Tài liệu Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường thcs

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1370 |
  • Lượt tải: 134

Mô tả:

Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẦN I I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong công cuộc đổi mới CNH- HĐH đất nước, con người được đặt ở trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.Trong đó, lớp thiếu niên nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân, những người chủ tương lai của đất nước. Hơn nữa, đứng trước những nhu cầu và sự phát triển đa dạng phong phú của thiếu nhi, đòi hỏi những người làm công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng phải cố gắng, phấn đấu để thực sự trở thành những nhà giáo dục, có đầy đủ những kiến thức khoa học về công tác xây dựng Đội và phong trào thiếu nhi. Để làm được điều đó, đòi hỏi người giáo viên TPT Đội phải chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động nhằm thu hút được toàn thể đội viên và nhi đồng tham gia một cách tích cực, có hiệu quả. Thông qua các hoạt động đó nhằm giúp các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu học tập và rèn luyện trở thành những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường TH Quảng Thuận. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 1.Nghiên cứu tài liệu sau: “Chương trình phối hợp hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động Đội năm học 2011 - 2012” của phòng GD- ĐT Huyện Quảng Trạch; “Hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2011- 2012” của HĐĐ Huyện Quảng Trạch, Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những văn bản, tài liệu có liên quan. 2. Đúc rút những kinh nghiệm của bản thân và đồng nghiệp thông qua việc tổ chức các hoạt động Đội ở Liên đội. 3.Nghiên cứu thực tế, trao đổi với đồng nghiệp có kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác Đội gắn liền với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : Với thời gian ngắn, kinh nghiệm thực tế còn ít nên tôi chỉ khai thác một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội ở trường Tiểu học. Mục đích tôi đi sâu nghiên cứu đề tài này nhằm để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội ở trường Tiểu học và hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình vào công tác chăm sóc và giáo dục Thiếu niên - Nhi đồng, một vấn đề mà đang được Đảng, Nhà nước và cả xã hội hết sức quan tâm. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 1 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH PHẦN II I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN: 1. Cơ sở ly luận: Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng cộng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nồng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội hoạt động trong nhà trường và trên địa bàn dân cư, lấy 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu để rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ cho thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đội TNTP Hồ Chí Minh với mục đích tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Việc giáo dục đội viên là nhiệm vụ chủ yếu, trực tiếp của tổ chức Đội. Muốn làm tốt nhiệm vụ của mình, người GV- TPT phải nắm vững một cách sâu sắc về Đội TNTP Hồ Chí Minh, về cơ sở khoa học, tâm ly lứa tuổi, và các hoạt động mang tính giáo dục của Đội. Ngoài ra phải biết tổ chức, quản ly và điều hành các hoạt động Đội trong phạm vi liên đội do mình phụ trách. 2. Cơ sở thực tiễn: Hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi ở các trường TH hiện nay nhìn chung đã có sự quan tâm và đầu tư đúng mức song chất lượng mà hoạt động Đội mang lại thật sự chưa đạt hiệu quả cao so với nhu cầu phát triển của trẻ, theo tôi vì một số nguyên nhân sau: - Phần lớn TPT Đội ở các trường TH đã được đào tạo cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội song họ còn thiếu về kinh nghiệm quản ly và phương pháp tổ chức các hoạt động Đội. Trong quá trình tổ chức và chỉ đạo còn thụ động, rập khuôn, thiếu tính sáng tạo, thiếu sự phối hợp với các lực lượng ở trong và ngoài nhà trường. - Một số giáo viên chủ nhiệm ở các trường chưa y thức được trách nhiệm của mình với công tác Đội, cứ nghĩ việc tổ chức, điều hành các hoạt động Đội là của riêng GVTPT Đội còn mình thì đứng ngoài cuộc. Chính vì vậy chất lượng hoạt động Đội của một số chi đội còn thấp. - Một số trường còn xem nhẹ vai trò của hoạt động Đội đối với việc giáo dục toàn diện cho học sinh, chưa thực sự xem hoạt động Đội là một bộ phận hữu cơ trong hoạt động tổng thể của nhà trường.