trình độ nhận thức caa trr hông đồng đều^ Nhiều trr suy cinh cưrng, thấp cni hay ốm nên việc rền vệ sinhh cho trr cnn găp nhiều ho hăn^ Về cô giáo tuy co tâm huyết và co tinh thần trách nhiê ̣m cao^ Nhưng chưa tuyên truyền phối hợp với gia đình để cùng thực hiê ̣n các thoi uen vê ̣ sinh, chưa uan tâm thường xuyên nhắc nhở đến viê ̣c vê ̣ sinh cho trr và chưa ren cho trr rửa tay rửa mă ̣t theo ui trình mà ch cho trr tự rửa ấy chưa uan tâm chp ý đến cách rửa caa trr mà trr ch thích nghịch với xà phnng với nước, chưa co nề nếp rửa tay trước hi ăn cơm và sau hi đi vê ̣ sinh^ Tranh ảnh tuyên truyền về vê ̣ sinh cnn ít ^ Phương tiện đồ cùng cá nhân cnn sơ sài^ Một số phụ huynh vẫn coi nhh việc vệ sinh cá nhân caa con em mình nên chưa thực sự uan tâm đến^ Đầu năm học trước hi thực hiện đề tài tôi đã tiến hành hảo sát trên 26 trr caa ớp tôi với những nội cung sau: 7 STT Nội dung 1 Kết quả Số lượng Tỉ lệ% - Trr co thoi uen rửa tay, rửa mă ̣t hàng ngày 4/26 1̉% 2 -Co thoi uen đi vê ̣ sinh đpng nơi uy định 6/10 23% 3 -Trr co thoi uen nề nếp rửa tay trước hi ăn và sau hi đi vê ̣ sinh 3/26 12% ̉/26 19% 6/26 23% 4 ̉ - Trr biết rửa tay, mă ̣t theo đpng uy trình -Biết giữ gìn vê ̣ sinh trương ớp Từ thực trạng tôi suy nghĩ àm gì và àm như thế nào để gipp trr co thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày mô ̣t cách nhh nhàng và hông gn bo gipp trr co mô ̣t ỹ năng rửa tay, rửa mă ̣t theo đpng uy trình ^ Qua thực tế cạy trr cùng ết hợp nghiên cứu sách báo, tôi đã rpt ra mô ̣t số biê ̣n pháp thực hiê ̣n tốt viê ̣c ren thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr như sau: III.CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân. *Vê ̣ sinh cá nhân sạch se Viê ̣c ren các thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr cần được thực hiê ̣n theo đpng uy trình nhất định để tạo cho trr co nề nếp, thoi uen vê ̣ sinh cá nhân sạch sẽ^ Tôi hướng cẫn trr các thao tác rửa tay, rửa mă ̣t, nhiều ần yêu cầu trr thao tác nhiều ần và về nhà phải tự biết rửa nhờ vâ ̣y trr ớp tôi co được thoi uen và cách rửa tay, rửa mă ̣t đpng thao tác vê ̣ sinh trr biết rửa tay rửa mă ̣t hi bẩn, biết tự sửa sang ại uần, áo, đầu toc gọn gàng hơn nhiều^^ Đầu năm học tôi gặp rất nhiều ho hăn trong việc ren ỹ năng vệ sinh cá nhân cho trr^ Do điều iện ơ nông thôn đường đất nhiều, nhiều phụ huynh chưa chp ý đến trr nên hi đến ớp nhiều trr đầu toc chưa được gọn gàng, uần áo sộc xệch, mặt mci, chân tay nhem nhuốc, đã nhiều ần tôi nhắc nhh phụ huynh nhưng sự thay đôi chưa ớn^ Nếu muốn thay đôi trước hết trr phải co ý thức giữu gìn vệ sinh sạch sẽ^ Vì vậy tôi đã ập ế hoạch phải ren cho trr co ỹ năng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thường