Tài liệu Skkn một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường mầm non

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 6 |
  • Lượt tải: 59

Mô tả:

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Giáo dục Mầm non là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam. chiếm vị trí rất quan trọng nó có nhiệm vụ xây dựng những cơ sở ban đầu đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người mới xã hô ̣i chủ nghĩa. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết bước vào học phổ thông. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ từ 0- 5 tuổi, tạo cơ sở để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ. Đội ngũ giáo viên Mầm non là lực lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, vì vậy việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu xã hội phục vụ cho nhiệm vụ mọi thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của đội ngũ giáo viên, vai trò của người giáo viên mầm non rất quan trọng: là người đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ, đồng thời cũng là người mẹ thứ 2 của các cháu. Lao động của giáo viên mầm non là lao động mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi tính công phu, cô giáo là tấm gương cho trẻ học tập và noi theo. Chính vì vậy mà cô giáo mầm non phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực chuyên môn để thực hiện mục tiêu chương trình giáo dục mầm non. Chất lượng giáo dục mầm non do đội ngũ giáo viên mầm non quyết định. Họ là nhân tố trung tâm của quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo. Vai trò của ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non- chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất và năng lực; 1 Nghị Quyết TWII khóa XII khẳng định “Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”, phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời kỳ công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước hiện nay, thì việc đổi mới giáo dục, đổi mới nội dung chương trình giáo dục là tất yếu, nhân tố quyết định chất lượng giáo dục trẻ là chất lượng đội ngũ giáo viên. Đứng trước yêu cầu nội dung chương trình giáo dục mầm non, đòi hỏi mỗi giáo viên phải thực sự say mê với công việc, luôn tìm tòi, khám phá cái mới để phù hợp với chủ đề. Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển yêu cầu giáo dục mầm non phải luôn có cái mới, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Để có được đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng nhân ái và có lý tưởng nghề nghiệp đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hằng năm nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thương yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ, tham gia tích cực các hoạt động. Trường mầm non Kim Long và trường mầm non Kim Long B vừa mới được sáp nhập tháng 9/2018 tổng số CBQL, GV, NV và 2 giáo viên hợp đồng ngắn hạn là 44 người Qua khảo sát thực trạng về đội ngũ, phần lớn giáo viên đồng đều về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, một số ít giáo viên trình độ còn thấp, chủ yếu là giáo viên mới vào nghề chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu giáo dục mầm non, nhận thức của giáo viên Mầm non về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, 2 chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác bồi dưỡng chuyên môn của mỗi cá nhân. Việc tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng chuyên môn còn thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, còn chung chung; Biện pháp chỉ đạo triển khai công tác bồi dưỡng chưa khoa học, không thường xuyên…Đó là những nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường còn hạn chế. Vì vậy việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên… làm thế nào để người giáo viên thấy được nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Chính vì những thực tế nêu trên, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”. Mục đích tìm ra những giải pháp bồi dưỡng cần thiết, thích hợp, học tập rút hinh nghiệm và sử dụng tốt kỹ năng sư phạm nắm vững kiến thức về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng với mục tiêu giáo dục mầm non mới trong thời đại hiện nay. 2. Tên sáng kiến “Một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”. 