(Ở đây tôi muốn nói đến cách nhìn của những người làm công tác quản lí trong nhà trường). - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội của một số trường chưa có sự đầu tư, còn thiếu thốn như: Phòng Đội, trống, cờ, các loại sổ sách, tạp chí về nghiệp vụ và một số thiết bị khác phục vụ cho hoạt động Đội. Từ những thực trạng trên, bằng kinh nghiệm của bản thân, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và áp dụng thành công Đề tài “Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội ở trường Tiểu học” tại Liên đội trường TH Quảng Thuận đạt hiệu quả cao. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 2 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH PHẦN III I. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN: 1.Khảo sát đặc điểm, tình hình: Vào đầu năm học tôi đã tiến hành khảo sát cụ thể, toàn diện các đặc điểm của liên đội để nắm bắt những đặc điểm, tình hình của từng khối lớp, địa bàn sinh sống của học sinh...thông qua việc tiếp cận trò chuyện trực tiếp học sinh, với giáo viên chủ nhiệm , Ban đại diện cha mẹ học sinh để nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất cũng như những thuận lợi và khó khăn của từng khối lớp trước thềm năm học mới. Đặc biệt là học sinh theo công giáo ở xóm Cồn Két (nằm cách biệt giữa 2 xã Quảng Thuận và Quảng Văn”. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Liên đội. 2.Xây dựng kế hoạch hoạt động: Sau khi khảo sát, nắm được đặc điểm tình hình của liên đội, tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm cho từng khối lớp. Đồng thời, dựa vào đó để tôi xây dựng kế hoạch hoạt động chung cho toàn Liên đội, bám sát chương trình hoạt động của HĐĐ Huyện, chọn các nội dung hoạt động trọng tâm, phù hợp với từng đặc điểm, tình hình của Liên đội. Phân chia thời gian cụ thể cho từng hoạt động, theo chủ điểm từng tháng, từng tuần, sát với chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường. Sau khi xây dựng xong kế hoạch hoạt động của từng khối lớp và kế hoạch chung của toàn liên đội, tôi trình lên BGH nhà trường với HĐĐ xã để xin ý kiến chỉ đạo. Từ đó, có sự thống nhất giữa Liên đội, Nhà trường và HĐĐ xã trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động trên. Kế hoạch này được thảo luận trong HĐSP, Tổ chuyên môn, BCH liên đội và nó được lồng ghép vào bản phương hướng hoạt động của Liên đội trong năm học 2011 - 2012 được trình bày trước Đại hội Liên đội. 3.Xây dựng hệ thống tổ chức: Tôi đã đề xuất với BGH trong việc xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng, đảm bảo phối hợp có hiệu quả giữa công tác chủ nhiệm với công tác phụ trách Đội, phụ trách Nhi đồng. Tham mưu với BGH chọn cử những giáo viên có đầy đủ phẩm chất, năng lực, đặc biệt là sự nhiệt tình, tâm huyết với phong trào Đội để bố trí phụ trách các Chi đội. Sau khi đã biên chế xong các lớp, TPT lên kế hoạch chỉ đạo cho các Chi đội tiến hành Đại hội, bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên đội. Thông qua Đại hội Liên đội để bầu ra BCH Liên đội gồm 7 em ( mỗi chi đội 1 em), BCH Liên đội thực sự là những Đội viên ưu tú, nhiệt tình với phong trào Đội, năng nổ sáng tạo trong mọi hoạt động. Từ đó, lên kế hoạch để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Phụ trách chi đội và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ BCH về mọi cộng việc và kĩ năng công tác Đội để làm sao các em có khả năng chủ động triển khai, hướng dẫn đội viên của chi đội mình hoạt động một cách có hiệu quả. Có thể nói đây là lực lượng nồng cốt để TPT triển khai việc tổ chức các hoạt động Đội trong năm, kết quả thành công hay thất bại phần lớn phụ thuộc vào lực lượng cán bộ này. Riêng đối với phụ trách sao, tôi đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để lựa chọn những em ở các lớp 4, 5 có khả năng điều hành tốt việc sinh Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 3 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH hoạt sao. Từ đó, bồi dưỡng các em về quy trình sinh hoạt sao nhi đồng, các kĩ năng hoạt động, tập múa, dạy hát, hướng dẫn trò chơi vv... Làm thế nào để các em thấy thích thú công việc mình đang làm và hoàn thành tốt công việc được giao. (Luyện tập Nghi thức Đội) Mục tiêu của việc xây dựng hệ thống tổ chức nhằm hình thành một đội ngũ cán bộ có đủ tâm huyết, có năng lực tổ chức các hoạt động Đội từ giáo viên phụ trách các chi đội đến BCH Liên - Chi đội. Đó phải là một ê kíp (theo nghĩa tích cực) hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết thân ái, có tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm vì phong trào chung của toàn liên đội. 4.Tổ chức thực hiện: Sau khi đã xây dựng xong kế hoạch, tôi đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể để tiến hành thực hiện các kế hoạch đề ra. Để có sự thống nhất trong một số họat động trong toàn liên đội, tôi đã quy định thời gian cụ thể cho từng hoạt động như đọc báo Đội, truy bài, thể dục, múa hát, sinh hoạt sao vv... Bên cạnh đó, thành lập các Đội cờ đỏ để theo dõi và kiểm tra các hoạt động của các chi đội, các lớp nhi đồng. Nhằm tạo sự thi đua giữa các lớp trong việc học tập và tham gia các hoạt động Đội, liên đội đã in lá cờ thi đua, lớp đẫn đầu trong tuần sẽ được nhận cờ thi đua và được tuyên dương trước cờ vào sáng thứ 2, được tuyên dương trong mục “Người tốt việc tốt” qua chương trình phát thanh măng non của liên đội. Chính vì vậy đã tạo được phong trào thi đua học tập sôi nổi giữa các chi đội với nhau. Ngoài ra, liên đội mà đứng đầu là TPT phải chủ động với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động Đội mang tính quy mô trong toàn liên đội : Như tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, HKPĐ cấp trường nhân dịp 22/12, thi ATGT, Rung chuông vàng, Trò chơi dân gian, Nghi thức đội viên vào dịp 26/3. Thông qua các hội thi đã tạo ra được các sân chơi lành mạnh cho các em “Học mà chơi - Chơi mà học” gây dựng được phong trào TDTT, VHVN trong trường học, đồng thời thông qua các hội thi để phát hiện và tuyển chọn những em có Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 4 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH năng khiếu ở các môn, từ đó tiến hành luyện tập và cho các em tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức. Song song với việc xây dựng các phong trào bề nổi, liên đội đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và rèn luyện, vì đây chính là hoạt động trọng tâm của liên đội, bằng các hình thức: Gắn với chủ điểm của từng tháng trở thành phong trào xuyên suốt trong năm học như phong trào: “ Bông hoa điểm 10 dâng tặng Thầy cô” Nhân dịp 20/11. “Bắn trúng vòng 10” Nhân dịp 22/12. Làm biểu đồ thi đua với tiêu đề “Hành trình về thăm quê Bác” Từ 03 / 02 đến 19 / 5. Bên cạnh đó, Liên đội đã xây dựng được các mô hình học tập như “ Đôi bạn cùng tiến”, “ Đôi bạn điểm 10”. Phong trào “Giúp bạn vượt khó”vv... (Liên đội đón đoàn kiểm tra của Tỉnh) 5. Công tác kiểm tra, đánh giá: Để đánh giá một cách khách quan và thực các phong trào thi đua, kết quả hoạt động của từng chi đội, hàng tháng BCH liên đội kết hợp với Đội cờ đỏ, Ban hoạt động ngoài giờ tiến hành kiểm tra thường xuyên và định kỳ(lưu y các đợt thi đua phải có tiêu chí cụ thể). Công tác kiểm tra tiến hành một cách công bằng, đánh giá thẳng thắn những việc làm tốt và những mặt còn tồn tại của từng chi đội, đồng thời mạnh dạn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của từng khối lớp để từ đó đưa a các giải pháp cụ thể và phù hợp . Thông qua việc kiểm tra, liên đội tiến hành xếp loại thi đua hàng tháng, từng đợt thi đua cho các lớp và từng điểm trường. Đồng thời, TPT Đội cùng với BCH Liên đội cũng tiến hành kiểm điểm, đúc rút kinh nghiệm kịp thời trong các công tác chỉ đạo thực hiện và định hướng cho các hoạt động tiếp theo. Sau mỗi hội thi hoặc mỗi lần kiểm tra, liên đội cùng với Ban hoạt động ngoài giờ giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường tiến hành tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao nhằm động viên và khuyến khích các em. Từ đó thúc đẩy phong trào chung của toàn liên đội. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 5 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH (Lưu y: Các đợt thi đua đều có nội dung và tiêu chí cụ thể, phù hợp với mỗi chủ điểm). 6.Công tác phối kết hợp với các lực lượng ngoài trường học: Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đội vững mạnh, nhằm để thu hút được các lực lượng cùng tham gia vào công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời việc giáo dục thiếu niên, nhi đồng phải tiến hành một cách đồng bộ, đúng hướng và mang tính thống nhất thông qua các hoạt động Đội. Tôi đã trực tiếp trao đổi với HĐĐ xã và đặc biệt ở các Chi đoàn ở nông thôn, với Ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể khác để triển khai các hoạt động Đội trên địa bàn dân cư có hiệu quả. Nhất là vào dịp hè, tổ chức tốt bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương. Nhằm giúp cho các hoạt động trên địa bàn dân cư có hiệu quả tôi đã trực tiếp tập huấn cho các anh chị đoàn viên thanh niên một số kĩ năng hoạt động như cách tổ chức trò chơi, các bài múa hát về thiếu nhi vv...và một số hình thức hoạt động khác để các em được tham gia sinh hoạt và vui chơi ngoài giờ lên lớp nhằm tạo cho các em có môi trường vui chơi lành mạnh và bổ ích. Đồng thời lấy lực lượng đoàn