xuyên^ Dưới đây là một số hình ảnh trẻ rửa tay, rửa mặt. Các bước rửa tay: Bước 1: Cho tay vào vni nước^ 8 Bước 2: Lấy xà phnng, xoa tan xà phnng Bước 3: Rửa cô tay Bước 4: Mu bàn tay^ Bước ̉: Kẽ ngon tay^ Bước 6: Chụm năm đầu ngon tay vào nng bàn tay^ Bước 7: Lau tay Sau đây là các bước rửa mặt: Bước 1: Rửa mắt Bước 2: Lau mũi 9 Bước 3: Lau miệng Bước 4: Lau trán, má, cắm, cổ -Hàng ngày tôi uôn trn chuyê ̣n, đô ̣ng viên, nhắc nhở trr uôn phải giữ gìn vê ̣ sinh sạch sẽ thì sức hoe tốt^ Tôi thường đưa ra cho trr những câu hoi để trr tự suy nghĩ trả ời^ VD: Trước hi ăn các con phải àm gì?^ Tại sao ại phải rửa tay?^ Sau hi đi vệ sinh phải àm gì?^ Vì sao?^ Khi trời nong bức mồ hôi ra nhiều, chiều tối chpng mình phải àm gì?^ Tại sao ại phải àm việc đo?^ …^^ Để hông bị sâu răng thì chpng ta phải như thế nào? Nên đánh răng vào pc nào trong ngày ?^ Sau một thời gian iên trì ren nếp vệ sinh cá nhân trr ớp tôi co nếp vệ sinh rất tốt, cô hông phải nhắc trr tự vệ sinh hi cần thiết^ Vì vậy trr rất sạch sẽ, gọn gàng từ pc đến trường cho đến hi ra về^ * Đi vê ̣ sinh đúng nơi qui đinh Một trong những điều uan trọng nhất trong viê ̣c hình thành thoi uen trong vê ̣ sinh à tạo cho trr co được thoi uen đi vệ sinh đpng nơi ui định, để cho trr co được thoi uen đo hông phải cễ, đni hoi giáo viên cần co tính iên trì, hiểu được đă ̣c điểm tâm ý caa trr và phải co nhiều thời gian để hướng cẫn ren uyê ̣n iên trì iên tục thì mới gipp trr co được thoi uen nề nếp đi vê ̣ sinh đpng nơi uy định^ Những ngày đầu trr đi học tôi thấy nề nếp vệ sinh cô giáo cạy ở ớp 4-̉ tuôi trong thời gian ngh he trr đã uên hết nên hi đến ớp đa số trr nề nếp vệ sinh đpng nơi uy định, trr thường đi tự co ở đầu hồi ớp, ở vườn trường^ Vì vậy trong những giờ trn chuyện tôi uôn uôn giáo cục trr ý thức đi vệ sinh đpng nơi uy định và đề ra biện pháp nếu ai phát hiện ra bạn đi vệ sinh bậy hoặc để cô giáo nhìn thấy, bố mh đến ể thì cuối tuần hông thưởng phiếu bé ngoan, hông được ên cắm cờ thi đua nữa^ Sau một thời gian áp cụng biện pháp và nhắc nhở nhiều ần nên giờ trr ớp tôi hông co trường hợp nào đi vệ sinh bừa bãi^ Biện pháp 2 :Tạo cho trẻ thói quen vê ̣ sinh sạch se ở mọi lúc, mọi nơi Đă ̣c thù caa trr MN à “Học mà chơi, chơi mà học.^Để tạo cho trr mô ̣t thoi uen uôn giữ gìn vê ̣ sinh môi trường ớp ccng như vê ̣ sinh các nhân sạch sẽ ,tôi uôn nhắc nhở đô ̣ng viên trr ở mọi pc mọi nơi như hoạt đô ̣ng ngoài trời hay ồng ghép vào các tiết cạy để trr co được thoi uen biết giữ vê ̣ sinh cá nhân sạch sẽ ở trường ccng như ở nhà ^ Như hi ở nhà trr hông vứt giấy, á bừa bãi àm bẩn và ôi nhiễm môi trường sẽ gây ra nhiều bê ̣nh tâ ̣t^ 10 Khi ở ớp trong giờ học hông hạc nhô bừa bãi ra ớp, hông vứt đồ chơi