3. Tác giả sáng kiến - Họ và tên: Dương Thị Liên - Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường mầm non Kim Long - huyện Tam Dương – Tỉnh Vĩnh Phúc. - Số điện thoại: 0384448017 - Gmail: duongthilien.c0kimlong@vinhphuc.edu.vn 4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Dương Thị Liên 5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Lĩnh vực quản lý, cụ thể là bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong nhà trường nhằm mục đích cho giáo viên học tập rút kinh nghiệm, tự phấn đấu để có 3 tay nghề vững vàng, sử dụng tốt kỹ năng sư phạm, nắm vững kiến thức, luôn thể hiện tốt thái độ sư phạm và luôn đạt kết quả cao trong các Hội thi, các tiết dạy… 6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu Báo cáo kết quả nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến “Một số giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non” được áp dụng lần đầu và được thử nghiệm từ tháng 9 năm 2018 và kết thúc vào ngày 28 tháng 02 năm 2019. 7. Mô tả bản chất của sáng kiến 7.1. Về nội dung của sáng kiến 7.1.1 Khái niệm về chuyên môn Những năm đầu của thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ với những bước tiến nhảy vọt, thế giới chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang nền văn minh trí tuệ. Hội nhập kinh tế quốc tế và quá trình toàn cầu hoá là xu thế tất yếu, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Sự vận động của nền kinh tế toàn cầu hướng tới một giai đoạn phát triển mới - giai đoạn kinh tế tri thức. Việc đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục được đặt ra không chỉ đối với cấp học mầm non mà là trong toàn bộ hệ thống giáo dục. Vấn đề này đã được đề cập từ lâu và đang trở lên thật bức xúc trong thập kỷ này. Để giải quyết vấn đề này, trong trường mầm non, trước hết chúng ta phải tìm hiểu thực trạng thực tế trình độ chuyên môn của giáo viên trong nhà trường để từ đó đề ra những giải pháp bồi dưỡng chuyên môn chất lượng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Thực tế là để bổ sung những tri thức và những vấn đề cần thiết về kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ, phát triển thêm năng lực chuyên môn dưới những hình thức phù hợp, giúp nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn cho hiệu quả công việc đang làm được tốt hơn. Giúp cho giáo viên mầm non hiểu rõ về việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở độ tuổi mà mình phụ trách có kỹ năng lựa chọn những phương pháp giảng dạy phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi và cách chăm sóc trẻ có hiệu quả tốt nhất. 4 7.1.2 Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Để thực hiện tốt nhiệm vụ của đội ngũ giáo viên mầm non là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo dục mầm non nói riêng vì: Giáo viên mầm non tiếp chăm sóc giáo dục trẻ em từ độ tuổi nhà trẻ đến tuổi chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1 trường tiểu học và tạo nền móng cho việc hình thành nhân cách con người, không ai khác giáo viên quyết định toàn bộ đến chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Muốn thực hiện được như vậy đội ngũ giáo viên mầm non phair được bồi dưỡng về năng khiếu như đàn, hát, múa, vẽ và có phương pháp nghệ thuật giảng dạy trên lớp để thu hút trẻ, tạo cho trẻ hứng thú trong các hoạt động và lôi cuốn trẻ và các hoạt động học tập một cách, tích cực, nhẹ nhàng, qua các giải pháp giáo dục linh hoạt, khéo léo thông qua con đường chơi mà học, học mà chơi, lồng ghép các môn học vào chương trình một cách phù hợp. Ở lứa tuổi mầm non còn non nớt chưa phát triển hoàn thiện về tâm lý, dễ nhạy cảm với hoạt động xung quanh cho nên người giáo viên cần phải có một số vốn kiến thức cơ bản để hướng các em đi đúng mục tiêu một cách chất lượng để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Muốn thực hiện được như vậy đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng về kỹ năng, phương pháp giảng dạy trên lớp để thu hút trẻ, kiến thức nuôi dạy trẻ. Tạo cho trẻ hứng thú trong giờ học, lôi cuốn trẻ vào hoạt động học tập một cách tích cực một cách tốt nhất. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên thì giáo viên mầm non phải có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, có kiến thức, kỹ năng sư phạm, phải thật sự là tấm gương tốt cho học sinh noi theo. Bởi vậy Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non là nhiệm vụ hàng đầu để khắc phục những hạn chế trong quá trình giảng dạy và học tập. Như vậy phải làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi về chuyên môn, mạnh về công tác quản lý nhóm, lớp và các hoạt động phong trào, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục mầm non. 5 7.1.3. Thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trong trường mầm non Kim Long 7.1.3.1. Đặc điểm tình hình a) Về điều kiện cơ sở v .................................... b) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Số lượng cán bộ giáo viên trong nhà trường: Tổng số = 23 đồng chí Ban giám hiệu: 03 đồng chí; Giáo