viên thanh niên làm nồng cốt để tập hợp các lực lượng xã hội khác (như Hội phụ nữ, cán bộ văn hóa...) cùng góp phần vào việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi đảm bảo tính thống nhất giữa: Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, của HĐĐ các cấp cũng như sự nhiệt tình, cố gắng của bản thân, áp dụng các mô hình hoạt động phù hợp với nội dung của từng chủ điểm, từng phong trào thi đua chính vì vậy trong thời gian qua, Liên đội Trường Tiểu học Quảng Thuận đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi, nhất là năm học 2011 - 2012. * Kết quả đạt được: Ở cấp liên đội, qua kết quả tự kiểm tra có: - 10/10 Chi đội đạt chi đội Mạnh xuất sắc. - 6/6 Lớp đạt lớp nhi đồng chăm ngoan . - 24/24 Sao đạt danh hiệu Sao cháu ngoan Bác Hồ. Dẫn đầu về phong trào học tập có các chi đội: Kim Đồng (5A); Chi đội Bế Văn Đàn (4C), về Nhi đồng có các lớp 3A, 2B, 1A, 2B, 3A, 3B, 3C. Ngoài ra tôi còn tổ chức cho liên đội tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động cụ thể như: - Tham gia cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ‘Nói không với bạo lực giới trong học đường”. - Tham gia viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41 được 310 bài - Tham gia cuộc thi “ Nét bút tri ân” lần thứ 3, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cũng như sự đầu tư thời gian luyện tập nên liên đội đã đạt được một số thành tích ở các cuộc thi: +Tham gia HKPĐ cấp Cụm đạt 12 giải nhất, xếp giải nhất cụm Phúc - Thuận -Thọ Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 6 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH +Tham gia HKPĐ cấp Huyện đạt 3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích, xếp giải nhất toàn đoàn khối Tiểu học với tổng số điểm : 120 điểm. +Tham gia HKPĐ Tỉnh đạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. - Về chất lượng mũi nhọn: + Học sinh khá giải cuối năm đạt tỷ lệ trên 79% (HSG : 202 em; HS Khá: 211 em). +Tham gia Thi tiếng Anh qua mạng cấp Huyện đạt 02 giải nhỡ, 01 giải ba; cấp tỉnh 01 giải nhỡ, 02 giải ba, cú 01 học sinh tham gia thi Tiếng Anh qua mạng cấp Quốc gia . + Thi giải Toán qua mạng cấp Huyện đạt 02 giải ba, 05 giải khuyến khích; cấp Tỉnh đạt 01 giải ba, 01 giải khuyến khích. + Thi HS giỏi Toán và tiếng Việt cấp Huyện đạt 01 giải ba, 04 giải khuyến khích; cấp Tỉnh đạt 02 giải ba, 01 giải khuyến khích + Thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh đạt 01 giải nhỡ; 02 giải khuyến khớch. Liên đội duy trỡ tốt cỏc phong trào thi đua, Đội cờ đỏ, Đội TTMN hoạt động có hiệu quả. Những thành tích trên phần nào đã đánh dấu được sự chuyển biến một cách rõ rệt về phong trào hoạt động Đội của một Liên đội vùng nông thôn. III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 1*Để xây dựng được phong trào hoạt động Đội ở liên đội mình, trước hết đòi hỏi người TPT phải nắm rõ đặc điểm tình hình của liên đội do mình phụ trách. Từ đó, lên kế hoạc hoạt động cụ thể phù hợp cho từng khối lớp, kế hoạch chung cho toàn liên đội. 2* Phối hợp chặt chẽ với GV chủ nhiệm, với BCH liên đội, Ban hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chuyên môn đồng thời chú y tập huấn các kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ này một cách đầy đủ, đúng quy trình. 3* Phối hợp với các lực lượng xã hội, lực lượng giáo dục khác để có sự phối hợp cộng tác trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 4* Tranh thủ sự chỉ đạo của BGH nhà trường, của Đoàn thanh niên và HĐĐ các cấp để có sự phối hợp trong quá trình hoạt động. 5* Đòi hỏi người Tổng phụ trách phải nhiệt tình với phong trào Đội, tính kiên trì và lòng yêu trẻ. Có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động Đội. Không ngừng tự học, tự nghiên cứu và học hỏi đồng nghiệp trong việc tổ chức hoạt động Đội để xây dựng vốn kinh nghiệm, vốn kiến thức cho bản thân. IV. KẾT LUẬN: Trong những năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định được vị trí của mình, thể hiện rõ sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Để đạt được kết quả này, bản thân tổ chức Đội đã có những đổi mới về các loại hình hoạt động nhằm thu hút trẻ em vào tổ chức, tạo cho mọi đội viên phát huy mọi khả năng của mình trong hoạt động Đội. Để hoạt động Đội ngày càng phát triển hơn nữa, đòi hỏi người Phụ trách phải bết yêu trẻ, nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm để làm nòng cốt tập hợp các lực lượng phụ trách Đội và Thiếu nhi. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 7 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH Bên cạnh đó đòi hỏi bản thân người TPT phải biết đổi mới cách thức hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ em ngày một đa dạng và phong phú, phù hợp với đặc điểm từng trường, từng vùng miền. Từng b ước nâng cao nhận thức, năng lực học tập và các hoạt động cho học sinh . Nhằm góp phần giáo dục các em một cách toàn diện về : Văn - Trí -Thể Mĩ, xứng đáng là những chủ nhân của tương lai của đất nước. V. KIẾN NGHỊ: *Đối với Hội đồng Đội các cấp: - Tiếp tục duy trì việc tập huấn định kỳ các hoạt động Đội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu học tập cho đội ngũ TPT Đội. *Đối với Phòng GD&ĐT : Tăng cường sự chỉ đạo việc phối hợp hoạt động Đội với hoạt động giáo dục NGLL, phổ biến thêm các tài liệu về hướng dẫn các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các mô hình hoạt động...và việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. *Đối với nhà trường: Đầu tư thêm cho liên đội về kinh phí cũng như CSVC phục vụ cho hoạt động Đội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy tối đa tác dụng của các hoạt động Đội trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Quảng Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2012 Người viết sáng kiến Phan Tiến Lâm ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ CHỦ TỊCH HĐKH TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG Đoàn Ngọc Tình Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 8 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HĐKH PHÒNG GD & ĐT ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ …………………………………………… CHỦ TỊCH HĐKH PHÒNG GD&ĐT (Ký tên, đóng dấu) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 9 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ Việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán nhằm tạo nguồn cho các bậc học tiếp theo, góp phần chuẩn bị nhân tài cho đất nước là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi một giáo viên trong quá trình dạy học toán ở tiểu học. Lứa tuổi học sinh tiểu học bước đầu đã có sự phân hóa về mặt trình độ, nhịp độ hứng thú, động cơ nhận thức…Vì vậy, để tạo điều kiện cho những hoc sinh giỏi toán phát triển, giáo viên cần phải biết đổi mới phương pháp dạy học, dạy học sát với từng đối tượng học sinh. Để công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán đạt hiệu quả cao, yêu cầu giáo viên phải có ý thức, kỹ năng, biện pháp, kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán từ những năm đầu cấp tiểu học. Hiện nay, hầu hết các trường tiểu học đã và đang quan tâm đến công việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán; coi đây là mục tiêu ưu tiên đã đầu tư thời gian, cử nhiều giáo viên có năng lực bồi dưỡng từng chương ,từng phần, từng lớp. Trường tiểu học Quảng Hợp cũng không nằm ngoài mục tiêu đó. Tuy nhiên, Trường Tiểu học Quảng Hợp là trường thuộc xã miền núi đặc biệt khó khăn, phần lớn người dân sống bằng nghề nông nên điều kiện chăm lo con cái học tập ít được chú trọng. Học sinh đi học chủ yếu là thời gian học ở trên lớp. Cô giáo dạy bao nhiêu biết bấy nhiêu chứ chưa có điều kiện để luyện tập thêm ở nhà.Hơn nữa, các loại sách tham khảo còn ít. Vì vậy, nhiều năm qua số em dự thi học sinh giỏi toán lớp 4 cấp trường đều đạt kết quả chưa cao, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi qua các đợt kiểm tra đầu năm và giữa học kỳ 1 năm học 2007-2008 rất thấp. Cụ thể:Học sinh giỏi toán : 3/20 Tỷ lệ : 15% Với chất lượng như vậy đặt ra cho tôi một suy nghĩ làm sao để nâng cao chất lượng học sinh giỏi của lớp. Điều đó định hướng cho tôi trong khi dạy môn toán phải làm thế nào để các em say mê và quan tâm hơn đến toán học. Xuất phát từ tình hình thực tế học sinh và yêu cầu về môn toán đối với học sinh lớp 4, bản thân tôi đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp thực hiện và’’Kinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4’’ của tôi không nằm ngoài việc tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm vốn có của giáo viên tiểu học nói chung và bản thân tôi nói riêng nhằm đóng góp những ý kiến góp phần vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 ở trường tiểu học có hiệu quả hơn. PHẦN II - BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 I/ Biện pháp phát hiện học sinh giỏi toán lớp 4. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 10 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH 1/ Những biểu hiện học sinh có năng khiếu toán. Năng hiếu toán được hiểu là tài năng bẩm sinh về một mặt nào đó (ví dụ: năng khiếu toán, năng khiếu âm nhạc…) Biểu hiện của những học sinh có năng khiếu toán là lòng yêu thích bộ môn có tính tò mò ham hiểu biết, có ý thức vượt khó, tự giác tổ chức tốt việc học.Những học sinh này thường tiếp thu nhanh, nắm chắc và vận dụng tốt kiến thức, tư duy phát triển tốt, linh hoạt, có trí tưởng tượng không gian, kết quả học tập tốt… 2/Biện pháp phát hiện học sinh có năng khiếu toán. a/Căn cứ vào kết quả học tập từ dưới. Việc phát hiện học sinh có năng khiếu toán được tiến hành ngay từ đầu năm học. Vào năm học mới giáo vên chủ nhiệm phải nắm được số lượng học sinh giỏi toán ở lớp 3 ( các em thường có điểm cao, giỏi đều các môn) để có kế hoạch bồi dưỡng số học sinh này. Việc phát hiện cần đi đôi với bồi dưỡng, qua bồi dưỡng lại tiếp tục phát hiện… b/ Phát hiện học sinh có năng khiếu toán học ngay trong giờ dạy bài mới, luyện tập, ôn tập và kiểm tra. Những học sinh có năng khiếu toán thường chăm chú nghe giảng, có những thắc mắc khi không hiểu bài, hoàn thành nhanh chính xác bài tập. c/ Phát hiện học sinh có năng khiếu toán qua các kỳ thi học sinh giỏi lớp ,trường, thi đố vui toán học, trò chơi toán học . d/ Một số bài toán phát hiện học sinh có năng khiếu toán.Các bài toán phát hiện học sinh có năng khiếu toán thường đa dạng, có tính tổng hợp và chứa đựng tình huộng có vấn đề.Đặc biệt các bài toán này có sử dụng các tính chất của các phép toán trong quá trình giải toán. Ví dụ:Thực hiện phép tính bằng cách nhanh nhất. 1/ 47 + 52 + 63 + 49 + 28 + 71 2/ 2 x3 x 4 x 8 x 50 x25 x 125 3/ 24 x 17 + 4 + 18 x 76 * Một số dạng toán điển hình: 1/ Tìm 4 số, biết trung bình cộng của chúng là 50 và mỗi số bằng 1 / 3 số liền sau. 2/ Tổng của 2 số lẻ là 1146. Biết giữa 2 số đó còn 5 số lẻ nửa. Tìm 2 số lẻ đó. Giáo viên cần lựa chọn đúng đối tượng học sinh. Cần tổ chức thi chọn lọc qua vài vòng loại để lựa chọn chính xác đối tượng học sinh vào bồi dưỡng. Cần đánh giá học sinh một cách khách quan, chính xác không chỉ qua bài thi mà cả qua việc học tập, bồi dưỡng hằng ngày. Việc lựa chọn đúng không chỉ nâng cao hiệu quả bồi dưỡng mà còn tránh bỏ sót học sinh giỏi và không bị quá sức đối với những em không có tố chất. II/ Biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4. 1/ Vai trò của người thầy. Tục ngữ có câu ‘’không thầy đố mày làm nên’’. trước hết ta phải xác định rõ vai trò của người thầy là hết sức quan trọng . Bởi vì người thầy có trách nhiệm dẫn dắt học sinh các phương pháp giải toán, các phương pháp kiểm tra kết quả, Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 11 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH cách thức trình bày bài giải…Những học sinh có kiến thức cơ bản tốt, có tố chất thông minh mà không được bồi dưỡng nâng cao tốt thì sẽ ít hiệu quả hoặc không có hiệu quả. Đồng thời giáo viên lại phải chọn đúng đối tượng học sinh vào bồi dưỡng và phải tự soạn thảo chương trình bồi dưỡng một cách hợp lý, khoa học sáng tạo. 2/ Xây dựng chương trình bồi dưỡng. Hiện nay có rất nhiều sách nâng cao và các tài liệu tham khảo, song chương trình bồi dưỡng chưa có sách hướng dẫn chi tiết, cụ thể từng tiết, từng buổi học như trong chương trình chính khóa. Vì thế soạn thảo chương trình bồi dưỡng là một vấn đề hết sức quan trọng và rất khó khăn nếu như chúng ta không có sự tham khảo, tìm tòi và chọn lọc tốt. Giáo viên cần soạn thảo nội dung bồi dưỡng, dẫn dắt học sinh từ cái cơ bản của nội dung chương trình học chính khóa, tiến dẫn tới chương trình nâng cao. ( Tức là trước hết phải khắc sâu kiến thức cơ bản của học chính khóa, từ đó vận dụng để mở rộng và nâng cao dần). Cần soạn thảo chương trình theo vòng xoáy; Từ cơ bản đến nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp.Đồng thời cũng phải có ôn tập, củng cố. Ví dụ: Cứ sau 2, 3 tiết củng cố kiến thức cơ bản và nâng cao, thì cần có một tiết luyện tập củng cố kiến thức, và cứ 5 -6 tiết thì cần có một tiết ôn tập để củng cố khắc sâu. Cần soạn thảo một tiết học có: -Kiến thức cần truyền đạt (lý thuyết…) - Bài tập vận dụng. - Bài tập về nhà luyện tập thêm ( tương tự bài ở lớp ) Không nên xây dựng chương trình như sách nâng cao hiện nay. Vì như thế học sinh khó nắm chăc, dễ nhầm lẫn. Mặt khác, trong sách nâng cao có một số bài quá khó đối với học sinh. Một số giờ ôn tập, giáo viên cần giúp các em tổng hợp các dạng bài, các phương pháp giải theo hệ thống. Vì hầu hết các em chưa tự mình hệ thống được mà đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của giáo viên.