ung tung, hông xô đẩy bàn ghế, như thế đã hình thành cho trr mô ̣t thoi uen đã biết giữ vê ̣ sinh chung^ VD: Trong giờ tạo hình xé cán đàn vịt hi học xong tôi nhắc trr nhă ̣t giấy vụn van thùng rác, cuối giờ tôi cho trr rửa tay bằng xà phnng^ VD: Trong giờ hoạt đô ̣ng goc, hi chơi hông được ném ung tung, chơi Nhh nhàng hông tranh nhau ^ Tôi hoi trr để cho các đồ chơi được sạch sẽ bền đhp thì chpng ta phải cất đồ chơi như thế nào? Nếu trr chơi xong mà uên thì tôi nhh nhàng noi với trr: Con cất đồ chơi vào đpng nơi ui đinh^ VD: Trong giờ cạy Kỹ năng sống tôi cho trr đựơc trải nghiê ̣m và cho trr chơi trn chơi. Hãy tìm ấy đôi caa mình, tôi phát cho môi trr mô ̣t đồ cùng bạn co gương thì tìm bạn co ược,bạn co bàn chải tìm thuốc đánh răng, …Hoă ̣c trn chơi tìm những hình ảnh nào sai đpng sau đo giáo cục trr biết chăm soc bảo vê ̣ giữ gìn vê ̣ sinh thân thể^ VD: Cho trr chơi ở ngoài trời cô cho trr chơi đồng thời giáo cục trr uôn giữ vê ̣ sinh trường ớp sạch sẽ, hông bứt, vứt giấy á ra sân trường ra ớp^ Không nghịch đất cát, hông vẽ bừa bãi ên tường, ên cửa ớp^ Để cho môi trường ớp và cá nhân trr được sạch sẽ cô uôn đô ̣ng viên nhắc trr ở mọi pc mọi nơi thì mới tạo cho trr mô ̣t thoi uen vê ̣ sinh môi trường và vê ̣ sinh sạch sẽ^ Với việc ren cho trr thoi uen vệ sinh ở mọi pc, mọi nơi tôi thấy trong các hoạt động trr ớp tôi đã co ý thức giữ gìn vệ sinh trường ớp sạch sẽ như : Nhìn thấy á rụng tự nhặt bo vào thùng rác, nhìn thấy vo hộp sửa caa các em nhà trr vứt chạy ra nhặt bo vào thùng rác hông cần cô phải sai^ *Biện pháp 3 :Lông ghhp thơ ca, câu truyện, bài hát, tro chơi để giáo duc vê ̣ sinh cá nhân cho trẻ. Do đă ̣c điểm tâm ý caa trr à chong nhớ nhưng rất mau uên,bên cạnh đo cnn phải hình thành cho trr nhớ âu và nhớ chính xác^ Do vâ ̣y đni hoi người giáo viên hông những phải thực hiê ̣n đầy đa vê ̣ sinh cho trr trong chương trình mà cnn phải biết ết hợp cạy trr các hoạt đô ̣ng hác^ Ngoaì các hoạt đô ̣ng vê ̣ sinh chính ra, hi cạy các hoạt đô ̣ng hác tôi ccng ết hợp ồng ghép để trr nhớ âu Cụ thể như sau, cứ đầu tuần tôi đều đưa ra tiêu chuẩn bé ngoan ,sau đo tôi trn chuyê ̣n về ngày ngh , căn cứ vào ế hoạch tôi đã ựa chọn những bài thơ, câu truyê ̣n co nô ̣i cung phù hợp để cạy cho trr đọc^ Lpc đầu rất ho hăn co ớp co nhiều trr tiếp thu châ ̣m, png tpng trong hi thực hiê ̣n hi thì rửa nng bàn tay trước hi thì rửa mu bàn tay, hi thì cô tay^ Ban đầu tôi cho trr học đọc các bước rửa tay theo cô sau đo mô phong ại cách rửa trên tay hi trr tương đôí nhớ, tôi mới cho trr thực hiê ̣n cưới vni nước^ Những pc đo tôi thường cho trr đọc bài thơ “ Rửa tay. Đồng thời tôi ết hợp vẽ các ui trình rửa tay^ Rửa tay “Miếng xà phnng nho nho^ 11 Em xát ên bàn