viên: 20 đồng chí; Nhân viên: 0 Trong đó : Biên chế giáo dục = 02/23 đồng chí = 8,7% + Tuổi đời: Trên 30 tuổi : 17 người : Dưới 30 tuổi : 06 người + Tuổi nghề : Trên 10 năm : 10 người ; Dưới năm : 13 người + Trình độ văn hoá : 12/12 : 23 người * Trình độ chuyên môn Chức vụ Tổng số Đại Tỷ lệ Cao Tỷ lệ Trung Tỷ lệ học % đẳng % cấp % CBQL 03 03 100 0 0 0 0 Giáo viên 39 34 87,2 02 5,1 3 7,1 Nhân viên 02 0 0 01 50 01 50 Tổng 44 37 84,1 3 6,8 4 9,1 Trường mầm non Kim Long có tổng số 44 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó: + CBQL: 3/3 = 100% có trình độ ĐHSP + Giáo viên: ĐHSP: 33/39 = 89,3%; CĐSP: 2 = 0,5%; TCSP: 4/39 = 10,2% (2 giáo viên hợp đồng ngắn hạn) 6 + Nhân viên: 2 người. Đội ngũ giáo viên đứng lớp trẻ, năng động, nhiệt tình. c) Thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn * Thuận lợi Trường mầm non Kim Long là xã đông dân cư, đa số người dân có trình độ dân trí cao, có điều kiện về kinh tế. 100% cán bộ giáo viên , nhân viên đạt chuẩn đào tạo. Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân. Phần đông, đội ngũ nhà trường có tuổi đời tương đối trẻ khỏe, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và phần lớn là người địa phương nên thuận tiện trong việc đến trường và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Nề nếp, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững, được thể hiện qua các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong đó có hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ngay từ đầu năm học các nhóm lớp thành lập được 27 Ban đại diện của 27 nhóm lớp; Ban đại diện phụ huynh nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo Ban đại diện phụ huynh các nhóm lớp thực hiện, cùng nhà trường quản lý tốt việc nuôi dưỡng- chăm sóc- giáo dục trẻ, theo dõi sát chương trình học, đến từng bữa ăn, giấc ngủ cùng các hoạt động vui chơi của trẻ. Trong những năm qua công tác xã hội hoá giáo dục trong nhà trường đã bước đầu đạt được kết quả nhất định; chủ trương xã hội hoá được đa số cha mẹ trẻ ủng hộ và tự nguyện tham gia, một số phụ huynh có những đóng góp quan trọng trong việc truyên truyền phổ biến các chủ trương xã hội hoá và giám sát việc thực hiện, phối hợp hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục trẻ; Trang bị thêm một số đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm lớp.. Bên cạnh sự đầu tư của ngân sách nhà nước, cha mẹ trẻ cũng đóng góp cho nhà trường tài liệu, sách báo viết về giáo dục mầm non, vật lực để sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ đồ 7 dùng, học phẩm, các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trang bị thêm một số đồ dùng, thiết bị dạy học cho các nhóm lớp. * Khó khăn Đầu năm học nhà trường thực hiện theo văn bản........đã sáp nhập 2 trường trong xã thành một trường vì vậy về thực trạng của nhà trường Trường mầm non Kim Long có 3 khu cách xa nhau, cơ sở vật chất ở 3 khu do xây dựng không cùng giai đoạn nên chất lượng đã xuống cấp với quy mô chưa phù hợp, phòng học trật hẹp học sinh lại quá tải Là cán bộ quản lí tại trường mầm non ở đia bàn xã 85% làm nông nghiệp do vậy còn rất nhiều khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề lao động làm nông và làm nghề tự do nay đây mai đó, không ổn định, một số ít phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học hành của con trẻ ở trường mầm non, dân trí theo vùng miền về kinh tế chưa đồng điều. Việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục mầm non chưa được sâu rộng tới các lực lượng xã hội lên số trẻ ra ăn bán trú chưa được 100%. Trình độ, năng lực chuyên môn của giáo viên không đồng đều. Nhiều giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ chưa phù hợp, linh hoạt, sáng tạo; Khả năng sư phạm, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế: một số giáo viên chưa soạn giáo án trên máy tính, chưa tự thiết kế được bài giảng Powerpoint,... Chưa chủ động, tích cực trong tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Cơ sở vật chất, Khu trung tâm trường chưa xây dựng xong thiếu phòng chức năng, trang thiết bị cũ đã xuống cấp kém về chất lượng. 8 Đồ dùng đồ chơi của nhóm trẻ và lớp mẫu giáo 3-4 tuổi; 4-5 tuổi còn thiếu nhiều danh mục, đồ dùng trang bị cho bán trú còn thiếu và chưa hiện đại. Sân vườn chưa quy hoạch đầy đủ, bếp ăn chật chội, không có nhà kho. Nhà vệ sinh các nhóm lớp thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu; chưa có khu vệ sinh riêng dành cho cán bộ , giáo viên, nhân viên. Tình hình trên cho thấy các cháu trong độ tuổi mầm non vẫn chưa được hưởng thụ một sự công bằng trong giáo dục so với các trường bạn. Như vậy làm sao có thể để các bậc cha mẹ yên tâm cho con em đến lớp, làm sao có thể chuẩn bị cho các cháu đủ điều kiện vào học tiểu học một cách vững vàng? Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Kinh phí đầu tư xây dựng trường lớp và thiết bị đồ dùng đồ chơi hàng năm rất ít. Để thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm Kim Long huy động sự ủng hộ công tác xã hội hoá của các lực lượng xã hội trong đó có phụ huynh là rất quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, việc tìm ra các giải pháp bồi dưỡng hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo trường mầm non để phát huy tài lực, trí lực, vật lực đóng góp cho công tác chăm sóc giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ. Bảng 1: Khảo sát thực trạng về khả năng nhận thức, kỹ năng sư phạm của giáo viên (Thời điểm tháng 9/2018) TT Nội dung Soạn giáo án, HSSS Tốt Khá TB 10/27= 50% Kết quả kiểm tra, thăm lớp, dự giờ Trang trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi, tạo môi trường học tập cho trẻ 9 Khả năng thu hút trẻ, nắm chắc phương pháp tổ chức hoạt động các môn học. Hội thi giáo viên giỏi cấp trường Kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo 7.1.5. Nguyên nhân của thực trạng Do năng lực, trình độ nhận thức, tuổi đời, của giáo viên trong nhà trường không đồng đều, giáo viên còn rập khuôn, cứng nhắc trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Số giáo viên hợp đồng mới ra trường nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Ban giám hiệu đã có kế hoạch bồi dưỡng và hướng dẫn giáo viên về chuyên môn nhưng thời gian chưa nhiều, nội dung hướng dẫn chưa được cụ thể, chưa sát thực vì vậy hiệu quả đạt được chưa cao. Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự tích cực tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với bản thân mình. Nhà trường chưa chú trọng đầu tư nhiều thời gian cho việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn chưa phù hợp, do đó vẫn còn một số giáo viên chưa chịu nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn nghiệp vụ, chỉ thực hiện một cách sơ sài chưa có tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hàng ngày cho trẻ. Giáo viên tham gia các Hội thi do trường và cấp trên tổ chức giáo viên còn chưa sáng tạo, chưa thực sự cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao. 10 Từ những thực trạng trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy để xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ năng lực, có tay nghề vững vàng, sử dụng tốt kỹ năng sư phạm, nắm vững kiến thức; Có sức khỏe, mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay và luôn thể hiện tốt thái độ sư phạm. Đạt kết quả cao trong các tiết dạy và các Hội thi do trường và các cấp tổ chức, đồng thời đưa chất lượng của nhà trường đi lên. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục vì vậy việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. Để làm được điều đó tôi đã áp dụng một số giải pháp sau: 7.2. Các giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non. 7.2.1. Giải pháp 1: “Nâng cao nhận thức trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên” Đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đổi mới và thực hiện xây dựng con người mới năng động, sáng tạo, có đức, có tài. Chính vì thế việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức cho mỗi giáo viên là việc làm hết sức cần thiết. Người cán bộ quản lý phải biết giúp giáo viên nắm bắt kịp thời, hiểu và nhận thức đúng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời giúp cho giáo viên nắm bắt được một cách vững vàng, cụ thể mục tiêu giáo dục nói chung và mục tiêu ngành học mầm non nói riêng. Để có nhận thức đúng về vị trí, vai trò trách nhiệm của mình. Để thực hiện tốt công tác là cán bộ quản lý cần làm một số việc sau: Để nâng cao nhận thức cho giáo viên, tôi đã tham mưu với hiệu trưởng, sắp xếp thời gian phù hợp cho giáo viên đọc thêm tài liệu phổ biến các văn bản, Chỉ thị của Đảng, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước do địa phương và của ngành học và Điều lệ trường mầm non, các tạp chí giáo dục mầm non, các thông tư, chỉ thị, văn bản liên quan đến GDMN, các trang Web trên mạng Internet… Giúp giáo viên thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác chăm sóc, 11 giáo dục trẻ. Từ đó giúp giáo viên thấy được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng chuyên môn của bản thân và công tác bồi dưỡng chuyên môn đạt hiệu quả tốt. Tổ chức cho giáo viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về pháp luật, về ngành giáo dục. Tổ chức thường xuyên đọc báo, chú trọng tới báo Đảng, báo giáo dục thời đại, các tạp chí mầm non. Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm theo các chủ điểm lớn. Tổ chức tốt các ngày hội lễ trong năm. Thông qua đó giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho giáo viên, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc và giải quyết tốt các tình huống xảy ra trong nhà trường, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên. Với vai trò là người cán bộ quản lý còn phải mẫu mực là tấm gương sáng cho tập thể sư phạm nhà trường noi theo. 7.2.3 Giải pháp 2. Nâng cao chất lượng hồ sơ sổ sách cho giáo viên Muốn có những giải pháp mang lại những hiệu quả cao, trước hết là người hiệu phó phụ trách chuyên môn, phải hiểu rõ được giáo viên của mình từ trình độ chuyên môn đến cả tính cách và xác định nawg lực trong các lĩnh vực hoạt động nào còn hạn chế để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp cho từng giáo viên. Vì vạy ngay từ đầu về hồ sơ sổ sách giảng dạy của giáo viên có chất lượng thì giáo viên soạn giảng phải xác định được mục đích yêu cầu của đề tài, từ đó tìm ra được phương pháp sao cho phù hợp. Với giáo viên mới và còn hạn chế về năng lực thì phải tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. VD: Giáo viên chưa biết phương pháp soạn giảng, chưa xác định được mục đích yêu cầu của bài và các phương pháp đề ra trong bài soạn chưa chính xác hoặc chưa hợp lý. Để giáo viên nắm bắt được các nội dung trên, tôi thường xuyên kiểm tra uốn nắn kịp thời giúp đỡ cho giáo viên biết và hiểu được nội dung và phân công cho tổ trưởng và những giáo viên chắc về chuyên môn giúp đỡ và kèm cặp và tổ chức 12 soạn giảng những tiết mẫu nhận xét và đánh giá kỹ càng, có xếp loại để giáo viên học tập. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho từng giáo viên. 7.2.3. Giải pháp 3: Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên Nhà trường cần xây dựng được nội dung bồi dưỡng có tính chất kết hợp nhiều mặt với chuyên môn hóa và phân hóa theo đối tượng. Nội dung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên gồm: Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; về chuyên môn, nghiệp vụ; về văn hóa, tin học và ngoại ngữ; về năng lực công tác.Việc bồi dưỡng cũng đòi hỏi phải luôn luôn đổi mới về nội dung và hình thức cho mỗi chu kỳ, mỗi giai đoạn nhất định có như thế mới tạo ra động lực cho mỗi giáo viên trong việc tiếp thu kiến thức và tránh được tình trạng lạc hậu về kiến thức, nhất là trong bối cảnh sự phát triển của khoa học nói chung cũng như khoa học giáo dục nói riêng, bên cạnh đó cũng phải kể đến yếu tố kinh tế, xã hội thay đổi kéo theo sự thay đổi về nhận thức vai trò của công tác giáo dục. Với tình hình thực tiễn công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tại trường Mầm non Kim Long như sau: Bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, Ban giám hiệu đã thực hiện bồi dưỡng các kiến thức khoa học, tâm lý học, đổi mới phương pháp dạy học, năng lực cho giáo viên được nhà trường coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, bên cạnh đó cần phải có biện pháp cụ thể, có tính khoa học mới có thể giúp giáo viên tiếp cận và giúp cho việc áp dụng vào thực tiễn giảng dạy đạt hiệu quả cao. tập trung vào những nội dung giáo viên còn yếu; bồi dưỡng về phương pháp dạy học; sử dụng phương tiện dạy học hiện đại; bồi dưỡng kiến thức cập nhật. Bồi dưỡng về năng lực công tác: Năng lực công tác của giáo viên trong kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng phương pháp tổ chức các hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng thiết kế giáo án, kỹ năng sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, kỹ năng giao tiếp với học sinh và giải quyết các tình huống giáo dục, giáo dục học sinh cá biệt, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể…Tổ chức 13 tư vấn, hướng dẫn giáo viên tự xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng: Hướng dẫn cho giáo viên tự phân tích các hoạt động của bản thân, đánh giá đúng năng lực sư phạm của mình và tư vấn giúp cho họ tự tìm ra các vấn đề cần tập trung giải quyết. Bồi dưỡng kiến thức kinh nghiệm thực tế: kiến thức về xã hội các thông tin kinh tế, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm giáo dục. Bồi dưỡng kiến thức bổ trợ: các kiến thức khoa học mới như tin học, ngoại ngữ, là những kiến thức không phải là những kiến thức bắt buộc phải có đối với đội ngũ giáo viên ở bậc học Mầm non nhưng lại đóng vai trò như một công cụ rất hữu ích cho công tác giảng dạy và mở rộng kiến thức thực tiến của giáo viên, đó chính là sự đánh dấu đầu tiên cho việc hình thành tố chất khoa học logic cho học sinh ở bậc học tiếp theo. Vì thế nhà trường luôn coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức bổ trợ cho lực lượng giáo viên của mình. Dựa trên kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ của sở, phòng nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dưới hình thức bồi dưỡng theo chu kỳ, tự bồi dưỡng, bồi dưỡng theo nhu cầu đào tạo.. Bồi dưỡng theo chu kỳ: tổ chức tốt việc bồi dưỡng theo chu kỳ vào các dịp nghỉ hè, đảm bảo 100% số giáo viên đều được tham gia, cung cấp tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên đồng thời trong suốt quá trình giảng dạy của giáo viên cần vận dụng những nội dung đã được bồi dưỡng, qua đó rút ra được những ưu điểm và phát hiện những tồn tại để tìm hướng giải quyết. - Tự bồi dưỡng: là biện pháp có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao trình độ chuyên môn của họ. Bởi vậy mỗi giáo viên yêu cầu cần phải có sổ ghi chép nội dung kiến thức mới một cách đầy đủ để vận dụng vào phương pháp giảng dạy của mình. Để tạo điều kiện cho giáo viên tự bồi dưỡng tốt, nhà trường cung cấp cho những tài liệu cần thiết như sách tham khảo, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, tạp chí giáo dục. Có chế độ khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng bằng hình thức sắp xếp thời gian làm việc tập thể, cá nhân hợp lý. Chỉ đạo việc bồi dưỡng đối với giáo viên còn yếu về chuyên môn. 14 Thăm lớp, dự giờ: nhằm học tập kinh nghiệm và tham gia giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong giảng dạy, Ban giàm hiệu và tổ trưởng tổ chuyên môn thường xuyên thăm lớp, dự giờ rút kinh nghiệm giúp đỡ giáo viên, nhất là đối với giáo viên có chuyên môn còn yếu để giúp đỡ họ có phương pháp soạn giảng đúng phương pháp giảng dạy hay và nắm chắc được những kiến thức cơ bản. Tổ chức tốt các hoạt động khác: các cuộc thi tìm hiểu luật giáo dục, thi xử lý các tình huống sư phạm, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Các cuộc thi được tổ chức dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm lôi quấn giáo viên tham gia để qua đó họ có cơ hội học tập thêm nhiều kinh nghiệm và rèn luyên kỹ năng sư phạm. Mỗi phạm vi đều có kế hoạch được phổ biến rộng rãi trong giáo viên sau các mỗi cuộc thi phải tổng kết rút kinh nghiệm và tặng quà, biểu dương các thành tích cá nhân và tập thể đã tham gia tích cực và đạt thành tích cao. Tổ chức hội thảo chuyên môn cấp trường, cụm trường, thông qua đó đội ngũ giáo viên tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích cho công tác giảng dạy. Với nhiều hình thức khác được giáo viên trong trường được học tập, từ cách trang trí, sắp sếp đồ dùng đồ chơi các góc, nền nếp học sinh, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo... đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. Ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng lớp điểm, phân công giáo viên đứng lớp, chọn giáo viên là có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực chuyên môn giỏi, có uy tín. Những lớp điểm luôn đi đầu trong việc thực hiện nội dung mới để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại trà. Thông qua dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, tai nghe, mắt thấy, học tập để áp dụng vào lớp mình phụ trách. Từ đó giúp giáo viên trong nhà trường tạo được môi trường học tập sinh động, phù hợp với đặc điểm của trẻ từng độ tuổi. Giáo viên đã có ý thức hơn, tự học tập, tự nghiên cứu để phấn đấu bằng đồng nghiệp, khẳng định năng lực của mình. Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới thông qua các phuơng tiện thông tin, các tạp chí chuyên ngành, có đề tài khoa học có tính ứng dụng cao phù hợp với những vấn đề ngành giáo dục đang quan tâm. Sử dụng đồ 15 dùng dạy học hiện đại, phương pháp dạy học mới. Trong quá trình chỉ đạo, tôi thấy nhiều giáo viên khi mới vào trường năng lực còn hạn chế, chưa biết cách sắp xếp, trang trí lớp, giáo viên còn lúng túng khi tham gia các hoạt động học trong công tác giảng dạy. * Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn Ngay từ đầu năm học khi thực hiện phân công nhiệm vụ cho giáo viên tôi đã tham mưu với hiệu trưởng lựa chọn. Chỉ đạo xây dựng và hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học cho các tổ trưởng chuyên môn dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường để các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch cho tổ của mình phải được Ban giám hiệu phê duyệt và trở thành văn bản pháp lý để chỉ đạo hoạt động của tổ, kế hoạch tổ bao gồm chuyên đề trong năm, kiểm tra dự giờ, kế hoạch tổ chuyên môn có nhiệm vụ duyệt kế hoạch của giáo viên trước khi trình ban giám hiệu duyệt. phân công giáo viên cứng có năng lực nắm chắc về chuyên môn và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, làm nòng cốt hướng dẫn các giáo viên trong tổ. Ngoài ra tôi tham mưu với hiệu trưởng chú ý chọn tổ trưởng là giáo viên có năng lực, nhiệt tình, năng động, có khả năng tập hợp giáo viên để tổ chức sinh hoạt tổ. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn hội thảo chuyên đề: Hàng tháng, chúng tôi đều có lịch cụ thể cho mỗi tổ chuyên môn sinh hoạt, thời gian quy định họp tổ: 2 lần/ tháng và các buổi trong tháng để cán bộ quản lí chuyên môn đi sâu sát hơn trong việc nắm bắt tình hình hoạt động chuyên môn của mỗi tổ. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, các tổ trưởng tổ chức thao giảng, triển khai nội dung các chuyên đề và điều hành việc trao đổi giữa các thành viên theo tổ, nhóm chuyên môn với những nội dung phong thống kê ngày giờ và chức năng bồi dưỡng chuyên môn như rút kinh nghiệm giờ dạy, báo cáo chuyên đề... Qua chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Xây dựng nội dung sinh hoạt là những nội dung kiến thức giáo viên trong tổ còn yếu: cách 16 soạn giáo án; làm đồ dùng, đồ chơi; Cách gây hứng thú cho trẻ vào các hoạt động học, thiết kế bài giảng Elearning, giáo án điện tử... Chỉ đạo tổ chuyên môn duy trì thường xuyên, nghiêm túc các hoạt động kiến tập. Trong năm học, mỗi giáo viên đều được thực hiện hoạt động kiến tập để các giáo viên trong tổ dự giờ. Qua hoạt động kiến tập giáo viên được trực tiếp quan sát, đánh giá, nhận xét rút kinh nghiệm cách tổ chức hoạt động giáo dục trẻ của đồng nghiệp. Từ đó giúp họ nắm chắc hơn kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Để bồi dưỡng chuyên môn các tổ chuyên môn phải đầu tư xây dựng các tiết mẫu có chất lượng cho giáo viên dự kiến tập. Sau các tiết dạy tôi cho giáo viên được tham khảo lại những giáo án đó rút kinh nghiệm, tự học nghiên cứu và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. qua hình thức tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân ra diện rộng, Dự giờ phải ghi chép đầy đủ, chi tiết, có phần nhận xét và xếp loại. Sau mỗi tiết dự đều rút kinh nghiệm để giáo viên cùng tiến bộ. * Bồi dưỡng qua phong trào thi giáo viên dạy giỏi Ngoài việc bồi dưỡng cho giáo viên qua hình thức dự giờ, rút kinh nghiệm; bồi dưỡng qua hình hình thức tổ chức các tiết dạy mẫu để nhân rộng thì việc bồi dưỡng giáo viên qua phong trào thi giáo viên dạy giỏi cũng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Ngay từ đầu năm học tôivieentham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch để giáo viên thi giáo viên dạy giỏi. Hội thi sẽ góp phần động viên, khuyến khích, tạo cơ hội cho giáo vieeb nâng cao ý thức trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu và sáng tọa trong nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao chất lương chăm sóc, giáo dục trẻ trong toàn trường. Thực tế cho thấy rằng khi tổ chức phong trào thi giáo viên dạy giỏi có tác dụng rất lớn trong công tác chuyên môn cho giáo viên bởi khi tham gia thi giáo viên dạy giỏi, đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ nghiên cứu kỹ nội dung chương trình , tìm tòi những phương pháp lên lớp thật linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động. Bên cạch đó giáo viên đầu tư nhiều hơn đây là đợt sinh hoạt, giao lưu học hỏi, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, sau cuộc thi, thì số giáo 17 viên trong nhà trường tham gia thi đã nhanh chóng nắm vững chuyên môn, tạo được uy tín đối với đồng nghiệp với các bậc ohuj huynh học sinh và đồng thời qua hội thi đã tuyển chọn công nhận và tôn vinh giáo viên, động viên, khen ngợi, khích lệ giáo viên kịp thời. Đồng thời cũng là căn cứ để cấp quản lý đánh giá hoạt động chuyên môn trong nhà trường, từ đó tôi xây dựng kế haochj hàng ngày để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn hạn chế về mặt chuyên môn. 7.2.9. Giải pháp 9: Động viên giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn Giáo dục mầm non là giai đoạn đầu tiên của việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Những kết quả trẻ đạt được ở độ tuổi này có ý nghĩa quyết định đến sự hình thành và phát triển toàn diện trong suốt cuộc đời của đứa trẻ. Điều này phụ thuộc nhiều vào cô giáo mầm non, người mẹ hiền thứ hai của trẻ và chúng ta cũng thấy rằng thế giới đang thay đổi, mọi nhu cầu và phương pháp giáo dục đang được phát triển nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng đó. Đây chính là lý do mà mỗi giáo viên phải tự tìm tòi, học hỏi, tự bồi dưỡng để đáp ứng với nhu cầu xã hội đòi hỏi người giáo viên sẽ tự học như thế nào? Có nhiều hình thức tự học phù hợp như: + Đi tham quan học tập kinh nghiệm thực tế, theo học một lớp hàm thụ, nghe thảo luận, tự đọc sách. + Học theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên. + Học trên băng hình, sách vở, báo chí, các thông tin đại chúng... + Học các bạn đồng nghiệp (qua dự giờ, thao giảng, trao đổi kinh nghiệm...) + Vào mạng khai thác những bài giảng, tư liệu phục vụ giảng dạy... Qua tự học giáo viên sẽ tìm những điểm hay, những cái mới và tập vận dụng vào thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ nâng cao khả năng. Vận dụng được những phương pháp dạy học tích cực vào trong giáo dục mầm non. Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp theo chủ đề phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của trẻ, kích thích trẻ tìm tòi khám phá, phát hiện tìm kiếm và tổ chức cho trẻ, 18 cha mẹ và cộng đồng làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Qua đó tổ chức hoạt động cho trẻ có hiệu quả hơn. 7.2 10. Giải pháp 10: Tổ chức bồi dưỡng công nghệ thông tin cho giáo viên Đầu năm học tôi đã tham mưu với hiệu trưởng đầu tư kinh phí, lắp mạng internet cho 100% các nhóm lớp để giáo viên có điều kiện khai thác các nội dung bồi dưỡng cần thiết. Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống máy tính, máy chiếu và ti vi cho các nhóm lớp. Tổ chức bồi dưỡng cách soạn thảo, trình bày văn bản, cách căn chỉnh, dãn dòng, thiết kế giáo án điện tử... để giáo viên áp dụng vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời hướng dẫn giáo viên cách khai thác các tư liệu giảng dạy trên mạng internet, cách thiết kế, tạo bài giảng Powerpoint như cách tạo slide, cách chèn hình ảnh, chèn video, cách tạo hiệu ứng cho bài giảng ... Tổ chức hướng dẫn giáo viên cách thiết kế bài giảng E-learning: cách ghi âm thanh, ghi hình trực tiếp, cách tạo bài học tương tác... để giáo viên ứng dụng thay đổi hình thức giáo dục trẻ. Tham mưu với Hiệu trưởng cử một số giáo viên có khả năng về công nghệ thông tin đi bồi dưỡng thêm để kèm cặp, giúp đỡ thêm những giáo viên càn hạn chế về kiến thức công nghệ thông tin. Đưa ra tiêu chí thi đua thiết kế bài giảng powerpoint, bài giảng E-learning và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng hàng ngày, chỉ đạo 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. 7.2.11. Giải pháp 11: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên Ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, bám sát vào tình hình thực tế về chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Thực hiện thường xuyên, đúng kế hoạch đề ra với nhiều hình thức thanh kiểm tra: Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, dự giờ đột xuất, dự giờ báo 19 trước…để nắm bắt tình hình soạn giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tổ chức các hoạt động hàng ngày của mỗi giáo viên để góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên kịp thời. Đồng thời tham mưu với Hiệu trưởng, chỉ đạo tổ chuyên môn có biện pháp bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của đội ngũ giáo viên trong tổ. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên nhằm có biện pháp quản lý tích cực, chủ động trong dạy học. Kiểm tra nhằm phát hiện những sai lệch trong quá trình thực hiện quyết định, thực hiện kế hoạch của nhà trường để điều chỉnh một cách kịp thời. Kiểm tra, đánh giá để làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức của giáo viên, từ đó làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, khen thưởng, bồi dưỡng giúp cho đội ngũ giáo viên hoàn thiện hơn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ. Một trong các biện pháp bồi dưỡng chuyên môn đạt hiệu quả là qua việc kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên. Khi kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên tôi đã chỉ ra cho từng giáo viên thấy được những tồn tại cần khắc phục như cách trình bày theo đúng thể thức văn bản, lỗi chính tả, cách diễn đạt ngôn ngữ, phương pháp của từng bộ môn, việc dạy đúng, đủ các tiết thực hành, dự giờ để nắm bắt được các nội dung trên, tôi thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời cho giáo viên. Đồng thời chỉ đạo tổ trưởng, tổ phó chuyên môn kèm cặp, hướng dẫn giáo viên trong tổ mình thực hiện đúng quy định. Không những thế tôi còn tổ chức cho giáo viên soạn giáo án mẫu, có nhận xét đánh giá chất lượng và có xếp loại để giáo viên khác học tập. 8. Những thông tin cần được bảo mật: Không 9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến - Cơ sở vật chất: Đảm bảo các điều kiện về máy móc, phần mềm, đồ dùng đồ chơi, tài liệu, học liệu cho cán bô ̣ quản lý, giáo viên, học sinh. - Về nguồn nhân lực: + Tâp̣ Thể giáo viên trong nhà trường luôn có tinh thần ủng hộ đề tài. + Học sinh đi học đều. 20
- Xem thêm -