Điều cần thiết, giáo viên cần đầu tư nhiều thời gian, tham khảo nhiều tài liệu để đúc rút, soạn thảo cô động nội dung chương trình bồi dưỡng.Cần lưu ý rằng: Tùy thuộc vào thời gian bồi dưỡng, khả năng tiếp thu của học sinh mà chọn lựa mức độ bài khó và từng dạng luyện tập nhiều hay ít. 3/ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán cần đi đôi với việc nâng cao trình độ chung về toán của cả lớp, thực hiện phương châm: ‘’Phát triển năng khiếu toán đồng thời với giáo dục toàn diện ‘’ Bồi dưỡng toán không tách rời với việc dạy học các môn khác như Tiếng Việt, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục…Như vậy sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện đồng thời kiến thức của các môn học này sẽ bổ trợ rất nhiều trong quá trình học sinh học toán. Chẳng hạn: Học môn Tiếng Việt sẽ giúp các em phát triển vốn ngôn ngữ nhờ đó mà làm cho tư duy của các em sắc bén hơn, học môn Mỹ thuật Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 12 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH giúp trí tưởng tượng không gian của các em phát triển, học Thể dục giúp cơ thể của các em thoải mái khi phải đối mặt với các bài toán khó… 4/ Bồi dưỡng học sinh giỏi toán cần tiến hành cả nội khóa lẫn ngoại khóa, bồi dưỡng liên tục trong năm và ở tất cả các lớp. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán ngoài những giờ dạy trên lớp, chúng ta cũng cần mở lớp học tự chọn , ngoại khóa toán như sưu tầm, báo cáo, tham quan thực tế, làm đồ dùng học tập trò chơi toán học, kết hợp với hoạt động Đội để tổ chức các cuộc thi như giải toán OLYMPIC, toán tuổi thơ…Đồng thời phải bồi dưỡng thường xuyên, liên tục ngay từ những năm đầu cấp tiểu học nhằm hình thành kỹ năng giải toán, giúp các em có một hệ thống kiến thức ,kỹ năng vững vàng chuẩn bị cho các bậc học tiếp theo. 5/ Để giúp học sinh giỏi toán, trước hết đòi hỏi người giáo viên phải bồi dưỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm học tập. Không lùi bước trước những bài toán khó. Tôi suy nghĩ : Bất kì viêc gì nếu lòng say mê thì việc thực hiện mới có kết quả cao.Để bồi dưỡng lòng say mê và tinh thần quyết tâm học toán, giáo viên luôn chuẩn bị cách đặt vấn đề vào bài tạo tâm thế (giáo dục thái độ, động cơ …) phát triển tư duy thông qua thu nhận , tổng hợp, mở rộng, tinh lọc và vận dụng có hiệu quả kiến thức…khơi dậy năng lực trí tuệ của học sinh. 6/ Dạy như thế nào cho đạt hiệu quả? Trước hết cần chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn học sinh . Không nên máy móc theo cách sách giải. Giáo viên cần phải thường xuyên cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung từng bài; phát huy tính tích cực , độc lập, tự giác của học sinh, tôn trọng và khích lệ những sáng tạo của học sinh. Những bài hướng dẫn kiến thức mới giáo viên cần lấy ví dụ và ra bài tập mang tính chất vui chơi để gây hứng thú học tập cho học sinh, đồng thời giúp các em ghi nhớ được tốt hơn. Ví dụ: Ra bài toán vui, bài toán là một bài thơ, bài toán lấy tên học sinh hay đáp số là ngày tháng có ý nghĩa, đáng ghi nhớ. (như các ngày lễ lớn,ngày thi…) Tuy nhiên, những bài toán như thế, giáo viên phải tìm hiểu kĩ, thử và kiểm tra kết quả nhiều lần. Trong quá trình dạy học sinh giái các bài toán giáo viên chỉ nên gợi mở để học sinh tìm tòi ra cách giải , không nên giảng giải, cung cấp những lời có sẵn ,đầy đủ, chính xác để học sinh thụ động hiểu ghi chép mà chủ yếu phải dạy cho học sinh biết suy nghĩ để từ đó có thể giải được những bài toán đòi hỏi tư duy độc lập , linh hoat, có óc phán đoán và phương pháp giải toán. . Chú ý tạo tình huống có vấn đề để học sinh tích cực chủ động, tự giác tìm cách giải bài toán. Ngược lại, khi chữa bài giáo viên lại phải giải một cách chi tiết ( không nên giải tắt) để giúp học sinh hiểu sâu sắc bài toán ; đặc biệt là những bài toán khó , những bài học sinh nhiều sai sót và chấn chỉnh cách trình bày của học sinh một cách kịp thời. Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho việc giải các bài toán như sau. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 13 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH - Giải nhiều cách ( tìm ra hết cách giải ), chọn cách giải tối ưu, cách giải có phương pháp hay ứng dụng tốt . - Xây dựng được yêu cầu của bài toán và trình độ kiến thức tương ứng để có thể ôn tập , củng cố trước khi giải toán ( nếu cần ). - Dự kiến khó khăn sai lầm của học sinh, cách khắc phục ( về hình vẻ, sơ đồ kẻ bảng phụ , biến đổi bài toán, vận dụng lý thuyết và các bài tập đã biết…) - Xem xét mối quan hệ giữa các bài toán khác nhau để hệ thống hóa về dạng phương pháp nếu có. - Chuẩn bị một hệ thống vốn câu hỏi giúp học sinh: . + Củng cố kiến thưc liên quan. + Hướng dẫn hoạt động tìm tòi lời giải bài toán ( phân tích, tổng hợp hoặc biến đổi bài toán, kẻ bảng phụ cắt ghép hình, xét trường hợp đặc biệt đưa về bài toán đơn giản, quen thuộc). + Vận dụng kết quả bài toán trong trường hợp đặc biệt , tương tự khái quát, thực tiễn, hoặc sáng tạo mở rộng phạm