tay^ Nước mát đây trong vắt^ Em rửa đôi bàn tay^ Khăn mă ̣t đây thơm phức Em au hô bàn tay^ Đôi bàn tay be bé^ Nay rửa sạch xinh xinh^ Tất cả ớp chpng mình Cùng giơ tay vô vô^ “ Để trr cễ nhớ cách rửa mă ̣t tôi cay trr đọc bài thơ: “Mô ̣t tay àm chhng được Cô cất giọng nho nhh Bé phải au hai tay Làm thế nào nữa đây Bắt đầu từ mắt này Bé gấp đôi hăn ngay Lau từ ngoài vào nhé Lau hai bên má đo Nhích hăn ên các bé Gấp đôi mô ̣t ần nữa Lau sống mci xuống đi Lau cái cô cái cắm Sau đo đến các gì Mắt bé nhìn chăm chăm Cái miê ̣ng xinh caa bé Kìa cô hen bé gioi^. Chính vì trr được đọc thơ xong gipp trr nhớ âu các thao tác và thành thạo, hi trr rửa mă ̣t xong tôi ngâm hăn vào xà phnng và giă ̣t phơi hô để ngày hôm sau trr thực hiê ̣n^ Do trr được thực hiê ̣n thường xuyên nên trr nhớ được ý hiê ̣u riêng hăn caa mình^ Khi giáo cục trr chăm soc răng và biết đánh răng đpng cách tôi đã chuẩn bị mô hình răng mẫu, bàn chải, em ,cô giáo phải thao tác đánh răng và giảng giải đánh răng đánh trên xuống và đánh cưới ên, đánh mă ̣t trong, đánh ngoài,sau hi thao tác xong tôi ết hợp ể cho trr nghe câu truyê ̣n “Gấu con bi sâu răngo hoă ̣c cho trr đọc thơ “Gấu con đau răng Sao đau răng thế Miê ̣ng sưng to uá Gấu con noi rằng Nên phải ngh học Vì ăn ho tối Đã ba hôm rồi Không chịu đánh răng Tho nâu ân cần Sâu chui vào cắn.^ Trước hi cho trr ăn cơm, trr đọc bài thơ “Bh ơi nhớ nhho “Giờ ăn đến rồi Bé ơi nhớ nhé́ Bé ơi nhớ nhé́ Quay ra đằng sau Rửa tay sạch sẽ Tay che miê ̣ng mci Trước hi ăn cơm Nếu hông như thế Bé ngồi ngay ngăn Làm mất vê ̣ sinh Mời cô mời bạn Bạn be cười chê Cùng bé xơi cơm Chhng đhp tí nào 12 Nhớ co hắt hơi Bé ơi nhớ nhé́. Để giữ cho đôi chân uôn sạch sẽ tôi cho trr đọc bài thơ “Giữ gìn vê ̣ sinho “ Con heo hông đi cép Lpc nào ccng đi cép Chân no bẩn uá thôi Chân bé uôn sạch tinh Vừa mới rửa xong rồi Nhớ ời cô giáo cạy Lại cẫm ngay xuống đất Bé giữ gìn vê ̣ sinh.^ Trong TC phân vai theo cha đề tôi ồng ghép giáo cục sức hoe cho trr ua trn chơi “Bác sĩ hám răng.^ Hoă ̣c chơi trn chơi bán hàng tôi àm mô ̣t uầy chuyên phục vụ đồ cùng vê ̣ sinh như ca, cốc, bàn chải, ược, gương, xô, châ ̣u…^Người mua phải noi công cụng thì người bán mới bán^ Ngoài ra tôi cnn sưu tầm thêm các bài hát cho trr hát mang tính GD như bài “Tay thơm, tay ngoan. “ Khám Tay.^^^^ Bằng cách cạy trên tôi thấy trr co mô ̣t thoi uen và nề nếp rõ rê ̣t như cháu Bảo Linh, Khoa, Bách… Tôi thấy co ý thức tự phục vụ hi thấy tay bẩn trr tự đi rửa tay theo đpng ui trình mà hông cần cô phải nhắc nhở^ Biêṇ phát 4: Tuyên truyên phối hợp với các bâ ̣c phu huynh Để co mô ̣t sức hoe tốt và hình thành thoi uen cho trr mô ̣t thoi uen vê ̣ sinh các nhân sạch sẽ tôi thường xuyên trao đôi với các bâ ̣c phụ huynh cần uan tâm đến các cháu vì các cháu cnn bé viê ̣c đầu tiên à hông cho trr mang uà đến ớp, nên đánh răng vào buôi tối trước hi đi nga, ăn cơm xong xpc miêng nước muối, cắt mong tay, thường xuyên trao đôi với các bâ ̣c phụ huynh để cùng thống nhất cách rửa tay, rửa mă ̣t ở ớp ccng như ở nhà nên rửa tay bằng xà phnng, rửa tay cưới vni nước sạch^ Trao đôi gă ̣p riêng với bâ ̣c phụ huynh nào co cháu thường xuyên ăn mă ̣c chwua gọn gàng, mặt mci nhem nhuốc như ở ớp tôi co cháu Tân, Thành, Dư … Tôi đưa ra một vài minh chứng về tầm uan trọng caa việc giữ gìn vệ sinh cá nhân đối với sức hor caa con người đặc biệt à với trr^ Trr cnn non nớt, sức đề háng chưa cao^ Tôi đưa một số hình ảnh về trr bị chân, tay, miệng và cho phụ huynh biết bệnh đo nguyên nhân chính à co vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ^ Vì vậy nếu giữu vệ sinh sạch sẽ hàng ngày thì co thể tránh được 90% nguy cơ mắc bệnh^ Đối với cháu chưa co ý thức tốt tôi gă ̣p riêng phụ huynh trao đôi để phụ huynh và cô giáo cùng tìm ra biê ̣n pháp giáo cục trr mô ̣t cách tốt nhất^ Tuyên truyền với các bâ ̣c phụ huynh cho trr đi hám bê ̣nh theo đinh y, tiêm đầy đa cân đo hàng tháng để ịp thời phnng và điều trị như ở ớp tôi co cháu Lập, Quốc, Linh, Dư … bị sâu răng tôi gă ̣p riêng các phụ huynh đo đô ̣ng viên trr cho trr đi hám răng và chữa sâu răng Từ việc ết hợp với các bậc phụ huynh tôi nhận thấy trr đã co nhiều thay đôi hơn trong việc vệ sinh hàng ngày^ Đã biết ăn mặc sạch sẽ, uần áo gọn gàng đến ớp, biết giữ gìn vệ sinh ở ớp ccng như ở nhà, biết đánh răng, rửa mặt đpng cách^ Biết đi vệ sinh đpng nơi ui định và hông cnn tình trạng trr đến ớp mà đầu toc rối bù, mặt 13 mci nhem nhuốc nữa^ Điều đo cho thấy phụ huynh đã thật sự uan tâm đến vấn đề vệ sinh cá nhân cho con em mình^ IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN *Đối với phu huynh Các phụ huynh co ý thức hơn về viê ̣c chăm soc cho con mình đã biết ết hợp với cô giáo ren cho trr vê ̣ sinh ở nhà ccng như cô câ ̣y ở ớp, phụ huynh rất vui vì thấy con em mình pc nào ccng sạch sẽ môi hi ở nhà ccng như ở trường^ *Đối với cô giáo Cô giáo rất vui vì đã thực hiê ̣n tốt nô ̣i cung ren vê ̣ sinh cho trr co được nề nếp và thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày, đây ccng à mô ̣t nô ̣i cung caa phong trào xây cựng trường học thân thiê ̣n học sinh tích cực mà ngành giáo cục đang phát đô ̣ng^ *Vê đô dung: Đã co thêm nhiều tranh ảnh , co nhiều đồ cùng hơn *Vê phia trẻ Nhiều trr thuô ̣c các bài thơ, hát, đồng cao co nô ̣i cung mang tính giáo cục trr biết giữ vê ̣ sinh chung và vê ̣ sinh nhân cụ trr như sau: Kết quả STT Nội dung 1 - Trr co thoi uen rửa tay, rửa mă ̣t hàng ngày -Co thoi uen đi