vi bài toán như : - Thay đổi giả thiết hoặc xem xét bài toán có giả thiết thừa. - Thay đổi kết luận , ra câu hỏi phụ hướng dẫn học sinh giải . - Xem xét mệnh đề đảo các bài toán ngược với bài toán vừa giải. - Thay đổi nội dung thực tế của bài toán. 7/ Trong quá bồi dưỡng toán giáo viên cũng cần cho học sinh làm quen với suy luận, chứng minh, tập sử dụng các thao tác phân tích, tổng hơp, so sánh, tương tự, đặc biệt hóa, khái quát hóa phương pháp quy nạp (chủ yếu là quy nạp không hoàn toàn) đồng thời giúp học sinh nắm chắc thuật toán (những thao tác bước đi cụ thể theo một trình tự nhất định để đi tới kết quả) để giải các bài toán; cho các em làm quen với một số phương pháp giải toán thường dùng ở tiểu học ( như phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phương pháp tỷ lệ, phương pháp rút về đơn vị, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp khử …) biết phối hợp các phương pháp khi giải một bài toán. 8/ Bồi dưỡng toán cho học sinh tiểu học, giáo viên cần phải biết phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình ,đoàn thể và xã hội …Nhằm kịp thời động viên học sinh giúp các em có hứng thú trong quá trình tham gia bồi dưỡng .Bởi nếu tinh thần và thái độ học tập của học sinh cao thì đó là một biện pháp hiệu quả nhất. PHẦN III - KẾT QUẢ . Qua thời gian thực hiện các giải pháp trên chất lượng học sinh giỏi có sự chuyển biến rõ rệt thể hiện qua đợt thi học sinh giỏi trường cùng với đợt kiểm tra chất lượng cuối năm đã đi đến kết luận: phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở lớp tôi đã có những thành công đáng khích lệ. Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 14 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH * Cụ thể : Học sinh giỏi toán : 7/20 Tỷ lệ : 35% Đúng với kế hoạch của lớp đề ra ở đầu năm học. Đó là thành quả gần một năm cô trò phấn đấu được. PHẦN IV - BÀI HỌC KINH NGHIỆM. Con đường đi đến đỉnh cao của toán học có rất nhiều nhưng điều quan trọng là chúng ta đi bằng cách nào để đạt kết quả nhanh nhất. Theo tôi, để nâng cao chất lượng học sinh giỏi toán thì mỗi giáo viên cần thực hiện những thao tác sau : * Đối với học sinh: a/ Phải có lòng say mê và quyết tâm học toán. b/ Phải đọc kỹ đề bài , nắm chắc được yêu cầu của bài tập , xác định được bài toán thuộc dạng nào từ đó để định hướng cách giải. * Đối với giáo viên: a/ Giáo viên nghiên cứu kỹ mục đích yêu cầu. Xây dựng chương trinh bồi dưỡng hợp lý. b/ Đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu có liên quan phục vụ cho việc bồi dưỡng . c/ Cần vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài. d/ Khuyến khích các em làm nhanh , đúng nhằm kích thích tinh thần hăng say học tập của học sinh. e/ Bồi dưỡng thường xuyên cho học sinh ngay trong từng buổi học ,tiết học, chú trọng đến từng đối tượng học sinh. f/ Giáo viên cần kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kết thúc mỗi tuần giáo viên ra bài kiểm tra sau đó xếp loại chung . Kết quả kiểm tra được ghi vào biểu đồ thi đua để kích thích phong trào thi đua của học sinh. g/ Kết hợp với nhà trường , với liên Đội để thi học sinh giỏi toán cấp trường, thi giải toán OLYMPIC , toán tuổi thơ… h/ Thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh ( gặp gỡ, viết vào sổ liên lạc ) để thông báo , bàn bạc, khắc phục những nhược điểm của học sinh. PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 1/ KẾT LUẬN: Qua những năm trực tiếp giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 , tôi nhận thấy rằng: người thầy cần không ngừng học hỏi và tự học hỏi để nâng cao trình độ , đúc rút kinh nghiệm, thường xuyên xây dựng chương trình và sáng tạo Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 15 Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c §éi ë trêng TH trong phương pháp giảng dạy. Như vậy, để đưa con thuyền đến bến bờ vinh quang thì vai trò của người cầm lái thật vô cùng quan trọng . 2/ KIẾN NGHỊ : . Nhà trường quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán. Cần soạn thảo nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi cho tất cả các khối lớp. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi. Bản thân tôi đã áp dụng và thu được kết quả khả quan. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn chưa phải là tối ưu. Xin đưa ra để đồng nghiệp tham khảo , vận dụng và góp thêm ý kiến để góp phần vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán trong những năm tới có kết quả tốt hơn. XÁC NHẬN CỦA HĐKH TRƯỜNG Quảng Hợp, ngày 15 tháng 5 năm 2008 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Thúy Lài Ngêi thùc hiÖn : Phan TiÕn L©m - GV TPT §éi 16
- Xem thêm -