vê ̣ sinh đpng nơi uy định -Trr co thoi uen nề nếp rửa tay trước hi ăn và sau hi đi vê ̣ sinh - Trr biết rửa tay, mă ̣t theo đpng uy trình -Biết giữ gìn vê ̣ sinh trường ớp 2 3 4 ̉ Đầu năm Số Tỉ lệ lượng % Kết quả Cuối năm Tăng Số Số Tỉ lệ% Tỉ lệ% lượng lượng 4/26 1̉% 26/26 100% 22 8̉% 6/26 23% 26/26 100% 20 77% 3/26 12% 24/26 92% 21 80% ̉/26 19% 23/26 88% 18 69% 6/26 23% 26/26 100% 20 77% V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ *BÀI HỌC KINH NGHIỆM 14 Từ các biê ̣n pháp trên đã rpt ra bài học inh nghiê ̣m hi ren uyê ̣n các thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr như sau: -Cô giáo cần phải ân cần nhh nhàng đối với trr, chụi ho tìm tni, tranh ảnh, thơ ca, câu đố, đông cao… mang tính chất giáo cục vê ̣ sinh cho trr^ -Luôn tạo cho trr mô ̣t tinh thần thoải mái, ồng ghép các hành vi tốt về vê ̣ sinh moi trường và vê ̣ sinh cá nhân -Thường xuyên cạy trr, đô ̣ng viên trr đọc các bài thơ,câu đố mang tính chất giáo cục ở mọi pc mọi nơi^ -Thường xuyên trao đôi với các bâ ̣c phụ huynh để phối hợp hướng cẫn về các hành vi văn hoa tốt các thao tác vê ̣ sinh ở ớp để cùng thống nhất cách cạy trr các thoi uen vê ̣ sinh hàng ngày cho trr^ -Bản thân cô giáo cần nhiều thời gian để nghiên cứu ,tham hảo tài iệu ua sách báo ,ti vi …^Đầu tư vào cach tô chức, cách hoạt động sao cho phù hợp với tiết cạy ^Cô giáo àm nhiều đồ cùng đồ chơi, hông ngừng ren uyện năng ực, học hoi chị em đồng nghiệp, tham cự các hội thi từ đo phát huy tính tích cực cho bản thân ^ * KHUYẾN NGHỊ -Phnng GD-ĐT huyện Thanh Oai, Ban giam hiê ̣u nhà trường cho các chị em giáo viên đi thăm cự ở các trường bạn -Đề nghị BGH nhà trường mua thêm tranh ảnh mang tính chất giáo cục vê ̣ sinh môi trường và vê ̣ sinh cá nhân -Đề nghị nhà trường mua sắm đầy đa các đồ cùng để phục vụ cho vê ̣ sinh cá nhân như ca, cốc, hăn mă ̣t…… đă ̣c biê ̣t hăn mă ̣t caa trr nên thay mô ̣t năm 2 ần -Ban giám hiê ̣u nhà trường thương xuyên tô chức trao đôi, phô biến những inh nhiê ̣m cho chị em giáo viên để các chị em học hoi ẫn nhau^ - Trên đây à toàn bộ nội cung sáng iến inh nghiệm đề tài: “Một số inh nghiệm ren uyện các thoi uen vệ sinh hàng ngày cho trr ̉-6 tuôi trường mầm non Mỹ Hưng. - Trong uá trình thực hiện đề tài hông tránh hoi những thiếu sot, hiếm huyết^ Tôi rất mong nhận được sự đong gop, sửa đôi , bô xung , gipp đr và ch đạo caa ban giám hiêu nhà trường ccng như các đồng chí ãnh đạo cấp trên gop ý cho đề tài sáng iến caa tôi được hoàn ch nh hơn^ Tôi xin chân thành cảm ơn! 1̉ Tài liệu tham khảo - Chương trình chăm soc giáo cục trr ̉ – 6 tuôi - Tuyển tập thơ ca, câu truyện, câu đố cho trr ̉-6 tuôi - Tâm ý học trr em 16
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan